POSIBILE SUBIECTE DE EXAMEN - 2008/2009 : FB_VL_II_s1 ADEVARAT/FALS : 1.

Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiei financiare 2. Modificarea patrimoniala realizata prin operatia de depunere in conturi la banci in lei a capitalului social subscris nevarsat este de forma: A–X+X=P–X+X 3. Ecuatia proprie a contului este de forma: SITUATIA INITIALA + CRESTERI = MICSORARI + SITUATIA FINALA 4. Procedeele specifice metodei contabilitatii se refera la bilant, cont, balanta de verificare 5. Conturile de activ se crediteaza cu micsorarile elementelor de activ ca urmare a operatiunilor economice care le-au generat. 6. Gradul de lichiditate reprezinta capacitatea unui bun de a se transforma in lichide. 7. Conturile bifunctionale sunt acelea care la sfarsitul perioadei de gestiune prezinta sold debitor. 8. Analiza contabila se efectueaza in mod distinct pentru fiecare operatie economica si financiara inscrisa intr-un document justificativ prin descompunerea ei in elemente componente, in scopul stabilirii modificarilor (majorari sau diminuari) pe care le determina in masa patrimoniului, a conturilor corespondente si a partii acestora (debit sau credit), in care se va reflecta suma aferenta operatiei respective. 9. Simpla inregistrare consta in inregistrarea simultana a unei operatii economice si financiare in debitul unui cont si in creditul altui cont.

1

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica.COMPLETATI: 1. unul de activ si celalalt de pasiv. 6. stabilirii legaturilor dintre acestea. Conform Standaredelor Internationale de Contabilitate activul reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere. Intr-un bilant patrimonial pot avea loc modificari de volum in sensul cresterii sau descresterii concomitente si cu aceeasi valoare a doua posturi bilantiere. modificarilor ce se produc in structura patrimoniului si calculul rezultatelor finale. potrivit legii. Contul este procedeul specific metodei contabilitatii prin care se materializeaza dubla inregistrare a operatiilor economice si financiare consemnate deja in documente. apartinand unei persoane fizice sau juridice. Debit 2 . Registrul inventar este un document contabil obligatoriu intocmit cu prilejul efectuarii inventarierii in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor. precum si bunurile economice la care se refera. Schema de functionare a conturilor prezentata in desenul de mai jos apartine conturilor de pasiv Credit _ Sold initial (Si) __ Rulaje debitore (Rd) Rulaje creditoare (Rc) sau diminuari (-) sau majorari (+)_____ Sold final creditor (Sfc)__________ __ 5. inventariate de unitate. 7. evaluate si calculate. Metoda contabilitatii poate fi definita ca totalitatea procedeelor interdependente utilizate de contabilitate in scopul cercetarii tuturor elementelor patrimoniale. 2. 8. Schema de functionare a conturilor prezentata in desenul de mai jos apartine conturilor de activ Debit Sold initial (Si) Rulaje debitore (Rd) sau majorari (+) __________ _ __ Rulaje creditoare (Rc) sau diminuari (-)_____ Sold final debitor (Sfd) Credit 4. 3.

care asigura realizarea efectiva a dublei reprezentari a situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute. 3 . Marfurile reprezinta bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii.9. Bilantul este procedeul specific cel mai reprezentativ al metodei contabilitatii. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful