You are on page 1of 2

UČINKI MEDIJEV (media effects

)
Učinek medijev nastopi, če stališče, ki je v sporočilu nekega medija, vpliva na stališče prejemnika, oz če ga prevzame. PRVO OBDOBJE (konča se konec 40-ih let)  INVAZIJA Z MARSA ~ Orson Welles DIALEKTIKA RAZSVETLJENSTVA, 1944 – mediji kot kulturna industrija; močan učinek na občinstvo! DRUGO OBDOBJE (od 40. – konec 70. let) Joseph Klapper - Effects of mass communication, 1960; razvil je teorijo minimalnih učinkov medijev  mediji so večinoma omejeni na sporočanje tistega,
kar je že splošno sprejeto. Medijsko občinstvo pa zaradi selekcije na osnovi individualnih in skupinskih predispozicij sprejema predvsem tisto, s čimer se strinja – rezultat je ideja minimalnih učinkov medijev.

Učinki medijev po Klapperju: - Najpogosteje – okrepitev ali stalnost mnenj - Redkeje – manjša sprememba - Najbolj redko – spreobrnitev mišljenje pod vplivom medijev - Pri novih problemih ni dispozicij (mnenja), ker so novi, zato imajo mediji močan učinek na javnost TRETJE OBDOBJE (bolj sofisticirane teorije močnih učinkov) Razvije se več teoretskih modelovMODEL RABE IN ZADOVOLJITVE Občinstvo je aktivno. Zakaj ljudje sploh uporabljajo medije? Informacije, zabava, izobraževanje, razlaga, osebna identiteta, medijska družabnost, … Ni problem učinek, temveč raba in zadovoljstvo! ELISABETH NOELLE NEUMANN – SPIRALA MOLKA (spirals of silence) (zagovarja idejo močnih učinkov. Nacionalsocialstična propagandistka, se ukvarja z raziskovanjem javnega mnenja.) - Posamično sporočilo ima šibak učinek, torej se okrepi na dolgi rok - Učinek nastane na nezavedni ravni, zato jih raziskave, kot so anketa in intervju, težko odkrijejo - Zaradi dvostopenjskega toka komuniciranja, se vplivi hitro širijo, in je težko izslediti primarne sprejemalce - Mediji ustvarjajo mnenjsko okolje, ki močno vpliva na posameznike

ki jim mediji namenijo več pomembnosti. 1974 (Alexis de Tocqueville. kakšno mnenje imajo drugi ljudje.Javne agende (pomembne javne teme. Te so potem za občinstvo javno pomembne.Medijske agende (teme v medijskih objavah) . vlada) . Empirična raziskava poteka takole: z analizo medijske vsebine se razišče. da bo izoliran. so tudi s strani ljudi bolj pomembne. Nato se izvede anketa medijskega občinstva. Medijska objava podeli status pomembne teme tisti. AGENDA SETTING (prednostno tematiziranje) – McCombs in Shaw. če bo imel drugačno mnenje kot drugi. Agenda setting kaže na to. da imajo mediji lahko velike vplive. ki so objavljene. na kako pomembnem mestu je tema objavljena in koliko pozornosti ji namenjajo. 1972 Stroga selekcija objavljenih stvari in podelitev pomembnosti objavljeni temi! Teme. Boji se. Demokracija v Ameriki. kot jih zaznava občinstvo) . Dobljeni rezultati sovpadajo. Posamezniku je zelo pomembno. katere teme so za njih najbolj pomembne. ga ne bo izražal naglas. Ločimo: . Če posameznik vidi. ki sprašuje. da njegovo mnenje izgublja na veljavi. tudi pri vplivu na mnenje posameznika.Politične agende (teme v političnem komuniciranju –parlament. ne bo nagnjen k temu in obratno.SPIRAL OF SILENCE. 183540) Model izhaja iz konteksta formiranja javnega mnenja.