You are on page 1of 11

Scribd Upload a Document Search Documents Explore • Sign Up • | • Log In inShare • Embed Doc • Copy Link • Readcast • Collections

• Comments Download PHẦN 1PHẦN MỀM TẠO BÀI GIẢNGĐIỆN TỬ E-LEARNING ADOBE PRESENTER Tài liệu tập huấn bài giảng điện tử e-Learning Cục Công nghệ th ông tin – Bộ GD&ĐT

2. M ở đ ầ u Bối cảnh hiện tại: Giáo viên đã rất quen và thạo s o ạ n b à i t r ì n h c h i ế u (presentation) bằng powerpoint. Nay.Tài liệu tập huấn bài giảng điện tử e-Learning.Đ i ề u kh ẳ ng đ ị nh là Adobe Presenter t ạ o ra bài gi ả ng đi ệ n t ử t ươ ng thích v ớ i chuẩn quốc tế về eLearning là AICC. 1 . Câu trả lời: chỉ cần gài bổ sung phần mềm AdobePresenter. bạn có thể tạora môi tr ườ ng h ọ c t ậ p m ọ i lúc. tiết kiệm. trên m ọ i thi ế t b ị ( . SCORM 1. m ọ i n ơ i ( any where. dễ dàng. and SCORM 2004. any time ). hợp chuẩn. Adobe Presenter giúp chuyển đổi các bài trình chiếu p o w e r p o i n t s a n g d ạ n g tương tác multimedia. Nếu dùng thêm với Adobe Connect . có lời thuyết minh (narration). là phần mềm họp và học ảo. có thể câu hỏi tương tác (quizze)và khảo sát (surveys). và tạomô phỏng (simulation) một cách chuyên nghiệp. tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation). muốn chuyển qua công nghệ e-Learning một cáchnhanh.

c ầ n ph ả i có ng ườ i d ẫ n ch ươ ng trình vàthuy ế t minh (giáo viên. Adobe Presenter đã biến Powerpoint thành công cụ soạn bài giảng e-Learning. không h ợ p chuẩn). nh ư ng hi ệ n Adobe Presenter ch ư a ch ạ y trên Open Office. Cũng cần nói thêm. hình ảnh bạn giảng bài. ti ệ n l ợ i. Adobe Authoware là công c ụ e-Learning r ấ t n ổ i tiếng.chèn các câu h ỏ i t ươ ng tác. 3. Học ũ ng cho t ả i v ề dùng th ử 30 ngày.Các công c ụ so ạ n bài gi ả ng đi ệ n t ử khác (Authoring tools) Adobe Presenter m ớ i ch ỉ là ph ầ n m ề m giúp Powerpoint.có thể tạo bài giảng để học sinh tự học. trong bộ Open Office cũng có phanà m ề m Presentation r ấ t m ạ nh. bó h ẹ p trong m ộ t vài ứ ng d ụ ng.Powerpoint khác Presenter thế nào ? Powerpoint thu ầ n túy là đ ể trình chi ế u.anydevices ) miễn là thiết bị có nối mạng với trình duyệt web và phần mềm Flash player làđủ. chèn các ho ạ t đ ộ ng ghi l ạ i t ừ b ấ t c ứ phần mềm nào khác qua flash.vn 2 Tài liệu tập huấn bài giảng điện tử e-Learning. báo cáo viên). Bài giảng điện tử e-Learning được đưa trực tiếp vào hệ thống Moodle (mã nguồnmở) quản lý tài nguyên và quản lý học tập. phần mềm soạn bài giảng e-Learning độc lập. Cục CNTT đã đề xuất với hãng Adobe bổ sung thêm tính năng này. . khá đắt. Ngoài Adobe Presenter ra.Bài viết này như là một cách để giúp giáo viên hiểu nhanh. Chúng tôi gi ớ i thi ệ utr ướ c tiên là vì tính đ ơ n gi ả n. ứng dụng nhanh cáccông ngh ệ hi ệ n đ ạ i m ộ t cách đ ơ n gi ả n nh ấ t. chèn các b ả n flash. nếu có mua thì cũngcòn r ẻ h ơ n nhi ề u l ầ n so v ớ i m ộ t s ố ph ầ n m ề m t ạ o bài trình chi ế u do m ộ t s ố công tykhác trong n ướ c s ả n xu ấ t (đ ắ t. 2. còn có nhi ề u ph ầ n mềm soạn bài giảng điện tử khác. có thể ghi lại lời giảng. c) Microsoft Producer và LCDS : Miễn phí.edu. có thể đưa bài giảng lên giảng trực tuyến … Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT cntt@moet. Vì vậy cần phải tận dụng. Bên cạnh đó xét về giá. tải về từ Internet. c ứ ng nh ắ c. D ễ dùng và giá thích hợp. Powerpoint r ấ t m ạ nh và m ề m d ẻ o trong vi ệ c soạn thảo. tránh m ấ t thì gi ờ mày mò và tránh dùng phải các công nghệ lạc hậu. Đây là một vài thí dụ: a) Adobe Captivate. b) Daulsoft Lecture Maker là công c ụ so ạ n bài gi ả ng Multimdia.

4.Chuẩn bị máy móc Ngoài máy tính và phần mềm phù hợp.Có thể mua thiết bị Kworld Easycap.Bạn cũng có thể xem lại bài giảng qua phần Publish của Adobe Presenter. Nghĩa là nếu bạncó m ộ t phòng trong Adobe Connect. hình ả nh sinh đ ộ ng. N ế u mua đ ượ c chi ế c webcam Logitech Quickcam Pro 5000 thì quá tốt vì nó chứa cả microphone bên trong. Có thể cần một vài thay đổi. Tuy vậygiá thành Logitech webcam còn cao. hiện nay LMS nổi tiếng là Moodle .net. B ướ c 2: Biên t ậ p.B ả n thân Presenter đã đ ượ c tích h ợ p vào h ệ th ố ng ph ầ n m ề m h ọ p và h ọ c ả o Adobe Connect. bạn cần mua microphone và webcam đểcó th ể t ạ o ra âm thanh. thí dụ âm thanh thuyết minh bài giảng. giá độ 22 USD. thí d ụ nh ưhttp://hop. tạomục lục các slide.vn/hoithaodo C ụ c CNTT cung cấp.vn 3 Tài liệu tập huấn bài giảng điện tử e-Learning.thế là thành bài giảng e-Learning trực tuyến. câu hỏi khảo sát và có thể ghép tệp âm thanh đã ghi sẵn sao cho phù hợpvới đúng hoạt hình. Đư a multimedia vào bài gi ả ng: c ụ th ể là đ ư a video và âm thanh vào. cải thiện: Đưa logo của trường vào.B ạ n có th ể đ ư a bài gi ả ng đi ệ n t ử e-Learning so ạ n b ằ ng Adobe Presenter vàocác hệ thống quản lý học tập Learning Management Systems (LMS) vì Adobe Presenter tạo ra nội dung theo chuẩn SCORM và AICC. đưa các tệp flash. ảnh đẹp. đưa ảnh vào. Có nhiều cách. Ở Việt Nam. tận dụng các bài powerpoint nêntiết kiệm thời gian. bạn upload nội dung được tạo ra bằng powerpoint + Adobe Presenter. chỉnh trang lại mầu sắc cho không bị lòe loẹt quá … Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT cntt@moet. các tệp Flash video (FLV).edu.d) Camtasia của Techsmith: Công cụ ghi Multimedia và ghi tiến trình hoạt độngPowerpoint (quay phim powerpoint).edu. Bước 3: Công bố trên mạng. đưa câu hỏi tươngtác (quizze).. khoảng 70-80 USD. C á c b ướ c đ ể s ử d ụ n g P r e s e n t e r Bước 1: Tạo bài trình chiếu bằng powerpoint.. có thể nối máy ảnh số (cóhình rất nét) thành webcam qua cổng USB. 5 . với phần mềm Captivate.

Thường nằm ở trang gần kết thúc. h ứ ng thú theo dõi bài giảng. video. thông báo copyright n ế u th ấ y c ần. (Xem tạihttp://el. hình ả nh.doc.Kết quả hiện ra bảng điều khiển như sau: Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT cntt@moet. Phiên bản 6. hay c ủ a riêng b ạ n vào.comHiện có bản 7.adobe. b ) T r a n g k ế t t h ú c : C á m ơ n ..edu.9). phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. c)Tài liệu tham khảo: có th ể là t ài li ệ u .Sau khi gài đặt.0 Tất nhiên mua dùng Adobe Presenter 7.0 dùng thử 30 ngày. M ỗ i nhà trường.edu.f)T ạ o các c âu h ỏ i t ươ ng tác ( quizze) giúp ng ườ i h ọ c ch ủ đ ộ ng.. 6.Sau khi gài đặt Adobe Presenter Bạn có thể tải Adobe Presenter về để dùng thử từ địa chỉwww.Một số kinh nghiệm khi tạo slides: a)Trang m ở đ ầu: Có tên bài và tên tác gi ả . mỗi giáo viên có thể có một trang web được tạo ra bằng Moodle riêng (Hiện đãcó phiên bản 1.0 Phiên bản 7.edu.vn 5 . cho ra màn hình như sau: Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT cntt@moet. nháy chuột vào chữ Adobe Presenter trên Menu của Powerpoint..d) Đư a lo go c ủ a tr ườ n g. có th ể là đ ườ ng li nk t ớ i tra ng web haycác hình ảnh. 8.net.Thiết lập ban đầu cho bài trình chiếu Chọn mục Presentation Setting.g)S ử d ụ ng đa ph ư ơ ng ti ệ n đ ể truy ề n t ả i bài gi ả ng: âm thanh.vn).0 là tốt nhất. 7.vn 4 Tài liệu tập huấn bài giảng điện tử e-Learning.e)T ạ o cá c trang phân cách ch ủ đ ề n ế u bài quá dài.

.

.

.

of 52 Leave a Comment You must be logged in to leave a comment.302 Reads Info and Rating Uploaded by atesqrm Follow Search TIP Press Ctrl-F to quickly search anywhere in the document. Submit Characters: 400 Huong Dan Day Du Ve 2 Pm Lam Bai Giang E-learning Download or Print 1. More from This User Related Documents .

e Learning 33 p.com/scribd • facebook. Huong Dan Day Du Ve 2 Pm Lam Bai Giang E-learning 28 p.Chuong 1 Upload a Document Search Documents • Follow Us! • scribd. Co Ban Dai So 10 .com/scribd • twitter.Lam Bgiang . Hd Cua Le Son Hai .com/scribd • About • • • • • • • • • Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs .52 p.

• • • Terms Copyright Privacy Copyright © 2012 Scribd Inc. Language: English .