No.

6060
v' .

R: 14 0

P. 1 .
.

PI 0110
.

.

'

..

.1:8 1
.,

.

I

.,'

!\~~.,lrI!M~it: 'I~~). (~2

(»RTfP1Jf!i~):

..

.,
¥l:a:Ji~ t" ~T.
~1!!.*Q)§li!f!t~?"~1:: JJJ(T71JJt~~im*g~jlmtti.l0~.lllO,)~.fi!~·;;?<m~~p¥·o).

, ". . . . . "
~..tt~~~),' f

Jl(T1J.~FJfJktt_m

',. .

" rflfl\:

'.m:"'.!iP:~~II*.~**~tR*~t}]i . 22:
($~lK~ .' . " .'

*~.7J~~$?l' .1lt~':-Ji{T7.1§tit!m·· .

..

. '.'

..

..

.'

.*

If ~»!•• d)fi. " @ if!'Mfm~/~\.~t.Jl~ft*~tg . ..... ,,', ~ · J!(7-;JJM.nl~~~ (.T~,t..fJ:.lA) ',' '. t;, m)J!~tt.gJl{m . ~i:i:p' • ~ ~.I:li~.tt~~M~ .I ~FJ 27 a lf~S1lii3O~blt,·l~~.fJm?~t:/" •• (a~) .J! ~ itQ.)ttem;.*tfhln CD~V~~O)lZ1A~::*1)f.~"jL"~g\!:.~~.~t,*I,..ft.,, . _ ~6.tliftf.i.·(1)~ i.kffiiOJiI:iifi, 1 O.4mSv/h,. 2 ~.nf 000 1IIS\t1h ~J:.~t.: 1 .. a *m)t]'ct~fedti•• ~· 'It. 1::18, 3i;'UU~?Yrr;r~, ))ttt'l!~f~.l':~\j.ii~.~11!--rQz; c:: ..

D*~:

~.~i,

':

.•.
1

.~ 1i(1)~~&a~
.

.'

)'JtlH:st!il!'ltA(fL4t. ~Ji!~iJnfj&rA1O)*1tmmt.~'$!.\tl t:J ~t"•

.

..
_

..

I

. .R$fidifl ._

'_.

'l.
" , 'f

• "
',:,:,

.

.

.,

-.

.~

,; .,.

..

,

\

-.

~.
,

·

.~~'~~~,t~iq)'~f!tif .<:'/;' .'. -:.' '.' , ~,', .:~.f1I¥a"":···,
I ..",. •

.' ':_.·~tct~~."
.• I •••••

(rdi~~J.',If'
.. '. _. , ,

"?})

';~'~~;" ':'"," ..:' ;,i, ~,~: 11{$ :, "J§~tn.,' -,
.•

,n:~':i' '.:'""'.' . ';"'... :
::<.'

.".-"

- ..
-'. II ,....

. - ·M~.~~O)~~
.'
. ~:iI,S.. . ..,
'.

0'0

'df: .
.

;"*~~~lIi.::_ '".. ';.' ... ·
C ••

it.:, ..,. O~'7m/' S'
coo'

'.

".

~.'

,.

....' " , > '.' ".
t.

_.'

..' . . :

'.~~'."~'...., ., :~

-:..".

.:.: . _ ':. '..",.
"
~P ••••••• ., ~.: • .-..
l

'.. "':,
..
:-:... •

,

.'

-

_

••

.

.

.

1"1'1$' .3~·i98){'oa,i

2*!k:~9:'dont1J(lfmTjjtt~~· .:i::·:l·,·j·~~ (:\'::':'::;\;:·.;(·::·Y~h;4:;{:;~!·/.Np·I:~~f4~i:.:.:-)r:.;:::::.~.~~ ~I~~:; j :}?:~(;' ..p;;/

·::~:·~··.:~.jjiiifd:)~li/'~~~~f4:~.fr~;~O).~,;~ra~ ~~~·ill~li~Mi*.~·:2·~);·~~.~ .. . ..;':,;··~~·.~.: : .. ....... :~ :...: ,.:.: ::

. ~fg~~~~::·,~.:~··;:~· ~ i: .. t:~t:5:!.t :"~ ~::J:.::,.~t:a~}.:.: ~ .~,~:: .-~,.~.,;~~,';:~~ •.:.~~.,.~~~~~ :.. .:':""::":f.:' ,,::';.;:':~~,;~.'<~~~: ·~~:·(:~::·~:;:~· ..:;::~:'~<:'.~'.;~.":", i. ,LW'. n.~: .. ,....,,('*~~.,.fI~"~)! '.".' ".. ' .,.,''.. ._~";::·:;ft·,:~<~\.J.:A::ffl{~~·~,~~~~~~~~'§t~·:ft~~~~~~~~:~·: .. ,",, .. ~ .... .. ..
·If"l(';CZ;;;It!ITiX.v.~:.9./I!I:: ...
r~ ~~: _ ••

>.' ~\''':.''''-. ... ~ ~~,:.!_.~ ..' :"':.~::

.,~~·,,;:'.v;:.~(:' .. ·:;::·.-:·~.I:

...... ;.,;,'"

.. !~:L .•..

::p ... ~'.~~~ ~.'-,~ \.

~. '.. '".:.r.·.r~l~"~.-!~.·:';·'l'.;,.~.::'t-:·.··.
w

..::.:~.:.::'.:.~~l?::.:}:~::.;//:~.<.. :.Wf,::'.lu'it*.*,n·~tX**~R.i¥.~t·Jjj( :;:.~.',;:;;)·~,:;:/Y_;!~E~~~~:':t::,,: '. .. .. :< ", 22:':>/:' ~~:ff~f11~~.!«mt::!.;: ;: Y, ~;.i~~i7:t~a:;».:~.m.~~r~.~·~~,>~;,::~f.::, ··.:~·:,:.:<~!·r:;::·L~;t!./<.... :. .". ~.:;;.:~~: '.~. :'.~,:,. ;·.~,i.~~::,:;_;,;~~:; .. ~::;'
"',!'" .

',:"~"'i!.;.~..."!(I):~~;:';

1fs;t:;=_,a,"mD"AlO1I:I;;wir· ..... "','" .ll7..!:'~iI)3'-· on=vl1;.·t:t;~"i·16·~ 'C'6'~": ("1~ w* -)'.:'" .:;, "c,"'-:'~ .... ...... ,'.''_ . . ' .. ' ·~~~.~~~~~~,~~t:~·:~:.~···<;, ~~::t:'[f~5;:';~f"~~~.,~I~l ... ..!..-.~~-. '~' ..'. _1!-fJ~~ :'> ..~... ·;..:.·~~.i·:··.~'. ,_' ..~.;~~·;~.I;'i;~~~;~,~~,~ ~\ '.'~

·..

.

'.'
••

·4

~~'.

t

'. ~.'- :.,;'::::~:,:"''':' : ..LI~.7.1~~~~l~~~: ~~,!.g,~ .. . ' :'.:. . ~~ '.(,::.:.::.,,; : .'.' ."'. " ,~.~, .";.". " ~ ::;

lii~=;j~ii~: ;ti:l;;·}~~;'~i~~~·~~if;i~~ :..:1ttalt"H:qJ~;'
~:t9.~'.:~f1;i?-t)~'k;;::~A~ifr:E~~~f.dt~~~; .". '. '. r· ~.".;i~~:"''''jj~ "~' v':-., ,',•..... ~···!fii·:':'~fV~'·'-·~~t.' ij.)~..~;z:.·~~·2 .. .... 'Si¥.ll.{f·:··'v '.)'" ,..'3' ••:... J:... ~~~q:~t.~:; ~;.".p:~{;.::;',.•.•.: . ..•.:.'. :
«. .... ~.,:: .. ' ~ !

'.: ""'~~;::'~?~m:",j~\if.~~.fI:?k~ :'t.:,t.~.~:~~:~::./'.:.:': :::::.,j.::\:.?, ...•:~.':... : ". '::':

~{;ii~!t:tJ!~~.~;'.:~1~,;~(~~~i.;'.:
. .::'.\': '.' ~

.. ' .'L :. '. ' ..... :'.. " :.~" ~t~'~·,cp~~1ltJ ::·tJj:ri~i.<· ':;":. .' 'w:.'. '.'45'" .: .'._ ..... ~L ,.'.:..~I J·'·;~'·"·~··:":'··:'·I·' ....',.... ~~~?c;o.?~_/;.:. ".....·w~·q)t.· '.:".",.;~~- ",:' .' .'." .:.,' . '. ...... .: . ' :..": ,... ,...... .' (.H1~~J' ~. ~) ...... ' .... .'
.:: " :-.~'_J"" ' ..;'.' .... : .. '-':.:
.

,'.
~

;~.
.

<. '.:.:..... ' ." ." ;~~: ~.:..<" . .;: :.:
4....'.

.' .'~
,-*
. ".

I."

".

'.

-, '.

".,,'

',.'

".

. ' ··~~fiti:·ij:.¢~.f:··· •.. ' .~.~
'. .1 .:." :'" "'.'

.:e-Qjit~#m.~i(bmi;~ ,,' .' "~ .~," _. ".:'.~~'%(i\; . '.' '; ' •. '. . .. .:';
~.....'.. '
• .. -'.

I' :'."

"I' .':
1

.

I .'
".

I.
~

~
'~:. •.•.

..

.:.. -. ".
'.'

.... -·,·':liitij,·:::Jjf!i : .. .....". . :...... .. ,(ft.I.JIIfi.f. ~'. ~l. .'_' :·_~3"..., .:.' "

.

.. ' .

N3m-.~<D•."·· \ .' . . .' ... ','
'.

:'. ( :.
~

.....

".. ..: .
'.

~:'_::.:..... ·
v' .~'.

.. '.

.l7J:;

.

D*" 'f,I"

.'

;t!ft.'· ... ,
').'

..

-,
.:

'.;' .
.
,

.'

..'
'.'

"~'.;:

..

'.,'

.

"

"

•.••

,~ .~. -. ~ ,".. i . '1' " ...
..
'

. r . " . ',.' : . ' ....

. .~~~~~~. , ~:~ . . . .. .
.,' .. .. ". I'

.~~. ~~.:.

:'.'

'... .

.. -.

-~~~~.:: : ::., ~
••

'.

.-

.'.

. '. . .,,'
-'t
4t~ •• ' ••

.,
' •••••

I.
~

.
.

..'.

t

.

.

'

.. .

'.'

.

I

••

"

'

.

.
'

"

.

.

~. ,

.~

.~. .

.

",

..

"

..
•I •••

~I

-

I

.,
.
'. .
'

..

"

.

.'

.
.. ' • ;I

.
,

"

.

.
I:
! ..

,

.
'

,

.
..

.'
.
'.

...

.'

.

.

.

.

.
"
'. J

,

,

.v ,

",.'

:
~.",

.,
'.

..
"

..
,-;

.

...

....., . - ....:

~ ..

~. .'
..

..

-~....

.

,

~

.

'. .. . .- ~ .
" ,0'

.

'

-.

.

. :.

.

~'-

",',

.~ .

" :....

~Oj~ft

tr..

=tiD:

__

~. ":" .

'. "'

'u'.x~er-?~l.J· .' ~t:;500~· .'

3l22JQ.".tJ.

_...;.. ..---e-.~.--:-. ---.

-

.

.
,

. ~,
"

'

'

..

'

'1
. ,.'

20 11~ ~M29H 13!~221T .
,

.

.'

, ;l'~ 1'1
~. ~"
.

. !~~,\fiJ !.t:~~~~~i, ..~.:

-,

.

.

v,

,v

.'

1 t r.... /.,
I'"

"
.

NO. b4U'j .'

r,

1

,
.

'.

'0

f \'. /?

.

J.' 't I 9 t~· .' ~'.. ".'

. * .@-lj(Bk:?~)"r'M.n!f4btL1ttlq;);6\;St;\L,miildil.T.Q~c!:'t'.Q·. .. "l¥P!~
,

.

~m*~*tiJ 4Ia!lUD._ *nJl]'~;~~m1. m .
<,

. -.
.

." .}i."~

, ~11l1iiIl'

3.!(i3n 2.9' 8 01"
. (M1 5~-l,8

".

q pt

I0

frO'
;7}

341)

D~ (Jj'.:r1JIJ1JJJiTII~) 0240-32-2101

,.a~-i{T;IJ_m~ ~IB'

~_~.
(It)

"

,!ftI~Bffl t...~1'..
I . ,

\.

....\) !.ttT7J~FJf!tv:.m·

.ft~**O)~!i:J~?~~"'('t lI~:I3JJ!.~m~>JUHtil~fi1D ~.1 J,iiQ.)~~J~~?, < m.J;.tP.tdJ'!i ..' .' .. , .," ~f* ; n,fijjj:f;it~fJ: .tlA.-liT;t.JJMPJT ,,

.

,

. . ~~rs:~ : ~.).

11m : ;;.~l'(dXlRIII7*.~R*~tI6t 2&

,

,.
"

.

{(

~.
-;

J

\

fJ5~*Q)~.
.(~

•• ~~!lo)~llLt·

pt. ~)

.. ~.

.~~< . ... ',~, . !!!ik*O)~ .•
g::
.':<=R(/);mm '.
•.. .

~
'5 •

.

6 ".

• ~f~:

·.ftiJ~1I(lt
":

Jl(iWJft

mti

~.~

••••••••••

v ••••••••••

, •••••

• •• ~

,

.
,
' ':'I~

'3 j~l298·

B.~-~~~~ .
~

j5~~~\5~~
'1u'

. '.
'

'02:00'.'

'*·1 ; :tta=f:Bl *2':"7-5'~~El~}"
'4u 5u
WJl:tJl
. 2405nml" ~ (3/29

§fI

2u'
:®Il¥:;1:Ifim"V=~I:fJ.

l$'.k5i)J,fm,"\~~ArJI.
._141Vmin

~/2B2(xOO)

IfWHS

U l1"iVrnin"
(3)28

0::12)

iIittItH,

_.2OO)'/inln

~71)_"~CP.
(3128 20'32)

3u'

'

au
. stJ.l;:q:J
"1934mm 13129

,

'

.

"~

I ,
I

mmB'
CA)

..0:$
"

1iil7fPlJ<fii
"

'blilA

tDlt4B : -165Omm
(3J29 O1:OOmro

: ----160Omm

-

. (3/2.901::o<>mlf),"
-O.f)27M1i g (A) . ';""'O.0291\Pa g' (8)

·awtA ~ -15OOmm' '

. (3129.0000m8::),

~B!

~A":

-:-:'18OOmm

fJJtJ!t

If:1tut

-22.5Omro.
g

-

)1f2.

O2:OOJIOO

oZ<;olftm
' O.OOSWa '(3/29
{3"/29
:um;)

~-3!iPfE7.J

-

<O~4MPa'c (A) O~Pa~(B) (3/29. 01 OOlftr£>

. . O.029MPa
;

I.ftJBD"FaPlSlI·': 140.5U ,,(3/29'01:00 mf:E'> .. DIW O.2S0MPa abs DJ'W,· SIC ff1J' SIC Q290MPa abs

ifi7ji7~ . a~lPlnJftfi
,

iii. '
'.

.

(3/2901·:00 mlf) ,

-o.oe2MPag (C)· . (3/2900.00 U'£)

*2 -

O.OO91vlPa·g, (3/29
02:QO,mm'

Ilt' ,
.:«

~m\1.:eomoz~
: ,329.3"C"

.

.

*2

~XJ"JiiUl

. ~~71.4'C' .

Ift;OCJ

;(IM ••

:·152.0t:
'

';

.

Q2;0Omlf)' aD)!,i:1,.,

' .IS/29

31.4'C

. 02".oomm
0.2:00

41_7'C '

(3/2S01:ooBiW

, lZ:tJ315"F'8Dmll:: 121.8"C (3/29 tlOOOlltOO
' ,O/W· 'O.1P73MPaillbs, '

1G*~;;CIt.U::53.B'CG8$)

4u:.iie-J1ir.9t1af*: 5.6u:!iF,Ft~~~
"

,

"

.

' (3J29 01:00 Jm!E)

SIC 9'~;4?,-;.I""QIm ,(312901:00.
' ',. SIC ,t.a9x1(1l$vJh '(3/29 O1n>Jlro
0.384MPa
D.427MPa

D/W O:100MPa.

SIC O.1792MPaabs _,
(3J2~ o,cxoomro
-,

l!E2
,

"

.

'

CANtS
DJW_,~ OJW Df!IIJEE1.i
'

.

,sIC 2.02X:1 o1Svlh

OIW

saax1;otsvlh

OJ'll! 4.04xto SvIh , . . g(oAS5NPii'

,(3/29 ,01001fl£t). ,

D/ W 2.S5X10'&.rJh "SIC 1.19X100sv1h (3/2,9.00.00 Ulr:a

','

*2
.

.
'

.

.
"

.

,Q3B41F.i ~[0A85MPa".absI o.427MPa. g-{OE2BMPa. absl '

ebs)

'o~

slO.4seM~
~1
*1,

absl '
"

e:(Q528M=':,l: ~

...

.

FPC llv-ll-:-Y J~
"'_-.Br ",
,

~0®.f§"
"

..
"

:1....:)11

*1 ..
, .(3/29 01:00 REf) ,
"

46"C (3/2901:001&)", 5700i-nm (31290100 !Iff)
"

:

O_.427M:la
'

.

a (o.52BMPa "abd

.

*2

".

, *1: ".
(3/?900()0·
. 5250rnm

35.St £3/29 ,0200"lJ1m

.

,

24.5"0 (3/2S, 02.:00~

·
·

4500mm
,

.

:9f.~~tir.fJ

<P/C2.C)

-.
.'

,,

mm,

*2 .
'

-Jl.HUE:¢I <PJC40)
.

·2-§1I SlCIEtJl.-:'Jf,\"C .. ~~liljl..

·3§. lJl::FJia:1JmlUblr\'"C.. r-9JHllff.itJ 1. WRJIH_BIP
.
"

..

.

.
,

-

-~tP
5u:SHC£--F 6u=~f: . 13128 1,1:47-) . (3/2.8'~ 8:06-1

1t-V-J",~
34"Ca (312BOSOO)

i.V I (.If .il1.!)1l

IJ!'iJt.iJl'

(Ill

.

2' IlIll/:

23!SO.,

117:8

"<

1<;'

tt
I ho.~

1--

SSW

O.

.

:

II

·21 itl~I/; li50·

IU

( Il

.0.1:

~I

2()1 113.L ~ll:11
,

!'It;
iii
,!II ~J
~.'

JOIl/3,/;

2111/3/ [

ITf.5
111.

r-

I!I \-

In

. <0.

(0.:;
<C J1_

<0.

a

B h..
h; ~

S

n.

NW. NNW

).3 l.'

'

21 litl I:{)' Z! ILHl ~_ I~ ) 21 LsL ':.)

17.

""'_0


-. ~t
1=11

\.

~
f1J

[I 'J;~! ,~~ .-ICJ 1/111J t~
·2(1

'/3/2i

la/2:

1'1..~ 17.1

,

t: 1

!:I)

~.
ill al
i!'1 ;_

201

iii

11 ~tl'~~·t:t~l

1/: V: 1/;1/ Ilnl

1L3l

1/3/i~:

111,1 ", oj 18.9 18.7
If['.• '.'1

1 t7.2

< .c ).01
.<

0(

n

'I..

<O.Oi

~I;

~=I
~:I

16.8 18~S
1 :.6

J~~

< <' < <
.<

<0.0"

< < ]'

,,: ~.

~

h,

n.:

1.

ww
IN.
1.1

V(W

It r1.

n_:

i'k

h.
I'

fII,2Q1t/J/283:1 PI 2Q11L3lD.]1
III 20 r 1t:JI

.•

' 16.2'
116.2

<

h,'

(0. n

'

h.

..
,

no '

~IE

w

.':

, OJ· .. 0,:1 ' 0.6

D.S

....( i-

.~
t

pi

21

,.

J

.

~
I'U

!!'iI

flIt:11J

a/29. S:i nl'l9 '6~ 'LV 5::
ltV: iO

I.'

.
>

l4.! 127.0
!~6.6

~'0.0' <0.01 ~ ('0.01 '.
(0.01 (0.01

vi:
1. 11"'"

1.

W :W-,,I i

~

Wi ~W
.W~~W,

0; 0.8
f·.O. I

I'A!

1/3/29 iriO,
' .

t22~3

<
,(0.0'
(,),01

n..
It

III
III
!II

~01 fl M8:

!01 111/:

8!~
'1 i!

!'II
• Ii'

lL Ii
IIII

1

:DI

.2'

'!o'ftn/:
IIIIi

Ii II

'_~lt '.7:2a;
7:S[]

7.6 1 1 1" 6.E

t2 '.8

).0'

'.4

~ !.O

< ).01
;

( ),0'

n.
h. n,

h.

~ SVi
WI M NI

NI

n.
h.

rt-

_Vt lW,. 'A 'l_

. O.

-0.5

2,
1]1 jill

1/1I297:4()

.j
<

.. ~

!L3/29 7:50

,I hi rt_

s

,1

20 [13,1: _a~lo 20' 1/31 8;20'

134.7
12.8.2

<a.Oi

<I 01

~

1
ESE:

0.:

,

.

.,

.
.

.
..

.' .t
"

"

.

;

.,

.

rB.M-IIt.:fhJ.e.U

,', aMi

"

.'

.

2.01.1/3/2 t 9:30 , :20l1l3/fl '10:00 201113/28 10:30,. 201U3/2311:00'" .~Ol l/3/2B 1'1:30 . 201113/28,12:30 201113:128 .13fOO '.

2011/31B.8:O'O 2011/3/28 8:30 ' 2.011/an 119!OO·.

2011131287:30

.

*II1fiU .•• •~* '.
·.(mSV/h); · : 1',13 .

=e':;'1I1J~~M:!A('flftmMpj

' .': lE~~.'

.'.

"

,
!

·1.i7' 1.16'
1.19· 1.24 •

I.,

1.11

.

" .. .: 194. . . 193 . · 194
t· ,

. '(1~'h).;·

.

"

(.-zi Sil;- h) .. 92
...... '89 '

.~*, •
ili~l!

-,
'

.'

2011/3[28

12!OO .

,UO: 1.31. 12j_-' , '

1.24. l.2.9 1.30

.

.

,

-

.

. ..
,"

..'197 194
"l~S

',197 197

216

.
"

91

'102'
'91 .
'

e9 ",
"
f

· .. ."

.
I"
w.

. £It

93 89

t

,
.
'

r
"

" 2011/B/ILl6130 2011/3J28JJiOO

201113/2t'_'5:30 20111S/20'16·00·

a011l3/2a

2.011[3/28, t3!30 201113/2814 .. 0 0 201113L2814i3'O'

,1.25 .1~6. .,
US· 1.2'6
,

195 -~ '191 , . ·192 191. '191
'. lB8

.,

..
..
,"

go.'.

87
',,81

.'
..

87 '

188
191

',87

97

.

15!OO·

: "1·29

. 1.30
"

US

,

188 1.BB

..
:

,.ss

as


-

. ' 20111$/29 -2.2~ 2011/3/28 22:30
20111aJ29 0.;00 2011 '3/29 0:30' .' 2011 31291:00_ 2011 It,l29 h~(J 2Q11/3129 3:00 . 2011/3/.29,3::lD

. 2011/a/28 .18:302011/3128 20:00 ·201 f IS128 ,20:30 . .2D·lV3J28. 2.1:00 ' .2.01113/2821:30
'

.,201113J 28 '17!30 ' ,201113 2818:00 2011is 28'18:30 201113/28. 1'9:00 •

1~1 '
1.23 '. J.19, 1.18. .1.1.6 • _1.1'1"

n3

1J~4
.,

18G. ,189 186 , '185, : 183 ,184

·84 86 85,

..

., ..

,",

.

'

.
,

,

84,

..

..
•I

."

,

"1.11
.

201113128 t3:00 201113/28 23:30
,

'1.15 '1.15 1.15

1.16 1.16

1.18

..

.

:

'

.

.. 1&5 103

'.18~_,,-

.

, !4 ',". B4' 86 85 85 :.
.'

8a

I

,

,
.

84

.
.

·182 ',..182 '

,
.'

;

''In' IS0 ~181 ' . ' , 182

85
86

8'

1 1.15,

:1"

181 .

.
-

.

,... ' ,86 - 84.' "

"

1,15

" '180

",85 86 85

·t!5

'

2'011/3/29,2:01l 201 U3129 !!aO

1.1S

, . 2011/312a_4iOo_ ..2.0un 1129 4:3D ' 2011/ 11296'00 20UI': V29 5:10 , 2QUi- V295"20 . 2011/3/29 5:40 201113/29 S:SQ 201.1/6/2.96:10
2011/8/29 S'50

J.13 1.13, • 1.14

1.14 ,
,

"180

182. 182' 182

84
8S· 85

. '.
.
'

'fao

85

.

120_ ' ·1.19 1.19 120

1.20 .

.

.1.• 1 1

l81 201 236' . 201

..

·85' , 119 .

. 191, ,

1:91

.1.62, 97

103 .

'20HL3L29 ~6:O0

201113129' 8:30 .2.0111e (2.97:00, ..2Q.1U3 2A: 7fsa " 2011L3 291:5Q
2011/3/29 8'00 201.1i3j29 ·8:30

. . .201113129 6:20 .

' 1.13'.
. 1.3D ' 1.-26 116,
1.f9
'

,1.14

,,1..14.

117 111S'
.

..;

' '9'
1.82
180
181

200
186

97 " 96

181 .. ·184 .. 183
183 .

·
)

' 98 96
91 88 .
'S6

.
"

8J..~.
81.<

. US

un

'

,

'lOa

81.. 101

.

'

~,
,

r>

C".,~~aP1~t1i>~~q.M:~h.~.a.S}.ura[.' ..
-.T::n&UI::Br1.f,~JkMu .. ~~aJllbftt,\f.:;;[..$t" ...

_g£tt.....

. '
"

•• 11-

ii"

'.

ttfi~I~

~~--+---------------~------~~~~ m.rit)...
N G.!mf .. (~ntHa '

138& __~ IlUBr.IjIit

~~_~ __ ~_m_.

3/21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~J~1.H:.'t'¥.~MlU!l'

~~;r.~~~~~~--~~~--~I :~~7~:.: .' ,...~ :~':: . ... .:w~_

alit

ana 11:41-

-.

~2R':»'iA~tf;.1!.fAU~H
1000.·

00-<58 1-1'1 1-132,
(-133

UE-02 :UJ~,,:ot , 2.5&-1)11

'.IIE-OS·
1.8E~n4

fl.36
0.00

1..0E~OO.
.. 7.6E"",1)2

.5JlE;-03

ca-l34
0$-126 .

.B.9E-:OB.
IJE-otI 2_1~-

~E-Q&

O.ftO

.2.GE'"<J3

1.~
6.0'E-ll8 3.0[..,03 l.D£-D2 8.9E-06 0.21
:

Glil-J37 Co-5I T-131 H!I~
'C~-I34

1.0E--03
7.ll£-iIz 2.0~-"03

. I~OE-02 es-l37 '1.5E--IJa
.. .~D3 3

4.DE-Gt
4.DE';'03 ·7.1)E':'D3

"I!I-

v ••

I

I

0.1, ........ -

• - .. --.-

...

..
iit:M~a ~j1J . .
J!a~JlP1i

[?ii:i£Wi" "J .
. .

.. .
'

~l)!jj11i'
.

.
..

~~.
jJ.fE: ••

1.000f) .'

.

(Af'lP!II) .

.

U>~*4U
. C8q/em'}
1.4EtOO ..

.'. 1~,131

(~8~n

1, '8E-02' 5. 4£...02

.. " . h·132

·'~2.~)
'(a92~)

.. . CI-134
.

5. 6£... 02
.,

.
.
,.

,

.2. 8E-Ol .

1. 2£-02
. ·&.5E"oa
;

. Cs"'136
(~n.l3)
"

..

2. 6E-02
2. 9E-01

(~3~)

Cs.. 31 1

La-140 (t'32B)

.
I

1. 1E-02

;

2',7E-02

.

,

6.6E-03

.'

..
.

.
,.

.,
,

:

,.

..

No. 6403'
'

. P•. 7-

.... .

".

(~)
.

,

"

.'

.

Nf4:P1llfll B

.

.~J
.

.

.

.
. . ..

·I·iiif:~.!.
*Rt23~3JiJ2$a . 141;l2Q~
,
'.

,

.
..

t~nJim
.:JJJ21i~

' 1 F;I~*CfJ'~
.

o ~~utt*O GJlliiil~r;;*t.33 Omitb,~) ~
.

.
,

. . .. iitf45001iJl -tmA.=~iltl
...

.

. t.,• G~¥~'f*fitl:iiB~mIJiE .. . .
,

,

·~~.rdl .
-,

l,OOOf)

.

.

I

\'[

~. ; v

.

·fialtitfl
(*~M)
,

·(j)~t4a.
(Bq/c:m~

®.~l;J3g=. ". l
(Btl/em
..
)
'.

, ®j1i.iIJfir~II§fPRif ' .: 'S'

.

.

.

lili!t:(J2.",IJ1liJlZl&.JtIK W~.Q)*.C1)ia.·RUl}.

BQ/cm..

.

.

f~iji V@) 27.9
4.1 .
'

·.

. Wl8EU (f.l2!f.)
'. ..

l"'131

1. 1EtOO . 2.4£..,01
,

.
.,

1. 7E-02 1.1E-02'
1. lE"'(}2

4. Of-02 .

,

Cs-1'S4'

.
. 6•.DE-02·
I.•

.

· (fJ13 B) · Cs-137 . W9a~),.'·
~
:

Cs"'136

. 2~4E"'02

10E ... l O

.

0..1 2.7 ..
0.0

2~AE-Ol

1. QE,:,,02'
3.. 7E-D3

. .

9:OE-02
A.OE"Ol

.

.*

1. 1£-:02 (ttJ2B) O. OE-Ot:f~ •. O. Ox 1 0 O~~c,itl!iltei)~o

la-140.

.

.

"

.

I

.'

'.

"

,ji,.V

I

I

I

"""f-~.-

.- .... •• -

(~).,

.
:

; I;.

. Iit~Ui~ 13 .£11 ·.!lM.
,

. J¥At23ff311, 2B8

8.40~·
..

.
,
,

," F ·S.....6at*tl~·t{lV(5-6ull*
.jt*4500ml-t-_IiIM="ilIlVt .
,

..

..
"

,"fAUf€1iitt

.

.. .

,

,

..

o~e.:ltmH~~30~~),
','

0
c'

.
"

-

..

'

Qe*gi*~~H'~l~ll!
\ I

.
-,

)!!IJfit_1i3

..

'

1.oo0t)
.
" '

"

,

'

'tam••
(••
.
'

.

t-"

mJ)

(j)~=1i

(B~cm3) .

®t*lflIlDilar
'

. ®fiiiM.!lIJ~*•• ' ..' a

,

.(Ba/cm3)

.
.

(~8E1)

1-131'

3. 3E+Ot 6.6E+OO ,6; 8E-Ol

.' Cs-134
(~13~1

.
s

' 6:iE-O~ 4'SE-02
,

.
:

(iIJ~Uii2Mt\.J!lilnlfJUi ~~O)*~C1).~.llaf:l)
..

..,

Da/cm

iI.fi
.
,',

(CD/®l
'8,10., rf

.'m.

.

.

. 4. OE"02 ;6;.OE-02

. ..

. C,.!136

,*,2Q;;)

.

110.,3 '
<

.

,

..

4. Sf-Ot
"

.
"

"

.

t OE-Gl

2.3

(~30.) 8a-140 .(~13B) . . (".2B)

Cs-137

6.6EfOO

. .
.

t.1E+O(), 5. 2E-Ol

. .

4. 1,E~02 .. l',6E"'01
1. 2E~02

9.0E-02
1 OE~Ol

..

n. 9
;

. la-140

.

.

8. , 1.,3
t

..

.*
. {'

o Of-Ocl:.. o; ox 1 0 -OcJiJ I.';SG"eJ){'.

.

4.0E-Ot

:

..

,

..
'

.

,

...

'

l.V 11"i- JI1£10

IJ"IJ'l.'tJI

Iq D. '(Pl-V J

r.'J

,,(~),'

'

.
fit~UIJfl a Df~j

"~J(t.t;m
.

.

·
"

';

.
.
,

.

".23Jf!3P.128

a

,

14~40~
.'

.

0

"

.,

1 F .S;.....SIDt

~J~:tf~
..

it~500ml£o.i\m="""ilttH", Oel¥ps~mft"l!"'}l
.

.

c~t{q(5-&ui1fl*J:]~S~t{!1Ul~~3Qrn~~) .. . . ..
'

.

,

.

.

"

,

'f

.

.

.'

_

.
-

,

.

jl~.M,
..

1,000ti,

,

,

ttw~. 1*');2.)
(~8a)

·
.

,Cl*lM:,;Si
(Bqjcm~)

®tt~lJi~u .
(Oa/eml)
.'.

r

", Sa/ema . (Bd.M2m~"R9l<J~fJiIK i12~0)*~t1)~1!E1lI1J£'
'4,OE-;02

@tii~~J~~=m:1I1UI

~ <'J •
o

',1ft •.

. {(j)/(jj)

.
665.8
,"

1-131

2.7E+Ol

4. 2E"'02
/

..

(~Zdiji)

CS,-134

S.6EtOO
j

3.2E .. Ot. 3. OE-02
I

.
"

.
,

Cs~UG
1l913)3) .
(~30~)

.

0'

S. 6f-Ol
\
,
,

.

,

6.0E-Q2
3.0E':'01 9.0E!"02

.

..

93.8 1. ,9

Cs-137

5.7EfOO
5' "_

t.8£"02
' 1. 2E-01

, Ba...140
/"'(:
\
.'

.~ ......

(f:113ar
La-140 (ttJ2B)

· 8. 'BE-Ot

..

.

3,0£-03
4. DE-01
"

.
.

,

.

63. 'S
2.0
0.9

-

.

V

a 7£-01

8.5E-Ol

*

a.OE":':'OC:f3,. U.QX'1 O-OJ:Ji;t;.f$T~_g"

"

,.
.

.
Qt;.)

,

.

,

,

I

,

'.

No. 6403

.

P. 10
~

,.

*' *lJ:EH:::?t,:.·t.. fi~~f~ptL~t~i.1\~ia)·J"'\'lB~lti!f,§'t¢r.·c:cTQQ IttPl2
, " .
-

!!;i.mil.~it on 2'flJt{~)

(i(~~~w

3~3 ~ 2 9 8 (~,

» , . ~m.**fa"1i&l-~"IJ"" *~~mr.JI:,,Jt_1iJ~ ii.~~; ti~~:-~-r;/J~.1i)i:l:.
d~'
(.li{~;bI{jjUt~~:if)
.

§!m~.,/:2.- ~ S()~ '(m15~-la4m) .
~f5 ~j~ 0240-a2-2.101(~)'
.

«0

. ' ffil~j\O);!!f:J~?"!l1:J JAti='11!Jl~~~~ZUHbflf*ji ,10~m1)JtO,)~~Jz:ti::r<:iW.~ilUlIl"'{f
$li~i!ll~t,..~T.. . " :.' .. \' -, -, . .

.

.

"
\,'~\_) .Il.T}j~~mJ:.'d1itFJf

:5#' :**1I;fJ_it . fi m-ltq.iJJti~jJf' (~),f1IK;t: ._Q) . ';, 1IJSR : tis,!JA~~~:kiml!lT*~~fR!¥-jtJD(22 ~
'@

~, tI

~$i!Q)tI.

~ ~ .d)~~m, 8tt:I:I~:tt
111"

i '.l:H~h1t:lt~~·
1iii O)~i)l.'

L .n!Zf!.Q.~'

.

'DK.:p".S..lU~flfi~ (1Iit';s",l,,~t,!I)
.D(t~ '.. .

#1t$'m$F,c"

.. ~tlij:*it,~~· ..'
• - .~~.

' ~ ~ilHit4'iJ.t7)Jf* }v~O)tc~. :r >'tJ U .....J..~::"7.*1: ! mJtli~~1tf'ai:·ii, 0')~*'8:Afttf2M.f'lJ::tl S~IfJJ~mi.t*~ff'?;;i!1:t"a ..

tAt.. " ~·it\ :3

" 3.'1.2 913 I1JL$5 O~,

"t.f;!"1Jf.**?'~

.

.

~~~~~

f1;~®!!~nitA\;.r~~7tt,.~
.

~(7)ft!1tfi1!~"O)1e:1i~

.

.

.. _~

(; t.t.Qi;~

~ &Jjfm'~,?,\t:l-c", _~i{4e

.

.'1•• '*••
.

.

,

33:' (~2

"'~'*) (,JlTtp.~)
.
.,~2 S~3n~, 9 a' ell , 1!~.~PJJ B$ . '(-.1 5 l· g)

.

.

.

'

;f£~.~*~, tili~~~.,
"

.

11 J 2' 9j *~ 50(0 :*:Jlrt:B:. rullltr:li M iI ••~;~-.-M~n~.M~ se'~. .
;J~~. (JI.jc.1JrtIJ~q.)0240~32:JI01 (ft) "

tLn:. ~ ., ~ faA. V,'m~lcill.T Q ~ c.tT Q , 0);0\

.:e;tfal,.;~'t.·

.(f~iS~~Jf~.~?~~"t'1 li:r:l1o'!~*I'14{4f.~ljllt1f~ 10 ~~ 1J;l(1)m~~t5':1<.IJ;{If¥O)fi

.

.......

Jj.!r;tj•• iiJtJ(tJ.wm, ' : (.*lK~: .§it.~) , ,

~:it*a~J!,§s_· '
4t1!.,I!O?;fB~~Y(lJ
~ ,f.,.

.Wi

-s. ~.1(~~:J3~s.t • .tf;

~ ••

-~T»~.m .
~Z

'

'.

..,

.

,

.. 1« 2~iii 3 Ji 11 8. 1& iii 36 ~ "(24 _flU.Sit) "
,

.".--:-Ii-=fnfttlJiJT

! .~9lt-J(~jt!;.c~IWJ'*~~~.;ftJm'

..

.

0

.

,

II

~,*

(.TQ. t..~~~) , ; . ., "'ifJ'f:l' , • it • W~,tt~tttMiiI 3 i! 298 ttfl4JJf3 O;t~\ .~IlI1*ft~.gti71tt$A-i:~t,"'('h· . :i:OJttm, .W-an 'It. 2q~m.M&~:1';"')1I",0)~;p*tU.t:\ ~~'O}.l1iJt:"'7'l~ct.lb ~ tt.ttti4t4ift (1,)~, ~*a*l:w.;(~fT~~ifH 4t.~i!:r.~71d!1keft.,t:c l: Lr ..:" t . , .. . 3t)U~~~5it·lt ~1'II'
0

'ft

*MJ4\®8Ji
,

U~ h!d.Jj{i}

'

'o.ttm

Jl!T7.1.fj. •• ~.~ , '
I •

(J)

,#1ftm:tP.,~,~.~*~je
,

'.

.

.

.,

.
,
c

_•

'.

0)

«fiq,)tJtm.'t

,

'

.

r{f
\

.' ,~~~ <; .,Q)~Rl1tU
,

.•• :<'4!f{i)~m Oil, .
~_'lf
,

.

.~
'.

.

0

','

\._/'

,

.

.

~~d):ft'ft
.
o

("~f ~ ~)
.

'

~, .

.

.

.

,

;ct1,)flM'~•• O)~Iik:

... .

....l:t.t~"
"

~3.fi·

..

.. ~~~
..~:;I5{tl;

_.
.

. &jJt\

(ilim~~J 18 ~ 3t) ~)

'.;@:
C1:K;
'~;'"

,J!Jm~."O)."
'

81M

·*~ji:m.: --'-. ..~'" .1IIi_fII_IIIII_ ...... ~ .......

1.7m/a

,

~.41. .

.i->
_... __ ... ,.. " ..................

. .. __...........

Il_~
_ .,

Q).1~_~~mQl1~4'~~:f I~) .. 1I.0I~ !1~
l

•t

i

-

r ,


• I.. I

,

.

"

*. ~lJll3' ~'":J ~~i..\'fq~f~';tttt ~O)~H;,~A G, m;~H~lmtl&-t.Q c (:T..o .. z
"

.

'J'

~ ~**1fli;M.~(~~¥BJlI.l*) (i(T:tP1ili~)
-.

,

.

" .{'
~

.

~'

,

,

sp.;~2 3 !F..g Jf2 9'J:t ,(~. ~~~~U 19-~

'~~j~*Cl, ";
, .,

•• J.Iif:~ ••

~
f.~·

,

*lml!lJ:Ii;~~rrrr!! ,"
,

t

'.

iffi¥li:ft ~m,~';"'lIR..:r:l.7~fim1i: - l!Mi'a (J!t~;/JIt1iJJJ.§iil~) 0240...3-a-2~Qll . .
I • • •

.-

.

\

"

.(~ 1 5 ~ - 1 8 e~)

2.6·.~

$It)..,

*m

'~)ij~. (tt)

: . *lS:.ar1)-~~rt':)~~"(,· mt7'7.JJJJ.~!i~E!j1tfilUE~]0 ~jJi l'~Q)mlEl~~::1< 311~~0)~

-.¥i~~_t..~"'t~.~ .
JEt::r;IJ ..

',,;

' .."f

,0

.

.

.

mm:&tP.Im

~:ti~

~

.m ~tia~~~II*~mr*~~tR*~tltit 22
. ~.pj;

. (.~lK:9-tI§i • .*) :

~If!)j(fljJ~:it.:tt ·~-'~';"'I(*:bft\1m·

.'

"

. ...'

.

4t;E..aO)~g:_Ptf~1j '.

. ~ 4t~.$0)'~
. t.. .~~~ ~.Qj':it .
g: .
I "

.

fit tc ~tfi~.t:t~1RW~~ ,. 3~mf1iIl.\~'i:-)f...~f41~i'til~ :J?ttl 1) - F~:"-7$:1:o)~* :i.O)~*~.~lf1~tL ~lffl2~17;}il'l~tl\?lm~~. lffl6~18~Hfl.l:t.*Gn:. • it.)}kMit "Jr 0) ~ ~*ilfrllO)ntM*itll:tiJ;r'F C1) G:tdtl '1:T .~ tR.~.a:Etljlg~·mt': ·$7Jcwr: '1-17', 2A'Sv/.h (14~QO;.)') ..... .•. ~!liCfijI.~j" . . • :tt*ft i 1 ~ 0'. 2 tt S v /h (1 8 Pf 3 O~)· .

. D4tf7.t .

36;t (24 ~I'I'~~) @ '~.~Jfj~ri)~i$lii.f£7j(~~ Ji(7-:hJll$*ti.~.~ '(•. 'j'Q, lA~"~)

23.

8 Jl,n

a. '1~ ~
_
I

. "
.,.

"

iij:lfifl _ .,'

Jfl

D

••.••

tQ.Ht!!fdn~*.(1)ffl~ l::.
.-

~ ct.l~fi_
..
1 ,
t

~~tB.

(i'~~~ 18 ~·SO~)

.

,.

.

"

2Oillb3129:·23':2$·.0JO :'i~;Iti~l¥i~' ..::,! ':':'. "?i"'~FROM'~m<~it1jil§""';:'" :_.. '.·':·.NO: 0681( ..,~Of Page'" : " ~.titi2 ..:,. · .;ll·~.o}n2.~e i'3~oSjf··n!.F~~41;..~~~·r: ::.,~m;'.;jt~M~,':, :,' '.,' ..: ,' 'k: 86'~:_~.'p',', 0 2' .(~Y .: .':-,: ";:"">:' . '.

'. , ..-; ".: ....
·
. . • '"

.'.::,•:•.......•..•.•••..•.•.••...•••.....:.\.:.'}!:?"": j1~$~~l~~f(:, . '.' }:.?•. .~ ::';::,'.q,~' ~ "' ....•.•. "••.
.:' .. ~ .: .2~
,.i<'f\.• "C(~t:=f.r
R

. '~.'::"., .:. :~ .":' .:..: .' ....):

'.." :'.'
....., ·

... :' -: .:': ....:> '.' :
t.'l,"'" ..
v , ...·la....

'.

··'A~*!ll $~··(.2·_W:.r(JJ,:f'iPii~r" -. .': ..... ••

IJ;'?·

.' ::/ ".::/: ..:;,.-:'; • ..::: .. :..: .. M.I .m_I'[·okoh.·_,,' rri ..... ~ f!j:'1.·I· ,'.:~!!IaIl ) !iIi+b""",'it: y·1.d..+,'2..',; '. <,<' .::. " .,'-." -:'. .: . 'ftUJ."'1'9"'o?4~/t.:.."tl,!JtJ,_~ ....... t;iA.U"" )lJ~''__i8'.,~_\;-.~c.,., .. ''d.': '~':o.·,'_·T .... , ~
.4.:' ':,~.

~>.._..: .'.~':'>':"\.: _. .' ~.::':-:>;~;:/",<:.:_,,-,,' :_'.'.": .::~.~I."
•..~~'I~.;

'.:.'

'.0:-'..

. :.

.. '.' '.':,-.,"..... . ,;:. .''; .: " .,' ' :. . . '.:.'.
\ '.\'

.." .._ .1t!l~.I;k{;i, ~~~~ •.

, : ':': ..: .>. '..:.,.,.,':'.:.'.. " ":::'-'..:.-:':.:.'~.'...~:..... .:.....:.:<"::_",<,,~ :':':'" -, >.~,.:.::'.:.'.. _: : .." ,..,'
. . ._.. »11!":i..0):R~1t:?~:a"t·, i1(Tn~~jj~~JjIJh~~

:.......-: .'."._"' M~~~::.:1Ia1!..:.':.r~ft*'7f~· .~.j~ '.: ,. "'.; . ' a~ '.' '.:'.': : ·:·.,~~·* ..(J~T.fJJ1JPt*fll!.),.OZ4.().:.3.Z-2101. (it). ":- ..

~)lJ"~

~.,. .'

-c. . ... ,.'

...... , '.

.

,... .

'.',"

"

:.V '. . »::
• 0 .. :'..;

. . .' .*qfl~1§$~rtf·· . ..~~.lI{~1i'-""f:···~;':::·:::/:.> .>.:." :.».' , ,. '. .:M'~.~~~.$~~l .. , .. ~'J$;~:rtlJt~,:Sl6,~,&B.~.·_(~4FJ~.~).'·~'. ,> -, H:.~.m·._E_, ·,'no' .~ .• N-lrhpt.!f~Ia'a:;I""""'r-I!r; ""10' . .. . ,..,.JG ..... . . . Ja' .' ., :'.. ':" .(~.'.' :.' r«':'jj:" ····:::iii·~:'.~··;'O',. .. ·t1.'...." '. =.'>, "'. . '.,'. t;.,·
~"J'IJI,\m m\". \eI " ~·"'·~::tnl':t.aJ~;,L,;-r4!tl . ." .' . ,

._. :~~~~.tt~~~ ~ ..'.·.1~iti.~~·'-·:~~ut~~~~:~:i,>.· : ..
~~!.
.. ..1 , .;" ...... , ',' • I .• '_' ..
j. _', •••• ~ ••• '.

>

.~j*L·~i:<· ._.' ", .

.~:.::

.

lG~$-;tlj(¢m~·~~it'='< ~fi~~iJ)~ ::;' .":.: ':'" "',":.' ,_, . ;' .' --:: '', ':.. ". j(1I1i~_. ?i• ._ ..·.1.jj;lilm··'· ". ".'
<" :
_.t t ; _.: _.:., .. • _ _. • "". "". .. ~

r

<:.:

.'

' :-:
,

.

'.

i.· ·'._:'. '.' ."'" .. ' .'." .
,

'

,.

·..•'*i:~~~'~':~i~~ni;.9~0~W~r~~~~ '. '. .'. '. . .;t. ~i#,......:
]t'~~ ·:~r:;~:·~+'.~p!i~£q~:~~\~t~~~~~·. Jtt>~~.~}J~"f4~:·. , ~. :iRJ.tf :tt!l.~."·fif6t-Gil~ mr~~mfi?l::ffi.~v~Mi",.$#o);a~,' if~IiC"li .::.' -, ~·~:.' ,
,' '.-

.' ' .. :,'e:i;~:~~.:6r.J·~· > .a~~>::::·'·~f;,:?~~,::~<:·:'-,~>~,.:'··.~,·;~).· ,.,.';,.... ;~'.:.~~'.'::, . -•.
. .. " : .: ' .. ,(13

.'

:, :..',.'

; ."
'

."

. .ci.l:~$1/'~"'. :.. ~Jti~'th.a,~:;?::'+lsi;~ftiR~)·~t"t:tktf~~1tl}H~.h~t;;f.:., "' .. ' . '.'.' " :
,
..

.'
_. l .'

,

.

\__,;"'. .. ..': ';.' . ,-'.

. . ';' '. : .: '.': .• ~·<.~~~~li~ . t1:ft·:..• t~(~· .'~.: .'
,i1j(~?!~'fl!:'
?"I~~Fo'J
.'

: .,. ,

'

,'

-, .' .

!

,

:.I'l<:~Oj~:':

.01i.l· . .. . ..

.. ' ':'"

.'

;
;'1:"

.,

)'. ~.~O);f§i .. _.-:', .-"", ':-,' '..'

f,:
..

.

" ,'.

"V .. ~

q~'.' '

.;

.

I,

.. _

.

........ .....,. _.

.;

' .. '~1J~ ....
~

_:, _._. ~~~._. _ .. _ _ .. _

.__:__._..;...~_._.: ~,_
"

.

.

.~ ,

_--!. _ _.._::. ~_
."

'.I_

• ...-

.,..~

'"

..

d__

.
I":" ••.• _~ ~_:

.
_.,

..

_-:A __ . ~' ..- .....
.:

.

."

TO'

'1

'.

t'

<,:'-·',1 i~'03~298,W·2S~~$J}-·-~;.FA·X~1~~.~~~'.'·.~ ::·--... :-." _.- -:'-:JQ-! !lj::_; jnt~tI',lt~~l~: -.,,",:_qi1JJri1iM~.lil!
, • • ". : ~ •.•• A ...... ....... ..'.~· . G..!, ~.... ,.,. ,.
+ ,~-.., ..........

,20'11/03/a9- 23':28/ro:: 'm*JJij'fH.M~2···:··:-_'-;.'. ·'f@.M-MVfl.Ml:..Mio__ ...... ...,,,.......... -......... ", ~ .',' '. ','~" •• ~ '.'

~U. ... :-'-,.":" ,._:,-;._ ~ ..._

···~~~.:-W~U~. ., '-'

'>'_'

:. •~

.:.:

'NOl 05'871';~':,;~ 2 p~g~ 0 R.: :86'8; :>.... P. 0 3' .-'
~.....
'.".

. N.q, 6S.H., P; ,2( -!.s1 ~
- -. _', _. r" .

:.

.;

~..

J

.

. ,.'~,",,,

.... .

.......
. '. ..
.. '
I., '

.. ..

':

...

. ....
",-

.'

....

,'.

-'

r

:

~: '1-....

'.

,
,

-,

",

: ..

.,

,I.,

..'

.-" .
:..

.. ,
"

,

'

..
~+

'

.
'

...

• '"

,

-. - -, "
,

,"

...

':'I'll.. .. lo1 .. ~.: lti .),_ .,~ ,II, ,_ , •

"

_"
t,

,,_

I-

"
•.

,

'_

.

, l,~':'

"3l!!!;;'

d'-'
,I

- j'~:
.~.

it.','
-';Jf~ .:'

-

<-

i<;' .,'

.
'

,

-n~.~)-'_' . ~:';:::', .•__
. . fa.:.' ~ 6 ~~~ :
"

...

'

!
.
'.

' a :~

:

.

'"

.

"

"
II

,.

"

,~
,

..

.....
.' ,.'
•.. ',

..
I

.-

'~-',

':"

.

.'". '
"

.
,
,

-1i.•~~.¢'~iti~~:' "_
'-~ .' -~

.~. ~'..:~'~.:~~.~~ ~ ::";. .: . .. :~~. ~

>

,

.'
,

.: ..... 4. .. .
• •~' .:

"...

.

,", I -

:':"(~t.ii1i~lf:)~, .1"o"·.....·~fI',·" ...··.~.·n .~l···
, ":;.:

·m~~~~·~.:·"',; .. .
,
,'

.'
'

• ,J

.

.

.

"

I,

.

;e-q,{ffj*itt •• o);eji·~~.;·', :.-: '.. '
···.~~f.it;m.·· .

.

.'

. .:':.~. . '-,
.,
,
"

'.

~.m.:':,-, . -\-(.~~J 9 Rf.-O~-~): .. • ", oJ'/" • '.
't~

.,

-WI!""""'-'
.; "

.

"

,

'.

.
. ... .
.

'

:

"..

"

,

,"


i

tI~~IiT:h~jiJj -:' 7:;; ';I1'-1I.n5;;1.:_-9 3 F.J 3.oB 06:00 mt.£ .....

.'
.fIt161~mli\/fjf}.l@}"4J.
_,33)fmitf

.'

2.u

3u
.
;~':-1850mm .- _.B·:~.

''4d
"gl.LttiI
lE2.

.. (a/29

.

-"

8:32)

,~

.i\f*i'i71!1§J!ft"\~tp. .ifJ*Ji'i)fi:mlt\~aA.r:p" _ 117l1Rin·. : _, 116Vmlrl" '. .(3/28 ·.Q:12J fiimt.& ,. (312fi14=39) 'Iii~

-

.

-5u
~Jt!fJ-

w

6u'

,.• MlJIA ::~GOOmm

.

.
'. -"

_biB·: ...... 1.SOOmm <3130 O4:OO.BlW
O.353MPa g (A)

"'A~-1500mm
(S:rat>O¢OOW£)'

~,5o.mm..

..~ti:~. ..
~p;I

.

fr;lt1ll . ........ h·61mm,·"·
".

'(a/sO ossollm '--Oo092MPag .
OD23MPag

'~oo/3. ~
'-IV'

O.~Mpag

(13)'

(3/30 04X)()

DIS

-:-O.025MPag·(B)·
(3/30' 04:CXJRlf)'

-Q02~g'

(A)

.
..

.. (3/SO

eC) 03501Hf) ;

(A)O:.oo7MPa

*2.'.
..
--

0600.111(£)-' " ': oa:doJE): ". 34.7C .. . 21-.6'0'
06;00

<a/ao .. ~. . . 'J3i30

06:.,,(Xl~ e;': -. O.OO5MPag·

.-(3130·. .

~1J:,,\tabt.l~'ijl)

*2. "

·laIao'. ,"

ata."

Q6:0CHftfa' .

(alSO.

. (3/30 ()4:00 BIlE) .: . ~ -

SIC" ~~:no)'-1tI

o/W,'·d100MPaabs.
~)

.

OIW ·O.1071MPa.abs

-'

_

...

SIc. O.1~?a8bs

(3/S0

0360:"

_

-

....

-'*2-

.

.cAIVIS
"

PIW a.32.x1o'Svih. SIC: :1.:.91 X101SvJh . (3/30~OOlUf)

SIC, 1.28X10OSvi'h. -.(3/~~OO~

D/W··.4j)oX10"SVlhD/W

".,

2.76X10'1Sv/h 'S/C i11X7100Sv1h .(3(.300as0~-

. '.

-

.. . .
.. .'
'.*2.

- .' .13130'
, 06:00·Btta 3i4-.'2."C 28.0"(; :(3/30
"

.
e:

...

46.o-c (313004-00., .'
4500mm' (~30Q4;OO_

......
", ie1· .... -~
\ ·525Omm (Sj30·03s0

oooO.:t.m:a

5700mnl. ' (3/3004=P0mW·

. IRE>

_ .

'

"#s!j'-J.,:

32t_~

..
~U'

. . .__ ,~.L)abs1 =

. .,.':.. ~7:-'_"'~A4Pa =.. IV b!E(Mp~!1bal - ~ca~.O.1p,
{f:-~EmPar>'" .~(~O.l:
-

(3n9OB:aoJ

'1.312$ 2Z0:r-)

5u;SHC.:e":':tt·

....
.

....

....,L)
•.~·
.....
,

: . ·1:Ffi1a<9632S07L.··
..
:
-,

. 'I.... ~==~=...,., ~
'E?u':~:'E,:",'F:
:(3/~~1~16-) ..
.(9-14855) ..' .'.'

-.

~

'

. -.'

...

.1 Jill,l It,'
'1~ "', " ... :

:JH}U,O;!I!'V~JJ7IOii,:lI,,~U~~/J\!,l.~JJ,!l.~;
.', ."' •."'" .. '·.~;,,~~:"4:~'~" '~r~,?"':.;· .~.:....

~iU.S:;~ii.~ H::'
," .~"' •

:.'ir;~·::"' ...

.i .....

.:

..
",'

".

"
l' 10-

-'

.. ..,; .iv • -,'.-~ ';:.' ". ,..

,.;

""

'"

!

,

"

"'/

,

\

"\_j'
.~. ~~'.:' '" I

:--

.

• ''''to'

r:
"

• -(

,,:

,

"

.r:

.
"

'

.,

,\_>-

"

,,~

,

.

"

"',

",

.. ~~'.'
"

~.'

.. S'

"

-.
....,.
l'
"
,

,

" '",'

,

.,'

". "
"

'

"

..
,.'
I'
"

I-....i

II, lJ>

J

i7:1/:

it

,

II
.. '"

'ii '~IJ

J II,'

ft·n

"ft
...

I"/!

,,"

~1S1':": ~
Q -:;-

.

'

".

U

-',

-',

,

,

'

'

,'<

i
" ,'-

,..

,,'

(

w"
-'.

)

\-

-::<

J

1

..'

7 -7

----:;::- ~

,A.

-,

---t

-

'>.' ./'.~.-:"'-.~'~:~".':::.,.::~ ..
. ,1· ......I
'"T
J.1IJ\(lJlll
V"J1 ; '.

VJJI*:

II I ~~I!UJ'\1II\II4tj
: .:
.,

JJ.!l.'1:', :Ullli~"~'

Ui"
•. :.

~111"
-:

!~

-'

,' :.' ':;:'"

=>: ~

<::.' ..':")~' .. ": ::.:(~,
C,:·' "''' •.

r"

j

.. ,

..

Iv;;

JU II}

9Ufo..
,

'",

;J

P. 0 .
~.j' ~' ..'.~ .

.':.~.?'' <~·.2~~:,.,.: ',,', ':: ,~*~.~~~~' ,,'": "",; ,"" ','",,'.I,.~~j·' ' ,:, I'.. ·.'~:~~~~~f:' " .• ,'";:',;~'.:,)::i> , 8~2~:,':~.:~~::;~.,~j~.· ,', '',,:"
~"

.

.

~ . .~

.~ -, . :

.

. ..:'

.'. .

,

.

.

"

~:..:,

. .'

::~~23~3~~9~"'
'{.·l~ ,." ." -", ",,'

"

....

,'.

.~.

'.

~

.

~.

"

'. '. '":" '. :'. ·f¥_:ijf}f.2.>:·':

..... ;.' .~.<'~'.~::',< '
.

~"::"·;';/.:.~~:~·;l1;·.lt*i:'jf.tjjf'/(1.~4~i;7jccij)\;·.j3ic~'a30~~~il~;:·.: -:: ".' ... : . .

't.

_ ', ..:.

~.

~~

-:""

. ";" '. ","','

:'"

...• ~,.: , •.

"'~I.: ..-:~.,:~.._;.:. '; .. .. ~ . .'..

!'~'

••

'.

,'.. ..,,::~:,:.' ' '~'. ' ':, ,; ,..: ; -,,:.:,.".. ;.':~:,' :'.,~. .''.':.'
"+.~ .•• ::' :', ~.~~ , •..•• '":

;"',:':'. ~:' , .';"":,:::.: : ... ': <","::.,." ',> ': '. :r''''
..". ..

~9;E~tir'';.~:~: : .;~.'~~i:',Ck·Iit~,SO.QtI!l·~~.I·.8~".·~i. Ge*-.~"WU1!~~\,,· ':):' .r ,......"
.

.:'.,~ :':,." '..<:> '~:."~'~.,"" :;:'~ ' '.,'. ' .._~./ <:.':".:/' '><.:: " ",.: :' : ". .
• ",.,~ '~'.", • L .••.• ,- •••. ' •••• ::: .~ ••• ~. ,"

'.' " .1J~~Pit·
.
'.'
.'"

.... .

:,~,:,:':""
. .
,

.. ..

....

~•..•

.'

~- ~ . . .
. ..
..

~:~.:

~:':

.. _

' 'i:OOO~:;'
'

"L"

.....

,',

.

.. .

'

::

-:

"

.

"

.

':;,» ". ' ;.
,

..

'

'

..

· '.'

~.'

,.:
.'

. '.,,' ~ . T,--:981li
'.:
.
';'

:".",,::

"

-.

"'. (.~~~,~r~):
......

.

1; 2E~91 .

~···.',~;j~"O,2:: ~
.
"

,}:OE+6;:~>,;;,
,
.'"

:~.O,
..
'

,.

II

..'~.'.~l~),.",''. h OE+O!:.· .r -.7~.!E 02 . '''' -: <4 Of~Q2':..... :'::",:.,;';' ~~1(!i . :. . " .:. .:::f~~~1'" . 2.:4~~i'· ;,"..'~;·6E.~~2', :."":.'. '~.,'. 6i OE~Oi?·: .,;;;;> .; .·39~S· '. ..' .. ' ,.
.

J

~'k- ~'~~'~"4'~~~~'C~,.~.~.'~~"_'~'~~~ __ ,:

__

~~'_'

~"~' __ ~~'~~~,~.~

..

~"

,

~

., .

.

.

:'.

..~

,

.

....

:.'

'1,,'

. .:-.' (tlj·13'Sl·
.;

Cs';'13&

I

'" ,

: "', 2~ .!E+D~:.·· '.: .." ; 2E~D2 6

.

'.,'."

-.~

.'

:'

.

.

.

,

..

.:.. ,,'.J.',

'3; OE,:"OJ
..
.' .-'

,

... ,".
• :,' _.' .' " )0 "~.'

'.' 7' S",
I>.

.

\-;~:....' : I ~. ", ','

~

.;.

"

.

.

• • ..•.•~ .: . :,

. .. ' .~, ~ 1)68' 0 ,-, Cr • ~- •

'4~.OE-Ol'
~..

. : -.
.I

. 5. 0

."

-:.,

~.

,

'

..

.'

.' .

.

'

...

.

'-.'

.

,

.. ,
.'

'.
.'

:tii*UjUii~w.':,,:
,~
'
,

,

j
,
r
• l

"

~
:

"

..

,.,; jU~jlJfla ",_1. I tJllJ;dIM
.

.."

.

,

..

.• ~23~3 It 29B 1'3ij55fl"
"

.

.~JIi:I '.'.
. ..
~
'

~-J

'. -.:~
"

'.

~-'. ~

.'

..
..
;
,

.

,

.

,.'

."

.
'

. . 1. F. lfiii*o{=tili' (1.~4U.,j(C?)\I;,ift.f:·*,,330.~), ..
I..

-

.

'

-

.

'.

I

..

-

"

.

..

"

.

.

f

.'

'.
,..
\

:Jl)~1i* IJ}!If[BI

IDtM5QOntI t:-lia.="~tI,l.,l Ge*.i*,*ta"~AIJ~
-,

1. 000'";'
. . ~. .
'

.

..

,

'

'

,

.

,"

.
;

.w•• ;:~.~wn
..

..

\ . (Bq!c.bI'::.· .
-:;.

·Q)It~iI•.
.
'

.

.
..

'

.

.®~Wm"!llrl'

.

'.

.

'(Bqicm3t
.

, :.,': '. B4Icms' '. '. '.: .'{~@.M~*1\ UJIUlii ••
;..Jil*I1),Je,rpCb.:cl*JO,tt)·
"

@~.Jjfiijt'UlIlAl

'.'

.. (G)/@l'
,
".

...••

'

C')~
!~., \ I
'-.

....... "

.

.. ..
"

(Me.raU
'.

Te-99m' 1-+131-

:

1. 6£"'01
..

8. ~E.:.02
..

'4. OEiol lOE ...02
6.' OE..02
:

'.

O•.0
,

..

,


,

,

(flea'
. (_ttj2!f.J

1. SEt92

"

~:8. 1E-'02 ..
-

3355.0
..
I

Cs-~'34

a.1E+Ol
_,

.'

7.4E-02
7. 3e-D2 '
..

52'0. 2
".

lJ.i1313)
'

Cs.:..138 .
.
"

Z. 8EtOO,
'

3.0E-01
9; OE-02

.

.

,

·9.5·
.'
"

. .{~i~~)

3.2Et01

6. 3E..02
,

~

.. ..

..

352. '4 16: 7 6. 3

(fJ13a)
(~2'e)

81-140

~;OE+OO
,

.
"

. 2~9E~Ol

"

~·3. OE;,.01

..

La..140
.

2.SHOO

2.ae-:-02

4.~ OE-Dt

* "O;OE-Ocl~\ O:OXl o -c l:(8Jc.,,-r;a;oi •
..
'

. :,~:~..u .t~~"j~!~~~I.1 9},~.~~~Ii~J.~~J 1 ~ Y~,!.?~t J~T~!;~·:t~:/',.~~tl!.· :."'-';.'.:- !;~:9.~ :/ .. ?'" or' ,~~r.~ ~'.:' :',:' _";:;,"::: ... :\.:'j~q;;J~ ~~.;
. ,.;

..~ ....

i'"
.~ •• ' -: •
'

,'_

'r;~"L
.'

~.<'.

:.~:"';'~:'

.. "~':"~.,~

':~.,'>

'-,

.....

'

.',

,;

0,.-,

~~ .... ...

,' ,.

:

r

','

'.,'

'_

''l.

'. ~

-

,,',

.

.'


t

"

. ......

. .t, ...:~.

,l-

·:····::··~QE-01:··
":

~ "_.

:'.:.~'~"",

~~:
~

,. ~,..: .. '3''6' .: . _';:- ;::~';.~~ ~:' . ".:
__ " J '.' ~ • ,. l.'

.

"

.... '"

.":

.... ..

~

,. '..

".

~,'

."'

'"

"

'.'
'1,

1.;.:.": '..:...;'<,;..,:

I..__...J .

"0;

.....

:(=ti~i····:;":" i9EtOti'"
~":~-:;:~~..,,,\ .•:.-., .·.·f,'

.~::~~~.~J~:,9.~~::~~":':!.'_..;.;,.··:·:.2_.Et;.:_·' ...;,..\~~'~~...;.i ~::'.,-;.;..;:: " ~..;...1 ::;...;.'
':'.? .. ·.4·_

~~'~~~'~~~(;'..,.;'.. _,.:;,._ ...."~~' 9;..;:.;;~~.~~~~~~~·",. ~~-.... ~: 7f.

:"'-,!,/ r"::'~.; ,,~;, ."..,:-, ..~. ~.....,.'

"

1.;&~7~1",·~.
-:.;.~-

. ;.~'3.·OE~,O.l.,:
'~" , .... "'-. ~~."

.r r'

.. 6.2
'l,':"£." ..",

,.

1:7

-,

.'

.

, ••

1

.. , ,

-... .....

;,
" ,~

.
"

~.

.
'. "I

,

,

,

I

.:"'

r.-

.;

..

.M.
'

....
,
-,

.
.

. !J~1.r~l. ' '

,

j,'"

,

,

..

jt!M500inl.f:mAM'+"1I.L,~, Ge,$.i*~Wtl~ib!: , . ," .. ..... .". . .~. .'
',

...

1,_-OOD~

,

.' .:

Te-99m (~6.p;J),
.

.'

.".'

'.
, , ,

6. 4£-02
, ." ~" 1

"

.

4. BE-O! ' . " .:

, 4;o~+oi, , , " ,~. '
';'

-

".

~."

.

0.0

'.,'

:t,

5. 1EfD,l .- '
" 1. 2E_tOt'- ~, ,
,"
,

, 4.0E-02
'

, 1262. 5 ~ .
;

"

~.

'

Cs.,..13A . , ,~.2$)
: •• f

"',
.'

"

, 6.0E-02
"

•.

202.2

, ' .':'

, (f.J13..:t) , t ,.C,s-f37" ~30Cl;\
(

Cs~1'36'

"
,1.

f

lEiOO
,T ,

:'.

4: SE-02 .
!l \1...

.

.'

'

.~ .

3.6,
,

J--- ............ .;__--I!--::-~_...;._..f---..,._--I--!,,___:....__:_--..J,-;.:--.

"""I

l'• 2E~Ol
;T',

9E'02 -,

'; 90E':fi2' " -u 3.,OE-Ol

'1370 ;,
-'
-I, •

'. (=1'1.:)

r:'~' J
), '

2:0E,tOO.,'
,

1~8E~Ol. , ' 1. aE-D2

6. 7 1.1

\~,

I,

,

, ,La"'1AO ,,' (ttJ2a) ,

'

. 6."9E-Ol . .

','

"

Ji '.

-

,:!I~.~~l,t,.'~~\~!~~ IJjJ1G_:, ~,13 D.~~'J/! Oif!,fI!,}J ......
: ~~
.'

1~1 ~.J J~.!lJ~..
:0'

-. .

:

., _.' ..•.•

".

,-

li,~,,1mIF I~j:' ~ ,.
" • ',:'

..:'.

"

I

"_

.

...

..

J'\J,.

.-'.'

Jll,u9~~r" I}IJ" •• 1
'_

''J,'p' lIg \l.r
I

.

" .'

:"

-",

:.

_-"

-

....

_

'.

'

.

'

,

" ••

L

.'

',.'

.

':" ..', . .

, '... 1~1sf
(ttl8 B), - ~~
"

.. _

'_

.'-

t 6EtQO.... .. ~
'.

.·l:7e..'oi ..' ..
• • .'","', ..

~,

-

"...

~.'

, . ";' 4. 'OE~02
'.

. ." ~ ;

.

;, .. ' : ... :.... :
'.

.,"
'

,

.....

.'

.."

.:-.

-4~::9·'- '.'
-, '"
J

-.~ ",

.

'.

" "

..,~,

• . , '._ ...::' (*~iUl!l':,' ' '. ' "
.' ".,.: t .:~
I'. '. '. •

'"

'. C,':134

','

J~ 2e~01 '
..
.:

.<tsE;Oi. '. " ". '6;'0£.::02
",

..

- ' ..;': .;.
• ", '

5',4:
ft. ,I

• r,

~ ,".

'~

'.

""

,'.. ." ("13.~) .' ....
'
"

C~136',
-";

, . 2. 5E.~02

, :' 9: 4£-03' :
", -~ '~ l ••

..

.:

.

. ;,: 3.0E-:O,1.. .'
't'

.~ .

.'

....
0"

.~.~'.'

D.'1'
...

. -,(~3Q.): '., .'

1:$-131". ' '
.
",'

'

.•••

1

~'~, -.'

.

,

, ' '1', 2E!"B2' "
.
.~'..

:-~ .

.

.

9. OE~OZ.' . '. . ~

.. .-. ~
. '.

': :, .;",
, :',

','

'.

~

3."6
. 0. 2

',,:',
.i •

. .' (.~l.aa,,.._..-", ",
.
\"

.' 'Ba~140
'.

5,3E.:.D2 ' '.
" ~ •

: '. 3.6E-OS

. 4. DE-ot
, • J •

-

~!

'!~;

,

"

-,

:.

e'

..

"

'

'".

.,

~
L

'".

.
,
"
.. _ : '. : "

,

. :.

"

~. .

.
..

..

L

~

.
.
,

"

.

.
:

._ ,_
i

_'

'.

-'

'.

.

",

. " '. -.: " istfHllJile.IJ·

.
.

. ' :,' ;'.. '~Pl23~Uf29a091iJ20~',,'
..

",

.. ,"
: '. " ... :'
.',

"
.

:.:,, •.

..

;',
'

,:1:

..-..

.

r"":

.:1 " _
,
"

"

1.oootJt
"

r'.

.

','

,

"

, ...'
',' •

. >"" ":~w~.!" :,'JQq/'cm') -;' '," (B:g/cin", . ,: <D1it*4i1B,: ®~~'~3." .(*~'Jl·
. :," . I
" ," , .:1":,, ';, ,." , ,~:" "',:' " .:'.' ;,.,:', . ....., : , ..... \ ,

.

IttJ~.a)
,.,'

1-13t '

"

. 1. 3.E+00 2.3H1

.: 1.7E-02 .

.

..

( Oe-02,·.
,',

.'

. ',,'"
.

' ' ·Cs.;.134.
'{~2~}
'.
.

,6,OE-02

,

,3:9 ~ 06

.~

, 1.7E-02 '
"

9: se-oa -.. '.
'
'0.1 •

:'3. DE-01

2.3£-01 ' ' 9..0E"02 . ' (~ao.} '·~~-~-:(~·=~~-3.~-O)~:-, ~--~~6E~-O~2-,,-+--,·-1-DE-~-2~~~-3-,O-.~~·m~'~--~f-------f---"--'o+----"-I--------'-' '-+---"";'--1 C)r
1-1 (~2a)

'" Cs-';"137,.

:

l '40

..

',' ,.

6E-GZ

'

4. ~E--03

A. OE-Ol

Q, 0

,( ~.

".../

,

..

'

"

,

.
!'
• +,
L"

,

"

.

.

"

'r "

"~ , ,

. .'~.
."

~ .

.

.

'::~.
"

;.. ..

:.

.~;::

'

"

,-.

"

','

.... ,

'

'" \

'

"

.
.I •

'".';
.~ 'I

'.:

. . ~~ .'
,

",
"

.. (
.;-.

..
,'/

','

..~ .
,

.:~.

:..

."

,
~'.'

-:
;-:

:

..

~.
'~

.' :: ~I:':";"I~~. '" ,~.

""

...:. " :...:.... ,
'

",,'

.. ~. ~::,':i::.".:· .: : :".' -,:'; ~ ,. :.,~:;"
,

"",:, ': ::~:':=:d~
..
,
J

;~"
~ •

..

,"

sv

,'" • .; : ,,: -'

',\

"

"... .~:.-r

"

. r " ,,':

.,'

..

".
"

~

.....

:

..

"

~ '.'

:

j

..~'.

.,',:-

; } .;.:.-:~ . ..
',' v-,

atti••

, ," ":-, .ft ••

.
,~i~I5It~~lt~1tl!i ••
-, "

','

-

,

9?·!f;~~7(.~':, ~'
.. . ~
-'

'.

,

'-

.. -.
",
&

fi=."~1l•• ;i~=iift~=!P~.(Q~~.H"Gtt~lt.::lZI"..

-,':'-,' '"'
"

..

'l

..· ·

~
.Ol ',;:

.
.,

."

. . -:

,.:E

..

.

-, . •
2.

j.'

_aUI.

~0~0'1~~~~~~--~~-----+--~~~~~~~~~~r-~~
~__;_:.:::jl-__;;;_-+-"",;;_--+--:---:+~-+--~-r-:~

'11

..... -...,.

',',

'

......
....
')

'"

... ...~ . ._
-.-I
',c
j:;

.... - ..
~,

..
"....""

;

'F*OM~.~atn~~(Q~~~m3f .. '........... '. .,
"

'..

....

:.

,",

.-..
....

"' ."
1"

,

•• ;

_'

.:»

,. .-*.:'~:134
1.0E+.02.

+1-131' +.1~132.
,

~qo..5.8

'

..

...
,~

,

..._ ..._ - ---:- - - -- -- - "'".... :--.--:-~ ...-.-:~---~"':".-~...."!"--=-----.----~-.:!"'" ----:":"'---- ..- ----.-- --~---- ~---.-:~ -.,
..:

.

.

..+-·Cs~1~
"
",'

.,

".r

~C.137 .~ . .:. <' .
"

1.0E+Of

':""'--

_ --- _ ........... - ---.;;_
....

----"" _ ....

_--_ .... -----.-

...

'.'

.!

.f<

::: .n
l:::I

'. ,ft
1.0E:+OO:'
.', 'Co-SBi!i'iitH .. .~ .~.'
~ '·iI

:;.~

.:";~~;9:iSEi.~)
-'.

'-

1.01;"[)1
-.
:

..

'

...

;'

1.CE':0.2

_........_------ --_ .._::. "':"'~ - ... ---~-.-'!""'----_ ..... --- ---:-..:.."-- ...- --- --:------::::;:.... =: --.-:':"'-'---:------- ... ..-':,

.:..--....-"' """:- '-::.--:~ : -:-- ",,:-';"' ......
_, .t~

'.

_'":', ""-,.

.

'"

;0,

1.0E-03
, 2<J11/W21 2.01-1/3/22.

......

:0

u

,0 ..~ ....

.~

._ ....

-


:
.

.

..
;:

.
I' .

-

,

.;-:.! . :~

.,
I

.",

i...OE.t02· .... ---~---------

~

.

.......-----

... -----------.;...--.._.

.~to~B
'__

'.

+~13?, .. ~·CS~j36:.·
~Cs·.137.:.·
,

1~13t'J' " "'
.

. -- id .r c

"

;:>;-".Q!s..134 .'

... '. .

.:. .

........
. -' .
<

: 1.•0£;+01

~-- - - .,-:.--~. ------

-. -.---,- "'--

.... _". .
,

.'

--::,.

.

~

<.

"

.

". (3.0 . Bq/'cnrr3) .

'[-l:J:tfi»f.iI« I....

.

.

'1.0E+OO

'.

. " QD;"5afrq,l
'(1.o~¥.G~)"
.. .:
'.

~

'.~

.

,. '.
v , ' .....

....

'

. ..

ii

."
\

1.0E-02· '

-~-:..

-_

...... -.-

... _ ... -------~':"

_ _:--.;.

....- ~-

---

~--

--

.: ... _-_

.. ------:---

... -"!'" ----_.-""':-.--

....

.. --_

.... -

- .. -.... ----: ~ ......

'

•~

.

I,

,'

.

1.t!F-03 ,~.

2.01113123

----.:..----...._---_.,.I.""""'"' __ ~-- ........ ....... -.-.-.,-:-~-.'~ ........ ....
'

....

2011/3/24

'2011/3/25

201,ll3/2S

·2.011P/27

.2011/3/28.

,2~11/3(2S

~_-...,r,...-.--"..
'

.

. ....
, "
......
,

..
".we

.

~1113/30~1J3/3'

..

/'

// /
..
,'

'w ,~

··,~D

"

.J

"

.

'.'

..

c.,
..

c:
:

/r-..

,.. .--.

,_

..

: '.,~:,'"

.. ... :;;:.

',.:.

...
~-,

~ .'~ ..
'.

;. /
'_'.'.

..

'"
"

,;

.'"

'.

,.

.- :,

~

".
.:'

'.-

.

, '<l'

-:

,

......
"

",-.

-!~.
"::';:

.:.~
,.1;

~'.

"",

.. ·.?J<~~i«..:J.Jt~~·f:~~3)~>.; :.:,,,,.'

,.<'.'.-:':<
.:
"

...:

..

.

,':",-

"

....
','.":'

.......

"1:0QO
~'.

.~
;,

'. -:':!

~.'

.

~-:",;. :--.~-,

.. ..~.. ." .....~ .....
,

"

.

-.,

t

~ ~.
! •. "

.::

....

,, ' '".

-

,

....:,.

~.'

"

.
•_ ._~. ,r
I'

~:;

_

~~ :

'. .~: .....
.....

'

..

~
'.

"

,.

100:
., ,

'. ~~.--:-'"--:-.-.-:-.,

... ~,.,:.-:':;.,7.-:. ....r-e- -

----

,

___ ,_'__.~~ _..._ .... _ .___ ~'_::"~:~:":'i''_,,:,_..:. _._.'.;" _ __,__
r,

-,--

.

", :: ~'f: ....

".':'" ' .• ",

....... ---,_----r---- -------~.-.-.~', .'.
'.
"'<:
't"
• /0 ( .: ~~'. ...

. '.~ ~'.
"

~

-:',

.

1r

.....
.'

", .: ."~
~
:s .':
\~
,

..

i-'~•

_--- -;..-- ..:.- ....-~_,::....:..;.;.,..--- ..__ .---:_._-.

,

,

-:.,

~~ .
'•

,'

-,.

;_

"

-..:.;:';;"-'--::.:,_;,~-~.~

,.

-'--,i"'~"''';'-:---':",-:::-'';'':'--:--

.....
......

~

---:: - -..,.. -.::._.::~,--"",,,"-':'~';"-.~--:,:"f-::.·
\
:

~'.:

".

,.
,-,

'..

..

: ...

... __
,

_---_.

.~ ..
A':'"

'.,

.

, .v
",

....
~. '-~~___;_~~"~' ,:
.-:,',

.~ .. ,.~-:.::, ,'.:. ..~-1:':131'"":_:'.'-...: ..: ;::.t '. .. );+ If132 . :f·::, ,". :<';~ ,:::l~':;.(::::' 1~ f .. ....._.
,
'.
~, ',

c:

'~,Co~5~f

'1':'"

':'::'.~

- ------ .... -- _.... -.;----.- ...-------. ---- .... -:'"'".--;-'0.. " J~--'"----.---- ......... 1
.
~'I

"

....
f,'
.:.'

'

- ".' f. '. " ':

.....
"

.

..........

:----: .....

~

------ •.--.---.----

,.,
..... -:"'

... -~.-.-:::... :.-:.-.---.~--:.---~........ .
,..-

'-

._:.'
-

....

."".,":_r~-,:

:~;.t.j.;:I.~j~f::1
.:

'.1'~.~:
_',

.;.

~6J ~·C5 .~"t37'f· .
:, ..

a~.''':

. :::..~
~.',

'.':!l

·.'H

d~

"

.-

"":

"

.

"'~'

..

,.:.: .. ',
;

e," ..

.F"3''':~,~' ·1~4ij'~~.~, ",~,~.~~~JP.t. : ';.:,~:i9·~~~:/1,O~'15,~~.~: .:~~~~~. "t' '3~'2.~~: .. . ,i~:2~~B~

~~

,I;

~~~~_t~~~~;...-

......

~'""*"~~~~~~-+ .. _ _ ~~~.;;..;.......,..;~' .
. ~. .' ..
'.'

.... '. :_..:.
_

'_-"

..

-

...-:, ':..
"

..

'';
'

..,f"

,·.l

..'

.

k:

.1.F ~1i!pl(hJiVi1f.

l

1·f·~K[]#if!:"
.'
". -'.' _'
"~

,

2F:::tt~J<t;I+f~. ~..-, -,: ';:' 2F~?~~~~j1~<.;.::~:,:' ,':",' ' ...
_.1,

'.';1 ;', ,~,,' ~:' . ..:

:r

.l:,.·
"

..1 ..

:-:.~
")"

.

•..~ .

... '.:
"

...;.-:',
.~. e-

~'.' ,~ .,'"

..
"

'

.. ,,-\,( '. :.~
.' ·.··C

..'

,."
"

"

'I

. .... ";:'

.~ .. . ,.' ...

-. :.U

'

'.'

....... :: ."
, ..
'

-~

...
,

,<

:_.

~ . .....
.'.

:.'

..'

.....

'.'

i

'",'

.
v.

....,
,"

"

...~' ..;

. r '~ .: .;

~
,-

. . ~..: .~ . .... ..
'

.

'.'

~.. .
;'

',"'"

.~

. t'...

,,


.'

"

"

.

·1.0E+OO

r----~-~~---~-----:--------~ ...... ----;---.:.....'l_.:_eo-:s8(¥.2~IIA-,\ {
• .~
1.::.1

..

'

,OJ

.
0, ', , ..
~

"

.

'1.1)E-01

,0

~
':".

.•...•
.:

.

.:
...

o.

0.0
__ ": __

0

"
.: _.

..

'"
;..

.,."".

.•..

:
• '-

.

0
::-

0

"" I+H3il_m
• 0 ': • O

_~

.. _':' ~

o_o

-.

.

..;,

."
..:

-

·1.q~2 :
> .... I·.

""l-.i-Cs-1a4<t¥U) ,1~Cs-137(1¥§im·
,1-'-:1-131Ct.t=ftS)
0': 00

1·~l-t3~~.11) --~~-'---.--:;'-- -.".""
.'
J
0 , ',. 0 0.'
0 ._

I~~~(.§ltl).·

-----.-------;'·-7---

... --·------..:'"i------------:...-----~..,----

...---..:, ,. 0...,:·

0

~ ."

"<,-

......

1.0E-03'

.t.~C~(tt*fi) 1--:--.:-::----..:----- -~_~.._:. ~:~-.__.~__,-:-----.~
o· . .'

,"

".

". "

"""
0

...
'

,",

~__-'

.' '0'

-_~
'.

'~'._. . .. . ,
,
'"

.
,

1'OE-tJ4
0;

00

:

'.

l'~
.':

0'.4'

o.
~ ~'

,.'

'.

• '•

,

1-1~Z£ltTtt):'

" .'
4

:.. '.
-

..
".
..,,..-------,..-

..
,0 0 .'

.. >~
-----~--------------------

" ':
------~----

.'
0 • . •

,
----

.'.
------

1~.~-13~.:r-~):
"_

.

.

.

.'

.'

.

.

.

~. -'
r

" 1-O-.C~13e<a:T.tX) . .'. - ,:'
'...:....-Gs-137(.rtT~)
-

.
'.
0

.

. _- - ~

.'

..

"

l,OE-QS

-:

R_::::: __ ~~~~~~~:::__?;=_~
••

.... ------------_---------------"

'

.

10E-08L-----~--~--------~~------~--~ .. .'
o

'.

.
3/27 AM.

.

"

,

3/25 AM

3/2i AtA

,3/28AM

__--~.~. __------~ __--~--~
3/29 AM- .
o. '

'....

.

3/30 AM

o

3/31

AM ,

, '.' .
.'

~ . '.
.'

'

..

,

..

-

"

,
"

.

:.

.'

••

'.

.1

.

t

I

"
,

,

"

,

.,

.' ....
_,

.

".:,

.'

'

.

12MIi, 3iil~W;i(~5j~:

Ilitti~

(Jrfim~: 'iiil'il~' ,,' ;'::.',1}

."~'.'56Wii fpc {p" Ul;u\,'"

, ,": .~;"·:·· ..::*..... -

"'::-:"~$"_~~.,,:~~r:.'<:, ,':f.~\!3~~r!.!)rFr:·~Jf.:~L ~r, ,:::,(24,~~_~Y,\:,<,: '>,~ ,.:'.~,\~.'~:; '>";' :"~~' "'."., •• ': '®'::·**ltUpdJ.?ti. fii:l:7k?F.ft~ :.,'.... ,', ".' ", ", - . '" '. ".. '.', ' ,,:"",; b; i{' ,x:; ~'(i ;mt¥.-~~~~~(!t'~(l<~'¥r?:':;r;;';, <;, r. .: : .: ;" ":"':,
, .'.',' '.",,~.,;, j!,,0
I,:' .:::'

\:',~:'~*;~!~~r,~' ,j{~~~c;'~.:~~5~~:!;:,::,:/:<:,'.'!{;':; :<:<>-:,':
, ",..'." {,.,"",'.;-,,,, .fJi\,Jj.~:t<IIJr***fR~~tJ5( za. " .. '., . . ...... , -.,': ..,",
',i : .. ~.;;

:. ;'::'..fI:~,if.,c. ~,:-r.,':.;';':,'.':. ' , :~~~::.::::'f~i<:: :~·,;,~;·),:,::::,.·~~~,;t· ~:,::':~':.:.:~';<,>~;,:;,:!,'>~::':·>,\·,;J.;:~;:>:'.','~f/~. '·"~:I::,~~/;.,·, :~' ',:,~:': .... : ·"r.. -. '::c :1t~j~'f1)~~. ~ '._.:'.';', ,W';;±:~f?Jff~~~';:;.;,~ :_',;" .'.:;.;"<. ,~, '~'~,,::~.;~,': ;.;;:\:

·<i.)Jj~tci~o·~~~;: .4·b~ijt.*}jul ~j:·it.~.,i.i](~.ifiit.r.·~,IiIlw.·Fi'rh'~, .. .": :::':. ".;_<'

,.

"f: ::':

::~\.:./

~::.' :.':'

" '.; ~ :~,~ '" ':,

:I:;:~:~i~~t.'ni~i'.,tt:":,3<':4:<i,'m~,.~):~t>.1i:~~" ,~~:~Q·:a, /,:': ,:',' :",I,~llf,,:g'jftt,~~;j=~:I~B~;i¥; :', :,>~ ",'::::>

.'". ;~i,'~";~i:;~:,!: o:.;·'~i~;~~?,'::,,;,:,· .'~"~',\' ri'~,~'.'::,;',':' ':;:~;:,;. .' :>;:
" ( ':- . <.' ~:' -:': ~.':~ :. ,:::': :,,~~~,,\'~~~~~~".'
""',,,," .", ' ... ' .. ! ... '

,': '>,';', ,:::: .-'" ::~~"ffL;'9jf;
• '. • • •

fii.~*~.".'.':D.ft::i'~<!:;R:.':'·.:·:',4!i/·'·'·.·..'~ ~:,"~":.•. : ·tiJ~~*0~.: ....",'"/,,_ ..... "
~'i.,,:'.: ,,',,'
, i!. " , •I •• '~ .'. ," ,'...

'.'.:~,,',:','.

',',', ".:.
' •• ' .." ." •

'.' '. ,,' '. ::' ',',

. .
'

-,
,

_

. ...

,

." .~tl........' '
• _,' '.

,':;'{,:~, ",": ',,: ,"
••• ' •

.• ;...,,,

.' " ".:' . , '" '. '.' .... ': .:....,.' '.: ': , ~ ': .:.'
,~. • .... ;~.

"

••

'~(i"'" . ,':" :.;.:'<:':: ' .. '"
...

......

,

'.

';:',
" .' ",

, .;..;J~~~~~.'"..". ..,\('"",' ..'..'.:.'. ' .'-""',~ ,';
',: ;',:":!,.,,,~!h':~"
_,.,~ , ,;',',
... I!. "_,' ~ .• ;.'

.: : l•• Jt~.14 .,OJl:~).'

~ .J\.';'
..:... ;'" ~

,.ttsJ· ,;;~,
~

.. 'Jih" ,','" .":.':' '.' :;, '. .
.,

" , - 3: 4ni/s
'0 •• ' •• :, ' .'.

"*'.
i
: •••••••

'!',i.•••

:

.

.',
'.

".'

,-..:.".. ,.'.'

~.

..,' .'"
.. ,::
., ,,',.' .. '

_

", ~,.', . ..
t" •

",' ,

;:'
"

',' ..,
'.
.. ~:. .

I

ltAma .
-: ~:: •• '. : •• ',

.'.:

.'
,

..."
, '.

CJ:f.i,: ...... ' ..
• :'.:'

••

....,

.'.

•~

. ",.:.
;; I .. :-: "

.~ . \_0'
, ...: ' ••

."
-~ ' .

1

l1li

_.:

••

-

.._

__ :.'

.'.

,.

." ~~.

..'~

",

~:.-

'.'

.'

.::

• T_,_ ..••

':;

.. ,

.

.- ~
'.

. -.
'

.

. .:.
.

,

.

.

. . . ,~
.

'....

,

,

-_

.
'11 ' ....

~:-.

'."
I .'

"r-

.

"

. .". ~

.

'

.
.., I

.

'.:.
"

.
. "....

..
.
t.

'

"

,

.

~

;

.'

,' . -,

..'.., l\f~ j" '0' 1 I' \'~4< . , '. : ~f\ ... ,.,~. .. "\~y ~". 1

.ij,l~

.'

',:

s.
:

:' "

.

~.

/. >?'~Q1..l.i.: ,2JBOB :29~.1.41r ': '::'.'J~.1J.tl})nmtte·.~·

i:: :."

:,'_" :',;'. "..>. ' ..;., ,".' ..

.'

No '·5751 . p. '-1' .,',

.

.:..: ..•.• ~A~~~:~~~;3~~it·:~~,&;~~:· "~9a
. ~: . :.'," . :~.-.".;.:::.'< :.... ':_,':
.: :'. i. -." '.: .::~~ ••

'. :"-:" *,·~~.I3:~':;l.v~"C~,;1I'litllfi.;t.t7t·tiQ);Q\S.BaAll~ ,,'m.~:;m~t.;5'.t2t: 6:t~·o·:~.·:'.~: :):··.~i·: ' ":" .. " ..,....,.,...,: ' .'. "'," :.,'. ., r . ,: " '!.'. " ,.:·:·litP1;' 2 3 '~;'3"jS 3 'ilS "(~ .:, ,.)' ~ '. '.'r.. ;'; ... ' " :'." ':.c.:., <..':' .: '.:. .';.,:::,'. ..,'::..... ~ ..':- _":.;:.: .: .,.:~.',J~i~~~I:~ '.:' . : --'-~-' .; . 1:;(~:{ >~ ,.... :-......

(j'q

r ..

::'.

':.

, '~ .. : :','- ... :;;i '.' '.' . .: -, ' .' .. . .', ;:.,:,'. ': . '.:'1 .: :
I '.'.,':

(J)~:~~;~~~;~,: itl:Tjj~'~ii'~~»um·.~.:,lq ~•.l1j{~.~li~d·:(~¥li~~o.?M·.' ...

::·'-:i\.;.p·:~-

~.':( .--.::... ~:~~~~ .
.

'..Y.It~~~.~hr~~.m/:· .~:£(.j~iij£.:.t.taj_.~;, ..\..: '.:..:.::.;/~~~{~/>. ~,:'<;:,: . ;(:<./:"':;-:" .: .' .-,'.
. .:.:" .': . '.' ''';~;';'.:: . .".. :' ".• ' ,'. '.... '.: .:' :'. 'oia.~"o: ~ii'·sLliiI·-::c;_iiiT~~~',.f,.,.~...f!.«io<b.i"R!r.flll:,' .. _ ....... '"", . ,.'". ~ ~.".,", .1:1 •• ~11JiI~m.~,;p.~R~J/'~A.v.l..-rrl~'~.lI'4·

..~:~'~\ ..:,:':.',.j<.~'.:;:'

,:~.~!~: ~~~~;~.'':_, '.<':~..:..':';::'~~.'~r :--,~:: i*~:b·~i~~>< .."'::".':. ..:.:~ ..::.' .
t.

:<. ':':\: .. :~..:::

.";J :-..(:'- ..:_':'. ..: ..:-:--' .:.'.'.'.~..': .:';:.:,~>:;'':':.::: .':-:: ' :":.,,':~ .. .
c'

(mt*;b-tlilit••

:jj·

o2:{f3~2iol'

(ft)· ,

.

.':'.'

:

': ~.,.,:,~. ··~i~~·¢~$~~J;:..:··:: ~~*,?~.~·~:."':l{·B;·:.:i~·~:,3a:1}:; (2.4·pt~.~i···,:'·.'· .>:!,' .:.:.~ >_ ...:,'·: : .'...
..

·~$;~.O,)ft'j?:ttl.fJf ..

·t14~.;";"~T;I3••
. jP.##HPr.:
••• ".<' .• ~,.:",

m:

<: ;':'

' . : ;.:.-:;-. '.:
..:;.'. '

..

.' \~. ' ..... ,.' ,.'
; , . '.

,.. :',:

. ~ ..

...:.. ,' . .'
!.

.'.::

~

-.. :. '.

. ".

.
'.
.•

,.,'.: .'.' ·tj1t*~i1).tr
....
c.

". ' c,

',' •

."

~; ;::j; .... ~. :,
f "',

...< .~l.~~:~~':i ;*~~,1:&;~1~*t:.6~,.am~~:~~~ ..'.' .~: R)l,Jill$t::bfI~·di~ .;.. ",',"'~:".•. ~m.:.! .:". V.~·t+;~·tr,.~Q;a~lp·~~:~I4Wi~:.~1:",.,·.,~;lt<~r.;~~~~1;jJH~t~, . :';:",:' ,:",.·~~tc~·~.t;~~·~~vs=!,y#.~{_tj'?-?~m~.~1~)~&*f'.r;:~, ¢ .':.' '.> ~:: . ..;'"i' ,,-::' ..'
.. _,..... " " 1,;,'

. ~ ~~ '.:~

>.,:.~; ',: '.' ...~. ':", :':.:'....• .,:.:. : .. ' "
> '._ ••• '~~ -.

"(9)

~~·i!h·:6mttiJ····· D4tj:~i..~,;, ..:.·'·'· .~.. , _
• .•••
,0"", ~~.', ',_. ,~~

,$;JJ!l., ....... ~~.:{."t.~,.t;.#Vl):.,

.,.~~1It!**At·...." <.,~.:\., ': ..... ' "':, ~:. .:.: .:~'"'"< '~<. ' -. ::;;.::-:' ";.' ':. :.' '. )': ... :,' ..". "... " .... .
,:.,. ~

',' ..
,"

,'\.: ..'..; .::.
•• ·~ •.•

~I:fj

~,~~~~.ft~~,:'.' 4.~tI~mJ~~~p1~1~~.~~.1t~ :?~.l)'::"" ~~·>'1~~.Q)~: ..~
itv"',' .' '. . ';. ...','.".'. ~ .'- .'.";. .'

~:..''''.~.

•••

~.>

l::"

~

,

"',' ",'

: ...•. ~"
~... ..,.~

"."','.'
~.' "

~ •...• ' .. ,' ..

'.

.

"

'_-. .:
.e

:

.":..

v'
.. .",

-. .

':., ~". .. , "
> .'

.

r , .','

'.'.

: ..' , "·Y{1J2V.,_ V/~o. ....itmf~.",.;, 9
"'
..,

'.';, "

-,-"o)*.lj~.JtO).1e·~.·~t;,t~~.= t;ttnt~:tflt7
,

~:Q

..

~4;·.,.~tct~-qt~tLf:.·1-~1-.P.~7l\~7..,~*.tt{.~_~~tt~,;·*·.~ •. '.
"::.,_. ..;".. '. ~ '. "
,t .-.", .1.' ,••

~o:~~}:;~1.k;t. -:,_: 5 .' > .."'';--'''' .'.:':. .'. .'.
.' ::{.,
• ~,.

.

. .. .
•• • •

.' .:.

, .(.i1~~' -7l-5: . ~~:*Oo'ifi·IJt'
'.;' "
, ....

~~tA*'O)·f.j.
.
." + ",:

itt,[ <'.O)~~Z(T$

:;g:.:*~~~::i':'.~~ . . ~ :,-,'" .... .. ...:....
:-'.:', '':: .. , .. , .....
.
•• ~ •• ' '. " '.. ; •• ',. ,....

·.tf·<~h·O~·'···

'

_" '"":...

~

~,_'

....

'.'

.

<."

.'. ~ .... ,OM...... ".. '
/ ~

... ,
.'

.

.

"

. ' ..,'. . ..~.'~ '::' . .... ." ." ... .. ... ~~ii·fI ,'.,.,,' .. ..... :' . ' ~·;i~,
.. - "
..'...,
<

,.

.-.. (.~~19
' .'
\~ .

~ aD7.H·
...
-.

'j
-

Jlil1': ..' .. ' . 0: 6m/.s
,', ~;_,,_.'
.

.·":.:·~·t. ":' ',".: . ','

m .' " ' .
.'
+ -

...

'

••
,.'

...

.

:.
..

_-:....
.

..•

;.J..1.~dtt#

'

..... ....
'

' ... " :~;?!•• ~V).j,,:.. ;
-

..•....

~
'
'

. .~."
'.

,

....

.

'.

'.

'cli"> .
.

D4Kf'

j/.\.~~~~.

'.
I '.'
......••••

_..
~•.

.s->:. ...
.. '.
~ •

..

~.mfi· ..
'.
_'

,.,~,~
.......

'. .....•
.;;.
--"

......
jI

-:

~."

.
'

..'.""
•.......

..'

:'.

rr :

.".".'

.'
,. ~-

.'

.
••

.,..........

,,~

.

'It.

.

..'

'..~' ",'

'.

.

\

..

.

..

,

.

.

,

,l'.Vi

V,IVf: W)

11\'. ""')1

~!~

""'I\~J.sr /J!!!.O.~i!r

q~,..

".

__ ~

.:....•. ;~~~t4:r~~,::~ii~I~4~,~;j\;Vt1I~:·!,~~
,; ..

.:j,~,':, ' .. - ·,.·)"···~it~.i?~)'t"~.·ftig~f~·&tit£=b9.J~iGid;\0~.m*ti_~ .Q··z:l:.!.'t.'6~<'>;~~>(.:. :'.::':.;7':.',·", -'" ..:,,_' :
~;,::f ."~~!>::"::;, ';' ".~~:.
r : :," .' .• '.:' .~.': ':.':, :. :..'./ .:/';.. .;'." ::.:"':~'.: .. :

• .. .~~:." :?<.'
.r ,: ••••• -.

",,:

:.? :>..;"-:'.::~ :.\.~~.:~.~:·"·:::~;<;.:~;:::·: .;. .. ';.;' ...
,";/.<":.': ,' • :~·• . •

_tiit ($z¥a.GX~)···(mt¥ij1ai~r-:;·'·:.:'. ;"),.: .(.,..... ,-.'.'.,

:
"" ".

-

•.'" ·'/ ..'2>:':; :·. ::;r~:';':' . ~·;:.::?;,2~.~:·(~~~~f~j;.~:2~.~~~ .• ':f .,
.: ::···*~~~Qj§!$~~.?~.i1."i: D1(.;r:tJJ)i.~~4t1BUHiIl~m·lO··~.·~~C1,)~iJf~~::r<)j~~P$qjf~r
. "'/ .• '.' . ·'''-e .. ·· '.'.

: ." -. ' , .'"

";.......

' : .'.. : .-Iift:r~:.·1i.~~J!T13J!.'pJf~·iSm -I§M '. : '.'. ". l . :..;;:.: >,.: ....:.... :' ':'.: ..'<..~... ':, ..:'.,', . '.':.)~ ".~:...~~. . . "~.·J!{Ti1~.PJi' '<: ,. ...... .... ". ' ' .. ~ _..
.... '.

.

.

:._:"·:·~*.:,'._R~~.~.m;.<·· · ·:··4,i._."~lJ-7f1:iDrit:."':"·':";··'·· .:.:.:.::.;:.:<:<.,:-:,.: ;<~'.::.'.".: .. : ._.
,' .. ,1)

",-:.':)'. "" ':." ; . :"'., ..·#im·e:tiiiaj.~uriWlt:k 18t*.*tlt~~tLl·2a : '.-::>:\ :',".:..'...,'_'.,::".;, ..~:=i~*~~~i$~m:.:'-:.· ·.).~.~~:.;'·._~i;·,·:···:.··~,.':~';··:.:::;· ..': ....:<:.,\.: .... : :. '.<' ',. : ':.'.'
:','
.~~.~~~iJ:.·· .:'. (J~~.' .
...

: .., ,~~iI•. ti.~~~ _..... '~;;.::.. ..:: -:";:"};.~,.:,::\::,:,:"_:.:> "; .... .;.,": . ,.: :
.'~(m

·ltlit.jj**it~

::': :-.",
:."<: .,:

.~~~,It~·~t!-·.a*f1itl~~7L~,~1t.: ' ..:,",. ."', '. " .,. .' . .' .> ~·':1t}Iij,t4i,~.:o.v~>,.: '."" .: ,", . ". '" .. ',' '_'.' .' ~: • .'Wt;ltti:4:.tct.'. '.. :'< .~:.:. . '. :. . .. , '..
'..• 'iF!
e, : { ••

>~:..... :,~.-,::,<.::.,.j. ':.' .~::-: . '. '.:';J~~~~ ~,<';:" ..':":. -. .·i.;~~f~~t?it~.•~:;:·:~~~~~1Jf..~?,~v~*. 1rg~·3.'O. ~..~·.lf~:l.-l" ..S.O..·.~ .~ "
'.
:. :.

'.:.', *.ilr~_~~.~IIf~t··.'.·, · .:.*~:13.';.tJl q:.·a.' .. J6,~~',~f .2.4: :ti~)<" ...._,-:< .. ~",:::.' :. ::.'~'.:' ..' . '.,. : , . " ·~m.. co~.··. ·.:t'jF1itm·1pl~,it~fI~~tb' ' ' ~:":.'.' :... .."; '. '-:::·I·'.~ .:.';.;.:::~:~:.:.. '..~. _#.:b__ gi~Il~~· ~~v~)".,:· ::' ~, '. :".. .':<, ',.:'::.::".' , : . -. .. (.t~;.·
.

.

.

'.'.- ,.,:
• •

... .. :,.:.'
,

<:.

'.

(/) ··hIir~·~~.fr&.:·: : .'
"JmlV.l""'l1ll~

:.'

"','J'

.:.;'

".

••.•

.

-

i'.

". ;'.:.~!,~.-. ." . '. '

. . . :.....

.'

"'.

':

.

'. .

.,:

.. '.:

.'

"

. ..~
,

. . .Lt1itl~ .
~ .. ' • 'j •

.,

.

,
1

...

..
'

I,

..

'.'

:

"

.~.
... .... _..


"'~" ...... .10

'.
__ "; ••

': , f..
_ .... •f ;

.,
_

'.
.

.
'. .
"

'.
,
"

'. . ,

.
..
,

.
••

..

..'

\..

.

. . .. .~ ..
«.

...
'

..
.'

,

.


.,

'.

-

.

. . . jli~-Y~~~,~-1~t~" . ~J .....
'.
r ••

.

..

;."
~ • > '

.>

.
r

r

r :».

~ ..

"

..... ,'.. :··'d"

.1- ••

f

.'
<.

'''\

.r

!.

•..•

,'

"

:1

....
"
• _.

", ~,.
:~
,
~I'· ~."

./ ....

.
,

..

.~

: .>

': ~.;.~.',.','
.,_,:

"

'JI,;,,'

'.

..

,',

;.

.:

,:," 1~1';:"f/ ~ ,:'
'O~'5m1t~""~ '.\ ...~ ... ... ..•
. :".

-~\.

.....

,.

,~.'.~

"
.....

.:_t

• ":

\."'

r-:

..,;.

_.:.
!- .

-~

,

_

"

,,'.
"

"

'

.. r.. ., t' • .'. '.

· ~""_'

A~ •• ->,

'If_"' ••••••

__,•••• ~••~
"

. . .
'
"

"

,

..

~
,

,

....
.;
"I. "

"

.
.'
..

',

.

"

....

,.

:1~~:.t--_'\5~~~ '.'~ .'.'. , . '. 3.F.r·S1.8.··4·00&· '. <.;." ., : .: .. : '

. . ~•• ~RllnllP-A·~:. ..
..
~'.

.~

:

.

,

:

'. \.

·,CAMS :'.
' ..'.:...

.

'."'. ·.··'.D/W.4.23X10'Svih
.'..

SIC ,BaX.10'SvJh .:, (~/~1'~1Iff) ..

.:

: SiC 1~21X1:{)QSy/h~":' -SIC! '1;Osx1asv/h' . .' . .({3/3·l.2.tlQ~m·· . ·(3/ao;~~ ... '. :

'. DiW··a8s~10~Jh '.:.. c .. .

o/w:·:·i6.i,x~.o1.~ih'.'".".
',a~'.'

.. OIW"

o~~a:'~'(~~
··O.427Wa .~.~ab$l'

_b$);.

,~~?a~~o~~~.a~
·o..~~~·g(O.52Bft,_Pa

'... D!W~ftIEf'1.l

.. : '. ".

. ~:1~~:
....

.

,.'.

",

~1'.,

.. '

.:

;.'.:',;' (~3~zoO.mlf),·:~·. .

.'

61i>n.

'.'

t1bs) .. O~~7MPa 1t:(O~

..: ':.'

:O~~~~.;~:~~~~~.·~~·· ~.>~i ,">•...~,-:.:.~".;_:,;.:: :... .'. '. ..,''.:'..... " .... ,....... ' , ..
:..... '.':'::~~./:.....
~'-'
:!>U::I":';' :".:.

,.

:......
, .'

',.2'"

. .... ".; .. ,'.. ,.
" ...... ,._., .,:"
.~ ..

.•.. ;'.:':::.~

....

.,._ .. :'

. ...

:'" <. ~':~,:>.,.,' " " . . _.
': ; .

.

. '.' '_':,.' ~1

;....._.. ,
'"

'" '.. :. ~~"

'FPClfH-Y~'?" -': .' -, ·4s0Omm':.· ""'Ai· '.'. (~~t2:-«?"~·,
_Ul .', ','

.. ,._. .,:.. .

4.g~ ~,' ··~4:6~~::: ~.>.~., ':~'.~.. ' :'. :....
.: ~:.
:; ., . '::~2"':· ..: :.:: :;'" .

.': .'. -;23.0'C:.:.

.".

(3131:~~

,56oomm:: ':.:_.

"

, .•...

'.

.'r~f.:~2.m'';;n.'-

: .~.' ...... :", . '.. ~

~mJlClB!.4l CP/G2.C)._ .. ' :".

~ ~~,J_
,. -: ~.'
_<

". ':~:;::" ". " .: ~~C$

·\.'W·mID~,'::" '.:

'(PjC40) .. ':".

._'~',.:" f!~S.~II*'

.:- ......

::...

p ..... _.fJ;OIJI'iUil5)
-: '. ." .' .. '

"'_1E~uha')
• '...

="' !T-':Jj£<MPa:r).:+· :I$lt(~lUoi31dPoII)
.:~ ••••• " ' ••••. : ~

\~:_~_~.~;~q~~':>~:' .-'-.'. .;::> tr -:;, .', ~:.
'··'~r~ -.:..:. :~:.j' 'r :..-:" r.

'.

~-,,'~

-.-~""="·

==-'!'<~9.1~,~~·j~55)~,_'J· ~~;

, ' .:
••••••

.

:- '".
",

-~ ".'
~.' '"

._':.". '1F•• ff!(9~:n
.. ~. ~ • ..' "".,:"

t.- ~.
,"

"

-:

1"

','

~.:.~

..•.
",

..'. ~ .
.'

.[ ,,~~) It.' .. .
('...

.....

,'

,
,-

.

.'

'"

:,'

.
"..

.: ._t
, "

",

'

...
"

.;:.

'

...~

.'

..
. ..•.

'.

::":

.

..' ..,

-~,

........
..' ~. .:
1 ...

,'",:

;

,.
-;

...'.. 7:·':.•• :

0" ~

-

1

... .,.::-,

.-:;~t,
":
',.

.'"

_..

~

f~~~~~~t~~5~~~S~ieii~~~~~;~~4;~~~~~~~~~V .
.,',

,
,

'.'

....
• "" ! ~ '.

"'

~ ~ ':,l ,"

...

", !-::' ,'-.,;, ,.'
"

"

~ ,
"

.~ .
.';,

-v

,

.~.
~+

-,
, '.

'.' 'I:
.a.,' -,

'f

.:

.,': ...~

':;'
-;,"

.

. '.

. . '~:" .

",
.'

~:

,-

'

r ' .• '

.....
,

.......
',I

..

"

,r '; •••
",.

':"

",
.'

....
.:

... "
e" :.~ .

.:';"'"

.c

,.,·'t

"

":i·.····

.-

'

':'.'.'

.....

.....
,.,

..-. ..

~

"

.:"
.'

....

',

.

....

,',

:.'.~.,:,.:,",: ':>:,:::~c;~~;~;~.~~t'JL~~:~:~;.; ,'. ",:,' '"' "
.'
,

,

.: . ':a'~"'" : ':'._. ~Y/l.~;.',··;···~.:;': ~~:~~: .. f!:·::
,. ".,',. ' (M'sil/hr'"
:

.

..

"_2~11~i3ia·o:1:30:-~ ....,. ',._toa~-·._:: .
Z0111Si30 2iOO·i
"

. : '~'. '" .. 1·2011[3/302:30:·.' :' .. , ',.'" '_'. ,.,20-111.1130:&00" .. "."., "10&' .';'.' .. ',.J ·:.:···'186:.\~ -; ... :......: BO·(~'·. , . . 2011/a/SQ·I:30 ~.. ;'.' . _. . '. 1.06,:: '.: :'. .,'~'_". :189':' :'. .,.;. ;',. ,,',·,:·IIj"'. .' '", .: 2011/3131)'4cQO·· .. ~ ·{.OBi;. ',' .. '.. ':.165,,:'" ". '. ;:: ::,,:82 .. :. .' 201113/30:4i30'·. '" ", , . foOl... ·, .,' .. .. .. :' 1&1-' " ';, .;.:.'~: ...... :"81-', '.: .. 20UI3L3G5.-OO:·:· :,'.... 1.08 .:" \~<. ···:·t80··:' ';" " ;,'.'~'" ""'ao::':'~'" ;. .'. 2()1113/aO.S:30.'-: :-. '. . . to-a··.· ..,.....;,' . ~ 167,':'· ilL' ,.... . .' , ~, ,2_Q1113/30·tN)O.·.,:.· ".;' UI8 :. ". ".16$ :.... .' c· '," :. '80 ':' .
• J. C,' ;.;.,." ••

1.09 ~ ".';; ,';: . '.: ': '1&1." ..;..... ; 1aa; ,·.,,. .,·.···':··.. ·."1&t:":···' . ..

.~. :".iJ':

~" "'JltSV/h)

:-<. .: " ,:>JI~::.::,''..' >., '.' .::'.. ,>.<:;: .' ':
········,·(JiSy)'h):··:·:·'···>
9.

,_ 188" .~ ....

":.. .... :. n:' ;... '. " ·:.~>~:·,::80·:···, ': ..

•~

- ••• :::

'(.:-81 ..:: ..

" ..
.

1~ .. ••

4

~~

. ... '.

-.'

.<:.;

'.

~ ••

:

. ",
. ......

-, ~:".: /
"

:;.: ~

.-'j'
"

',

.

'20ftL3/30

. ... ';'.

. ~: '. . 16'1':.· ',... ' .. ' ·'.79·· .. .'. :t:· '.l',·· 18ft : . '.,'. .';'. . ·79':· c' · 2.011i'3/308:~O·· .r-: , .: 1... 08 ,.'. " r ..'.165.:,' ." '."'.' ,'19, .s.. : t011'/4/30~g!OO--' ' '1.0S.· -~'. ~. itL .~ " . 188.' ' .. -~". -_IS: .~' .' 'i01113/309~O'" : 1.0L . '.: .. u·· " '181;·, '.' , '.' ,>19, " . .' ... . . '.:.2..011/3[30'10.:00:' '., l.Q~,'" . ,i' .',' 188· .' >'.' .. ' 80"': .' .... . '. ", ," . , ···.·201l'3130.10:aO .. · ". 1:0 ,-" . '.' 172· .... , ...... "13. .. ",' '...... .".: , .. " 2011,3/30UlOO·· ·: f.OI:i ':. ,(.64",,:-: . ",' ,"9:".:. '. . ,,'" ,"I011ladl1L1J':30" .' 1.0fk.. "': :,;.,188 . ':., . ··","<.11' .' ··_i.'·. : .. ' .... ~~. ".~ " 2011/S a01.I!Do:::'J.ll5, ~ '·":i:~··~···· _16" ._ ~.' ~':;'1'" :;<':'77·:,. :2011133012.:30:',' >: " :.105..·· , ,r:.,·· 1ea :-" .. ,; :,' ,. 7.. ·· :._ :' 201MIJ 30 1S-00· ;.. .. ;.,: 1.04,' .' ': '...... fas··'·· ._..~, . .'.... :'., 'IF .' / . . . .'.2011/ faG '3:30'·: .' . .... 1.06··.· " a . :'. 18S,' :-- ' .. ' .. 14':~
r,

,2.Q1U3l307~30'·. . 2.01'1/313'08:00'

"20U/3/30<7:00"

e:ao _.::;:~:
:".

. .....
'

''::1.07' ..... .

':,101· ":.,;. :1.01.:'·,.'

··tor: . '." .... '.

'.'.'

;.1&8.:'-'· 165~,"",

:. .' "'.

t, . '78. -:. ':··18 .'.

'.

. ...

..
.. ',
",,,

,,'1'

"" ~ , ••

.

>--J'_..
r:
"'-"

t"~

'_·'_-.H·"

1',

'-"

_',

.' , '.,' : ., ,","

. . : 2,o:t1li 130:·14!30···.
'2011/330J .. 6:00. -201VSJ3015i30·. 2011 aI30"8!t'1O'.

'20U/~r/-30'l4cC)(k

•.
\

'.

:. 2011 '3;30·17: 0'· . . . -', 2 f1 31.3n,1A:OO

-.

. 2011. 1/30 1t1~ 0';', .', . ". 1.02' · 2011 {313.aj"1: Q , .'. 1.02·
r •••

~', 1.04:·:·".' ~':, 16~r . " . .'. ·76 •.,.... :, " '1Jl5~. t ' .., .t83... ' ,.. ,..... "15, ' .. . ', :.,'. '.': .1.03,::'" '-' ....... 1'B~_; .' ,· ... ·13·. ..'~' '.1.01-.;·' ." . • '16' ': :.' ·1&:' ': " ,:' ",'
'.. '1.03', . . ', ' -,' 1.08 .. ,7

.

..

·1'.05 '.' ,,' .

L."

.

1S4·.~·.'...

,·.,78.·

..

'

"

..

~

.. : .... :: ",
,

'.
• I .~

···.;·2! 1f8I.aO'18l30·, 1
211'3./4019·00:·

:1.08.'

....•..

',' ,',18 ."'. '. 151, ft· .; 1St).·, 151 ":','!. ,159:'
J

.' . ~" . . . 1...·. "

.".' ,

:'.. ' 74·' ->» . 73:'-

, ...• .

.. ···'·.~··14·~ '.. .: ',.74:
"i
_._.

..: .

.

,

'4

. .",

.' , ,201113/30·111:00.'" '. '., 1.0&' ' , . ~OI1/3/3(UO:OO··. '. ;" . 1111. .... ; 2011/V30 20:30:. :.: ... 1.00: '. . ".2Q_U/a/aoIt: 0··.. ..'. ' 1.00:' :., .,1 2011lI/30'2~= 0 : ,.. . 1.00.. ·. : ~ · 2011MI3I' 22~ IlL ",.".. ',. lAO:, ' · 20ti!; 1L322:30:" ...... 099"· . ;,20111 ~a· 2S:00.· . " ·0.99" , .20llL va ·2&30 . '. 0.S9· ", .' 201'1 11/31'0,;00" .'" .1);'9 ", 2011) 131"0:30. :.' · .. 2011 Sla11:OO· :.' .. o;giJ .. . 2Ol1/3l3i MiD.:,' , ,:o.fs .:'. '. 2.01113/81- 2ioo, . 1.00 " · 20.1tl3/3.1··2itlO' . 0.9![: ...., ' .. zftH/3/31 'a:oo·. • ',' (tiS '. '.;'. . .. 20111313'1"3:30 .... ;'0,99· .. .:

... , ....

!1I()5·.:·I.: .. ~.

,: . 'J68 '. ,::.' , 76 ' '.~., .:.157·.. ;. '. . . .:·1S.·'· '. . ~55 .. . .:...... ·7 .... ·.:.:. , .' ,16&.: . '. ": .~. 1:' ". j,'.' '154 .. . '1 ..'. . '... ~". 153:" '. .. .. ~ :.-: 1 ' f53 .: : .'. '73' ..

'~:"',

158

4

...

, ••.

.,_

"':'

;.75···· ,-' '.-'

. 'J::)
(

'<.. .'

)

"1ST;

ucr ".

• '.'

•"
:'1 .'
..
!

,151· :: '. . .'. , ". .13: 1!...'······ ~. , 72 .' 152 ' . ' " ." 154 : ,:' '.12' .

;..

. .: '.73"

.~
'

..

.

1.r· .

. 152·.
152,

.,';'

.

.72'

'152: ." 1.63" 151. ..··

1:.: ...
t,

"
~.'

.101.1/a/31:~:OO ; ,201113/31- 4:30" . . · 2011/3/31 6~O' .: '.

.

:.'

0,99 ..-. .' "'99 .. : . . .'.' !.BJ,.'

•~ " .

I,.

, . 71' ... 162' " .... ',;' ~ .... : ' '.71 ~.. . ".' ;; 182: ' . . '71·, "';.'
,15:'·. ..'.. '.' ,

,...

. , .:

.'.,'.73 ", .. ..... :,7:1 :

.....v "" ..:

1'''·"
.

71

'

.

~,

'.

· IlD1111917= 0' '. 201f1 rLat t:u."_ . 2Q111/31.&:a

0:.98," "098.

Me . '.

..: • •

'.: ' ... ' .' ·150 ts.o:·'
..

, . .. ,.
,

'f!iO',,:·:·~,··

-". -, , 2.
0

ll

.

.

.'

'l 1-20UiF:.3JB 1a~"':9~34.~;j·:.~ tl) JH1J~f~, .:: ~~I·tt~r·d·:,::.~··,;:,~.~,··.":~;.;·~>:,:,.:·",\ 1-3 p·utn ~~ .~.,:'.::: ~o·;'72.030JH.· ':6 P: O~5:' .

; ".. .....
"

:1,

,

r

"

.

.,

..: ._:-

:':'~:;"~; :;;;~!~§;t,::.~:~:~,:::,;j~~§~':,~'~:~~~ltf~~ :',' '., i
. ., ~
,

2fi~
f "~::' ,~.'.,~
,_ ,"

~0
v, , .•

, ' .~,.' ::.iiJ*~~';":,~
..... : ..
';,.... ,::~:I;·::~~.,··.:··"·'.-J._~~.;~:; ,~~: i' . '.,<':.}:'.,: ;.",
v'

'..... ~~~.~~: ... ' "'...< !:.: :' .. ': __·..,·:.::.i;.•. : · ,m.Iot.R'fIN • ""
.i."'. • " '

:::'.~~i;j;_~,~&!!~~~i~~~J~'H~!~~. it.."··..... .... · . ,;..~ , .,:>::::. ..' ..
_'. .... •
< ".

;" "G'
..:..,

,;:"'~~~~t;':~;'~~~~;

~~~i!1t '.,~~;a~\~;,~".: >;~;, ~tAi .<:~·~··l*u{l;.<. ~~;\;:i~·ijlc'nr.f;~/:';·· •• :·f::lS·q!cmar:;-.~·:
_. • ~.~. .. ,,' ~~:.: ~ .•
~4

,.., ..:- .. '.~' :.:

. ',.' .. ,

:.:

'J." ,: ,.~,:'~"'...:'.',:' '. :,['
,I> ",
co-

::',:":O'O:D;~'.'
,"po:,
I

I..

..

.,

. :.:'.',

>'
;

.'::: •.• _.:

....,.... ~.:; ..:::~:~.t., ..~.:: .:;::J';:::~'~::'~:~:~~":':'."!~'::. ... "/'" ::,:;,;~~:·:~.~~,~~~;!~!':~~L~ }.l.::::~.·: \~~.:.~~:;".: '~'.".: .. .
';. ~:.:
, ,

~ij._~.~· ••
, ,;,~
. }

<i>·.:::~':. ~.:"
'.:

I.:~a,

v-

;.

':' '.-. -.~,~..•~-',;.:", _,"-';' .-. ~ .: .

.>.

J"

. .:.'

!

:'~~{CDi®,·: :'

, :.

::'~V'"
•• :1.

".
,Ii·

•"'l .' '. • . •

' • '.'-'~

~

c.

..'1

~

.. ;

:\.~.. 9t.8E~O(-:"'.:. . ..... ~ :.. : .";.. .. ..
'_' ..

. _.
'.

._ r"~.

:: .•. "··AI'", ...,.:;_

L'

:02 ; '.' .
"> ~~ •

...

;,.·\i:'~.~ O . • 'SlfOi'
.
, .

'1"

••

,': .••;.". ,".(1:' ... t·
>

",

.J.:.. ~. . ~ ':',
'.

"il'

4"5E;';'U2': ..; .'.

-

:

,

.:'.,;

,

':.

.' :~. ": .. .,<;'·'6E-02

~-'

": ..,. L.""··

'. ,":' '.

)

~

'.'

....

','

....

.
.'

,

......\ 9E"'02 ",.'"

.....,.
........
\. .' .".

':.~ 'o··j2; 2
"

.

-'.

~
-.

-' : .:" ...

.,

":; '1~' SE+OO .. '.
".:
,

~

-

."

.. :.'_'

"

'.'

'"

::. ;:1 ~'' ' ~f 1 ~ " d.:·'!

.. ......

'iE~O'~'.: ..,:." ",

.. ,.
"

. ,,'.

.: ."

. .'

.... ..
.,'

.

' .. #.. ... ~

• ·:'··';·3···.E··.:...1il' -u .~~ :
.
"~"-

':" ,,; "'4
~ ."

__ .

.' s, '.

u.-

II .'\1: _ ,

" V:

• ~. ' ..

:}ti~~\ ·..·.····~;3~~(t 2E~O~:.·, .. · :.',' : if" o~E:·oc;,:r.'.u.~ox·l.,._.~c~[~if~~.7!,~·~ o ( ."
',".~' ':.1:' .. c.

..

.'

"0'

.

.

.. .·: · ..

,,'

:.

'-'~

..

.-~

~','

..

-

..
-

..
'.'

.'

.,1'

••

'.

4'

.:

:1

.I".? . ~

'.'

... .

,

" f ,..;...

',.

-t'

~.

i' . ,
~.

....

1

~
[

a
~'

~.

~

.. :

,

..

..

.'

...

-',

.

oJ-i."

...

'

,

..

..

(

••••

J~

•• ~

f .'

,

,

,

"
,

. ',' n' ,
,,~.,
, > ..

.,
.

"

, '1"'" , .
.,
,

I

I"'

••

.~

,
.

.'

!

'.

,

"

.

"

..

;

it.' : t, . ' ,

"

'

,

R


.,
,

,.,'

.

:'r", "

~.
"

.

'
'

. ",

"

" !,' •

.v-.

::< :,'.

. _ ~-.:, ..

i,

'.

'"

'

. ..:

.'

:.

i~},~tJ~1:
4"

_. :~-.r."~ . ....~

'\ _. 0';-.

:'

.

,

'v
. -~{""f: '~.~ ..... ~ .:.
-',L'

'.

.s:::/,,'

'1",,: ,~':.\,:"'

'

..~.
"

......

.•~ ',.,-

:'.

'}~.,~:,

"

I

r

:

."r

"

"

.'

"

','
I

II

... ...

.'

,

'. 111 O.P~-'?~t.t;O:OX 1 Q -Cll::rt;~~~~.,.

.

,(,-140 . (lite)

..

. '.' .: .:: :: ~ . < ... . ".:.... 6.aE-~1 , .. : ,1..1.,4E-02- ... .

"

,1,- '" '. ",

'

.

.'

''''4E:-01, .

.

. '. '

>

. ....

.'
.

,

.
. '.

, ,',

.
<

.' .,',',: "1:'"
Ii'

.

. ·r . .
~
.' .

. .'

.
.
\

." '
: •

. .I, ~

t

:".

"'!

.J
"

I

.
"

:

..
,,',

'

..

\
•. e" ,

.,
I •

"

.'.

'.
,

'

.'

.

"

.:._~. : '.
"

.
'

......
-. . ". ...... :'. '.. . t·

'.(~'; '·~~~J~~ffQ~.~,cp~tt~~~~~~C:
.....: '.~ ..
"

';

'§~iI~·~·t~~,.m(~'~~~Ii~~~~~~~~~~~~~~~~~.~',.:·::~,:·:.l.',,· )":';....
.

_~!"~:'..' t·,:,·,
-,

-,

,

~ ..

...

.

,

.
• " w'

'.I...1J

_::n:

",

.'_
!--O

.',

.... ,
2;,••

,'.

.,.::. ~.

~>,:.}i' .:

-

.... ' '.. -.~ ". '.:
4

.'

.'

.. ~

.. ~.: ~
",

._

'.

~.

"

.....
;."

".

_"."
~

.....
'"

.'

,,..

J;

:"

".
f_ ".

," :
'" t·,

..~'. ~ ,'" .: ..

.... ",
'"

":>'?

.'.

.r·,,

.',

..:~-

.' .-!ii ......,
.Cl

.~-.~

" t'
;,

...
i

.....
-c

-

.',

., . :,;:
" , .;

'.~.

...~

->.

'.. ' ,i'.""

..'. ',' ..',.;; \.]

;''. :"'\

>, \:

,;:.::
r

,': ::~.~~> :'_"'.'" '.::~
.' .• , ,~ ....,1.' ',.. " .....~ ' .. " ~ ", _.

.:.".',.'":, .':,;,,,',_:r:,.::~~:~!U~: " ~~4B~.~J::,
., .' , .-' I '." (,1-

, ;',.' '.....',

", :,";;~

i)i~#:ti~., .>;

I"~~~'I":'<
>

'.:<.:,

.',.;'" ,

·10~O~ '.,;i' \': ..•.:'.::.'.~'.~:. " ;:.'.' ,;:: :.:>~.: :.: ~~~ ::4~~~~Qn¥f~:ti . ~:~~:: 4~~?~O{1ilil <.::: :',':'.. " ,"." .. . '
Ft.J~SI§1, O. k tn)·
'. . . ..
.
. "
••

,::,::: ':::,~~~:

'::,':,,:i,',: !:,.;,j~o'i~G~jW~~~~:,,:i,\:,. ',:,',:':, ...
..~......
IT

~~m~..,_. ', ,'..',; :~;4dSi~:"";,~~f~J;,> ;~~~~lfi.'l,~ 'V' ;,';;;[B~~~~>"
.
,

.
!

"

~ .' ~.,

:~,

..

~.'

. .;-: .,"

··t*W.fI',"·,··

CP~FiilJ1C' ,'(

;">' '. ': B·q/Cm.".,:>:'··~"'.·..·.., ••.

. ', '.. -~' ". Y
,,~.~

~;..,;;:;.;.;...,;;;;;.o~~

............... ~~~~~~~..;.-,-~~~~~~~~~~,........

~:,,:KDI@)'
....... ~.

". ."
;.\'_-

.

_...

.

-....

.

'. .';'.~::' ;:(~tl~)" .'.. '."2; 6E~oi::;:~(:<;' {OE~·o2:-. -: ".~~:.o: :':3E~Ol';::..>~.' . :' . .: .
.:~ ", .: , .~~: ·:::"'~i.::''-':~''''_)'~'' .. ~. ,.:.. ~ ~.". "

'r,:·~:

~~ .

~:. 0. 1' _

'.
:.

~
'"

~!.~.

~. ••••

,~.

{

.

.. ~ . " ':. C,':'1·37." . ~. .,' ·a4E~Ot··.. .:_
.'. :.' ($1lS0#l
~ • ~ •

'. .
_

.

". '. .r'.

2:0~.02
•.
j'.~ '.' '.. '. ~ •

- '.'
• • m

9f~Of
•••• •

_
'" : '•.

,3.:8</ ···.
,p'

_.,
'. '.' I"

....

.'.
I -

'.
.'

.~ • ~
.._

" _'_>.".~: .:
_ ~ '...

." . ":._-: *..
~.. I.

:~ o. :', .:',i'2t;o~' '<,'J~11~~
_,' = . . ~

.(~lI:).:.;.' : ..

"~ •

,
.

.'

"':2_E70t . ":" A..·2E~02·<.: .r
0-.. .•
i~

- ':.: _.' .·aE~ot··· ···:: .... ..
• ~,::

I..

,;~1E~,,:':':4E-ij
,_ . . l.. : ...... . , '
'":'. ". ~ .' ~ " • "., .

.

. .. . .' 0; 1~ :; . (_) .
.'

,

.

O· 2' ":", -

. '.. 'c..-:'.'_·· ),;., ..
. .

.

OE~Ot:I:t.:(.).

• • • •

O~ ~ 0 -G. (: !il.~.,*1!.~,~~" ..... ": ' .. '.
~
• ' • ,........ ... " : • , •• •

~.'

."

.
';. ~I

•"

..

..
',

r -.i

_-_ "

' ••

'. . . ". .

.,'

_.'

'

..
.

..

..
'

,

",

,

.

. ,.

....

.

.

..

_'

"

.'

,.'

i

/

rr ' t·
•. .

, ,

.

. :' I _

_

I t.

'.

..
"f •

,
"

.;~I~"I R''~~'~i'\};~~~,;~?","s,,~:~;~~q:: lor, 0')}1:11:/,;,:'::
tlil.-~·jf;~$!;tJ~l .... . .. ::;'~:".:: }:~:}:,
, >t~. ' ': -, .~..t' -.

..... :.
,;

.
'.

'~'.

--. _.'

. 0,.1-

;

+-'.'.:,'"

; ,.~'I, ".

'.

.
". "_L ."

..
~'

. ::.-.~.'_- . ~ ~
.

..

~~,',

'.
L ~:' "

'_oi'

.....
-'- .

....

....
':'"

, t·

.

."

.'

~

."

I _.:"

,;..",

.

,:\~;},~"
.'
'

,"

.

..

"

,

....,.

'. ,- ~>

.- -

:!

:..>', ;:.<......:':~/':':;':.>,:.~',~:'" ~ ,

.,

"40

_.; .... ":.
~. r.> .:
_"

"_ ,

...
-"
. I.~

,',"

-.-'

..

• ;~
" T •••

... ".:,_

••

'" •••

t

'';'"1'1

. . 'i _

. p._

~:

. ". >-')~:-~ _.• ', ", •• •

- ..

..... ~~ ~. .: r .. .•. . ..•.
!_ ....
» ••••. :~:

'.

.,,.-

.:. I

....... .:.-:.•.. .;. .-.- '.: '. ~~ . ..,:.. '.: ::.. .
"

.....

.

-

',-

,"

...
"

'

'"
,
"

"

.... !.
'Jo".

.. ...": .~ ..:.: .....
:.~

_.,';.:,", t: ,_."

. ,. '.- ..... ".:",

'.:' ., -,

~.
r:
i' •• : ..••• -.

.

:

"

.. .... . ~
'. "
.:-:;

.,

.!

. .. ~

-. ' ..
.'

.

....

.

....

,

",.;_'

!~.....

.'

'.

. ,-

-,

~ ': ..

,

.,
'.a;t ••

"
"

"

.

~

:'

:

'

...
"

~;b~r;$1f~2.~.mlt_.","1fl,~i::L~_
....: .... \ :.". _.r" _.
#

,,-ij1j.J!I"'»;iti'toU!~ •• . ".
,"

'.

-,

:tt_~.~~:::'9"\'C . ,:,'
";'

.~ ..

'.'~,

'," SfIila1PJf3tS

'
.'

....

.
'.

" ,-

.'

.....

;

,

";.'

"
,

....

:.
"

~.
. '.-' "

" :' :..j

..

'

..

-,
'.
',-'

...
'

......

~~

,

..... _." ,
',",

':

.
..

..
.
','
("

,.

,-

'.,

=-,
','

,

.
':-;"
.,'

-,

.

(_.'

,.-

"

'7.

,._., 1

';'.,.

_f

'.
'0;

~

:

.:: .~ ...

,""

..

-"

.

.' .
',: -.;

i

..
,~

:-_____..

_
:

-:

,

.-

....

:~.>~ ~.:__..
.'-.E;C
"<.c

·.W

~'1.0~+O3·
1 :

;' .-.-..ci •.• ..llI'!
, ."I,...:l

"

"

.

.

'.

..' ~.

:
j'

~.

~.

:~-.
'
.'

.. ,
,..,-":'~'.
..!" t ....

-',

<~

1.DE+02

.. ----~-:

....------,..

---...:.---.;.-

--_._--.:.._,.._.;..

--..:..-- ..........- --...:...--'7"'-- -T.-- -- ~-:'"-":.?'-- ::"--'~'-""':~'--.~;:-~""~::

.....::

.......... :-,~ ... :.~
::.- ..•.

. "'.:. ··rJ ;;;;;

.:....

,_ ._
C'<

~

': :.··..~,.~·:·8 ·

1 ~OE;t.O,1 ~-- -:.--,- ...:.. .... :---:.-;- _":.,.:,..---,.-",-:-.:.:"'-:' -- -:-,--:'-"
',

~,.~
.':',;;-:

~

!','

1:0E+OO
~.,
"

1.0~01

--.-'---:"---:-~--"'.---" .... 'r:

;;

'.

~'

.

.,
'.
"! .:.,,'~'

-:---':",--"

.

.

-::":"-'1---

' ..

.'.,

~

.

'-

, ,,}:.
.: r.'
• ,
~. " .-

'::\/
r:'"
''11 -, ;.

.....: :..

':;';:'j!
, ... .}".

...:;.' ..
•. '~'" •••

I,

-.':'.'

'.~.~.
'

1.0E-02· I?;._._,- ----

-'~----.:.,,: - ., --: ::~~":-'- --;'-~"

"!.:-:" ~---

~:;'~--';-·-~-':'-":-~:;~.·~7~~"-·'f·':~'~~';
.~: .: '", :,:"
'.J ", 't ..... :

:.:':~~I-~~,:.~~~~~7~~·:~::~··~'~~·~:~:.~~t:: :'l: ,.: >,»~::,~:'.:.'.:;~~. .< / '::',
+:" ~'.: ,~ ., ~ ," .':.,~~;:: .•~'~.".:, :.',,~,:, ~.: ..
OJ .. \ '" •• -.~','"

,'.+

',.:.~:':....,

•.•. ~

'.'

,_,

~.:~.:J'(."-:,\;, .:;..

,.

'2

""

""
. .i :-~

.:. .C' '~'.:-.>'I:':~' ':,-:'c ";"';' ,
," ',..

• ;- -:

.:.·.:·~·:,;~·~~.:_-;:~;_;.:~.:.~.1,~.:,.:.:.;~ .•. .', .. _',,~::"

1;OE-OS:

"'

_'!"'

":"'._' "'!'!'

2011./31~1.2011/3/22.

2011~~'.:·.~ii#j?:~;:~.,:.~ ..01:j1.3/~;1:~2~1:1~J~c ::;2~1,:~/~jftt~'1ifjt2/J~*~·~ijp.~~/20i:~l3~·;::~?i·1"::":' ,:A,:,.:x,~i·.;'.." <',:
......

__

~

.:.."'!"'"':'~

""'~

_~~_~

.• ~~_~~_~~~~

--:~'""!_~~~-.-.~.-""!"~ '!!.~.~ ..

~: .;. • .-~._._~..;.

.._.:~ __

~:<.;: '"

.:;.:t-:, ~;."~~;'~;.'
'-rl,' ~

~~~~~~;!-. ,.;.. .~'.'
f, ." :~'. ,:,: .••• .:'~ ~~

";.

::',

.;.-:' ~ ~:_
• ~~

"N
c::::

"

.
.'

-

.
,",

...~~. .
"

.~.
..'._ ....
,'"

..
: ."- .'

.....

,

".'..
~. r

.,.' ,.;. :.~..

:

>~..
'

. ~": ••. , ~.::

'.

"

....

," .:;',:~
'.,'

'..-:'.\;

. ·.l·

.......
",,:
.,'

.;

-.'"

.

'.-'

_"

I'

- ..

',,'"

.:

\

-.
,

--,

.....

.. '
"

,ra':"

. ":
;
J

.. ,.. ..

'

.;

.',
"

....

~J.!

._

..

"

"

... - ~ .. ..~
,"

:'_
,

.:

.
.! '

"

..~
_:

:..
.;-

,

<

'.'

.'

'.: .. !

.

..
'

'

.'

.:

-~ . F~~~lta~,~jIf(~':';'Gu"~_~D_-.~*'~~~~~_>ft· •• ·(l!3q<cm~f:., ..
'

- ",-

.: ....
."

:.....:.... ,,~": '; .. .. ...... <';. ·.- -.,.'...·~.·~f· ";:~'. -~.:..:,~:::" . ~.~. :~ ;~:,,'~'~:: ' . :
,'..

..

.'~'

.

... ',
".

"

.~

.,,_

,-

'~:"':

:: .;:~;~:"
"

_. .·c ~

'" .....

..:' ',.
,

.....
1 '

1~OE~

r-""'!'"---~-""'''''''''-!o--~-~~---"!~--~----~~-------~~'I-- . ~>+~: ~1-'31 .
,

j'

;,

... '-~...--..... ~ .. .

....

. ,';

.. ,_M

-:

.:- :,c '-:':: .

-.' ~
',',"

;-:~

'-i:

....

-,

,

-'

" ~l';'132 ..'<,-,,; :'::, .. .. ~:.' ~ ~.'

~M; ' .. :...... :i

.. . .... r ·

,~,~,~,C~~:~'
.',

.. ',.: '
'.

\

......

. ---·----------~----------7'

~:.: :~1~6 ~

:'"

*'cS-137

:.t. '

.-

...\

_.'

, ~. '

'

..

.. .
:.

\,

16o.o-~;~1J:

~-', '" . ''':'',~
__

, (1.Q:'BqI,aR3l: . - ' . -, ...~ . ." ', . .~. ..;....:,

.1. _

;,

....-~ '-O;:i~~--'
,'.~' ' \",

.
'_'

;.'

..

".'

,:. :;~ _. r=:

~9Q(.G.:n3~,::':, '-: .
,I .__

'1,'~,E~Q1
t:

".:
: ""t'':' --:.. - ----..:. - ......

'---- - ..... _--:----_.: ... _:---"'-_.'--.'_ -.--- -':'".-.--.---.,":,--=-~-----_-.;..... -,-' ...

, -!

:':'b-1~

.
'.'

, ",(qIlS:"Bq{cni:J)

., CF-:1:U~'._'
0"

.....
-,

.. .
'

"",'

.. .
,0 o

.'
.:.
~.

.0 •

i· • .•...

~,;-(o.Q:'i'~*) . ;
. : -.

'.t"'_;~i~-=.~>: '
~
" ,

" (0J.1G 'ecvc.D1)' ,

..'

1.0,E-O~ ."::---7"----~-~---:""
.....

-:o:.;...:...-.--..-:.:~- ;':,,'-:-

-+-.---;'-- -.IIf-'---'-:-"~'" ~..... ~~:,",---~~-:-~--..:----:--~...;.~;..-- ..:.·- .-, .. --~~-~:l~ ~
,
, '

. .... ,:.;...... ,.
,-,,,'

"

'., ~ .
",

,

.;,

.

1~Df;:.:.03'·.._~~_ .......,_--

?o1.1/3/23

...... .;...-~-

.....

?01113f24 -.

20:1/3/25

20vr/3f26,2011/3~'

---~~"!"""'"~~~~~~-~!"""'.'·~~11/3126.:·:::;}iQ~1~~
, '.'

.._., .',.' ,'/ I:
> '

.. ..
"

, ,.:
,"" •• ",!'

-:

-,,'
'1','

-'

..

..- :...... .:

:

.i>:
...... ,"
-',":
.:

".

~,2d11/31?Q- ·201,'1~(·,_,'-;'-~-.'
-...... ",
-',
'

~~--~.,.!"",,-

_-I

..~.

'.,

....

,.~.


"_.~--.,.--

" ,,'J'~

..... :. .~,
, ._

~.

.'

'.

,

..... -.-

. ;.

... ..

r

,

~.

!/-''\'"'\)'

'.

.

. ..:-.'

'\-tW' .. .'

.

.~ ..
.'

~:: .

;_ .. 'It

_.

......

.....:

-. ~~.,. .
:

'-'

'

..'

,

.~:
.'W:; ~, ,

,....·,C---

'-

"
........

. ':.

,'

,"

...

.(,.~
e,

.

(~,;-' ',.

"

,

"
'.,

-;

'. :.~
"

-'.
,.

...

,

->;. ,
"",':'

............
.

~

·.1' .....

.~;'.

.,' .~..., ';!

-,"

..:: :.. ,""

,
'

'

..
-,

;'">·"":P~~~~~~·~~~~1.:·t,~::(1~;;:··::W:;:;•.:.;'~,.' '. .•, '
. ~.

t..

... .

.

I

~ ••

,_

• ,~~ •

.-', .
.' ' ..

'

.. ~

l

.'

"

'

';

,"
:1 .. ,:"';;_".

.~r , .
.e ", .: : '~ ...-' .-:

\e::,):-:
,., .

_;f.:~'~"~'-'_::"'.'>, ..~.,

'_"

..

~....
'

. :..'

...

,

~.::: ~ .

'.~ ..~.
, '

','

~.

"

.'

,!

. ..

"

,

'

..

'

..

",

..'

"

,"

;>

:." ..
, "

.;.

',.,,'

.-- .:--~-- .. - --'--7·;..':"'-::·r-;-:.:--.:""' ..... ·;~
,"

,

.

.~

,

, -:. ":.

~."

.

...

....

'1~OE:..ot
v" ,

:~.
"

..

. "'~'". :. '

','

._
.~
':'

1_01:-~:'~':-~~---

-:-::--'<:._- ~:":;~~:-7"-~~-,:'~':'.-,,-:~~~=:
',':,'

.

.:-.

""..'

.,

•...

i"

-

..

"

'f

.
.:
"

,"

''',.

.......

",',

.1.0E..fla ' , .. , '1113/21

,;

f:.-_."

..~
,

..~'; .....
:".
" I,'

..~. , .... ..'.:

.":'
,>'

,

....

"

",

..

,

,

:

. :-. - : ..
..
'

"' .•.1'

c:

",

~ ""i"

, • l'

.'",

.

.'.

.'

.~

....
,"

2F.~.jJFtii ·.~tm.it{-Bq/~3)
• • ",.

·1.oE+oi

".

..

..."

..'

','

i",

~

":.

_

'

i:

-,.
•• Of.

'10

"

-.

;

,

I

';.:'

'.

,0"

;

'_
'."
; -t "
"

-

.

;~.

.

. ~-;-.-'1 .. ...:.-~:-"':"-

--7".-!i-----'I""'"'"

.'

. "Ptalilijj;:& •. '<.' '. : ,~(:t.O,~q(~3}

......... _..;_~:....:.~_ "':'-l"'"" _..~- - -----~..;.---...
.;

...~

.:

.".

~

,.'

-,

~

1~.

cF131i!t.iM1lt·

'.

......
'.~';:.

r

, '. ~ "~ .~ . . q ,. ", . . . ". ..... .' . ..•. C'S-IS-~ilni:: -. -.. . .---~--'- "'-------,--.--.-.--. --.-----.---------.--.'-.--.- ---- -- --',----.-.,..~ .... -_'~'- ":' r! ---,---', ------ -..:..--,..~-~.. . :., · . (O~ ··.B.cV.c:~l·,'. . .a

.

.

,.,

.A

,-'I' ~

-'

~J91
/.

.
, "

.;,~

\.

.
, ,
"

;...

"""":".~'·i . .' :~ -,

. ,."

..

-,

-'m~

.

-'

.

.

.'

'1". :

ri'

'.

.·.·+_~f~Ii:.: . :' v. (~f.~;... ~~el!'?}'':'"
.~r.1~1.~"

""
..

, .;.. (~~:. .EW'c:r.n3f·:.-

~.
' ,"

,

.'.'

';

.'
_..:.. ... _"'!' :.. __ ...:_~ ~-.: .. _ .....

,. ,
"

.... :

....

..

.

':.

_.!M"';..

'

"": ... .;. __ ~_ ..

'!'!- • __

-:_~

.

:-._.--;

..-"':--"'---"-':'--~----.-r-:-·~--.-:-"'""!·~- ..
,

.

.

··.~:·:~·:~.1i~· .::.:
:-:*-1-1;32,: .
,

~:Co~8··:"

.

,

.

'.
...•

'~-:~'CS~134
.,
'"

.~

'+:6;-137:
"

~C~136:
,.

1.0&Q3·~~--~---- __~,,----~'_~~~~--~'-----~~--~ __~~.--~~----~'_~--~ 2011/3/?1 201'1/3122 2011/3123 '4.011/3/24 201~1131Z5"aO~1J3/2$:-'201:1j3/tT·. 2.011/S1ra1 :'2011/3i29 . 201113.t30,> ~f.1/3j31 ." . . ~. .. :~ .. . . :. -:-~.. . .
.
~,'

.,
.e

'"..,

.'

r

, : ~' •

..... ,
,

.
",;,-.'

...

. ",

'

•,l

.

.
~.
,

-":.,

..

(

',,,

. '.
,.'
"','

',',.'
;

...
.1 .

-.

.:..

-;. ~.:"
,':.-":. 3 :'

;

....

.' .

~'"

..

.'

.;'.,
; •

.... _.,,...
'~

".

~.. :;::

1000: 1·r~-'_~··:~~
Or _'

.,

." '..-,
' ",

:.

'.'

.:'·~;~.,~~~(~q/4~3):>
::~.~.~ '"

""'!'~~~-:"~~_""'!'_"'_"~'.',.;"-'~' ".'';'':';';'''!'l'~~.;;.;.':~~~~'._~_!,!'..• ""' .... "!""''':'"'~_~~ :~"~ :'.;;'

'. ~,
;.

.•.
,;

:" .. :

__

..·~.:~·':;;'f~·:·~::'~':'!.~ .~.~: -~·':~\;i-i·:;:;.;:::.~'':'~:;';' \;';;::.·'';;;;t.~, ...:';.' ".'. .;..;.;;..~·:~~·:·.;:.r~·/ : ..;:'':'< ;~. ..,.::;.' ~:.~' ;:.~
r..

.'

.:

";·'\:~:~:.~··":~··I":·~_,·,,j,i' "':i·r:::,~: ..~.,_~~""~.~.::. "·-:~~·:' "; ..,,.:.':::fo'''~''.o:.';''

"... •.,;,;_ ::",:'f'>:
.
,~~

=:"':,"\.~::" ~<'.
'''.

-'.'

.., ,..... , .,# .
,.

-,-:,

"'I..'

.

;"

. ~. ...-"

.

.. . y

','

';'~

..

..;--•..•. . :.

'.::.:.~!

!:',:' c,.~,','
.... ~

..•..
• v

':'::".:.'/~
'

, : ....e
:~

.:-

:

..
j

]"

"'.'10
I ",.

...

..
, ..

t: • '",

'

..~.....
't' -:::
' .. • ••

,I

,;',

.

.~ " ••

,

"/~

. ;c. 'C

,.

.~

0'

f ,~ {

.r ,

, .... .

_~' .-.:'.. .. I':. ,....

'.

...._..-':_-'~'-::';':'''y>,::~.~ .
.'

7~-~-··,:""~-:-~~~,,,,:--(':'-- -~- ; '="-~--:--'-~~
-

..... .
;

,.'

.'

.

".

...

-0.1.'.
",

~:.:.; ... .: .

~-. ..::..~~:~~:-:.:~ -~:.. .-:---:~~~.:..~------:-- :..:. -----.::~~:,.~-:;.--:.~ ..
• '. i' • • •

• ~" I

.!

..

.. • ~... ..

.' .

.,

, . ':-

~"

.
;"

",

"'~.' :',

. .~?.,.' .. :

.~.
0 ••

..

"="

...~ .•

.~
.

"

..

....

-.

0.. 1 0
.

';;"

.:- ,+:.,:.

.:.t ..

,,',

-

"

.il\..3A~~;"~~· .3~3~!r..t~~~\~;j3Qa
1f·:lttAt*~tJ#~'I.·

'.. .

. '.. ,'.

·1.r:·lJj,oI(PMl![:.:. l

'

..". .' ..,'
J'

·2r:itit1KO,#i/i:.:· :'.. · :2f~iR.JjfM14·· .:!'q ..'

-, ... jn.o.~~~, 1,: '·~;·.~~;~~~:':::~~o~~~~f ·;f·:-.····...:·(,:: '
;.

".'

;- :':.: ' ,: ';:.':':: <.>.)r~::····".
..
".
",

. -.,"'" ~. . "
"

.'

"

....

I'

..

"

",

:

.' .",

..

.

."

':','
"

.-.

~

'! ',;:: ";

,

'.

:.,~..:;.

....
."

.. .......
,

~:> ~ ....

.. '.
:.

:.':

,.

, ,"

-'

.....
,

..~o·

.: , » '~

'

.~ ...
,
"-'

,

:

.
'

.v-.
'.
,~,

'.\'.~.~ . ..~ -:'~""~ :.: <
;

.-.....

!'."

..' ~

.

-

':.-; .

..
"; ; '

·r
~,

.

..

:

'.":~ "

s ::.

.~

'.:.~

.'
".-! •

: : .: ".:. ',"=1:

..
"

,-_
.~~

~, i

.
:'

_:.

....
"

,.

-:

..

'

..
a'· ~.~_

'.r

..
"
"

",

··tF~i·~li.~_. '~
'"
"

'.

'

..

.-, c:

.....

"

-

.. '" ."" .....
"

e ;::

-,

e'

~',

'. ,"

.

',_:, .S
"'.

..

"

...
,::"

.
-

-, '1

':,'

,":

.

':,; :j .
.,

.... _.<

,_.:..._- ...-:-........... ::..._-

.....

,

...

......

"'.1

'"

_ -:.._.::.----- -~-'...:..:.....:......

.'

,.

" 1.~e

.,. ..

·3/25 AM·

3/26 AM

3127' AM
" '

3/2BAM'

.

.
,'.

. .~
,

.

..:.

.-

•• ..
'

.
_

-'" " -,

..

;

3:i~AM.·

'3/30A~

'.~3/3'1 AM"
~ ...
' '

..
.

....

.' .

:>

.,
"

,,'.,

,_.'

.",

.

"

,._J
'"

\

",

r-

.~:

l~Q~~~:
,. ~ .
',' ;-."

f:::t,.',

1.. £":01." 0
"

....

~,.

," ,>w',"
, ';;s,

.--l~ : /
~
'_\,':

"'.3!f;!t!'~~~""~'

.-.C6f"'..

..

'

-;:

T~~~~~~~~~~~~~

'>I
;."..

'x...

~

-

I,

..t· - .. '
~;.

.,

';.
"",'

-"~. .- '

..
".'

.

,

..:.
. ! ••'

• v-,

"

' '

...
.."J.', :••••

"

......

-,

, ~_
",

...
.
.

.

,-

"

.~

.;;t 8. -

-1" ( 1,1.4 ~...
"

* 'fi. ~r:;:?
F.f
,

'. ~*~6~~~ (~2
,

.~~)

(j(.:r~ta~)

It)Lt'

"tlfqi 6.itt.:;'b C1,)~\ S~A
.

t:.\ nUll~H't.Q;:: e"t -? • b

, ~~a 3~3}i
,"

.

318 ,(~'. ;a~_~J '/l. ~'O'2-,~

m
_-

~~O*tf, 'fi-~!l-~$~ *lmlJ~. '..t~IIf£& .tl

eml 5~-19

4ft)

..

.

'.

m¥liw~

~~m~lJ:.:rjj~ffl~ 11ma~811Sa ·OJ.j{-'f1J~»tI=JJ.::f) .024_0;"S2~210i ({~
lX,f,((i)miEl::Ji?<-~~PJ.m:(l)~ . .' , . ,

'

. !f!li'~~ci);!1t:1::~\'~'t"1 ~f-t.J~~;tt~'U.EUmf!¥~. fa ~ (,\/,\«l~ji$it..~"to. ', . '. ' .'...'

_'" u

mfT:1J~~mR:~m ,'.

~ 5iffi ~ti&9lt~.~:7dl!B'.r***tR~~tm 22.

~~: }1{l(=jJtia3t~*.t tiAM-Ji1{fl1~.m ($!;lra:7l- ~c ~) .' •• ."

.,:$.

~ ~:i!aj\c1)..

if it tl:1,~ h it. Of l1tlZmP'J(1,)H,j{~ {ljt~~ :;t7.~~"C~~ i!1i! ~l±1(!ltL ~ v~, s R 3 ll1~If'M 9~2 O~~\elfliiJ ll. ~ ~~}:l:~tJ..~·N
OJ lIQ).tt~~.

•. tt.AtMi!"JtO)ll*n:#JL~O)*.6z~';}: .. J:~I:I,l~~~-O.1-4m*={$-1.
" t.../'tQ' .' .. 1';}tlmif)J(J)7J<.{lLt:\ 5t~.~HV·"(\r.1.~~'tIl'

i .O)~~.

v :m1!:c!h~mfli '., D~}l'

at.

® #1i'm§!lt\tff~~fi~l'ft ,Jj{-1-11Q.IU:::~·~, (.T,g: l,;tJ:t.~)

mJ:its:fl R WdOJ ltr*,lt.~ t"

2 Sj}·;:1!~iil.t.. 1- 4~~1:rf.f-t'

,./ .:

.

.
~.

'~,~-~~-~..~--~----.~~----~~~~~-~~ ..~:..-:~.- -.~. .. ".-~.~ ..- ..- - ... . ...
-.'

"~. ~ ..
•f

.
....

,
,

:')

....
".

'

-.

"

. . ~ ~!

f.:

_ 1_'

,':

-:

, t"~' ~" J~ "':

.".

_"~t" .:.'"

',.
,'t.

~',

..
.;
" ,

:'

'''-,: .

, • =: ~:."

Yo ••••

.


.'
','

• ' '.;,l

~ I.::~

. -,

.' .. '-'
.;_ -,'

" ,'",',

<•

r, _.._

i:".!;•.
"
" •• _ .• " ,.; .•' .~; ~'

"

.'

.

-.
'

.

.
"

.;

••....;.: ..,
~

-

,."

."

.~. 1",.".,

.

:

..
.

0

.'.

....
' "of
\.

'.

...

-

"

..;
.

,,'

.,'

,

,

I

I

J"

.

":"

.1

•. 1,,'

,
,.' ,

.'.'
p,

"~I

e :,
,"

i ••

~.:

....~ ..
\
':'

"

J,
" I •

*'

~

'"f

,

I

,

..."

."
,

",
,'".
,'.'

"

.
~' •• f.,..

"

.'

"

.
',';",

.....:.

.

'.

.', r:·
" I'
f

';'.

~.,'

.." ..
'.'" ..

'",

......

~; "

.. ;
,

. .:.~ '.".
:~

"',

. . ',
. r.\,

"

... '.

;"

"

-_
".

.'

.....
",

,
;.

-'.
.
,

",_

..:.

..

_"

".

.

-.
.6

...: , :.: . ...
T • •

..
- ,'1

,

••

:_

. ,.'

.

.

.. .

,....

"

..

.2!':'

d

~.

.",
,

(

,
J

~--jft::>;;;~~,~~~T~~'~*~~~~'<
1'.

••
> ...... ·5.m:l:B:· .' ....
• ~._ • .. •~ ~ "

.''.. ........' .

,....,

.
, '

.:

:r
'.

'.

"
'. 2a._. ~_ .'.

. ....:
. '.

.
~

"

I

....., '
3'~"'" : ..... , ..
• ."!~ '....' .~..

.>:.: ...•...; ..'..'~~~;':, ;
'. '.'
,~ ~ -.

. ..:,:.
;..':' .,_

s~~·:·,:·:·······: " .. ' <:'
:~"1IIt.:.

"

II"

~

.,.

l··
r'

. '.'

'.

....

3)j;in

Efi.sD.9-lUI·'

'3~~~'9"iIt~:H8'

. .' .Nb-95~.

, . ,;·T~9It··.· ,:'

("'6~1fQ;_ . .'·,fIa 1.e.?,:1~· ·f$·l.~Xlcf;.>. "~"','.:
"

'C';f35":a);

.."'dUII • •

.; :. T.-129· .;"·(.,10~):.·'"

. :T~129in'
.. 1~'G2' Ta~132:
'.

·:.··(f.J~·:8)·.· .'

.m..... ':,.
' .. '.:..', ".
.. . _" ..,'

··,'~" '.:'lli.·ijx·l'O-I·: . ."', ·:.lBJIla*jl;·

:·~:,,,:$:a·:~$~30$iDJ.· 3.,;j.ifo:~,~~·.·40~~.:-·'-.'.:, .' ::-: ~

.... -. ~.': ;,

.-' :: I--i~~·.
.

i ..

·····(*i·~.M),·. >
"', . ,

.(Irs EO> ..

::'.6. $)(10&
."

.fu.1I8*.·:·;,.'· ~f.J2.':n(10·.-.> '.:.'··fS;8.:1:x,10'"
I,

·~1..5xld:.

: _'. 8taU*-. : ;:.·'·ifii1-x10Z '.:'
t~"

~,>"',::,;~Jlj·fI.*... :, .
':'.

.'

:.mu*rA :~, .. ,<:: : '.::
:~tfill~"t'::

.." .'.::.• .~_'" .... ,.:.,;~.
.' '.' ~ "
"
t-~

:,:'~ ,>.:.', . t<··;·;·

=, ...

., ··cS:"134.,··

·'(19,3'·£1)',' 1J.1 ..tx.10\ . ,':,', ·-'·f,J.%·:S·xl0'" " " ,,~.S:$~X;~o--t,. : .. ~:.. ..(;"2'.): ._- : ·,'.:2.:0xlOC" . '... : .~'i':"'z 0)(1;("" -'":, , ,', :~4~:o.X-100: - .> ': :..: ;«i:5.:1'j(·to~<.'~. . _ " :
I

"aH:lu*_ ".. '::
'..

.Wfl.M,,,· '" .,' .:. t!'S'xl(i' ...'~.: ," ",:ft!~~4x1tf ' ( :.:':
'. • ~ .". ~.

"~.i"oxlat··.": , ."::"

.i~p. ~xlo."

"'- . :.: ··.If.",*'-'.

"'.' ..~ 1..6'X,'OQ"
t, ~

',: .. . .... . ~";' ,';:
_ .. ' ~ '.~
.. .•

.•. fit'll_*ifi .".:_'.:" " :~, ',. '. ~ ,'.

CS:+13.6·
'Cs-+13l·.

:··(~':13a·}'~'
, . ". ,...

(.:~"J.~,"
(a13.Ei)::·

.'

:a·1-sx·lO', ",' 1~i.O.x·1a-·'.
• ..... .' I , ..
.!

'.
•• •

··'··f:f89Xl0-:
"

t':l~ox.l(}~_',:'

..._. ,,$2.'t)(101'.· , . '.'..ttr·l~ 1~1'(f
'r "

Ba~140:"",
.' <1.8":"1«.

. ." M3:7x10' '"",

(ttba,EI)

M 2. O'~10s':"

~,1~Q'~1;1: · ....'*8\11.. ::.: t'
'. ".:' '.•
~
s

:, ',,; ::1'i:t;1)<1tt',:·

*. ":.' 4;fi._*..... '.
iii. ..' '..

2•·

'"

".~5::6xlo~"
,.. . -

~

_.....

r ." ':" ':;: .. .'." -: _'
- .- -: ' .
_ ",.

-,

. [.
".

~

',,:

i~f6~:Bx10-:i:··: .. '. .'. ':-' ',," .

"

.WIl8.~·,
I

.a~lh X'1~'
~""..

.: .
':.' . - ..... ,::.
",' '. ~

'. ".,:';."
.:
.:.
'

>.~'.
~- .
.1

"

.
a:: .,..,
n

.

.',

....:

,',

..
,

'..

.~ .
...

',;,

-

..

,

.

'.

I

..

r,

..'
"

.

"

".I..

.

.. l'·..·· ".' • .:••• ",".~ -( ..
,~

.-.

""-I ~

-1
r

*' =

I
t

. ;.:1..

.

." .,~'
',

"'.,
,~

~ '.:"

.

::'
:"';.'

. ~:".
. ~. .

_:

".

.'

,.::

.

.. _.', ,'.
:'

.
..

...

....... ..
"

.

,

,~

..".,
:.\.,
"

.
'

..... ~ . ... ~ : "'. "; - - ~,:
',

..

'

.
.
'_'

".,' t :

..

. ..
' ..

'.

/')'Jj . , _ _......_..,

. ,

.

:'

'

;

.

.
' ..

..... .

_ r.

_

••••

• II • '.

.....

• ~" •

'. ,
'" .;

-

"

,

......

..,-, .. -

....

"

.... ....

:,.

-v-

.":.'!..

.
'

'. ,
'

.

.

.~

"

rf,

"

-,

. .,
J

~.

:

,

t
"

'.

...: ..
-.~

"

~"

..

_,'

_".

~

...~

..

-

~ ...

"

"t

"

"

t

>

,. ' ,

,

. II I.. ..~',.:. .1:' , ....
~t

. ..
'''
,
II

.:

'

....

f

,

"
.• -.

.".) :

..

\.

•. ...

I t

.. t

,

.,

,.'-

..

"

'

..
,

! '•

, ,.
J ~

I

,'110 "

1

t,

"I'

~

.

'

.:

....

"

,',

r-,

~.~ :

.,",

.

"

...
-

~.,,.'

,',

. ... :..
"\.

,h

-',

-.;;

_ --

--_ - -

~ -----

----

-

--

~-

~

H

_

-------------

"~ • ' '<

,

"

.'.

~.~
,"

"
",

.
,

,.~~,v
.

..

.

~

-.

'

.

".~. .

.
,0 '.~'"

~
,I

,

.

:

...

,

.'

~.
'1ft' •

'

. '.
• t

. ..... .....

,•
"

, .=". ..
"'I(' :
.

.', ' *" "''t'
.,~

"

",

'

...

'

...

~.

.

.

..

~.'
,

,

. .

...

.
'

,

,-

,

••

4"

,

.

,"

~

.-

~
"
l . ".

,',

,
~:

-

.,

._
-.
"'_

.

'ri~#I·.''''·: ..
1,"' •••.
,;

,

.
,
tr .. ~ : ~.:..:. •

'."0

"
• .",!,-.", ••. :, .~~.;'. "'-;II-.~.," " ~_.~~ ..

...

'

,

,

, .

'

.

,',

.

"

II,

I

_

1

'f :,..} ".. • .. ~ ~
'I •

.'.

1

.
~ •

-. "

,.

a

I

.

.

...

\

" -, -,jii{~9Ib or r'(-~1~.
• t ...

..

.
I· .. ", : '.. •

i

.:

...
."

.,...

,....

.

f

,.

".

~l"

I~

r
I

...
,f

a""
.,..
t

"

11

I"

..

:.

-!
••

1.1

f_ I

.. '

I, .....

- .....

4" . -._.' ..

"

I'

*.:&lJ(

f3~?

"~T, _:bt~ Gttttt 0)]11, SiOJ... ~. m12~~li~t:e l:l:::t~. z
•, • I

.

.

a~~~m,ma.~.;~~~,~~~~'~
, • 'I '

,

,

~A~-JS{T':b~iI.PJi'-!i afB, I sa ~tf1a (i:.::FillElQ.'lfll:i-) 0240-32-2101 (~) ,' ., fiU-mtT7JAAf]f'

iM.~
• •

Sf'.&l23~3 J! 3 '1
'

§!~~~j.l6
(~1. 5~-

a .(i5,
fI'l1

00 ;.r

e.g) .

1 9 8¥Q)

\.'v., , '
'I

'. . ~~$(})ft~J~

'-../

,

fiEmt~L-,~i"'.,·

'::;llt~"t'.•..

.:r:;ij~m~"btfBU*~~
.'
: JI!A'{'~jJ~~~{;t

10~

17liQJfjJ£'l:~"j' 0( iim.xIii<P1if

.'

.'

'

'.

llii.:y;fJ.~m1ku:tam

~

:tim ~tlU1:~~~~lU*~~~tJ:

(~'~~

: m~$*)

. ..

22

~,

.

'.

.~ .1i!~M~~· • .1J.lJl:!:f:t tt ~w C!tt~BtM~1J{~!Jp~~~1r.m"'t.'5~-t~Jvt::*1'llO).~t..~"iG 1!If.1i. t!U. ~ ~ . :a(l):fiIt&1, ~J£~h ~:ftj.O)m:m}l;::-tlillfltc!'tk ,3 n, 31 EF~1lg,~4 2~ .. ,:tj~-W.T ~ ft1ikM-I$~~O)~ :t~U~J'8Wiie .. ~'(.,ltn,t.::. oji7J(:$'":/!:J R:.:fli**

~ .• li.?~.' ..
(

ill'

~.-.t~~1J@a·a

T.Q-y..~1!5. " . . .i).Ii, ~51flt:~bitit21.1:::"(IJ\:t~J:'J~j(~t4iml,.~ rH... "t'fh.(0)~~~f.r5,~ -ui"6 %t}:<'4fO)~N

"'Ift!ii**~
<~

_'

,D.

'Cl.i(f ':

fJJ~itn(1)::(f~'

o. "
~tl

..
'

.. 4,

..

.
I

•• I

I

..

""J

.1

,I

l' .
..

. .'
,I

:., .• ·1" . ~
.'\

.

....

",

.

.$~it1a~' .'.... .'
'..
~

.

y

.'

o

.,

_"

1"

I

-..

.

..: ~_
_",

..
...

1It

...
,",'

IfI'

I:
•• 1l •

.\

. ".
I," "
• '.

.

*'

I. ~ ~'t-I,. .v : ".'.
,~

'......
"'.~

_

:.

.

...-. .~. ..., ':. ,,_,'. I. . .,'. . ..'..'H~~~l~' . . H' ~~~~(t~
t
<

-: .. -:.

'"

~

~

r

»

110.'

...... ~ I I'

•~ ~

• • : ~t •
& •

.~t."·• '. i'
..-

...
I

'

.
1 .....

I

~

·-••

i,

.. I. ' .

,

.: ,"

,':. ,,'::~.. ':>' '
. : '>:

••

..

"<.~..:.
~

",.t

,

.','

"

"

."

}

.

",

':-'- ..

2011~ 3n31tl 20~2f)1t
°

°

·m1HiJ tf1JID~Z

.llJ.f-fi r 0 ffIA-~11

No. 6109

po.

1,

,

.. ..
,

i

,'1..2
• c-

..
o 0

0*, &lJ!3 ~?"~-7:, °i*~Nb)t~l5t'tfc'tl(1)i.l~.StiJAt,.: B~f~.MfQo l:e''t;g;1_ z
• •

.*.g~.*lit .
.
.:
'-

itA8-'1

~,ll ,
"I

,

Oi_2~m~)

(mr-r1PPiit)

.

.

(1/4)

tiI~.~Iii" m~~~.t, .
, .' .:
.

,

_..

lfA~'2 3. S-PJ 1- 8 (Mi· a ." ~.f&Jm~lJ 02'0 p~

*Bft1ltr:fi;''l~-A
:".

.'

.

ii¥ll~f~ . fi&m-m;:*:b:RtltmA alB i~" "," W§~a (liT:I)l!ii~"~:ff) 0240-32-21.(f.1 (ft)
."
10~~ i,~O)~~'k:~:5<ii.m"O)JI1l ~.m77M'-r;bJatif
0 •

iI· .'

.

. O~lSIi-2 ....

17 .;}
0

*I)

0.) ..

0

,,-'J> '

·... 1fl1ftl.t*T..
0 •

*~?1faO)J!~I~?W'(t Jm7-:I.1J1t~it~tU'jjO~.

v

.

°1.il(-T-:JJ ••

milt1.PIf·
• ,

.(~.g~ : m~ .. ) .. .. - ,!1m. dl.M\~.1f$*~mr "~*iR..~tm£ u
~~. \

*JK.t.r~5t:tit

.;

I

.-(

,

I

",

,.

._iN..
.
JO~m~'

.rAJ ! jj1tr .
.51
! .

~fi:

A
~ti!i°
1.

(.t§~if 2o'a~ ~) DO

1 m/s

[.
,

~*i:J3t~

-.

-oo~o
~~_
: ••• ow •••
0

. .

,

.
.

[:ft.!
,
.._

..

1
~-"'-".'---~'."

~

.
OLl :H

.. .

lD/lQ'd

*-ij3FJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

FJI3

~~~~

77-1}("

3FJ11B

O~10~Jmft O~15~ft~ O~ ~~~ii~.fi~ *~1.1;t~10~aft~

(~3ft-~9.) ~2.1;t~15~.~ (~10.-~26.)

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

3FJ1213 O~~~~~~1*~

3FJ1313 O~1jf;~~ii~1*~(~27.-~40ft) 3FJ1413 O~1it~~ii~1*~(~41.-~68.) *~53.1;t;'::fi
(~69m-~82.)

3FJ15B O~~~~~~.fi~ 3FJ16B

O~ 'W;~~ii~.fi~ (~83.-~89.) *3/16 8:46~{~0)~85*IX1;t, ~86*IX0)~LJ (~90.""~96.)

3FJ17B O~ ';lj:I;~~~~.fi~

3FJ1813 O~1jf;~~ii~1*~(~97.""~100.) 3FJ19B O~';lj:I;~~~i%e.fi~(~101.-~108.) 3FJ20B O~*~~~~~~(~109m""~117m)
3FJ21 13 O~1jf;~~~i%e~~(~118ft""'~125m)

3FJ22B O~ ';lj:I;~~)I~~~
I

(~125.UIE~Jj""~133*IX)

3FJ23B O~~~~~~~~(~134.""~143.) I 3FJ24B O~~~~~~~~(~144.""~156.) *~154ml;tX*

3FJ25B O~'W;~~ii~~~(~157.-~167m) 3FJ26B O~';lj:I;~~)I~~~ (~168'&""~170.)

3FJ27B O~1jf;~~)1~~~(~171,&""'~177m) 3FJ28B O~1jf;~~)I~.fi~(~178m""~182.) 3FJ2913 O~';lj:I;~~~~~~(~183.""~187.) 3FJ30B O~';lj:I;~~~~~~(~188.-~191m)
3FJ31 13 O~*~~~~.fi~

(~192.""~200.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful