You are on page 1of 3

Baptiştii din Coreea de Sud Lucrarea baptistă a început în 1889 prin canadianul Malcom Fenwick.

În 1904 s-a ordinat primul păstor coreean, lucrarea a progresat aşa că în 1906 s-a înfiinţat Uniunea Baptistă din Coreea. Coreea de Sud a deschis fiind sub influenţa SUA, a deschis larg porţile pentru misionarii creştini. Convenţia Bapt. de Sud a profitat de această situaţie şi a început o frumoasă lucrare misionară aici. 1950 erau în Coreea de Sud 15 biserici; astăzi în Coreea sunt 1548 de biserici, 323.750 de membri, au un seminar teologic şi susţin misiuni externe în Japonia, China, Pakistan, etc. În 1990, între 13-19 august s-a ţinut la Seul Congresul Alianţei Mondiale Baptiste, ocazie cu care s-a oficiat un botez pentru 10.000 de persoane, îndeplinit de 2000 de păstori. Accentul bisericilor baptiste din Coreea de Sud a fost pus pe RUGĂCIUNE, în fiecare dimineaţă la ora 5 se ţine oră de rugăciune În Coreea de Sud sunt biserici cu mii de membri, astfel că a devenit o necesitate împărţirea acestora pe grupe, după vârstă, pregătire , aptitudini, această împărţire asigură cercetarea fiecărei familii. Bisericile au păstori care se ocupă numai cu vizitele pastorale Bisericile desf. misiune externă şi pregătesc ingineri, medici,economişti, care să intre în sferele înalte ale societăţii. Aceştia susţin campanii evanghelistice pe stadioane şi săli publice, la care invită evanghelişti consacraţi. Biserica creştină baptistă Ydo – Seul una din cele mai mari biserici din Coreea de Sud . Han Ki Man, era păstor la o biserică de 18 oameni şi a vândut mai multe obiecte din casa sa pentru a plăti chiria pentru localul bisericii Fr. Han a făcut cu membrii bisericii studii biblice captivante la care participau foarte mulţi ascultători. Biserica şi-a propus ca: fiecare membru să dovedească prin viaţa lui că este un om născut din nou Fiecare membru să trăiască Scriptura acolo unde Dumnezeu l-a aşezat Fiecare membru să răspândească Evanghelia şi să încurajeze părtăşia frăţească păstorul să pregătească în sensul acesta pe fiecare membru. În anul 1990 biserica avea peste 4000 de membri Secretul marii lucrări din Coreea de Sud constă în oamenii ce doresc să fie la dispoziţia lui Dumnezeu, oameni care practică rugăciunea şi studiul Bibliei zilnic. Baptiştii din Japonia Religia tradiţională este budismul, iar Japonia este o ţară închisă culturii europene, însă economia&politica au obligat-o să-şi deschidă porţile. 1859, guv. Japonez a deschis 5 oraşe portuare pentru rezidenţii americani. 1889 – Convenţia de Sud a trimis pe fam. John McColum şi fam. John Brunson, care au sosit la Yokohama în 1889 şi până la sf. sec XIX erau 8 misionari în Japonia şi 75 de suflete s-au botezat, org. 2 biserici (Osaka- 1891, şi Fukuoka- 1890) În 1939 – 58 de bis. cu 8000 de membri William Axling – 40 de ani a desf o lucrare de evanghelizare şi educaţie religioasă. 1940- seminarul Baptist la Tokio După capitularea trupelor japoneze, Japonia a fost ocupată de trupele americane conduse de un baptist- Douglas MacArthur şi care a pus la dispoziţia unuia dintre cei mai renumiţi misionari japonezi Kagava, un avion pentru lucrarea misionară. În Japonia sunt astăzi 39. 342 de baptişti şi 400 de biserici Baptiştii din Australia În 1834 – 43% din populaţia Australiei era formată din condamnaţi de drept comun din Anglia. Primul misionar care a lucrat aici a fost un scoţian baptist- calvinist, John McKaeg – 1831 – a

care nu admiteau comuniunea deschisă.L Holmes cu soţia la Shantung. cu gesturi sălbatice şi particularităţi teologice stranii. S-au distribuit multe Biblii (cu ajutorul Societăţii Biblice Britanice) Bisericile din regiunea Shangai erau destul de puternice ca. În Australia. dar pentru cei de jos era distractiv. . – biserica lui Hristos a baptiştilor particulari. În 1814 – Marsham botează pe primul său convertit Tsai-A-Ko. şi astfel nu s-a practicat în mod obligatoriu botezul prin scufundare.1870 – a îndemnat pe credincioşii din această biserciă şi pe baptiştii australieni să îmbrăţiseze învăţăturile şi practicile baptiste. Diviziunea dintre baptişti a fost un alt handicap La sf. SUA. la rândul lor să trimită şi ele misionari susţinute din bugete proprii. Lucrarea surorilor Moon Edmonia Moon a fost angajată ca misionară la Pengchow în 1872. James Walter. care a lucrat cu multă îndrăzneală cu Evanghelia. la Pingtu.ţinut servicii în Sydeny şi New South Wales. Soţia lui a învăţat foarte bine limba chineză şi i-a ajutat pe alţi misionari să înveţe chineza. După moartea sa s-au organizat colecte memoriale pentru lucrarea pe care a început-o. – a deschis o şcoală pentru fete.în China de Sud erau 5 misionari. sec. acesta i-a încredinţat în 1804 lui Marsham sarcina să traducă Biblia în limba chineză. Cel mai însemnat misionar din istoria Convenţiei de Sud a fost H. unul din misionarii conducători din zona Chinei de Nord. Carey – prima încercare de a aduce Evanghelia în China.întemeierea primei biserici baptiste din Shangai. a păstorit între 1853. având un caracter aberant. Saunders era ecumenic. el a extins lucrarea misionară şi în alte oraşe din sudul Chinei. XIX – 18261 de baptişti În 1995. Misiune din China de Nord Convenţia Baptistă de Sud a deschis aici misiunea în 1859. Lottie Moon a venit în China în 1873. În 1847. Ţinea conferinţe în USA prin biserici şi publica articole în reviste despre lucrarea misionară din China. La 1 Decembrie 1834 a sosit la Sydney predicatorul John Saunders. şi ei în scurt timp să-şi creeze mijloace de auto-susţinere. Hardwell cu soţia şi I. El era un predicator militant avea un stil de predică ofensiv. ostile faţă de tot ce este străin (Zidul Chinezesc este un simbol de asemenea pentru această caracteristică a Chinei). una din piedicile în lucrarea cu Evanghelia. În 1837 se botează primii convertiţi din Hong-Kong. păstor cu succes din Anglia şi el a fost de fapt începătorul lucrării baptiste din Australia. A desfăşurat o frumoasă lucrare ca predicator. aşa că unii îl socoteau ridicol. El a fost adeptul ideii ca misionarii să înveţe limba chineză înainte de a fi angajaţi pentru China şi a susţinut ca misionarii să fie trimişi de biserici şi nu de Societăţile misionare. 1936 s-a constituit o biserică cu 9 membri.4 bis de români În 1926 a luat fiinţă Uniunea Baptistă Australiană Baptiştii din China Lucrarea misionară a fost mai grea în această zonă deoarece China este un simbol al atitudinii refractare. imoralitate. W. scriitor şi profesor. a răspândit literatură creştină şi Biblii. Graves. El a intrat în dizgraţia publicului. Orlane Moon a slujit la Ierusalim ca şi misionară medicală. Marsham traduce Biblia în limba chineză şi în 1807 ajunge în China de Sud. În data de 15 decembrie. În 1823 – e ordinat primul evanghelist chinez Liang A Hu. beţie. Perri Crafford. care a slujit în China 56 de ani din 1856-1912. medic din Meryland. a fost atmosfera lipsită de religiozitate care domnea aici caracterizată prin violenţe. Misiunea din China Centrală Matthew Iates a lucrat 41 de ani în China centrală ca misionar şi a înfiinţat destule biserici pentru ca în 1881 să poată forma prima Asociaţie Baptistă din China. când au sosit familiile Jesse B. care a devenit un centru important al misiunii creştine.64560 de credincioşi şi 785 de biserici + 3. Lucrarea medicală a produs o imagine bună despre misionarii din China. unde înfruntă prigoane. În 1861. om educat.

A devenit cancelar la Universitatea de Stat din Shansi. În China. iar în Canton au fost demolate biserica şi şcoala. Creşterea numărului creştinilor chiar în timpul de cruntă prigonire rămâne o minune şi o mărturie a puterii lui Dumnezeu. Herman C. XX baptiştii din China s-au confruntat cu mari greutăţi. după 18 ani de detenţie a găsit biserica sa fiind de 5000 de membrii. preşedintele chinez al Universităţii din Shangai. Când Mao-Tse-Tung a declarat China ţară comunistă erau 700. care s-au adăugat la celelalte şcoli.E.Implicarea engleză în China Societatea Misionară din Anglia a trimis misionari în China Timotei Richard a contribuit la ajutorarea celor lipsiţi. În 1938. iar în Shangai Convenţia Baptistă de Sud a pierdut cam 1. Autorităţile chineze au confiscat mai apoi proprietăţile baptiştilor. De Sud – Seminarul Teologic şi Şcoala Femeilor la Kaifeng. Acestă universitate a fost o unealtă foarte bună pentru a desfăşura o muncă educaţională şi de evanghelizare. Prin prigoane s-au curăţit bisericile de fricoşi şi necredincioşi şi au crescut bisericile Ex. în 1938 – s-au format noi şcoli prin contribuţia Conv. Cu ocazia războiului au fost evacuaţi 178 de misionari şi 84 de copii. În 1938 erau în China 800 biserici.000 de credincioşi protestanţi. . mai ales societăţile misionare. În sec. alături de câteva milioane de catolici. Liu. iar serviciile divine au fost definitiv interzise. păstorul Chen a fost dus în închisoare şi a avut o biserică de 300 de membrii la momentul plecării. a fost asasinat dr. iar când a venit înapoi.4 mil de dolari. de aceea creştinii chinezi nu puteau face altceva decât să se roage şi astăzi biserica din China e o biserică care se roagă. Prin lege era interzisă credinţa în Dumnezeu şi ţinerea de servicii religioase. dar scopul misionarilor era de a-i evangheliza. El a fost tipărirea şi răspândirea literaruii. Bapt. În 1966 s-a închis cu forţa ulima biserică din Shangai. Prima greutate a fost ideea greşită sădită în minţile multor chinezi că misionarii ar voi să-i americanizeze. Azi sunt 65 de milioane sau chiar 100 de mil de credincioşi evanghelici.