Dana 10.03 2012 god u Pozarevcu je odrzan sastanak takmicarske komisije N.T.S.S –JUTS 75.

Sastanku prisustvuju predsednik takmicarske komisije Mitic Dalibor I clanovi takmicarske komisije Radman Ljubisa I Jovanovic Aleksandar.

Dnevni red 1. Verifikovanje prijavljenih utakmica za predstojecu takmicarsku sezon 2. Razno

Po prvoj tacki dnevnog reda takmicarska komisija N.T.S.S JUTS 75 je pregledala sve prijave po klubovima I sacinila raspored takmicenja.Isto tako je I prebrojala prijavljene utakmice I utvrdila da ukupno ima prijavljenih 291 utakmica. Po drugoj tacki dnevnog reda takmicarska komisija je donela odluku da ce svaki klub biti kaznjen zabranom takmicenja ukoliko se ne odazovu kontroli kada to od njih zahteva predsednik takmicarske komisije. Kontrolor koji dolazi u kontrolu duzan je da bude prisutan do kraja utakmice I da u takmicarski zapisnik upise vreme dolaska I odlaska od takmicara. Takodje svaki takmicar je duzan da obavesti predsednika takmicarske komisije N.T.S.S –JUTS 75 da li mu je stigla kontrola u prva cetiri sata, u protivnom nece mu se priznati rezultat. Ovo su brojevi telefona predsednika takmicarske komisije N.T.S.S –JUTS 75 Mitic Dalibor 0i12 564-271 I mob. Tel. 064 8071459. Predsednistvo N.T.S.S –JUTS 75 I komisija koja je za to odredjena je prihvatila da se u nas savez prime posle roka za uplatu clanarine nasi stari clanovi I uspesni takmicari Đorđevic Zivota iz TK Smederevo I Pantic Milos iz TK AS Pozarevac.

1

RASPORED TAKMIČENJA KLUB:TK "AS" POŽAREVAC-POŽAREVAC SENIORSKA TAKMIČENJA

APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 28.04. 28.04. 28.04. 29.04. 29.04. TAKMIČAR Brkić Slobodan Mitić Dalibor Živković Predrag Filipović Ljubiša Pantić Miloš SUDIJA Stamenković Aleksandar Pantić Miloš Jovanović Ljubiša Živković Predrag Brkić Slobodan

MAJ: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 19.05. 19.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05. TAKMIČAR Mitić Dalibor Živković Predrag Brkić Slobodan Pantić Miloš Filipović Ljubiša Aleksić Gojko SUDIJA Brkić Slobodan Pantić Miloš Živković Predrag Mitić Dalibor Jovanović Ljubiša Cvetković Ljubomir

2

JUN:: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 02.06. 02.06. 03.06. 03.06. TAKMIČAR Živković Predrag Mitić Dalibor Brkić Slobodan Pantić Miloš SUDIJA Brkić Slobodan Pantić Miloš Stefanović Miroslav Mitić Danijel

JUN: START 4,00-5,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 16.06. 16.06. 16.06. 17.06. 17.06. TAKMIČAR Brkić Slobodan Mitić Dalibor Živković Predrag Pantić Miloš Jovanović Ljubiša SUDIJA Maksimović Vladan Pantić Miloš Jovanović Ljubiša Mitić Danijel Živković Predrag

MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP "STEVE MARIĆA" R.B. 1. 2. 3. DATUM 01.05. 01.05. 02.05. TAKMIČAR Jovanović Ljubiša Brkić Slobodan Živković Predrag SUDIJA Živković Predrag Cvetković Ljubomir Jovanović Ljubiša

3

MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP ''REPUBLIKE SRBIJE'' R.B. 1. 2. 3. 4 5. DATUM 12.05. 12.05. 12.05. 13.05. 13.05. TAKMIČAR Jovanović Ljubiša Brkić Slobodan Aleksić Gojko Živković Predrag Mitić Dalibor SUDIJA Živković Predrag Srefanović Miroslav Filipović Ljubiša Brkić Slobodan Pantić Miloš

JUNIORSKO TAKMIČENJE

JUN: START 4,15-5,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 09.06. 09.06. 09.06. 10.06. TAKMIČAR Mitić Dalibor Pantić Miloš Stamenković Aleksandar Maksimović Vladan SUDIJA Živković Predrag Brkić Slobodan Maksimović Vladan Stamenković Aleksandar

4

JUL:START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DATUM 21.07. 21.07. 21.07. 22.07. 22.07. 22.07. 28.07. 29.07. TAKMIČAR Jovanović Ljubiša Aleksić Gojko Maksimović Vladan Mitić Dalibor Pantić Miloš Stamenković Aleksandar Brkić Slobodan Filipović Ljubiša SUDIJA Živković Predrag Brkić Slobodan Stamenković Aleksandar Aleksić Gojko Jovanović Ljubiša Maksimović Vladan Mitić Dalibor Cvetković Ljubomir

AVGUST:START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DATUM 05.08. 12.08. 12.08. 18.08. 18.08. 25.08. 25.08. 25.08. 25.08. 25.08. 26.08. 26.08. 26.08. TAKMIČAR Živković Goran Filipović Radiša Stefanović Miroslav Filipović Ljubiša Mitić Dalibor Pantić Miloš Aleksić Gojko Jovanović Ljubiša Brkić Slobodan Stamenković Aleksandar Cvetković Ljubomir Dendić Rade Maksimović Vladan SUDIJA Đurić Branislav Živković Predrag Stamenković Aleksandar Aleksić Gojko Pantić Miloš Mitić Dalibor Filipović Ljubiša Živković Predrag Maksimović Vladan Cvetković Ljubomir Stefanović Miroslav Jovanović Ljubiša Brkić Slobodan

5

SEPTEMBAR:START 5,30-6,30 R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. DATUM 02.09. 02.09. 02.09. 08.09. 08.09. 09.09. 09.09. 09.09. 15.09. 16.09. 16.09. TAKMIČAR Pantić Miloš Stefanović Miroslav Pavlović Zoran Mitić Dalibor Brkić Slobodan Cvetković Ljubomir Stamenković Aleksandar Živković Goran Maksimović Vladan Aleksić Gojko Dendić Rade SUDIJA Mitić Dalibor Cvetković Ljubomir Brkić Slobodan Pantić Miloš Maksimović Vladan Dendić Rade Stefanović Miroslav Đurić Branislav Stamenković Aleksandar Jovanović Ljubiša Cvetković Ljubomir

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 23.06. 23.06. 23.06. 24.06. 24.06. 24.06. TAKMIČAR Mitić Dalibor Aleksić Gojko Maksimović Vladan Đurić Branislava Stamenković Aleksandar Pavlović Zoran SUDIJA Pantić Miloš Živković Predrag Stamenković Aleksandar Aleksaić Gojko Maksimović Vladan Brkić Slobodan

6

JUL:START 4,15-5,15 SATI KUP ''ŠEĆERLEMA'' R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 28.07. 28.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07. TAKMIČAR Mitić Dalibor Aleksić Gojko Đurić Branislav Jovanović Ljubiša Živković Predrag Pantić Miloš SUDIJA Pantić Miloš Jovanović Ljubiša Živković Predrag Aleksić Gojko Brkić Slobodan Mitić Dalibor

Godišnja skupština 2008.

7

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''BAKAR BOR'' Bor SENIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 02.06. TAKMIČAR Veličkovski Slobodan SUDIJA Todorović Jovan

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 09.06. 09.06. 10.06. TAKMIČAR Veličkovski Slobodan Veljković Dušan Todorović Jovan SUDIJA Todorović Jovan Nikolić Novica Veličkovski Slobodan

JUN : START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 23.06. TAKMIČAR Veljković Dušan SUDIJA Todorović Jovan

8

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 07.07. 08.07. TAKMIČAR Veljković Dušan Todorović Jovan SUDIJA Veličkovski Slobodan Veljković Dušan

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 04.08. TAKMIČAR Veljković Dušan SUDIJA Todorović Jovan

SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. DATUM 01.09. TAKMIČAR Veljković Dušan SUDIJA Todorović Jovan

Godišnja skupština 2008.
9

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''ĆIRIKOVAC'' Ćirikovac SENIORSKA TAKMIČENJA
APRIL:START 5,00-6,00 SATI R.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DATUM 14.04 15.04 22.04 28.04 29.04 29.04 29.04 TAKMICAR Gojković Živica Pantić Nebojša Mitrović Radiša Milutinović Novica Marković Dobrica Markovic Vladica Ognjanović Nenad SUDIJA Markovic Vladica Marković Dobrica Ognjanović Nenad Jankovic Miodrag Milutinović Jovica Gojković Živica Milutinović Novica

MAJ:START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DATUM 19.05 19.05 20.05 20.05 26.05 26.05 27.05 27.05 TAKMIČAR G0jković Živica Milutinović Novica Pantić Nebojša Mitrović Radiša Janković Miodrag Ognjanović Nenad Marković Dobrica Marković Vladica SUDIJA Pantic Nebojša Marković Vladica Milutinović Jovica Marković Dobrica Milutinović Novica Mitrović Radiša Ognjanović Nenad Milutinović Novica

10

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 02.06 02.06 03.06 03.06 03.06 03.06 TAKMICAR Pantic Nebojsa Gojković Živica Marković Vladica Marković Dobrica Ognjanović Nenad Milutinović Novica SUDIJA Mitrović Radiša Milutinović Novica Milutinović Jovica Mitrović Radiša Pantić Nebojša Janković Miodrag

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. 2. DATUM 16.06 17.06 TAKMICAR Marković Vladica Milutinović Novica SUDIJA Ognjanović Nenad Pantić Nebojša

MAJ: START 4,30-5,30 SATI ''KUP STEVE MARIĆA'' R.B. 1. DATUM 01.05 TAKMICAR Mitrović Radisa SUDIJA Milutinović Novica

MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP''REPUBLIKE SRBIJE'' R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.05. 12.05. 13.05. TAKMICAR Marković Vladica Pantić Nebojša Milutinović Novica SUDIJA Gojković Živica Ognjanović Nenead Janković Miodrag

11

JUNIORSKA TAKMIČENJA
JUN: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 09.06 09.06. 10.06. 10.06. TAKMICAR Milutinović Novica Ognjanović Nenad Pantić Nebojša Marković Dobrica SUDIJA Marković Vladica Janković Miodrag Milutinović Novica Milutinović Jovica

JUL: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 07.07. 14.07. 15.07. 15.07. 28.07. 29.07. TAKMICAR Milutinović Novica Gojković Živica Pantić Nebojša Ognjanović Nenad Mitrović Radiša Marković Dobrica SUDIJA Pantić Nebojša Milutinović Novica Gojković Živica Marković Dobrica Milutinović Novica Milutinović Jovica

AVGUST : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.08. 18.08. 18.08. TAKMICAR Milutinović Novica Gojković Živica Janković Miodrag SUDIJA Marković Vladica Marković Vladica Milutinivić Novica

12

4. 5. 6. 7. 8.

19.08. 19.08. 25.08. 26.08. 26.08.

Mitrović Radiša Marković Dobrica Ognjanović Nenad Marković Vladica Pantić Nebojša

Pantić Nebojša Ognjanović Nenad Janković Miodrag Milutinović Novica Milutinović Jovica

AVGUST : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DATUM 01.09. 02.09. 08.09. 08.09. 09.09. 09.09. 16.09. TAKMICAR Pantić Nebojša Ognjanović Nenad Janković Miodrag Marković Vladica Milutinović Novica Marković Dobrica Mitrović Radiša SUDIJA Milutinović Novica Marković Dobrica Milutinivić Novica Milutinović Jovica Pantić Nebojša Ognjanović Nenad Milutinović Novica

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. DATUM 24.06. 24.06. TAKMICAR Marković Dobrica Ognjanović Nenad SUDIJA Gojković Živica Pantić Nebojša

13

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''GRDELICA'' Grdelica SENIORSKA TAKMIČENJA

APRIL : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 28.04. TAKMIČAR Stefanović Dragoljub SUDIJA Paunović Dejan

MAJ : START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 05.05. 26.05. TAKMIČAR Paunović Dejan Stefanović Dragoljub SUDIJA Stefanović Dragoljub Paunović Dejan

MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "STEVE MARIĆA" R.B. 1. DATUM 01.05. TAKMIČAR Paunović Dejan SUDIJA Stefanović Dragoljub

MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. 2. DATUM 12.05. 13.05. TAKMIČAR Stefanović Dragoljub Paunović Dejan SUDIJA Paunović Dejan Stefanović Dragoljub

14

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 03.06. TAKMIČAR Stefanović Dragoljub SUDIJA Paunović Dejan

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIČAR Stefanović Dragoljub SUDIJA Paunović Dejan

JUNIORSKA TAKMIČENJA
SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. DATUM 16.09. TAKMIČAR Stefanović Dragoljub SUDIJA Paunović Dejan

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''KRALJEVO'' Kraljevo SENIORSKA TAKMIČENJA

MAJ: ,START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 20.05. TAKMIČAR Stevanović Goran SUDIJA Ljubisavljević Nenad

15

MAJ : START 4,30-5,15 SATI "KUP REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. DATUM 13.05. TAKMIČAR Stevanović Goran SUDIJA Tomić Dragan

JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 03.06. TAKMIČAR Stevović Goran SUDIJA Tomić Dragan

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. 2. DATUM 16.06. 17.06. TAKMIČAR Tomić Dragan Stevović Goran SUDIJA Stevović Gojko Aleksić Predrag

JUNIORSKA TAKMIČENJA
JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 10.06. 10.06. TAKMIČAR Stevović Gojko Aleksić predrag SUDIJA Tomić Dragan Stevović Goran

16

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. 3. DATUM 23.06. 24.06. 24.06. TAKMIČAR Stevović Gojko Stevović Goran Aleksić Predrag SUDIJA Tomić Dragan Ljubisavljević Nenad Stevović Gojko

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 15.07. TAKMIČAR Aleksić Predrag SUDIJA Stevović Gojko

JUL: START 4,15-5,15 SATI KUP "ŠEĆERLEME" R.B. 1. 2. DATUM 28.07. 29.07. TAKMIČAR Stevović Gojko Aleksić Predrag SUDIJA Ljubisavljević Nenad Stevović Goran

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 19.08. 26.08. TAKMIČAR Aleksić Predrag Stevović Gojko SUDIJA Stevović Goran Aleksić Predrag

17

SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 01.09. 01.09. 02.09. 09.09. TAKMIČAR Tomić Dragan Ljubisavljević Nenad Srevović Gojko Aleksić Predrag SUDIJA Stevović Gojko Aleksić Predrag Ljubisavljević Nenad Stevović Gojko

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''KRUPANJ'' Krupanj SENIORSKA TAKMIČENJA

APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 28.04. TAKMIČAR Aličić Nazif SUDIJA Migić Rusto

MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP "STEVE MARIĆA" R.B. 1. DATUM 02.05. TAKMIČAR Aličić Uska SUDIJA Magić Rusto

18

MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.05. 13.05. 13.05. TAKMIČAR Aličić Nazif Radić Milovan Alićič Uska SUDIJA Radić Milovan Prokopić Dragoslav Magić Rusto

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIČAR Aličić Nazif SUDIJA Prokopić Dragoslav

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 10.06. TAKMIČAR Aličić Uska SUDIJA Radić Milovan

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 24.06. TAKMIČAR Aličić Uska SUDIJA Migić Rusto

19

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 08.07. TAKMIČAR Aličić Uska SUDIJA Migić Rusto

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 12.08. 26.08. TAKMIČAR Aličić Uska Migić Rusto SUDIJA Radić Milovan Aličić Nazif

SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. DATUM 02.09. 16.09. TAKMIČAR Aličić Uska Migić Rusto SUDIJA Prokopić Dragoslav Aličić Nazif

20

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''KRUŠEVAC'' Kruševac SENIORSKA TAKMIČENJA

APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 24.04. 28.04. 29.04. TAKMIČAR Jovanović Miloš Prokić Aleksandar Nikolić Bojan SUDIJA Nikolić Bojan Pešić Ljubiša Petrović Ivan

MAJ: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 19.05. 19.05. 20.05. TAKMIČAR Jovanović Miloš Nikolić Bojan Prokić Aleksandar SUDIJA Pešić Ljubiša Petrović Radmilo Jovanović Miloš

JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 03.06. 03.06. TAKMIČAR Jovanović Miloš Nikolić Bojan SUDIJA Nikolić Goran Milojević Predrag

21

MAJ: START 4,30-5,30 KUP “REPUBLIKE SRBIJE” R.B. 1. DATUM 12.05. TAKMIČAR Jovanović Miloš SUDIJA Prokić Aleksandar

JUN: START 4,00-5,00 NAJDUŽI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIČAR Jovanović Miloš SUDIJA Milojević Predrag

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 24.06. TAKMIČAR Petrović Ivan SUDIJA Nikolić Bojan

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 22.07. 29.07. TAKMIČAR Nikolić Bojan Nikolić Goran SUDIJA Jovanović Miloš Milojević Predrag

22

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 18.08. 26.08. TAKMIČAR Milojević predrag Nikolić Goran SUDIJA Nikolić Goran Milojević Predrag

SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 02.09. 08.09. 09.09. 09.09. 15.09. TAKMIČAR Petrović Radmilo Pešić Ljubiša Milojević Predrag Petrović Ivan Nikolić Goran SUDIJA Pešić Ljubiša Jovanović Miloš Nikolić Goran Nikolić Bojan Milojević Predrag

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''ŠABAC'' Šabac SENIORSKA TAKMIČENJA
APRIL : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 28.04. 29.04. TAKMIČAR Kovačević Zoran Kujundžić Mileta SUDIJA Poprašić Miroljub Novaković Petar

23

MAJ : START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 26.05. 26.05. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Kovačević Zoran SUDIJA Kovačević Zoran Jovanović Ratko

JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 02.06. 03.06. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Kovačević Zoran SUDIJA Poprašić Miroljub Kujundžić Mileta

MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. DATUM 12.05. TAKMIČAR Kujundžić Mileta SUDIJA Novković Petar

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIČAR Kujundžić Mileta SUDIJA Kovačević Zoran

24

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 09.06. 09.06. 10.06. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Jovanović Ratko Kovačević Zoran SUDIJA Pavlović Miloje Poprašić Miroljub Jovanović Ratko

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. 3. DATUM 23.06. 23.06. 24.06. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Jovanović Ratko Kovačević Zoran SUDIJA Pavlović Miloje Kovačević Zoran Kujundžić Mileta

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 07.07. TAKMIČAR Kujundžić Mileta SUDIJA Jovanović Ratko

25

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 25.08. 25.08. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Poprašić Miroljub SUDIJA Kovačević Zoran Jovanović Ratko

SEPTEMBAR: START 5,30-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 01.09. 15.09. 16.09. TAKMIČAR Kujundžić Mileta Kovačević Zoran Poprašić Miroljub SUDIJA Novković Petar Novković Petar Jovanović Ratko

Steri člamovi saveza 26

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''SMEDEREVO'' Smederevo SENIORSKA TAKMIČENJA

APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 28.04. 29.04. TAKMIČAR Jovanović Aleksandar Đorđević Života SUDIJA Đorđević Života Jovanović Aleksandar

MAJ: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 19.05. 20.05. 26.05. 27.05. TAKMIČAR Živančević Dragan Đorđević Života Simić Ivica Jovanović Aleksandar SUDIJA Marinković Slavoljub Spasić Goran Jovanović Aleksandar Simić Ivica

JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 02.06. 02.06. 03.06. TAKMIČAR Đorđević Života Živančević Dragan Jovanović Aleksandar SUDIJA Simić Ivica Tasić Mikica Spasić Goran

27

JUN : START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. 2. DATUM 16.06. 17.06. TAKMIČAR Jovanović Aleksandar Đorđević Života SUDIJA Đorđević Života Marinković Slavoljub

MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP “STEVE MARIĆA” R.B. 1. DATUM 02.05. TAKMIČAR Jovanović Aleksandar SUDIJA Spasić Goran

MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP “REPUBLIKE SRBIJE” R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.05. 13.05. 13.05. TAKMIČAR Živančević Dragan Simić Ivica Jovanović Aleksandar SUDIJA Jovanović Aleksandar Đorđević Života Živančević Dragan

28

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: STRAT 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 09.06. 10.06. 10.06. TAKMIČAR Spasić Goran Simić Ivica Tasić Mikica SUDIJA Jovanović Aleksandar Spasić Goran Živančević Dragan

JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 14.07. TAKMIČAR Spasić Goran SUDIJA Marinković Slavoljub

AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 25.08. 25.08. TAKMIČAR Marinković Slavoljub Spasić Goran SUDIJA Jovanović Aleksandar Đorđević Života

29

SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. DATUM 08.09. 08.09. TAKMIČAR Spasić Goran Marinković Slavoljub SUDIJA Jovanović Aleksandar Živančević Dragan

JUN: START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. DATUM 23.06. 24.06. TAKMIČAR Spasić Goran Simić Ivica SUDIJA Simić Ivica Spasić Goran

RASPORED TAKMIČENJA KLUB: TK ''ZEMUN'' Zemun SENIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUŽI DAN R.B. 1. DATUM 17.06. TAKMIČAR Milić Lazar SUDIJA Jovanović Milenko

30

JUNIORSKA TAKMIČENJA

JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 09.06. TAKMIČAR Jovanović Milenko SUDIJA Gnjatović Milenko

JUN : START 4,15-5,15 SATI MEĐUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. DATUM 23.06. 24.06. TAKMIČAR Jovanović Milenko Milić Lazar SUDIJA Gnjatović Milenko Jovanović Milenko

Posto su kupljeni pehari i robne nagrade takmicenje može da počne. Svim takmičarima želimo uspešnu sezonu.

UPRAVNI ODBOR I TAMIČARSKA KOMISIJA NTSS-JUTS 75

31

Naš predsednik sa svojim ljubimcem 32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful