ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.

HỒ CHÍ MINH
BCH. ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
BTC CUỘC THI "CHÌA KHÓA VÀNG" LẦN III-2012
***

Tp.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2012

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG LOẠI
CUỘC THI "CHÌA KHÓA VÀNG" LẦN III-NĂM 2012
***
Phòng: 205
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HỌ VÀ
MSSV
1154030610 Trần Nhật
Phạm Thị Mai
1054031341 Hồ Thị Ngọc
Lê Thị Ngọc
954030376 Đoàn Đỗ Hồng
1054030541 Phạm Xuân
1054030538 Nguyễn Thị Sương
1054031204 Đặng Thị Tuyết
1054030290 Nguyễn Thị Ngọc
1054030152 Lê Phạm Xuân
1154030203 Trần Ngọc Tuyết
1154030077 Bùi Thị Thanh
954035022 Bounathone
1054021264 Nguyễn Thái
1054030035 Vũ Đình
1054031496 Lê Quốc
1154030813 Nguyễn Tiến
1054030943 Huỳnh T H Nữ Trà
1154030665 Trà
1154030
Nguyễn Thị Trà
954030978 Lê Ngọc
954031081 Nguyễn Tường
1054030898 Nguyễn Đông
Lư Trần
1054021594 Trần Ngọc Bình
1154030348 Nguyễn Vũ Trà
954030634 Nguyễn Trúc
954030710 Võ Nguyễn Kiều
954030442 Nguyễn Thị
1054031286 Châu Diễm
1054010745 Huỳnh Đỗ Hiếu
1054011083 Đào Lê
1054010832 Nguyễn Tấn
954010204 Lê Đồng
954010706 Tô Thanh

Ca thi: 02 (14h15 - 15h00)
TÊN
Ly
Ly


Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Malayphone
Mận
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Mi
Mi
Mi
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
My
My
My
My
My
Nhi
Như
Phát
Phú
Phú

LỚP
GHI CHÚ
TÊN ĐỘI
11TN2
TV chính thức
LMN
10KT2
TV chính thức
10KT2_9
10TN6
TV chính thức
Rubi
10KT2
TV chính thức
10KT2_10
09TN1
Lucy
Đội trưởng
10TN1 We're number one Đội trưởng
10TN1
TV chính thức
Lucky
10TN3 LUCKY STAR TV chính thức
10TN4 LUCKY STAR
Đội trưởng
10TN5
BẠN BÈ
Đội trưởng
11TN1
TV chính thức
Cùi Chuối
11TN3
Pikachu
Đội trưởng
09TN3
TV chính thức
Smile
10QB
Hoa cỏ may
Đội trưởng
10TN5 PHI ĐỘI GÀ BAY Đội trưởng
10TN6
Feeling
Đội trưởng
11TN3
TV chính thức
ZDG
10TN5
TIMIT
Đội trưởng
11TN1
lò xo
Đội trưởng
11TN2
Pucca
Đội trưởng
09TN1
TV chính thức
CLGT
09TN2
TV chính thức
18+
10TN4 SIÊU NHÂN GAO Đội trưởng
10KT1
TV chính thức
10KT1_2
10QB
TV chính thức
the Saints
11TN2
TV chính thức
LMN
09TN1 Black and White
Đội trưởng
09TN2
Rùa con
Đội trưởng
09TN3
Lucky Stars
Đội trưởng
10TN3
TV chính thức
We Will Win
10QK3
Cá Heo Xanh
Đội trưởng
TV chính thức
SUDOKU
09QK1
09QK1
SUDOKU
Đội trưởng
09QK2
Đội trưởng
Rùa con
09QK2
TV chính thức
Rùa con
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful