You are on page 1of 10

ZestoaZestoa HerriHerri IkastetxeaIkastetxea

Zestoa Zestoa Herri Herri Ikastetxea Ikastetxea TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Zestoa Herri

TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN

Zestoa Herri Herri Ikastetxea Ikastetxea TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Zestoa Herri Ikastetxea
Zestoa Herri Herri Ikastetxea Ikastetxea TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

ProiektuarenProiektuaren abiapuntuaabiapuntua

Proiektuaren Proiektuaren abiapuntua abiapuntua AmaraAmara BerriBerri sistemasistema •• AldizkariAldizkari ••
Proiektuaren Proiektuaren abiapuntua abiapuntua AmaraAmara BerriBerri sistemasistema •• AldizkariAldizkari ••
Proiektuaren Proiektuaren abiapuntua abiapuntua AmaraAmara BerriBerri sistemasistema •• AldizkariAldizkari ••

AmaraAmara BerriBerri sistemasistema

•• AldizkariAldizkari •• IrratiaIrratia

PremiaPremia

•• EskolakoEskolako sareasarea •• BideBide berriakberriak

IrratiaIrratia PremiaPremia •• EskolakoEskolako sareasarea •• BideBide berriakberriak Zestoa Herri Ikastetxea
IrratiaIrratia PremiaPremia •• EskolakoEskolako sareasarea •• BideBide berriakberriak Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

PROIEKTUAPROIEKTUA

PROIEKTUA PROIEKTUA ProiektuarenProiektuaren diseinuadiseinua •• KlaustroarenKlaustroaren onarpenaonarpena ••

ProiektuarenProiektuaren diseinuadiseinua

PROIEKTUA PROIEKTUA ProiektuarenProiektuaren diseinuadiseinua •• KlaustroarenKlaustroaren onarpenaonarpena ••

•• KlaustroarenKlaustroaren onarpenaonarpena •• EskolaEskola osoarenosoaren partaidetzapartaidetza

BerriztapenBerriztapen proiektuanproiektuan sartusartu

osoarenosoaren partaidetzapartaidetza BerriztapenBerriztapen proiektuanproiektuan sartusartu Zestoa Herri Ikastetxea
osoarenosoaren partaidetzapartaidetza BerriztapenBerriztapen proiektuanproiektuan sartusartu Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

MARTXANMARTXAN JARRIJARRI

MARTXAN MARTXAN JARRI JARRI IKTIKT arduradunentzatarduradunentzat formazioaformazioa WindowsWindows mediamedia

IKTIKT arduradunentzatarduradunentzat formazioaformazioa

WindowsWindows mediamedia encoderencoder WindowsWindows mediamedia serverserver

encoderencoder WindowsWindows mediamedia serverserver BeharBehar teknikoakteknikoak aztertuaztertu

BeharBehar teknikoakteknikoak aztertuaztertu BaliabideBaliabide egokiakegokiak bilatubilatu EmanaldiakEmanaldiak antolatu:antolatu:

KorrikakoKorrikako DVDaDVDa IrratiarenIrratiaren saiosaio zuzeneanzuzenean telebistaztelebistaz emaneman

IkasleenIkasleen etaeta irakasleenirakasleen balorapenabalorapena jasojaso

emaneman IkasleenIkasleen etaeta irakasleenirakasleen balorapenabalorapena jasojaso Zestoa Herri Ikastetxea
emaneman IkasleenIkasleen etaeta irakasleenirakasleen balorapenabalorapena jasojaso Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

IrakasleenIrakasleen formazioaformazioa

EdukiakEdukiak

Irakasleen Irakasleen formazioa formazioa EdukiakEdukiak •• BideoBideo muntaia:muntaia: MovieMovie MakerMaker

•• BideoBideo muntaia:muntaia: MovieMovie MakerMaker •• TresnarenTresnaren erabilpena:erabilpena: ArgazkiArgazki kamara,kamara, BideoBideo kamarakamara •• SoinuaSoinua kontzeptukontzeptu minimoakminimoak

AntolamenduaAntolamendua

kamarakamara •• SoinuaSoinua kontzeptukontzeptu minimoakminimoak AntolamenduaAntolamendua Zestoa Herri Ikastetxea
kamarakamara •• SoinuaSoinua kontzeptukontzeptu minimoakminimoak AntolamenduaAntolamendua Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

LanaLana

IrakasleakIrakasleak

•• ZikloZiklo guztietanguztietan zerbaitzerbait prestatuprestatu •• MaterialMaterial ikusikus--entzunekoentzuneko materialamateriala prestatuprestatu

-- entzunekoentzuneko materialamateriala prestatuprestatu IkasleakIkasleak •• BideoBideo sarrerasarrera ••

IkasleakIkasleak

•• BideoBideo sarrerasarrera

•• AurkezpenakAurkezpenak prestatuprestatu

•• Komentarioak Komentarioak

IKTkoIKTko arduradunekarduradunek

Komentarioak Komentarioak IKTkoIKTko arduradunekarduradunek •• EmanaldiarenEmanaldiaren antolaketaantolaketa Zestoa

•• EmanaldiarenEmanaldiaren antolaketaantolaketa

IKTkoIKTko arduradunekarduradunek •• EmanaldiarenEmanaldiaren antolaketaantolaketa Zestoa Herri Ikastetxea
IKTkoIKTko arduradunekarduradunek •• EmanaldiarenEmanaldiaren antolaketaantolaketa Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

TeknologiTeknologi beharrakbeharrak

OrdenagailuekOrdenagailuek hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte

hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a
hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a
hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a
hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a
hiruhiru funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a

Hartzaileak

funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a r
funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a r
funtziofuntzio betekobeteko dituztedituzte Hartzaileak Zestoa Herri Ikastetxea Z e r b i t z a r

Zestoa Herri Ikastetxea

Zerbitzaria

Emisorea

Ebaluazioa Ebaluazioa EboluzioaEboluzioa PartaidetzarenPartaidetzaren emozioaemozioa ErreboluzioaErreboluzioa Zestoa

EbaluazioaEbaluazioa

Ebaluazioa Ebaluazioa EboluzioaEboluzioa PartaidetzarenPartaidetzaren emozioaemozioa ErreboluzioaErreboluzioa Zestoa
Ebaluazioa Ebaluazioa EboluzioaEboluzioa PartaidetzarenPartaidetzaren emozioaemozioa ErreboluzioaErreboluzioa Zestoa

EboluzioaEboluzioa PartaidetzarenPartaidetzaren emozioaemozioa

ErreboluzioaErreboluzioa

EboluzioaEboluzioa PartaidetzarenPartaidetzaren emozioaemozioa ErreboluzioaErreboluzioa Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

EtorkizunariEtorkizunari begirabegira

Etorkizunari Etorkizunari begira begira KurrikulumneanKurrikulumnean txertatzeatxertatzea AntolamenduaAntolamendua

KurrikulumneanKurrikulumnean txertatzeatxertatzea AntolamenduaAntolamendua

txertatzeatxertatzea AntolamenduaAntolamendua •• PartaideakPartaideak •• IrakasleIrakasle

•• PartaideakPartaideak •• IrakasleIrakasle dinamizatzaileadinamizatzailea •• EmanaldienEmanaldien formatuaformatua

JarraipenaJarraipena

dinamizatzaileadinamizatzailea •• EmanaldienEmanaldien formatuaformatua JarraipenaJarraipena Zestoa Herri Ikastetxea
dinamizatzaileadinamizatzailea •• EmanaldienEmanaldien formatuaformatua JarraipenaJarraipena Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea

ZestoaZestoa HerriHerri IkastetxeaIkastetxea

Zestoa Zestoa Herri Herri Ikastetxea Ikastetxea TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Eskerrik Eskerrik

TELEBISTATELEBISTA DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN

EskerrikEskerrik askoasko zuenzuen arretagatikarretagatik

DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Eskerrik Eskerrik asko asko zuen zuen arretagatik arretagatik Zestoa Herri Ikastetxea
DIGITALADIGITALA ESKOLANESKOLAN Eskerrik Eskerrik asko asko zuen zuen arretagatik arretagatik Zestoa Herri Ikastetxea

Zestoa Herri Ikastetxea