You are on page 1of 6

Parcijalna integracija i određeni integral

Želimo izvesti formulu za rješavanje određenog integrala

∫ f ( x ) dx
a

b

pomoću metode

parcijalne integracije. Prije toga podsjetimo se metode parcijalne integracije za neodređeni integral, koju smo izveli na str. 67-68. Pritom smo pokazali da se metoda parcijalne integracije izvodi iz derivacije produkta dviju funkcija te da je formula za rješavanje neodređenog integrala pomoću metode parcijalne integracije dana sa:

∫ u dv = u ⋅ v − ∫ v du ,

gdje je u = u ( x ) , v = v ( x ) , odnosno du = u ' ( x ) dx , dv = v ' ( x ) dx . Neka su funkcije u , v : I → segmentu I = [a, b ] ⊆ , u = u ( x ) , v = v ( x ) neprekidne i derivabilne funkcije na

. Tada je:

∫ u dv = u ⋅ v | − ∫ v du .
a a a

b

b

b

(126)

Obrazložimo identitet (126). Uzimajući u obzir da je u = u ( x ) i v = v ( x ) , odnosno du = u ' ( x ) dx i dv = v ' ( x ) dx , imamo da se identitet (126) može zapisati na sljedeći način:

∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) dx = u ( x ) ⋅ v ( x ) | − ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) d x .
a a a

b

b

b

(127)

Dokažimo identitet (127). Promatrajmo neodređeni integral

∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) dx .
i pretpostavimo da je F ( x ) primitivna funkcija

Uvedimo oznaku: f ( x ) = u ( x ) ⋅ v ' ( x )

funkcije f ( x ) = u ( x ) ⋅ v ' ( x ) . Tada prema definiciji neodređenog integrala imamo:

∫ f ( x ) dx = ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) d x = F ( x ) + c , c ∈
ili za c = 0

∫ f ( x ) dx = ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) d x = F ( x ) ,
gdje je F' ( x ) = f ( x ) = u ( x ) ⋅ v ' ( x ) za svaki x ∈ [a, b] .

140

a a b b (131) (132) F2 ( x ) | = ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx . 141 . (128) Promatrajmo sada određeni integral ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) dx . b ] jednaka vrijednosti primitivne fukcije F2 ( x ) u granicama od a do b. Dokažimo sada valjanost identiteta (132). a a a a b b b b (130) Pokažimo sada da vrijedi: odnosno F1 ( x ) | = u ( x ) ⋅ v ( x ) | . stoga primjenom Newton-Leibnitzove formule imamo da je vrijednost određenog integrala funkcije g ( x ) = v ( x ) ⋅ u ' ( x ) na segmentu [a. koristeći činjnicu da je: ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) d x = u ( x ) ⋅ v ( x ) − ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx zaključujemo da se primitivna funkcija F ( x ) može pisati u obliku razlike dviju funkcija F1 ( x ) i F2 ( x ) takvih da je: F1 ( x ) = u ( x ) ⋅ v ( x ) . b] . Uočimo da iz F2 ( x ) = ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx proizlazi da je funkcija F2 ( x ) jedna primitivna funkcija funkcije g ( x ) = v ( x ) ⋅ u ' ( x ) . Dakle. jer je F2' ( x ) = g ( x ) = v ( x ) ⋅ u ' ( x ) za svaki x ∈ [a. a a b b (129) Lako se može dokazati da vrijedi F ( x ) | = ( F1 ( x ) − F2 ( x )) | = F1 ( x ) | − F2 ( x ) | . što je iskazano identitetom (132).S druge strane. imamo: F ( x ) = F1 ( x ) − F2 ( x ) = u ( x ) ⋅ v ( x ) − ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx . b ] jednaka vrijednosti primitivne fukcije F ( x ) u granicama od a do b. F2 ( x ) = ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx . pri čemu je F ( x ) = F1 ( x ) − F2 ( x ) . a b Primjenom Newton-Leibnitzove formule imamo da je vrijednost određenog integrala funkcije f ( x ) = u ( x ) ⋅ v ' ( x ) na segmentu [a. a a b b Identitet (131) proizlazi direktno iz F1 ( x ) = u ( x ) ⋅ v ( x ) . Time je: ∫ a b f ( x ) dx = ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) d x = F ( x ) | . gdje su F1 ( x ) i F2 ( x ) dani sa (128).

a a a b b koju kraće zapisujemo: ∫ u dv = u ⋅ v | − ∫ v du a a a b b b . onda se određeni integral formuli ∫ f ( x ) dx = ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) d x a a b b b rješava metodom parcijalne integracije po ∫ u ( x ) ⋅ v ' ( x ) dx = u ( x ) ⋅ v ( x ) | − ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) d x . Primjer 1 Izračunajte određeni integral ∫ ln x dx . primjenom formule (126) dobivamo: ∫ ln x dx = 1 e u = ln x dv = dx e ⇒ ⇒ du = v=x 1 dx x e 1 = x ⋅ ln x | − ∫ x ⋅ dx 1 x 1 = e ⋅ ln e − 1⋅ ln1 − ∫ dx =1 =0 1 e = e − x | = e − (e − 1) = 1 1 e 142 . v = v ( x ) . odnosno du = u ' ( x ) dx . tj. gdje je u = u ( x ) .Uvrštavanjem identiteta (131) i (132) u identitet (130) dobivamo: F ( x ) | = F1 ( x ) | − F2 ( x ) | a a b b b a tj. F ( x ) | = u ( x ) ⋅ v ( x ) | − ∫ v ( x ) ⋅ u ' ( x ) dx a a a b b b što uvrštavanjem u (129) daje identitet (127). dv = v ' ( x ) dx . 1 e Primjenom gore navedenog. Time smo dokazali sljedeće: Ako se funkcija f ( x ) može prikazati u obliku umnoška f ( x ) = u ( x ) ⋅ v ' ( x ) .

∫e 0 1 u=x −x ⇒ ⇒ du = dx x dx = dv = e − x dx ∫ dv = ∫ e −x −x dx v = − e− x = − x⋅e −x 1 0 | − ∫ − e dx = − x ⋅ e −x 0 1 1 1 0 | + ∫ e − x dx 0 1 0 1 = − e −1 + ( − e − x ) | = − e −1 − (e − x ) | 0 = − e −1 − (e −1 − e0 ) = − e −1 − e −1 + 1 = 1 − 2 e −1 Primjer 3 π 2 u=x dv = cos x dx ⇒ ⇒ du = dx v = sin x v = ∫ cos x dx ∫ x cos x dx = 0 π    π ⋅ sin π − 0  − − cos x 2 = x sin x | − ∫ sin x dx =  )|  ( 2 0 0 0 2   =1  π 2 2 π π π = + cos x | = + cos − cos 0 2 2 2 0 =1 π 2 π π = −1 2 Primjer 4 π =0 Izračunajte određeni integral u = sin x π ∫e 0 x sin x dx .Primjer 2 Izračunajte određeni integral Primjenom formule (126) dobivamo: ∫e 0 1 −x x dx . ⇒ ⇒ du = cos x dx ∫e 0 x sin x dx = dv = e x dx ∫ dv = ∫ e v = ex x dx 143 .

= e sin x | − ∫ e x cos x dx x 0 0 π π   =  eπ ⋅ sin π − e0 ⋅ sin 0  − ∫ e x cos x dx =0 =0   0 u = cos x = − ∫ e x cos x dx = 0 π ⇒ ⇒ du = − sin x dx π dv = e x dx ∫ dv = ∫ e v = ex x dx π π   = −  e x cos x | − ∫ − e x sin x dx  0 0   π  π   0 = −   e ⋅ cos π − e ⋅ cos 0  + ∫ e x sin x dx  =−1 =1  0   = 1 + e − ∫ e x sin x dx π 0 π Dobili smo jednadžbu: π x x π ∫ e sin x dx = 1 + e − ∫ e sin x dx 0 0 π iz koje proizlazi 2 ⋅ ∫ e x sin x dx = 1 + eπ 0 π π odnosno Primjer 5 ∫e 0 x 1 sin x dx = ⋅ (1 + eπ ) 2 Izračunajte određeni integral ∫ 0 1 (1 + x 2 ) 1 x2 2 dx . Zadani integral rješavamo metodom parcijalne integracije. v = ∫ dv = ∫ (1 + x ) x dx 2 2 . (1 + x ) x dx 2 2 i dobivamo: du = dx . 144 . pri čemu pišemo: ∫ 0 1 (1 + x ) x2 2 2 dx = ∫ x ⋅ 0 (1 + x ) dv = x dx 2 2 te uvodimo: u = x.

Primjenom metode supstitucije imamo da je: ∫ (1 + x2 ) x dx 2 = 1 ⇒ x dx = dt 2 1 dt 1 1 t −1 1 1 1 1 = ⋅ ∫ 2 = ⋅ ∫ t −2 dt = ⋅ =− ⋅ =− ⋅ 2 t 2 2 −1 2 t 2 1 + x2 te dobivamo da je 1 1 v=− ⋅ .čime se nameće izračunavanje integrala t = 1 + x2 dt = 2 x dx ∫ (1 + x2 ) x dx 2 . 2 1 + x2 Sada možemo primijeniti metodu parcijalne integracije na zadani određeni integral: u=x ⇒ x dx ⇒ du = dx ∫ 0 1 (1 + x ) x2 2 2 dx = dv = (1 + x ) 1 2 2 ∫ dv = ∫ (1 + x ) x dx 2 2 1 1 v=− ⋅ 2 1 + x2 1 x 1 1 1 =− ⋅ | − ∫− ⋅ dx 2 2 1 + x 0 0 2 1 + x2 1 x 1 1 1 =− ⋅ | + ⋅∫ dx 2 2 1+ x 0 2 0 1 + x2 1 1 1  1 = − ⋅  − 0  + ⋅ arc tg x | 2 2 0  2 1    1 1  1 π = − + ⋅  arc tg1 − arc tg 0  = − + 4 2  π 4 8  =0  =4  145 .