You are on page 1of 6

7.

VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA

1

1. Stap injekcije je promjera D = 9 mm, a igla je promjera d = 0,2 mm. Odredite brzinu v1 strujanja nestlačivog fluida kroz iglu, ako je brzina pomicanja stapa v = 3 mm/s.

Rješenje: Iz jednadžbe kontinuiteta Q1 = Q2 v⋅ D 2π d 2π = v1 ⋅ 4 4
2

D v1 = v ⋅   = 6, 075 m s d

RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2 2. VJEŽBA .1 m/s. Odredite kojom će brzinom iz mješališta istjecati homogena mješavina ovih fluida kroz cijev promjera D3 = 200 mm. U mješalište kroz prvu cijev promjera D1 = 100 mm ulazi nestlačivi fluid gustoće ρ1=850 kg/m3 ɺ masenim protokom m1 = 6. 44 m s iz (1) ρ3 = ɺ m1 + ρ 2 v2 v3 D32π 4 D22π 4 = 956.7. a kroz drugu cijev promjera D2 = 150 mm ulazi nestlačivi fluid gustoće ρ2=980 kg/m3. Rješenje: Prema jednadžbi kontinuiteta ɺ ɺ ɺ m1 + m2 = m3 ili ɺ m1 + ρ 2 v2 D32π D22π = ρ3v3 4 4 (1) Zbog nestlačivosti strujanja vrijedi: Q1 + Q2 = Q3 ili ɺ m1 ρ1 + v2 D 2π D22π = v3 3 4 4 (2) ɺ m1 iz (2) v3 = ρ1 + v2 2 D2 π 4 D32π 4 = 1. Koja je gustoća mješavine ? . 7 kg m3 . brzinom v2 = 2. 9 kg/s .

RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3 3. a kroz drugu protokom Q2 = 25 l/s. 2 l s ∆t = ∆V = 228 s Quk . kroz jednu cijev protokom Q1 = 18 l/s.8 l s 4 Quk = Q1 + Q2 − Q3 = 13.8 m/s. Rješenje: Q3 = v3 D32π = 29. VJEŽBA . U cilindrični spremnik ulazi voda.7. Odredite vrijeme potrebno da u spremnik uteče 3 m3 vode. Kroz treću cijev promjera D3 = 100 mm voda istječe brzinom v3 = 3.

63 m 2g hF1-5 = hF1-2 + hF3-4 + hF4-5 = 3. 63 m M. 1-5 pa p + z1 + hp = a + z5 + hF1-5 ρg ρg hp = z5 − z1 + hF1-5 = 9. 5 g pa pa 4 1 z1 D Q 2 3 pumpa Rješenje: v4 = 4Q = 3.B. Odredite visinu dobave hp pumpe i potrebnu snagu PM motora za pokretanje pumpe ako su iskoristivost pumpe η P=0. Voda se prepumpava iz nižeg u viši spremnik.75.J. VJEŽBA .5 m s D2π hF1-2 = 1. Zadano je: ρ=998. D=71.7.2 kg/m3. z5=12.5 m. z1=6. visina gubitaka od pumpe do ulaza u viši spremnik hF3-4=1.92 m Pp = ρ gQ ⋅ hp = 1360 W PM = Pp ηp = 1813 W .2 m.5 m hF3-4 = 1. protokom Q=14 l/s.5 m.5m.4 mm.RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4 4. visina gubitaka do ulaza u pumpu hF1-2=1.5 m 2 v4 hF4-5 = = 0.

RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5 5.57 m ρg 2g hp = Pp PUMPA: Pp = ηp PM = 34.13 m s v5 = 2 = 28. VJEŽBA .2 kW. Na ulazu u pumpu je izmjeren manometarski tlak pM2=-0. 3 m Bernoullijeva jednadžba od 2 do 3 p v2 pM2 v2 + 2 + hp = M3 + 3 ρg 2g ρg 2g ρ 2 (v2 − v32 ) = 5. Motor predaje pumpi snagu PM=40. Pumpa dobavlja vodu mlaznici protokom Q=56 l/s. g Q D3 4 5 D5 pa pa 1 h 2 3 ρ D2 Rješenje: g Q D3 4 5 z=0 D5 pa pa 1 h 2 3 ρ D2 Budući da je poznat protok. ρ=998..17 kW ⇒ ρ gQ = 62. D3=100 mm. te hF3-5 od izlaza iz pumpe do izlaza iz mlaznice. Odredite visinu gubitaka energije hF1-2 od razine vode u spremniku do ulaza u pumpu.5 m.17 m s v3 = v4 = 2 = 7.55 bar 2 pM3 = pM2 + ρ ghp + .5 m s D2 π D3 π D5 π Bernoullijeva jednadžba od 1 do 2 2 pM2 v2 0= + + h + hF1-2 ρg 2g hF1-2 = − pM2 v2 − 2 − h = 1.7.2 kg/m3. moguće je odrediti brzine u svim karakterističnim presjecima: 4Q 4Q 4Q v2 = 2 = 3. a ukupna iskoristivost pumpe je 85%. Skicirajte energetsku i hidrauličkugradijentnu liniju. D2=150 mm.351 bar. D5=50 mm. Zadano je: h=1.

G.5 2. izlaz iz pumpe 4. pa je visina energije u točki 2 negativna zbog podtlaka na ulazu u pumpu. spremnik 2.5 0 0.5 1.80 bar 2 pM ρg pM +z ρg Točka 1.5 1.7 38.1 56.5 Napomena: Energetska linija je računata s pretlakom.0 40.1 60. -1.8 m ρg 2g ρ 2 2 pM4 = (v5 − v4 ) = 3.5 0 -3. ulaz u pumpu 3.G.8 43.L.2 43.6 41.4 E.0 G.9 0 H. 0 1.1 4 5 1 ρ H.6 2.L.L. 0 -1.6 58. pM4 2g 2 v5 2g D5 2 v2 2g pa 2 3 G.L.7.G.4 1. 2 v3 2g 60.L. VJEŽBA . .5 1.L.0 43.L. ulaz u mlaznicu 5.8 58.2 40. izlaz iz mlaznice z v2 2g pM v2 +z+ ρg 2g E. H.RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6 Bernoullijeva jednadžba od 3 do 5 pM3 v v + = + hF3−5 ρg 2g 2g v2 pM4 v2 + 4 = 5 (gubici u mlaznici se zanemaruju) ρg 2g 2g 2 3 2 5 Bernoullijeva jednadžba od 4 do 5 hF3-5 = pM3 1 + (v32 − v52 ) = 17. 0 -1.