Fişă de anamneză psihologica

Numele şi prenumele: …………………………………………………………........
Data, an naştere, localitate: …………………………………………………………
Domiciliul stabil al părinţilor: ………………………………………………………
Profesia:......................................................................................................................
Vechimea in functie: ………………………………………………………………..
Experienta profesionala: …………………………………………………................
Studii anterioare: .......................................................................................................
1.

Date asupra mediului familial – structura familiei
a. Familia

Numele membrilor
familiei
Tata
Mama

Varsta
parintilor
la nastere

Data
naşter
ii

Pregătirea
şcolară

Profesiunea

Venituri

Observaţii

Fraţi

Atmosfera în familie (relaţiile de familie cu persoane ce dispun de functii importante; regim şi
climat educativ, climat afectiv etc.):
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
c. Ordinea in fratrie: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
d. Proiectele părinţilor privind viitorul copilului( influenta parintilor va arata gradul de sugestibilitate,
de dependenta sau de maturizare):.......................................................................
…………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
b.

2.

Date privind activitatile de joaca:
a. Grupul de joaca (varsta 3-5 ani) – existenta si structura grupului (detalii despre calitatile
relationale si comunicationale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1

.......................... receptivitate...... cu sau fara strategii de invatare): ..................................................................... ........................................................... ..................... b.............................. Eficienta scolara (comportamentul invatarii......................................................................................... Preferinta pentru anumite meserii in timpul jocului: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… c............................................... .. din proprie iniţiativă............................................................................................................................................................................................................................ ........................................ corigenţe a IX-a a X-a a XI-a a XII-a Succese deosebite la concursuri: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………............ e................. Manifestări în timpul lecţiei (atenţie.................... .......... Date asupra şcolarităţii (perioada adolescentei 16-18 ani) – afirmarea Eului.............. c............................................ prin efort propriu etc....…………………………………………………………………………………………………… ……………… b........................................................................... Situaţia şcolară in urma studiului fisei scolare: Obiecte cu rezultate Clasa Secţia Media anuală Mai bune Mai slabe Repetenţe.................................................................................................................................................................... .................... Chiulul (absenta sau prezenta lui): ..): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….....): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................... Pozitia subiectului fata de lider (fata de autoritate): ........................................................ ................................................................... d.............................. Modul de pregătire a lecţiilor (cu regularitate.............. structurarea liniei si a idealului de viata a.......................................... 2 ..................... ....... 3......................................... f........................................................... participare la discuţii – frecvenţa şi valoarea intervenirii etc..................................................... ........................................................................................................................

..): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… c...... limbaj etc....... interes..................): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..... stare de sănătate........... .... 4....................................................... nesupunere etc... .......): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b...........): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b............ reacţii faţă de succes şi insucces... docil...... Conduita în familie: a. independenţă...): ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… e.. Interese manifestate pentru anumite meserii: .................................. ajutorare etc...... ataşament............. 5.......... Conduita între prieteni (natura prietenilor............... timiditate..... sârguinţă.................................. echilibru emotiv etc..... aspiraţii profesionale.......... ................. lacune în pregătirea şcolară....... Relaţiile cu colegii (solidaritate.......................... Caracteristicile personalităţii a...................... prietenie..... apreciere.......................... Conduita în şcoală: a.................................. B. c. sensibilitate.............. .. d................................... .........): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….....................Factorii explicativi ai succesului sau ai insuccesului (aptitudini........... memorie.. imaginaţie...................... rolul în grup........................................... Integrarea socială a elevului (varsta 3-7 ani – adaptarea si integrarea scolara) A.. politicos.... egoism........ participare la activitatea familiei (autoservire.............. Relatia cu persoanele importante (primul invatator....... tendinţă de dominare sau de supunere................ C.. primul diriginte): ...... influenţe asupra elevului etc. deprinderi de muncă....... relaţiile cu fraţii (ocrotire... impertinent etc...... Atitudinea pozitiva/ negativa fata de acea perioada: ...... înţelegere..............): 3 .............................................. rezervă............. rezervat........................ faţă de părinţi (ascultare................................. ................................................. colegialitate............ Procese intelectuale (nivel de dezvoltare intelectuală........ g........................... dominare etc.... gândire.................. Relaţiile elev – profesori (disciplinat........) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b............. condiţii de mediu etc..): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………........... Trăsături de afectivitate (sentimente legate de personalitate................ influenţa lui în cadrul colectivului etc........................

................................): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 7............. Conduita in munca a.......................... 6.................. .......... b...... Gradul de maturizare psihică (intelectuală........................................................ Relatiile cu colegii de munca: .................................... Atitudine faţă de sine (demnitate.......................................................................... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………........ Increderea in sine (inalta capacitate de evaluare....................... c............ ......................... Integrarea in organizatie conformism):.............................................................................. Pregătirea raportată la aptitudini......... d.... stenica.................................. Introversiune (închis...... Energie (capacitate de efort...... autoreglare si actiune........................................... sociabil): .. Interesul profesional:...... interese........................................................... b..... solicitudine.............................. ........deschis – disponibilitatea de a-si relata obiectiv si sincer trecutul …………………………………………………………………………………………………………................. retras) – extraversiune (deschis.. spirit autocritic etc........................................................ c........................................... d................... onestitate etc......... temperamentală): ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8...................................... Trăsături de temperament: a................................... Observaţii – raport (profilul psihologic): ………………………………………………………………………………………………………… 4 .................. ............................... starea de sănătate şi condiţii de muncă: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. ataşament faţă de colectiv....... e.. adaptare la situaţii noi) şi echilibru psihic (stăpânire de sine impulsivitate): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………............... mobilitate (ritm de activitate........................... Eficienta obtinuta in organizatie:.... Relatia subordonat – sef: ....................... modestie............................ rezistenţă la oboseală). afectivă...... siguranta in reusita proprie si colectiva):.............. Aptitudini................................................................................................................ Atitudine faţă de societate şi de oameni ( comportare civilizată.......): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… d...... stare de spirit optimista..………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… c.... aspiraţii – evidenţiate prin activităţile şcolare şi preocupările din timpul liber: …….............. Aprecieri de ansamblu a............................. b......

.......................... ..............................………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................................ 5 ..............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful