P. 1
Sudska Medicina - Praktikum [by Suncokret]

Sudska Medicina - Praktikum [by Suncokret]

|Views: 144|Likes:

More info:

Published by: Маид Јукебох on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Praktikum iz sudske (prekucan) - dodatak praktikumu iz Jarca na kraju skripte (strane 71, 72, 73

) -

Specijalne obdukcije
I Preparisanje vratnih organa - vrši se posle spoljašnjeg nalaza a pre otvaranja leša Indikacije: - velika povreda vratnih organa - prisustvo tragova vešanja, zadavljenja, zagušenja - oboljenje grla i dušnika Postupak: postepeno preparisanje kože i potkožnog tkiva, mišića, velikih krvnih sudova, nerava, disajnih organa - pregled pršljenova vrata, početnog dela grkljana, podjezične kosti, tiroidne hrskavice i početnog dela traheje. II Proba na vazdušnu i gasnu emboliju Indikacije: - sumnja na gasnu emboliju (gas azota) - kada je smrt nastupila posle neke intervencije sa gasom - otvorene povrede vratnih oragna - prelom piramide sa rupturom bubne opne + otvorene povrede glave Postupak: na prednjoj strani perikarda se napravi otvor, kroz koji se sipa (ulije) voda, pa se skalpelom probode VD i AD. Samo izlazak mehirića vazduha ili gasa u nizu, a ne pojedinačnih, na pritisak, važi kao pozitivna proba. III Proba na zatvoreni pneumotoraks Indikacije: - sumnja na prelom rebara - kada postoji deformacija grudnog koša - kada postoji potkožni emfizem - u slučajevima saobraćajnih nezgoda Postupak: isprepariše se m. pectoralis major i napravi se džep ispod kože i potkožnog tkiva i on se prelije vodom, pa se probode međurebarni prostor (mehurići moraju spontano da izlaze u nizu). IV Obdukcija otrovanih Indikacije: - podaci da se umrli drogirao, koristio alkohol ili sedative, .. - kad se pored umrlog nađe flašica lekova, hrana ili piće čudnog mirisa - kod umrlih u toku anestezije ili po primanju nekog leka - umiranje većeg broja ljudi iz okoline pod sličnim okolnostima - promena boje i intenziteta mrtvačkih mrlja

www.belimantil.info

1

Postupak: Uzimanje organa na hemijsko-toksikološku analizu (6 tegli): 1. uzima se donja polovina mozga 2. deo pluća, polovina srca i polovina slezine 3. deo prednjeg dela jetre sa neotvorenom žučnom kesom 4. jedan bubreg i mokraćna bešika 5. ceo želudac sa sadržajem 6. oko 0,5 m tankog creva i deo debelog creva VoĊenje obdukcionog zapisnika: spoljašnji nalaz: - konstitucija i uhranjenost - miris leša - lešne osobine - boja kože - kosa (ispada kod talijuma, Hg, kolhicina...) - ubodine od injekcija - izjedine oko usta - mioza (morfin, nikotin) - midrijaza (kokain, atropin) V Obukcija zaĉetka i neonatusa (NN): ustanoviti: - znake novorođenosti - doba života - životnu sposobnost NN - znaci živorođenosti - dužina života (dospeće vazduha u GIT) - uzrok smrti - starost leša (promene obično u vidu mumifikacije i saponifikacije, zbog relativne sterilnosti GIT-a) - identifikacija leša VI Obdukcija usmrćenih u saobraćajnim nezgodama: ustanoviti: - uzrok smrti (da li je u vezi sa dobijenim povredama) - da li su promene nastale za života ili posle smrti - objasniti mehanizam povređivanja - ustanoviti povrede nastale u primarnom, sekundarnom i tercijarnom povređivanju (udar, nabacivanje, odbacivanje) - da li se radi o pešaku, vozaču, suvozaču - ako je pešak ukazati na moguć tip vozila IzvoĊenje obdukcije - spoljašnji nalaz: opisivanje povreda, sve lekarske intervencije, tragovi na lešu, odeća leša, uzeti krv za alkoholemiju iz v. femoralis. Uzimanje materijala sa leša: - sav povraćeni sadržaj bez razblaživanja - tečnost koju je dobio od ispiranja želuca (ako nije prošlo više od 5 časova od uzimanja otrova - vreme resorpcije iz želuca) - mokraću koju pacijent prvo izbacuje iz organizma (min. 100 ml) - krv - ostatak lekova, bočica nadjenih pored leša - poslati dopis (zapaženi simptomi trovanja, njihov razvoj i tok, vreme uzimanja materijala za analizu)

www.belimantil.info

2

Y rez - omogućava uočavanje dubinskog rasprostiranja povrede. Na mestu dejstva sile zapaža se odlubljivanje potkožnog od mišićnog tkiva i stvaranje džepa - decculement traumaticque (čita se: dekolman). Rez se pravi duž leđa i nogu.

www.belimantil.info

3

........odlike agonije . naprasna smrt * Traumatsko oboljenje ....nema sekundarnih patoloških promena Prirodne smrti kao predmet sudsko-medicinskog veštaĉenja: 1....zadnji u nizu (≠ od krajnjeg uzroka smrti) .trenutna .lake .potpomaţe štetno dejstvo uzroka * Povod smrti (occasio) .izazvana prvobitnim oboljenjem .zavisni .... plućni edem .posredni (indirektni) * Uslov smrti (conditio) .katar disajnih puteva + degenerativne promene.opasne po život .izazvano prethodnom povredom ...pluralni .konkurentni (samostalni) ....ubrzana ...* Prirodna smrt ..prema izgledu i osobinama * Kvalifikacija povreda .nema odlika agonije (plućni edem).nema sekundarnih patoloških promena (nema katara ni degenerativnih promena) .glavni .podstiĉe dejstvo uzroka www.pogoršano naknadnom povredom * Morbozna povreda .teške koje prouzrokuju nesposobnost za rad (unakaženost) ... sumnjiva smrt 3.zgrušana krv. tečna krv i glikogen u jetri .neposredni (direktni) ..lagana . nema glikogena u jetri.naprasna .singularan ...teške .sporedni ..smrtna povreda * Uzrok smrti (causa) ....belimantil..teţina povrede: . neznana smrt 2..teške sa trajnim uništenjem funkcije važnog organa ili dela tela .info 4 ...pogoršana naknadnim oboljenjem * Klasifikacija povreda . .

tromboza krvnog suda i penušanje u disajnim organima .E.raskomadina !? OZLEDE * Oguljotina koţe (excoriatio). retrakcija tkiva.oguljen derm se samo osuši (pergamentast izgled) .(7-14 dana) .suši se derm + nema korice od limfe ili krvi (nema kruste) .prelom i iščašenje .apsolutne: opšta iskrvavljenost.terapijske . apsolutne + relativne) .krusta (žuto-mrka ili mrko-crvena) + mikroskopski krvni podlivi i gruševine u dermu . nagnječina.namerne . retrakcija tkiva.ustrelina (hitac) www.limfna tečnost (ili krv) .D.U.krvni podliv .oguljotina . ali oštećen .pasivno se ovlaže i krvare .razorina . inflamacija.A. krvni podliv.lokalne: krvni izliv. skoravanje oguljotine.novi epiderm (tanak. embolija.Sasušina koţe (dessicatio) .R. krustanje oguljotine * Posmrtne povrede: . 1.nema aktivnog izlivanja limfe i krvi .provala . degluticija .otpadne krusta . aspiracija.ubodina (šiljak) .postoji epiderm.crvenkasti kolut oko kruste . derm je obnaţen.sekotina (oštrica) .belimantil.zločinačke Mehaniĉke povrede: * Oruţje = mehaniĉko oruĊe koje sluţi za napad ili odbranu: Ozlede: .u hipostatskim predelima . inflamacija.relativne: krvni izliv. tromboza. nagnječina. embolija.krvni izliv .info 5 . aspiracija.na zaživotno vlažnim mestima su razmaknute ćelije epiderma Rane: (U. mek i ružičast) ili trajni ožiljak.koţa lišena epiderma.) .razderina (tupina) . posmrtne oguljotine . + I.* Ţivotne (vitalne) reakcije: (opšte + lokalne.prodor .nagnječina .nisu u hipostatskim predelima . degluticija (I.na mestu pritiska i . 2.T.) . krvni podliv.rascep .S. zaţivotna oguljotina: ovlaži se derm .opšte: opšta iskrvavljenost.sluĉajne .

iz makroskopski vidljivog rascepa krvnog suda .(3 ned..trovanje .nasilno korišenje ?????? .promena u sastavu krvi ili u zidu krvnog suda .apsolutno vitalna reakcija) II Posmrtni = krv pasivno potiskuje okolno tkivo (lakše se zbriše) .zbog sekundarnih promena u krvi ili krvnim sudovima .trbušna duplja .perikard . .prirodni www.belimantil..ljubiĉasti hematoidin (ovo prebojavanje ..1/2 zgrudva .zaţivotni .lobanja ...zaţivotni ..povredni krvni podliv . hematoidin žuta..povređeni (opšti) . zgruša ...* Krvavljenje .. a delom ostaje tečna ..krv koja se izlije se delom zgrudva.. haematismus) = slobodno isticanje krvi iz krvnog suda oštećenog oboljenjem ili povredom .(5 min.max..) ..) .zelena ...ljubičasto-mrka ..nasilno ugušenje ..hipostatički krvni podlivi * Krvni izliv (extravasatio.trenutna nasilna smrt .per diapedesim .povećana propustljivost zida krvnog suda .) ..krvni podliv * Krvni podliv = krvavljenje kod koga istekla krv prodire u tkivo i proţima ga ..ozledni .unutrašnji .per rhexim .trombozira .mrki hematin .žuta .. rđasta ili mrka) .posmrtni ..1/3 zgrudva ..zgušnjavanje i smanjenje krvne grudve (hemosiderin.posmrtni .učaure se. najveći . krvni podliv I Zaţivotni = krv se aktivno utiskuje u tkivo i prožima ga .(2 ned.krvni izliv .(3 dana) .zaživotni i posmrtni nasilni .povredni .zaživotni i posmrtni prirodni .koaguliše .info 6 ..manji krvni podliv .(7 dana) .dugotrajni pritisak slegnute i tečne krvi ...prirodni krvni podliv ...organizacija.krvna grudva + otvor kapilara ....perforacija i veći .. Koţa nad podlivom: plavo-crvena modrica .spoljašnji ..iščezne mrki met-HB .zaţivotni .pomešani .posmrtni .grudna duplja .1/4 zgrudva ...

kontuzija želuca .kontuzija mozga .ozledni .bledilo i hladnoća tela .kontuzija pluća . posrednim din..krv u krvnim sudovima svetlo-crvena... oruĊe .ruptura jetre . dejstvom .neprekidan .isprekidan * Proboj (penetratio) = mehaniĉko oruĊe kroz zidove telesnih duplji (komunikacija spolja i unutra) = spoljna sila * Provale (perforatio) = otvaranje zidova telesnih duplji bilo nemehaniĉkom povredom (NaOH) ili oboljenjem = shiza iznutra www.filiforman puls .na mestu neposrednog udarca = Q .ulceracija ..zdravi odrasli = 1/2-2/3 cele krvi (effusio sanguinis) .+ mrtvačke mrlje (svetlo-crvene) .hematemeza .nesrazmera izmeĊu malog otvora i dugaĉkog prostora (sliĉno ubodini) . u tkiva .deca i bolesni = više od 1/3 Kliniĉke pojave: .belimantil.bledilo kože i sluzokoža .hemoptoja ..info 7 .povredni .midrijaza Tanat.* Iskrvavljenost = smrtonosni gubitak krvi .krivudav .spontani * Prodori (canales) = meh.potpun .prav ..nepotpun (dno) . pojave: .na mestu protivudarca = kontra Q (contre coup) .posmrtni * Rascep (ruptura) = brazdast ili cevast raskid mekog tkiva unutrašnjih organa.mnogokrvnost vitalnih organa * Nagnjeĉina (contusio) = oguljotina + krvni podliv (u rastavljenom i raskinutom tkivu ispod) . sa malim i mlitavim krvnim ugrušcima .zaţivotni .

luxatio . .koža razderana ..potpuni ...izmenjen oblik .ofanzivno (sadizam) ..koso ili uspravno dejstvo sile + reţnjaste razderine www.info 8 .traumatski .....spontani .zločin .* Prelom (fraktura) = prekid ĉvrstog (koštanog ili hrskaviĉavog) tkiva .. .nepotpuni . ţivotinjska.spontano * Razorina (destructio) = ceo sklop tkiva uništen .-U.otvoreni .slučajno .R. Prskotina .belimantil.zaţivotne .neizmenjenog oblika kosti * Išĉašenje . nagnječene .O. ...zatvoreni .diastasis .. krvlju podlivene (ne dodiruju se) 1....zategnuta koţa ali bez tkivnih mostića 2..formula za pamćenje) * Razderina (vulnus lacerum) .zalom (infractio) .. strane prostora su nepravilne.nagnjeĉni kolut .medicinsko (abortus) .P..defanzivno (skrivanje ubistva) RANE (U.izumiranje neminovno .odlom (fragmentum) .sliĉnost sa sekotinom . veštaĉka) .ivice otvora.ogoljen derm ...subluxatio .odmah izgubljen .S.zaţivotno .posmrtno .posmrtne * Raskomadina (detractio) = rasparĉavanje tela .krvni podliv u hipodermu 3.U...pukotina (fisura) .traumatsko . Okrzotina .namerno . Ujedina (ljudska.

5-1. nenagnječeni.pravilan (ivice neravne i nazubljene). prodor tj.oblik ulaza zavisi od: poprečnog preseka bodiva i pravca cepljivosti kože (može i naknadna izmena) .pljosnate kosti .5 m) = samo proizvod prodorne snage projektila .potiskivanje kože .otvor pravilan (veliki otvor/mala dubina) .prostrelina . bez nagnječnog prstena.oštri. dejstvo barutnog plamena (3xO) . prodor) .~ .opekotine i osmudine .oko ulaza (lako se zbriše) . krvlju nepodliveni. ivice posunovraćene unutra.utiskivanje barutnih zrnaca .ogarenost (dim) www.brazda .info 9 .oblik bodiva * zabodina * probodina * Ustrelina (vulnus sclopetarium) = hitac (vatreno oruţje) Proizvod probodne snage projektila: 1. nenagnječeni i krvlju nepodliveni (često se dodiruju i prividno zatvaraju prostor) . nagnječeni. prodor prav ( ↑ . kolutasta prijektilna brisotina (duž unutrašnjeg pojasa nagnječnog prstena) 4.crtasta ogrebotina . ivice posunovraćene spolja * ustrelina iz blizine = dejstvo barutne eksplozije + probojne snage projektila Proizvod barutne eksplozije: 1. dejstvo barutnih zrnaca .crta (pliće ka uglovima .oko ulaza ("levak rasipanja") . rupasti gubitak kožnog tkiva na ulazu 2.zidovi .prostor brazdast.sek.zastrelina .teško se zbriše 2. nagnječni prsten (oguljotina + krvni podliv oko ulaza . dno .plitak . prst? . tj.završetak .početak .retko se dodiruju zbog retrakcije tkiva . projektili tkivo) .belimantil.ivice i zidovi prodora su glatki.ivice i zidovi .oguljotina (zaživotno) + desikacija (posmrtno) .ulaz .* Sekotina (vulnus incisum) = oštricom (izgleda kao pacovski rep) . krvlju podliveni. ravni. a dublje na sredini) .jasniji i dublji . dubina .neravni.nejednaka zbog ugibanja mekih tkiva . kanal ustreline * ustrelina iz daljine (0.pravac prodora . već samo pokriveni . sa nagnj.slaganje barutnih zrnaca .glatki.veći od ulaza.bolje posle 1-3 časa) 3.zjapljenje sekotine * reţnjasta sekotina * Ubodina (vulnus punctum) = šiljkom (mali otvor/ velika dubina.izlaz .

prestanak dis.sl. razgranate) 7.prirodna . tečno stanje krvi 4.zvezdast ulaz (veći od kalibra projektila .50-100 cm) .ima nagnječnog prstena (i iz daljine) .info 10 .stvaranje karboksi-Hb oko ulaza . mnogokrvnost unutrašnjih organa 5.prodor u obliku 2 levka .dušnika i dušnica .razaranje tkiva .iz neposredne blizine (usta na samoj koţi .mrtvačke mrlje u zadnjim (donjim) delovima glave a pokriveni deo nešto bleđi . mrtvačke mrlje nastaju ranije (modre.odupiranje nosa i usta o čvrstu podlogu .3.grla i grkljana .posredni prelomi .tragovi od nokata i prstiju .svetlo-crveno .pritisak grudi 1.belimantil.pokrivanje nosa i usta nekim predmetom .iz posredne blizine (nekoliko mm .konvulzije . cijanoza (zatvoreno-crvena krv) 2.mehanička Asfiktiĉne tegobe: Kl. usana i nosa Nasilno mehaniĉko udušenje: 1.nema nagnječnog prstena .nosa i usta .hemijska . usta razvučena) www. pokreta .manuelni pritisak nosa i usta .prodor oblika 1 levka .eksplozivni gasovi) .često nema opekotina . zapušenjem .zadavljenje .česte opekotine *Udušenje (asfiksija) = anoksemija + hiperkapnija . podbulost lica zbog edema očnih kapaka.zvezdast ulaz .onesvešćenost . dejstvo barutnih gasova . tačkasti krvni podlivi vežnjača i seroza (od lica naniže) 3. Zapušenje * Zapušenje nosa i usta (oclusio nasi et oris) .fižička .nekoliko mm) .smrt! (3-10min) Obdukcioni nalaz kod svih udušenja: 1.zagušenje .vešanje . akutna napetost pluća (emfizem) 6.mrtvačke mrlje na licu.utopljenje 2.nasilna .: dispnea . stezanjem . a bleđi delovi oslanjanja (nos iskrivljen.

a u VD . krvni podlivi.nekoliko sati .* Zapušenje grkljana i grla (obturatio pharyngolaringis) = prisustvo stranog sadrţaja (zagrckavanje!) .vazduh .. razblaženje krvi (u VS .dlanovi i tabani .info 11 . dana = končaste alge i gljivice (sivo-slinasto) 4.2-3 nedelje . strani predmeti iz vode u disajnim organima 4.malinasta i tečna kao voda) 5. ogrebotine.5-6 dana .borba protiv utopljenja .unutrašnji nalaz: 1.želudačni sadržaj = i ispod 4.tamne mrlje u plućima 3.krvavljenje .spoljašnji nalaz = pena na ustima i nosu . po utopljenju .iščezava spumozni emfizem i sve ostale promene II davljenje leša u teĉnosti: 1.imerzioni stepen . reda 5. tečnost u želucu i crevima = u duodenumu .sluz I sveţi utopljenici: odmah izvaĊeni .belimantil.na pritisak se cedi pena iz nadutih pluća (≠ od plućnog edema) 2. reda .) *Zapušenje dušnika i dušnica (obturatio tracheobronchiorum) = strani sadrţaj u .2-3 sata) i smežuranost kože 2. naježenost kože (cutis anserina .otvorenije boje.sufokacioni stepen . reda zaživotno + jako izražen akutni emfizem (posmrtno manje od 4.strani predmet u njima . tečnost u GIT-u i respiratornim putevima do 5.subakutno (inflamacija!) .sivkasta mrljasta masa .voda .) = zapušenje donjih i završnih delova organa za disanje teĉnošću .vrhovi prstiju . mutna i smrdjiva (truležni gasovi + transudat) .akutno .. pena + penasti emfizem (spumozni) .2-3 dana . rascep zidova alveola .ljušti se epiderm i adneksi 3.leš tone (moguća saponifikacija). želucu i crevima (gutanjem) .nadlanica i dorzum ??? (valjda dorzumi šaka i stopala???) . 7.zaživotno gutanje II truli utopljenici (odmah izvaĊeni i ostavljeni na povišenoj temperaturi ili izbaĉeni truleţnim gasovima) .lokalne ozlede na grkljanu (mnogokrvnost.dušniku i dušnicama do 4. a posle 2-3 dana se pojavljuje www.jednjaku. reda) * Utopljenje (submersio . oguljotine.3-5 min. nabubravanje epiderma .pene može da nema ili da bude prljavocrvena.

potpuno .krvni podlivi na vratu .omča .tragovi borbe *Zadavljenje (strangulatio funalis) = stezanje vrata omĉom koja se aktivno ili pasivno zateţe .luk .premeštanje (potpuno do 12 sati. gornjeg toraksa i nadlaktica (VCI ??? nemaju zaliske) www..tipiĉno vešanje (ĉvor pozadi) .leševi iz vode .najjači pritisak! + tačkasti i prugasti krvni podlivi iza zaživotnih brazda .pozadi (skinut u prvim satima) .kraci .info 12 .zatvorena zamka (ĉvor!) .bleda koţa ili modra .: .mrtvaĉke mrlje .početni stadijum (svest ↓) . mek i vlažan) .srednji stadijum (grčevi.otvorena zamka . ravnomeran . sl.. trzaji.brazda (crveno-mrka.neisprekidan.vodoravan.trag vešanja .gornji deo vrata .nepotpuno vešanje Kl.belimantil.tačkasti krvni podlivi u gornjim partijama česti! * Vešanje = srezanje vrata omĉom pod dejstvom teţine bešenika .završni stadijum (poslednje disanje .spolja: .najmanji pritisak! . bela. umire se) Obdukcija .isprekidan (prema čvoru) .kos pravac * Pritisak na grudni koš = jako pomodrela i podlivena koţa i sluzokoţa glave i vrata..pruga (meka.pruga (bled.krvni podliv na mekim tkivima vrata + prelom grkljanskih hrskavica .) .dole (visi više sati) . Stezanje: * Zagušenje (strangulatio manuelis) = stezanje vrata šakom ili šakama (spreda) ..tragovi od noktiju i vrhova prstiju .sasušina) .. delimično 12-24 sata.neutopljenici 2.zaţivotno prodiranje teĉnosti .zatvaranje grla i dušnika .trag zadavljenja . vlažna) .atipiĉno vešanje (ĉvor napred ili sa strane) .8-10 min. sfinkteri ↓) . posle 24 sata nema . čvrsta i suva . u visini grkljana .utopljenici .

CO) .smrtno ..info 13 ..ružičaste mrtvačke mrlje .elektrokucija (elektriĉna struja) .zaživotno ..nema osmuđenosti ni ogarotina .rana (samotrovanje..belimantil.sekundarne pojave (infekcije) * Oparotine (ombustio) = vrela teĉnost ili para (I i II stepen) . od glave) ..kroz mozak www.uvek hiperemija i edem mozga i moždanica . .nesmrtno .nesmrtne (prolazne) .tonički grčevi .rano umrli . ugljenisanost Obdukcija: .crtasta ili prugasta crvenila .stres ulkusi .Fizičke povrede: * Opeĉenost ...hiperemija i nekroza ..munjine šare .dlake i nokti razmekšani u ležajevima . crvenilo kože (vitalna reakcija) 2.kroz srce .tragovi groma .ekstraduralni hematom .slabije na odevnim delovima * Sunĉanica (insolatio) .kasno umrli . mehuravost kože (bula sa Er i Leu) 3.posmrtno .znaci groma (.hiperemija i edem mozga .mlitavo srce.. šok..ponekad tačkasti krvni podlivi u mozgu * Omarica (sideratio) ..tamno crveni mišići i organi .. subendokardna krvarenja * Smrznutost (congelatio) .nasilno fiziĉko udušenje????: .borački ??? stav ..od plamena ili zraĉne toplote (više od 1/2 tela = smrt): ..hemoragične erozije na želucu * Povrede elektricitetom .kasna (infekcije) 1.gar u disajnim i organima za varenje ..mrlje Višnjevskog .temperatura tela manja od 24 stepena Celzijusovih = smrt .smrtne . mrlina ?? (izumiranje kožnog i potkožnog tkiva) 4.fulguratio (grom) .

i trenutku umiranja hotimičan položaj (laktati povišeni) www.midrijaza .termiĉke .900-2500 m .. održava se 48 časova i nestaje za 72 časa .kataleptička mrtvačka ukočenost (spasmus cadavericus) .primete se posle 1-4 časa .slabije i površnije dejstvo * Povrede od eksplozije atomske bombe (aplastiĉna kostna srţ.max.popuštanje sfinktera Tanatološke promene: . završava razvoj nakon 6-8 časova.radioaktivne Tanatologija (lešne osobine + lešne promene = znaci smrti) Agonija – vezuje se za lagano i ubrzano umiranje Telesne promene: .nepravilno disanje + krkljanje zbog plućnog edema .upale očne jabučice.pad telesne temperature .gube se truljenjem .ARS ..bleda ili modra koža (nekada mrtvačke mrlje) .5 ĉasova) 4. beli . posle 12-24 časa (do 4 časa .telesna nemoć .plućni edem . mrtvaĉka ukoĉenost (rigor mortis) .mehaniĉke . keloidi) .belimantil...zgrudvana krv .pomodrelost i podbulost lica + mrtvaĉke mrlje * Povreda RTG zracima .. mrtvaĉka hladnoća (algor mortis) .tragovi elektriĉne struje .počinje posle 8 časova (1 čas . zgrudnjavanje krvi (coagulatio) .smanjena funkcija čula .) . hipostaza (sleganje krvi) 2.verovatni znaci smrti: 1.poĉinje posle 1-2 ĉasa.za 1 Celzijusov pada) i uspostavlja se posle 24 časa = hladan 5.premeštanja) .duboka onesvešćenost ..teško primetan krvotok i disanje *Lešne osobine . mioza . mrtvaĉko bledilo (palor mortis) + mrtvaĉke mrlje (livores mortis) .info 14 . a nema ih na mestu pritiska 3.iščezavaju na pritisak i lako se spiraju.povreda Ra .opekotina II i III (jasne granice.električne opekotine .rupture tkiva i organa .2 ĉasa posle smrti (u srcu 0. atrofija slezine) .nestanak glikogena iz jetre Prividna smrt (vita minima) – oštećenje mozga ili srca: .električni beleg (očvrsnut derm.

Raspadanje (decomposio) . Mumifikacija .. prekid disanja i krvotoka 4.mlitavost bulbusa .nema dejstva bakterija . Gnjilenje (maceratio) .info 15 .pseudomelanoza (H2S+krvna boja) Stepen truljenja: 1.zadah .preobražaj masnog tkiva u sapune (3-4 meseca) .treležni hemizam .2 meseca .primarna .masti . Truljenje (putrefactio) .belimantil.. tiramin Znaci: . kadaverin.sasušine beonjače (žućkaste.ţeludaĉni sok * Lešne promene = sigurni znaci smrti! 1.truležna mlitavost. + flora ?? .intrauterino .sapuni (6-12 meseci) 5.raspadanje ? + insekti. Saponifikacija .nastaje na temperaturi 20-30 Celzijusovih. emfizem 2. primarma mlitavost 2.napetost (emfizem) i šištanje . mrtvaĉka mlitavost (flacciditas mortis) . samovarenje (autodigetio) .plavi lakmus prelazi u crveni lakmus 9.bubrenje epidrma 4. prestanak motiliteta i senzibiliteta 3.hemizam .prodor u krvne sudove .6.belančevina iz mišića . isparavanje leša (dessicatio postmortalis) .autoliza i opadanje epitela . nereagovanje zenica na svetlost www.lakši i oĉuvani leševi) * UtvrĊivanje smrti I Nesigurni znaci smrti: 1.Laršeove mrlje = sasušine rožnjače (gubi providnost) . acidifikacija tkiva (min. crnkaste) ..sasušine usnice (2-3 časa) 8.raspad i kostiju . vazduh olakšava -razmnožavanje truležnih bakterija u organima . mrke..pre livores . crvi) . max. 1-2 ĉasa.. neosetljivost na termičke i mehaničke draži 5.autoliza (pri temperaturama niţim od 5 Celzijusovih .kod sifilisa . 5-6 ĉasova po umiranju) .obiĉno 4-6 meseci posle smrti .100 godina 3.ptomani?.jako strujanje suvog vazduha (2-3 meseca . pseudomelanoza (donja desna 1/4 trbuha) 2.sekundarna (deo truljenja) 7.ektrauterino pseudo . putrescin.povišena vlaga.zadah užegle masti (.lipoliza masnog tkiva . autoliza 3..truležni gasovi . sniţen O2 .crvenkasti leševi) .imbibicija (zbog hemolize) .

namerni .želudac isprazni čvrstu hranu za 4-6 časova .ţiva trudnica ..legalan .začetak (fetus) .mrtva pobacilja .mehaničkim sredstvima . mes ..svarena hrana u želucu . Pobaĉaj: .ilegalan (kriminalni) .pometina pobacilje – nalaz oploĊenog jajeta www. raspadanje 3...II Verovatni znaci smrti 1.dlake . mrtvačka hladnoća 2.belimantil..potpun ...pre 28..5 mes.) * Pobaĉaj . lunarnog mes.hemijskim sredstvima .nalaz amniona .patoanat.krvarenje .0.nasilni .naponi + . nedelje trudnoće .smrt 4-6 časova od uzimanja hrane a himus u crevima . gnjilenje 4...pobaĉaj u toku . . cerviks .prva 2 mes..info 16 .nepotpun .do kraja 2.nenamerni .abortio iminens .gravidna decidua .3.kao porođaj .abotio .5 cm) .-30.5mm/dan (. . mes. .. mrtvačka ukočenost 3.od 4. .abotio incipiens .zlonamerni Znaci: ..prazan želudac .3-7..prirodni .apsolutni dokaz . mrtvačko bledilo i mrtvačke mrlje III Siguran znak smrti 1.. saponifikacija .relativan dokaz ..smrt za 3-4 časa od uzimanja hrane .zametak (embrion) . truljenje (pseudomelanoza) 2. (37..

specifična težina manja od vode (plutaju). 2 mes.trbuh .) .koža.unutra . a max.ned. .13 min.38.kao gnoj .svetlo-zatvoreno crvena pluća (raznolika) .celo tanko crevo .raširena pluća. Znaci: . zamazana krvlju (bledi 3 dana) + sirasti maz (vernix caseosa) .ţiva ţena .-38.spoljašnji polni organi (vagina bez nabora) . usnast cerviks.sunđerasta pluća (na preseku .6h .skorog poroĊaja (pre 6.ograničen šavovima . nedelja .spolja .p.prevremeni . dana) .-8.sluzavozelena .) .) .caput succedaneum (naduv) .) .da je namerno usmrćeno od majke .mrtva ţena . .belimantil. ned.-40..da je plod NN (3-5..) .pasivno (neukazana pomoć) www. neravna .u debelom crevu * Ĉedomorstvo (infanticidum) .dijafragma u 6 m. (bila 4.modra.pena) .gutanje vazduha NN .info 17 .30.(2 ned.više uvojaka tankog creva .sukrvičave. može i kod truljenja (gasovi) .(3-4 ned.5.lohije .davni poroĊaj (pre min.zjapi otvor vagine.*PoroĊaj .12h .3 min.spolja . . ned. 5-7 dana) .za 1-2 dana . .(7 dana) .-40..aktivno .kefalhematom (izliv) .ubijanje NN od majke .mrtva ţena .ţiva ţena .30.unutra .materica sa posteljicom .dojke .plućno disanje .materica veće i deblja * NovoroĊenĉe (neonatus NN) Znaci NN: .u želucu .ročni .pupčanik (otpada 5..mekonijum (posle 2-3 dana iščezava iz creva) Znaci ţivoroĊenosti: .levkast i ispupčen toraks . zaobljenih ivica.da je živorođeno .krvave . ožiljci .

info 18 .dužina tela = dužina kosti + 3-5 cm . ţivota ....veštački (LK) ... .kosti . ili mislio da može da je reši.daktiloskopija .nejasna koštana veza -II.nehat = učinilac predvideo posledicu.nepromenljiv .hrskavica između epifize i dijafize humerusa ..između njih (garavi prsti) .30.. .. .21-22 god.prikrivanje samoubistva ii zadesa .sufokativna . god.na čelu .između epifiza i dijafiza ostalih kostiju .22. god. god. decenije .bore oko očiju .50.40..16.pokušaj ubistva = ubilačka namera + započinjanje ostvarenja + upotreba za život opasnog sredstva .predstavljanje ubistva kao zades ili samoubistvo .skelet od 21.simulirano .afektivni . muškarci.belimantil. god..nesrećni sluĉaj .. god.. ili nije predvideo a bio je dužan . .utilitarni . god ..disimulirano .*Ţivot bez primetnog disanja . žene .kompresivna asfiksija * Disanje bez ulaska vazduha * Naknadna bezvazdušnost ranije vazdušnih pluća ..60. god. . .25. god...starački prten očiju (beonjača) . 15.prirodni (loj+znoj) .na radu * Ubistvo = svesno i namerno uništenje tuĊeg ţivota .. . god.gerontokson . do 6... god..vrat i šake .okoštala hrskavica -II.35. ...papilarne vijugice ..svesno i namerno oštećenje tuđeg zdravlja www.otac moţe da ospori oĉinstvo ako nije polno opštio sa suprugom 180-300 dana (zaĉeća) od roĊenja * Zades = nenamerno oštećenja sopstvenog ili tuĊeg zdravlja tj.nazolabijalne brazde .samozades??? .zlonamerna povreda .

krezoli. strihnin.As .iritativni NH3 Otrovi sa preteţnim mesnim dejstvom: . CN.duševni bolesnici Hemijske povrede Otrovi sa preteţnim mesnim dejstvom: .motiv ..trajno i neznatno .mistifikacione .zades.* Samoubistvo = svesno i namerno uništenje sopstvenog ţivota .fiktivne ...jetki .nervni: alkohol.samopovreda (automutilatio) . HCl. hloroform.info 19 . a nedovršeno . CO2 . NOx II Nadraţajni: NH3 III Jetki sa resorptivnim: fenoli.parenhimski .krvni: CO.nesposobnost za rad je kratkotrajna ili ne postoji . Pb (između nadražajnih i parenhimskih) Laka telesna povreda: . H2SO4..nema ni teorijske opasnosti po život . barbiturati. ubistvo www.lažne .zatvorenici .nadraţajni ..korozivni .lako oštećenje važnog dela tela bez posledica.blaži stepen oštećenja važnog dela ili organa. samoubistvo.nesmrtna i smrtna .kaustučni .ne dovodi do estetske izmenjenosti Teška telesna povreda: ..estetska izmenjenost Hemijske povrede = trovanja .suicidogena dispozicija .baze ..malafidne . se.mesno i opšte dejstvo IV Nadraţajni sa resorptivnim dejstvom: Hg.bolnica . CH3COOH . kokain.privremena nesposobnost za rad ... paration I Jetki: NaOH.koagulacija .konkretna opasnost po život! ..pokušaj samoubistva = započeto.da se izbegne vojska .žena kao da je silovana . . ili manje važan . HNO3. ili trajno i znatno oštećenje manje važnih organa .belimantil.

belimantil.individualna reaktivnost .toksikološko pretraživanje .ţeludac .skvrčen sa našikanim krvnim sudovima .idiosinkrazija .uništen epital.sekundarne (izjedine se pokriju krustom) .način unošenja . trovanja . trovanja: pretpostavke (udruženo . lešni nalaz + toksikologija 2.raspadanje tkiva pod kožom i sluzokožom .deponovanje Dg.površno tkivo crvenomrko. lešni nalaz + okolnosti + kl.unutrašnje .mrline . toksikologija + okolnosti + kliniĉka slika Uslovi trovanja: . lako se skida .oţiljak www. kaustično (baza je ) = kolikvaciona nekroza (Pt pihtijasto nabubre) .putrifikativni . 3.tercijarne .naročite okolnosti slučaja .primarne (neposredno dejstvo) .info 20 . pa tamnocrvene tj mrkocrvene (alkalni hematin) .mnogokrvnost kože i sluzokože .anafilaksija * NaOH .sluznica hiperemična i natečena . prvo svetlocrvene (hemoliza Er).spoljašnje (cauterisationes): .nesumnjivo: 1.treći put otrova (izlučivanje) .promene naglo prestaju oko pilorusa .prvi put (ulaz) .izumiranje i otpadanje epiderma .demarkativni .lešni nalaz .sluznica bez epitela .sl. izumrlo .osobine otrova (toksična i letalna doza) .uzduženo naborana sluzokoža .verovatno trovanje): .Dg.povraćanje sapunastog sadrţaja = krv + sluz + ţeludaĉni sadrţaj + otrov Promene (bledilo leša + albuminozna degeneracija organa): .jednjak .kliničke pojave zatim: .drugi put (prenos) .inflamatorni proces .proliferacija .dejstvo lokalno.meke i vlažne.

sladunjav metalni ukus + bledilo + crn proliv + plavičast rub .kosa.crvenocrno tkivo (kiseli hematin) Promene: .grizlice (hronično) (Hg koaguliše Pt. skvrčeni bubrezi.hiperkeratoza dlanova i tabana . kolike .krvni podlivi u sluznici creva i želuca * Hg .* H2SO4 .plavoljubičasti Hg rub + ispadanje zuba (hronično) .povišenje temperature (vezivanje kiseline za tečnosti) .svetlocrvena boja tkiva * CO2 = opšti znaci udušenja + teĉna tamnocrvena krv + plućni edem www.oduzimanje tečnosti .pomodrelost (šake.lešni nalaz: uvećano srce.otvorenocrvena i tečna krv .NOx .koža nema epiderm a derm je sasušen .3 stepena izjedina + acidoza + kiseli hematin (hemoliza) .koagulaciona nekroza .belimantil.žuti (met-Hb) * Sirćetna kiselina .neograničena mogućnost utvrđivanja * CO .žućkasta kože. a ne pretvara Hb u hematin) * Pb .povraćanje (miris na sirće) + stridor .dejstvo: lokalno.bazofilne punktacije u Er . lice) .crvenocrne pruge (ispljuvavanje) .svetlocrvene mrtvačke mrlje (karboksi Hb) .skupljen jednjak i želudac .za želucu: sivobele mrline . dlake u nosu i šake .arsenska melanoza (bronzana koža) .spolja plavičast * HCl .mehuranje kože . ulkusi želuca * As .metalni ukus + krvavo-sluzavi prolivi (Hg povećava sekreciju u GITu) .mrline jednjaka i želuca .lešni nalaz .suvo i trošno tkivo .izumrlo tkivo ima ljut miris (ostalo isto kao kod * H2SO4) * HNO3 = ţute bljuvotine + ţuta prebojenost izumrlog tkiva (ksantoproteinska nekroza) .u atmosferi sa CO (nasilno hemijsko udušenje) .kao kod hroničnog trovanja .info 21 . korozivno .

koma .za 2h .alkoholomanija .svetlocrvena krv.modre mrtvačke mrlje .apstinencijalne krize .za 6-12h (max.kratkotrajna nadraženost . zgrudvana krv .miris na alkohol . conc. 24h) .tamnocrvena.info 22 .alkohol .5 promila .lešni nalaz .nadraţenost (vazomotorna.obiĉno hroniĉno trovanje .akutno .srastanje dure za krov lobanje + atrofija mozga . tečna .obiĉno akutno trovanje .smanjen glikogen u jetri .do 4 promila .lako pijanstvo .letalno Vidmarkova reakcija = oksidacija alkohola u prisustvu K-bihromata i H2SO4: .egzantem i nekroza kože .toksično .svetlocrvene mrtvačke mrlje * Barbiturati (ĉešća midrijaza) . .iščezava * Metil .hemoragični edem pluća . muskulatorna.max.masna degeneracija unutrašnjih organa Promili etanola u krvi: .hroniĉno = halucinacije + injekcione lezije * HCN .belimantil.u dušniku i dušnicama tečna i penušava sluz .obdukcija . hroniĉna alkoholisanost intolerancija .mrtvačka ukočenost ranije .gojaznost + vazodilatacija u koži .mrko obojena krv www.konst.depresivna faza = mioza + hemijsko udušenje .do 0.do 3 promila .osrednje .razblažen urin .* Etil-alkohol .pomodrelo i pobdulo lice .nagla smrt (midrijaza) * Opijum i morfin (i kodein i heroin) .do 2 promila . psihomororna)-oduzetost (crveno lice).

perikarda i epikarda .masna degeneracija jetre .prvo skače pa pada TA .krvni podlivi ispod pleure.* Paration (mioza) .edem mozga i pluća www.zatvorenocrvena krv + modre mrtvačke mrlje .belimantil.info 23 .

ni povreda" 6.gde je lečen i pod kojom dg .unutrašnji .uhranjenost .glava .info 24 .vrat .opšti podaci o lešu .opšti podaci o lešu .spoljašnji polni organi .TV . ZAGLAVLJE . ima obducenta i prisutnih lica 2.belimantil. ZAKLJUĈAK (uzrok. vreme i datum obdukovanja.ekstremiteti 3.pol .prethodni .TM .završni + fotografije. . opis promena koje se normalno ne nalaze na lešu (ozlede i rane) 4. " sem opisanih.trbuh .mesto. mehanizam nastanka i poreklo smrti) .naknadni .Obdukcijski zapisnik 1. osobeni znaci leša (za identifikaciju) . sadrţaj u spoljašnjim otvorima 5.spoljašnji .laboratorijski 3. spolja na lešu nema drugih promena.osteomuskularna razvijenost . opis odeće www.na čiji se zahtev radi obdukcija .boja .zaprljanost 2. NALAZ .opšta svojstva koţe .lešne osobine i lešne promene .karakteristike telesnog sklopa .toraks . skice i druge analize Opšta sudsko-medicinska obdukcija I SPOLJAŠNJI NALAZ 1.

sipa se voda + skalpelom se probode VD i AD .duž sulkusa coronariusa 1.otvor na prednjoj strani perikarda .dubinsko rasprostranjenje povrede: odlubi se potkoţno tkivo od mišića ("dţep" .polukružan rez od desnog do levog zaušnog dela.oboljenja grla i dušnika II VAZDUŠNA I GASNA EMBOLIJA (. abdomen.od vrha do a.sumnja na gasnu emboliju .širina .srce .belimantil."decollement traumatic") Specijalne obdukcije I PREPARISANJE VRATNIH ORGANA (postepeno preparisanje od kože do traheje) .prelom piramide sa rupturom bubne opne .II UNUTRAŠNJI NALAZ: glava. rez: od vrha VD ukoso do a. pa cirkularan rez .dijafragmalna strana ka obducentu.gornji režanj (prvo desni) "+" (od sebe ka sebi) 1. rez: nucleus caudatus 3. tkivo temporalnog režnja 2. vrat i toraks.prvo preseći od čeonih do potiljačnih režnjeva (2 cm od baze) 1.mozak . rez: ka hilusu .tragovi vešanja .info 25 . rez: genu corporis callosi. pa 3. rez: oštri rub VD 3. rez: ponovo od vrha ka hilusu .otvorene povrede vratnih organa www. raz: od vrha VS duž septuma.pluća .preseći uzdužni sliv dure + uzdužni presek vermisa cerebeluma (IV moždana komora) . rez: od vrha VS do AS 2.prvo perikard "V" . rez: od vrha ka hilusu celo pluće 2.donji režanj .smrt posle intervencije sa gasom . a onda u visini aortnog ušća skreće i prati luk aorte * "Y" rez . oba prednja roga bočnih komora. pulmonalis duž prednjeg zida 4. rez: thalami optici i III moždana komora * toraks: rez od mandibule do preponskog spoja (oko pupka sa leve strane) . kosti * glava . pulmonalis .mehurići u nizu) .visina .povrede . rez: nucleus lentiformis i genu capsullae internae 4.

povraćeni sadržaj .uzrok smrti. pectoralis major .1 bubreg i mokraćna bešika 6.prednji deo jetre sa neotvorenom žučnom kesom 4.saobraćajna nezgoda IV OBDUKCIJA OTROVANIH .deformacija grudnog koša .bušne se mehurići u nizu) . tegla .krv . tegla .promena boje i intenziteta mrtvačkih mrlja Uzima se za laboratorijsku hemijsko-toksikološku analizu materijal u 6 tegli! 1.. 100 ml .donja polovina mozga 2. tegla .povrede . morfin . poreklo smrti VI OBDUKCIJA USMRĆENIH U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA .alkoholemija www.narkoman. kokain V OBDUKCIJA ZAĈETKA I NN: .potkožni emfizem .nikotin.umiranje većeg broja ljudi sa istim simptomima .uzrok smrti .preparacija m. tegla . hrana ili piće čudnog mirisa .0.5 m tankog creva i deo debelog creva + .III ZATVORENI PNEUMOTORAKS (.belimantil.umrli u toku anestezije .znaci novorođenosti i živorođenosti .pored umrlih flašica sa lekovima.mioza .midrijaza .. sedativi .atropin.džep ispod kože i potkožnog tkiva + voda . tegla . alkoholičar.mokraća min.starost leša .) .mehanizam povređivanja .klemovanje jednjaka i uzimanje celog želuca sa sadržajem 5. tegla .deo pluća i pola srca i slezine 3.doba života i dužina života (vazduh u GITu) .tečnost od ispiranje želuca (do.prelom rebara .info 26 .lekovi i bočice .vreme uzimanja materijala i opis razvoja trovanja .

prestanak motiliteta i senzibiliteta 3.znaci somatske smrti .stvara se kod leševa izloženih jakom strujanju vazduha A. Nesigurni znaci smrti .znaci ćelijske smrti 1.nastaje kod leševa u tečnosti (autoliza i autofermentacija). Stepen truljenja E.na manje od 5 Celzijusovih 4.veštačka C. . Truljenje (Putrefactio) . nereagovanje zenica na svetlost www. fosfornu i sirćetnu kiselinu B. Hemizma organskih jedinjenja . do najprostijih neorganskih elemenata A. neosetljivost kože i sluzokože (na termičke i mehaničke nadražaje) 5. Faze C. A.biohemijsko rastavljanje složenih organskih jedinjenja u prostija.opšta posmrtna . primarna mlitavost 2.kod leševa u suvišnoj vlazi. 2 meseca: lipoliza masnog tkiva B. u odsustvu bakterija ili usled njihovog nedejstvovanja! a) intrauterina maceracija b) ekstrauterina pseudomaceracija (bubrenje epiderma) c) frigorifikacija .mesna zaživotna Naĉin utvrĊivanja smrti A.Uslovi B. Raspadanje (Decomositio) . Značaj 2. Gnjilenje (Maceratio) . Znaci D. Mehanizma raspadanja . prekid disanja i krvotoka 4.info 27 .insekata i lešne flore! + Autoliza.4-6 meseci po smrti dešava se delom pod uticajem: A.belimantil.prirodna . pri nedostatku ili potpunom odsustvu kiseonika! Meki delovi leša postanu bela sapunasta masa (soli masnih kiselina) koja očvrsne i postane lomljiva.potpuna B. . 3-4 meseca: preobražaj potkožnog i ostalog masnog tkiva u sapune C. praktikum II Izuzetne i konzervativne lešne promene: 3. 6-12 meseci: belančevine iz mišića prelaze u masti pa u sapune 5.u azotnu.delimična . Mumifikacija .Lešne promene I Redovno se javljaju i destruktivne su: 1. Saponifikacija . .

info 28 .pol .trbuh . Verovatni znaci smrti 1. mrtvačka ukočenost 3. Prethodni podaci o lešu Opšti podaci: .životno doba . saponifikacija 5.putrefactio 3. mrtvačko bledilo 3. mrtvačke mrlje 4. truljenje . mumifikacija 6.znaci truljenja 1.mišići .grudni koš .belimantil. mrtvačka hladnoća 2.maceratio 4.autolisis 2.spoljašnji organi .ekstremiteti www. tresetno štavljenje Spoljašnji nalaz piše se u 6 taĉaka 1.uhranjenost Lešne osobine i lešne promene Opšta svojstva koţe: .glava .dužina .vrat . samovarenje . i 4.boja .zaprljanost 2.kostur .težina Karakteristike telesnog sklopa: . Sigurni znaci smrti pseudomelanoza .B. se mogu javiti i u agoniji C. Osobeni znaci leša koji mogu koristiti pri identifikaciji . gnjilenje .

broj zapisnika.povrede .ožiljci .opekotine . laboratorijski nalaz (ako je potreban) www.info 29 . spoljašnji nalaz B. Zaglavlje * ime ustanove gde se vrši i ko obdukciju zahteva * podaci o lešu .opisati odeću Obdukcioni zapisnik Treba da je "verno ogledalo" anatomskih osobina i promena leša! To je u stvari medicinski dokument u kome lekar .rane . Nalaz A. i B.smrzotine .pirsing . na lešu nema drugih karakteristika i povreda 6.belimantil.brazda ili pruga vešanja . Vrsta i karakteristika sadrţaja u spoljašnjim otvorima .obducent određenim redosledom na jasan i precizan način treba da unese sve promene koje prilikom obdukcije uoči.tetovaže . Sadrţi 3 osnovna dela: 1. su obavezne C.nozdrve . unutrašnji nalaz: * glava * vrat i grudi * trbuh * kosti A.tragovi lekarskih intervencija * od glave do pete* * s prednje i zadnje strane* 4. Sem opisanih. Ako to sluĉaj zahteva i ako je bitno za nalaz . podaci o ustanovi u kojoj je lečen (ako jeste) * mesto. Promene koje se normalno ne nalaze na lešu .3.polni otvor -čmar 5.uši .usta . vreme obdukcije * ime obducenta 2.

Oguljotina . Krvavljenje ..apsolutno vitalna reakcija: prvo je: plavocrvena modrica posle 3 dana: ljubičasto . naknadni Ako je potrebno zakljuĉak se dopunjuje: fotografijama skicama crtežima i drugim analizama koje dokumentuju nalaz i objašnjavaju uzrok smrti! I Ozlede: 1. Zakljuĉak U zaključku se obrazlaže sve što je navedeno u nalazima. petechia/echimosis purpurae suffusiae haematoma infarctus haemorrhagicus Prebojavanje . povredni i ozledni.. završni C.Dessiccatio 2.3.mrku posle 7 dana: zelenkastu posle 2 nedelje: žućkastu a onda lagano nestaje.info 30 . prethodni B. www. Zakljuĉak se odnosi na: * uzrok smrti * mehanizam njenog nastanka * odrđivanje porekla smrti i * odvajanje neposrednog od posrednih uzroka smrti Zakljuĉak moţe biti: A.Erosio mucosae et serosae * Sasušina kože .belimantil.Haemorrhoagia per raexim et per diapedesim A. Krvni podliv . sve što je prikupljeno medicinskom dokumentacijom i dokumentacijom od sudije i istražnih organa u jednu kratku priču.Haemotoma nasilni i prirodni.Excoriatio a) zaživotne b) posmrtne c) agonalne * Oguljotine sluzokože i opne .

Krvni izliv .Ruptura: brazdast ili cevast raskid mekog tkiva unutrašnjih organa * ozledni * povredni * spontani 5. Iskrvavljenost .I Ozledni krvi podlivi: zaživotni: veća obimnost grudve. prebojavanje posmrtni: lako se peru i zbrišu i nema prebojavanja kože iznad njih II Povredni krvni podlivi: zaživotni posmrtni III Prirodni krvni podlivi: zaživotni posmrtni B.i ulaz i izlaz * nepotpun .Extravasatio.Canales: nastaju ulaskom mehaniĉkog oruĊa duboko u tkiva * potpun . Nagnjeĉina . Rascep .belimantil.Effusio sanguinis je smrtonosni gubitak krvi! * akutna i * subakutna kao i * spoljašnja * unutrašnja i * mešovita 3.ulaz i dno www. Haematismus * spoljašnje * unutrašnje * pomešano dalje * zaživotni i * posmrtni na kraju * ozledni i * povredni 2.Contusio oguljotina koţe (excoriatio) + krvni podliv (hematom) = nagnjeĉina (kontusio) zaživotne i posmrtne * želuca * pluća * mozga 4. Prodor .info 31 .

Penetrationes: podrazumeva mehaniĉku (A) oruĊem/oruţjem napravljenu komunikaciju izmeĊu .Detractio je potpuno mehaniĉko razdvajanje pojedinih delova tela: ruke. Raskomadina . Proboj .Fractura je prekid ĉvrstog tkiva.pod uticajem oboljenja (B) .subluxatio * potpuno .Destructio: sklop tkiva je uništen! * zaživotne * posmrtne *Razoreno tkivo je ili smrvljeno ili odmah uništeno ili Tako razdrobljeno da je njegovo odumiranje neminovno 11.ili dejstvom nemehaniĉkih povreda (C) . Provala .luxatio * odvajanje . Išĉašenje . Prelom . Razorina ..Perforationes: otvaranje zidova telesnih duplji. košanog ili hrskaviĉavog * spontana * traumatološka još i * zatvoren * otvoren i * potpun * nepotpun 9.telesne duplje s jedne strane i .NaOH 8.belimantil.Luxatio je poremećaj sastava zglobova! * nepotpuno . noge..spoljašnjosti s druge 7. glave.info 32 .6. bilo .dijastasis 10. * zaživotno * posmrtno pa * slučajno i * namerno dalje * medicinsko * zločinačko i * ofanzivno * defanzivno www.

veličina 3. Na izlazu sečiva "pacovski rep"..nastaje na mestima gde je koţa jako zategnuta i ĉvrsto pripijena uz podlogu (lobanja i cevanica) pravilnog oblika brazdastog prostora i crtastog otvora !tkivni mostići (zidovi spojeni) ! krvlju podlivena B..belimantil.Vulnus morsum je razderina nanesena zubima! * čovečije * životinjske * veštačke C.info 33 .II Rane: Glavni delovi rane su: * otvor rane: ulazni i izlazni (ako postoji) * prostor rane: u potkožnom. Prskotina .Vulnus scisum (ili incisum): naĉinjena oštricom mehaniĉkog oruĊa. ivice i uglovi otvora 5. s jedne strane. sadržaj prostora rane 1. lokalizacija 2.razjedina.sekotina s druge strane 2. Razderina . Sekotina .Vulnus lacerum: nanesena tupinom .udarcem ili padom Postoje 3 vrste razderina: A. mekom ili čvrstom tkivu! Kod svake rane opisuje se: 1. Načinjena je tangencijalnim (kosim) prevlačenjem oštrice preko kože ili/i upravnim pritiskom na kožu. i . www.oguljotina . oblik 4. Okrzotina nastaje tangencijalnim (kosim ili uporednim) dejstvom tupine! * crtaste * brazdaste * prugaste Po izgledu se nalazi između: .nagnječina . okolina rane 7. zidovi 6. boja 9. Ujedina . dno 8.

Vulnus punctum: naĉinjena je šiljkom mehaniĉkog oruĊa Oruđe u pravcu svoje uzdužne ose prodire u telo! Uglovi ubodine: zalepljen kraj.belimantil. UtvrĊivanje porekla smrti . izgled rane 3. širinu nagnječnog prstena 6. dubina 10.3. sumnjive ili naprasne smrti 5. Otkrivanje i verifikovanje povreda kod nasilne smrti 7. strane * nagnječni prsten * projektilna brisotina * prodor * izlaz rane 1. UtvrĊivanje uzroka smrti 2. sadržaj ulazne i izlazne rane 7. selotejp 9. UtvrĊivanje ili iskljuĉivanje i uticaj oboljenja i nekih stanja na smrtni ishod kod nasilne smrti 10. Praćenje i utvrĊivanje dinamike smrti 4. Ustrelina . Razjašnjenje svih sluĉajeva neznane. pravac Ciljevi odbukcije: 1. zasečen kraj tj ugao 4. Doprinos u stvaranju pouzdane medicinske statistike 9.Vulnus sclopetarium je rana naĉinjena hicem tj projektilom ispaljenim iz vazdušnog oruţja! * ulaz rane i njene ivice.prirodna ili nasilna 3. lokalizacija 2. promeri 4.info 34 . Identifikacija leša tj osobe 12. UtvrĊivanje vremena smrti 11. Ubodina . bris iz rane 8. ivice i strane 5. Identifikacija povrednog oruĊa tj oruţja www. UtvrĊivanje taĉnosti postavljenih dijagnoza! 8. Otkrivanje mehanizama samopovreĊivanja kod poginulih u saobraćajnim nezgodama 6.

info 35 ..kičmena moždina * zatim se veliki mozak preseče na 2 polovine: na oko 2 cm iznad baze pa se dobiju dve polovine 1.2 cm iznad gornjih ivica očnih duplji . UtvrĊivanje mehanizma povrede (pad. .. vidni živci.belimantil. nastalih komplikacija i posledica . Unutrašnji nalaz Otvaranje lobanje: * razdeli se kosa * polukružnim rezom preseče se koža poglavine: . odigne i .pregleda prostor između tvrde i meke moždanice .moždani most .preko slepoočnog i temenog. truncus corpori callosi.. VaĊenje i obdukcija mozga * preseče se i otvori sinus sagitalis superior * tvrda moždanica se opseče sa jedne i druge strane. Da se utvrdi da li su povrede nastale: zaţivotno.. gornja: bočne komore. genu capsulae internae www. nucleus caudatus.13. . agonalno ili posle smrti. a pomoćnik obducenta pridržava mozak u predelu potiljačnih režnjeva * preseku se krvni sudovi i moždani živci.2 cm bočno iznad ušnih školjki i .. Ispitivanje meĊusobne povezanosti: povreda. i mozak se izvadi iz lobanjske duplje Rezanje . sudar) 14. udar.do levog zaušnog * rasparatorijumom se odlubi poglavina .pozadi do spoljašnje potiljačne kvrge * zatim sledi cirkularni rez kostiju lobanje! .sekcija mozga: * makazicama se presecaju krvni sudovi baze mozga .Wilisov 6-ougao * poprečno na po dva mesta zasecaju se: .unapred do obrvnih likova . treća komora. * na kraju se preseče i kičmena moždina u početnom delu kičmenog kanala .produžena i .zatim se svuče na dole * odignu se čeoni režnjevi (obducent). donja: bočne komore.od desnog zaušnog predela. Uticaj lekarske intervencije i/ili dijagnostike na smrtni ishod 15.i uzroka smrti 16. corpus fornicis 2..2 cm iznad spoljašnje potiljačne kvrge * trokrakim dletom se odvoji krov lobanje.

sredinom tela .belimantil. pa otvori trbušna duplja. . * svaka rezna površina posebno .prvi rez * zatim svaka od reznih površina se preseče još jednom prema korenu.odvoji se meko od tvrdog nepca .obilazeći oko pupka s leve strane .vrše se poprečni rezovi gornje u donje polovine velikog mozga .. izvade se iz grudne duplje.oslobode se zadnji i bočni zidovi grkljana * plućna krila se tupo preparišu i odvoje od zidova grudnog koša * zatim se prepariše meko tkivo zadnje strane jednjaka i sredogruđa uz sam kičmeni stub sve do prečage .preseku mišići vrata pripojeni za sternum. . ..drugi rez na taj način smo gornji režanj plućnog krila presekli u obliku krsta .od sredine podbratka. donji režanj desnog plućnog krila (lobulus inferior dextri): * preseca se jednim rezom prema korenu pluća . 6 mm ili po potrebi gušće! Vrat i grudi ..grudi i duž srednje linije trbuha .dezartikuliše ključno-grudnjačin zglob.info 36 . i postave na stočić za obdukciju! Obdukcija pluća 1.uzdužno pa poprečno na prvi rez 2..* na malom mozgu: . VaĊenje vratnih i grudnih organa * obreže se meko tkivo poda usne duplje .preseku aorta i donja šuplja vena * ovako oslobođeni vratni i grudni organi .podveže se i preseče jednjak ..koso i upolje preseku rebra. od processusa xyphoideusa naniže.. te s on potpuno odvoji * prepariše koža koja prekriva rebra. gornji režanj desnog plućnog krila (lobulus superior dextri): * od vrha prema plućnom korenu ...do preponskog spoja! * preseče mišićni sloj.povuku se naviše i ...razovi se prave na 5..nožem odvoje od prečage.otvara se IV moždana komora do njenog poda * onda se naprave još par rezova po drvetu života (arbor vitae) * pre ili nakon fiksiranja (kad postiji sumnja na povrede mozak se potopi u formalin) ..preseče se crv . u predelu granice koštanog i hrskavičavog tkiva! .. www.Vermis cerebelli .treći rez isti postupak se izvodi sa levim plućnim krilom. Otvaranje trbuha: i grudnog koša * napravi se rez kože ...

......info 37 ..... unutrašnja .koža B.metil-alkohol 4...sivozelenkaste.Hypostasis A.Coagulatio: nakon 2 ĉasa Izuzeci: * ugušenje * naprasno umrli * iskrvavljenost www..Obdukcija srca: * najpre se otvara perikard! ..u predelu vrha srca u obliku slova "V" * od osnovice prema levoj i * prema desnoj pretkomori Otvaranje srca se vrši sa 4 klasiĉna reza: 1... 2.. Mrtvaĉke mrlje .. spoljašnja ..otvorenocrvene .... rez: * od vrha srca prednjeg zida desne komore * do arterije pulmonalis 4. rez: * od vrha leve komore naviše uz međukomornu pregradu * do presečenog kraja aorte i prateći njen luk! ili jednostavnije: uz septum do aorte zatim se malim makazicama otvaraju aa.... Sleganje krvi .. Zgrudnjavanje krvi ..unutrašnji organi ..CO2 .......sumporvodonik . rez: * preseca se oštri rub desne komore 3. Mrtvaĉko bledilo ....sivoplave ..belimantil. ..Livores mortis: sivoljubiĉaste.. ljubiĉaste i modre U slučaju trovanja mrtvačke mrlje su: ...... coronariae (tj onda koronarke) Lešne osobine: 1. rez: * od vrha srca preko tupog ruba leve komore * do pretkomore 2.Palor mortis: hipostaza u krvne sudove niţih delova tela 3....

jednjak.Exsiccatio postmortalis * sasušine rožnjače . potpuna je nakon 6-8 sati. * Nestaje kada se potroše rezerve glikogena ili kad se nasilno uništi. mlitavost . sekundarna m.Rigor mortis: *Nastaje koagulacijom belanĉevina mišićnih vlakana pod dejstvom mleĉne kiseline u sklopu opšte acidifikacije tela.kao izraz truljenja) 8.Spasmus cadavericus Nastaje u momentu umiranja: visok glikogen (napor) + moţdana smrt 7. Mrtvaĉka mlitavost .Laršeove mrlje * sasušine beonjače . pleura i peritoneum www. Mrtvaĉka ukoĉenost . Mrtvaĉka hladnoća . pluća. Posmrtno isparavanje . m. Autodigestio postmortalis . a nestaje nakon 48-72 časa.5. primaria (po nestanku napetosti) B.gubi providnost * sasušene usnice . Acidifikacija tkiva .Flacciditas mortis A.novorođenčadi 9.f. Obrnutim redosledom! Kataleptiĉka mrtvaĉka ukoĉenost . m. secundaria (posle nestanka m.f.samovarenje: ţeludac.između konjuktiva kapaka i očnih jabučica 10. primarna m. Počinje nakon 1-2 časa.info 38 .nastaje pre mrtvĉke ukoĉenosti plavi lakmus boji se u crveno . mlitavost .belimantil.Algor mortis: nakon 24 ĉasa 1 Celzijus na sat posle prvih par sati (4-8) 6. ukočenosti .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->