Tema de casă Să se proiecteze un sistem cu µ P de x biţi care adresează 1M de memorie.

Structura memoriei este următoarea: Memorie ROM A) 4kw realizaţi cu circuite PROM 4kx8, adresa de început : i0000h; B) 1kw realizaţi cu circuite PROM 1kx2, adresa de început : Bi000h; C) 4kw realizaţi cu circuite PROM 1kx8, adresa de început : iC000h; D) 8kw realizaţi cu circuite PROM 4kx4, adresa de început : i8000h; E) 2kw realizaţi cu circuite PROM 2kx8, adresa de început : Ei000h; F) 4kw realizaţi cu circuite PROM 2kx8, adresa de început : Fi000h; G) 16kw realizaţi cu circuite PROM 2kx4, adresa de început : Ci000h; Memorie RAM A) 1kw realizaţi cu circuite RAM 1kx1; B) 8kw realizaţi cu circuite RAM 2kx4; C) 4kw realizaţi cu circuite RAM 2kx1; D) 16kw realizaţi cu circuite RAM 4kx2; E) 32kw realizaţi cu circuite RAM 16kx1; F) 8kw realizaţi cu circuite RAM 4kx2; G) 1kw 2kw realizaţi cu circuite RAM 2kx4; Note: Studentul îşi va alege datele impuse pentru proiectarea memoriei din tabela 1, în care N este numărul de ordine din grupă. Studentul primeşte următoarele necunoscute: - „x” – număr de biţi - „i” – cifră hexazecimală necesară în completarea adresei de început a memoriei ROM. Adresa de început a memoriei RAM se va alege astfel încât să nu se suprapună cele două zone de memorie, RAM şi ROM. Semnalele de selecţie şi control pe circuitul de memeorie se numesc CS (CHIP SELECT) şi WE (WRITE ENABLE) pentru memeoria RAM, respectiv CS şi OE (OUTPUT ENABLE) pentru ROM. Sistemul cu µ P va conţine şi intrefete interfete de I/E pentru controlul următoarelor elemente: • un convertor A/D pe 8+2xj biţi; • un convertor D/A pe 16-2xj biţi; • 5+4xj comutatoare a căror stare trebuie citită; • 23-4xj leduri. Adresa de început a spaţiului de I/E se obţine înmulţind N cu 8 şi exprimând rezultatul în baza 16. Notă: Indicele j se calculează ca fiind restul împărţirii la 5 a lui N. Tema va conţine:  Tabelele de decodificare pentru memorie şi I/E  Schemele pentru implementarea tabelelor de decodificare (cu evidenţierea tipului decodificatoarului, dacă are sau nu semnale de activare, dacă se folosesc porţi logice de ce tip sunt, etc.)  Schema electrică completă a sistemului proiectat, cu denumirea tuturor semnalelor ce reprezintă o legătură fizică în sistem.

Tabela 1 N Varianta aleasă pentru memoria ROM 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 F 27 F 28 F 29 F 30 F 31 A 32 B 33 C 34 D 35 E 36 F Varianta pentru aleasă memoria RAM A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E F F F F F F .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful