P. 1
IP Address Lab

IP Address Lab

|Views: 35|Likes:
Published by Chi Le Phuong

More info:

Published by: Chi Le Phuong on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

CCNA Lab Book version 4 VDC Training Center

Phiên bản tiếng Việt Trang 1/3
Nhận dạng các loại địa chỉ IP, và chia subnet theo yêu cầu
Mục đích:
- Hiểu được cách chia mạng con theo định dạng của địa chỉ IP
- Nhận dạng được các địa chỉ IP trong một mạng

Phần 1: Nhận dạng các loại địa chỉ IP

1. Network của ip 172.16.10.22 255.255.255.240 bao gồm các địa chỉ host?
A. 172.16.10.20 through 172.16.10.22
B. 172.16.10.1 through 172.16.10.255
C. 172.16.10.16 through 172.16.10.23
D. 172.16.10.17 through 172.16.10.31
E. 172.16.10.17 through 172.16.10.30
2. Network của ip 172.16.8.159 255.255.255.192 có địa chỉ broadcast là ?
A. 172.16.255.255
B. 172.16.8.127
C. 172.16.8.191
D. 172.16.8.255
3. Network của ip192.168.10.33 255.255.255.248 có địa chỉ broadcast là ?
A. 192.168.10.40
B. 192.168.10.255
C. 192.168.255.255
D. 192.168.10.39
4. Network 192.168.254.0/24 được chia thành các subnet, mỗi subnet có subnetmask
là /26. Có thể có bao nhiêu subnet và mỗi subnet có bao nhiêu địa chỉ ?
A. 4 networks with 64 hosts
B. 2 networks with 62 hosts
C. 254 networks with 254 hosts
D. 1 network with 254 hosts
5. Network 172.16.10.0/16 được chia thành các subnet, mỗi subnet có subnetmask là
/24. Có thể có bao nhiêu subnet và mỗi subnet có bao nhiêu địa chỉ có thể dung được
?
A. 1 subnet with 10 hosts
B. 1 subnet with 254 hosts
C. 192 subnets with 10 hosts
D. 256 subnets with 254 hosts
6. Network 192.168.10.0/24 được chia thành các subnet, mỗi subnet có subnetmask
là /28. Có thể có bao nhiêu subnet và mỗi subnet có bao nhiêu địa chỉ có thể dung
được ?
A. 16 subnets, 14 hosts
B. 16 subnets, 16 hosts
C. 30 subnets, 6 hosts
CCNA Lab Book version 4 VDC Training Center
Phiên bản tiếng Việt Trang 2/3
D. 62 subnets, 2 hosts
7. Một mạng có subnetmask là 255.255.255.240. Địa chỉ IP nào bên dưới là có thể
sử dụng được ?
A. 192.168.10.210
B. 192.168.10.32
C. 192.168.10.94
D. 192.168.10.112
E. 192.168.10.127
8. Những IP nào bên dưới thuộc mạng 192.168.10.32/28 là có thể sử dụng được?
A. 192.168.10.39
B. 192.168.10.47
C. 192.168.10.14
D. 192.168.10.54
9. Địa chỉ IP 192.168.10.22/30 thuộc mạng nào?
A. 192.168.10.0
B. 192.168.10.16
C. 192.168.10.20
D. 192.168.0.0

Phần 2: Viết ra mạng con, broadcast address, dải IP có thể sử dụng cho
mỗi trường hợp sau?
1. 172.16.10.5 255.255.255.128
Subnet Number : 172.16.10.0
Broadcast : 17.16.10.127
Valid host range : 172.16.10.1 - 172.16.10.126

2. 172.16.10.33 255.255.255.224
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

3. 172.16.10.65 255.255.192.0
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

4. 172.16.10.17 255.255.255.128
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

CCNA Lab Book version 4 VDC Training Center
Phiên bản tiếng Việt Trang 3/3
5. 172.16.10.33 255.255.240.0
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

6. 192.168.100.25 255.255.255.252
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

7. 172.16.100.37 255.255.248.0
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

8. 192.168.100.66 255.255.255.224
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

9. 192.168.100.17 255.255.255.248
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :

10. 10.10.10.5 255.252.0.0
Subnet Number :
Broadcast :
Valid host range :
0 B.17 255. dải IP có thể sử dụng cho mỗi trường hợp sau? 1. 192.10.10.94 D.112 E.168. 172.32/28 là có thể sử dụng được? A.10.128 Subnet Number : 172.10.168.255.255. 62 subnets. Địa chỉ IP nào bên dưới là có thể sử dụng được ? A. Một mạng có subnetmask là 255.10.10. broadcast address. 192.CCNA Lab Book version 4 VDC Training Center D.0 Broadcast : 17.16.10.127 8. 192.16.168.5 255.128 Subnet Number : Broadcast : Valid host range : Phiên bản tiếng Việt Trang 2/3 .224 Subnet Number : Broadcast : Valid host range : 3.168.255. 192.10. 192.16.255.255.168.54 9.10.16. 2 hosts 7.127 Valid host range : 172.168.16.10.172. 192. 192.22/30 thuộc mạng nào? A. 192.10. 192.33 255.10.255. Địa chỉ IP 192.16.0.10. 172. 192. 172.10. 172.255.210 B. 192.168.10.16.16 C.10.0 Phần 2: Viết ra mạng con.168.168.168.126 2.255.240.10.39 B.168.10.10. Những IP nào bên dưới thuộc mạng 192. 192.168.14 D. 192.10.47 C.10.168.32 C.1 .168.16.168.192.10.65 255.20 D.255.0 Subnet Number : Broadcast : Valid host range : 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->