A.4.

Observatii Nu sunt considerae persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri lunare depasesc suma de 250 de lei sau care obtin venituri din: Detinerea de terenuri agricole si silvice de laste 1000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20000 m2 in zonele montane Cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, solare sau sisteme irigate. Cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor. Exploatarea si valorificarea pepenierelor viticole si pomicole.

Plata impozitelor pe salariu – se face lunar in momentul acordarii salariului si se vizeaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt care se plateste impozitul. B. Venituri din activitati independente B.1. Veniturile din activitati independente (realizate in mod individual sau / si sb forma de asociere) cuprind urmatoarele categorii: - venituri comerciale - venituri sin proferii libere ( jurnalist, fotograf, avocat, notar, arhitect) - venituri din drepturi de proprietate intelectuala ( brevete de intentie, marci, modele) B.2. Stabilirea venitului net annual din activitati independente Venit net = venit brut-cheltuieli deductibile B.2.1 Venitul brut cuprinde - sumele incasate si echivalentul in lei a veniturilor in natura obtinute din desfasurarea activitati - venituri sub forma de dobanzi sin creante comerciale sau alte creante legale de alte activitati independente. - castiguri din transferul activelor din patrimoniul afacerii. - venituri din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de anu concura cu o alta persoana - venituri di anularea sau scutrea unor datorii de plata aparute in legatura cu activitatea independenta. - veniturile inregistrate de aparatele de taxat instalate pe autovehiculele de transport persoane sau buniri in regim….. Nu sunt considerate veniturile brute:

bunurile utilizate in interes personal. protocol. mecenat.2. altele decat cele cupinse in cauzele din contractele comerciale rata aferenta creditelor angajate cheltuieli cu bunurile constante lipsa sau degradate .sumele primite ca despagubiri . B. penalitati de intarziere.-aporturile in numerar sau echivalentul in lei a aporturilor in natura.2% din BC Cheltuielile nedeductibile: sumele. cheltuielile de risc profesional) .cheltuieli aferente realizarii veniturilor . mai putin cheltuielile de sponsorizare. Cheltuieli deductibile: . mercenat si acordarea de burse private – sunt deductibile 5% din baza de calcul (BC) Mercenat se refera la activitatiile care artele si stiintei - BC= venit brut – cheltuieli deductibile.sumele primite sub forma de credite bancare sau im prumuturi de la presoane fizice si juridice .2. cu bursele private si cotizatiile platite la asociatiile profesionale Cheltuieli de protocol – 2% din BC Cheltuieli cu indemnizatia primita pe perioada delegarii in alta localitate cheltuieli sociale = 2% din fonul de salariat pierderile priivind bunurile perisabile cheltuieli reprezentand tichete de masa contributiile efectuate in numele angajatiilor la fonurile de pensii facultative prima de asigurare pt asigurarile valuntare de sanatate cheltuielile reprezentand contributiile sociale obligatorii pt salariati ai contribuabili cheltuieli aferente imprumuturilor ( cu dobanzi) de l persoane fizic si juridice cheltuieli efectuate cu chiria si ratele de leasing cheltuielile profesionale obligatorii – 5% din venitul brut realizat cotizatiile la asociatii profesionale . aduse la inceputul desfasurarii unei activitati sau pe parcursul acesteia . confiscari.cheltuielile cu primele de asugurare ( pt activele din patrimoniu. familial impozitul pe venit cheltuieli cu primele de asigurare ( altele decat cele mentionalte mai sus) donatii de orice fel amenzile.sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si donatii.cheltueli pt sponsorizare.

1. Venitul brut se stabileste pe baza chiriei sau din contract. Contribuabilul care obtine venituri din chirii datoreaza si plati anticipate stabilite pe baza venitului annual estimat sau a celui realizat in anul precedent.- cheltuieli cu bunuri confiscate Observatie: Contribuabilul care obtine venituri din activitati independente sunt obligati sa-si tina evidenta contabila in partida simpla pe baza Registrului –jurnal de incasari si plati si a Registrului inventar. C. C. Venituri le din cedarea folosintei bunurilor Sunt venituri din bani sau/ si natura provenite din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile. Sunt permise maxim 5 contracte de inchiriere annual. Stabilirea venitului net annual din cedarea folosintei bunurilor Se poate stabili in functie de venitul real pe baza datelor din contabilitate in partea simpla. Contribuabilii care realizeaza venituri comerciale isi determina venitul pe baza normelor de vnit intocmite de Directiile generale ale finantelor publice locale. Venit net = venit brut – cheltuieli Cheltuieli = venit brut x 25% Cota de impozit este de 16% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful