SEKOLAH KEBANGSAAN GARLAND YBC1335

PELAN STRATEGIK
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
GHAZI BIN TURKEY 01/01/2011

Perancangan strategik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 berdasarkan KSSR untuk mencapai sasaran murid-murid menguasai kemahiran asas literasi.

4.1 Kekuatan  . berkemahiran tinggi dan intelek. VISI SEKOLAH Sekolah berwatak teras pendidikan yang berkualiti MISI SEKOLAH Pendidikan cemerlang yang berterusan MOTO SEKOLAH FALSAFAH SEKOLAH Sekolah ialah sebuah institusi ilmu membentuk generasi penyayang berakhlak mulia. prihatin. beragama demi kesejahteraan keluarga. 5.1. masyarakat dan Negara. LATAR BELAKANG 5. dinamik. 3. 2.

bagi merealisasikan hasrat ini.satu bentuk perancangan yang baik.tersusun.setiap segala yang diatur. Sehubungan dengan itu.bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan. .Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu.Justeru.PENGENALAN Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.terarah.disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS.Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful