You are on page 1of 13

DeerlemeYazlmlarmz

Yazlmdan grsel rnekler

Traffic Organizer (Talep kayt blm)

Traffic Organizer (Talep ait harita bilgisi)

AppraisalVision (Ana gayrimenkul bilgileri)


Kodlanm banka formatlar

AppraisalVision (Blm bilgileri)

AppraisalVision (Emsal bilgileri)

AppraisalVision (Emsal bilgileri)

AppraisalVision (Nihai deer)

AppraisalVision (Rapora eklenen harita)

ValuationVision (zet blm)

ValuationVision (Analiz Blm)

ValuationVision (Analiz Blm)

ValuationVision (Analiz Blm)

ValuationVision (Analiz Blm)

ValuationVision (Piyasa arpanlar)

ValuationVision (NA)

Veri Ambar (Dinamik chart)