USTAV I PRAVA GRAĐANA 1.

Ustav koji je donet jednostranim aktom vladara bez konsultacija sa narodom ili narodnim predstavništvom naziva se: oktroisani ili podareni 2. Trajnost sudske službe je međunarodni standard koji se odnosi na: a) ličnu nezavisnost b) stvarnu nezavisnost v) internu nezavisnost g) administrativnu nezavisnost 3. Nastanak socijalne demokratije vezuje se za pojavu; a) seljaštva b) buržoazije v) radničke klase 4. Najekstremniji oblik totalitarizma je: fašizam 5. Legitimna vlast svoje uporište i opravdanje nalazi u: a) poštovanju pozitivnih zakona b) višim ciljevima i vrednostima društva v) sposobnosti da samostalno donosi, propisuje zakone 6. Najznačajniji devetnaestovekovni mislilac koji je u Srbiji zastupao ideje prosvećenosti bio je: a) Vuk Karadžić b) Dositej Obradović v) Slobodan Jovanović 7. Zahtev da svi građani učestvuju u raspodeli društvenog bogatstva kako bi im bila osigurana lična i društvena egzistencija zasnovan je na pojmu: a) prava b) političke pravde v) socijalne pravde 8. Prema posebnom režimu subordinacije potčinjeni je dužan da izvršava: a) sve naloge koji su izvan apsolutne granice subordinacije b) samo one koji nisu nezakoniti v) samo one za koje je taj organ nadležan 9. Vrsta autonomije koja označava samostalnost lica i obezbeđuje „privilegije“ na osnovu pripadnosti nekoj asocijaciji (staleži, crkva, profesionalna udruženja) naziva se: a) funkcionalna b) kulturna v) personalna 10. Prema Ustavu Republike Srbije Predsednik se bira: a) na neposrednim izborima b) u skupštini v) mešovitim sistemom

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful