KERTAS KERJA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM/PMR 2012 SMK KOTA MARUDU 2 PROGRAM E-SIFAR (PMR) G-SIFAR

(SPM) PENGANJUR : Semua panitia-panitia yang terlibat dengan peperiksaan PMR dan SPM TARIKH : :

E-SIFAR (bermula Mac-Oktober) G-SIFAR (bermula Mac-Oktober) OBJEKTIF :

Mensasarkan sifar gagal di dalam setiap matapelajaran peperiksaan PMR dan SPM. SASARAN :

Pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5 yang mendapat markah 30 peratus ke bawah sahaja. PELAKSANAAN 1. Pada peringkat permulaan , guru-guru matapelajaran atau SU peperiksaan perlu mengenal pasti senarai pelajar yang akan diserapkan ke dalam program ini. 2. Ketua panitia perlu menetapkan sasaran markah pelajar yang akan diserapkan ke dalam program ini. Contohnya matematik mensasarkan pelajar yang mendapat 25 markah ke bawah sahaja untuk ikuti program ini. 3. Senarai nama pelajar-pelajar ini akan diagihkan kepada guru-guru matapelajaran berkenaan. Guru yang akan menjadi mentor bukan hanya guru yang mengajar tingkatan 3 atau lima sahaja tetapi melibatkan semua guru mengikut bidang pengajaran masing-masing. Maksimum seorang mentor hanya menjaga 4 orang pelajar sahaja. 4. Guru-guru yang menjadi mentor hanya perlu membimbing pelajar menjawab soalan yang mudah dan soalan yang ditarget mendapat markah tinggi supaya lulus di dalam peperiksaan sahaja. 5. Soalan akan dibekalkan pada setiap minggu (hari jumaat), supaya latihan tersebut boleh dijadikan sebagai kerja rumah dan dipulangkan pada guru mentor untuk disemak pada hari isnin. Guru mentor

Hj. Disemak Oleh ____________________ (NURIMI BINTI ZAINOL ABIDIN) Ketua Bidang Teknik dan Vokasional SMK Kota Marudu 2 _________________________ (En Voo Hon Min @ Md Amin) Penolong Kanan Pentadbiran SMK Kota Marudu 2 Disahkan Oleh: ___________________ (Tn. AJK Pelaksanaan Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Asmah Duah Semua Ketua Panitia (subjek peperiksaan) Guru-guru Matapelajaran Penutup Perancangan perlaksanaan program dalam kertas kerja ini mudah-mudahan dapat membantu dan membimbing pelajar untuk meningkatkan prestasi keputusan peperiksaan PMR dan SPM bagi tahun 2012. Voo Hon Min @ Mohd Amin Disediakan Oleh.hanya perlu mencari peluang masa untuk memberi bimbingan individu kepada pelajar berkenaan. (ruang masa antara hari isnin hingga khamis). Marmoh Kasman) Pengetua SMK Kota Marudu 2 . Tn. Haji Marmoh Bin Kasman En. Pada hari jumaat pula dibekalkan semula latihan kepada pelajar begitulah seterusnya. Diharapkan program ini dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. 6. Latihan yang dibekalkan memadai hanya sehelai kertas dan boleh dicetak depan belakang untuk penjimatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful