P. 1
Alexandru Lapuseneanu Text Integral

Alexandru Lapuseneanu Text Integral

|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Iustinian-Gabriel Lupulescu on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

Alexandru Lăpuşneanul

Alexandru Lăpușneanul (1564 - 1569) de Constantin Negruzzi
Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.rocarta.info

Sumar
ALEXANDRU LĂPUŞNEANUL
Sumar Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu…! Ai să dai samă, doamnă!… Capul lui Moțoc vrem… De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu… Notele autorului

1
1 2 7 13 22 31

1

Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.rocarta.info

Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu…!
Iacov Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cîrmuia țara, dar Alexandru Lăpușneanul, după înfrîngerea sa în două rînduri, de oștile Despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oști turcești și se înturna acum sa izgonească pre răpitorul Tomșa și să-și ia scaunul, pre care nu l-ar fi perdut, de n-ar fi fost vîndut de boieri. Intrase în Moldavia, întovărășit de șepte mii spahii și de vreo trei mii oaste de strînsură. Însă pe lîngă aceste, avea porunci împărătești cătră hanul tatarilor Nogai, ca să-i deie oricît ajutor de oaste va cere. Lăpușneanul mergea alăturea cu vornicul Bogdan, amîndoi călări pe armasari turcești și înarmați din cap pănă în picioare. — Ce socoți, Bogdane, zise după puțină tăcere, izbîndi-vom oare? — Să nu te îndoiești, măria-ta, răspunse curtezanul, țara geme subt asuprirea Tomșei. Oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, cîți i-au mai lăsat vii, numai frica morții îi mai ține, dar cum vor vedea că măria-ta vii cu putere, îndată vor alerga și-l vor lăsa. — Să deie Dumnezeu să n-aibi nevoie a face ceea ce au făcut Mircea-vodă la munteni; dar ți-am mai spus, eu îi cunosc pre boierii noștri, căci am trăit cu dînșii.
2 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.rocarta.info

— Aceasta rămîne la înaltă înțelepciunea măriei-tale. Vorbind așa, au ajuns aproape de Tecuci, unde poposiră la o dumbravă. — Doamne, zise un aprod apropiindu-se, niște boieri sosind acum cer voie să se înfățișeze la maria-ta. — Vie, răspunse Alexandru. Curînd intrară sub cortul unde el ședea încungiurat de boierii și căpitanii săi, patru boieri, din care doi mai bătrîni, iar doi juni. Aceștii erau vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spatarul Spancioc și Stroici. Apropiindu-se de Alexandru-vodă, se închinară pînă la pămînt, fără a-i săruta poala după obicei. — Bine-ați venit, boieri! zise acesta silindu-se a zîmbi. — Să fii m.ta sănătos, răspunseră boierii. — Am auzit, urmă Alexandru, de bîntuirile țării și am venit s-o mîntui; știu că țara m-așteaptă cu bucurie.

3

Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.rocarta.info

nu mă iubiți? Ha! ha! ha! Rîdea. zise Moțoc. nici te iubește și m. Boierii sînt hotărîți a pribegi la unguri. zise Veveriță. Pentru aceea obștia ne-au trimis pre noi să-ți spunem că norodul nu te vrea. măria-ta. pe unde au toți rude și prieteni.ta să te întorci înapoi ca… — Dacă voi nu mă vreți. țara este liniștită și poate că măria-ta ai auzit lucrurile precum nu sînt. la leși și la munteni. pentru că domnul Tomșa… — Ticălos nu poate fi acel ce s-au învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu. să facă din țînțar armăsar. căci așa este obiceiul norodului nostru. răspunse Lăpușneanul. 4 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia. noi sîntem datori a-ți spune adevărul.info . Să mă-ntorc? Mai degrabă-și va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. cînd eram numai stolnicul Petre? Nu m-ați ales voi? Cum au fost oblăduirea mea? Ce sînge am vărsat? Care s-au întors de la ușa mea. cum înțăleg? [1] — Solului nu i se taie capul. eu vă vreau. A! Nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi. și dacă voi nu mă iubiți. ori fără voia voastră. acum nu mă vreți. zise Spancioc. mușchii i se suceau în rîsul acesta și ochii lui hojma clipeau.— Să nu bănuiești. fără să cîștige dreptate și mîngîiere? Și însă. Vor veni cu oști streine și vai de biata țară cînd vom avea războaie între noi și poate și măriei-tale nu-i va fi bine. — Au doar nu sînt și eu unsul lui Dumnezeu? au doar nu mi-ați jurat și mie credință. a căruia ochi scîntieră ca un fulger.rocarta.

ne vom înarma noi cu femei și copii. Moțoc rămase. Boierii ieșiră mîhniți. căzînd în genunchi. — Cu averile voastre. pe ce vei domni măria-ta? — Și cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgîni ce aduci cu măria-ta? adăogi Spancioc. Doamne! sloboade oștile aceste de păgîni. adă-ți aminte de zisa scripturei și iartă greșiților tăi! Cruță pre biata țară. nu cu banii țăranilor pre care-i jupiți voi. vom rădica slugile și vecinii noștri. Cînd astă negură de turci va prăda și va pustii țara. Încredi-te în noi! 5 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. vină numai cu cîți moldoveni ai pe lîngă măria-ta și noi chizeșluim că un fir de păr nu se va clăti din capul înălțimei-tale.— Cu voia măriei-tale. boieri! Întoarceți-vă și spuneți celui ce v-au trimis ca să se ferească să nu dau peste el. de nu vrea să fac din ciolanile lui surle și din pelea lui căptușeală dobelor mele. și de-ți vor trebui oști. vom rădica țara în picioare.info . nu ne pedepsiți pre noi după fărădelegile naostre! Adă-ți aminte că ești pămîntean [3]. — Ce-ai rămas? întrebă Lăpușneanul. — Doamne! Doamne! zise Moțoc. Voi mulgeți laptele țării.rocarta. Destul. dar au venit vremea să vă mulg și eu pre voi. vedem că moșia [2] noastră a să cadă de isnoavă în călcarea păgînilor. zise Stroici.

Sînt alți trîntori de care trebuie curățit stupul. n-aș fi nătărău de frunte. Îmi place a privi sumeția lui. ca să mă ușurezi de blăstemurile norodului. spune-mi. ca neputînd înturna pre Lăpușneanul din cale. știa că Alexandru-vodă a să aibă nevoie de un intrigant precum el. lui i se par că toate paserile ce zboară se mănîncă. căci îmi ești trebuitor. pe de alta. Moțoc îi sărută mîna. Voia li se dete. în inima lui este iubire de moșie. iar năravul ba“? Pesemne nu vă cunosc eu și pre tine mai vîrtos? Nu știu. Dar văzînd că el venea cu însuși învoirea Porții. cum ai văzut că m-au biruit.rocarta.— Să mă-ncred în voi? zise Lăpușneanul înțelegînd planul lui. dar încăi niciodată nu s-au ascuns. 6 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. asemenea cînelui care. m-ai vîndut și pre mine. care nu cunoaște încă pre oameni. Spancioc este încă tînăr. să mijlocească mazilia lui. m-ai lăsat? Veveriță îmi este vechi dușman. linge mîna care-l bate. Deputații erau porunciți de Tomșa. cănd m-aș încrede în tine? Eu te iert însă. deprins a te ciocoi la toți domnii. te voi cruța. să-și urmeze drumul la Constantinopol. unde. nu știe ce este îmbunarea și minciuna. Acesta era planul lui Moțoc ca să se poată lipi de Lăpușneanul. ai vîndut pre Despot. Moțoace? învechit în zile rele. și îți făgăduiesc că sabia mea nu se va mînji în sîngele tău. Pesemne gîndești că eu știu zicătoarea [4] moldovenească: „Lupul părul schimbă. în loc să mușce. Stroici este un copil. vei vinde și pre Tomșa.info . Dar tu. c-ai îndrăznit a crede că iar mă vei putea înșela. El era mulțămit de făgăduința ce cîștigase. sfiindu-se a se întoarce fără nici o ispravă la Tomșa cerură voie să rămîie a-l întovărăși. prin jalobe și dare de bani. pre care nu se silește a o tăinui. că fiind mai mare peste oștile mele.

vrînd să strice prin aceasta azilul nemulțămiților. Îndată ce sosise. îi omorea din cînd în cînd. Dar nesocotind de ajuns planul acesta. subt adăpostul zidurilor acestora. lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe pre norod. Norodul pretutindene îl întîmpina cu bucurie și nădejde. îi despoia de averi sub feluri de pretexte. nesimțindu-se în stare a se împotrivi. capul vinovatului se spînzura în poarta curții. 7 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. și pre domn că nu-i iubește. Ca să sece influința boierilor și să stîrpească scuiburile feudalității. Boierii însă tremurau.info . carii de multe ori.Ai să dai samă. adevărate sau plăsmuite și el nu apuca să putrezească. afară de Hotin și le arse. cu o țidulă vestitoare greșalei lui.rocarta. Ei aveau două mari cuvinte a fi îngrijiți: știau că norodul îi urăște. aducîndu-și aminte de întăia lui domnie. doamnă!… Tomșa. la cea mai mică plîngere ce i s-arăta. La cea mai mică greșeală dregătorească. urzeau comploturi și ațîțau revolte. în care el nu avusese vreme a-și dezvălui urîtul caracter. cînd alt cap îi lua locul. fugise în Valahia și Lăpușneanul nu întîlnise nici o împiedicare în drumul său. Lăpușneanul porunci să împle cu lemne toate cetățile Moldaviei.

Se părea neastîmpărat. cînd se afla la Țuțora. iar oștile moldovene. cu cît mai vîrtos a lucra ceva. bunului Petre Rareș. vreo nouă daună. și corăspunzîndu-se cu boierii pribegi. plătindu-i bine. Iliaș și Ștefan. care.“. urmînd în tronul părintelui său. Ruxanda rămăsese în fragedă vîrstă. cei mai mulți. unde îmbrățoșă mahometismul și în locul lui se sui pe tron Ștefan. sub căpitani creature a lui. izgoniți pentru relele lor fapte. hotărîră pieirea lui. zidită de el. „Nu hălăduia de răul lui nici o jupîneasă. 8 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. începu a sili pre străini și pre catolici a-și lepăda relegea. O gvardie numeroasă de lefecii albanezi. după ce îi înfățoșăse planul unei nouă contribuții. zice hronicarul în naivitatea sa. se supărară. Boierii care. dacă desfrînarea lui nu l-ar fi grăbit. sub tuturatul a doi frați mai mari. unguri. aducînd sărăcie pămîntului și cădere negoțului. Iliaș. își aflaseră scăpare lîngă Alexandru.rocarta. dacă era frumoasă. și multe familii bogate ce se locuiseră în țară pribegiră din pricina aceasta. le mărginise în puțin număr. Acesta fu mai rău decît fratele său. monastirea Probota. Avusese o lungă vorbă cu Moțoc. lăsă să intre doamna Ruxanda. Într-o zi. îi avea hărăziți. Poate ar fi mai întîrziat a-și pune în lucrare planul. care — zice hronica — cu multă jale și mîhniciune a tuturor sau îngropat în sf. vorbea singur și se cunoștea că meditează vreo nouă moarte.Nime nu îndrăznea a grăi împotriva lui.info . se duce la Constantinopol. serbi. era încuscriți cu polonii și cu ungurii. după o scurtă și desfrînată domnie. slobozînd însă pre ostași pe la casele lor. care intrase iar în favor și care ieșea. le ținea pe margeni. Întru o zi el se primbla singur prin sala palatului domnesc. La moartea părintelui ei. cînd o ușă laturalnică deschizîndu-se.

ce se închia cu mari paftale de matostat. Astfel gingașa Ruxanda ajunsesă a fi parte biruitorului. și ca să tragă inimile norodului în care via încă pomenirea lui Rareș. împregiurate cu petre scumpe. pus cam într-o parte. boierii ce erau cu dînsul. au tăiat frînghiile cortului sub carele el ședea și. Părul ei. ce nu are nimică s-o umbrească. și mai întăi hotărîtă de obștie a fi soția lui Jolde 9 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. l-au ucis. dînd năvală.rocarta. a căruia mînice atîrnau dinapoi. ca floarea espusă arșiții soarelui. era încinsă cu un colan de aur. Ea văzuse murind pre părinții săi. se însură și luă el pre fiica lui. Ea însă era tristă și tînjitoare. Șlicul de samur. Dar Lăpușneanul. pre care ei îl alesesără de domn. fiice și surori de domn. Acum numai Ruxanda rămăsese din familia lui Petru Rareș și pre dînsa boierii ucigași o hotărîseră a fi soție un oarecărui numit Jolde. ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unii soții.nemaiașteptînd sosirea boierilor pribegi. iar pe grumazii ei atîrna o salbă de multe șiruri de margaritar. Cînd intră în sală. privise pre un frate lepădîndu-și relegea și pre celălalt ucis. ales de boierii pribegi. era împodobit cu un surguci alb și sprijinit cu o floare mare de smaragde.info . se împărțea despletit pe umerii și spatele sale. îl birui și prinzîndu-l îi tăie nasul și-l dete la călugărie. ca să nu-l scape. degenerînd cu amestecul națiilor străine. întîmpinînd pre Joldea. purta un benișel de felendreș [6] albastru blănit cu samur. Peste zobonul [5] de stofă aurită. Figura ei avea acea frumuseță care făcea odinioară vestite pre femeile României și care se găsește rar acum. după moda de atuncea.

și rădicînd-o ca pre o pană. se plecă și-i sărută mîna. Ruxanda căzu la picioarele lui. destul! Ajungă atîta sînge vărsat. Ce-ți lipsește măriei-tale! N-ai cu nime război. pre care cinstindu-l și supuindu-i-se ca unui bărbat. atîte văduvii.rocarta. a da mîna lui Alexandru-vodă. posomorîndu-se. bunul meu domn! viteazul meu soț! urmă ea. ar fi voit să-l iubească. Eu. — O. desfăcu brațele.(pre care nici îl știa). țara este liniștită și supusă. a-ți lăsa fusele? Cine te-au trezit așa de dimineață? — Lacrimilor jupîneselor văduve care se varsă la ușa mea și care strigă răsplătire la domnul Hristos și la sfînta născătoare.info . atîța sărimani [7] ! Gîndește că măria-ta ești prea puternic și că niște săraci boieri nu-ți pot strica. frumoasa mea doamnă? zise el sărutînd-o pre frunte. care dipoza de inima ei făr-a o mai întreba. — Ce veste. dacă ar fi aflat în el cît de puțină simțire omenească. cînd nu-i sărbătoare. Judecă că după viață este și moarte și că măria-ta ești muritor și ai să dai 10 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. o puse pe genunchii săi. pentru sîngele care verși. Dumnezeu știe! cît te iubesc! și copiii măriei-tale sînt frumoși și tineri. Lăpușneanul. acum fusese silită de aceeași obștie. ce pricină te face astăzi. Lăpușneanul o apucă de mijloc. Apropiindu-se.

— Și ce vrei? întrebă Lăpușneanul zîmbind.info . doamnă! îmi zise. că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții. că. Mulțămește sfîntului mare mucenic Dimitrie izvorîtorul de mir. că ne-au oprit de a face un păcat.seamă! Pentru că. nu știu ce se poate întîmpla. să încetezi cu omorul. socotind că făcînd biserci îl poți împăca. și… — Muiere nesocotită! strigă Lăpușneanul sărind drept în picioare și mîna lui. rădicînd pre Ruxanda de jos: — Doamna mea! îi zise. doamnă.rocarta. ci mai ales ispitești și înfrunți pre Dumnezeu. acesta-i bărbatul meu. nu pot să tac. zău. stăpînindu-se. Ieri. dar îndată. aducîndu-ne aminte că ești mama copiilor noștri. se răzăma pe junghiul [8] din cingătoarea sa. care au rămas săraci! Uită-te!“ și îmi arăta capul sîngeros și capul se uita la mine grozav! Ah! Stăpîne! de atunci neîncetat văd capul acela și mi-e tot frică! Nu pot să mă odihnesc. a cărui hram se prăznuiește la biserica ce noi i-am făcut la Pîngărați. cu monăstirile nu se răscumpără sîngele. cînd voiam să intru. bărbații și frații… Uită-te. — De aș ști că mă vei și omorî. — Vreau să nu mai verși sînge. tatăl copiilor acestora. o jupîneasă cu cinci copii s-au aruncat înaintea rădvanului [9] meu și m-au oprit arătîndu-mi un cap țintuit în poartea curții. prin deprindere. să sare inima din mine. se plecă și. să nu mai văd capete tăiete. 11 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. „Ai să dai seamă. să nu-ți mai scape din gură astfel de vorbe nebune.

dragă doamnă. Bărbatul său o pitrecu pînă la ușă. — Cum? ce vrei să zici? — Mîne vei vedea.rocarta. Dar oare vor veni? — Vor veni. — Tot este gata.info . și mîne îți voi da un leac de frică. — Ei! pus-ai toate la cale? întrebă el. viind grabnic cătră armașul său. 12 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. Acum. du-te de-ți vezi copiii și caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine și pune la cale să ne gătească un ospăț. Doamna Ruxanda ieși după ce iarăși îi sărută mîna.— Îți făgăduiesc că de poimîne nu vei mai vedea. care intrase atunce. răspunse Alexandru-vodă. căci mîne dau masă mare boierilor.

rău. m-am arătat cumplit. Lăpușneanul. Purta corona Paleologilor și peste dulama poloneză de catifea roșie. Boieri dumneavoastră! Să trăim de acum în pace. ca să asculte liturghia și apoi să vie să prînzească la curte. Astăzi sînt altfel trebile. apropiindu-se de racla sf. Nici o armă nu avea alta decît un mic junghi cu plăselele de aur. au văzut că turma nu poate fi fără păstor. slujbă. în ziua aceea. s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele sfîntului. și se vor împrăștia oile“. s-a coborît din strană. pentru că zice mîntuitorul.info . am arătat asprime către mulți. care ținteau la răsipa țării și la peirea mea. iubindu-ne ca niște frați. Cînd sosi Alexandru-vodă. rugîndu-ne Domnului nostru Iisus Hristos — își făcu cruce — 13 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. unde era să fie și domnul. După aceasta. fiind sărbătoare. avea cabanița turcească.Capul lui Moțoc vrem… De cu seară se făcuse de știre tuturor boierilor să se adune a doua zi. pentru că sîntem muritori.rocarta. la mitropolie. După ce a ascultat sf. Ioan cel nou. dar dumneavoastră știți că m-a silit numai dorința de a vedea contenind gîlcevirile și vînzările unora și altora. vărsînd sîngele multora. sfînta slujbă începuse și boierii erau toți adunați. se înturnă către boieri și zise: „Boieri dumneavoastră! De la venirea mea cu a doua domnie și pînă astăzi. iar printre bumbii dulămii se zărea o zea de sîrmă. suindu-se iarăși în strană. s-a închinat pe la icoane și. „Batevoi păstorul. Împotriva obiceiului său. pentru că aceasta este una din cele zece porunci: „Să iubești pre aproapele tău ca însuți pre tine și să ne iertăm unii pre alții. era îmbrăcat cu toată pompa domnească. Spun că in minutul acela el era foarte galben la față și că racla sfîntului ar fi tresărit. Unul Dumnezeu știe de nu mi-a părut rău și de nu mă căiesc de aceasta. Boierii și-au venit în cunoștiință.

dar 14 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. Vestea se împrăștiase că domnul se împăcase cu boierii și boierii se bucurau de o schimbare ce le da nădejde că vor putea ocupa iarăși posturi. boierii începură a veni călări. măria-ta! răspunseră toți. nici prepunea vreun rău. și se amestecară în norod. el era indiferent.info . oameni buni și boieri dumneavoastră! — Dumnezeu să te ierte. sau nu le asculta. merse în mijlocul bisăricii și. și încălecînd. în dreapta și în stînga. după ce se închină iarăși. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru-vodă. se înturnă spre norod în față. Lăpușneanul sau nu răspundea. Luau seamă însă că curtea era plină de lefecii înarmați și că patru tunuri sta îndreptate spre poartă. cîrtea numai asupra ministrului său Moțoc. deși era necontenite jalobele obștiei pentru jăfuirile lui Moțoc. Ceasul prînzului apropiindu-se.rocarta. însă nime nu le-a luat seama. Cît pentru norod. Toți se împrăștiară. poftind pre boieri să vie ca să ospăteze împreună. precum iertăm și noi greșiților noștri. răspunse celălalt. La curte se făcuse mare gătire pentru ospățul acesta. Acești erau Spancioc și Stroici. care întrebuința creditul ce-l avea la domn. Lăpușneanul ieși din biserică. afară de doi juni ce sta gînditori. zicînd: — Iertați-mă. Căci. el din împăcarea aceasta nu aștepta vreun bine. spre împilarea gloatei. întovărășiți fieștecare de cîte două-trei slugi. ca să adune nouă avuții din sudoarea țăranului. — Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dînsul la masă.să ne ierte nouă greșalele. se înturnă la palat. — Cum îți pare? zise unul din boierii care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru-vodă.“. răzămați de un mormînt lîngă ușă. Sfîrșind această deșănțată cuvîntare.

în sfîrșit. Pînza mesii și șervetele erau de filaliu [11] țesute în casă. 47 la număr. cînd Veveriță ridică paharul și închinînd zise: — Să trăiești întru mulți ani. În curte. care pluteau în unt. slujitorii mîncau și beau. după obicei. veneau mîncări grecești ferte cu verdețuri. îl oborî la pămînt. boierii. apoi pilaful turcesc. dar odată intrînd. După borșul polonez. Începură a zice [10] din surle: și bucatele se aduseră pe masă. ceremonia prin salve. pline de vin de Odobești și de Cotnar și la spatele fieștecăruia boier dvorea cîte o slugă. Unii poate că și prepuneau vreo cursă. Acum capetele începuseră a se înfierbînta. Pe lîngă părete sta așezate în rînd mai multe ulcioare pîntecoase. pe vremea aceea. pe lîngă două junci și patru berbeci fripți. În Moldavia. pline de vin.info . vinul își făcea lucrare. erau trei poloboace desfundate. Adunîndu-se. Acum era aproape a se scula de la masă. talgerile și păharele erau de argint. căci buzduganul armașului. Lăpușneanul se puse în capul mesii. lovind-l drept în frunte. boierii mîncau și beau. 15 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. măria-ta! să stăpînești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te întărească în gîndul ce ai pus de a nu mai strica pre boieri și a bîntui norodul… N-apucă să sfîrșească. nu se introdusese încă moda mîncărilor alese. și. care dregea [12].rocarta. Cel mai mare ospăț se cuprindea în cîteva feluri de bucate. avînd în dreapta pre logofătul Trotușan și în stînga pre vornicul Moțoc. Toate aceste slugi erau înarmate. Tipsiile pe care aduceau bucatele. la care răspundeau lefeciii prin chiote și tunurile prin bubuit.socoteau că sînt puse pentru a serba. fripturile cosmopolite. Boierii închinau și urau pre domn cu vivate zgomotoase. nu se mai putea înturna: căci porțile erau străjuite și păzitorii porunciți a nu lăsa să iasă nime.

16 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. toți slujitorii de pe la spatele boierilor. apucînd a sări peste ziduri. Și cu adevărat era groază a privi această scenă sîngeroasă. burzuluiseră norodul și tot orașul alergase la poarta curții. flăcăi! În minut. intrară și năpustiră cu sabiile în ei. și alți ostași.rocarta. surprinși mișălește pe din dos. tacîmurile mesii se făceau arme în mîna lor. dar în sfîrșit nu mai rămasă nici un boier viu. deși răniți. Boierii. aduși de căpitanul de lefecii. Cei mai bătrîni mureau făcîndu-și cruce. Dacă vreunul apuca vreo sabie. scaunele. Mulți lefecii periră. scoțînd junghiurile. de unde privea măcelăria ce începuse. trimise pre armașul să-i întrebe ce vor și ce cer? Armașul ieși. plecară de fugă. unii cu furia deznădejdei. și alții cu aprinderea beției. și invitînd pre alte slugi și oameni boierești.— A! voi ocărîți pre domnul vostru! strigă acesta. iar Moțoc. Gloata se întărîta din mult mai mult. o sută și mai mulți oameni ucigași și hotărîți spre ucidere. îi strîngeau pîn-îi înădușeau. îi loviră. Puțini care scăpară cu viață. începuse uciderea și în curte. pre care începuse a o tăia cu protivire. își vindea scump viața. nesocotind rănele ce priimeau. dasă larmă pe la casele boierilor. masa se răsturnase. luptîndu-se. fără arme. mulți însă din cei mai juni se apărau cu turbare. călăi și osîndiți. talgerele. neavînd nici o grijă. pre care îl înștiințase de pornirea norodului. la ei. Slugile boierilor. El rîdea. văzîndu-se lovite fără veste de soldați. Patruzeci și șepte de trupuri zăceau pe parchet! În lupta și trînta aceasta. ulcioarele se spărseseră și vinul amestecat cu sînge făcuse o baltă pe lespezile salei. Cît pentru Lăpușneanul el luasă pre Moțoc de mînă și se trăsesă lîngă o fereastră deschisă. Odată cu omorul de sus. silindu-se a rîde ca să placă stăpînului. unii. cădeau făr-a se mai împotrivi. Închipuiască-și cineva într-o sală de cinci stînjeni lungă și de patru lată. simțea părul zburlindu-i-se pe cap și dinții săi clănțănind. se încleștau cu furie de gîtul ucigașilor și. Lăpușneanul.info .

vornice Moțoace. — M-așteptam s-aud asemene răspuns. Da. Venise fără să știe pentru ce au venit și ce vrea. să-i împuște cu tunurile. eu de mult aveam de gînd să sfătuiesc pre m. zise apoi înturnîndu-se spre acesta. Îmi vine să poruncesc să deie cu tunurile în prostimea acea. strigă: — Oameni buni! Măria-sa vodă întreabă ce vreți și ce ceriți? si pentru ce ați venit așa cu zurba? Prostimea rămasă cu gura căscată. pentru că… fiindcă… era să… — Văd că armașul întîrzie.— Ei.rocarta. În sfîrșit începură a striga: — Să micșureze dăjdiile! — Să nu ne zapciască! 17 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. cete. spune. făcînd semn. n-am făcut bine că m-am mîntuit de răii aceștii și am scăpat țara de o așa rîie? — Măria-ta. Ea nu se aștepta la asemenea întrebare. care se învălmășea în vorbă. Începu a se strînge în cete. cum socoți și dumneata? — Așa. dar văd că înțelepciunea măriei-tale au apucat mai nainte și ai făcut bine că i-ai tăiat. armașul se suise pe poarta curții și. zise Lăpușneanul curmînd pre Moțoc. În vremea aceasta. nu-i vreo pagubă c-or muri cîteva sute de mojici. să-i omare de istov. zise cu oțărîre Lăpușneanul. așa. și a se întreba unii pe alții ce să ceară.info .ta la aceasta. ai urmat cu mare înțelepciune. Ha. răspunse mîrșavul curtezan. de vreme ce au perit atîța boieri. dar să vedem întăi ce vror.

dar nu-i vreme de șagă. Toate glasurile se făcură un glas și acest glas striga: „Capul lui Moțoc vrem“. norodul începuse a se cățăra pe ziduri. ostașii nemaiîmpotrivindu-se. zise Alexandru-vodă. — Cum? Ce? strigă acesta sărind ca un om ce calcă pe un șărpe. văzînd pre armașul intrînd.rocarta. răspunse. Ce vorbe sînt aceste? Ce să facă cu capul meu? îți spun că ești surd. fu ca o schinteie electrică. găsind un eho în toate inimile. — Ce cer? întrebă Lăpușneanul. Strigările lor se aud de aici. de unde striga în gura mare: „Să ne deie pe Moțoc! Capul lui Moțoc vrem!“ 18 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. Într-adevăr. ascultă singur. — Capul vornicului Moțoc.info .— Să nu ne mai împlinească! — Să nu ne mai jăfuiască! — Am rămas săraci! — N-avem bani! — Ne i-au luat toți Moțoc! — Moțoc! Moțoc! — El ne belește și ne pradă! — El sfătuiește pre vodă! Să moară! — Moțoc să moară! — Capul lui Moțoc vrem! Acest din urmă cuvînt. n-ai auzit bine. n-ai auzit bine! — Ba foarte bine. fîrtate! vrei să șuguiești.

dar ce puteau bătrînile lui mîni împotriva acelor patru brațe zdravane care-l trăgeau! Vrea să se sprijinească în picioare. Sînt bucuros că-ți răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai făcut. dar se împedeca 19 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. nici nu mă iubește țara. ei sînt niște proști! — Proști. — Oh! nenorocitul de mine! strigă Moțoc smulgîndu-și barba. cum ziceai însuți cînd îmi spuneai că nu mă vrea. dar mulți. pre niște mojici. Maică preacurată fecioară. milostive doamne. și țipa. nu-i asculta pre niște proști. Îndată armașul și căpitanul de lefecii începură a-l tîrî. nu ar fi păcat? Judecă dumneata singur. Du-te de mori pentru binele moșiei dumitale. răspunse Lăpușneanul cu sînge rece. să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monăstirea Neamțului!… Dar. Ce să te mai spoveduiești? Ce-i să spui duhovnicului? că ești un tîlhar și un vînzător? Asta o știe toată Moldova.— Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. — Destul! strigă Lăpușneanul.info . Încai lăsați-mă să mă duc să-mi pun casa la cale! fie-vă milă de jupîneasa și de copilașii mei! lăsați-mă să mă spoveduiesc! Și plîngea. nu mă lăsa să mă prăpădesc!… Dar ce le-am făcut oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu. nu te mai boci ca o muiere! fii român verde. Haide! luați-l de-l dați norodului și-i spuneți că acest fel plătește Alexandru-vodă celor ce pradă țara. vînzîndu-mi oastea lui Anton Sechele [13] și mai pe urmă lăsîndu-mă si trecînd în partea Tomșii. să postesc cît voi mai ave zile. scapă-mă de primejdia aceasta și mă jur să fac o biserică. căci de pe vorbele tiranului înțelegea că nu mai este scăpare pentru el. și suspina. Pune să deie cu tunurile într-înșii… Să moară toți! Eu sînt boier mare. Ticăitul boier răcnea cît putea. să omor o mulțime de oameni pentru un om. vrînd să se împotrivească.rocarta.

neștiind nimic de cele ce se petrecea. după obiceiul vremii de atunci. îl îmbrînciră în mulțime. avînd copiii pe lîngă dînsa. care întru o clipală îl făcu bucăți. Și mulțămindu-se de astă jertfă. — Iată cum plătește Alexandru-vodă la cei ce pradă țara! ziseră trimișii tiranului. — Să trăiască măria-sa vodă! răspunse gloata. mai îndrăzneață. a găsit-o rugîndu-se dinaintea icoanei. și cînd a intrat Alexandru. merse la o ușă lăturalnică. Buna doamnă. ducîndu-l pe poarta curții mai mult mort decît viu. Una din ele. trase zăvorul și drugul de lemn care o închidea și intră în apartamentul doamnei. slavă Maicei Domnului că te văd! Mi-au fost tare frică. ieșind. În sfîrșit puterile îi slăbiră. și sateliții tiranului. temîndu-se de furia norodului. era spăriată.de trupurile confraților săi și luneca pe sîngele ce se închegase pe lespezi. căci. Ticălosul boier căzu în brațele idrei acestei cu multe capete. Apoi. vîrful căria se închia prin capul unui logofăt mare. pînă ce făcu o piramidă de patruzeci și șepte căpățîne. spălîndu-se pe mîni.rocarta. auzise vorbă că este zurba asupra lui vodă și adusese această veste stăpînei sale. doamna Ruxanda. era îngrijită. luînd capetele. după neam și după ranguri. Lăpușneanul porunci să rădice masa și să strîngă tacîmurile. 20 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. De la începutul tragediei acestia. puind pe ale celor mai mici boieri dedesubt și pe a celor mai mari deasupra. În vreme ce nenorocitul Moțoc perea acest fel. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise. femeile nu ieșeau din apartamentul lor și slujnicele nu puteau risca în mijlocul unei oștimi ce nu cunoștea ce este disciplina. După aceea.info . apoi pusă să răteze capetele ucișilor și trupurile le aruncă pe fereastră. se împrăștii. — A! strigă ea. le așăză în mijlocul mesii pe încet și cu rînduială.

ea slobozi un țipet strașnic și leșină. ea se sparie.rocarta. găsi pre căpitanul de lefecii și pre armașul așteptîndul. Și luînd-o în brațe. Vină cu mine. zise lefeciului. Apoi înturnîndu-se iarăși în sală. să-mi pui mîna pe Spancioc și pe Stroici. Zicînd aceste. iar titvele să le înșire pre zid. adresîndu-se către armaș. luă pre Ruxanda de mînă și o aduse în sală. doamnă. în loc să se bucure. ți-am gătit un leac de frică. Însă Stroici și Spancioc erau acum aproape de Nistru. — Femeia tot femeie. Iar tu. — Dar ce țipete. o duse în apartamenturile ei.info . Întru vederea grozavii priveliști. că ne vom vedea pîn-a nu muri! 21 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. dar s-au liniștit. Slujitorii s-au fost luat la sfadă. precum ți-am făgăduit. Gonașii îi ajunseră tocmai cînd treceau hotarul: — Spuneți celui ce v-au trimis. ce strigări se auzeau? — Nimic.— Pentru aceea. — Tu pune să arunce peste zid hoiturile cînilor acestora. zise Lăpușneanul zîmbind. strigă cătră ei Spancioc.

nu mai tăiese nici un boier. care ședeau la Cameniță. Ca să-i privigheze mai de aproape. însă presupusurile lui erau părelnice. căci nu putuse pune mîna pe Spancioc și pe Stroici. legîndu-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face nimică. spre a întra în Moldavia. credincios făgăduinței ce dase doamnei Ruxandei. pre mulți am să popesc și eu… Patru ani trecuseră de la scena aceasta. Deși avea doi gineri grafi cu mare influință la Curtea Polonei. Boala făcu răpezi înaintiri și în curînd tiranul se văzu la ușa mormîntului. 22 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. să nu învite pre poloni. tăia mîni. în vremea cărora Alexandru-vodă.info . era îngrijit de acești doi boieri. Lăpușneanul le scrisese în mai multe rînduri ca să vie. așteptînd și pîndind vreme. însă aici se bolnăvi de lîngoare. era neliniștit. Dar pentru ca să nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omenești. pre care o întări mai cu osăbire.De mă voi scula. ciuntea și seca pe care avea prepus. se mută în cetatea Hotinului. născoci feluri de schingiuiri. dar acești doi români erau prea buni patrioți ca să nu judece că războiul și venirea oștilor străine ar fi fost peirea patriei. căci nime nu mai cuteza a cîrti cît de puțin. dar ei știau cît prețuiește jurămîntul lui. care nu căutau decît pretexte. Cu toate aceste. Scotea ochi.rocarta.

sînt hotărît a mă duce la călugărire în monăstirea Slatina. i se părea că vede toate jertfele cruziei sale. Abia amurgise cînd Stroici și Spancioc sosiră. pe urmă îi rugă să le fie milă de fiul său Bogdan. Deci. Apoi îndată porniră stafete pe la boierii din țară și emigrați și pe la capitanii oștilor. îl călugăriră. ce avea păn-a nu se face domn. Chemînd pe mitropolitul Teofan. — Cît pentru mine. proclamară pre Bogdan de domn. vă rog. După aceasta. nici pre țară. nu se va pute apăra nici pre sine. crezînd că se sfărșește.info . căci nu putea afla ragaz. umilindu-se. salutînd pre doamna Ruxanda de regentă în vremea minorităței fiului ei. să mă tundeți călugăr… Nu putu vorbi mai mult. părinți arhierei. dupre numele Petru.În delirul frigurilor. cîte zile îmi va mai lăsa Dumnezeu. încît mitropolitul și episcopii. de mă voi și ridica din boala aceasta. încungiurat de puternici vrăjmași. de mă veți vedea aproape de moarte. pre episcopi și pre boieri și spuindu-le că se simte sosit la sfîrșitul vieții.rocarta. urmă a zice. de nu va fi unire între boieri și de nu vor ave dragoste și supunere cătră domn. unde să mă spăsesc. În deșert se învîrtea în patul durerii. pre care îl lasă moștean scaunului și să-l ajute căci. puindu-i nume Paisie. fiind în fragedă vîrstă. își ceru iertare de la toți. îngrozindu-l și chemîndu-l la judecata Dumnezeului dreptății. 23 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. fioroase și amenințătoare. Convulsiile îl apucară și un leșin grozav ca moartea îi îngheță trupul.

A! voi vă jucați cu mine! Afară. cu mînie în capul unui călugăr. dar negăsind decît potcapul îl azvîrli.info . I se păru că visează și iarăși închise ochii. ce izbea regulat stîncoasele ei coaste. potcapul. Deschizînd ochii. Vru să rădice mîna și se împedecă în niște metanii de lînă. neclintiți ca două statuie de bronz.Descălecînd pe la gazde. frate Paisie? îl întrebă unul din monahi. Lăpușneanul se trezise din letargia sa. îi cuprinse nu puțină mirare neîntîlnind pre nime. călugării. — Cum te mai simți. Cetatea era mută și pustie ca un mormînt de urieș. pe căpătîiul său sta un potcap. alergară cu pripă la cetate. Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se petrecuseră. 24 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. Sîngele într-însul începu a ferbe și. văzîndu-l că nu doarme.rocarta. văzu doi călugări stînd unul la cap și altul la picioarele sale. o slugă le arătă camera bolnavului. în sfîrșit. Nu se auzea deciț murmura valurilor Nistrului. auziră un mare zgomot și se opriră ca să asculte. sculîndu-se pe jumătate: — Ce pocitănii sînt aceste? strigă. văzu aceleși lucruri. metaniile. boaite! Ieșiți! că pre toți vă omor! Și căuta o armă pe lîngă el. Suindu-se în palat. dar redeschizîndu-i peste puțin. sure și goale și strigătul monoton a ostașilor pe lungile lor lance. se uită pe dînsul și se văzu coperit cu o rasă. Voind să intre.

M-ați popit voi. flăcăi! Unde-s voinicii mei?… Dați! dați de tot! Eu vă poruncesc. eu te dezmitropolesc. mitropolitul. tacă-ți gura.Întru auzul strigărilor lui. dar de mă voi îndrepta. nu mai ești domn! Gîndește că prin hulele și strigările tale sparii pre astă femeie nevinovată și pre acest copil în care razemă nădejdea Moldaviei… — Boaită fățarnică! adăogă bolnavul.rocarta. uiți că ești în ceasul morții! Gîndește. că eu. doamna cu fiul ei. boierii. Doamna și mitropolitul ieșiră. ca să nu mai asculte sfătuirile boaitelor și a dușmanilor mei… Minte acela ce zice că sînt călugăr! Eu nu sînt călugăr. gîndiți că veți scăpa de mine? Dar să vă iasă din minte! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoșa. păcătosule.info . sînt domn! Sînt Alexandruvodă!… Săriți. Chiar atunci cei doi boieri veniseră și sta ascultînd la ușă. 25 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. zbuciumîndu-se a se scula din pat. că ești monah. La ușă îi întîmpinară Stroici și Spancioc. pre mulți am să popesc și eu! [14] Iar pre cățeaua asta voi s-o tai în patru bucăți împreună cu țîncul ei. Ucideți-i pre toți… Nici unul să nu scape. — A! voi m-ați călugărit. slugile întrară toți în odaie. …A! mă-năduș!… Apă! apă! apă! — și căzu răsturnat pe spate. hîrcîind de turbare și de mînie. nu huli! îl curmă mitropolitul. care te-am făcut mitropolit. striga Lăpușneanul cu glas răgușat și spărios. și… — Nenorocite.

Iată un praf. înturnîndu-se cu ochi lăcrîmători spre mitropolitul. omul acesta trebuie să moară numaidecît. Mi-au zis să nu mă duc fără el. adăogi Spancioc. pune-l în băutura lui… — Otravă! strigă ea. — Nu-i vreme de stat în gînduri. — Oh! vrea să-l omoare. O slugă ieși. doamnă.info . — Otravă.— Doamnă! zise Spancioc apucînd de mînă pe Ruxanda. urmă Spancioc. părinte! zise sărmana femeie. Moară tatăl ca să scape fiul. strîngînd cu furie copilul la sîn. De nu va muri îndată omul acesta. — Ce zici.rocarta. Adă-ți aminte de doamna lui Ștefăniță-vodă [15] și alege între bărbat și între fiiu. — Bolnavul s-a trezit și cere apă și pre fiul său. 26 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. Destul a trăit tatăl și destule a făcut. — Ce este? întrebă doamna. viața măriei-tale și a copilului acestui este în primejdie. răcni diuoasa mumă. înfiorîndu-se.

Zicînd aceste. pre care-l aducea sluga. Iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea noastră cu noul nostru domn. măria-ta! Ruxanda ieși tremurîndă și galbănă și. 27 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.— Crud și cumplit este omul acesta. Domnul Dumnezeu să te povățuiască. și pre cel vechi. — Ba. Ruxanda luă un pahar de argint plin de apă. îl ia. zise suspinînd. Boierii o împinseră în camera bolnavului.info . răzemîndu-se de părete: — Voi să dați seamă înaintea lui Dumnezeu. că voi m-ați făcut să fac acest păcat. Dumnezeu să-l ierte și să te ierte și pre tine. — Ce face? întrebă Spancioc pre Stroici. bea… Să-ți fie de bine. — Întreabă de fiul său — zice că vrea să-l vadă — cere de băut — doamna tremură — îi dă paharul — nu vre să-l iaie!… Spancioc sări și scoase junghiul din cingătoare.rocarta. și apoi. lăsă să cadă otrava în el. mahinalicește și silită mai mult de boieri. care crăpase ușa și se uita. cuviosul Teofan se depărtă. fiica mea.

îi întrebă cine sînt și ce voiesc? — Eu sînt Stroici. — Să mergem. zise doamnei. — Oh! vrăjmașii mei! suspină Alexandru.Mitropolitul veni. 28 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. el îi privi îndelung și necunoscîndu-i. răspunseră boierii. dar foarte slab. adăogi celalalt. Cînd întrară boierii. și aceea ce voim este să te vedem pîn-a nu muri. răspunse acesta. — Dar cine va căuta de nenorocitul acesta? — Noi. Amîndoi boierii intrară la bolnav. cum ți-am făgăduit. — Oh! părinte.rocarta. ce mă făcuși să fac! zise doamna cătră mitropolitul și se duse cu el plîngînd.info . liniștit. Otrava încă nu începuse a-și face lucrarea. Lăpușneanul sta întins cu fața în sus. — Și eu Spancioc.

— Eu sînt Spancioc. — S-au dus și m-au lăsat! m-au lăsat cu voi! Oh! omorîți-mă. 29 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. — Oh! m-ați otrăvit. — Zi Acum slobozește. strigă bolnavul. lăsîndu-i femeia și copiii să cerșătorească pe la ușile creștinilor. Otrăvitul se zbuciuma în convulsii. urmă acesta. Durerile creșteau. tu ești mai tînăr. a cărui avere ai jăfuit-o. ce foc! Unde-i doamna? Unde-i copilul meu? — S-au dus și te-au lăsat cu noi. — Nu-mi voi spurca vitejescul junghi în sîngele cel pîngărit a unui tiran ca tine. apucîndu-se cu mînile de pîntece. fie-ți milă! scapă-mă de durerile ce mă sfîșie! înjunghe-mă! zise. să scap de durere! Oh! înjunghe-mă tu.rocarta. nelegiuiților! Doamne! fie-ți milă de sufletul meu! O. Spancioc pre care ai vrut să-l tai. cînd ai ucis 47 de boieri și care a scăpat din ghearile tale! Spancioc.info . înturnîndu-se spre Stroici. — Ah! ce foc simt că mă arde. Otrava lucrează. căci ai să mori.

vrei să nu ne mai vezi? ziseră boierii. îi descleștă cu vîrful lui dinții și îi turnă pe gît otrava ce mai era în fundul păharului. se cade spre osînda ta să ne privești. o sudoare înghețată. zise Stroici. scoțînd cuțitul din teacă. voi a se-nturna cu fața spre părete. iar Spancioc. își dete duhul în mînile călăilor săi. îmi arde sufletul! oh! dați-mi apă… dați-mi ceva să beau! — Iată. în sfîrșit. — Ba. nu. îl țineau nemișcat. Atunci Stroici îl apucă și-l ținu neclintit. tu care știai numai a omorî. tristă a morții prevestitoare. învață a muri. dinții îi scrîșneau și ochii săi sîngerați se holbaseră. Bea și te răcorește. Ba. zise bolnavul strîngînd dinții.info .rocarta. După un chin de jumătate ceas. au rămas drojdiile otrăvii. luînd paharul de argint de pe masă. ieșea ca niște nasturi pe obrazul lui. Lăpușneanul.— Oh! strigă. nu vreu. Și apucîndu-l amîndoi. — Ce. spume făcea la gură. 30 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www. mugind ca un taur ce vede trunchiul și securea ce a să-l lovească. ba. uitîndu-se la el cu o bucurie infernală și mustrîndu-l. Nenorocitul domn se zvîrcolea în spasmele agoniei.

a.) 2 Patria (n.) 4 Proverbul (n. zidită de el. La monastirea Slatina.) 9 Un fel de caretă așezată pe dricuri (n.) 6 Catifea (n.a.) 10 A cînta — cuvînt vechi (n. care lăsă o pată de sînge în istoria Moldaviei.a.a.a.a.a.rocarta. ------------------------------------------------- Notele autorului 1 Miron Costin (n. se vede și astăzi portretul lui și a familiei sale. În Franția se numea miséricorde (n.) 5 O haină lungă deschisă dinainte (n. unde e îngropat.) 3 Patriot (n.info .) 7 Orfani (n.) 8 Un cuțit a căruia mîner se ascundea în teacă și care slujea spre înjunghierea dușmanului învins.) 11 O țesătură foarte subțire (n.a.Acest fel fu sfîrșitul lui Alexandru Lăpușneanul.a.a.a.) 31 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.

a.) 32 Citeste alte carti din literatura romana si universala pe www.a.) 15 Miron Costin (n.) 13 Vestit general ungur (n.info .rocarta.a.12 Turna vin (n.) 14 Miron Costin (n.a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->