KERTAS KERJA

MEMBANGUNKAN EMOTIONAL INTELLIGENCE WANITA ALAF BARU
Prof.Madya Dr. Hajah Hanipah Hussin Pusat Bahasa dan Pembanguanan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, (UTeM) Jalan Hang Tuah Jaya. Ayer Keroh. 75450.Melaka

Pengenalan

Membangunkan kecerdasan dan fungsi otak merupakan perkara No 1 isu yang dibincangkan oleh wanita alaf baru. Apakah mereka takut kepada ketinggalan maklumat?Atau mereka sensitive kepada K-Ekonomi. Apa yang jelas kepada seluruh wanita alaf baru adalah mereka adalah sebahagian daripada pengaruh globalisasi dan pendemokrasian maklumat. Jadi apakah keperluan wanita alaf baru? Sudah tentu kecerdasan dankepekaan. Jangan ada yang salah tanggap bahawa kecerdasan hanya pada apa yang boleh dibuat oleh otak rasional!, kecerdasan tidak terhad kepada bahagian kognitif sahaja, kecerdasan atau ’intelligences’ adalah anugerah Allah dan boleh dipelajari. Ramai Sarjana telah membuat kajian ke atas fungsi otak dan bagaimana manusia boleh menguasai kecerdasan dalam banyak perkara.

Hasil Kajian Havard University

Gardner (1983) percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang untuk selesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja (mengubah lagu, mencipta puisi atau koreograf tarian ). Dia menentang pendapat yang mengatakan kecerdasan seseorang boleh

dikenalpasti melalui ujian. Gardner berpendapat bukan hanya satu cara untuk selesaikan berbagai masalah tetapi ada berbagai cara atau proses kognitif yang individu guna untuk selesaikan masalah atau menghasilkan produk. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah atau perlakuan kecerdasan seseorang individu adalah berbeza mengikut budaya individu itu sendiri.

Kertas kerja ini telah di bentangkan di Seminar PUSPANITA-Oktober 02-Hyatt.JB

1

Gardner telah mengenalpasti 7 kecerdasan yang diperlukan oleh seseorang untuk selesaikan masalah atau pendapatnya pajang lebar dalam buku, “The Frames of mind”. Beliau juga telah menggubal kurikulum di mana kecerdasan ini boleh diterapkan dan dikenali sebagai Projek Spectrum. Dalam Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner telah mengemukakan 7 jenis kecerdasan iaitu * Logik matematikal * Bahasa atau Linguistik * Muzikal * Ruang Spatial Visual * Kinestetik - badan * Interpersonal * Intrapersonal Selepas itu (1991), beliau telah menemui dua kecerdasan lagi iaitu kecerdasan naturalist dan kecerdasan existential ( spiritual ).

Berdasarkan jumpaan hasil kajian oleh Gardner di atas Wanita harus mengubah andaian bahawa apa yang mampu dilakukan oleh orang lain tidak mampu dilakukan olehnya. Atau lebih buruk lagi jika ada yang beranggapan bahawa kecerdasan tidak boleh dipelajari. Wanita harus melihat secara keseluruhan bakat, ilmu dan peluang yang ada untuk membangunkan intelligent. Teori Pelbagai Kecerdasan oleh Gardner dapat di kaji lebih mendalam jika wanita berminat membangunkan kecerdasan diri secara positif seperti jadual kecerdasan di bawah ini..

TEORI PELBAGAI KECERDASAN OLEH HOWARD GARDNER Kecerdasan Logik Pekerjaan Saintis,pakar statistik, Matematik matematik , Nuklear, kaji bintang, Komponen utama Berkebolehan mengendalikan pola logik dan nombor atau rantaian sebab musabab atau faktor dan akibat. Berkeupayaan menaakul secara deduktif atau induktif, mudah mengenal pasti dan memanipulasi bentuk abstrak dan membuat hubungan. Suka membuat koleksi

Kertas kerja ini telah di bentangkan di Seminar PUSPANITA-Oktober 02-Hyatt.JB

2

ahli falsafah, penyelidik.

barangan, permainan uji pemikiran, permainan komputer, bermain dan berfikir dengan angka, menyelesaikan masalah matematik, membuat eksperimen untuk menguji sesuatu.

Linguistik/ bahasa

Pengarang, penyair, wartawan, pemidato, ahli politik, penyajak, pencerita.

Berkemampuan menggunakan bahasa secara kreatif, menghasilkan bahasa secara kreatif, menghasilkan bahasa berirama, berima, suka bercerita, permainan bahasa, teka silang kata ,teka teki, pantun ,sajak. Mudah menguasai lebih dari satu bahasa. Berupaya menghayati keindahan bunyi rima dan makna perkataan, ayat dan bahasa. lain.Boleh Mengahargai memanupulasi keindahan keindahan bahasa-bahasa bahasa untuk

menyatakan hasrat atau menawan hati pendengar. Muzikal Komposer Berkebolehan untuk menghasilkan irama/lagu yang indah

lagu, penyanyi, dan merdu. Mahir membaca nota-nota lagu-irama,pitch pemain alatalat muzik dan timbre. keindahan Menghargai dan dapat menghayati kepada pic, rentak bunyi,

irama.Peka

bertindak balas kepada implikasi emosi unsur-unsur tersebut. Suka menyanyi, menghentak jari/kaki kepada irama muzik/bunyi alam semulajadi, menikmati atau

muzik,mudah

mengingati

melodi, mendengar

mempersembahkan muzik, suka bermain instrumen muzik.

Kecerdasan Ruang ( Spatial )

Pekerjaan Pelaut, Juruterbang, Pengukir

Komponen Utama Berkebolehan untuk mengamati ruang persekitaran dengan tepat dan penggunaan ruang hasil ramalan individu. Berkeupayaan mereka cipta perlambangan visual spatial

batu/kayu, Juru alam sekitar dan boleh menterjemahkan perlambangan secra bina,Pelukis mental atau konkrit. Suka kepada grafik,carta,gambar, suka

Kertas kerja ini telah di bentangkan di Seminar PUSPANITA-Oktober 02-Hyatt.JB

3

Plan, Pelakon

kepada seni dan aktiviti kraf, suka berlakon di pentas, suka melakar idea sebelum menulis dan suka mengisi ruangruang kosong dengan melukis pelbagai bentuk corak.

Kinestetik ( Badan )

Penari, Ahli sukan, ahli gimnastik dan gimrama, doktor/pakar bedah, pereka tari.

Berkebolehan

menggunakan

anggota

badan

untuk

menyelesaikan masalah, mereka cipta sesuatu produk dan untuk melahirkan idea dan emosi. Suka menari, ateletik, menggunakan gerak badan untuk menyampaikan mesej, aktif dan suka menyentuh, suka berlakon dan main peranan. Individu yang berkeupayaan untuk mengawal pergerakan badannya dan mengendalikan objek dengan mahir. Mengenali diri sendiri, memahami perasaan sendiri, matlamat diri dan objektif diri. Boleh memisahkan antara satu dengan lain untuk disesuaikan dengan situasi. Boleh meneroka diri dan memerlukan refleksi kendiri. Agak sukar menilai siapa yang memiliki kecerdasan ini. Individu yang mempunyai kecerdasan ini agak stabil dan faham kelebihan dan kekurangan diri, suka menyendiri, suka berimajinasi, mempunyai perasaan yang mendalam tentang sesuatu, suka menyimpan/menulis diari, memotivasi diri untuk

Intrapersonal

Individu dengan pengetahuan diri yang lengkap.

melaksanakan sesuatu projek. Kecerdasan Interpersonal Pekerjaan Terapis, doktor, Jurujual, kaunselor, guru Komponen Utama Kebolehan memahami orang lain, mengesan matlamat, niat, motivasi mereka untuk membolehkannya bekerjasama dengan orang lain. Guru, ibu bapa, ahli politik, ahli

psikologi dan juru jual bergantung kepada kecerdasan interpersonal untuk menjalankan tugas mereka. mempamerkan tugas kecerdasan interpersonal Pelajar apabila

mereka boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan, apabila mereka peka dan bertindak balas kepada mood rakan-rakan dan apabila mereka menggunakan bahasa beralas apabila

Kertas kerja ini telah di bentangkan di Seminar PUSPANITA-Oktober 02-Hyatt.JB

4

memohon lebih masa untuk menyelesaikan kerja rumah. Naturalist Individu yang meminati alam Kebolehan individu persepsi objek disekitar dan mudah mengingati fakta tentang tumbuhan dan haiwan. Berminat mengumpul rama-rama kepada dan kerang serta fosil.

Bertanggungjawab

alam

sekitar,

berupaya seiring

semulajadi. mewujudkan

suasana

sepseti

bertindakbalas

persekitaran, berupaya menstabilkan suasana - kondusif. Spiritual ahli ibadat Berkeupayaan untuk memberi nilai baik dan buruk dengan jelas, menaakul aspek kerohanian, yakin, beriman

berdasarkan kepercayaan ,sentiasa membuat penilaian diri.

1. Dr. Hanipah Hussin, Nota-nota kuliah psikologi, 2001, M.P.T.I. 2. Ibrahim bin Mohamed, Nota-nota kuliah psikologi, 2001, M.P.T.I. 3 Institut Perguruan Sultan Idris, Teori-teori Tanjong Malim,Perak. 5. Borich,G.D. & Tombari, M.L., (1995). Educational Psychology : A Contemporary, New York : Harper Collins College Publisher. pengajaran dan implikasi,1994,

Kertas kerja ini telah di bentangkan di Seminar PUSPANITA-Oktober 02-Hyatt.JB

5