You are on page 1of 10
Química Ambiental Irene García Pau Guillamat Amelie Guillermin Marcos López Mario Díaz ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Biocombustibles o agrocombustibles? Evolució dels agrocombustibles Comparació entre agrocombustibles i combustibles fòssils Avantatges i inconvenients Alguns agrocombustibles Impacte ambiental dels agrocombustibles Context normatiu Agrocombustibles a Catalunya Referències ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental    Biogàs Bioetanol Agrodiesel •Matèries primeres •Producció •Aplicacions com a combustible •Balanç energètic •Contaminació ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental    Normativa a nivell internacional Normativa a nivell europeu Normativa a nivell espanyol ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental ELS AGROCOMBUSTIBLES Química Ambiental   MARTIN, M., Loc biocombustibles BROS SABRIÀ, C., Els Agrocombustibles a Catalunya, treball de fi de carrera (UAB)