Informácie o inštalácii, používaní a nastavení prehliadača Firefox, vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete na anglických stránkach

http://getfirefox.com/releases/ Slovenské stránky venované Firefoxu sa nachádzajú na adrese http://www.mozilla.sk/firefox Slovenské diskusné fórum venované Firefoxu sa nachádza na adrese http://forum.mozilla.sk České stránky venované Firefoxu sa nachádzajú na adrese http://firefox.czilla.cz/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful