Din paginile 76-87 ale cărţii CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ de Pr. Cleopa Ilie Ed.

a IV-a Baha'i După 1989 şi-a intensificat prozelitismul la noi „noua religie", Baha'i. Întemeietorul şi marele profet al acesteia este Baha'u'llah, născut în Teheran, capitala Iranului. Acesta fusese profeţit de Bab, care ar fi fost un fel de premergător al lui Baha'u'llah. Noua religie este caracterizată de un puternic sincretism religios. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este socotit a fi doar un profet între ceilalţi. Marii profeţi şi întemeietori de religii sunt socotiţi de bahai ca mesageri ai aceluiaşi Dumnezeu, pentru diferite epoci istorice: „Din epocă în epocă, câte un mare Revelator al lui Dumnezeu - un Krishna, un Zoroastru, un Moise, un Iisus, un Mahomed - apare în Orient, ca un soare spiritual, pentru a lumina inimile întunecate ale oamenilor şi a le trezi sufletele adormite". Bahaii afirmă că adevărurile etice şi relaţiile sociale păstrate de la vechile religii sunt perimate azi, de aceea este nevoie de a asculta şi a face parte din noua religie. „Marele educator" s-a stins din viaţă în 1892, după o lungă perioadă de întemniţare, în urma unui atac de febră, încredinţându-l prin testament pe fiul său, Abdu'lBaha, ca reprezentant şi interpret al tuturor învăţăturilor şi scrierilor sale. „Noua religie", Bahai, are astăzi un virulent caracter prozelitist în întreaga lume. Yoga Yoga nu este o simplă gimnastică nevinovată, cum vrea să se înţeleagă la prima vedere, ci o practică păgână, vrăjitorească, prin care se invocă în mod conştient sau inconştient forţe malefice (draci), prin acele mantre din limba sanscrită pe care mintea nu le înţelege (Mantra = vers vedic cu valoare magică, adică vrăjitoresc) şi prin poziţiile (asane) corporale adoptate.
SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ

77

Yoghinii cred în zei şi se închină lor (nu cred în Dumnezeul creştinilor). Pentru ei omul este o manifestare a unei zeităţi, nu o creaţie a lui Dumnezeu ca persoană. La ei noţiunile de bine şi de rău sunt relative şi iluzorii. Mai zic că destinul (karma) fiecăruia trebuie „ispăşit" într-un număr (ciclu) oarecare de vieţi. Apoi printr-o depersonalizare completă şi prin „meditaţie şi asceză" omul trebuie să-şi realizeze singur transcendenţa, ei afirmând că totul stă în puterea omului şi că resursele necesare se găsesc în sine. Tot sistemul yoga se bazează pe demonica idee a identităţii dintre om şi Dumnezeu (în sensul că sufletul şi Dumnezeu sunt de aceeaşi natură). La această falsă identitate trebuie să ajungă yoghinul - bolnav de mândrie -, în stările lui de aşa-zisă meditaţie spirituală. „Yoga creştină" Yoga hindusă este cunoscută în Vest de mai multe decenii, ea dând naştere, mai ales în America, la nenumărate secte şi mai ales la nenumărate forme de terapii, care nu-şi afirmă nici un conţinut religios. Esenţială în Yoga nu este atât disciplina în sine, cât meditaţia la care trebuie să se ajungă. Trebuie însă să se ştie că şi cel care nu urmăreşte decât aspectul fizic al practicii Yoga, se predispune deja către anumite atitudini spirituale şi experienţe demonice, de care nici măcar nu este conştient. Prin anii 50, un călugăr francez benedictin şi-a notat experienţele încercate, pe când se străduia să facă din Yoga o practică creştină30. (De la Conciliul II Vatican au pătruns multe practici religioase orientale în mănăstirile catolice). Bineînţeles că această idee de «yoga creştină» este o idee păgână, căci scopul ascuns al acestei practici este de a folosi tehnica yoga sub numele de «meditaţie creştină», pentru a obţine efecte de relaxare, mulţumire şi pasivitate mintală, care să favorizeze receptarea fără impedimente a ideilor şi experienţelor cu finalitate demonică. Spre exemplu, potrivit practicantului aşa-zisei «yoga-creştine», exerciţiile produc un efect de un calm excepţional şi o
30

J.M. Dechanet, Christian Yoga, Harper Row, New York, 1972, prima t rad. engleză a apărut în 1960.

78
CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

stare euforică de sănătate, care îi îngăduie să facă mai mult bine, în planul fizic şi spiritual.

1

Şi astfel credea că „în fiecare zi exerciţiile şi întreaga disciplină Yoga facilitează curgerea în mine a harului lui Hristos". totodată zicând că „foamea de Dumnezeu creşte în permanenţă. Stromata a IlI-a. care îi pândesc pe căutătorii de „experienţe spirituale". împreună cu savoarea unei „tăceri mistice". . crezând că această «cuprindere» este cea mai înaltă formă a contemplării creştine. deşi este cu mult mai simplă. Nici o ramură din yoga nu are nimic comun cu practicile creştine.. starea de contemplaţie. care le era rezervată doar câtorva „mistici" iniţiaţi.. acela este stăpânit de înşelăciune diavolească. după cum scrie episcopul Ignatie. există două forme principale de înşelăciune diavolească. de o tehnică a respiraţiei. aceeaşi căutare. de trei ori ticăloşi.Înşelăciunea este aşa de mare. Cel care nu are o inimă înfrântă. Stromate. la fel şi setea de dreptate şi dorinţa arzătoare de a fi creştin în adevăratul sens al cuvântului". Există însă şi o formă de înşelăciune diavolească mai obişnuită şi mai puţin spectaculoasă. fraţii destrăbălării. precum şi alte mici detalii caracteristice zen-ului. încât călugărul catolic ce practica yoga scria că: „Persoana relaxată este gata să vibreze la atingerea Duhului Sfânt şi să primească cu bucurie ceea ce Dumnezeu binevoieşte să o lase să simtă". ci de „consolări spirituale". El a căzut pradă propriilor sale „închipuiri religioase" produse de o minte bolnavă şi de o inimă total nepregătită pentru purtarea unui război nevăzut contra înşelăciunilor diavoleşti. cel care nu se ţine strâns de învăţătura Bisericii Ortodoxe. în general. m i s t i c " . la fel. Tehnica zen-ului japonez este foarte asemănătoare cu yoga indiană.. Este vorba tot de o postură corporală (dar lipseşte varietatea posturilor fizice din yoga). Ei consideră că chiar şi cei începători în meditaţia zen au posibilitatea să atingă «senzaţii de comuniune» şi să aibă sentimentul unei prezenţe supranaturale. fie în cea a experienţelor «creştine» sectare. Prima şi cea mai spectaculoasă dintre ele apare atunci când cineva se luptă să dobândească un înalt nivel spiritual şi să se învrednicească chiar de viziuni. având acelaşi sentiment de adâncă nemulţumire faţă de „creştinismul" occidental. fără să se fi curăţit de patimi. şi dorinţa de a-l îmbogăţi cu dimensiunea unei contemplaţii pierdute. susţin că prin zen. cel care se bazează pe faptele sale şi pe vrednicia sa. care. care este practicată din nefericire şi în ţara noastră de un număr de tineri. din punct de vedere spiritual. sub conducerea „spirituală" . Aceasta se întâmplă.Aceşti oameni. cum este şi cazul practicii Tantra-Yoga (desfrâu în comun). cap. ci doar exaltate „sentimente religioase". de repetarea unei formule „sacre" după dorinţă. ci urmează unei alte «tradiţii». nefiind încă pregătită pentru ele". deşi se vehiculează o legătură între rugăciunea lui Iisus şi aşa-numita „yoga creştină". fie în direcţia religiilor păgâne. sunt împotriva creştinismului. Oricine înţelege natura înşelăciunii diavoleşti sau a falsei experienţe duhovniceşti. îmbracă în cuvinte sfinte comuniunea trupească şi afrodisiacă şi cred că ea îi urcă în Împărăţia lui Dumnezeu. Părtaşii la des-frânare. In amândouă aceste direcţii avem de-a face cu aceeaşi „deschidere" şi cu aceeaşi dorinţă de a fi „cuprins" sau „apucat" de un „duh". din care de fapt şi derivă.ca să nu zicem demonică ."31. 2 . IV. aceeaşi uşurinţă de necrezut cu care oricine devine deodată „contemplativ" şi . Potrivit Sfântului Ignatie Briancianinov. împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Unei asemenea persoane diavolul îi dăruieşte «viziuni» pe măsură. „Sunt unii oameni care numesc comuniune mistică plăcerea trupească săvârşită în comun. 31 Clement Alexandrinul. cât de puţin avizată asupra trăirii duhovniceşti ortodoxe. vede că acest biet „yoghin creştin" este victima unor demoni mai mărunţi. bazându-se exclusiv pe înţelepciunea sa. rătăceşte. aceleaşi „revelaţii m i s t i c e " şi stări pseudo -spirituale. nu de Dumnezeu. aceeaşi auto-intoxicare SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 79 care este luată drept „stare de graţie". care nu oferă victimelor ei viziuni extraordinare. „atunci când inima doreşte şi se străduieşte să obţină bucuria cugetărilor sfinte şi dumnezeieşti. In descrierea acestei mostre de „Yoga creştină" se identifică tocmai trăsăturile persoanei.. falsifică cuvintele lui Dumnezeu! . pe baza căreia îşi formează propria concepţie de viaţă. „Zen-ul creştin" Mulţi creştini occidentali.. Orice persoană. este lărgită.. CĂLĂUZĂ fN CREDINŢA ORTODOXĂ Scopul este însă identic cu cel din yoga: Părăsirea gândirii raţionale şi atingerea unei stări de linişte şi de meditaţie calmă.a lui Gregorian Bivolaru şi care practic a distrus mii de tineri naivi şi creduli. ci dimpotrivă. au apelat la practica zen.

1971. Calm fără pastile . care presupune o credinţă arzătoare. Tehnica concepută de Maharishi este aceeaşi în toate centrele MT din lume: După două cursuri 3 . In scopurile.. practici ezoterice milenare.000 de simpatizanţi. Fisher. în învăţământul de stat.. anumite grupuri religioase.. spitale. un preot catolic irlandez. Meditaţia transcendentală Tehnica de meditaţie orientală cunoscută sub numele de „Meditaţie Transcendentală"33 (pe scurt MT) a fost adusă în America de un yoghin indian. MT nu diferă semnificativ de „Yoga creştină" sau de „Zen-ul creştin". fiind aspru criticat de alţi yoghini hinduşi pe motivul că vulgarizează vechea tradiţie indiană Yoga şi că pune la îndemâna maselor. nu face altceva decât să-l împingă la dezastru psihic şi spiritual. Apoi recomandă penticostalilor. Peter H. sunt cu totul străine de adevărata şi marea tradiţie patristică ortodoxă. compatibilă cu orice practică sau credinţă religioasă. 1972. poate bine intenţionat. Persoanele capabile să afirme că experienţele agnostic-păgâne. Autorul cărţii citate chiar a fost surprins să constate că experienţele Zen sunt foarte asemănătoare cu cele penticostale. în închisori. Christian Zen.000 de cursanţi în fiecare lună şi cu peste 600.meditaţia transcendentală de la A la Z. cu convingerea că luptă pentru fericirea aproapelui. care a avut loc lângă Kyoto. care să-i unească pe cei prezenţi. Harper Ro w. Totodată ei pun accent pe faptul că este esenţial ca la început persoana să nu-şi folosească deloc capacitatea de gândire intelectuală. la o Convenţie pe temele meditaţiei Zen. prin uşurinţa cu care se ajunge la rezultatele dorite. autorul spune că: „Lucrul surprinzător a fost absenţa desăvârşită a unei credinţe comune. dar ignorant. Propovăduitorii acestei practici zic că „MT nu necesită nici un fel de convingeri. convingeri adevărate şi luptă intensă ascetică. sporindu-i astfel mult publicitatea. 32 William Johnston. fie el creştin sau necreştin. de tip zen. cu aproape 10. pentru bani. pe nume Maharishi Mahesh Yogi. care. Maharishi însuşi le numeşte tehnici care sunt foarte uşoare. In 1975 mişcarea a atins apogeul în America. Motivele pentru care Ortodoxia respinge aceste practici sunt aceleaşi ca şi în cazul yogăi aşa-zis creştine. 82 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ timpul meditaţiei transcendentale mintea cursantului trebuie să urmărească exact lucrul care i se pare mai firesc şi mai plăcut în acel moment". Autorul cărţii „Christian Zen" (Zen creştin) 32 . Amintim că şi grupul de muzică „Beatles" a practicat MT. afirmând că aceste experienţe pot fi dobândite de oricine. vorbeşte de o înnoire a creştinismului. Cursurile MT sunt numite „cursuri despre cum să fii fericit fără să încerci cu adevărat". In toţi aceşti ani ea s-a folosit intens în cadrul armatei. Inc. capacitate de înţelegere sau coduri morale şi nici măcar să fii de acord cu filosofia sau ideile sale". Pe nimeni nu interesa câtuşi de puţin ce credea sau ce nu credea celălalt şi nimeni nu a pomenit nici măcar o singură dată numele lui Dumnezeu". New Yo rk. I{ URTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 81 Toate acestea se întâmplă pentru că trăim vremuri când proorocul mincinos se află şi în persoana câte unui ins. Experienţele de „iluminare" avute de cei ce practică zen-ul sunt esenţial aceleaşi cu experienţele „cosmice" întâlnite în şamanism şi în multe alte religii păgâne.astfel încât „cu toţii au viziuni şi ajung la «satori» (iluminare)". pot constitui „baza unei reînnoiri mistice creştine". care se bazează pe tendinţa naturală a minţii de a căuta fericirea şi plăcerea. In 33 J Robbins şi D. ci diferă doar printr-o simplificare extremă a tehnicilor şi a întregii sale filosofii. pentru a-şi „elibera potenţialul uman de iluminare psihică". să practice meditaţia zazen. Deosebirea între „Zen-ul creştin" şi „Yoga creştină" este că primul este mai popular şi nu atât de ezoteric ca cea de-a doua. fiind considerată o formă neutră de „terapie mintală". Şi cu adevărat. şi că „ea este pur şi simplu o tehnică. ceea ce l-a determinat să primească „Botezul Duhului" la una din „întâlnirile harisma-tice". şi chiar în interiorul unor parohii ale Arhiepiscopiei greceşti din America. New York. începând să capete un puternic avânt mai ales după 1961. Wyden. premisele şi rezultatele sale.

şi toate terapiile care au ca scop folosirea „energiilor şi puterilor cosmice" pentru realizarea „armoniei" dintre Dumnezeu şi om. el este condus spre a executa un gest la care strămoşii săi creştini nu ar fi consimţit niciodată. în sfera practicilor hinduiste. Aceste grupuri de „terapie mintală" includ organizaţii. Traducerea ceremoniei nu este niciodată dezvăluită celor ce se iniţiază. gândind că MT le adânceşte propria religie şi o îmbunătăţeşte cu noi înţelesuri. mai mult sau mai puţin plauzibil. din păcate. s-au dat SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 83 publicităţii nenumărate cazuri de instructori şi discipoli MT. în plan spiritual. Această ceremonie nu este nimic altceva decât tradiţionalul ritual hindus de închinare la zei (puja). a energiilor spirituale. de la „Ştiinţa creştină" şi „Ştiinţa mintală" până la „Scientologie"35 . medicina holistă cu toate ramurile ei (homeopatia. experienţele care apar fiind supuse frecvent controlului maestrului. sau „refacerea echilibrului energetic" al omului. cristaloterapia. cromoterapia ş a . de care bunii creştini trebuie să se ferească: radiestezia. atitudine care. Tot aici mai amintim şi alte terapii şi mişcări paranormale. De asemenea.introductive. ea este cunoscută doar de învăţători şi de cei care sunt ei înşişi iniţiatori. care oferă o „descătuşare a tensiunilor" şi o „captare a potenţialelor ascunse" ale omului. lăsându-şi mintea să se desfăşoare liber şi repetând „mantra" cât mai des consideră el necesar. indiferent de credinţa practicanţilor. i se cere să se închine de mai multe ori portretului guru-lui lui Maharishi. hipnoza. care au fost loviţi de maladiile obişnuite ale celor care se ocupă cu practici oculte: boli mintale şi nervoase. Iar rezultatele acestui interes sunt şi ele grăitoare. Insă ce se remarcă în plus este că. „Noua spiritualitate" faţă în faţă cu Creştinismul Prezenţa cultelor orientale s-ar putea exemplifica la nesfârşit. remediile florale. după ceremonie (care este în limba hindusă). sinucideri. Vezi MT in court „MT în faţa instanţei". a chiromanţiei. mulţi pseudo-creştini s-au lăsat înşelaţi de această practică demonică. Şi iată cum este introdus agnosticul modern. posedări de natură demonică. a intra în „armonie cu energiile cosmice" şi a „regenera armonia în organismul suferind" -. Acest gest se numeşte închinare la idoli. există şi constituie şi ea un trist semn al vremilor. bioenergia. tentative de crimă.care folosesc „energii vindecătoare" pentru a „reface armonia forţelor vitale în fiecare celulă umană". antroposofia. practicantul MT meditează zilnic un anumit timp. 34 35 84 CĂLĂUZĂ IN CREDINŢ A ORTODOXĂ SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 85 Toate aceste mişcări sunt incompatibile cu Creştinismul. pe lângă cultele specific religioase. persoana plăteşte taxa şi apoi merge la „iniţiere". a aşa-numitelor culte de conştiinţă (culte care se pretind nereligioase). diagnosticul bolilor cu ajutorul pendulului. terapia regresivă. în „camera de iniţiere". Creştinii ortodocşi nu trebuie să aibă absolut nimic de-a face cu ele. pentru a „echilibra energetic organismul". ci „le întăreşte" pe cele care există deja. în fiecare an apar culte noi sau variante noi ale altora vechi. Deşi în reclamele şi publicaţiile lor se arată mereu instructori şi practicanţi zâmbind cu gura până la urechi şi plesnind de sănătate. în ultimele decenii mai ales. exprimate într-un jargon „ştiinţific" de secol XX. se menţionează şi alte mişcări de „conştiinţă". în care se includ guru-ul zeificat al lui Maharishi şi întregul şir de „maeştri" prin care el însuşi şi-a primit iniţierea. explicaţia succesului spectaculos al meditaţiei transcendentale constă în „simpla" comitere a acestui păcat capital şi nu neapărat în respectarea tehnicii psihice în sine. Curtea Federală a Statelor Unite a luat până la urmă hotărârea că MT este într-adevăr de natură religioasă şi deci predarea ei în şcoli este interzisă34. se manifestă prezenţa din ce în ce mai intensă. preferând să fie mai curând ucişi în cele mai sângeroase torturi. In 1978. care sunt mai puţin la modă astăzi. precum „Erhard Seminars Training". „Rolfing". Această decizie va limita fără îndoială şi mai mult influenţa MT în care mulţi vor continua poate să vadă o formă de meditaţie compatibilă cu creştinismul. de cele mâi multe ori pe nesimţite. ) . MT este o fază a interesului pentru ocultism din societatea umană în a doua parte a secolului XX. Hinduşii având pretenţia că MT nu înlocuieşte alte religii. acupunctura. 4 . „Lifespring" (Izvorul Vieţii) şi încă multe alte forme de „seminarii" (întâlniri) şi „bio-feedback" (biorăspuns). Odată iniţiat. „Silva Mind Control" (Controlul mintal Silva). reflexologia .

a cărei natură este strâns înrudită cu „noua conştiinţă religioasă".a. Profunda ignorare a autenticei trăiri creştine din zilele noastre creează condiţiile proliferării unei false spiritualităţi creştine. mai sunt şi altele. toate terapiile de provenienţă păgan-orientală. prin experienţele lor religios-păgâne şi prin experimentele lor psihiste. ca să amăgească.Şi iată de ce suntem atât de categorici: 1.. ele nu fac altceva decât să transforme persoana umană în unealtă pasivă a manifestărilor demonice. bioenergie. Faptul acesta este demonstrat de numeroasele studii care s-au făcut asupra acestor „culte de conştiinţă". pentru omul aflat în starea de după căderea din rai.noi rezumândune doar la prezentarea sumară a celor mai mari şi mai cunoscute -. 24). a ocultismulu i cred inţa in reincarnare. ele pun în pericol sănătatea mintală a celor care le devin victime. şi pe mulţi îi vor amăgi. zicând: Eu sunt Hristos. conduc în întregime într-o zonă spirituală „cosmică" unde partea cea mai profundă a persona lităţii umane intră în contact cu fiinţe spirituale reale. destul de numeroase. Puterea de seducţie a „noii conştiinţe religioase" este atât de mare încât ea se poate înstăpâni chiar şi asupra acelora care afirmă cu tărie că sunt creştini. 36 Vezi Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre înşelare şi Experienţe Ascetice. Aceste fiinţe. Nu este vorba aici doar despre cei care se complac în sincretismele sau combinaţiile artificiale dintre creştinism şi cultele orientale la care ne-am referit mai sus. „Divine Light Mission".. nu sunt altceva decât demonii sau spiritele căzute. secte şi mişcări paracreştine şi parareligioase prezentate mai sus . este adesea cu neputinţă să te mai opui participării la experienţe psihice nedorite. 2. iar duhurile necurate au cale liberă de atac. fie cele aşazis lipsite de conţinut religios (precum meditaţia transcendentală. Părinţii contemporani ai Bisericii Ortodoxe au stabilit ca: Cei ce practică yoga. * * * Pe lângă aceste erezii. care la început sunt „bune" sau „neutre". CAPITOL UL 6 ECUM ENISM UL 37 5 . „Organizaţia celor 3H" etc). până la îndreptare. destinul sau predestinaţia). zen. ştiind că fără Hristos şi fără Biserică nu este mântuire. radiestezie sau altceva asemănător acestora (care acceptă reîncarnarea. mai grav. parapsihologia. Chiar latura strict fizică a unor discipline psihice. ci sunt pur şi simplu fructul religiilor păgâne orientale sau al practicilor spiritiste moderne. experienţele de „tăcere spirituală" pe care le oferă diferitele tipuri de meditaţie. datorită pasivităţii şi „deschiderii" pe care le exaltă toate aceste noi culte. ufologia. folosirea zodiacului. ducând la dezastru psihic şi la pierderea sufletului pentru totdeauna. care au apărut şi în ţara noastră. şi pe cei aleşi (Matei 24. de va fi cu putinţă. astfel. Ele dau în vileag evoluţia progresivă a acestor experienţe. pentru a deveni în final ciudate. urinoterapia. toate având scopul de a 86 87 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ amăgi pe credincioşii Bisericii: Căci mulţi vor veni în numele Meu. destin ş. unele forme de Yoga şi Zen şi cultele seculariste). Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni. Rezultă că „noua conştiinţă religioasă" este un duşman al Creştinismului cu mult mai puternic şi mai periculos decât au dianetica. dar. 5. I. cade sau devine inoperantă. odată „iniţiat" în aceste „culte de conştiinţă". Aceste mişcări nu au nici o fundamentare în tradiţia şi practica creştină. să se supună canoanelor pentru vrăjitori. Mai precis. fie cele cu conţinut religios păgân (precum Hare Krishna. care se află în cea mai mare apropiere faţă de om36 . Nu numai că învăţătura lor este greşită şi în totală discordanţă cu doctrina creştină despre viaţa duhovnicească. mai mult sau mai puţin diluate. este periculoasă pentru că aceasta derivă din ea şi predispune la atitudini şi experimente psihice şi demonice care sunt de fapt scopul iniţial şi permanent al practicii Yoga. Partea cea mai periculoasă a acestor „iniţieri" constă în aceea că ele scapă controlului conştient al voinţei omului. Deoarece atunci când se pune accentul pe experienţă în detrimentul doctrinei. ci. a astrologiei. precum Yoga. şi prezent ate adesea ca fiind „lipsite de conţinut religios". fost vechile erezii din trecut. în special după anul 1989. 3. terifiante şi în ultimă instanţă indubitabil demonice. este vorba şi despre cei care se consideră pe ei înşişi nişte creştini înflăcăraţi. atunci însăşi învăţătura după care putem distinge şi identifica binele de rău.

Totodată s-a specificat că hotărârile luate. venită de la Dumnezeu. episcopul Smirnei: „Tot cel ce vorbeşte împotriva celor statornicite. ci are doar menirea să «ajute» „Bisericile" spre a-şi găsi unitatea în Hristos.este vorba de Bisericile unite cu Roma -. delegaţii Bisericii Ortodoxe au avut mult de luptat împotriva pretenţiilor protestanţilor de a transforma CEB într-o suprastructură eclezial-universală sau într-un sinod al tuturor Bisericilor şi denominaţiunilor creştine. 39 John Meyendorff. ambele promulgate la 21 octombrie 1964. se constată că ele sunt departe de a fi realizat unitatea de credinţă în Iisus Hristos. căci Hristos este plenitudinea şi niciodată El nu-şi va abandona Biserica*. I O AN 6 . 1993. care militau pentru apropierea şi colaborarea Bisericilor. este de origine engleză şi americană 38. discuţii. după Scriptură. fie de alte organisme ale consiliului. iată ce scrie Sf. Ignatie Teoforul în Epistola către Policarp. în care uniatismul este dat ca model pentru situaţia pe care ar avea-o Bisericile Ortodoxe în eventuala lor «unire ecumenică» cu Biserica Catolică. Au fost mai multe adunări generale ale CEB. II.Mişcarea ecumenică. adică nu este Una Sfântă. I I. „Din punct de vedere ortodox.Tatăl. 187. care erau libere să le accepte sau să le respingă. Bucureşti. lucrând stricăciunea oilor". care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor. 37 Acest capitol s-a întocmit folosindu-se următoarele surse: John Meyendorff. aceasta o arată lămurit Decretum de Oecumenismo (Decretul despre Ecumenism) şi Decretum de Eclesiis Orientalibus Catholicis (Decretul despre Bisericile orientale catolice) . chiar dacă are darul proorociei. Sfântă.U. să ţi se arate ţie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie. 187. chiar de face minuni. „Se cere de asemenea membrilor Bisericii Ortodoxe. mai sunt şi alte organizaţii mondiale care sub masca ecumenismului încearcă să reunească toate confesiunile creştine şi necreştine într-o supraconfesiune lipsită de har . p. să fie cu mare grijă ca nu cumva să renunţe la ceva din tradiţia * Cât despre cei ce au schimbat sau schimbă cele primite de la Sfinţii Părinţi . 38 Insă cu toate acestea. unde s-au pus în discuţie multe subiecte.şi având ca aspiraţie numai scopuri sociale. fie de adunarea generală. Ea a fost precedată de un număr de organizaţii anglicane şi protestante. chiar dacă este vrednic de credinţă. înţeleg unirea catolicilor cu alţi creştini numai ca o subordonare a acestora autorităţii supreme a pontifului roman. care din 1948 a primit denumirea de Consiliul Ecumenic al Bisericilor CEB (sau Consiliul Mondial al Bisericilor CMB). Biserica Ortodoxă ieri şi azi. ecumenismul creştin nu poate să fie deci o căutare a unităţii cu orice preţ pe baza unui minim numitor comun. După zeci de ani de consfătuiri. In afară de Consiliul Ecumenic. şi se străduiesc să răspundă împreună la chemarea lor comună pentru slava singurului Dumnezeu . pentru ca toţi creştinii din lume să mărturisească cu o inimă şi într-un glas: „Cred întru Una. îndeosebi pentru înlăturarea războaielor dintre popoare. chiar de trăieşte feciorelnic. în frunte cu papa. 1996. Bucureşti. dar această iubire. Sobornicească şi Apostolească Biserică".într-o măsură cât de mică -. întruniri şi congrese. şi îşi are rădăcinile în lumea anglicană şi protestantă din a doua jumătate a secolul al XIX-lea.şi deci lipsită de mântuire . Biserica Ortodoxă ieri şi azi. nu aduc nici o atingere libertăţii Bisericilor membre. nu poate să fie o iubire fără adevăr"39 . S-a arătat şi că CEB nu este şi nu va trebui niciodată să devină o supra-Biserică. I. ceea ce-i va uni pe creştini este plenitudinea adevărului. 1996. p. Prezenţa ortodocşilor în sânul mişcării ecumenice este expresia unui imperativ de iubire frăţească faţă de toţi cei ce se reclamă ai lui Hristos. Biserica Catolică nu este membru al CEB. întrucât cercurile Vaticanului. D E SPR E B I O E NE R GI E ŞI R AD IE S T E ZI E D E PR . Fiul şi Sfântul Duh". chiar de posteşte. Doctrina oficială a organizaţiei afirmă că „CEB reprezintă o asociaţie frăţească de Biserici.B. vol. despre care vorbesc mărturisirile de credinţă. Bucureşti.

încercând prin aceasta să-i abată de la calea Adevărului şi a Vieţii.6). Articol de cunoscutul Preot loan De la Craiova "Veniţi să ne întoarcem către Domnul. Adevărul şi Viaţa" (loan 14. deşi unii paranormali afirmă că 7 . Biserică). În cartea intitulată "Icoane făcătoare de minuni şi vindecători din România" (apărută la Total Press în 1977 şi care este o veritabilă capcană pentru creştinul ortodox) autorii recunosc că. iar reechilibrarea energiilor o pot face cei înzestraţi cu "har vindecător". căci numai El. A se vedea că la familia de vrăjitori (bioenergeticieni cum se autonumesc ei) în faţă un drac le ţine obiecte pe trup iar în spate au o Sfântă Icoană Pentru o cât mai mare amăgire puteţi observa chiar şi o icoană în spatele dum nealor. ci că ar fi doar nişte dezechilibre ale energiilor care ne alcătuiesc. adevărul este ORTODOXIA şi viaţa este RAIUL. îşi întinde mereu răutăţile sub masca binelui. care cu ochiul liber se vede că s-au înmulţit peste măsură. după ce ne-a rănit. Diavolul. ne leagă rănile noastre. Iubiţi credincioşi. ce ne-a spus însuşi Mântuitorul: "Eu sunt Calea. ne tămăduieşte. Bolile pe care le au oamenii în aceste timpuri moderne nu ar mai fi cauzate de păcatele lor sau ale înaintaşilor (cum învaţă Sf. pe căile minciunii şi ale pierzării. în dorinţa-i nemărginită de a-i amăgi pe toţi oamenii. Ori. iar după ce ne-a bătut. Calea este BISERICA.DESPRE BIOENERGIE SI RADIESTEZIE (Motto: Osea 6:1.

Foarte mulţi vindecători au primit investirea cu aceste puteri de vindecare (Atenţie!) în 8 . hipnoza. deviindu-i atenţia de la comoara infinită a sufletului spre trup şi spre lumea exterioară pământească. dialogul cu extratereștri. studenţi şi elevi practică o reducere de 20% (pag. lucruri clar degradante pentru orice om raţional. preoţi şi diaconi)."nu-şi transformă în afacere harul dăruit de Divinitate (pag. care exaltă mândria. chiar dacă au Biblia şi Crucea pe masă. radiestezia. care nu ghiceşte niciodată în zilele de post şi de sărbători religioase (pag. dezlegarea de deochi. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au respins orice analogie. ci încă şi de mulţi bani. orice terapie sufletească din afara rânduielii Bisericii este străină de Dumnezeu.. aprind lumânări şi tămâie. 144). comunicarea cu fiinţe din Shambala sau din alte lumi astrale. De aceea. Cu aceleaşi ispite diavolul vrea să fure ochii şi minţile oamenilor de astăzi. minuni şi vindecări paranormale? Pentru că unii oameni s-au înstrăinat de Dumnezeu. teosofia (iată cum este luat numele lui Dumnezeu în deşert). alţii candele. handicapaţi. deşi alţii tratează indiferent de plată (pag..) la învăţătura şi cultul Ortodoxiei.. şi înlocuindu-le ideea diabolică că ghicitoria ar fi de la Dumnezeu. există totuşi şi vindecători "NEAVENIŢI Şl IMPOSTORI". stele. vrăji. bioenergie. senzaţionale. egoismul şi idolatria omului. în afaceri chiar). telerinezia. au pierdut simţul. Deci se vede clar cu ce viclenie îşi afişează "credinţa". dacă vei cădea înaintea mea şi te vei închina mie. yoga. necromanţia. chiar dacă spun "Tatăl nostru" şi alte rugăciuni la începutul şedinţei terapeutice sau de vrăjitorie). Harul lui Dumnezeu cel tămăduitor şi sfinţitor nu vine prin vrăjitorie sau prin oamenii care au regretabile rătăciri dogmatice şi morale (chiar dacă ei se pretind ortodocşi. La unison. autoscopia. parapsihologie. În speranţa că ne vor fi de folos pe viitor. ocultismul. blesteme. nu mai păzesc poruncile Lui. cristaloterapia. pentru a ne feri pe noi înşine şi cu atât mai mult pe cei care greşesc din neştiinţă.. în detrimentul acceptării unor experienţe noi. meditaţia creştină. spiritismul. ci harul vine prin oamenii sfinţiţi de Dumnezeu (episcopi.9-10). magia (albă sau neagră).. parapsihologia. căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti" (Matei 4.. bobi. De ce caută oamenii semne. înşelătorie "curată" ! Noi însă. satano. păcălindu-i pe cei neinstruiţi. iar alţii afirmă că "pentru şomeri. antropozofia. Azi sunt promovate printre metodele de medicină complementară şi urinoterapia. 5). avizi de bani. prin tot felul de vicleşuguri satanice. cărora "Cerul le ia până la urmă harul" (pag. Unii au şi icoane. astrologia (horoscopul). cărţi. vrăjitoria. şi nu a păcatelor proprii pentru care mustră Dumnezeu ca omul să revină prin pocăinţă la calea dreptăţii. 142).). telepatia. cafea. orice amestec şi orice adăugare din păgânism (vrăjitori. Ce să mai vorbim. în familie. bioenergia. Pentru răul din viaţa unui om aceşti ocultişti stabilesc un diagnostic pe care-l pun aproape total pe seama farmecelor. însă printre ei mai este câte unul "foarte credincios". Atunci Iisus i-a zis: Piei. pensionari. să nu uităm că diavolul I-a ispitit pe Mântuitorul Hristos zicându-i: "Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da Ţie. 114) (Care har? Când Ie-a dăruit Divinitatea acest har ???). atunci caută alte căi de "spiritualitate" care de fapt sunt metode de fugă de la faţa lui Dumnezeu. icoane pe pereţi. valoarea iubirii de Dumnezeu şi de oameni pe care le desconsideră. vederea viitorului (în sănătate. geomanţia. visele şi vedeniile în transă. Mulţi ocultişti îşi oferă serviciile zilnic. ghicitul (în palmă. Mii de oameni mărturisesc faptul că unii din aceşti vindecători iau înşelat şi nu doar de încredere. 149). Când omul nu mai are frică de Dumnezeu. enumerăm câteva din formele moderne de înşelare satanică ce ne ameninţă: divinaţia.

magia.15). după nişte meridiane verticale şi Ansă sau baghetă orizontale. surpriza a fost când a ajuns în dreptul ficatului. Acest instrument se numeşte ANSĂ sau BAGHETĂ DIVINATORIE. Dar. manifestând neascultare şi ostilitate (chiar declarată) faţă de ierarhia sacramentală a Bisericii (episcopi.. de lumini colorate. diaconi). Şi acum să intrăm în miezul problemei: BIOENERGIA SAU BIOTERAPIA este inclusă în categoria manifestărilor paranormale şi SE PRACTICĂ PRIN INTERMEDIUL RADIESTEZIEI. Aceşti vindecători ascultă numai ce le zice "duhul" prin vedenie.Este ficatul?" Acul s-a îndreptat spre stânga. alchimia. A început să plimbe ansa pe lângă corpul pacientului. ÎNTREBÂNDU-L: ". o doamnă care absolvise cursurile de radiestezie şi s-a oferit să consulte câteva prietene pentru a-şi testa cunoştinţele dobândite. de flăcări etc. Şi iată un exemplu cât se poate de lămuritor: Am văzut. numea ABEP. Aveau şi ei acces la banca divină de date? 9 . adică Anomalie Bio-energetică Patogenă. a răspuns imediat: "Nu-i adevărat. Imediat i-am spus: ". preoţi. Când cei 10 leproşi au venit la Iisus zicând "Iisuse fie-ţi milă de noi". 11. specialist în radiestezie. mergând frecvent la Sf. Ocult înseamnă . pe care o ţinea cu vârful către pacient.Este fierea?" Acul s-a înclinat spre dreapta. ca: astrologia. M-am hotărât să scriu despre bioenergie şi radiestezie fiindcă foarte mulţi oameni (unii chiar sunt credincioşi. El Ie-a spus: "Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor" (Luca 17. secret. de păsări.. Foarte supărată. prin intermediul radiesteziei.Dar ceea ce faceţi dumneavoastră este spiritism!". acolo unde există o perturbaţie clinică. Liturghie) sunt amăgiţi. tainic. iar ocultiştii sunt acei oameni care pretind că dau celor iniţiaţi puteri neobişnuite de a pătrunde şi a interpreta sensurile ascunse ale fenomenelor. A ÎNCEPUT SĂ VORBEASCĂ CU ACUL. EU MĂ ROG ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE CA DOMNUL DUMNEZEU SĂ-MI DEA LUMINA ALBĂARGINTIE DE LA TRONUL SĂU. HITLER avea în permanenţă un serviciu radiestezic în armată. Ştiind că organele corpului nostru emit biocurenţi electrici. spunea că a detectat un semnal de boală pe care îl divinatorie. Acolo unde vârful ansei se înclina într-o parte. aşa că ea a spus hotărâtă: "Este de la fiere!". necromanţia. Pentru că nu era sigură dacă semnalul provenea de la ficat sau de la fiere." Bioenergeticienii susţin că au acces la banca de date a lui Dumnezeu din Univers. Avea în mână o sârmă de cupru îndoită în forma libere V. spiritismul.14).vis sau în transă. care circulă pe trasee neuronale. mi s-a părut logic ca acul să indice o variaţie de curent. nu demult. iar STALIN se folosea de Meister. Ori noi ştim din Biblie că: "însuşi satana se preface în înger de lumină" (II Cor. prin glasuri sau prin arătări de "îngeri".misterios. ".

mortul este de vină ! Am întrebat instructorii de la cursurile de radiestezie despre un caz care se agravase în urma şedinţei de bioenergie. sau este doar autosugestie? Am mai cunoscut cazul unui pacient care urma să facă dializă. în acest timp. câmp energetic. vizualiza mental cum locul se umple de lumină. în cartea sa intitulată "Hipnoza" recunoaşte că aceste pase magnetice au fost introduse în terapia bioenergetică de către medicul vienez Franz Mesmer care a trăit între anii 1737-1815. dar a preferat bioenergia. Radiestezia "a prins" în mediul tehnic al inginerilor. Peste câteva zile a murit.limbaj tehnic... iradiere. Aşa că noi nu garantăm nici pentru două ore după ce îl tratăm !". (EFECTELE NOCIVE ALE BIOENERGIEI) Am auzit despre o bioterapeută care a murit de cancer. După şedinţă s-a simţit atât de bine că a renunţat la dializă. astfel că se încarcă cu energie malefică. Chiar şi scriitoarea americană Elene White (a adventiştilor) încă din 1845 a etichetat "mesmerismul" şi pasele magnetice drept SPIRITISM. Deci. meditaţie profundă. i-au interzis să-şi aducă icoanele. lată cum un procedeu păgân. preluând-o de la budişti... Şi atunci îmi pun întrebarea: Sunt autentice aceste vindecări.. la yoga . datorită faptului că radiesteziştii îl consideră pe Dumnezeu un câmp de energie (?). aşa cum Ie-a fost înţelegerea de la început. captare. Tot Meser a introdus şi hipnoza în tratamentul bolilor nervoase. care poate fi recepţionat cu ajutorul extrasensibilităţii. Doamna bioenergeticiană după ce a localizat organul bolnav a început să aplice tratamentul bioenergetic. cu ce se ocupă. care consta din mişcări de rotaţie ale palmelor deasupra organului bolnav în sens invers acelor de ceasornic. O domnişoară creştin-ortodoxă s-a căsătorit cu băiatul unui bioenergitician.. Mesmer preluase practicile vrăjitorilor. Vladimir Gheorghiu. orientare. comportamentul şi "rugăciunea" sunt adecvate cu rătăcirea: la radiestezie . iar yoga îl aşează pe om cu puterile sale dar neştiute drept Dumnezeu. amplificare. folosit de vrăjitori. iar răspunsul a fost că şi-a pierdut credinţa în faţa bolii.concentrare. Şi atunci fireşte că iam întrebat pe "iniţiaţi". Stările de tip hipnotic sunt folosite de asemenea în meditaţia yoghină. AICI ESTE CHEIA PROBLEMEI!!! ACEIAŞI MIŞCARE ESTE FOLOSITĂ Şl DE GHICITOARE CÂND ÎNVÂRTE CEAŞCA CU ZAŢ DE CAFEA. care erau utilizate în templele Greciei antice ale egiptenilor şi perşilor. intensitate. iar yoga în cel medical. Când a vrut să se multe la el acasă. de ce nu a putut fi vindecată prin bioenergie. Desigur limbajul. şi explicaţia a fost extrem de şubredă: "Noi nu ştim ce face pacientul după ce pleacă de la noi. purtând masca credinţei şi a beneficităţii. Apoi când Ie-a spus 10 . denumirea organelor interne. este introdus printre creştini.( CE ESTE RADIESTEZIA ?) Teoria radiativă susţine că orice informaţie existentă în univers emite un semnal specific..

preot loan). părinţii sau hotărât să o supună hipnozei ca să afle de ce era un copil minune. Sfântul Maslu. la 9 ani compunea. chemări. Când se stabileşte diagnosticul de către bioenergetician se consideră că păcatele comise în vieţile anterioare sunt cauza bolilor pe care le ispăşeşti în viaţa actuală. Bărbatul a dat divorţ de soţie. în această etapă i se cere pacientului să renunţe la orice preocupare raţională. Investigarea vieţilor anterioare se face prin regresie hipnotică. care au dus în cele din urmă la despărţire. similară cu starea "alfa" din yoga. care practica cursurile de radiestezie şi pe cele de spiritism. din Craiova. nu dumneata l-ai împins la adulter". un exemplu concret de astfel de înşelare demonică este cel al tinerei Liliana B. unde a şi murit.şi soţului şi socrilor că vrea să ţină post. A suferit deci. A avut de ce să le mulţumească atât părinţilor cât şi psihoterapeutului! Un alt caz este cel al unui englez în vârstă de 26 de ani. în cele din urmă a fost internată la spitalul din Poiana Mare în stare de nebunie. în dorinţa de a se aventura în magia paranormalului. pentru a intra în contact cu inconştientul. iar la 12 ani era cea mai tânără violonistă din orchestra simfonică din Londra. post. în acest sens. golit de gânduri". Greşeala ei a fost că nu şi-a căutat vindecarea prin Sfânta Biserică Ortodoxă cu: rugăciuni. Se ajunge astfel la "reîncarnare" concept de origine păgână (a se citi cateheza: "Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Yoga şi Reîncarnare" . care nu şi-a mai putut reveni din regresia hipnotică. stomac etc. iar păstorul este preotul Bisericii care se adresează creştinilor cu cuvintele: "Iubiţi credincioşi". care o tulbură groaznic. au încercat să se dedubleze şi să călătorească în spaţiul astral. în acelaşi timp. certuri. lasă-te dus. la 8 ani susţinea primul concert. Dânsa a venit la mine plângând şi mi-a povestit toate acestea. bioenergeticianul care se adresează cursanţilor săi cu "Stimate suflete reîncarnat". ci a continuat în rătăcirea ei. şi de atunci a început să sufere de bolile marelui violonist italian Paganini: ficat. încât mărturisea unei prietene că aude voci în urechi. Dintre aceştia unii au murit iar alţii au înnebunit. el a dat divorţul. lată un caz de hipnoză care ne va clarifica acest lucru: Renumita violonistă Vanessa Mae. nu numai o regresie hipnotică. rămânând la stadiul comportamental al unui copil de 8 ani. l-am spus: Nu fiţi supărată. Au fost cazuri când oamenii. la numai câteva săptămâni de la cununia religioasă. să elimine total raţiunea. splină. Când s-a trezit din hipnoză s-a simţit foarte rău. au început între ei discuţii. împărtăşanie. când a împlinit 16 ani. spovedanie. 11 . "Lupul" este radiestezistul. adică spălarea creierului şi aruncarea în haosul duhurilor întunericului. care la 5 ani cânta la vioară. Esenţial este să nu confundăm "lupul" cu "păstorul". este păcatul lui. şi urmându-şi credinţa. ci şi una psihică. "Nu te mai gândi. sunt convins că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el această hulă si blasfemie! ( TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI ) Prima fază de lucru în tehnica bioterapeuţilorse numeşte "starea ready". Şi atunci mi-a spus printre suspine: "Părinte iată ce mi-a zis socrul meu": "DIAVOLUL MEU ESTE MAI PUTERNIC CA DUMNEZEUL VOSTRU !" Ca preot. aceştia i-au spus: "în casa noastră nu se ţine post!" Desigur că fiind foarte credincioasă. După un timp a ajuns într-o stare foarte gravă.

"Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta.11)."Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni. lată. (II loan 10. v-am spus-o dinainte!" (Matei 24. să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele". AMIN ! Bibliografie: www. şi pe cei aleşi.ro 12 . de va fi cu putinţă. ca să amăgească.24-25). spiritus.go.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful