8.

Teste de completare – Testul Rotter Acest test se poate cota din mai multe perspective: Gradul şi sensul implicării afective : fiecare răspuns este cotat cu „+” = trăiri afective pozitive, răspunsuri pozitive; „-” = depresiv,afecte negative, agresiv şi „0” = răspunsuri fără încărcătură afectivă şi personală. Structura tematică : sunt 7 structuri tematice: 1.P – se referă la conţinuturile legate de Ego - imagine de sine, autoapreciere. Întrebările pentru această structură tematică reprezintă 52% din total şi sunt: 1, 4, 5, 6, 9, 15,16, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41,42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 69,72, 73, 75, 77, 79. Toate aceste întrebări vor fi analizate şidin prisma afectivităţii. 2.M – modul în care e reprezentată în proiecţie alteritatea(ceilalţi), părerile despre viaţă ale subiectului, relaţiile cu alţii. Itemii reprezintă 12% şi sunt: 3, 10, 19, 33, 40, 49, 56,76. 3.– se referă la formarea personalităţii, la familia de origine,la copilăria subiectului. Itemii reprezintă 7% din total şi sunt: 7, 11, 12, 14, 17, 37. 4.T – trecutul subiectului în general. Itemii reprezintă 4% şisunt: 55, 70, 78. 5.F – familia posibilă virtuală / actuală a subiectului. Itemiireprezintă aproximativ 2% şi unt: 27, 46. 6. N – lucruri legate de patologie. Itemii reprezintăaproximativ 2% şi sunt: 18, 63. 7. G – generalităţi, răspunsuri fără raportare directa la subiect. Itemii sunt în proporţie de 21%: 2, 8, 13, 20, 22,24, 29, 47, 52, 54, 61, 62, 65, 68, 71, 74, 80. Răspunsurile se mai codifică după două categorii: E – răspunsuri direct erotice; D – dacă în răspunsurile subiectului găsim elemente clar ilogice,stereotipii vădite în reacţia de răspuns. Se analizează fiecare categorie tematică, se judecă dacă este încărcată afectiv pozitiv, negativ sau neutru şi se calculează proporţia lor ( de ex.: pentru P 1-, 4+, 5-, 6+, 9+, 15+, etc.). Se însumează în cadrul fiecărui grup tematic de itemi (ex. P), numărul itemilor cu aceeaşi valoare afectivă, rezultând trei sume, care se transformă în procente (de ex.: pentru P: 16 răspunsuri cu „+”, 23 răspunsuri cu „-”, 2 răspunsuri cu „0”. Rezultă cele trei procente: „+” 56%, „-” 39%, „0” 5%). Se procedează întocmai pentru fiecare grup tematic de itemi. Testul ROTTER – completare de fraze 1.Îmi place.... 2.Clipa cea mai fericită... 3.Împreună.. 4.Întorcându-mă acasă... 5.Îmi pare rău când... 6.Când adorm... 7.Familia mea... 8.Cel mai bine este...

..La şcoală.Am nevoie. 16..Mi se pare că. 29..Când eram mic..Am reuşit să... 43..Ceea ce mă supără este....Viitorul. 51. 41.Totdeauna eu.Sunt foarte..Când sunt singur. 12. 27. 10.Tatăl meu... 21. 40... 20. 11.Cei din jurul meu. 36. 14.Cea mai mare neplăcere a mea. .Eu gândesc......Adeseori eu..Cea mai mare groază a mea este.. 53...Copiii.În orice caz........ 17....Viaţa mea. 35...Eu mă simt bine când.N-am izbutit să..Căsătoria. 18. 38.. 52..... 34..Voinţa mea.. 24..Ştie toată lumea că. 50.Soţul meu . 28.. 26...Cititul. 47..Câteodată. 31...... 49.Eu.....9.Eu doresc.. 48... 23..Eu detest.... 30.. 33. 25.Cei mai mulţi oameni. 15...Ceilalţi.Visele mele. 22. 13. 54..Copilăria mea.. 45...Pe străzi...... 32..Nervii mei. 44. 39..Pe mine mă frământă.Eu respect mai mult....Mama.Când sunt sincer cu mine.Eu am încredere.Când muncesc.Eu nu pot să .Singura mea plictiseală.În fiecare zi..... 37. 19. 46....Despărţirile. 42..

. 78.55... .. 80.. 64.Profesiunea mea.Să fii.. 72..Aş vrea să ştiu. 62......... 56.Să trăieşti..Să mergi......Îmi amintesc.. 66.Nicăieri eu. 68...Adevărul este că.Niciodată eu.. 70.Cel mai bun prieten al meu. 69.Trecutul meu..La locul meu de muncă. 74.De mult. 63. 60...În inima mea.. 65....Fără îndoială că.. 59.... 57...Din când în când.Sentimentele...Mă tem că... 67.. 71..Bucuriile mele. 75. 61. 76.Când vreau.. 58. 79.. 77.Sănătatea mea. 73.Mi-e greu să..Prietenii mei.Oboseala mea...Eu cred că..Noaptea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful