P. 1
Universiteit van Tilburg - Aftapbaarheid van telecommunicatie

Universiteit van Tilburg - Aftapbaarheid van telecommunicatie

|Views: 216|Likes:
Published by cjgroeneveld3777
Een evaluatie van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet
Een evaluatie van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet

More info:

Published by: cjgroeneveld3777 on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

In onderstaande tabel geven wij een samenvatting van mogelijke oplossingsrichtingen voor de
gesignaleerde problemen. Wij formuleren de oplossingen in de vorm van aanbevelingen.

probleemveld

aanbevelingen

1: handhaving, spontane
naleving en de onderlinge
verstandhouding tussen
behoeftestellers en aanbieders

• De handhaving door Agentschap Telecom moet worden
voortgezet en uitgebouwd, zeker waar achterstanden zijn
ontstaan ten aanzien van het aftapbaar maken van
systemen; de overheid moet zo nodig extra investeren in
handhaving;
• de verstandhouding tussen aanbieders en behoeftestellers

TILT & Dialogic – Aftapbaarheid van telecommunicatie

85

moet worden verbeterd door inspanningen aan beide kanten
om beter te communiceren, door investeringen in kennis en
kunde op de werkvloer (niet alleen maar wel met name bij
de behoeftestellers), en door meer openheid (bij aanbieders
over technische ontwikkelingen, en bij de overheid over
gebruik en nut van het instrument aftappen).
2: aftapbaarheid bij introductie • De eis dat aftapbaarheid op het moment van introductie is
verzekerd, moet niet strikt worden gehandhaafd;
• bij ingrijpende vernieuwingen in de telecommunicatie moet
het instrument ontheffing (art. 13.8 TW) worden gebruikt om
een overgangssituatie te scheppen waarin gezamenlijk, bij
voorkeur in Europees verband, aan aftapbaarheid kan
worden gewerkt; zo nodig moet daartoe (de interpretatie
van) de clausule ‘in bijzondere gevallen’ van art. 13.8
worden aangepast;
• bij ontheffingverlening kan worden gestipuleerd dat de
aanbieder moet dulden dat de behoeftestellers zelf op zijn
netwerk of dienst komen tappen;
• Nederland zou zich kunnen inspannen voor de ontwikkeling
van Europese en internationale normen en voor afstemming
tussen EU-lidstaten waar het de overdrachtstechnieken
betreft.

3: te simpele transponering van
beleid, de wetgeving is te
techniekonafhankelijk

• De wetgever moet alle beleidsuitgangspunten en individuele
wettelijke bepalingen, waaronder de kostenverdeling,
zelfstandig hetzij herbevestigen hetzij herzien, onderbouwd
met argumenten voor de huidige situatie, en niet langer
redeneren vanuit de historische situatie;
• de wetgever moet bij aftapgerelateerde wetgeving, zoals het
CIOT en bij een eventuele algemene bewaarplicht voor
verkeersgegevens, onderscheid maken tussen telefonie en
Internet omdat daar fundamenteel verschillende situaties
bestaan.

4: openbaarheid, het
aanknopingspunt van wettelijke
plichten, relatief hoge kosten
voor kleine netwerken of
diensten, en de positie van EZ

• De wetgever moet overwegen het criterium van
openbaarheid als aanknopingspunt voor de
aftapbaarheidsplichten te vervangen door een ander
criterium;
• het verdient sterke overweging om, in plaats van het huidige
regime, de aftapbaarheidsplichten slechts op te leggen aan
partijen die telecommunicatie faciliteren met een bepaalde
minimumomvang; onder de drempelwaarde hoeft men niet
op eigen kosten aftapbaarheid in te bouwen, maar moet
men wel dulden dat de behoeftestellers zelf langskomen om
eigen tapapparatuur aan te sluiten;
• het verdient overweging de aftapbaarheidsplichten uit de
Telecommunicatiewet te halen en onder te brengen in een
zelfstandige wet onder verantwoordelijkheid van Justitie,
BZK en Defensie.

TILT & Dialogic – Aftapbaarheid van telecommunicatie

86

5: afnemende effectiviteit en
efficiëntie door diverse
technische en
marktontwikkelingen

• De overheid dient de komende jaren na te gaan of de door
ons verwachte tendens van afname in betekenisvol tappen
zich inderdaad voordoet;
• de overheid dient te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om deze eventuele afname tegen te gaan, en hoeveel
die mogelijkheden kosten, zowel qua financiële
investeringen bij aanbieders en overheid, als qua gevolgen
voor innovatie, mededinging en privacy;
• de overheid dient in de beleidsvorming rond
opsporingsmethoden rekening te houden met de
mogelijkheid van een langetermijnscenario waarin het
vermogen om betekenisvol af te tappen significant afneemt,
tenzij tegen buitensporige kosten;
• om een te grote terugval te voorkomen in de mate van
betekenisvolle aftapbaarheid zal het nodig zijn substantieel
te investeren in kennis, menskracht en apparatuur bij de
behoeftestellers.

TILT & Dialogic – Aftapbaarheid van telecommunicatie

87

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->