RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu

Tema/Tajuk Unit 1 Sekolahku Rumahku A.Sekolahku Indah.

Objektif Pada Akhir unit ini murid dapat ; -Menyampaikan cerita yang didenar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. -Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan -mencari makna perkatan dan meneliti jenis ayat. -Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan tulisan cantik. -Menyatakan perbezaan antara karangan naratif dengan karangan imaginatif. -Menyenaraikan kata ganda yang betul. -Membaca dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. -Membina ayat dengan kata adjektif dan kata kerja. -Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Hasil Pembelajaran 2.1.Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i.Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i.Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 i.Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan. Aras 1. i.Mengecam perkataan istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.

Pengisian kurikulum Nilai; Kerajinan Kebersihan Kerjasama Ilmu ; Pend. Moral Kajian Tempatan KB ; Menyusun atur Menentukan urutan Mengenal pasti sebab dan akibat Meramalkan.

Sistem Bahasa

Catatan

1.4.Menyatakan permintaan secara berterus teang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 1.3.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 7.2.Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. 8.1.Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu

Tema/Tajuk

Objektif

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. i.Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diceritakan dengan tulisan yang cantik Aras 2. i.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 3. i.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Pengisian kurikulum

Sistem Bahasa

Catatan

8.2.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sessuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. B.Gotong – royong 6.1.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1. i.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi. Aras 1. i.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu

Tema/Tajuk

Objektif

Hasil Pembelajaran 6.2.Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. i.Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Aras 2. i.Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif.

Pengisian kurikulum

Sistem Bahasa

Catatan

2.1.Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.1.Membina dan menulis perkataan ,ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1. i.Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1. i.Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 2. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 1 i.Mengecam perkataan,istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.

7.2.Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

3

1. 8.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. i. 4 . Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. i.2. 8.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. i. Aras 1.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi.Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3.. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 3.Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Sekolahku Indah Dan ceria Objektif Hasil Pembelajaran 7. ii. 5. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk C.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.2.3.membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pekara yang dibaca. Aras 2.2. i.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1.

Aras 2. Aras 1.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2. Aras 1.Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 3. i.ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3. 8.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.2.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi. i.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.Membina dan menulis perkataan. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 8.Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.2. i. i. 5 .Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat mejmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2.1.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. i. Aras 3.

1.tentang sesuatu perkara secara terperinci.1. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. Aras 3 i. -Melengkapkan ayat dengan perkataan ayang sesuai. Aras1.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Nilai : Semangat Kesukanan HormatMenghormati Kerjasama Kerajinan Patriotisme Ilmu . -Menjawab secara bertatasusila dengan ungkapan yang sesuai.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 6 . Aras 3 i. 3. -Menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam bahan ransangan. Aras 1 ii.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. -Memberitahu maklumat tentang sukan permainan dengan contoh yang sesuai.dibaca atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 4.istilah dan ayat dalam prosa dan puisi. i. Kajian Tempatan Pend Moral PJK Perkataan Berlawan Kata Kerja Ayat Seru Ayat Tanya Kata Ganda 4.Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.tepat dan tersusun.istilah.2.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i.Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.frasa. -Membaca dan menyatakan perkataan.2. Catatan Unit 2. 3. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.pandangan dan pendapat.Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.Mengemukakan idea. Mari Bersukan Murid-murid dapat.

-Membina ayat seruan dengan betul.Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.ayat tunggal dan ayat majmuk.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2. Hasil Pembelajaran 2. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i.Minggu Tema/Tajuk Objektif -Merekodkan maklumat tentang kebaikan sukan dengan memberi alasan. KB Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan Menjana idea Membuat Keputusan Membanding dan Membeza Menghubungkait 8. Aras 2 i.2. 8.1.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 3 i. i.Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. 7 . 10.Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 . i.Membina dan menulis perkataan.

i.Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2.Membaca dan mengenal pasti perkataan.1.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahsa yang sesuai dan tepat.2. i. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3.2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu B. i. Aras 2.3. Aras 1 i.Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 5. 10. i.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termask e-mel yang mudah.teks prosa dan puisi yang dibaca.1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 8 .Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2. 2. Aras 2 i.Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.menarik dan bermakna.memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Faedah Bersukan Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 7.Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. 6.pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa.5.

Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 3.Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 9 .Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.ayat.intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 i.. Aras 1.Membina dan menulis perkataan.Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. i. 8. C.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1. i. 3. 1. Usaha Tangga Kejayaan 10.Berbual tentang sesuatu perkra berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.2.rangkai kata dan ayat dalam penulisan.1.Mengenal isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.ungkapan. i.3.sebutan.Mengenal pasti kata.ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1.3. Aras 1.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.1.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. i.

Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.2. Aras 1. ii. 7. Aras 2. 9.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 8.Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. Aras 2.2. ii. i.pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Merekodkan maklumat tentang sesuatu perkara. i.Bercerita dengan menggunakan kata.Membaca dan mengenalpasti perktaan.2.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.2.1.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.frasa. ii. Aras 1. 2.Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 4. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 10 . Aras 2.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i.

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 4.Mencatat dan menyusun maklumat.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 11 .mel yang mudah.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosas dan puisi) termasuk e. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. ii.Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 9.1.Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. i. Aras 2.2. i.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 3. Aras 1. 8. Aras 2.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.1.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 10.2.menarik dan bermakna. Aras 1.

ayat.Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 1. i. i.3.Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 12 . 10.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 3.ungkapan.frasa.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2.Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. i.Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 2. 5.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. -Menyatakan sesuatu perkara yang didengar dan dialami dengan menggunakan bahsa yang sesuai. Murid-Murid dapat . Aras 1. 1.Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. -Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. -Membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan Unit 3.dibaca atau ditonton. Aras 2. Makmal Komputer Sekolah Saya. i. Nilai.1.1.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3. 1. Aras 1. Bertanggungjawab Kerjasama Kerajinan Kegigihan Ilmu Sains Matematik Kajian Tempatan.sebutan.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.istilah. -Menyenaraikan kata nama am yang terdapat dalam teks.Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.1.intonasi dan nada yang sesuai.

Membina ayat tunggal daripada perktaan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 1.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. i. Aras 3 i.frasa.2.Menyoal dengan menggunakan kata tanya.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.1. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. KB Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Ayat tunggal Ayat Majmuk Catatan Menjana Idea Mereka cipta Kata Nama Am Kata Nama Khas Ayat Perintah Tanda Baca Aras 1 ii.menarik dan bermakna.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Teknologi maklumat dan Komunikasi Kajian Masa Depan 13 .Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatausila. 1.istilah. Menentukan Urutan Menyusun Atur Membanding dan Membeza Mengumpul Maklumat Mengenal Pasti KBT 10.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. ii. Aras 2 i.1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 3. 8.ayat tunggal dan ayat majmuk.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.1.Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 3 i.Membina dan menulis perkataan.

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.2. Aras 2. 4. i.3. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan B Teknologi Maklumat RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 14 .Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2. 5.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 ii.Melahirkan pandangan tentang sesuatu topic dengan jelas dan teratur.Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 1.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. i.tepat dan tersusun.Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Mengemukakan idea. 4.Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.1.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2. Aras 3 i.1. i.

Aras 1.Menjelaskan cara membua sesuatu dengan betul mengikut arahan. i. Aras 3. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 8.Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.3.Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.2.1. ii. ii. Aras 1.Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.3.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. C. i.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 3. Kelas Komputer 1. Aras 3. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2. i. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 15 . 10.Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

Aras 3.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1. 5.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks. Aras 2. i.intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 i.sebutan. i.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2.2. 9.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.2. i.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 8.Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. i. Aras 1 i.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi.Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 10.Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.1.ayat.1. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 1.ungkapan. 16 .1.Mengedit dan memurni hasil penulisan.Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan.

8. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi.Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. i.tepat dan tersusun. ii. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 17 .ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. i.Membina dan menulis perkataan. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 8.Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan dan gaya penyampaian yang betul.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.serta memahami perkara yang dibaca.Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1. Aras 3. 4.2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. ii.Mengemukakan idea .1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 5. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1.2.Membaca kuat prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

Minggu

Tema/Tajuk

Objektif

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.

Pengisian kurikulum

Sistem Bahasa

Catatan

2.2.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 2. i.Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1. i.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 2. i.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks. Aras 3 i.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.

4.2.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 10.1.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi)termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

11.1.Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 3 i.Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar,ditonton atau dibaca.

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu

Tema/Tajuk Unit 4 Malaysia Boleh A. Teladani Mereka

Objektif Murid-murid dapat : • Membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. • Memahami maksud teks yang dibaca. • Menghuraikan idea dari pelbagai sumber. • Menyoal dengan menggunakan kata tanya. • Menyusun maklumat mengikut urutan.

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 1 i.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

Pengisian kurikulum Ilmu - P.M - K.T Nilai Murni: -Keberanian -Hormat

Sistem Bahasa Kata Tanya -Ayat tanya Sinonim

Catatan

1.2.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 6.1..Membaca dan metujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. 6.4.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

-Simpulan Bahasa


• • •

Melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur Menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menulis frasa dan ayat yang diimlakkan engan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu yang telah dibaca. Aras 3 i. Menghuraikan idea dari pelbagai sumber

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu

Tema/Tajuk

Objektif

Hasil Pembelajaran 6.5. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membuat perenggan. Aras 2 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

Pengisian kurikulum

Sistem Bahasa

Catatan

8.1. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2. Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

10.3. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atu dibaca.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

20

Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 3 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea. Aras 2 i. 4.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkataan yang dibaca. Aras 2 i. 21 . 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. tepat dan tersusun. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 5. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Aras 2 i.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 ii. i. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa Tanya Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 3. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ayat serta sebutan intonasi yang baik dan jelas. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 2 ii. Aras1 i. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2 i. Aras3 i. Melengkap ayat tunggal dengan kata hubung yang sesuai. Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang diberi. 10. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan C. 8. intonasi yang betul dan gaya penyampai yang sesuai. Wira Ekspedisi 2. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 22 .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 Bercerita dengan menggunakan kata frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 7.

pengelaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. 6. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat Huraian Hasil Penbelajaran Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan tajuk. Aras 3 i. Aras3 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi sampingan daripada teks. dibaca atau didengar. Aras 3 i. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 23 . Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 4.

2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan. Menggunakan penanda baca yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 24 . Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 9. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2 ii. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan tanda baca dan ejaan yang betul. 9. Aras 1 i.

Aras2 ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 i. Aras2 i.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 10. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 25 . Menulis karangan dengan menggunakan perkataan yang sesuai. Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 i. 11. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. menarik dan bermakna. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Melengkap karangan dengan memilih kata dan mengkaji kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 2. i.T.frasa. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar menggunakan bahasa yang sesuai. Insan Istimewa Objektif Murid-murid dapat: -Menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Ii Memmohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. dan nada yang sesuai. Aras 1. tepat dan tersusun.ayat yang tepat. Aras 1. 1. -Memberikan respon tentang sesuatu perkara secara spontan. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Tatabahasa Catatan Nilai Murni: -Kasih saying -Kesyukuran -Baik hati -Belas kasihan Ilmu: -Sinonim -Pend. 1.1. Aras 1 ii.istilah. Hasil Pembelajaran 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan.Menulis ayat menggunakan tulisan berangkai . ayat.Menyenarai kan kata sendi nama dengan betul.dan laras bahasa yang sesuai. sebutan.Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. .Minggu Tema/Tajuk Unit 5 Masyarakat Penyayang A. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 i. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. . -Membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Moral -K. -PSV -Simpulan Bahasa -Kata Sendi Nama Ayat Permintaan RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 26 .Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dan menggunakan kata.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguastik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ii. -Melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai. 3.Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar.intonasi.

Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.1.2. i.pengalaman.Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 8.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. i. Aras 2.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Membina dan menulis perkataan.1.Mencatat pelbagai jenis nota atau pesanan daripada bahan yang didengar atau dibaca.Bercerita dengan menggunakan kata. B.Membina ayat tunggal daripada perkataan.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Menyusun maklumat mengikut keutamaan. i. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan Aras 1. 9.2.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 4.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.ayat tunggal dan ayat majmuk Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 i. Aras 3. Prihatin dan Penyayang 2. i. Aras 3. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 ii. 27 . 9.frasa.3.

i.3. 28 . Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 3.2.intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.Memberi penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 2. Aras 2 i. 3. Aras 1.Membaca kuat teks prosa atau puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.Bercerita dengan menggunakan sebutan.2.Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Penbelajaran Aras 3 i.1.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. ii. Aras 3 i.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2. 7.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasrkan tajuk untuk membentuk perenggan.Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.1.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2. 8. 6. i. i. Aras 3. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan Aras 2 i.Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1.Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. i. Aras 3. 29 . 8. i.1.Menulis perkataa dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3.Membaca dan menerangkan maklumat kandungan teks yang tesurat dan tersirat.Menjelaskan keseluruhan isi sesuatu teks yang dibaca.4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 6.

6.Memerihalkan sesuatu perkataan berdasarkan pemerhatian.intonasi dan gaya penyampaian yang betul.serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk C.Menggunakan komen yang sesuai berdasrkan pemerhatian. 8.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2. i.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.2. 5.1. Aras 2. Aras 2. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 30 . i. Aras 2. Aras 2. Sayangilah Mereka Objektif Hasil Pembelajaran 4.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1.Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan . 7. i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1 i.Memberi penjelasan tentang perkara yang dibaca.1.Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. ii.

i. i. 31 .3.3.Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. i. Aras 2.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Menulis semula maklumat mengikut prosedur. i. Aras 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 8.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1. i.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2.Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2. 9. Aras 3 i.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 8.2.Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3. i. 10. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 10. 32 . i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 10.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 1. i.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.1. Aras 2.Mengedit danmenurnikan hasil penulisan.2.Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi)termasuk e-mel yang mudah. i.menarik dan bermakna.Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1. ii. Aras 2.3.

tepat dan tersusun.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. .Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. -Menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang munasabah.Menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Catatan 4.Mengemukakan idea.2. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 6. -Simpulan Bahasa -Kata Ganda -Penanda Wacana -Tanda Baca -Kata Tanya.1. Hasil Pembelajaran 1. Huraian Hasil Penbelajaran Aras3 i.Hidup Berjiran Objektif Murid-murid dapat. Aras 2. -Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. iii.Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan. Pengisian kurikulum Nilai Murni -Semangat Bermasyarakat -Semangat Kejiranan 0Kerjasama -Tolong-Menolong Ilmu Sistem Bahasa Tatabahasa. i. Aras 3 i. Pend. -Membuat pengumuman tentang sesuatu secara sukar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Unit 6 Jiran Sepakat Hidup Muafakat A.1. -Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.Moral KT PSV 33 . -Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. -Mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. i.1.Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.Membina dan menulis perkataan. Aras 2.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu tajuk.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2.Bersoaljawab dengan memberi penerangan sebagai maklum balas. i. i. Aras 1 ii.1.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ii.2. 8.Merujuk kamus peribahasa untuk makna mendapatkan makna yang betul.ayat tunggal dan ayat majmuk. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 34 . Hari Bersama Jiran 1.2. Aras 3.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Menyoal dan menggunakan kata tanya. i. 8.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2. Aras 3. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan B. 9.

Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. i. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 3. i.Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata frasa dan ayat yang betul. Aras 2.1. 4.frasa.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Penbelajaran Aras 1.Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. ii.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.Mengemukakan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 3. 6. Aras 1.Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 35 . i.2.tepat dan tersusun.Mengemukakan idea. Aras 1.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1. i.istilah.3.Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 1.

Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan C.Sukaneka 3. 4.1. Aras 2 i.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhaian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1. Aras1.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 4.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. ii. i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 9.Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberi alasan yang munasabah.istilah.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.2.1.Mengemukakan idea pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.tepat dan tersusun. 3. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 36 .frasa.Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.2.3. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2 i. Aras 3 i.

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.2.3. Aras 1 i. 10. i.ayat tunggal. Aras 3.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 2. 8. 8. Huraian Hasil Penbelajaran Aras 2.1. dan ayat majmuk. i.serta memahami perkara yang dibaca.Membina dan menulis perkataan.1. Aras 3.Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. i.menarik dan bermakna. i. 8.2.Menulis karangan dengan menggunakan perkataan yang sesuai.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 37 .Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran 5.Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.

Menyatakan pandangan tentang perkara yang menrik dalam sesebuah karya.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar.Merekodkan maklumat tentang sesuatu perkara. i.2.ditonton atau dibaca. i. i. Aras 1. 9. Aras 1.1. 11.Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 38 . 9.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.Minggu Tema/Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Penbelajaran Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1.Menyusun maklumat mengikut urutan.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.3.1. Pengisian kurikulum Sistem Bahasa Catatan 9.

4. Catatan Pada akhir unit. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukan.Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3. ii. -Memahami bahawa manusia.2. 1. 2.Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. i.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengembangkan daya usaha. dan tumbuhtumbuhan menjalani berberapa proses untuk hidup. Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa -Kata Awalan Kerja -Apitan Kata Nama Pengisian Kurikulum Ilmu -Sains -Kemahiran hidup Nilai -Minat dan sikap ingin tahu akan alam sekeliling tumbuhtumbuhan. -Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 2 ii.3. Aras 2. 3. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan. -Menyatakan isi utama dan isi sampingan. ii.1. -Mengenal pasti isi penting daripada pelbagai sumber.2. Aras 1 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata .Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. -Melengkapkan karangan dengan perkataan atau frasa yang sesuai.yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 39 .haiwan. -Mengenal pasti dan menyusun isi penting. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 1. istilah frasa. -Menyusun maklumat mengikut keutamaan.daya inovatif dan daya kreatif.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.MINGGU TEMA /TAJUK Unit 7 Mari Bertani Bumi Hijau Petani Jaya Makanan berasaskan pertanian Pokok Pelbagai guna Makanan Ruji Menanam Sayur Objektif Hasil Pembelajaran Fokus Utama 1. ini pelajar dapat .Memberikan dan memahami Aras 1 i.

Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. 3.Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. 5.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa Pengisian Kurikulu m -Menganalogi Catatan Aras 2 i. ii.Menyatakan idea tentang sesuatu topic dengan memberikan sebab. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 40 .3.2. Aras 1 ii. 3.atau didengar.Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.Memahami perkataan frasa dan ayat.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasrkan tajuk yang dibincangkan.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. -Menyusun mengikut keutamaan 4. Aras 2 i.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.1.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2.dibaca.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 2 i. ii.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i.Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif.Membaca dan mengenal pasti genre penulisan.Memberikan penjelasan perkara yang dibaca.4. Aras 3 i.3.Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan satera dengan sebutan dan gaya penyampaian yang betul. 6. Aras 1 i. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 41 . 6.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 6.2.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk daripada internet. 6.2. Aras 3 i.Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i.MINGGU TEMA /TAJUK - Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 5.Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.1.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

Mengenal pasti maklumat dan Mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i.2.1.1.Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 2 i. 9.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. .Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2 i. Aras 1 i. 9.2.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 i. 8.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 8.Merekod maklumat tentang perkara.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 42 .Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 2 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 1.1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 43 .Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.MINGGU TEMA /TAJUK - Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 9. 10.1.2. 10.3. Aras 3 i. i.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Mengenal pasti kata.rangkai kata dan ayat dalam penulisan.Menyusun maklumat mengikut urutan.Mengedit dan memurnikan hasil. Aras 1. Aras 2 i.Menulis semula maklumat mengikut prosedur.Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. 11. Aras 3 i.menarik dan bermakna.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 44 . -Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. -Menyenaraikan ayat pasif dan ayat aktif dengan betul.Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Berdisiplin.Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan.bertindak dengan wajar. Catatan Pada akhir unit ini murid dapat. Aras 1 i.frasa dan meneliti ejaan.frasa.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tetang sesuatu perkara. -Mengambil imlak berdasarkan teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2 i.2.MINGGU TEMA /TAJUK Unit 8 Melancong ke Dan Sarawak Sabah Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa -Apitan kata kerja -Awalan di – Akhiran idan -kan Pengisian Kurikulu m Ilmu -Kajian Tempatan -Pendidikan Moral Nilai -Berbangga dengan keindahan tempat sendiri. -Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 2 ii. 1.Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan -Negeri Di Bawah Bayu -Bumi Kenyalang -Indahnya Negeriku -Tempat-tempat menarik -Tempat-tempat di Malaysia -Malaysia Indah -Melancong Semasa Cuti Sekolah menarik 1. 2.1. 1. -Menulis maklumat dengan lengkap.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i.menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.Bercerita dengan menggunakan kata.3.4. -Mencari makna perkataan.Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan Aras 3 i. -Menyatakan keterangan maksud keseluruhan teks.

Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.Menyatakan idea tentang sesuatu topic dengan memberikan sebab.2.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan dengan menggunakan kata.istilah. 3. 5. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 1 i. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 45 .frasa dan ayat yang tepat.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.2.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran ii.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Membaca lancar bahan bukan satera dengan sebutan yang betul.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Bercerita dengan menggunakan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 4.pengalaman dan maklumat yang dismpaikan oleh pihak lain.1.Menggunakan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i. 3. Aras 3 i.frasa. Aras 2 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.2.1.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 2.

7. Aras 3 i.menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca. 7.Membaca dan mengenal pasti perkataan.Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.5. Aras 1.Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 6. Aras 3 i.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1. Aras 2 i.Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.2.Memberikan penjelasan tentang perkara yang di baca.Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topic.mengecam istilah.Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 6.1.dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 46 .Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 2 i.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran ii. i.pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. i. Aras 1. 8.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 8.1.2.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii. Aras 3 I. 9. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 3 i.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2. Aras 1 i.Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 47 .Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi.Menulis semula maklumat mengikut prosedur SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 9. Aras 3. ii.2.3.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Membina dan menulis perkataan. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

1.Kata Ganda seluruh dan separa. -Kata Ganda bersajak dan berimbuhan Ilmu -Kajian Tempatan -Pendidikan Moral RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 48 . . Aras 2 i.Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 3 i. Aras 1 i. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.Kesenian -Mengenal pasti dan menyusun ini pentingg -Menyampaikan cerita berdasarkan ini penting. ii.menarik dan bermakna.3.melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.Mengenal pasti kata.debutan.ayat.ungkapan.rangkai kata dan ayat dalam penulisan.intonasi dan nada yang sesuai.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi)termasuk e-mel yang mudah. 1. Pada akhir unit ini murid dapat: Unit 9 Kesenian Dan Kebudayaan .MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 10.1.Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 10.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

3.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 1.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i. ii.Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan.menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 49 .. Aras 3 i.Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ii.

Melaporkan sesuatu perkara Dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.2.Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i.menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan Aras 1 i.frasa dan ayat yang tepat. -Menyatakan perbezaan dan persamaan bahan yang dibaca dengan menggunakan ayat yang betul.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan -Menyenaraikan kata kerja yang terdapat di dalam teks.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.4. Aras 3 i.frasa .1. ii. 1. Aras 1 i. -Menulis frasa dan ayat dengan ejaan serta tanda baca yang betul. 2.Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.Bercerita dengan menggunakan kata. -Melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul. -Membina ayat tanya yang betul -Melengkapkan ayat denga perktaan dan frasa yang sesuai. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 50 . 2.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul.Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

Aras 3.tepat dan tersusun. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 3.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.istilah.2.1.Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.frasa. i. 4.1. i. 3. Aras 3 i.Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar dibaca atau ditonton. ii. Aras 3.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.3.Mengemukakan idea.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. i.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 3. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 51 .pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3.Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Aras 1 i.

Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.2.1. i.Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.2.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatlkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 4.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.4. Aras 1 i.Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. i.Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 5.Seni Tradisional Kita.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.1.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 52 . Aras1.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 6. .2. 5.Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 1 i.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonsai yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan Aras 3. i.

Aras 2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.2. Aras 1.Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan ransangan yang diberi.Membina dan menulis perkataan. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.mengambil imlakfrasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 8.ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 53 .1. i. 9.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 6.Melengkapkan ayat majmuk denga kata hubung yang sesuai. Aras 3 i. Aras 3. 8.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i.5.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan teks tentang sesuatu tajuk 9. i.2. i. i.1.Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

i.Ayat Penyata Ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. i.Menulis semula maklumat mengikut prosedur. -Menyatakan pendapat tentang topik dengan intonasi dan gaya yang betul.Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.Makanan Seimbang -Lalat Pembawa Penyakit -Menjaga Kesihatan Pada akhir unit ini murid dapat. Aras 1.Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras3 i. 10.Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas -Kata Majmuk . Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2.Jagalah Kesihatan Diri .3. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 10. i.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Unit 10 Amalan Hidup Sihat .Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 1. Aras 3.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Mari berrekreasi . Aras 2 ii.Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 54 .MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 9.2. Aras 2 i.3.menarik dan bermakna.

Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan -menggunakan perkataan. Aras 3. KB -Membuat inferens Mengkelaskan 3. -Memberikan komen tentang bahan berdasarkan keperluan masa depan.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 1.3..Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.2. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1 ii.2. 2. -Memberikan makna perkataan. 2.frasa dan ayat yang sesuai bagi penulisan karangan.frasa. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 55 . i.Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.Bercerita dengan menggunakan kata. -Membina ayat permintaan dan menyenaraikan kata kerja. i.frasa dan menyatakan jenis ayat yang betul.3. Aras 2.1.Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3. i.dibaca atau ditonton. -Menghuraikan isi bahan ransangan dengan ayat yang sesuai.Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.istilah. -Mengulas bahan ransangan dengan ayat yang jelas dan sesuai.Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2. 3. i.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.tepat dan tersusun. Aras 1 i. 3. Nilai -Peka terhadap isu-isu semasa di dalam dan di luar negeri tentang kesihatan. -Menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca.Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.frasa.

Aras 2.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1.2.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonsai yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 2.Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasrkan tanda baca.Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diski yang tepat dan maklumat yang betul.Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isi dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 5.Membaca lancar teks bahan satera dengan sebutan. Aras 3 i. 5.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. i. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 4.1. i. i.Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.2. 56 .pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

i.Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 i. Aras 2 i. i. 57 .1.Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca. 7. i.4.Membina dan menulis perkataan. 8. Aras 2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.Membaca dan mengenal pasti perkataa pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks satera dan bukan sastera.Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Pengisian Kurikulu m MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 6.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. SistemBahasa Catatan Aras 1.ayat tunggal dan ayat majmuk.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi ajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1. 6. Aras 3 i.2. Aras 3.1.

1.Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2. ii. i.3. Aras 3.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. i. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Pengisian Kurikulu m MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 8. Aras 1. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.2. SistemBahasa Catatan 8.Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 58 . Aras 2.menarik dan bermakna.Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii. i. i. 10.

i. Aras 3.Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. i. 11.Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.ungkapan. Aras 2.1. -mengemukakan pandangan tentang bahan ransangan dengan wacana yang sesuai.Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks. Aras 1.Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Keluaran Pada akhir unit ini murid dapat.2. -memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara dengan jelas 1.Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 2. Aras 1. SistemBahasa Pengisian Kurikulu m Catatan 10. i.ayat.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.Mengedit dan memurnikan pertautan idea hasil penulisan.sebutan. Ayat majmuk Sinonim Dan Antonim Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Unit 11 Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah -Kenderaan Malaysia.Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i.Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. -Mercu Tanda Negara Kita RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 59 .MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran Hurian Hasil Pembelajaran Aras 3. i.intonasi dan nada yang sesuai.1. i.

-menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu atau wacana dengan gaya yang betul. Aras 1. i.Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. -menulis pelbagai genre dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 3.Bercerita dengan menggunakan kata.frasa. 3. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Nilai Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan awam yang disediaka di kawasan setempat Bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan.dibaca atau ditonton.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 2.frasa. Berdisiplin dan bertanggungjawab KB Menjana idea.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. Aras 2. -menyatakan perkara yang menarik dalam bahan ransangan.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.2.Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 60 .Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. i. ii.Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.1.Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. -menyusun maklumat mengikut urutan. i. Aras 3.Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Catatan -menyenaraikan kata nama khas.Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1. Aras 3 i. i.

Aras 1. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan 4. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 61 . Aras 1.intonasi dan gaya penyampaian yang betul.intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3. i. Aras 2.tepat dan tersusun.1.2.Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian.Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diski yang tepat dan maklumat yang betul.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 3.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i. Aras 2.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. i. 5.Mengemukakan idea.Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebuatan.3.Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.serta memahami perkara yang dibaca. i. 4.2. i.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar.Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.

5. Aras 1.Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 62 .Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 1.1.Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 1. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan Aras 2.4. 8. i. Aras 1.Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.1.1. i.ayat tunggal dan ayat majmuk.Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6. Aras 3. i. 7.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. 6.Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.3. i.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 6. 6. i.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i.Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.Membina dan menulis perkataan. i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 8. i. i. Aras 3 i. ii. Aras 1. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara Aras 2. 9. i. 9.Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2.Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.3. Aras 3.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 1.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9.Menulis semula maklumat mengikut prosedur.Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1.2.2.3.Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan 8.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. 63 .1.

i.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1.Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. SistemBahasa Catatan 10.intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai.1.menarik dan bermakna.3.Menggunakan kata pangglilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 1. Aras 2 i.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi)termasuk e-mel yang mudah.sebutan. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 64 .intonasi dan nada yang sesuai.ayat.Mengenal pasti isi yang tedapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1. .ungkapan. i.Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 11. Unit 12 Cerita-Certa Teladan Cerita Rakyat Cerita Haiwan Cerita Rakyat Negara Luar Pada akhir unit ini murid dapat. Aras 2 i. Aras 3 . -bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Pengisian Kurikulum MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 10.1.i.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.menyatakan pendangan tentang perkara yang menarik dalam sesbuah karya.

Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 65 .Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. 3. -memindahkan ayat penyata kepada ayat pasif dan sebaliknya.Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.1.frasa dan ayat. -menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. -memilih peribahasa yang sesuai berdasarkan teks.haiwan dan tumbuhan menjalani berberapa proses untuk hidup.Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. i. Aras 2 ii. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan Raja Rimba Kisah Hamba Dengan Singa Sang Tikus Yang Baik Hati -menyatakan makna perkataan.Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3. 2.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ii.istilah. Bersemangat kekitaan Kasih sayang Bekerjasama dan tolong menolong.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 1. Simpulan Bahasa Tanda Baca Ilmu Sains Pendidikan Moral Nilai Memahami bahawa manusia.frasa.Bercerita dengan menggunakan sebutan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2. -menulis karangan dengan betul -membaca lancar dan memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.frasa.2. Aras 1 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. -menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca. iii. -menyenaraikan isi dan idea yang terdapat dalam teks.Bercerita dengan menggunakan kata.

Aras 1. i. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 2 i.Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 66 . Aras 3.Memahami perkataan. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan KB Menilai Menjana Idea 5.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 3. 6.2.Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 5.2. Aras 1.Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.4.frasa dan ayat.Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.serta memahami perkara yang dibaca. 6. Aras 1 ii. Aras 1 i.Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. i.5.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i.1. i. Aras 3.1.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.

9. i.1.1.pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 3.Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. i.Membina danmenulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yag tersurat dan tersirat.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2.Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 67 .Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. i. 8.ayat tunggal dan ayat majmuk.Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 8. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan 7.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 7. ii. Aras 3. i.Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 3. Aras 3. Aras 2.2.Membina dan menulis perktaan.2. i.2. i.Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

3. 11.Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi penulisan pelbagai genre. SistemBahasa Pengisian Kurikulum Catatan 10. 10.rangkai kata dan ayat dalam penulisan.Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Aras 1.menarik dan bermakna. Aras 3. ii. Aras 1 i. Aras 2 i.1.Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. i.Meneliti perkra yang menrk dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Hurian Hasil Pembelajaran Aras 1. i.Mengenal pasti kata.MINGGU TEMA /TAJUK Objektif Hasil Pembelajaran 9.1. Aras 3.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.2. 68 .Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesbuah karya.Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. i. i.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

• • Objektif Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tahun Tiga. Pada akhir tahun murid dapat. • Rancangan Tahunan ini adalah berdasarkan Buku KBSR Bahasa Melayu Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Jilid 1 & 2. bersesuaian dengan Objektif P&P . 69 . Fokus Utama dan Fokus Sampingan akan ditentukan oleh guru sendiri .Catatan . Pembahagian mingguan adalah tertakluk kepada takwim sekolah masing-masing.

dan sebutan yang betul dan • Mengamalkan nilai murni.sikap positif dan semangat patriotisme. • Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik • Menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 70 perkataan.kosa kata. • Mengklasifikasikan pelbagai ayat dalam teks.sistem ejaan. 70 . • Bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. • Berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara • membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu • mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian.• Mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. • Menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful