You are on page 1of 4

- sute RON

-

Analiza vânzǎrilor, cheltuielilor şi profitului furnizorului X
Ianuarie
Venituri din vânzǎri la depozitul A Venituri din vânzǎri la depozitul B Venituri din vânzǎri la depozitul C Venituri din vânzǎri la depozitul D TOTAL VENITURI DEPOZITE Cheltuieli de achiziţie Cheltuieli de asigurare Cheltuieli de transport Cheltuieli de desfacere TOTAL CHELTUIELI REZULTAT 450 850 560 480 ? 375 10 12 70 ? ? ? ? ? 900 25 14 100 ? ?

Februarie
175 500 950 375

Martie
575 300 157 252 ? 950 30 15 100

TOTAL TRIM.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

MEDIA
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Se cere:
I) Sa se completeze celulele marcate cu "?" cu formulele de calcul aferente ! a) Formatati automat (conditional) cu culoarea rosie valorile din tabel sub pragul de 100! b) Formatati cu doua zecimale si cu separator de ordin de marime coloana mediei! c) Eliminati liniile de demarcatie care separa zona cu venituri si cea cu cheltuieli! II) Sa se reprezinte grafic structura Veniturilor pe luna Ianuarie, folosind graficul de tip PIE (DISC)! III) Sa se reprezinte grafic evolutia in cele 3 luni a volumului Veniturilor din vânzǎrile la depozitul D , folosind graficul de tip LINE (LINIE)! IV) Sa se reprezinte pe acelasi grafic, in cele 3 luni, nivelul Veniturilor din vânzǎri pe cele 4 serii de date aferente celor 4 depozite, folosind graficul de tip COLUMN (COLOANA)! Cu cat se modifica veniturile pe total trimestru, respectiv profitul pe total trimestru la o crestere cu 10% a nivelului veniturilor din vanzari la depozitul D in martie? Realizati aceasta modificare direct pe grafic cu click de mouse si drag&drop! V) Sa se reprezinte pe acelasi grafic, in cele 3 luni, volumul Veniturilor din vânzǎri pe 5 serii de date aferente celor 4 depozite si totalului lor, folosind graficul de tip BAR (BARA ORIZONTALA)! Sa se modifice direct pe grafic prin click de mouse si drag&drop, Totalul Veniturilor pe Depozite pentru luna Februarie de la 2000 la 2500 mil.lei. Sa se aleaga drept cauza a modificarii totalului, modificarea volumului Veniturilor din vanzari, depozitul B , pe aceeasi luna. Cu cat creste in acest caz profitul pe total trimestru? VI) Sa se reprezinte grafic structura Cheltuielilor pe luna Martie, folosind graficul de tip DOUGHNUT (INEL)! VII) Sa se reprezinte pe acelasi grafic evolutia in timp a volumului Cheltuielilor pe cele 4 serii de date aferente celor 4 tipuri de cheltuieli (de achizitie, asigurare, transport, desfacere), folosind graficul de tip AREA (ZONA)! : lucru individual

rente martie? zitul B . .