You are on page 1of 1

Obavjestenje za studente smjer Opšte pravo 2.godina i studente Poslovnog prava 3.

godina

Obavjestavaju se studenti smjera Opšteg prava 2.godina i studenti Poslovnog prava 3. godina da će Doc. dr Veljko Ikanović predmet Krivično pravo raditi po knjizi: Krivično pravo autora Dragan Jovašević 2.izdanje, Beograd, Nomos, 2010. Radi blagovremene nabavke potrebne količine primjeraka svi zainteresovani studenti za ovu knjigu mogu da se prijave kod višeg referenta Dragane Samardžija do 10.12.2011 godine
Cijena knjige je 33,00 KM. Rukovodilac Centra za izdavačku djelatnost Vidovic Aleksandra