You are on page 1of 1

STUCOM Centre d’Estudis www.stucom.

com

Dept. d’Informàtica i Telecomunicacions GRUP: SIMIX2

M Ò D UL 0 7 S e r v e i s d e x a r x a
Nom del professor: Diana Padilla

Homologat i concertat per la Generalit at de Catalunya

Qüestionari. Rodeados de ondas
1. Quin és el principal problema que es planteja en el vídeo? 2. Quines són les zones que es consideren més perjudicials? 3. Quina influència té la freqüència de ona en la salut? 4. Quin tipus de prova fan amb les plantes? 5. Quina és l’actitud dels governs davant de la inquietud de la gent sobre com perjudiquen les ones a la salut? 6. Quina opinió s’exposa en el vídeo sobre la col·locació d’antenes repetidores prop d’on viuen persones? 7. Què és la electrosensibilitat? 8. Tenen proves sòlides de l’impacte de les ones en la salut? 9. Fes una llista de 5 dispositius que emetin ones electromagnètiques en el nostre entorn. 10. Fes un resum de 5 línies del contingut del vídeo.

Pàg. 1 de 1