INTEGRIRANI KRUGOVI

(engl. Integrated circuit,IC,chip)

a tvrtka INTEL 1971. godine tržištu nudi prvi mikroprocesor pod nazivom 4004.a ubrzo zatim i 4040.POVIJEST  Jack Kilby iz tvrtke Texas Instruments izrađuje 1958. . prototip prvog integriranog kruga.

INTELOV PRVI PORCESOR 4004 .

chip) je komponenta koja na jednoj pločici poluvodiča ima smješten veći broj tranzistora i veznih elemenata Integrirani krugovi mogućuju još veće smanjenje dimenzija.serijsku proizvodnju te sniženje cijena elektroničkih sklopova. integrated circuit.OSNOVNI PODACI O INTEGRIRANIM KRUGOVIMA Integrirani krug (engl.  .IC.

LOGIČKI SKLOPOVI  Logički sklopovi su osnovne jedinice od kojih se tvore računala. AND). biološka. Logički sklopovi imaju osnovu u matematičkoj logici. kemijska itd. optička. a tvore se oko osnovnih logičkih operacija: I (engl. kvantna. elektromehanička. elektronička. mogu biti: mehanička. .

a matematička operacija koja ga definira je A*B=C. AND).I (engl.Što znaći da dogod je bilo koji od ulaza 0 i izlaz je 0 (1*0=0) te kad su i A i B ulaz 1 onda je i izlaz 1(1*1=1) .  Ovo je simbol logičkog sklopa (I).

Što znaći dogod je bilo koji od ulaza 1 i izlaz je 1(1+0=1). .a matematička operacija koja ga definira je A+B=C.a samo kad su oba ulaza 0 izlaz je jednak 0(0+0=0).ILI (engl. OR)  Ovo je simbol logičkog sklopa ILI.

Ovaj sklop obavlja operaciju negiranja(invertiranja) što znaći da ako je na ulazu 1 na izlazu će biti 0 i obrnuto(0-1) . NOT)  Ovo je simbol logičkog sklopa NE.NE (engl.

INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  Integrirani sklop DM74SL08 sadrži u jednom kučištu (tip DIL 14 DUAL IN LINE) četiri međusobno nezavisna I vrata.svaka sa po dva ulaza. .

tranzistorsko – tranzistorskoj logici)porodici integriranih krugova.INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  Broj 74 u nazivu ovog integriranog sklopa govori nam da je rijeć o (TTL.a slova LS(manja potrošnja i veća brzina od standardnog TTL-a) .

INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  Zadnja dva broja 08 nam govore o djelovanju komponente tj. da se u njemu nalaze 4 logička sklopa I sa po 2 ulaza. .

INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  SLIKA .

INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  Na slici vidimo na broju 14 oznaku Vcc koja označava mjesto pozitivnog polariteta napona tj priključak za napajanje(+5V).a na broju 7 vidimo oznaku GND koja nam označava uzemljenje tj negativni pol napona( niži .

INTEGRIRANI SKLOP DM74LS08  Na slici isto tako vidimo malu udubinu kod pina pod brojem jedan koji oznaćava taj pin (1. .).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful