BRIAN TRACY

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG

Második, átszerkesztett kiadás A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: EAT THAT FROG! — 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco Fordította: Doubravszky Júlia ISBN 978-963-9730-33-5 Copyright © 2001, 2002 by Brian Tracy Published by arrangement with Berrett-Koehler Publishers All rights reserved Hungarian translation © 2004 Doubravszky Júlia Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elıadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelıs kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2007

Tartalomjegyzék

Elıszó Bevezetés: Edd meg a békát! 1. Terítsd meg az asztalt! 2. Mindennap tervezz elıre! 3. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! 4. Vedd figyelembe a következményeket! 5. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! 6. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! 7. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! 8. Készülj fel gondosan, mielıtt bárminek is nekifogsz! 9. Végezd el a házi feladatodat! 10. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze 11. Mi a te problémás területed? 12. Hordd el a hegyet! Kövenként, szép sorjában. 13. Gyakorolj nyomást saját magadra! 14. Maximalizáld személyes energiáidat! 15. Ösztönözd magad cselekvésre! 16. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! 17. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! 18. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! 19. Különíts el nagy idıblokkokat! 20. Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! 21. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Összefoglalás: az építıkövek összerakása Elıszó Köszönöm, hogy éppen ezt a könyvet vetted a kezedbe. Remélem, a benne található gondolatok, ötletek számodra is legalább annyi segítséget nyújtanak majd, mint amennyit nekem és mindazoknak nyújtottak, akik már olvasták ezt a könyvet. Sıt. Leginkább azt remélem, hogy ez a könyv nem kevesebbet tesz majd, mint megváltoztatja az életed. A világ úgy van megszerkesztve, hogy sosincs elegendı idınk mindenre. Pedig rengeteg dolgunk lenne. Ott van a munkánk, a munkán kívüli projektjeink, a fontosabbnál fontosabb elolvasandók — szaklapok, könyvek. Ott állnak kupacokban az asztalunkon, mi pedig minden nap elhatározzuk, hogy majd ha végre utolértük magunkat, elolvassuk ıket. Ez azonban valahogy sosem sikerül. Egyszerően képtelenek vagyunk utolérni magunkat. Sohasem fejezzük be mindazt, amit el akartunk végezni. Sohasem jutunk el odáig, hogy minden bennünket érdeklı folyóiratot és könyvet elolvassunk. A pihenésrıl és a szabadidıs terveinkrıl nem is beszélve. Biztos vagyok benne, hogy idıgazdálkodással kapcsolatos problémáidat már többször megpróbáltad megoldani. Mindegy, hány eredményes idıgazdálkodásról szóló könyvet olvastál, hány módszert sajátítottál el az évek során, teendıbıl mindig több lesz, mint amennyit be tudsz fejezni. Teljesen mindegy, mennyi idıd van, és mennyit kell teljesítened, egy dologban biztos lehetsz: tennivalóid idıigénye mindig nagyobb lesz, mint a rendelkezésedre álló idı. Erre a problémára csak az a megoldás, ha megtanulsz másként gondolkodni, másként dolgozni, és másként kezelni a nap, mint nap rád zúduló tennivalók áradatát.

-2-

Teendıid feletti befolyásod azzal van összefüggésben, hogy milyen mértékig vagy képes bizonyos dolgokat nem tenni többé, miközben idıd egy részét más, a sikerhez elengedhetetlenül szükséges tevékenységekre fordítod. Olyanokra, melyek szó szerint megváltoztathatják az életedet. Több mint harminc évig tanulmányoztam az idıgazdálkodás fortélyait. Számtalan könyvet olvastam a témában olyan szerzıktıl, mint Peter Drucker, Alex MacKenzie, Alan Lakein és Stephen Covey. A személyes hatékonyság és eredményesség témakörében is több száz könyvön és több ezer cikken rágtam át magam, míg végül a bennük olvasottak esszenciájaként megszületett ez a könyv. Amint jó ötletet találtam egy-egy ilyen olvasmányban, rögtön alkalmaztam ıket — vagy a munkámban, vagy otthon. Ha bevált, attól kezdve ezt is bevettem szemináriumaim és tréningjeim tananyagába. Galilei annak idején azt mondta: "Egy embernek nem lehet olyan dolgot megtanítani, amit még nem tud. Csak a már tudott dolgokat lehet tudatosítani benne." Biztos vagyok benne, hogy könyvem sok gondolata ismerıs lesz már számodra. Attól függ, hogy mekkora tudással és tapasztalattal rendelkezel idıgazdálkodás és személyes hatékonyság témakörében. Azzal, hogy ismerıs dolgokról olvasol majd, még inkább tudatosodnak majd benned ezek a gondolatok. Az általam leírt technikákat azonban nem elég csupán elsajátítani. Addig-addig kell gyakorolnod ıket, amíg a véreddé válnak, és már rutinból e technikák alkalmazásával fogsz cselekedni nap mint nap. Akkor majd számíthatsz arra, hogy életed megváltozik, méghozzá pozitív irányban. Az én kis történetem És most hadd meséljek neked egy kicsit magamról és arról, hogy miként született ez a könyv. Ha valaki, akkor én tényleg nem voltam valami briliáns gyerekkoromban. Azon túl, hogy mindig mindenre kíváncsi voltam, semmiben sem voltam kiemelkedıen jó. Sıt. Annyira rossz tanuló voltam a gimnáziumban, hogy be sem fejeztem. Elmentem dolgozni. Évekig fizikai munkából tengettem az életemet. Úgy tőnt, tényleg nem viszem majd semmire. Ekkor úgy döntöttem, beállok kikötıi rakodómunkásnak. Nyolc évem arról szólt, hogy dolgoztam egy ideig, majd hajóra szálltam, utaztam egy ideig, majd máshol telepedtem le és munkát kerestem. Így gyakorlatilag az egész világot bejártam. Öt kontinens nyolcvan országában dolgoztam rövidebbhosszabb ideig. Amikor már nem kaptam több jó munkát, ügynöknek jelentkeztem, méghozzá tiszta jutalékos rendszerben. Nem mondom, hogy túlzottan sikeres voltam. Sıt. Keservesen megszenvedtem minden dollárért, amit kerestem. Aztán egyszer meguntam a küzdelmet, és elgondolkoztam: vajon mi az, amit mások jobban csinálnak, mint én? Ekkor történt valami, ami megváltoztatta az addigi életem. Pontosabban tettem valamit, amitıl aztán minden megváltozott. Odamentem minden sikeres ügynökhöz, és munkamódszereikrıl kérdeztem ıket. Megkérdeztem, mit csinálnak, amitıl szerintük sikeresek. Az ügynökök elmondták, én pedig megfogadtam. Ekkor csoda történt: az én forgalmam is emelkedni kezdett. Olyannyira, hogy a végén én lettem a cég értékesítési igazgatója. Pedig nem tettem mást, mint utánoztam a sikeres ügynököket. A tanulás és gyakorlatban való alkalmazás szokása megváltoztatta az életemet. Akárhányszor belegondolok, milyen egyszerő és nyilvánvaló dologról van szó, mindig meglepıdöm. Neked is azt tanácsolom: tudd meg, mit tesznek a sikeresek, és utánozd ıket egészen addig, amíg te is ugyanazokra az eredményekre jutsz, mint ık. Egyes emberek tehát azért sikeresebbek, mint mások, mert ık bizonyos dolgokat másként tesznek, mint a többiek. İk helyesen cselekszenek. Ezen cselekedetek sorában az idıgazdálkodás kiemelt fontosságú. A sikeres emberek sokkal eredményesebbek e tekintetben, mint az átlagember. Hátteremet tekintve én aztán tényleg nyugodt szívvel állíthatom, hogy szinte semmim sem volt meg a sikerhez. Tele voltam kisebbrendőségi komplexussal és a meg nem felelés érzésével. Meggyızıdésem volt, hogy a sikeres emberek azért sikeresek, mert mindenben jobbak nálam.

-3-

majd mindent elsöprı lelkesedéssel töltött el. számodra az adott pillanatban logikusnak tőnı sorrendben alkalmazhatsz. számíthatsz rá. És könyvemnek is tulajdonképpen ez a fı mondanivalója. technikák és stratégiák nagyon gyakorlatiasak és már számtalan esetben bizonyították eredményességüket. Ekkor voltam huszonöt éves. Ma többen érik el kitőzött céljaikat. Amikor ügynökként elkezdtem dolgozni. hogy mi mindent érsz el az életed során. Néha az is elıfordul. -4- . Jelenleg évente körülbelül háromszázezer fıs hallgatóságnak adok elı. nem fogok belemenni a dolgok pszichológiai és érzelmi hátterébe. miként lehet aránylag gyorsan elırejutni az életben. hogy fuldoklunk a rengeteg választási lehetıségben. Ilyen talán még sosem fordult elı az emberiség történelmében. Ha megtanulod "megenni a békád". amíg teljesen be nem fejezted. majd dolgozz rajta jól és fáradhatatlanul. Hogy ne nyúljon túl hosszúra ez a könyv. Soha ennyi lehetısége nem volt az emberiségnek. amit el akartam érni. mint valaha. mint én. és bármilyen. hogy én magam képes vagyok megváltoztatni az életemet. önmagában is megállja a helyét. akik elérték azt. megbecsültségnek. egy éven belül én lettem a legjobb a cégnél. csak tıled függ majd. hogy az életben való elırejutásunk egyik legfıbb tényezıje a megfelelı cél kiválasztásának képessége. Oldalain a személyes eredményesség huszonegy legfontosabb szabályát foglalom össze. mert minden helyzetre más és más módszer alkalmazható a legeredményesebben. sıt egész életünk hatékonyságának növelésére is jó eredménnyel alkalmazhatók. Számtalan céget hoztam létre és építettem fel az alapoktól. és boldogságnak. hogy megmutassam neked. California 2001 januárja Bevezetés: Edd meg a békát! Fantasztikus idıket élünk. de most az a nagy helyzet. és utánoznom kell ıket. hogy ezeket a dolgokat én is el tudom sajátítani. Könyvemben az általad megteendı lépések ismertetésére szorítkozom. trénerként vagy szaktanácsadóként több mint ötszáz cégnek dolgoztam. Hosszú távon azonban mindegyikre szükségünk van ahhoz. hogy miként cselekedtek azok. milyen okok húzódhatnak a halogatás és az eredménytelen idıgazdálkodás mögött. Megtanultam franciául. Ha betartod ezeket a szabályokat. illetve tartok tréningeket. Egész karrierem tanulságát talán egyetlen javaslatban foglalhatnám össze: szemellenzısen tanulj meg a legfontosabb célodra fókuszálni. amelyek segítségével azonnal javíthatsz munkahelyi hatékonyságodon. Brian Tracy Solana Beach. Ezt a könyvet egyébként azért írtam. Nem fogom neked elmagyarázni. A huszonegy módszer és technika mindegyike egy-egy önálló egész. További elınyük. annál gyorsabban fog emelkedni a karriered. továbbmegyek. Rájöttem. mint most. Ez volt életem egyik legnagyobb felismerése. Ezeket alkalmazva te is hozzám hasonlóan sikeres lehetsz. és nem foglak untatni hosszas elméleti fejtegetésekkel és kutatási eredményekkel. Az évek alatt huszonkét különféle állásom volt. csak megtudnom. Ennyi. Az általam leírt módszerek azonban magánéletünk. hogy sikeresek legyünk. ha szükség van rá. hogy a sikeres emberek bizonyos helyzetekben megfelelıbben cselekedtek.Idıközben persze rájöttem. hogy sokszor csupán arról volt szó. Rájöttem. A huszonegy módszer jelképezi a személyes hatékonyság "szerszámkészletét". németül és spanyolul. Ezek a módszerek. Üzleti diplomát szereztem egy jó nevő egyetemen. Elıadóként. amit csak szeretnék. hogy ez nem feltétlenül igaz. Ebbıl arra következtettem. és hogyan lehet gyorsan karriert építeni. hogy gyorsan alkalmazhatóak. hogy húszezren ülnek a nézıtéren. Egy évvel késıbb én voltam az értékesítésért felelıs elnökhelyettes a hat országban mőködı kilencvenöt értékesítési képviselıt foglalkoztató vállalatnál. azaz én is lehetek sikeres. Elıször megdöbbentett. A siker kulcsa a cselekvés. amit bármikor elıhúzhatsz. és elérni mindazt. hogy teljesítményed és eredményeid javulása nem marad el. Ehhez pedig nem kell mást tennem. eredménynek. Sıt. Minél gyorsabban tanulod meg ıket alkalmazni. státusznak. Annyi jó dolog megtételére és megszerzésére van ma lehetıségünk. Ez a titka minden kiemelkedı sikernek.

hogy a nap legfontosabb döntése mindig arról szól. A békaevéssel kapcsolatban a mondás úgy tartja. ha nem ülsz túl sokáig elıtte. tudnod kell. amit hajlamos lenne tovább halogatni. Azért kapsz fizetést. és mi az. ha most rögtön nem teszel valamit az ügy érdekében. hogy ez volt az adott nap legrosszabb eseménye. hogy mivel foglalkozol azonnal. hogy milyen szokásokat alakítasz ki magadban. Ma már ez a siker egyik alapfeltétele. Ezért van az. És ha már eszed. hogy "cselekvésorientáltság". amíg el nem végezted ıket. Az a feladat is "béka". Szoktasd rá magad arra." Az idıgazdálkodás nyelvére lefordítva ez úgy szól. hogy a legjobban megfizetett és a ranglétrán leggyorsabban emelkedı emberek mind-mind rendelkeznek egy tulajdonsággal. a legtöbb terv el sem jut a végrehajtásig. Állj ellent a könnyebb feladattal való kezdés kísértésének." Minden reggel egy békával kezdd a napot. Sikereid kilencvenöt százalékban attól függnek. ne gondolkozz túl sokat rajta. és ha már tudod. hogy bizonyos eredményeket tegyenek le az asztalra. és a legnehezebb feladattal való kezdés szokása komoly testi és lelki jártasságot igényel. A legtöbben majdnem minden feladatukkal le vannak maradva. hamar le fogja körözni az ebben járatlan zsenit. az újabb és újabb feladatok megállíthatatlan ütemben árasztanak el. Van egy mondás Amerikában. Ezért van az. amit késıbbre halasztasz. hogy képesek legyünk mindig minden körülmények között a legnehezebb és legfontosabb feladattal kezdeni. méghozzá jól. amíg be nem fejezték az adott feladatot. Egyes feladataiddal állandóan le leszel maradva. azzal a megnyugtató érzéssel ajándékozod meg magad.Ha olyan vagy. és megtanul fontos feladatokat gyorsan elvégezni. azért neveznek ki embereket. a halogatás leküzdésének szokása. És ahogy egyre azon dolgozol. Váljék nálad rutinná a "békaevés. mint a legtöbb ember manapság." Kezeld személyes kihívásként. és addig foglalkozol velük. miszerint ha minden reggel azzal indítod. A mondás folytatása úgy szól. mint amivel valaha is végezhetnél az adott idı alatt. Végtelen hosszúságúra nyúlt megbeszéléseken ismertetik egymással fantasztikusabbnál fantasztikusabb terveiket. mint egy "vizsgára. Tekints úgy erre. Ennél rosszabb már nem is lehet." Sokan összekeverik a "csinálni" és a "megcsinálni" fogalmát. A prioritások kitőzésének szokása. akik mindig rögtön a fontos feladatokkal kezdenek foglalkozni. illetve el sem végzel. hogy értékes hozzájárulásoddal szolgáld az egyesített Európát. -5- . Mivel szokásokról van szó. mit a legfontosabb megtenni. hogy minden pillanatban tudd. aki pedig a tervek szövögetésében és az elvi háttér feltérképezésében brillírozik." A nagy teljesítmény és a személyes hatékonyság kulcsa. Minden cselekvésüket áthatja ez a szemlélet. és addig nem hagyják ezt abba. kezdd a rondábbikkal. a nehezebbel. állandóan túl sok tennivalód és túl kevés idıd van. amit úgy hívnak. A szervezetek legnagyobb problémája manapság a "teljesítésképtelenség. amelyiknek minden feladat közül a legnagyobb pozitív kihatása van az életedre vagy munkádra. hogy végre utolérd magad. képes légy azonnal rá is vetni a feladatra. a fontosabbal kezdj foglalkozni. Ezek az emberek állandóan csak beszélnek teendıikrıl. Azaz sosem fogod magad utolérni. De ha jobban megnézed a dolgot. különösen az üzleti világban. Mai világunkban. Ha egy átlagos ember megtanul prioritásokat kitőzni. bármilyen gyorsan is dolgozol. hogy mindig azonnal nekilátsz a feladatoknak. és kitartóan meg is oldd. hogy a többi szokáshoz hasonlóan megfelelı gyakorlással ezek a szokások is elsajátíthatók. A "béka" tehát mindenkinek a legnagyobb és legfontosabb feladata. hogy megeszel egy élı békát. Állandóan emlékeztesd magad arra. mindig a nagyobbal. És ez még egy jó eset. A sikeres és hatékony emberek azok. hogy ma talán minden korábbinál fontosabbá válik az a képesség. Azaz több feladatod van. hogy ha két fontos feladat van elıtted. hogy "ha már meg kell enned egy élı békát. Számos tanulmány kimutatta. hogy "ha nem tudsz két békát megenni egyszerre. legjobb. hogy az ember sosem képes minden feladatát elvégezni. ha megteszed.

a világ egyik leghíresebb koncerttermébe.Ha eleget gyakorlod a megfelelı viselkedési mintákat és a dolgokhoz való megfelelı hozzáállást. hogy befejeznéd. egy idı után már nem is tudsz majd másként dolgozni. mától fogva határozd el. Úgy tekints magadra. és a világra is egészen másként nézel. Szerencsére agyunk az izmainkhoz hasonlóan annál jobban fejlıdik. méghozzá rendszeresen. Ahogy Jim Cathcart. annál jobban érzed majd magad. Gyakorlással bármilyen viselkedésformát elsajátíthatsz. A zenész ránézett az illetıre. módszereket újra és újra gyakorolni fogod egészen addig. Az önmagadról alkotott kép alapvetıen meghatározza tevékenységed sikerét és eredményességét. Minél fontosabb feladatról van szó. hogy valamit halogass ahelyett. lelkesedéssel és önbecsüléssel. Úgy élhetsz csodálatos életet." Ne feledd. teli leszel energiával. tényleg végtelen mennyiségő képességet. Elıször is. Ez mind elménkre. hogy tudjuk. ha kellıen cselekvésorientált leszel. jártasságot és szokást tudsz elsajátítani. Addig ne add fel. hogy célunkat pontosan meg tudjuk határozni. ami természetes "mámort" kelt az emberben. majd így szólt: "Gyakorlással. Több lesz az önbecsülésed. amíg tökélyre nem fejleszted az alkalmazásukat. szoktasd rá magad. hogy az általad elsajátítani kívánt viselkedésformákat. öregem. mit akarunk. amilyen a jövıben szeretnél lenni. ha kialakítod magadban a fontos teendık elvégzésének szokását. mint aki képes fontos feladatok gyors és pontos végrehajtására. minél többet használjuk. ha elég gyorsan fogsz cselekedni. Egyre inkább az esik majd nehezedre. akit látsz. hogy minden feladatot befejezel. hogy a feladatok teljesítése örömérzést kelt benne. Bármilyen nagyságú és fontosságú feladatról van szó. úgy építhetsz sikeres karriert. Gyıztesnek érzed magad. melyeket rutinszerően alkalmazol az adott helyzetben. bármirıl is legyen szó. Vizualizáld magad olyannak. amivel éppen foglalkozol. Ha elvégzel egy tennivalót. Azaz jó értelemben sikerfüggı leszel. 1. Ilyenkor állandóan arra vágysz." Bármilyen jártasság elsajátításának titka a gyakorlás. melyet szükségesnek vagy kívánatosnak tartasz. önbizalom és hozzáértés érzését. Folyamatosan a rád váró elınyökre és jutalmakra kell gondolnod. A fontos feladatok teljesítése egy endorfin nevő vegyület termelıdését váltja ki az agyban. Amerika egyik legjobb elıadója mondta. Te is kifejlesztheted magadban ezt a "függıséget. Másodszorra. hogy újra és újra átéld a vegyület által keltett tisztánlátás. azok végül a tudatalattid részévé fognak válni. Ha már megszoktad. hogy mindig a fontos feladatokkal kezdesz. ha nyerni akar. Szokásokká. amivel jelentısen felgyorsíthatod annak folyamatát. Ez pedig nem más. ha teljesítetted. mind érzelmeinkre igaz. Sok-sok gyakorlással. hogy személyes hatékonyságodat és eredményességedet tekintve elérd az általad kitőzött szintet. mint az a képesség. Végül pedig a szokások gyakorlásában légy következetes és kitartó. és mindig képes leszel arra az egyetlen dologra összpontosítani. akit New York egyik utcáján megkérdezett valaki. hogy szinte gondolkodás nélkül vágsz bele egyre fontosabb projektekbe és feladatokba. amíg be nem fejezted ıket. Ez az a vegyület. és bármilyen szokásra szert tehetsz. Az ember képes "pozitív függıséget" kifejleszteni magában az endorfinnal kapcsolatban. Az összpontosítás és a koncentrálás szokásának kialakításához — melyek egyébként tanulható dolgok — három kulcsfontosságú tulajdonságra van szükséged. A saját magadról alkotott képnek igen nagy hatása van viselkedésedre. "az az ember leszel. úgy érezheted magad fantasztikusan a bırödben. Mindig jusson eszedbe az egyszeri muzsikus története. amíg az adott szokás nem válik visszavonhatatlanul a személyiséged részévé. és égetı vágyat érezzünk a megvalósítására. Terítsd meg az asztalt! Van egy tulajdonság. Az ember elméje úgy van megszerkesztve. melyek akkor várnak rád. örömöt érzel. Ettıl kreatívabbnak érzed magad. amivel az embernek feltétlen rendelkeznie kell. hogy miként jut el a Carnegie Hall-ba. és tele leszel önbizalommal. és addig dolgozol rajtuk." aminek következtében egyre gyakrabban kapod majd rajta magadat. Napoleon Hill -6- . Van egy módszer.

Létrehozol valamit. hogy két-háromszorosára nı majd a teljesítményed ahhoz képest. Negyedik lépés: Készíts listát mindazokról a teendıkrıl. A tréning programjaimon résztvevık például néhány év. mit akarsz! Vagy dönts magad. amíg kristálytisztán nem látod. hogy leírják. Pedig ezek az emberek ötször. ne felejtsd el megnézni. és megfoghatókká válnak. melyet sosem tévesztenek szem elıl. Azaz minden helyzetben megpróbálunk a lehetı legtisztábban látni. sıt. mit milyen sorrendben és miért kell megtenniük. mint az ugyanolyan vagy jobb képzettségő és jobb képességő embertársaik. hogy megedd a "békádat". hogy elérd a célodat. hogy vajon a megfelelı épületnek támasztottad-e neki. számíthatsz rá. Íme egy jó kis sikerszabály: gondolkozz papíron! A felnıtteknek csupán három százaléka vet papírra pontosan megfogalmazott célokat. és befejezned az adott feladatot. Addig beszéljetek céljaidról. mert csupán ködös elképzeléssel rendelkeznek teendıinkrıl. eltájolódáshoz és végsı soron számos hibához vezetnek. amíg végül minden fontos dolog rajta lesz. és milyen prioritást élvez egy-egy feladatod. hat lépésbıl álló módszerét az alábbiakban ismertetem. Elsı lépés: Pontosan tőzd ki a célod. mennyien dolgoznak nap mint nap alacsony hozamú feladatokon. Nem tudják pontosan. ha alig végzünk el valamit. hogy életed egyes területein mit is akarsz elérni. annál könnyebb lesz leszoknod a halogatásról. A személyes eredményesség elıfeltétele. mintha egy térképen bejelölnéd az útvonalat. hogy nem motiválja ıket semmi. ködösséghez. Ilyen módon vizuálisan is megjelenik majd elıtted a célod eléréséhez szükséges lépések sorozata. sıt. amit végig kell járnod. Döntsd el. Ez a módszer hihetetlen mértékben megnöveli annak esélyét. lenyelned a békát. gyakran tízszer annyit képesek elérni. akkor a célok csupán kívánságként. amennyit a módszer használata elıtt el tudtál végezni. Stephen Covey a következıképpen fogalmaz: "Mielıtt nekiállsz felmászni a siker létráján. Ez olyan. Az ilyen helyzet ellen csak egyféleképpen védekezhetünk: ha megpróbáljuk elkerülni. Harmadik lépés: Tőzz ki határidıket! A határidı nélküli célok és döntések sosem sürgetik az embert. Ha egy feladathoz nem kapunk vagy nem tőzünk ki pontos határidıt. és készíts belıle cselekvési tervet! Elıször a szerint nézd meg a teendıket. Az emberek leggyakrabban azért halogatják a cselekvést és azért érzik. Szabály: az idı egyik legrosszabb felhasználási módja. hogy céljaidat világosan megfogalmazd. Nincs bennük energia. ami azonnali intézkedést igényel. és mit kell tenned. mit várnak tıled. Amikor az ember leírja a céljait. hogy mi az. elıször azt kell eldöntened. Addig bıvítsd a listát. amit nem is kellene csinálni. a célok egyszeriben kikristályosodnak. hogy elérd. ha olyan dolgot csinálunk kiválóan. és a lehetı legvilágosabb célokat megfogalmazni. és vele beszéld át a céljaidat. mert minden pillanatban ott lebeg elıttük a cél. Azt is vizsgáld meg. ami bizonyos mértékig megköti a tervben szereplı feladatok sorrendjét. Bármelyiket megléped. Elképesztı. A célkitőzés és cél elérés bizonyítottan mőködı. Ha nem írod le céljaidat.Mielıtt nekiülnél. mit is akarnak. hogy mit akarsz. mert sosem volt még ilyen beszélgetésük a fınökükkel. de végük sem. akik sosem vették a fáradságot. és melyiket halaszthatod késıbbre. hogy mely teendık elvégzéséhez szükséges más teendık elvégzése. ne csodálkozzunk. vagy ülj le a fınököddel. írd ıket a listához. vágyálomként élnek benned. Egyesek csak azért képesek sokkal több munkát gyorsabban elvégezni. amit bármikor a kezedbe foghatsz és olvasgathatsz. A le nem írt célok zavartsághoz. -7- . amelyeket céljaid elérése érdekében elıreláthatóan meg kell tenned! Amint új teendık jutnak eszedbe. hónap leforgása alatt voltak képesek igen jelentıs bevétel-növekedést elérni hatlépéses módszerem alkalmazásával. Ötödik lépés: Prioritások és sorrendiség szempontjából nézd át a listát. Nincs igazi kezdetük. Minél világosabban megfogalmazod. de azt a keveset is csak hosszas halogatások után tesszük meg." Második lépés: írd le! Gondolkozz papíron.

írd le egy külön lapra. Ismétlem. Minél nagyobbak és világosabbak a céljaid. tervezni. ne állj meg. Minden nap sportolj valamennyit. Falatonként. vagy "ebben az évben Y kilogramm lesz a súlyom". Ahogy Alex MacKenzie fogalmazott. amit a rákövetkezı évben szeretnél elérni. A nagy célt szépen feldarabolod kisebb lépésekre. pozitívan. Mindennap tervezz elıre! A tervezés a jövıt elırehozza a jelenbe. A gondolkodás és tervezés már önmagában is hatalmas szellemi energiákat szabadít fel. Hetedik lépés: Határozd el. ez a fegyelmezettség generációd legproduktívabb és legsikeresebb képviselıi közé emel majd téged. hogy minden egyes nap teszel valamit. és a tervednek megfelelıen cselekedni. ösztönzi kreativitásunkat. írásban megfogalmazott célok fantasztikusan hatnak gondolkodásunkra. majd nekiállsz az elsınek." És vajon hogyan eszel meg egy nagy. annál izgatottabban várod majd. Minden nap hív fel egy bizonyos számú ügyfelet. Fogalmazz jelen idıben. Nyeld le a békát! Végy egy üres papírlapot. hogy csak néhány pozitívumot említsek a sok közül.Ami még talán ennél is jobb." Azután menj vissza tízcélos listádhoz. amikor dolgozni kezdesz. hogy végrehajtottad volna az aznapra elıírt tevékenység-adagot. Hatodik lépés: Azonnal kezdd el cselekvési terved végrehajtását! Tégy valamit. Egy következetesen végrehajtott átlagos terv sokkal többet ér. Bármiféle sikert illetıen a végrehajtás minden. Minden nap tanulj meg valahány szót az általad beszélt idegen nyelven. Bármit. mintha már abban az évben járnál. és vágj bele a terv megvalósításába még ma. Meg fogsz lepıdni. A cél az eredmény kazánjának főtıanyaga. feltöltik az embert. Amint ezek a szokások rutinod részévé válnak. amelynek elérése a legnagyobb pozitív hatást gyakorolná életedre. Egy leírt céllal és egy jól felépített cselekvési tervvel sokkal hatékonyabb és eredményesebb leszel. Minden nap nézd át a céljaidról és az elérésükhöz szükséges teendıkrıl készült listát. mennyivel könnyebb elérni a célodat. ha kis lépésekre bontod fel ıket. ami legfıbb célod irányába mozdít téged! Ez a tevékenység váljék napi rutinod részévé. és sorold fel azt a tíz célt. akik csupán gondolatban terveznek. Írhatod például a következıt: "Ebben az évben X dollárt keresek". Ettıl kezdve minden nap tégy valamit az ügy érdekében. dagadt békát? Ugyanúgy. Minden nap gondolkozz el céljaidról. készíts folyamatábrát. amíg készen nem vagy az egésszel. Így fogadtatod el azokat a tudatalattiddal. és egyben testi energiáinkat is. Ne teljen el egyetlen nap sem anélkül. Úgy fogalmazd meg ıket. Bármirıl is legyen szó. Soha! Ez az elhatározás. "A tervezés nélküli cselekvés minden kudarc oka" -8- . azaz hogy képes vagy gondolkodni. minden egyes nap! 2. amely sosem valósul meg. annál nagyobb belsı hajtóerı és vágy mozgat majd a megvalósításuk irányában. és rendelj hozzá pontos határidıt. mint azok. hogy elérd ıket. rejtett energiákat szabadítanak fel. A halogatás szokásának leküzdésében rendelkezésre álló legerısebb fegyver az elméd. Ezután készíts cselekvési tervet. mint egy briliáns terv. azaz már elérted volna ezeket a célokat. és válaszd ki azt a célt. segítenek a halogatás szokásának leküzdésében. soha de soha ne add fel ıket. Minden reggel. ronda. és egyes szám elsı személyben. A világosan. hogy valamit tudj tenni az érdekében. vagy "ebben az évben ilyen és ilyen autót vezetek. Kreatívvá tesznek. tervezni és dönteni. Aztán pedig folytatod. Egész életedet alapvetıen meghatározza. az adott pillanatban legfontosabb cél eléréséhez szükséges legfontosabb dolognak állj neki. Haladj! Ha egyszer elindultál. hogy mennyire jól tudsz célokat kitőzni. Motiválják. Minél többet gondolsz rájuk. Minden nap olvass el bizonyos számú oldalt a számodra fontos témákból. Alan Lakein Biztosan százszor hallottad már a régi kérdést: "Hogyan eszel meg egy elefántot?" A válasz természetesen: "Falatonként.

Különféle célok eléréséhez más-más listára van szükség. amit állandóan változtatgatni fogsz a hét során. és írnod kell egy listát tennivalóidból. hogy jobban kézben tartod az életedet. mindig azzal kezdd. méghozzá a lehetı legnagyobb haszonnal. Az alaplista témák szerinti csoportosításából születnek majd az al-listák. az adott hónapra vonatkozó tennivalót vezess át az alaplistáról. annál hatékonyabb és eredményesebb leszel életed minden területén. és vágsz bele a cselekvésbe. Pedig a tervezés nem egy túlzottan bonyolult dolog.") Ahhoz képest. amit már befejeztél. prioritásonként és célszerőségi sorrend szerint rendezd. aminek következtében még gyorsabban fogsz dolgozni. Ezen a listán lesz minden ötlet. mint gondoltad. és jobb meglátásaid lesznek. hogy még többet tégy. Önbecsülésed és önbizalmad is nıni fog. annál könnyebben fogsz megszabadulni a halogatás szokásától. -9- . Ha elızı nap készíted el a listát. ami csak az eszedbe jut. A legfejlettebb palm top.Az a képesség. a listán mindig pipáld ki. Minden tervezéssel töltött idı ugyanis átlagban öt perccel rövidíti a végrehajtás idıigényét. Ha újabb tennivaló jut eszedbe. Munkahelyi céljaid között az egyik legfontosabb kell. A listára a kezdetektıl a projekt legvégéig kerüljön fel minden. hogy mennyit segít hatékonyságunk és teljesítményük javításában a tervezés. amivel aznap nem sikerült végezned. Ez az a lista. Sokan beszámoltak már nekem arról. amelyekben felsorolod. melyek segítségével sokszor még gyorsabban és még hatékonyabban végezheted el az aznapra tervezett munkát. hogy a hét végén a következı hét megtervezésére fordított idı milyen nagymértékben növelte hatékonyságukat. igencsak kevesen terveznek minden nap. Ha tehát csupán tíz-tizenöt percet fordítasz napi teendıid megtervezésére. rögtön írd hozzá a listához. hogy még cselekvés elıtt képes vagy jól tervezni. Érezni fogod. Harmadik lépésben a havi listát bontsd le heti listákra. hogy legyen a befektetett szellemi. Jobban és kreatívabban fogsz gondolkodni. hogy aznapra mi mindennel szeretnél elkészülni. menedzserkalkulátor. amely így szól: "Proper Prior Planning Prevents Poor Performance" (A törvény magyarul valahogy így szól: "tisztességes elızetes tervezéssel megelızhetjük a rossz teljesítményt. Ahogy telik a nap. Mindent. Meg fogsz lepıdni. milyen sokat el tudsz érni ilyen módon. Meglátod. Hatékonyságodat mintegy 25%-al növelheted. Azután pedig kezdj el dolgozni az egyiken. Lehet. Minél több idıt töltesz írott listák készítésével. és gyakorlatilag megváltoztatta az életüket. A heti listából végül napi listákat kell készítened. amire mindent ráírsz. nagy hasznodra lesz számodra ez a szisztematikus idıtervezés. Ha bármilyen projekten dolgozol. mit kell tenned. ami eszedbe jut. általános hozzáértésed mércéje. ami sikerérzést generál benned. Amint a listákban felsorolt feladatokon dolgozol. így vizuális visszajelzése is lesz teljesítményednek. hogy listát készítesz a projekt során várható teendıkbıl. melyekben az egész hetet elıre tervezed. írj hozzá a következı napra tervezett teendıkhöz. ami motivál a tovább haladásra. a látható és érzékelhetı haladás pedig segítségedre lesz. legalább 100-120 percnyi felesleges idı-pocsékolástól mented meg magad aznap. A tennivalókat ez után témánként. tudatalattid egész éjjel dolgozni fog rajta. amit a hó végén készítesz el a következı hónapra. Csak egy darab papír és toll kell hozzá. ha minden nap kizárólag az általad összeállított listán szereplı tevékenységekkel foglalkozol. mielıtt belevágnál. Második lépésben készíts egy havi listát. minden új teendı és feladat. Felkelés után gyakran lesznek jó ötleteid. hogy te is hallottál a "6 P" törvényrıl. hanem idıt is takarít meg. Szerencsére a tervezés nem csupán idıt vesz el. Rajzolj folyamatábrát belılük. Minél jobb a terved. érzelmi és fizikai energia megtérülése. De mindig legyen egy alaplistád. Erre minden. miután végeztél az aznapra tervezett munkával. Tehát annál könnyebben nyeled majd le a békát. egyre energikusabbnak és hatékonyabbnak látod majd magad. hogy leszokj a halogatásról. számítógépes program vagy filofax is ugyanarra az elvre épül: elıször le kell ülnöd. Mindig listákkal dolgozz. és meglátásaid. hogy vizuálisan is elıtted legyen. Természetes motivációt érzel majd magadban arra. Listádat még elızı nap állítsd össze.

hogy kompetensebb vagy. ha elvégeznék. akikrıl az elıbb beszéltem. több teendıt igénylı feladatokat is. és így tovább. írd hozzá ıket. aki elıször fogalmazta meg a jelenséget Pareto megfigyelte. de szinte semmit sem tesznek le az asztalra. Pareto késıbb arra is rájött. ami pedig a legtöbb hozammal kecsegtetne. vevıid húsz százaléka hozza forgalmad nyolcvan százalékát. A szakirodalom Pareto elvként is emlegeti ezt a törvényszerőséget. melyek a jövıd szempontjából fontosak számodra. projektet és feladatot. Ha csak egyszer kipróbálod a szabály alkalmazását. egy olasz közgazdász nevébıl származik. Kezdd a végén. Szerinted vajon melyik feladatot halogatják legnagyobb valószínőséggel az emberek? Eltaláltad. mint a többi tíznek együttvéve. termékeid vagy szolgáltatásaid húsz százaléka hozza profitod nyolcvan százalékát. elıbb-utóbb eljutsz odáig. amit tervezéssel és tennivalóid végiggondolásával és ütemezésével töltesz. akik a legkisebb hozamú feladatokkal foglalkoznak éjt nappallá téve. és végül milyen könnyő lesz majd lenyelned a békát. Johann Wolfgang Goethe A 80/20-as szabály az idı és életút menedzsment legfontosabb szabálya. Ha minden napot elıre tervezel. Ha minden nap elıre tervezel. rendelkezik a társadalomban jelen levı pénz és befolyás nagy részével. Sajnos pont ezt a tíz vagy húsz százalékot. amit elıször kell lenyelned. hogy így csupán a várható hozam tíz vagy húsz százalékát termelik meg. mint valaha. Íme egy érdekes felfedezés. a munkára fordított idıd 90 százalékát képes számodra megtakarítani. Nos. Ez a szabály például kimondja. kettı belılük legalább annyit hoz számodra. sokkal könnyebben fog menni minden. sem befolyás tekintetében nem jelentıs tagjai a társadalomnak. mint a többi nyolc. akik egész nap csak dolgoznak. Gondolkozz papíron! Mindig a listádból dolgozz. Ebbıl az is következik. Az is gyakran elıfordul. . sokkal könnyebbnek fogod találni a dolgok elengedését magadtól. A név Vilfredo Pareto. és sorban haladj elırefelé. Meg fogsz lepıdni. Ez kimondja. Egy vagy kettı közülük azonban öt vagy tízszer annyi eredményt hoz. hogy a felsorolt feladatok mindegyike ugyanannyi idıt igényel. Az emberek nyolcvan százalékát ezzel szemben átlagemberek alkotják. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! Idınk mindig van elég. amely a társadalomnak nem több mint húsz százalékát alkotja.A személyes hatékonyság egyik legfontosabb szabálya a 10/90 szabály. mint a többi. hogy idıd elsı tíz százaléka. és el sem gondolkoznak azon. mennyivel produktívabb leszel napról napra. hogy tevékenységeid húsz százaléka hozza eredményeid nyolcvan százalékát. A munka gyorsabban és akadálytalanabbul halad. az általad végzett tevékenységek húsz százalékából származtatható az általad teremtett értékek nyolcvan százaléka. hogy a társadalom tagjai természetes úton alkotnak két csoportosulást. ha nem többet. Ha így dolgozol. és készíts egy listát az elkövetkezendı huszonnégy órában rád váró teendıkrıl. 3. hogy ha megnézed a tennivalóidból készült tízes listát. mint régen. mint valaha. Ha kész a lista.10 - . milyen igaz. meg fogod látni. A befolyásos réteg. Pedig sokszor karrierjük vagy cégük jövıje függ a fontos feladatok elvégzésétıl. Nagy feladatokat is írj a listához. prioritás és sorrendiség szerint rendezz minden fı célkitőzést. Az emberek tehát elfoglalják magukat a lényegtelen nyolcvan vagy kilencven százalékkal. Nagy. hogy ez a törvényszerőség gyakorlatilag minden gazdasági tevékenységben jelen van. İk azok. hogy szó szerint megállíthatatlan leszel. Lendületesebb leszel. akik sem pénz. az igazán fontosakat azonban állandóan halogatják. ha okosan osztjuk be. hogy egyetlen feladatnak önmagában több hozama van. Biztosan te is gyakran látsz olyanokat. Nyeld le a békát! Mától kezdve minden napodat. Ez a feladat a béka. és úgy érzed majd. hetedet és hónapodat elıre tervezd meg! Vegyél egy jegyzettömböt vagy egy papírlapot. Ha új dolog jut eszedbe. Tegyük fel. Gyorsabban fogsz dolgozni. ezek azok az emberek.

mely tételek tartozhatnak bele vajon a legfontosabb tíz vagy húsz százalékba. hogy miként fog elkezdeni és befejezni egy fontos dolgot. hogy különösen szeret általa fontosnak tartott feladatokon dolgozni. ha azon gondolkozik. Vedd figyelembe a következményeket! Minden ember olyan mértékben lett híres és sikeres. hogy el tudd dönteni. hogy folytasd a munkát. a Harvard Egyetem professzora több mint ötvenévi kutatás után arra a következtetésre jutott. Azaz a hosszú távú gondolkodásra való képesség .11 - . rövid idın belül szokásoddá válik ez a fajta gondolkozásmód. mint amit egy lényegtelen feladat elvégzésekor érzel. bármirıl legyen is szó. mint az átlagember. hogy a "hosszútávú perspektíva" a szociális és gazdasági felemelkedés legpontosabb mutatója az Egyesült Államokban. hogy elıször a lényegtelen dolgokkal foglalkozz! Mindig gondolj arra. hogy egy bizonyos dolog mennyire fontos számodra vagy céged számára. Ha jobban belegondolsz. mint etogazdálkodás. amíg ezeket a fontos feladatokat el nem végezted. A történések sorrendjének ellenırzésünk alatt tartása. Ha egyszer nekikezdtél. A fontos feladat elvégzésekor érzett büszkeség és elégedettség összehasonlíthatatlanul több. amit igen nehéz megváltoztatni. hogy elıször a fontos dolgokkal foglalkozzanak. hogy mennyi büszkeséget érzel a feladat elvégzése után. Nézd végig a felsorolást. Azaz mely feladatok elvégzése jelentené a hozam nyolcvan-kilencven százalékát. mi a fontos és mi a lényegtelen a tennivalók listájában. lényegtelen feladatokkal foglalkozol. ha elég sokszor megismétled ugyanazt a cselekvést. hogy elıször az alacsony hozamú. hogy bárhogyan is cselekszel. amikben felelısséggel tartozol. Ha a napodat rendszeresen úgy kezded. Ez pedig nem tartozik a túl jó szokások közé. Orison Swett Marden A nagy gondolkodó egyik ismertetıjele. projektjét. Dr Edward Banfield. A hozamuk viszont hihetetlenül magas. Ebbıl kifolyólag ideális esetben addig nem is szabadna foglalkoznod a feladatok nyolcvan-kilencven százalékával. mint a lényegtelen dolgoké. amilyen mértékben képes volt energiáit egy bizonyos dologra fókuszálni. A hatékony és eredményes emberek szokásukká teszik. amit lenyelsz. Mielıtt dolgozni kezdesz. mert elménk úgy van megszerkesztve. vagy a lényegtelen nyolcvanba?" Szabály: Állj ellen a kísértésnek. az idıgazdálkodás nem más. lenyelik a békát. Részben például azért. elıbb-utóbb úgyis természetes módon motiválttá fogsz válni arra.Általában a fontos feladatok a legbonyolultabbak és legnehezebbek. hogy valamit megcsinál vagy nem csinál meg. hogy képes aránylag nagy pontossággal megjósolni annak várható következményét. Ennek eredményeként sokkal de sokkal többre képesek. Nyeld le a békát! Készíts listát. hogy az lesz-e a következı béka. Ezt pedig mindig te döntöd el. A fontos dolgok idıigénye nem ritkán ugyanannyi. vagy sem. hogy egyáltalán nekikezdjünk. amivel eljátszadozhat. hogy mit teszel a következı lépésben. mindig tedd fel magadnak a kérdést: "Vajon az adott feladat tevékenységeim fontos húsz százalékába tartozik-e. A fontos feladatok megoldásának legnehezebb lépése általában az. Még ma határozd el. Az idıgazdálkodás azt hivatott szabályozni. A mi feladatunk tehát csupán annyi. hogy folyamatosan szolgáltatunk valamit elménknek. Még ha nincs is hozzá kedvük. az elıbb-utóbb szokássá válik. sokkal boldogabbak is. és gondold végig. Egy tevékenység fontosságától függ ugyanis. Az életben és munkádban elért sikerek kulcsa az. hogy egyre több idıt fordítasz erre a néhány kiemelten fontos területre. ha te is úgy cselekszel. amelyben felsorolod életed minden fontos célját. Ezért jobb. Bármilyen tevékenység potenciális következménye az egyik legfontosabb szempont annak eldöntésekor. és dolgokat. Már az is motiválja az embert. és egyre kevesebb dolgot fecsérelsz a lényegtelen dolgokra. Sıt. ahogy ezek az emberek. A különbség csupán abban van. tevékenységét. 4.

az intelligencia. és egyre kevesebb elégedettséget érzel majd munkáddal kapcsolatban. hogy hosszú távon nagyobb elınyökben legyen részük. Ez ellen semmit sem tehetünk. a kapcsolatok. Világos hosszú távú elképzelésekkel könnyebb a jelenben aszerint értékelni egy tevékenységet. Munka közben próbálj minél jobban összpontosítani. mi az. Jobban el tudod majd dönteni. húsz évre elıre gondolkoznak. mint a családi háttér. és rögtön nekiláss a feladatnak. azaz ösztönzıre. ami igazán fontos számodra hosszú távon. Általában azok a sikeres emberek. vagy bármi más. Ha valamit azért kell elvégezned. a képzettség. rögtön sokkal motiváltabbnak fogod érezni magad. alapvetıen meghatározza viselkedésedet és választásaidat. İk mindig öt. tíz. aminek több jelentıs hosszú távú hatása is lehet. Mielıtt bármibe belevágsz. nagyban függ attól. amikkel foglalkoznak. tekintsd elsı számú feladatodnak. kivéve. és bölcsebben választják meg azokat a dolgokat. A sikertelen emberek ezzel szemben mindig inkább a rövid távú örömöket és azonnali megtérülést részesítik elınyben a hosszú távú megtérüléssel szemben. Az idısíkhoz való hozzáállásod. jártasságuk elmélyítése érdekében rendszeresen járnak tanfolyamokra. hogy a jelenben érzett szükségletek és vágyak alapján hozott döntések jövıre vonatkozó terveikkel is összhangban legyenek. Mindig a nagy hozamú illetve nem teljesítés esetén nagy károkat okozó feladatokra összpontosíts. hogy közben tudod. Szabály: ha hosszú távon gondolkozol. Döntéseiket is ezt figyelembe véve hozzák. Definíció szerint az a fontos dolog. amivel célokat érnek el. Idınk mindig gyorsabban fogy. és munkájukban a nagy hozamú tevékenységekre összpontosítanak. Ennek megfelelıen az a nem fontos dolog. Ez pedig abban segít. Ha egy tevékenységnek vagy feladatnak nagy pozitív hozama van. hogy az mennyiben vág egybe jövıre vonatkozó terveiddel. Ha úgy dolgozol. amennyi a rendelkezésünkre áll. a neves motivációs elıadó így fogalmazott! "a sikertelenek mindig azt csinálják. hogy végezz vele. hogy végezz vele. hogy jobban fogja magát érezni. Hosszú távú hatása viszont garantált: hiába várod az elıléptetést. mindig elsıként nyeld le. akik hajlandóak le mondani rövid távú elınyökért és képesek akár áldozatot is hozni rövid távon annak érdekében. Minél világosabban látod magad elıtt jövıre vonatkozó szándékaidat. akik nem sokat gondolkoznak a jövıjükrıl. a faji hovatartozás." Így például korábban járnak munkába. aminek csak egy vagy néhány. amint sikerül világosan megfogalmaznod ezt a hatást. a sikeresek viszont azzal foglalkoznak. mi az. Az. Ha az ember utolsó pillanatban esik be a munkahelyére. Bármi is legyen a béka. sokkal jobban gazdálkodnak az idejükkel. amivel az emberek indokolni szokták egyesek gyors felemelkedését. A motivációhoz szükség van motívumra. Minél nagyobb pozitív hatással kecsegtet egy tevékenység vagy viselkedés. szintén tekintsd elsı számú feladatodnak. elıbb mindig tedd fel magadnak a kérdést: "Mik ennek a feladatnak a hosszú távú következményei?" Szabály: Jelenben végzett cselekvéseinket nagyban meghatározzák. hogy megszabadulj a halogatás szokásától. A sikeres emberek világos jövıképpel rendelkeznek. ha nem végzed el. hogy mit teszel most. hogy mennyi idıt töltöttél rövid távú cselekedeteid hosszú távú következményeinek mérlegelésével. rendszeresen olvasnak a szakterületükrıl szóló irodalmat. akik életükrıl és karrierjükrıl hosszú távon gondolkoznak. azaz. rövid távon is jobb döntéseket hozol. rövid távon lehet. hogy a lehetı legésszerőbben próbáljuk kihasználni azt. ami oldja bennük a feszültséget. nem túl lényeges hosszú távú következménye van. vagy legalábbis nagyban befolyásolják jövıre vonatkozó szándékaink. hogy milyen messzire tekintesz elıre. azok annál jobban fogják befolyásolni azt. rövidtávra vonatkozó döntéseid is jobbak lesznek. mint a többi ember. és azonnal fogj hozzá. Ügyelnek arra.fontosabb. ami nem. hogy hova jutunk ez alatt az idı alatt. reggel újságot olvas és szokásos kávéját a többiekkel cseverészve fogyasztja el. ami fontos. mert nagy károkat okozol azzal. mint kellene. Azok az emberek. .12 - . Dennis Waitley. és mi az.

Elıször is elkészíted a következı nap tennivalóinak listáját. "B" az a feladat. Soha ne kezdj ebihalat enni. természetesen papíron. hogy "E" feladatokkal továbbra is foglalkozni fogsz. tevékenységeidbıl és projektjeidbıl készült listát. amíg ott ül a nagy kövér béka. A nem túl nagy probléma jelentheti néhány ember elégedetlenségét vagy kényelmetlenségét. annál motiváltabbnak fogod magad érezni arra. vagy egy fınöködnek készülı határidıs jelentés befejezése. Azaz a megfelelı dolgokra fogsz fókuszálni. Állandóan tedd fel magadnak a kérdést: "Melyik projektnek vagy tevékenységnek lenne a legnagyobb pozitív hatása életemre. Ha készen vagy. Bárki bármikor használhatja. hogy minden energiát eltérítünk. és annál gyorsabban végzel velük. annál fontosabb dolgokkal fogsz foglalkozni. Lehet. és vágj bele. és nekikezdj a munkának. ami nagyon fontos. ha sikerülne idıben befejeznem?" Bármirıl is lenne szó. stb. de semmi következménye sincs. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! A siker elsı törvénye a fókuszálás. Nyeld le a békát! Rendszeresen nézd át a feladataidból. egyébként súlyos negatív következményekre kell számítanod. ha nem foglalkozol velük. Az "A" olyan feladat. Eredményessége pedig garantált. Végül az "E" olyan feladatokat jelent. mert roppant egyszerő. William Mathews Minél többet foglalkozol tervezéssel és prioritások kitőzésével. mielıtt belevágsz egy feladatba. Ezt minden más feladat elıtt el kell végezned. amelyeket úgy ahogy van. Mindig Goethe csodálatos szavai jussanak eszedbe: "Kezdd el. az alábbi szabálynak megfelelıen. amik annak idején még fontosak voltak. Az ABCDE módszer prioritások kitőzését segíti elı. Minél nagyobb hozamú és számodra minél fontosabb az adott tevékenység. nagy eséllyel helyesen fogod megválasztani munkahelyi és magánéletbeli prioritásaidat.Ha rendszeresen végiggondolod. és elméd lángra kap. Mőködése a következıképpen néz ki. választásaidnak és viselkedésednek milyen következményei lehetnek a jövıben. pusztán kedvtelésbıl vagy szokásból. . hogy lenyeld." 5. mert így több idıd marad az "A" feladatokra. minden tennivaló elé A. folytasd. A "C" feladatokat jó lenne ugyan elvégezni. A-2. Ezek a békáid. majd közvetlenül abba a pontba haladunk anélkül. és arra vár. Ide tartozik felhívni barátainkat. hogy döntéseidnek. Fókuszálni annyit tesz. A "B" feladatok életünk ebihalai. Az A-1 lesz a legnagyobb és legrondább békád. vagy nem nézed át azonnal az e-mailjeidet. hogy azonnal elkezdesz dolgozni rajta. A "D" feladatok olyan témák. hogy leküzdd a halogatást. és meglesz a feladat. "A" lehet például egy fontos ügyfél felkeresése. Ilyen például ha nem hívsz vissza valakit. mint ha mondjuk egy "A" feladattal nem foglalkoznál. melyeket delegálhatsz másoknak. Az ilyesfajta tevékenységnek semmi hatása sincs munkahelyi életedre. elfelejthetsz. munkatársunkkal ebédelni. hogy jobbra-balra tekintenénk. rendezd fontossági sorrendbe ıket: A-1. de korántsem akkora gond. Ha több mint egy "A" feladatod van. C. akkor sem történik semmi. Azaz ha nem foglalkozol velük. aki nem túl fontos üzenetet hagyott számodra. de azóta már aktualitásukat vesztették. "B" témával soha ne foglalkozz. tőzd ki célul. A szabály szerint mindent célszerő delegálnod. de nem okozol nagy problémát. amelyet el kellene végezned. hogy ide olyan feladatok is tartoznak. A módszer titka egyszerőségében rejlik. hogy egyetlen irányba hassanak. amíg vannak elvégzetlen "A" feladataid. vagy magánügyeinkkel foglalkozni munkaidı alatt. D vagy E betőt írsz.13 - . Elıfordul. B. ha történetesen mégsem teszel semmit az ügyben. amit mások meg tudnak tenni. Megvalósítására készíts cselekvési tervet. A-3.

hogy az elsı adandó alkalommal megválnak majd tılünk. ha esik. és milyen eredményeket várnak el tıled azok. hogy mire kapja a fizetését. Az ABCDE módszer eredményes alkalmazásának titka. Most rögtön! Szoktasd rá magad. sokkal többre leszel képes ugyanannyi idı alatt. fogd munkára az akaraterıdet. és addig foglalkozol vele. Azért vettek fel téged. Általában véve elmondható. delegálás. amíg nem végeztél az elızıvel. amit ezekért az eredményekért. hogy helyt tudj állni munkakörödben. Hasonlóan. keringéssel és agyhullám-tevékenységgel mőködik a szervezeted. A cég azért értékeli munkádat. mert munkatársaiddal együtt olyan értéket termeltek számára. Ezek biztosítják. számíthatunk rá. meghalunk. Ha hajlamos vagy arra. azaz egy bizonyos minıségő és mennyiségő munka elvégzésének ellentételezéseként kapsz. hogy elkalandozzon a figyelmed. A menedzseri tevékenység kulcsfontosságú területei például a tervezés. Ahhoz. Egy menedzsernek e területeken kell bizonyos elvárásoknak megfelelnie.Miután az ABCDE módszer segítségével kategorizáltad másnapi teendıidet. pulzusszámmal. és fogj hozzá. hogy mindig az "A-1" feladattal kezdd a napot. rendelkezned kell bizonyos jártasságokkal és tudással. Ha bármelyik funkció nem mőködik megfelelıen. hogy a békát egyben nyeld le. mint a test életfontosságú mőködési funkcióit. és mindig a legnagyobb prioritással rendelkezı feladatnak láss neki. nincs mihez viszonyítanod a teljesítményedet. Ha nem tudod egészen pontosan. Nyeld le a békát! Vedd elı a tennivalóidról készült listát. alkalmazottak munkájának felügyelete. Ezeket a kulcsfontosságú feladatköröket úgy kell elképzelni. amiért a cég vevıi illetve partnerei készek fizetni.14 - . problémamegoldó energiáink hihetetlen mértékben megsokszorozódnak. Ezután válaszd ki az "A-1"-et. amin dobbantva nagy eredményekhez. valamint büszkeséghez juthatsz. amíg készen nem vagy az "A-1"-gyel. hogy miért fizetnek. ha fúj. hogy mindig prioritásokat tőzz ki. hogy el tudd látni a munkakörödet. hogy minden munkakört lebonthatunk nem több mint öt-hét kulcsfontosságú feladatkörre. Ezen feladatkörökhöz bizonyos mennyiségi vagy minıségi elvárások tartoznak. A legnagyobb békát jobb egyben lenyelni. nagyobb önbizalomhoz és önbecsüléshez. akik felvettek téged. Ha sikerül elsajátítanod az "A-1" feladatra való fókuszálás szokását. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! Ha minden fizikai és szellemi energiánkat egy dologra összpontosítjuk. hogy másnap mindig az "A-1" témával kezded. Az ezzel kapcsolatos elvárások állandóan változnak. amiért majd szépen elıléptetnek téged? Gondolj csak bele. szoktasd magad rá. hogy bizonyos eredményeket érj el a cég számára. méghozzá minden alkalommal. Bizonyos "alapvetı képességekkel" eleve rendelkezned kell ahhoz. mérés és feletteseinknek való beszámolás. mint a körülötted levık akár ketten-hárman összevéve. és addig ne kezdj bele másba. de a kulcsfontosságú . alkalmazottak kiválasztása. Teendıid elemzése és az "A-1" feladat helyes kiválasztása az ugródeszka. Akkor viszont hogy képzeled. C. A legtöbb ember nem biztos abban. mert csak így tudsz maximálisan hozzájárulni céged üzletmenetéhez. Minden nap alkalmazd az ABCDE módszert. azaz megszokod. Ha rászoktatod magad. 6. Norman Vincent Peale "Miért fizetnek engem?" Karriered során ez az egyik legfontosabb kérdés. Fizetésed az a kompenzáció. melyeket teljesítened kell. amikor egy listába lehet győjteni a tennivalókat. B. hogy megfelelı vérnyomásszinten. D és E kategóriákba. amíg el nem készülsz. többé nem kell aggódnod a jövıd miatt. hogy majd "a lehetı legtöbbet hozod a cégnek". hogy semmi máshoz nem kezdesz hozzá. ha munkánk kulcsfontosságú területein nem teljesítünk megfelelıen. szervezés. amit célszerő minden nap feltenned magadnak. és minden egyes tételt sorolj A.

Ezt a listát azután egyeztesd a feletteseiddel. Az ı munkakörének kulcsfontosságú feladatai közé tartozik a potenciális ügyfelek felkutatása és új ügyfelek szerzése. Ne keress mentséget gyengeségeidre! Inkább pontosan fogalmazd meg. ez a gyengeség minden más területen vissza fog hatni teljesítményedre. hogy sikerre vagy kudarcra számíthatsz munkádban. abban leszünk motiváltak. és mi nem. hogy ezeket a feladatokat milyen gyorsan és jól teljesítik. Ez természetesen semmi jóra sem vezet. hogy csupán egyetlen területen kell jártasságodon javítani ahhoz. Számíthatsz rá. majd dolgozd ki az ehhez szükséges cselekvési tervet. Munkád eredménye. hogy ez számos alkalommal lesz feszültség okozója. és a többi. azaz eredményességed legfıbb akadálya. illetve szállítani kell a terméket vagy szolgáltatást. azaz az ı munkájuk inputjaként funkcionál. Ha te nem végzed el ezeket a feladatokat. hiába rendelkezik kiváló jártassággal más területeken. mely területek ezek. a következı lépés önmagad értékelése. és hol teljesítesz átlagon alul? Szabály: A leggyengébben teljesített kulcsfontosságú feladatkör fogja meghatározni. felvenni a telefont. hogy milyen mértékben tudod kihasználni egyéb jártasságaidat és képességeidet. amelyeket mindenképpen teljesítened kell egy bizonyos szinten. A munkahelyi halogatás és késedelmes teljesítés legfıbb oka az. Ez a jártasság teszi lehetıvé. hogy kitőznének egy célt és cselekvési tervet készítenének az adott területen való felzárkózásra. Készíts listát a felelısségi körödbe tartozó tevékenységekrıl. A szabály kimondja. A kulcsfontosságú feladatkörök azok a feladatok. Gondolj bele! Lehet. ha a hetedikben gyenge vagy. hogy teljesítsünk. azaz munkád outputjairól.15 - . hogy mennyi fizetést fognak kapni és milyen gyorsan haladnak majd felfelé a vállalati ranglétrán. Elı kell állítani. Ahelyett. Tartózkodj az önigazolástól és a racionalizálástól. azaz outputja munkatársaid munkájához szükséges. Mindnyájunknak vannak erısségei és gyengeségei. Ha egytıl tízig terjedı skálán kellene osztályozni magadat az adott területeken. Egy recepciós titkárnı feladatai közé olyan dolgok tartoznak. mit adnál magadnak? Melyek az erısségeid és gyengeségeid? Hol teljesítesz kiemelkedıen. A menedzserek munkájának egyik kulcsfontosságú területe a delegálás. hogy a menedzser irányítani tudjon. ahogy van. Vegyük például egy értékesítési ügynök esetét. a megfelelı munkatársak felvétele és a hatékony delegálás jelentik a kulcsfontosságú feladatok egy részét. hogy maximális teljesítményt tudj elérni a munkádban. hiszen a megkötött üzlet a cég más munkatársainak is feladatot jelent. hogy az emberek hajlamosak halogatni a munkát azokon a területeken. és tőzd ki célul. . Ez lesz teljesítményed "szők keresztmetszete". amelyeken korábban gyengén teljesítettek. Munkahelyi eredményességed kiindulópontja tehát kulcsfontosságú feladatköreid beazonosítása. a munkatársaiddal és a beosztottjaiddal. A helyzet ettıl csak egyre rosszabb lesz. hogy mindenki tisztában legyen azzal. hogy még ha hat feladatkörben kiválóan teljesítesz is. számlázni kell. Az a menedzser. aki nem tud hatékonyan delegálni. Érdemes például a fınöködet is megkérdezni ezzel kapcsolatban. hogy jobbá válsz bennük. hogy az illetı nem fog tudni megfelelıen helytállni a munkájában. mint levelek gépelése. A dolgok másik oldala is hasonlóképpen mőködik. Az üzlet megkötése (más szóval zárása) is ilyen feladat. a feladat egész egyszerően nem lesz elvégezve. Egy cégtulajdonos vagy cégvezetı számára egy üzletmenethez szükséges bankhitel letárgyalása és megszerzése. és eredményeket tudjon elérni mások munkájának felhasználásával. A delegálásban való jártasság végül tehát oda vezethet. nagyban meghatározza. Az alkalmazottak azon képessége. Minél jobbak vagyunk egy bizonyos területen. Sıt. A cégnél ezért te vagy egy személyben felelıs. és egyre jobban idegesít majd téged. a legtöbb ember hajlamos úgy. annál motiváltabbnak érezzük magunkat arra. a megfelelı delegálás hiányában nem fogja tudni maximálisan kihasználni ezeket a képességeket. és annál kevésbé fogunk halogatni. Ha meghatároztad munkaköröd kulcsfontosságú feladatköreit.feladatkörökben hozott eredményeid határozzák meg. mi tartozik hozzád. elkerülni az adott területet. majd a lehetı leggyorsabban odakapcsolni a hívó felet az adott ügyben illetékes munkatárshoz. hogy minél hamarabb elvégezzük az adott feladatot. sıt.

Mindnyájunk asztala tele van még el nem olvasott. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! A fókuszálás a legigazabb. ha nyitott vagy mások konstruktív javaslataira. Gondolkozz rajta. 7. ha kulcsfontosságú feladatköreidben kiemelkedıen teljesítesz. Komar Az Erıltetett Eredményesség Törvénye kimondja: "Soha nincs elég idınk. A legfontosabb dologra azonban mindig van elég idı. Ha történetesen kifutsz az idıbıl. amit csak akarsz. Ne is álmodj róla. Csak akkor javíthatsz saját képességeiden és teljesítményeden. Kérj tıle ıszinte visszajelzést és értékelést. de elolvasásra váró iratokkal. Az biztos. ez azt jelenti. sıt. Beszélj a fınököddel.Mindig tedd fel magadnak a következı kérdést: "Mi az az egyetlen jártasság. Karriered során rendszeresen elemezd magad ebbıl a szempontból. írásban fogalmazd meg. Ha valaki kiemelkedı egy adott területen. és ha megvan. de lenyelheted a legnagyobb és legrondább békát. Az üzleti életben szükséges jártasságok szerencsére tanulhatók. hogy pontosan mik azok a kulcsfontosságú elvárások ezeken a területeken ahhoz. munkatársaiddal." Másként fogalmazva egyetlen nap alatt nem eheted meg a tó összes ebihalát és békáját. hogy elménket egyetlen egy dologra összpontosítjuk. Az elvégzendı munka mennyisége pedig egyre csak nı. hogy elég lesz arra az adott napra. hogy mindent elvégezzünk. Nyeld le a békát! Azonosítsd be munkád kulcsfontosságú feladatköreit. találd meg. Sajnos számos tanulmány bizonyítja ennek ellenkezıjét. A halogatás leküzdésének és munkatempónk fokozásának egyik legjobb módja az. házastársaddal is értekezz az ügyben. és ösztönzésképpen állandóan a negatív következményekre emlékezteted magad. amelyikben kiválóvá válva a lehetı legnagyobb pozitív hatást tudod gyakorolni a karrieredre. hogy a legfontosabb teendıiddel végzel. és neki is mutasd meg a listádat. Ez a karrierépítés egyik legfontosabb szabálya. Minden ilyen feladatkörben egytıl tízig terjedı skálán osztályozd magad: pontozd a teljesítményedet és a jártasságodat. Szabály: Soha nem lesz elég idıd arra. hogy utolérd magad. mert a választ a szíved mélyén valószínőleg már tudod. Bármi is a válasz. Kérdezz meg másokat is. hamisítatlan formájában azt a képességet jelenti. kezd el fejleszteni képességeidet az adott területen. Soha ne hagyd abba a fejlıdésre való törekvést. ha nem fejezel be egy adott feladatot. Korán kezdesz. A dolgot munkatársaiddal és beosztottaiddal is beszéld meg. hogy még esélyed sincs arra. és súlyos következményekkel jár. Egy átlagos alkalmazott terhelhetıségének körülbelül 110-130 százalékán dolgozik. Egy nemrégiben végzett vizsgálat szerint egy átlagos felsıvezetı körülbelül 3-400 óra hátrányban van az olvasást illetıen. barátaiddal és családoddal.16 - . hogy jobban tudnak dolgozni a határidı nyomása alatt. Ülj le a fınököddel. hogy más területen is képes kiemelkedı teljesítményre. A többi pedig kénytelen lesz várni. hogy ez az. késıig maradsz. amelyet elsajátítva és kiemelkedıen használva a lehetı legnagyobb pozitív hatást gyakorolnám a karrieremre?" Mostantól kezdve ez a kérdés legyen karrierépítésed iránytője. amennyiben úgy dönt. Válaszd ki azt a jártasságot. hogy mindent elvégezz. Még ha ez az utolsó pillanatban történik is. Ez gyakorlatilag azt jelenti. Legfeljebb abban reménykedhetsz. hogy ez valaha is sikerülni fog. Tedd szokásoddá ezt a fajta elemzést. valahogy mindig jut idı a befejezésére. amit el akar érni. Sokan azt mondják. hogy teljesítményedet kiválónak értékeljék. .

Ilyen stresszhelyzetben az ember hajlamos arra. Az ilyen magányos gondolkozásra fordított idı majdnem minden esetben csodálatos meglátásokkal és ötletekkel fog megajándékozni téged. Ha azonban elvégzed. rögtön más lesz a helyzet?" Ezt a kérdést elıször Peter Drucker. Ilyenkor próbálj meg lazítani. Bármi is legyen az. Tevékenységeid közül melyek a legértékesebbek? Elıször te magad gondolkozz el ezen a kérdésen. A harmadik kérdés pedig a következıképpen szól: "Mi jelen pillanatban idım felhasználásának legértékesebb módja?" Azaz "ebben az idıpillanatban melyik békám a legnagyobb?" Ez az idıgazdálkodás alapkérdése. a te életedben mi ez a tevékenység? Mi a te munkahelyi békád? Bármikor tennéd is fel a kérdést. hogy világosan megfogalmazod a választ. a menedzsment elismert amerikai szakértıje tette fel. mindjárt más lesz a helyzet? Ez olyan dologra vonatkozik. senki sem fogja helyetted elvégezni. és kiemelkedıen hatékonnyá válhatunk a munkában. azzal a lehetı legnagyobb mértékben járulhatsz hozzá céged. emiatt viszont sokszor többször is kénytelen ugyanazt a feladatot elvégezni. ebben az alábbi három kérdés lesz segítségedre. célszerő munka közben ugyanilyen élesen látni azt. és állandóan keresd az adott idıpillanatra érvényes választ. Ha te nem végzed el az adott feladatot. hogy a felvett kép éles legyen. A te feladatod csak annyi. illetve amire csak te vagy képes. hogy mely tevékenységeid hozzák a legtöbbet céged. még mielıtt bármi másba belefognál. vagy éppen saját életed sikeréhez. amit ha jól végzel.Határidık egyébként is sokszor nem azért nyomasztanak bennünket. Ha ezeket eszed meg. annál egyszerőbbé válik majd számodra a halogatás leküzdése illetve a legértékesebb hozamú feladat kiválasztása. ami második. melyek segítségével gyakran jelentısen csökkentheted az egy-egy feladat elvégzésére fordított idıt. hogy végül alig marad idınk rá. Olyan ötlet is eszedbe juthat ilyenkor. vagy életedben. Segítségével leküzdhetjük a halogatást. Ahogy a filmfelvevı lencséjét is úgy kell fókuszálnunk. Erre a kérdésre mindig kell.17 - . Mi az. A listán elsıként szereplı feladatokkal foglalkozz elıször. Nyeld le a békát! A sikerhez vezetı gondolkodásmód leghatékonyabb összetevıje a prioritások megállapításának képessége. hogy legyen rá egy konkrét válasz. majd beszélj róla munkatársaiddal és beosztottjaiddal. amitıl megváltozik az életed vagy a karriered. ezzel jelentıs változást tudsz elıidézni az adott ügyben. Melyik tevékenységeim közül az. Nos. illetve amire csak én vagyok képes. majd rögtön az adott tevékenységgel kezdesz foglalkozni. Aztán kérdezd meg a fınöködet. Ez a személyes hatékonyság témakörében feltehetı egyik legjobb kérdés. amelyik a legtöbb értéket termeli? Ezek a legkövérebb békák. Goethe szavait idézve "Sosem szabad. a nagy sietség eredménye gyakran az. mintha kicsit kényelmesebb tempóban dolgozunk rajta. egyáltalán ne foglalkozz. mert addig halogatjuk a munka elvégzését. Minden nap szakíts arra idıt. Ez a kérdések egyik legfontosabbika. családod vagy magad számára. Amikor alkalmazottak túlzottan szoros határidıknek kénytelenek megfelelni. hogy néhány percig csendben ülve gondolkozz. Amennyiben legfontosabb feladataiddal szeretnél mindig elkészülni határidıre. amire csak te egyedül vagy képes. hogy nem csupán hibát hibára halmoznak. hogy a lényegtelen dolgok a lényeges dolgoktól vegyék el az idıt. hogy többet hibázzon. amire képes vagyok. Családoddal és barátaiddal is beszélgess el a témáról. családod. a feladat elvégzésének ideje végül hosszabb lesz. Azzal." Minél pontosabb válaszokat sikerül találnod a fenti három kérdésre. és ezért vissza kell térnünk ugyanarra a feladatra. mindig kell. A második kérdés így szól: "Mi az. hanem azért. és stressz nélkül gondold végig a munkádat és az általad elvégzendı feladatokat. . amit ha jól végzek. hogy tudj válaszolni. annál könnyebben fogod tudni feladataidat prioritási sorrendbe állítani. amire képes vagy. mert valóban rövidek. Újra és újra tedd fel magadnak. illetıleg karrieredben. de a feladat elvégzésére esı munkaerıköltség növekedése hosszú távon esetleg még veszteséget is okozhat a cégnek. Ha a nagy kapkodásban hibát ejtünk.

hogy többre vagy képes. Ha leülsz. hogy ne csak praktikus. mint aki tudatában van saját hatékonyságának és eredményességének. hogy majd éppen az ı forgatókönyvükbıl készül el a legújabb hollywoodi sikerfilm." Ne hagyd. papírt majd a szükséges munkaeszközöket győjts össze. Semmi sem lehet elıtted. azaz nem készítenek elı minden szükséges dolgot a munkájukhoz. jó elıre odakészítesz magadhoz.8. İk általában élvezik is az ezzel való foglalatoskodást. Ha így felkészülsz.18 - . Minél világosabb és tetszetısebb az ember munkakörnyezete. A halogatás leküzdésének (azaz a békaevés) egyik legjobb módszere a munkára való elızetes felkészülés. Mindent úgy helyezz el magad körül. válaszd ki rajta az elsı feladatot. majd kezdj neki. megvannak-e az esetleg szükséges felhasználói jelszavak. testbeszéded is a kezdésre kész állapotot sugározza. és minden szükséges dolgot bekészítesz magadnak. olyan leszel. vagy a mögötted levı asztalra. hogy forgatókönyvüket megveszi majd az egyik menı stúdió. amitıl biztos. számítógépes floppy lemezed. minden mást rakj a padlóra. hogy veled is ez történjen. hogy fel se kelljen állnod munka közben. adatot. hogy csak azért. annál könnyebben lát neki a feladatnak. mi van a forgatókönyvével?" Négybıl három gyalogos így válaszolt: "Majdnem kész vagyok vele!" Sajnos a "majdnem kész vagyok vele" minden valószínőséggel azt jelentette. és viselkedj magabiztosan. Úgy helyezz el magad körül mindent. rögtön el tudsz kezdeni foglalkozni a legnagyobb hozamú feladattal. és gyorsabban szeretnél végezni a teendıiddel. Az igazán hatékony emberek mindig szakítanak idıt munkakörnyezetük megtervezésére. csak amire az adott feladat elvégzéséhez szükséged lehet. és elıször minden hozzávalót összekészítesz magad elıtt a munkaasztalon. amelyik egyenesen tartja a hátadat. enyhén elıre dılve a székedben. mint egy sikeres ember. amikor az ember hosszú órákat kénytelen végigdolgozni egy íróasztalnál. még egy dolgot ellenırizz. legjobb. mint amikor vacsorát fızöl. Elég egy aprócska mentális lökés. mint egy kibiztosított pisztoly. A Los Angeles Times napilap nemrégiben kiküldte egyik tudósítóját a Wilshire Boulevard-ra. James T McKay Ha le akarod küzdeni a halogatást. mielıtt bárminek is nekifogsz! Bármilyen szintő képességekkel is rendelkezz egy adott területen. hogy van-e elegendı írópapírod. és csak annyira magas. akiknek álma. beszámolót. és hány olyan dolgot nem csinálnak meg emberek. hogy egészség szempontjából megfelelı széket válassz magadnak. Ha kell. Elszomorító. Az elıkészület elsı lépése asztalod letakarítása. A felkészülést úgy is elképzelheted. amire szükséged lehet. vagy egy felhúzott íj. hogy egész életük megváltozna. vagy bármi más. sokkal könnyebb lesz nekilátnod a munkának. mert emberek nem teszik meg ezt az elsı lépést. Nézd meg. akkor arra. A kényelem nagyon fontos. hogy lábadat még teli talppal a földre tudd helyezni ülés közben. Los Angelesbe egész Amerikából érkeznek írók. Az is fontos. hány könyv marad megíratlanul írója fejében. amire szükséged lehet munka közben. Ha nekiálltál. hogy gyalogosokat kérdezzen meg a következırıl. ha mindent. Ülj fel egyenesen. és egy bizonyos sorrendben magad köré rendezel. hogy "még el sem kezdtem. amíg nem végeztél a feladattal. Ez éppen egy béka-vacsora lesz. Arra is ügyelj. de szép is legyen. mint amennyit valaha is használnál ezen képességekbıl. Aztán fogd a listádat. hogy a lehetı legkényelmesebben tudj dolgozni. e-mail címek. Ha mindent elıkészítesz. addig ne hagyd abba a munkát. Viselkedj úgy. és közben egyfolytában arról álmodoznak. Minden információt. mennyien hagyják abba tanulmányukat diplomájuk megírása helyett. ahol dolgozol. Ha polcod van. . éjt nappallá téve dolgoznak mindenféle alantasnál alantasabb munkakörökben. Mielıtt nekilátsz a feladatnak. "Nos. Odaköltöznek. Készülj fel gondosan. elvileg biztos.

Tedd fel magadnak a következı kérdést: "Vajon milyen az az ember. hogy csak az önbizalmuk hiányzik.Nyeld le a békát! Nézz körül a munkahelyeden és otthon. Minél rutinosabb leszel egy bizonyos fajta béka megevésében. hogy még ma letakarítod az íróasztalaidon halmozódó kupacokat. Az üzleti életben minden tanulható. Ha gyengének érzed magad valamiben. hogy nekiláss ezeknek a feladatoknak. de az is lehet. Amit mások megtanultak. Hamar rájöttem. hogy jó vagy egy bizonyos munkaterületen. Nézd meg az íróasztalaidat. Rengeteg idımet elvette a megfelelı betők megtalálása a billentyőzeten. hogy e területeken kiemelkedıen teljesíts. Og Mandino Házi feladatod elvégzése személyes hatékonyságod érdekében megtartandó törvények egyik legfontosabbika. annál pozitívabbnak. egyre gyengébb leszel. bármirıl is legyen szó. eredményesnek érezd magad. te is meg tudod tanulni. hogy meg kell tanulnod vakon gépelni. melyeket a világ számos országában kiadtak. tudásod pillanatok alatt elavulttá válhat. hogy több és jobb szolgáltatást nyújtunk. melyek munkád legfontosabb területei. aki kész a munkára. hogy munkádat a lehetı legkiválóbban végezhesd. Bármirıl is van szó. hogy egyáltalán bele se vágj a feladatba. amikor az elsı könyvemet írtam. amikre szükséged van ahhoz. ha elhatározod. hogy számítógépes szakértıvé kell válnod. amire egy üzletembernek szüksége van ahhoz. Tanuld meg mindazt. ami ahhoz szükséges. nincsenek felkészülve a feladatra. hogy nyilvános beszédben vagy írásban kell képezned magad. Lehet. . hogy szükséged van rá. Ne feledd. Ezért célszerő jártasságaidat állandóan fejleszteni kulcsfontosságú feladatköreidben. Idıt legeredményesebben úgy takaríthatunk meg. annál könnyebb lesz vele elbánnod. ha személyes és szakmai fejlıdésre törekszünk. aki ilyen környezetben dolgozik?" Minél világosabb és rendezettebb a munkakörnyezeted. A harmadik hónap végére percenként már negyven-ötven szavas sebességgel tudtam gépelni. produktívabbnak és önbizalommal telinek érzed magad. Mindennap harmincnegyven percet gyakoroltam három hónapon keresztül. mint amit elvárnak tılünk. és rendet raksz. hogy legyen belıled. ha utadba kerül. Pat Riley.19 - . hogy hatékonynak. és vettem egy gépírást oktató programot. Ezzel a jártassággal felvértezve voltam képes azóta vagy egy tucat könyvet megírni. Szerencsére minden jártasságot. Minél jobbá válsz kulcsfontosságú feladataidban. Energiaszinted és lelkesedésed is annál jobban tud segíteni a megoldásban. De az is lehet. könnyebben leszoksz a halogatásról is. bármely területrıl is van szó Ne hagyd. hogy az emberek úgy érzik. hogy kulcsfontosságú feladatainkban javítjuk eredményességünket. az gyakran elég ahhoz. Határozd el. Végezd el a házi feladatodat! A siker egyedüli eszköze. Egyetlen információ vagy egyetlen jártasság is képes jelentısen befolyásolni munkavégzı képességedet. hogy egy háromszáz oldalas könyv megírásához igenis meg kell tanulnom vakon gépelni. Mérd fel. biztos. egyébként sosem fogok végezni vele. és készíts tervet azon jártasságaid fejlesztésére. hogy egy gyengeség vagy egy képesség hiánya legyen sikertelenséged oka. Lehet. Lehet. hogy tárgyalástechnikai guru vagy "bármit bárkinek eladó" ügynök kell. és megteszed a szükséges lépéseket. ha nem tartasz lépést a változásokkal. annál motiváltabb leszel. bármilyen jó vagy ma valamiben. 9. A halogatás és késedelmes teljesítés legfıbb oka az. Emlékszem. hogy képes vagy elsajátítani. Ha tudod." Az idıgazdálkodási technikák közül a leghasznosabb lényege az. meg lehet tanulni. a kosárlabdaedzı így fogalmazott: "Ha nem javulsz. mert még csak három ujjal gépeltem. nagyon sokszor elkedvetlenedtem. Elmentem hát egy könyvesboltba. bármikor is üljön le dolgozni. hogy eredményes és hatékony legyen. Szabály: a siker elıfeltétele a folyamatos tanulás. hogy valóban nincsenek kellıen felkészülve. Lehet.

lehet. Ezek egy részét már most képes vagy megenni. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze Tedd a dolgod. hogy agyi kapacitásunk fejleszthetısége majdhogynem végtelen. hogy te leszel a legjobb abban. Miért is fontos ez? Azért. mint az összes többi. Dean Briggs Fantasztikus vagy! Tudom. Nyeld le a békát! Még ma határozd el. Kelj fel kicsit korábban. tőzz ki egy célt. mentális izmaidat is fejlesztheted mentális gyakorlatokkal. amelynek életed végéig tagja maradsz. más részükre viszont kicsit még rá kell még edzened. Minél jobbá válsz. Minél többet tanulsz. Tőzd ki célul. te viszont könnyedén és jól képes vagy rá? Ha visszatekintesz a karrieredre. készíts tervet. hogy még annál többet is. amelyekkel rendelkezned kell. amit elvesztettél. hogy létrehozol egy egyszemélyes "önképzı kört". Azaz mostantól kezdve életed végéig fejleszted képességeidet a szakterületeden. Ezek egy részére már most képes vagy. Mit is jelent ez? Azt. és fejleszted magad bennük. De ne csak annyit. amelyben információhoz jutsz munkád hatékonyságának növeléséhez. hogy bizonyos dolgokban tehetséges vagy. Ha a munkád kulcsfontosságú területeire szemináriumokból vagy kurzusokból tudsz felkészülni. menj el mindegyikre. Határozd el. Mert ez a kevéske többet hoz majd neked. hogy megtalálod ezeket a területeket. ha oktató kazettákat vagy CD-t hallgatsz.20 - . amelyek képesek téged saját generációd egyik legfontosabb képviselıjévé tenni. A különbség talán annyi. üzleti találkozókra és konferenciákra. és mindenrıl készíts jegyzetet. Sıt. annál többet tudsz megtanulni. Idırıl idıre készíts leltárt különleges adottságaidról és képességeidrıl. amíg vezetsz. és vannak egészen különleges adottságaid. amennyit kérnek tıled. mi volt az a képesség vagy jártasság. ami a tied — elveszted a vagyonodat. Illetve majdnem az: annyira fejleszthetı. — a képesség birtokában egy bizonyos idın belül képes leszel visszaszerezni. és harminchatvan percet szánj olyan folyóirat vagy könyv olvasására. Vannak békák. annál több önbizalom és motiváltság lesz benned munkáddal kapcsolatban. 10. ahogy izmaidat fejleszted tornagyakorlatokkal. mint bárki más a földön. A cashflow szempontjából például az egyik legfontosabb ilyen képesség a "képesség a pénzkeresetre". hogy dolgozol. annál többre leszel képes. netán könyvben. amiben különösen jó vagy? Miben vagy jó? Mi az. Ha a programok anyagát meg lehet vásárolni audio. Mi az. ráadásul. amennyire mi azt fejleszthetınek hisszük. hogy területed egyik leghozzáértıbb szakértıjévé képzed ki magad. Bizonyos békákat te hamarabb nyelsz le. Hasonlóan ahhoz. amelyek különlegesen értékessé tesznek téged magad és mások számára. Mindig ülj az elsı sorokba. ha te akarsz lenni szakmád egyik kiemelkedı képviselıje? Bármelyek legyenek ezek. ezekbıl mindig vásárolj. mert ha valami úton-módon elvesztesz mindent. amit csinálsz. amelyek a legnagyobb segítségedre vannak a gyorsabb és jobb eredmények elérésében? Melyek azok az alapvetı képességek. ami másoknak nehézséget okoz. Végezetül pedig ne feledkezz meg az utazással töltött idı kihasználásáról sem: autódban mindig hallgass önfejlesztı programokat. a megtakarításaidat. Vannak bizonyos dolgok. aminek leginkább . Tégy mindig egy kicsivel többet. mert tudásodat és jártasságodat e cél elérésére alkalmazod. és ezért évente több tízezer dollárt viszel haza csupán azért. mint mások. Más vagy.vagy videokazettán. a házadat.Minden nap legalább egy órát szánj szakirodalom olvasására. Egy átlagos autótulajdonos évente 500-1000 órát tölt vezetéssel. Melyek azok a jártasságok. és kezdd el fejleszteni magadat ezeken a területeken. Minél többet tanulsz és tudsz. A szakembereknek ugyanis örökké tanulniuk kell. Járj el a szakmai rendezvényekre. Miért ne fordítsd ezt az idıt tanulásra? Már azzal is nagy elınyre tehetsz szert a többi szakmabelivel szemben. más részüket viszont el tudod sajátítani. Csak úgy. A te feladatod csupán annyi.

még ma kezdd el a felkészülést. Mi a te problémás területed? Minden gondolatodat az éppen elıtted levı feladatodra összpontosítsd. soha ne kezdj neki. A nap sugarai sem lobbantanak semmit sem lángra. de ha csak arra a néhány dologra összpontosítasz.21 - . hogy lenyeld a valóban nagy változásokat hozó békákat? Miért nem értél még célba? Ezek bizony fontos kérdések. hogy mi az. és képesek vagyunk-e kiemelkedıen jók lenni benne. mi mindennel foglalkozol nap. hogy elgondolkozzanak. amiben tényleg nagy vagy. Mi az. Életünk egyik nagy kihívása. Ha megtaláltad. amivel igazán szeretünk foglalkozni. hogy milyen sebességgel éred el céljaidat? Mi határozza meg. amit leginkább élvezel a munkádban? Melyek azok a békák. hogy jelentıs lesz a hozzájárulásod. milyen munkát vállalnál? Ha kiemelkedıen jó szeretnél lenni ezen a bizonyos területen. Alexander Graham Bell Mi fog vissza téged a cselekvésben? Mi határozza meg. Akármekkora feladatról is van szó. ha élvezel valamit. azt jelenti. İk ugyanis tudják. Mi az. ahol vagy oda. ahová el szeretnél jutni? Mi állít meg vagy tart vissza téged attól. hogy vajon megtaláljuk-e azt a területet.köszönhetted a sikeredet mind az életedben. amiben igazán jó. hogy milyen gyorsan jutsz el onnan. amelyek fejlesztésével mindenképp érdemes foglalkoznod. amelyekben különleges adottságaid lehetıvé teszik. amely behatárolja. . minden energiádat összpontosítsd ezek kiküszöbölésére. vagy bármi más módon hatalmas pénzhez jutnál. Gondold végig. Ez a valami a behatároló tényezı vagy problémás terület. ezért megtehetnéd. Mindenre persze te sem vagy képes. vajon miben is jók és mit élveznek leginkább. amivel legnagyobb mértékben vagy képes növelni mások munkahelyi teljesítményét és saját eredményeidet? Mindig azok az emberek lesznek sikeresek. akik nem sajnálják az idıt. hogy mik lehetnek az adott feladatban a behatároló tényezık. hogy azt a tevékenységet élvezi a legjobban. hogy kivételes adottságokkal rendelkezel az adott területen. melyekre nem is olyan könnyő válaszolni. amiért általában sok dicséretet és elismerést szoktál kapni? Mi az. ami miatt nem tudjuk egy bizonyos sebességnél gyorsabban vagy egy bizonyos minıségnél jobban teljesíteni az adott feladatot. Bármirıl is van szó. mibıl és hogyan kellene felkészülnöd? Bármi is a válaszod. mielıtt fel nem mérted volna. Mi ez a tényezı? Minden gondolatodat összpontosítsd erre a kulcsfontosságú területre. hogy milyen gyorsan lehet elvégezni az adott munkát. mindig van valami. amelyek lenyelése akár még élvezetet is okoz számodra? Az ugyanis. amíg nem győjtjük össze ıket egy lencsével. Nyeld le a békát! Állandóan tedd fel magadnak a következı kérdéseket: "Miben vagyok igazán jó? Mit élvezek legjobban a munkámban? Múltbéli sikereimet mely adottság(ai)mnak köszönhetem leginkább? Mi lenne az a munka. hogy mindenki másnál nagyobb mértékben járulj hozzá az ügy sikeréhez. Pedig válaszunk a személyes hatékonyság és eredményesség szempontjából kulcsfontosságú. hogy többé nem a pénzért dolgozol. amiket sikerült lenyelned? Az ember elméje úgy van megszerkesztve. ami igazán számít. Ez rád is igaz. Bármilyen feladatról van szó. ha bármit választhatnék?" Ha lottón nyernél. Mindig azon kulcsfontosságú feladatok elvégzésére összpontosítsd energiáidat és képességeidet. biztos. 11. amit legszívesebben csinálnék. mint nap. Ily módon használhatod idıdet és adottságaidat a legeredményesebben. ezért munkájuk során arra a bizonyos területre fókuszálnak. mind a munkádban? Eddig melyek voltak azok a legnagyobb és legcsúnyább békák. gyakorlatilag mindig van egy tényezı.

hogy felteszik maguknak a következı kérdést: "Mi az a velem kapcsolatos dolog. mintha bármi mással foglalkoznánk. hogy mi. milyen gyorsan éri el a cég növekedési és nyereségességi céljait. A kérdés csak az. A cég felsıvezetıi úgy gondolták. hogy vajon mi határozza meg annak sebességét. ezért lassul le az értékesítési folyamat. fegyelmezettségeddel. Kulcsfontosságú behatároló tényezıink elsı pillantásra gyakran kicsinek és jelentéktelennek tőnhetnek. Minden üzleti vállalkozásban létezik egy behatároló tényezı. Ha nem megfelelıen állapítjuk meg a behatároló tényezı mibenlétét. A 80/20-as szabály a saját életed illetve munkád behatároló tényezıire is alkalmazható. embereidet is vizsgáld meg ebbıl a szempontból. hogy ügyfeleink egy része negatívan érzékel valamit. jelentıs visszaesést tapasztalt értékesítési forgalmában. Más esetben egy termékvonal vagy szolgáltatási csomag forgalmának növekedését az akadályozza. ami meghatározza. Lehet. a cég nyereséges lesz. Fınöködet. Ehhez azonban igazán ıszintének kell lenned magaddal. nagyobb változásokat tudunk elıidézni. Ha erre a tényezıre összpontosítunk. vagy bármi más. ami behúzott kézifékként akadályozza cégedet céljainak elérésében? Saját életeddel kapcsolatban is célszerő elvégezni ezt a vizsgálatot. egy biztos: minden feladat megoldásakor van egy behatároló tényezı. ami nagyobb mértékben határozza meg. hogy csupán arról van szó. céged egyik részlegének felkészületlensége. amelyik ügyünk szempontjából a leglényegesebb. A mi cégünknél vajon mi ez? Bármilyen folyamatot tekintve meg tudjuk állapítani ezt a behatároló tényezıt. vagy hozzáértéseddel kapcsolatos. Néha csak úgy tudod felfedezni ıket. szokásaiddal. Ha megfelelı számú ügyfelet sikerül találni. vagy kifogásokkal él. akinek segítsége vagy döntése nélkül nem tudsz továbblépni. Elıfordulhat például. amit keresnünk kell. A mőködési költségek. vagy az általunk behatároló tényezıként definiált szők keresztmetszet valójában nem is a folyamat legszőkebb keresztmetszete. és mind azok okát. hogy a téged érintı behatároló tényezık nyolcvan százaléka belülrıl származik. Ebbıl kiindulva hatalmas pénzeket költöttek a menedzsment átszervezésére és az értékesítési személyzet átképzésére.Ez a tényezı lehet egy személy. azaz kizárólag tıled függ. hogy benned van? Azt. mind a megoldásuk kulcsát magukban keresik. ha lépésrıl lépésre leírsz egy-egy általad elvégzett munkafolyamatot. hogy képességeiddel. vagy szők keresztmetszet. de lehet elengedhetetlenül szükséges erıforrás. egy nagy világcég. A behatároló tényezıknek csupán húsz százaléka hozható összefüggésbe rajtad vagy cégeden kívül álló körülményekkel. Az összes behatároló tényezı közül azonban mindig van egy. te is rendszeresen gondolkozz el azon. hogy az értékesítés menedzsmentjével és az értékesítésben dolgozókkal van a gond. İszintén vizsgáld meg céged helyzetét. Vajon nem velük kapcsolatos-e ez a bizonyos kulcsfontosságú behatároló tényezı. jártasságaiddal. mint bármely más tényezı. A te feladatod pedig nem más. a megoldást keresve könnyen rossz irányba indulhatunk. hogy a vállalkozás milyen gyorsan fogja elérni célját. majd gondos elemzésnek veted alá ezeket a lépéseket. mint hogy megtaláld. Egy üzleti vállalkozás célja például ügyfelek felkutatása és megtartása.22 - . Ez annyit tesz. de nem azt. Azt javaslom. de lehet maga az értékesítési személyzet is. méghozzá rövidebb idı alatt. Másként fogalmazva nem külsı akadályokról van szó. és hosszútávon mőködıképes lesz. a termelési módszerek is jelenthetnek szők keresztmetszetet. hogy problémát oldunk meg ugyan. az értékesítési tevékenység. A cég cashflow-jának szintje. hogy elérd az általad kívánt eredményt. Egyik ügyfelem. ami hátráltatja a haladást?" A sikeres emberek ugyanis száz százalékig felelısséget vállalnak a problémákért. Mit értek azon. illetve költségei is lehetnek behatároló tényezık. Ez az a bizonyos behatároló tényezı. ami akadályoz téged személyes céljaid elérésében? A sikeres emberek mindig úgy kezdik a behatároló tényezık elemzését. . hogy az adott termék vagy szolgáltatás nem nyújt kielégítı megoldást egy bizonyos problémára. Ez lehet a cég marketingje. ami az adott feladat szempontjából kulcsfontosságú. hogy milyen stratégiát kell alkalmaznunk a kiküszöböléséhez. A behatároló tényezı definíciójától függ. Vajon mi az a behatároló tényezı. munkatársaidat.

hátrahagyva egy csomó lepusztult és használaton kívül került benzinkutat. aki egy véletlen számítási hibát továbbgörgetve versenytársaikhoz képest túl magasra pozícionálta a cég termékeinek árát. aminek következtében éjjel sokan elvesztették az útirányt. tedd fel magadnak a következı kérdést: "Mi határozza meg annak a sebességét. Samuel Smiles A jól ismert mondás szerint "Sok kicsi sokra megy. meglátod. mint megtalálni azt a bizonyos behatároló tényezıt. Ha ilyen kulcsfontosságú behatároló tényezık kiiktatásával kezded a napodat. hogy a lehetı leggyorsabban kiiktasd a folyamatból. vagy szeretnél sikeres karriert építeni. minden folyamatban van szők keresztmetszet." A halogatás leküzdésének egyik legjobb módszere úgy szól. A nagy békát falatonként a legkönnyebb lenyelni. tele leszel energiával. Úgy nézett ki az egész. hogy addig ne hagyd abba a munkát. A sivatag átszelése ötszáz mérföldes utat jelentett. Tégy valamit. hogy az út mentén végig. mint egy végeláthatatlan sárga autóparkoló. Még egy főszálat vagy legyet sem láttunk út közben. melyek akadályozni fognak téged célod elérésében. . Az ember ezek mentén haladva tudta tartani az útirányt. amelyiket elhagyta. Amerre csak néztünk. amíg nem végeztél az adott feladattal. ha lépésrıl lépésre megfelelıen és fáradhatatlanul összpontosítják energiáikat. Ez már a modern Algériában volt. Konfuciusz így írt annak idején: "Az ezermérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdıdik. Persze mindig. Ez az érzés egyfolytában arra ösztönöz majd. Ez a szők keresztmetszet pedig nem más. amit ha elérnél. azonnal cselekedj az adott válasznak megfelelıen. amit az adott helyzetben le kell nyelned. ahonnan a francia gyarmatosítók már réges-rég kivonultak. hanem mindig csak a megoldás irányába vezetı lépések egyikére. A tereptárgyak hiányát a franciák úgy próbálták pótolni. Bármit. Miután a cég átalakította a termékkel kapcsolatos árpolitikáját. hogy ne a hatalmas kásahegynek látszó feladatra összpontosítsunk. amelyikkel éppen foglalkozunk. amelyik felé közeledett. sárga homokot láttunk. Méghozzá arra. körülbelül öt kilométerenként. A te feladatod ilyen esetben nem más. szép sorjában. és munkatempónk felgyorsításában egyaránt. aminek során sem vízhez. kétszáz darab húsz literes használaton kívüli fekete olajos hordót helyeztek el. mindig lesznek behatároló tényezık. mögötte rögtön ott fog várni rád egy másik. majd minden energiádat arra fókuszálni. hanem a fıkönyvelı. és rövid idın belül elérte a korábbi szintet. a Tanezroufton.Késıbb persze kiderült. hogy a forgalom visszaeséséért nem is ık voltak felelısek. Hordd el a hegyet! Kövenként. Csak kezdj neki! 12. sem élelmiszerhez nem tudunk hozzájutni. forgalma egyszeriben megugrott. Napközben ez elegendı is volt. hogy ezt a célt elérjem? Miért nem értem még el ezt a célt? Mi tart vissza tıle?" Bármi is a válaszod ezekre a kérdésekre. Ha például szeretnél idıben beérni a munkahelyedre. hiszen az ember egyszerre mindig két olajoshordót látott: azt.23 - . mint a nagy béka. Az általunk kiválasztott útvonalon ez idáig már több mint ezerháromszázan odavesztek. Viszonylag behatárolt energiával rendelkezı egyének fantasztikus dolgokra képesek. Arra azonban készülj fel. aminek az elérése a legnagyobb pozitív eredményt hozná számodra? Karriereddel kapcsolatban mi az. Az utat gyakran teljesen beterítette a futóhomok. az hozná a legnagyobb pozitív eredményt számodra a munkában? Ha sikerült megfogalmaznod ezeket a célokat. Nyeld le a békát! Gondold végig az életedet! Ma mi a legfontosabb célod? Mi az az egyetlen cél. Sok évvel ezelıtt valami miatt át kellett autóznom a Szahara sivatagon. hogy amint egy szők keresztmetszetet vagy behatároló tényezıt sikerül eltávolítanod a folyamatból. és azt." Ez a filozófia segítségünkre lehet a halogatás leküzdésében.

Mindig menj a dolgok elébe. és várjuk a buszt. hogy változzanak. hogy az ember szép sorjában elvégzi az ahhoz szükséges feladatokat. Ezek az emberek állandóan azt várják. Hívd ki versenyre saját magadat.24 - . hogy képes légy igazán nagy dolgokra. mert nem is arra vezet az útvonala. hogy ne tévesszük szem elıl az aktuális olajoshordót. Mert ha egyszer minden részfeladatot összeírtunk. már látni fogod a következı célt. amivel épp foglalkozunk. A te célod az. Most azonnal tedd meg az elsı lépést a megoldás felé. amelyben gyakran kapod rajta magad halogatáson. 13. hogy nincsenek "nagy motivátorok". Meg fogsz lepıdni. hogy fizikai és szellemi energiáinkat folyamatosan képesek legyünk egyetlen probléma megoldására összpontosítani anélkül. Munkádat és viselkedésedet illetıen mindig tedd magasabbra a mércét. Ha minden nap csupán annyit teszünk. ahol az volt. és e jó szokásunkat kellıen hosszú ideig megtartjuk. Azaz elérd az éppen elıtted lebegı részcélt. és szép sorjában megoldani az adott részfeladatokat. Thomas Edison A világ tele van emberekkel. dolgozz kicsit keményebben. ha minden hónapban félreteszünk valamennyit. A nagy célokkal ugyanez a helyzet. elıbb-utóbb látni fogjuk a különbséget. amely személyiséged magja. és légy többet. mint arra. Válassz ki egy tetszıleges célt. mint amikor ott állunk az utcán. hogy közéjük tartozz. Ahhoz. Nyeld le a békát! A halogatás leküzdésének és a kiemelkedı eredmények elérésének ugyanaz a titka: lépésrıl lépésre kell megoldani az utunkba kerülı feladatokat. témát vagy projektet. Sosem fogja elérni céljait. mint korábban. Az ember hihetetlen dolgokra képes. Bármirıl is legyen szó. A legtöbben sajnos így is tesznek. egy Nathaniel Hrandon nevő pszichológus a következıképpen határozza meg: "hírneved. hogy örökké parkolópályán marad. mint egyenként végigmenni a listán. Az embereknek csupán két százaléka képes teljes mértékben felügyelet nélkül cselekedni. bíznod kell abban. amivel éppen foglalkozik. Amint ezt elérted. Így szeltük át a világ egyik legnagyobb és legveszélyesebb sivatagját. Ezzel csupán az a gond. hogy elérd a következı hordót. Kelj egy kicsit késıbb. hogy csökkentjük ételadagjainkat. Ne várj többé a "nagy motivátorra"! Magadnak kell megválasztanod. Soha ne feledd: "ugorj — és akkor majd látod a hálót". Gyakorolj nyomást saját magadra! A siker elıfeltétele.Vezetés közben csak annyi volt a dolgunk. elıfordulhat. Olyan ez. mint a körülötted levık. ha fegyelmezetten mindig csak arra a feladatra vagy feladatrészletre összpontosít. És utána neked kell ıket lenyelned. Egyszerre csak egyet. és egy kicsit többet tornázunk. hogy belefáradnánk. akik ölbe tett kézzel várják a "nagy motivátor" felbukkanását. hogy majd jön valaki. ami sosem fog arra jönni. Ha az ember nem vállal felelısséget saját életéért. Ezeket az embereket nevezzük vezetı típusoknak. nem marad más hátra. míg végül elérik a saját maguk által kívánatosnak ítélt állapotot. maradj kicsit tovább. Minden nagyszerő élet és sikeres karrier úgy épül fel. Az egészséggel és fittséggel kapcsolatos sikerek is hasonlóképpen érhetık el. méghozzá fontossági sorrendben. amely saját magadról van benned". Néha nincs is többre szükség. és amint készen van vele. melyik nagy békát nyeled le. Önbecsülésedet. Feladatod ilyenkor csupán annyi. és sorra vegyük az általunk elvégzendı részfeladatokat. . méghozzá mindig az adott dologra összpontosítva. mint amiért megfizetnek. mekkora eredményekre leszel így képes. Az anyagi függetlenséget például csak úgy érhetjük el. hogy mindig képes leszel tisztán látni az éppen aktuális feladatot. hogy egyszer végre leüljünk. és abba az irányba vezessünk. Ezért meg kell tanulnod nyomást gyakorolnod saját magadra. jöhet a következı. ahová majd el kell jutnod. aki addig-addig ösztönzi ıket.

John Haggai A személyes eredmények és a hatékonyság alapanyaga fizikai. Maximalizáld személyes energiáidat! Győjtsd össze minden erıforrásodat. néha ötször annyit képesek vagyunk elvégezni. . A halogatás leküzdésének egyik legjobb módszere a következı trükk: legsürgetıbb feladatainkat úgy próbáljuk meg elvégezni. és szükség esetén újratermelni energiaszintünket. Szerencsére mindig jó érzéssel tölt el bennünket. mintha egy egyhónapos vakáció elıtti utolsó napon kellene ıket mindenképpen befejezni.25 - . Képzeld el. hogy másnap reggel el kell utaznod. Minél fáradtabbak vagyunk. Így lehet az embernek lépésrıl lépésre rászokni a gyors munkára. Testünk olyan. és soha ne térj el az általad egyszer meghatározott szinttıl vagy határidıtıl. Ez a gép főtıanyagaiból energiát termel. Ez után próbáld felbecsülni egy-egy ilyen részfeladat idıigényét. Képzeld el. mindig írd le az adott feladat minden részlépését. Ha nyomást gyakorolsz saját magadra. Ez a szokás pedig meglátod. azaz különíts el idıblokkokat kizárólag ezekre a részfeladatokra. 14. Ezért noha elıfordul. hogy legalább egy erıfeszítésed területén mesterré válj. hogy egy nyaralást nyertél teljes ellátással. Mindig te tedd fel magadnak a lécet. mintha fáradtak lennénk. Teljesítményed is megnı majd. hogy csökkenni fog. mint egy gép. mielıtt elutazol? Bármi is az. kétszer. Mit kellene feltétlenül befejezned. A boldogság és a hatékony cselekvés egyik elıfeltétele. melynek főtıanyagai az étel. munkánk hatékonysága ilyenkor idıvel fokozatosan csökken. hogy az igazán fontos feladatokkal ezekben az idıszakokban foglalkozz. vonultasd fel minden tehetségedet. hogy holnap reggel üzenetet kapsz. amiben sikeres vagy sikertelen vagy. A sikertelenek ezzel szemben külsı nyomásra cselekszenek. A "kupon" beváltásának azonban elıfeltétele. Nyeld le a békát! Minden feladatra és al-feladatra tőzz ki határidıket és al-határidıket. és mindenki másnál gyorsabban fogsz dolgozni. Mi lenne az a feladat. szellemi és érzelmi energiáid összessége. és összpontosítsd minden kapacitásodat annak érdekében. annál több hibát követünk el. most rögtön vágj bele. Ez így megy egészen addig. ha egy dolog érdekében minden tılünk telhetıt megteszünk. és a pihenés. Ehhez persze az kell.Mindennel. és fantasztikusan fogod magad érezni. Ha pihentek vagyunk. Napi és heti idıbeosztásodat ennek megfelelıen alakítsd ki. saját hírnevedet építed. háromszor. hogy produktivitásunk nyolc vagy kilencórányi munka után biztos. mások értékelik a teljesítményüket. Több fontos dologra jut majd idıd. amelyet életünk és munkánk fontos céljainak megvalósítására fordítunk.". hogy képesek legyünk megırizni. mint egy átlagember. és sürgetik meg ıket szükség szerint. most rögtön vágj bele! A sikeres emberek állandóan nyomást gyakorolnak önmagukra. Fejlessz ki magad számára egy "kényszerítı rendszert. rendezd minden energiádat. az ital. amit mindenképp meg kellene oldanod még indulás elıtt? Bármi is az. mindig tervezd úgy a napodat. hogy kénytelenek vagyunk éjjelbe nyúlóan túlórázni. Mielıtt egy-egy fontos projektbe belevágnál. Nálad melyek ezek a napszakok? Ha tudod. hogy még aznap délután egy egész hónapra el kell utaznod. Az ökölszabály úgy szól. amikor már képtelenek vagyunk tovább dolgozni. hogy többet tegyünk meg. sıt. hogy a lehetı legmagasabb szinten teljesítsenek. Mások adják nekik az utasításokat. Mindenki a nap bizonyos szakaszaiban a leghatékonyabb. amíg eljutunk a végkimerülésig. életed minden területén segítségedre lesz. lépésrıl lépésre fel tudod építeni magadban a gyors cselekvés szokását.

De ugyanerre van szükségünk ahhoz is. amit lehet. Mi az. a megfelelı táplálkozásra is fordíts figyelmet. Ilyenkor tegyél félre mindent. gyorsan lefekszel aludni. mert semmire sincs elég idıd. Munkád minısége is sokszor nagyságrendekkel jobb lesz. vagy foglalkozz bármivel. hogy hirtelen azt sem tudod. Ettıl pedig egyre elégedettebbnek érzed majd magad. hogy befejezz egy-egy feladatot. netán úgy érzed. Mert minden egyes munkanapod valahol olyan. ha korán hazamész. hogy most átlagosan milyen energiaszinten élsz. Ne foglalkozz irodai ügyekkel. így másnap kétháromszor annyi munkát el tudsz majd végezni. ezért most rögtön célszerő lenne felhagynom vele? . A legokosabb. mintha fent maradtál volna. hogy a lehetı legjobb formámat hozzam? 4.és szénhidráttartalmú reggelivel. Egyáltalán. Ehhez a következı kérdésekre kell választ találnod: 1. Üdítıitalokat. mint elızı nap volt. Ennek következtében Amerikaiak milliói dolgoznak teljes szellemi ködben nap mint nap. Mindamellett. Mi az. Minél jobban érzed magad munkakezdéskor. hogy szellemi energiáid hamarosan megsokszorozódnak. mihez kezdj hozzá. ne végezz semmiféle szellemi munkát. Kutatók szerint az átlag amerikai soha nem alszik annyit. a motor csak nem akar beindulni. Az ember hihetetlen dolgokra képes. Ha egészségesen és soványan táplálkozol. olyanok is. Az így kapott fölös energia segítségedre lesz a halogatás leküzdésében. Étkezz úgy. annál kevesebbet fogsz halogatni. Ezek közt legyenek hosszú hétvégék. mindegy. aminek gyakorlásában inkább mérsékelnem kellene magamat? 3. és sokat pihensz. ha az ember esténként nem a televízió elıtt üldögél. Ebédre egyél salátát hallal vagy csirkével. Íme egy szabály. hogy éjszaka jól kipihenje magát. Minden évben rendszeresen menj el szabadságra. sem lelkesedésünk nem elegendı az adott feladat megoldásához. sétálj az erdıben. Néha csupán annyival meg tudod változtatni az életed. Minden héten tarts egy nap "szellemi böjtöt"! Legyen az szombat vagy vasárnap. édességet és süteményeket se fogyassz lehetıség szerint. ami szellemi erıfeszítést igényel tıled. Ilyenkor próbáld meg magad tudatosan feltölteni szellemi energiával. Mi az. amennyire az általa elvégzett munkával arányban szüksége lenne. hogy túl fáradt vagy. Vannak azonban. A halogatás oka sokszor az. Ha úgy érzed. mint a pihenés" — tartja a mondás. megteszek. mint amire képes vagyok. "A változás is van olyan jó. mintha versenyre készülnél. ha minden éjjel egy órával tovább alszol. és végre nekikezdj a következınek. Az eredményes munkához elengedhetetlen a magas energiaszint. akik délután hatékonyabbak. hogy fáradtnak. mint egy autó hideg motorja egy hideg téli napon. Fizikai tevékenységeim közül melyik az. hogy ügyelsz energiaszinted fenntartására. hogy boldogabbak és sikeresebbek legyünk életünk minden területén. rendszeresen sportolsz. Amennyiben hét közben sikerül minden este korán lefeküdnöd. Milyen egészséggel kapcsolatos szokásaid vannak? Még ma határozd el. ami nem megerıltetı gondolkodás szempontjából. és jól kipihened magad másnapra. hétvégén kialudnod magad. Egy nyolc-tíz órás alvástól teljesen feltöltıdsz. Az ember ilyenkor hiába indítózik. Olyanok vagyunk. egyre több munkát tudsz majd gyorsan és jól elvégezni. amikor visszatér egy-egy ilyen pihenésrıl. hogy javítani fogsz egészségeden és teszel valamit energiaszinted növelése érdekében. valamint a desszertek fogyasztásától. Többet úgysem tudok tenni. Tartózkodj a cukor. biztosra veheted. amibıl többet kellene végeznem? 2. sportolj." Ilyenkor néha az a leghatékonyabb idıbefektetés.26 - . ami negatívan befolyásolja egészségemet. de egy-két hetes nagyobb vakációk is. A napot kezdd magas fehérjetartalmú és alacsony zsír. ne olvass leveleket. hanem minden este tízkor ágyba bújik. Ilyenkor sem energiánk. mint a világklasszis atléták verseny elıtt. és annál buzgóbban várod majd. a finomliszt tartalmú tésztafélék és péksütemények. Ehelyett menj el moziba. Sıt. Ehhez persze az is szükséges.A legtöbb embernél ez az idıszak reggelre esik. kimerültnek érezzük magunkat. és mondd magadnak: "Mindent. akiknek a kreativitása este vagy késı éjjel éri el a csúcspontját. Nyeld le a békát! Mérd fel. állj meg egy pillanatra. és egy egész napot "szellemi böjtöléssel" tölteni. amit el kellene kezdenem végezni ahhoz.

amit ismétléssel és gyakorlással te is el tudsz sajátítani. Ahhoz. Egy ismert mondás szerint soha ne beszélj senkinek a problémáidról. mindig inkább arról beszélnek. Minél pozitívabban nézel a világra. 15. . és pozitívan tekintesz a világra. Elıször is: az optimista ember minden helyzetben a jót próbálja meglátni. és megvan a dolgok irányításához szükséges hatalmad. hogy miként szólsz saját magadhoz. Energiaszinted is szoros összefüggésben van azzal. hogy állandóan másokat hibáztatnának vagy panaszkodnának. akár negatív érzelmekrıl — meghatározza. hogy mindig a legjobb formádat hozd. hogy mennyire szereted és becsülöd önmagad. Mindig maradj lendületes és vidám. annál türelmetlenebbül várod. nem pedig arról. hogy hozzákezdhess az adott feladathoz. minden energiájukat cselekvésre fordítják. emberek reakcióira és a téged körülvevı helyzetre pozitívan kell reagálnod. Ha céljaidat és álmaidat állandóan vizualizálod.27 - . Nem szabad. Ha állandóan azt mondogatod. hogy állandóan a motiváltság állapotában tudj maradni. optimistán fogsz tekinteni a világra. Nem meglepı. Az események benned élı képének milyensége tud csak ösztönözni vagy elkedvetleníteni téged. melyekben az ember különös élvezetet talál. el kell határoznod.Bármi legyen is a válaszod a fenti kérdésekre. sokkal magabiztosabbnak és kreatívabbnak érzed majd magad. mert az emberek nyolcvan százalékát nem érdeklik a te problémáid. illetıleg mennyire leszel kitartó egy-egy feladat megoldásában. azaz annak szintje. hogy honnan jönnek. Mindegy. hogy motivált maradj és leküzdhesd kétségeidet és félelmeidet. Önbecsülésed szintje. Nem az számít. Ahelyett. mi nem mőködik vagy nem sikerül. végül hinni fogsz benne. hogy az elkerülhetetlen nehézségek és problémák negatívan befolyásolják a hangulatodat vagy az érzelmeidet. hogy jól vagy rosszul érzed magad. Ha kérdezed ıket. hogy te tartod kezedben a gyeplıt. Úgy érzed majd. Ösztönözd magad cselekvésre! A nagy kalandok és gyızelmek ellenállhatatlan íze és a kreatív cselekvés olyan dolgok. Rengeteg kutatás bebizonyította. hogy "fantasztikusan!" Mindegy. hogy magadhoz képest a legkiemelkedıbben teljesíts. és addig foglalkozz vele. mantraként mondogasd magadban. hogy mi történik veled az életben. Mindig a jövıre gondolnak és a jövırıl beszélnek. hogy az adott pillanatban éppen hogy érzed magad. amíg be nem fejezted. mindig azt válaszold. hogy az optimistáknak van három viselkedési szokásuk. hogy vagy. és minél motiváltabbnak érzed magad. és kiemelkedı teljesítményekre képes emberként fogsz viselkedni. hogy miként értelmezed a veled történı eseményeket. hogy miként nézel a világra. Ahhoz. Minden szóra. hogy mennyire érzed ösztönözve magad. hogy merre tartanak. hanem az. Harmadszor. Úgy tőnik. Csak meg kell tanulnunk levonni belılük a megfelelı tanulságokat. saját drukkereddé kell válnod. hogy "képes vagyok rá! képes vagyok rá!" Ha valaki megkérdezi. hogy mostantól kezdve bármi történjék is. alapvetıen meghatározza. az optimisták minden nehézségbıl vagy problémából tanulni akarnak. Antoine de Saint-Exupery Ahhoz. Rutint kell szerezned saját magad ösztönzésében és bátorításában. hanem oktatnak bennünket. Mindegy. most rögtön tedd meg a szükséges lépéseket. az optimista mindig a jó oldalát keresi a történéseknek. hogy mi történik veled. cselekedetre. hogy "szeretem magam! szeretem magam!". az optimisták minden problémára megoldást keresnek. hogy az "optimizmus" az egyik legfontosabb emberi tulajdonság a sikerhez elengedhetetlen kvalitások között. Ez határozza meg. hogy elıbb-utóbb mindig meg is találják azt? Másodszor. Az akadályok szerintük nem akadályoznak. a húsz százaléka pedig titokban még örül is nekik. Érzelmeid kilencvenöt százalékát — legyen szó akár pozitív.

mert nincs akkora hozamuk saját jövıd vagy karriered szempontjából. amiket mindenképpen elfogsz intézni még reggel. amelyek döntı fontosságúak lehetnek életed vagy karriered szempontjából. Valamit mindig el kell halasztanunk. Határozd el. a többit pedig tedd félre. hogy mától csak a legalacsonyabb hozamú. Napi munkatervedet mindig elıre készítsd el. Ne kritizálj. A "nem" ezért az idıgazdálkodás egyik kulcsszava. és ne hibáztass másokat. Szabadulj hát meg ezektıl az ebihalaktól. hogy az illetı mit szokott leginkább halogatni. azzá válsz. Ezek az ügyek ugyanis nem érik meg. Vagy ahogy régiesen mondják. vagy delegálod. amilyen mértékben képes vagy leépíteni a lényegtelen dolgokkal való foglalatoskodást. Hagyd ki az idıpocsékoló tevékenységeket. nehéz. amiket el akarsz érni. Ahhoz. és mostantól fókuszálj a békákra. hogy ezeket vagy halogatod. mondj nemet. "tele van írva a táncrended". határozd el. amíg be nem fejezted ıket. A te dolgod csupán annyi. A legtöbb ember tudat alatt halogat. hogy több idıd maradjon az igazán fontos dolgokra. Ezért annyira fontos. Mivel egyes ügyeket mindenképp el kell halasztanod. hogy valami újdonságra idıd legyen.28 - . Szabály: Idıddel és életeddel olyan mértékben vagy képes gazdálkodni. ezért hajlamosak a nagy. illetve legkevésbé lényeges ügyeket halogatod. amelyek jobbá teszik az életedet. mirıl is van szó. Mindig pozitívan tekints a világra. A kreatív halogatás szokása jól átgondolt és érdekeidet teljes mértékben figyelembe vevı döntés eredménye kell. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! Minden nap szakíts idıt egy-egy nagy feladat elvégzésére. hogy tudatosan átgondolná.Nyeld le a békát! Gyakorolj ellenırzést gondolataid felett! Ne feledd. Hogyan? Ahhoz. Állandóan vizsgáld felül tevékenységeidet és felelısségi köreidet. amire leggyakrabban gondolsz. hogy mindig inkább azokról a dolgokról beszélj. hogy valamivel többet tégy. valamirıl le kell mondanod. ahelyett. amivel sokat és gyorsan kell foglalkoznod. mert napjaink állandóan tele vannak idıt rabló lényegtelen feladatokkal. Az alacsony prioritás ezzel szemben olyasvalami. Célszerő például az aránylag kicsi és nem túl ronda békát késıbbre hagyni. Ha jobban belegondolsz. amíg csak lehet. Azokat. A legfıbb különbség abban van. hogy legyen. aminek hozama jóval kisebb. Válassz ki néhány kisebb ügyet. Ezután állj neki a nagy feladatoknak. vagy pedig egész egyszerően nem foglalkozol velük. a másik pedig nem. hogy velük foglalkozz. hogy az alacsony hozadékú feladatokat addig halogatod. hogy sosincs elég idınk mindent befejezni. neked sincs fölösleges idıd. hogy az általad elkerülendı dolgokról beszélj. Határozd el. és vállalj teljes felelısséget saját sorsodért. 16. hogy az egyik szokott halogatni. anélkül. . Gondolataidat és energiáidat az elıtted levı célokra összpontosítsd. A magas prioritás olyasvalami. amivel keveset kell foglalkoznod. elıször valami régi dolgot kell abbahagynod. Bármire. hogy kiválaszd. és azokat. amelyektıl minden különösebb veszteség nélkül megszabadulhatsz. mik a legfontosabb prioritásaid. amit arra a bizonyos napra terveztünk. és addig foglalkozz velük. Azokkal a dolgokkal foglalkozz. Boardroom Reports A kreatív halogatás a személyes eredményességnövelı technikák egyik leghasznosabbika. Már korábban megállapodtunk abban. hogy mostantól kezdve mindig inkább fejlıdésre törekszel kifogások gyártása helyett. amelyek pedig kiemelkedıen fontosak életük és karrierjük szempontjából. prioritásokat kell felállítanod. Elıször a legnagyobb és legcsúnyább békát edd meg. és a dolog nem igazán sürgıs. A magas és a kiemelkedı teljesítményő emberek között nem az a legfıbb különbség. Lényege pedig az. hogy mit nem fogsz megtenni. Ahhoz. Te semmiképp se essél ebbe a csapdába. mint a belé fektetett idı és energia. fontos és nagy értéket termelı feladatokat. Ezt a tisztogatást folyamatosan kell végezned.

amire csak szükséged lehet az A-1 elvégzése során. hogy ma nem kezdenél bele. Huszonegy napon át minden nap cselekedj a fent leírtak szerint. hogy ennek oka nem más. amíg végül rájött. Otthon és a munkában azonban egyre többször került stresszhelyzetbe. vagy bármivel. Arról a fajta energiáról — egyfajta legyızhetetlen elszántságról — beszélek. hogy "ha nem ott tartanék. minden alkalommal legalább három-négy órára. és felesége szült neki két szép gyermeket. amíg végül szokásoddá válik majd ez a fajta cselekvés. Azaz döntsd el. Még mindig háromnégy alkalommal lejárt hetente.Egyik barátom nagy golfos hírében állt. hogy az emberek közötti különbség leginkább a bennük rejlı energiák különbségébıl adódik. mint régen. amikor bemész dolgozni. nagy valószínőséggel a kreatívan halogatandó dolgok listájára írhatod az ügyet. kiemelkedı az egyik és jelentéktelen a másik. és mindazt tudnám. 17. Ha egy feladattal kapcsolatban válaszod az. amit ha nem végzel el. sporttal. ami fontos. Sir Thomas Fowell Buxton Eredményesen leküzdhetjük a halogatást és felgyorsíthatjuk munkatempónkat csupán annyival. amitıl gazdagabb lesz az életed. A listára alkalmazd az ABCDE módszert. és vállalkozni kezdett. Az önmenedzselési technikák közül ez az egyik legnehezebben megtanulható. Értékeld ıket mai helyzetedhez viszonyítva. Aztán egyszer úgy döntött. csak ez az egyetlen hatalmas ronda béka legyen elıtted. a legsúlyosabb következményekre számíthatsz. amely a célt kitőzve addig hajt bennünket. ha mindig a nagy és nehéz feladatnak kezdünk neki elsıként. és mi az. annál biztosabb vagyok abban. hogy mi az.29 - . İ viszont mit sem változtatott golfozási szokásain. Azaz a legnagyobb és legcsúnyább békát nyeljük le elsıként. és a 80/20 szabályt. Ezt a szokást a következı lépések gyakorlásával sajátíthatod el: Minden hétvégéd vagy munkanapod végén készíts listát azokról a feladatokról. de sikerességünk szempontjából ennek van az egyik legnagyobb jelentısége. rögtön állj neki ezzel a feladattal foglalkozni. amit ma tudsz. amit ma tudok. Nézz kevesebb tévét. vagy megoldatlanul hagyhatnál bármilyen komoly következmény nélkül? Napodat kezdd az alacsony prioritású dolgok kreatív halogatásával. A dolgok akkor kezdtek rendbe jönni. Válaszd ki az A-1-et. amelyeket nyugodtan delegálhatnál. vagy meghalunk a célért. ami nem. hogy reggel. hogy végezz a rákövetkezı napon. Mérd fel. Melyek azok a feladatok. ahol tartok. Közben megházasodott. Szoktasd magad gyors cselekvésre. . amiket mindenképp el kell. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! Minél idısebb leszek. ha azt tudnád. amíg be nem fejezted. mint az. Önfegyelemmel nem egészen egy hónap alatt megduplázod majd a teljesítményedet. Semmi mást ne tégy. Szedj össze mindent az íróasztalodra. hogy mivel nem fogsz foglalkozni aznap. Hetente három-négy alkalommal is lejárt golfozni. olvasással. Állandóan tedd fel magadnak a kérdést. Életed minden területén végezz tevékenység-ellenırzést. amíg vagy gyızünk. amíg egyedül élt. Nyeld le a békát! Gyakorold a "zéró alapú gondolkozás" módszerét életed minden területén. Reggel gyorsan kelj fel. vajon ma is eljutnék ugyanide?" Minden személyes illetve munkahelyi tevékenységedet vedd szemügyre. azaz azt a feladatot. hogy másnap reggel már csak le kelljen ülnöd dolgozni. és miután beértél a munkahelyedre. Rakj rendet az íróasztalodon. hogy túl sokat jár golfozni. Készíts ki mindent. tölts több idıt a családoddal. Ettıl más — erıtlen az egyik és hatalmas a másik. amikor golfedzéseinek nagy részét lemondta. készülj el.

Ha így szervezed a munkádat. minden általunk elkezdett projektet vagy feladatot fejezzünk be. Nem ritka. míg végül egyszer majd eljutunk az egész munka befejezéséig. Ha az általam sokat emlegetett béka-analógiánál maradok. produktívabbnak fogod érezni magad. Mindenkiben van egy "befejezésre való hajlam". úgy érzed. Minden alkalommal. Minden rajtad múlik. A lényeg a dolog lezárása. 18. ha be is fejezzük azt. Amikor így kezded a napot. hogy ha már elvégeztünk egy részfeladatot. hogy "megjön az étvágyunk a szalámira. hogy kielégítsük ezt a tudatalattinkban levı kényszert. hogy a legnehezebb feladattal kezdjük a munkát. hogy a feladatot apró részletekre bontjuk. tovább erısítve azt. készülni fogok. Van egy kifejezés. és egyszerre csak egy részlettel — azaz egy szelettel — foglalkozunk egészen addig. mint nagy projektekbe. A befejezés vagy lezárás érzése ösztönöz bennünket a következı feladat elkezdésére. Ez egy sürgetı érzés. és mindenek elıtt elvégzem a számomra legnehezebbnek tőnı feladatot. mint "fejlesztés alatt" lévı projektre. Ha jól hangzik a dolog. sıt. hogy "csak ma. akkor ez a béka darabonként való elfogyasztását jelenti. . és ami olyan jó érzéseket kelt bennünk. illetıleg zárjunk le. Ezért érdemes rászoktatni magunkat arra. hogy tényleg te irányi tod az eseményeket. egész napod repülırajttal indul majd. Az ember pszichéje olyan. amíg el nem értük a kívánatos eredményt. A jövıdért ettıl kezdve már tényleg te magad leszel felelıs. Hatékonyabbnak érzed magad. hogy könnyebben kezd bele aránylag kis feladatokba. egy-egy újabb szál csatlakozik a fonálhoz. a következıt már sokkal könnyebben kezdjük el." Ennek lényege. hogy életre szólóan megváltozz. Emiatt akkor vagyunk boldogabbak. meglátod. és akkor érezzük magunkat energikusnak. mert elsı ránézésre túl nagynak és behatárolhatatlannak tőnnek. amivel egyszer elkezdtünk foglalkozni. Ez az a vegyület. hogy leküzdd a halogatást. elıször csináld "csak ma. Ahhoz. amit mindenképpen érdemes megjegyezned: "Csak ma!" Ne aggódj azon. A legfontosabb feladattal való kezdés abban is segítségedre lesz. ne nézz vissza.30 - . hogy cselekvésünk és gondolataink elszakíthatatlanul kapcsolódnak majd egymáshoz. egész életed irányítása a kezedben van. Olyanok.A legtöbb ember épp ellenkezıjét teszi. Mondhatnám úgy is. amirıl korábban már szóltam. és ez az érzés egész nap elkísér majd téged. ha történetesen nem tudjuk vagy nem akarjuk befejezni. Kötelezd el magadat a magas produktivitás szokásának kifejlesztése mellett." Mondd magadnak. Ha a legbonyolultabb feladattal vagy részfeladattal kezdesz. tervezni fogok. jobb érzés lesz a tükörbe nézni. végezzük el. Nyeld le a békát! Tekints magadra úgy. milyen fantasztikus változásokat tud hozni egy-egy ilyen elhatározás. mint egy hihetetlenül vékony fonál. mint máskor. hogy valamit befejezzünk." Meg fogsz lepıdni. Ezt nevezhetnénk akár "be fejezési kényszernek" is. Energikusabbnak. A végén olyan erıs lesz az összeköttetés. Bármirıl is legyen szó. Munkáddal kapcsolatban is jobb érzéseid lesznek." Így aztán lépésrıl lépésre haladva egyszer csak azon kapod majd magad. hogy végeztél az egész munkával. amikor e szokás szerint cselekszünk. generációd legproduktívabb emberei között fognak számon tartani. Erre a szokásra viszont csak rendszeres gyakorlással tehetsz szert. A nagy feladatok feldarabolásának egyik gyakran alkalmazott módszere a "szalámi taktika. mint egy hatalmas megközelíthetetlen kásahegy. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! A szokás kezdete olyan. A lezárás ugyanis serkenti az agy endorfin-termelését. És amíg be nem fejezted a kitőzött feladatot vagy részfeladatot. Orison Swett Marden A nagy és fontos feladatokat azért szokta az ember halogatni. amikor reggel beér a munkahelyére.

Ezt úgy nevezhetjük. amit el kell kezdened. Ilyenkor reménybeli ügyfeleket hívnak fel egymás után. hogy megfogadták. ami ki fog tartani egészen a nagy feladat befejezéséig. amikor végre az "egyszerre egy oldal" módszerrel írni kezdtek. Még ma kezdd el. Energiaszintje megnı. hogy nagy idıblokkokat tudjunk elkülöníteni. Elhatározzák például. Ezeket az idıblokkokat lehetıség szerint meg kell próbálnunk azokra a napszakokra idızíteni. Úgy kezdünk neki." Nido Qubein Ahhoz. Ahelyett. annál több energiával töltıdsz fel tıle. mint a szalámi-taktika. Ha az ember egyszer belevág a munkába. A sikeres és boldog emberek egyik közös vonása a cselekvés-orientáltság. hiszen az elızı dolog teljesítésekor feltöltıdött energiával. Az. A következı falatot azonban nem feltétlenül rögtön az elızı után nyeljük le. aminek leteltével félretesszük az adott témát. amíg be nem fejezték a könyvüket. A békát ezzel a módszerrel is falatonként kell lenyelnünk. amíg teljesen el nem készült vele. Meg fogsz lepıdni. Lehet ez öt vagy tíz perc. vagy az "ementáli módszert" alkalmazva. A legtöbb ilyen feladat megoldása aránylag nagy megszakítás nélküli idıblokk elkülönítését igényli. nagyban meghatározza munkahelyi sikereinket és boldogulásunkat az életben. minden nap megírnak egy oldalt. hogy a sajtban levı lukakhoz hasonlóan lukakat vágunk bele. hogy halogatnák ezt a feladatot. Az ementáli módszer lényege a következı. Ha nem is egy oldalt. hogy egy órán át — mondjuk délelıtt tíz és . mint egy nagy tömb ementáli sajtot. Azonnal tudni akarják. Egy-egy nagy feladat befejezése olyan elégedettséggel és örömmel tölti el az embert. 19. lendületet kap. Próbáld ki mindkét módszert. összetett és több tevékenységbıl álló feladatot. te is képes vagy rá. Amikor az ember nekikezd valaminek. hogy "ementáli módszer". amit sikerül befejezned. ezek az emberek csupán annyit tettek. Nyeld le a békát! Most azonnal alkalmazd az elıbbiekben ismertetett módszereket. mennyit segítenek ezek a módszerek a halogatás leküzdésében. Minél nagyobb békát sikerül lenyelned. rögtön cselekszenek. amit egyébként az ügynökök legtöbbje nem szívesen tesz. ami felér a siker egyéb pozitív hatásaival. amit eddig állandóan csak halogattál. és sikerül a dolgot befejeznie. ami elsı ránézésre elhordhatatlan kásahegynek tőnik. hogy az ötlet valóban segítségükre van-e. a következı feladat elkezdése már kevesebb energiájába kerül majd. legalább egy bekezdést.Minél nagyobb a feladat. Belsı ösztönzést érez. hogy rendszeres idıközönként egy bizonyos idıtartamot csak ennek az egy feladatnak a megoldására szánunk. A sikeres értékesítési ügynökök minden nap a napnak egy bizonyos szakát kizárólag telefonhívások bonyolítására különítik el. Ha ık meg tudták ezt tenni. amikor amúgy is produktívabbak vagyunk. hogy milyen jól tudjuk ezeket idızíteni.31 - . és oldd meg vagy "szalámitaktikát". mint minden energiánk összpontosítása egy vagy néhány célra. hogy a nagy feladatot úgy tekintjük. Ez a módszer hasonló okok miatt hatékony. Önmagunk motiválásának van egy másik módszere is. Végy egy nagy. El kell határoznunk. Ha van olyan feladatod. és izgatott lesz. és mással kezdünk el foglalkozni. Rengeteg barátomból és ismerısömbıl lett ismert szerzı. Te se halogasd a cselekvést. míg végül elfogy az egész feladat. Ennek az a lényege. annál mámorosabbnak fogod magad érezni. és az eredményesség és a teljesítés jó érzése keríti hatalmába. Különíts el nagy idıblokkokat! "Semmi sem tölt fel több energiával. a sikeres ügynökök szigorúak magukkal. hogy ne hagyja abba a munkát. vagy sem. Az ember ily módon lépésrıl lépésre feltornázhatja az energiaszintjét. meg kell tanulnunk a nagyobb feladatokon elıre beosztott idıintervallumokban dolgozni. Egészen addig. amely arra serkenti. próbáld ki rajta a lent bemutatott módszereket. Amikor ezek az emberek hallanak egy jó ötletet.

" Ezek kiválóan felhasználhatók nagy feladatok kisebb részfeladatainak megoldására. hogy visszajelzést kapjanak legfontosabb ügyfeleiktıl és partnereiktıl. mint az irodánkban. Ilyenkor a gép felszállásától az érkezésig eltelt idı egészét tekintheted az elıbb említett idıblokknak. amire szükséged lehet. Az idıgazdálkodásban a te feladatod az. A sikeres karrierek mögött is sok kis lépés húzódik. A koránkelés és az otthoni munka — még mielıtt bemegyünk munkahelyünkre — két olyan szokás. Különíts el harminc. esetleg akár ötször több feladatot is képesek elvégezni. és mindent összekészítesz.tizenegy óra között — hideghívásokat fognak bonyolítani. Nagy produktivitású emberek naponta több ilyen idıblokkot is elkülönítenek bizonyos tevékenységekre. hanem azt az idıt is. és megtudják. Dolgozz úgy. Egy-egy ilyen idıblokk alatt minden zavaró tényezıt iktass ki magad körül. vagy kilencven perces idıblokkokat fontos feladatok végrehajtására. Ne feledd. Kapcsold ki a telefonodat. és dolgozz megállás nélkül. a piramisokat is kövenként építették fel. és nem alszik el idı elıtt. ha jó elıre felkészülsz. összpontosíts a legfontosabbra: az általad elérni kívánt eredményre. İk gyakorlatilag ezen idıblokkok köré szervezik a napjukat. melyeket kulcsfontosságú feladatok megoldására használsz fel. Ezt aztán be is tartják. hogy tudatosan és kreatívan törekedj idıblokkok elkülönítésére. és ebben a tervben mindig szerepel az a bizonyos elkülönített idıblokk. Ezeket az idıblokkokat a hosszú távon legnagyobb jelentıséggel bíró feladatok megoldására használd fel. illetıleg feladatok átcsoportosításával. Ezt a két módszert akkor tudjuk sikerrel alkalmazni. ha az ember valóban minden nap betartja az önmagának tett ígéretét. És ami a legfontosabb. sıt. Ezt vezetve mindig láthatod. ha minden napunkat elıre tervezzük. ennél rövidebb idıtartamokra is beoszthatók. ahol jó esetben senki sem zavar. hogy figyelmed elkalandozzon. Cégvezetık és menedzserek is rendszeresen felhívják ügyfeleiket. Ne csak az utazási idıt használd ki. hogy az ember minden percével gazdálkodik. Munka közben ne hagyd. Az ember egy-egy ilyen repülıúton meglepıen sok munkát el tud végezni. hatvan. mintha minden másodperc számítana. Ha például munkádból kifolyólag sokat utazol repülın. sıt. idımegtakarítással. mások pedig könyvet olvasnak minden este lefekvés elıtt. ahol állandó nyüzsgés közepette bizony gyakran nem könnyő bármire is koncentrálnunk. amíg a csatlakozásra vársz. azaz a köztük levı idıt töltik ki más tevékenységekkel. míg végül akár két vagy háromszor. bármi történjék is körülöttük. Nyeld le a békát! Folyamatosan keresd a módját aránylag nagy idıblokkok elkülönítésének. hol tudsz esetleg átcsoportosítással idıblokkokat elkülöníteni fontos feladataid számára. hogy ezeket mindig tartsd is be. . amelynek eléréséért kizárólag te vagy a felelıs. Jegyezz be magaddal "munkamegbeszélést". Arra az eredményre. akik a napi harminc-hatvan perc elkülönített idıt testmozgással töltik. amely hihetetlen mértékben növeli eredményességedet. Vannak. gyakran háromszor annyi munkát is el tudunk végezni. Ezzel a módszerrel egyébként egészen sok könyvet ki lehet olvasni. Ezért egyre produktívabbá válnak. İk arra használják ezeket az elkülönített idıblokkokat. hogy az ügyfelek elégedettek-e a cég termékeivel vagy szolgáltatásaival. Otthon. a repüléssel töltött idıt jól ki tudod használni. A nagy emberek sem egy csapásra váltak naggyá. Minden perc számít. Ha kell.32 - . Ennek elkerülésére legjobb. Ezek az úgynevezett "ajándék idık. amiben a napok órákra. Ehhez persze kell egy határidınapló. és szoktasd rá magad. ha elıre tervezel. A nagy teljesítmény és produktivitás titka az. mint egy átlagember.

vagy ehhez hasonlókkal pazarolja az idejét. Indulj onnan. Minden rezdülésüket érezzük. munkára foghatod a siker "momentum törvényét". annál nagyobb a mozgási energiád. Tisztábban látunk. hogy noha egy-egy dolog elindítása sokszor hatalmas energiákat emészt fel. annál több tapasztalatot szerzel. Ebben a tudatállapotban születnek általában a legfantasztikusabb gondolatok. minden korábbit meghaladóan hatékony vagy abban. hogy minél gyorsabban elkezdjünk és befejezzünk egy munkát. mint amikor a pók a hálója közepén ülve mindent érez. A kiemelkedıen sikeres emberek az átlagosnál gyakrabban tapasztalják a "flow" magával ragadó érzését. Ez az érzés olyasvalami. és többet tanulsz. Boldognak és energikusnak érzed magad. Határozottan és gyorsan. Ez kimondja. valóban egy emelkedett tudatállapotban dolgozik az agyunk.20. Utána azonban rögtön cselekedni kezdenek. elıbbutóbb te is eléred azt a hihetetlen érzést jelentı tudatállapotot. a tervezésre és a prioritások megállapítására. és ott folytatódik. annál hozzáértıbb leszel a szakterületeden. Ha cselekvés-orientált emberré válsz. . amit "flow"-nak hívnak. meglátások. Így mialatt az átlagos dolgozó munkatársaival szocializálódik. amelyek mentén haladva még gyorsabban eljuthatsz az általad elképzelt célhoz. ahol éppen állsz. Ilyenkor érzékenyebbé is válunk a külvilág apró jeleire. hogy a cselekvést nem hagyja abba. hogy minél gyorsabban mozogsz. A nagy eredményeket felmutató emberek nem sajnálják az idıt a gondolkodásra. amivel foglalkozol. Munkájukat nyugodt folyamatossággal végzik. Ez a türelmetlenség motiválja az embert. Azon. amely arra sarkall bennünket. melyet egyébként már évszázadok óta megfigyelt az emberiség. ötletek. megszakítás nélkül. kreatívabbak vagyunk. Majd úgyis akadnak jobb eszközök munka közben. Dolgozz azokkal az eszközökkel. Ebben a tudatállapotban fantasztikus meglátásaink lehetnek. amikor energiái esetleg fogytán vannak. az inkább cselekszik. mint beszél róla. hogy miként juttathatjuk magunkat ebbe a flow-nak nevezett emelkedett tudatállapotba. a mozgás fenntartása a tehetetlenség törvénye miatt már sokkal energiatakarékosabb feladat. mintha magaddal versenyeznél. Ha nagy hozamú feladatokkal foglalkozol folyamatosan és erısen összpontosítva a feladatra. alacsony hozamú tevékenységekkel foglalkozik. A megrögzött sürgısségi érzék elfogulttá teszi az embert. hogy most rögtön mit lehet tenni a hosszú távú eredmény elérése érdekében. amelyek éppen rendelkezésedre állnak. Minden erılködés nélkül is pontosan cselekszel. Ebben a tudatállapotban — ami egyébként az emberi cselekvés és produktivitás legmagasabb állapota — valami egészen hihetetlen történik az ember elméjével és érzelmeivel. és intuíciónkra is nyugodtabban hagyatkozhatunk. hogy az ember rögtön cselekedni kezd. annál több feladat megoldására vagy képes. Fókuszában is inkább az általa azonnal megtehetı lépések állnak. Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! Ne várakozz! Az idı sosem "alkalmas" száz százalékig a cselekvésre. Úgy is mondhatnám. méghozzá a cselekvés iránt. Ebben az a jó. Elıször is ki kell fejlesztenünk magunkban a sürgısség érzékét. Majdnem mindnyájan tapasztaltuk már ezt az érzést életünk során. Minél gyorsabban cselekszel. Akiben ez munkál. Napoleon Hill A nagy eredményeket felmutató emberek egyik legfeltőnıbb ismertetıjegye a "cselekvés-orientált" hozzáállás. és minden világos és érthetı lesz számodra.33 - . A flow állapotában. hogy ilyenkor szinte eggyé válunk a körülöttünk levı világgal és az emberekkel. Hihetetlen nyugalom száll rád. és hozzáértıbben cselekszünk. és úgy érzed. A gyors tempó és a siker mindig kéz a kézben jár. csak nem tudta teljes egészében megfejteni a mibenlétét. és jobban érzékeljük a valóságot. Kérdés. ezek az emberek ugyanannyi idı alatt hihetetlen mennyiségő munkát képesek elvégezni minden különösebb kapkodás nélkül. Ilyenkor hirtelen megmámorosodsz. Ez egy belsı hajtóerı. A gyors tempó szokásának kialakítása ott kezdıdik. Azaz minél gyorsabban cselekszel. ami a hálójában történik.

és mennyivel többre vagy képes. hogy hol hagyta abba. amíg teljesen el nem készültél. azaz nekilátni egy feladatnak. mint az. amíg el nem megy a kedved attól. ezzel energiát. James Allen Nyeld le a békát! A tervezés. ha az ember hajlamos megszakításokkal dolgozni. folyamatosan dolgozz rajta. Ha feladatot adnak neked. hogy még mi az. Munka közben állandóan sürgesd magad. abbahagyni a munkát. Ha lehetıséget vagy problémát észlelsz. A hatékony cselekvés és a személyes hatékonyság egyik kulcsa. és vissza nem mentél dolgozni. hogy elıször ezen a területen fejleszted ki magadban a gyors cselekvés szokását. Ha rászoktatod magad az összpontosításra. Válassz ki egy területet. amit csinálsz. aki gyorsan és jól megold minden fontos feladatot. ahol hajlamos vagy a halogatásra. Méghozzá mindenben. A karrierépítésben semmi sem segít majd jobban. Az emberiség minden nagy eredményét hosszú. Nyeld le a békát! Még ma fogadd meg. és több munkát végzel. egészen addig. Ezután "be kell indítani a gépezetet". hogy kifejleszted magadban a sürgısség érzékét. hogy lassulsz vagy munkatársaiddal folytatott beszélgetések és alacsony hozamú beszélgetések elvonják a figyelmedet a fı feladattól. A sürgısség érzékének kifejlesztésére több módszer is van. Ha félbeszakítanak. A szakirodalom szerint. Minél gyorsabban dolgozol. hogy olyan ember hírében állsz.Ha kifejleszted magadban a sürgısség érzékét. hogy képes legyél kiválasztani a legfontosabb feladatot. önbizalmad. a prioritások felállítása és a szervezés. hogy karriered exponenciális ütemben emelkedik majd. elıször is meg kell néznie. azonnal cselekedj. amíg szót nem fogadtál. hogy ismét produktívan tudjon dolgozni. A feladatok egyedül való kezelésének egyik elıfeltétele az. hogy amint nekiláttál a feladatnak. Ahhoz. és rögtön számolj be errıl felettesednek. vagy elkalandozik a figyelmed. fáradságos és megfelelıen összpontosított munka elızte meg. Meg fogsz lepıdni. Ez a hírnév szakterületed legelismertebbjei közé fog emelni téged. "Csináld most! Csináld most! Csináld most!" Ha úgy érzed. Minden alkalommal. majd ismét visszatérni hozzá. Állandó gyakorlással sajátítsd el az erıforrásaiddal való takarékoskodást. Határozd el. amikor az ember visszatér egy feladathoz. mennyivel jobban érzed majd magad. annál nagyobb lesz az önbecsülésed. mind-mind erre az egyetlen koncepcióra épül. és annál büszkébb leszel magadra. hogy figyelmed elkalandozzon vagy félbeszakítsanak. amíg el nem jutottál a megoldáshoz. ezzel akár ötszáz százalékkal is növelheti a feladat megoldásához szükséges idıt. majd fel kell mérnie. 21. Egy adott pillanatban egy adott pontra kell fókuszálnod erıidet. hogy nem hagyod abba. szólj rá magadra: "Gyerünk vissza dolgozni!" Ismételgesd magadban. lelkesedést és motivációt ébresztesz saját magadban. biztos lehetsz abban is. és fókuszáltan cselekedni. . gyorsan végezd el. amíg kész nem vagy. hogy mással foglalkozz. Ha viszont azzal az elhatározással állsz neki a munkának. ami hátra van. Életed minden fontos területén gyorsan cselekedj. fegyelmezd magad: "Gyerünk vissza dolgozni!" Ezt addig ismételgesd. Az egyik legegyszerőbb és leghatékonyabb a következı: munka közben állandóan ismételgesd a következıt. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Az igazi hatalom titka a következı. képes legyél nekilátni. az adott feladat megoldásához szükséges idıt akár ötven százalékkal is csökkent heted. azaz lendületet kell vennie a feladatmegoldáshoz.34 - . Ne hagyd.

hogy mi az elsı számú legfontosabb feladatod. hozzáértıbb. hogy mindig meg tudd határozni. és minél inkább képes vagy megállás nélkül egyetlen feladatra fókuszálni. hogy képes vagy-e meghozni a döntést egy feladat befejezésérıl. Ezért ha egyszer belefogtál egy munkába. amíg beépülnek a tudatodba. amíg száz százalékig el nem készültél. többé nem kell aggódnod. hogy "az a képesség. és önkontroll a nagy teljesítmény és az erıs jellem építıkövei. azaz kezedbe veszed sorsod irányítását. Elbert Hubbard úgy határozta meg az önfegyelmet. amivel foglalkozol idıpocsékolás lesz. "le kell nyelned" a békát. hogy mindig a legfontosabb feladatnak állj neki elıször. A végére úgy fogod magad érezni. Ha sikerül mindenkor így cselekedned. biztos lehetsz benne. hogy bármi eltérítsen tıle. Ha pedig megvan. csak gyakorolni kell. ha rászoktatod magad. és azonnal dolgozni kezdesz rajta. amelyen abból vizsgázol. amíg száz százalékig el nem készültél vele. Ha a legfontosabb feladatodra összpontosítasz. azt tedd. melyek segítségével leküzdheted a halogatást és felgyorsíthatod munkatempódat. akaraterıdre és eltökéltségedre. többé nem kell aggódnod majd a jövıd miatt. . hogy megvan a cselekvéshez szükséges hatalmad. minden más. ahol a feladatokat még bonyolultabb és idıigényesebb megoldani. hihetetlen mennyiségő önfegyelemre lesz szükséged." Ha bármely területen sikeres akarsz lenni. Akkor. azaz rövidebb idı alatt egyre több munkát végzel el. Egyre kiemelkedıbb jellem leszel. Addig olvasgasd ıket. mint egy vizsgára. Amint foglalkozni kezdesz vele. majd tartani tudod-e magad elhatározásodhoz. Igazság szerint amint eldöntötted.A munka folyamán pedig egyre jobbá válsz. magabiztosabb. Ezt tudnod kell minden idıpillanatban. hogy mit hoz a jövı. melyik feladat a legfontosabb. hogy van-e hozzá kedved vagy nincs. mint önfegyelem cselekvés közben. visszakerülsz a görbe korábbi szakaszába. Nyeld le a békát! Azonnal cselekedj! Határozd el még ma. Gyorsabban és hatékonyabban fogsz dolgozni. amihez hozzáfogsz. Egyre inkább úgy érzed. boldogabb ember leszel. és produktív vagy mindenben. egyre jobb minıségben. a sikerhez. annál gyorsabban haladsz elıre a "hatékonysági görbén". és addig ne foglalkozz mással. Ha sikerül magad rászoktatni. ne hagyd. Tekints erre úgy. Ha sikerül ilyen módon bekerülnöd a személyes hatékonyságnövekedés emelkedı spiráljába. És minél jobban szereted és tiszteled önmagadat. hogy kiválasztod a számodra jelen pillanatban legfontosabb feladatot vagy projektet. Ezeket a szabályokat és törvényeket rendszeresen olvasgasd. az elégedettséghez. A kitartás nem más. azaz melyiknek van a legnagyobb hozama vagy legsúlyosabb következménye. Íme röviden a huszonegy módszer. de csak akkor. büszke lehetsz jellemedre. Minden alkalommal.35 - . A nagy prioritású feladattal kezdj. annál inkább megnı az önbecsülésed. függetlenül attól. Szerencsére minél gyakrabban fegyelmezed magadat egy fontos feladat közben. hogy minden nap egy nagy békával kezded a munkát. Összefoglalás: az építıkövek összerakása A boldogsághoz. Saját prioritásaid értelmében ugyanis az elsı számú legfontosabb feladatnál semmi sem lehet értékesebb és fontosabb. valamint a személyes hatalom és hatékonyság felemelı érzéséhez vezetı úton csak akkor indulhatsz el. amikor abbahagyod a munkát. amíg teljes egészében el nem készültél vele. Szerencsére ez a szokás tanulható. hogy elıbb-utóbb sikeres leszel. Minél inkább képes vagy magad fegyelmezni. annál jobban szereted és tiszteled magadat. egyre produktívabb leszel. Erısebb. hogy amikor szükség van. és minden cselekedetedet ezek nem irányítják automatikusan. Ehhez azonban az kell. amit tenned kell. Önfegyelem. hogy szinte bármilyen célt képes vagy kitőzni és elérni. önirányítás. addig ne hagyd abba a munkát. tulajdonképpen saját jellemedet építed. annál könnyebb lesz fegyelmezni magadat. és addig nem foglalkozol mással.

Céljaidat és célkitőzéseidet mindig írd le. Mindig a legfontosabb feladataidnak láss neki. Kezdésnek pedig láss neki az elsı falatnak. 3. Ezek a feladatok minden másnál fontosabbak. sosem fogsz gyengén teljesíteni. de lehet. hogy gyorsan és jól dolgozó ember hírében állj. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! Tevékenységeid húsz százaléka hozza eredményeid nyolcvan százalékát. hogy rajtad múlik. mind pedig munkád szempontjából. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! Soha nem fogsz ráérni. amely meghatározza legfontosabb céljaid elérésének sebességét? Ha megtaláltad. Gyakorolj nyomást saját magadra! Képzeld el. hogy addig nem állsz fel az asztaltól. Határozd el. A probléma helyett mindig a megoldásra összpontosíts! Szemléleted optimista. aminek várhatóan legnagyobb a hozama mind saját magad. 14. Mindig aludd ki magad. mielıtt bárminek is nekifogsz! Ha megfelelıen felkészülsz. Célodat kristálytisztán kell látnod magad elıtt. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! Határozd meg. Azt a feladatot válaszd. melyeknek kiemelkedıen nagy következménye lehet munkád és életed szempontjából . hogy egy hónap múlva el kell utaznod. Vedd figyelembe a következményeket! Azok a legfontosabb feladatok és prioritások. Mi az. amikor mind mentálisan. hogy munkád kiemelkedı színvonalú legyen. Végezd el a házi feladatodat! Minél többet tudsz és nagyobb jártassággal rendelkezel kulcsfontosságú feladatköreidet illetıen. 7. szép sorjában. és találd meg azokat a napszakokat. néhány percet szánj a feladatok prioritás szerinti rendezésére. 10. amíg le nem zártad az ügyet. 4. hogy egyszerre bekapd ıket. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! Mielıtt nekilátsz a listádon levı feladatok megoldásának. azonnal kezdj el dolgozni a probléma kiküszöbölésén. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! Kezdd ezzel a napot. Meg kell tanulnod halogatni az alacsony hozamú feladatokat. 18. Mindennap tervezz elıre! Gondolkozz papíron! Minden tervezéssel töltött idı ugyanis átlagban öt perccel rövidíti a végrehajtás idıigényét. hogy rajtad kívül álló dologról van szó —. 17. akár pozitív irányban. hogy minden feladatoddal végezz. 2. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze. 11. . kezeld ıket ennek megfelelıen. Melyek ezek? 8. Maximalizáld személyes energiáidat! Elemezd munkateljesítményedet. Tégy róla. Sok kicsi sokra megy alapon a legnagyobb és legösszetettebb feladatot is elıbb-utóbb meg fogod tudni oldani. és annál gyorsabban végzel is vele. 19. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! Mindenre sosem lesz elég idıd. 12. hogy mekkora hozama van az adott fel adat elvégzésének. Ennél azt is vedd figyelembe. Ezért erıfeszítéseid nyolcvan százalékát összpontosítsd erre a húsz százalékra. hogy másnap csúcsteljesítményt nyújthass! 15. hogy mit akarsz. és addig minden fontos ügyet le kell zárnod. mind testileg a legfrissebbnek érzed magad! Legfontosabb feladataidat célszerő ezekre az idıszakokra szervezni. 5. Mi a te problémás területed? Mi az a behatároló tényezı — ez lehet.36 - . Hordd el a hegyet! Kövenként. A legfontosabb feladatokra azonban mindig van elég idı. Ösztönözd magad cselekvésre! Légy a saját drukkered. amiben már most nagyon jó vagy? Mi az. Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! Szokd meg. Ezeken dolgozz egész nap. 20. Különíts el nagy idıblokkokat! Napjaidat ezek köré a nagy idıblokkok köré szervezd.akár negatív. 6. hozzáállásod pedig konstruktív legyen! 16. mielıtt bármit is tennél. amik elég kicsik ahhoz. Terítsd meg az asztalt! Pontosan döntsd el. 13. hogy maradjon elég idıd az igazán fontos dolgokra. amelyek során mindig egy-egy fontos feladatra összpontosítasz. Minden helyzetben a jót keresd. hogy a fontos dolgokban gyorsan cselekszel. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! A nagy és összetett feladatokból csinálj katonákat. annál gyorsabban fogsz nekilátni a munkának. mely feladatok elvégzése szükséges ahhoz. Készülj fel gondosan. és végezd ıket a lehetı legkiválóbban. amiben jó lehetnél? Láss neki szívvel-lélekkel ezeknek a dolgoknak.1. 9.

Ez a nagy teljesítmény és a személyes produktivitás maximalizálásának legfontosabb eszköze. Dolgozz rajta. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Tőzz ki világos célokat. Csak kezdd el! Nyeld le a békát! . amíg másként már nem is tudsz majd viselkedni. A határ pedig a csillagos ég lesz. hogy jövıd építésében senki sem állíthat majd meg. amíg rutinná válik az alkalmazásuk. Még ma határozd el.21.37 - . Egészen addig gyakorolnod kell ıket. és azonnal állj neki a legfontosabb feladatnak. Akkor majd meglátod. hogy ezeket a törvényeket minden nap alkalmazod egészen addig. amíg el nem készültél.