You are on page 1of 1

Rupa Jenis-jenis rupa dalam seni visual 1) Rupa yang terdapat disekeliling kita terbahagi kepada dua

jenis iaitu: a. Rupa geometri i. Meliputi muka bulat, segi empat, segi tiga serta rupa lain-lain yang mempunyai sudut. Rupa geometri direka dengan sengaja dan tidak akan timbul secara tidak sengaja. b. Rupa organik i. Rupa bebas dan tidak mempunyai sudut. ii. Rupa organik kelihatan seolah-olah berubah secara bebas, rupanya tidak direka cipta dengan sengaja. iii. Rupa organik juga seakan-akan mempunyai nyawa dan akan bertukar rupanya pada bila-bila masa. Rupa dan muka taip 1) Muka taip merupakan jenis-jenis rupa dan bentuk huruf 2) Tulisan-tulisan dalam buku, majalah dan surat khabar terdiri daripada berbagai-bagai jenis muka taip. _____________________________________________________________________________

Rupa Jenis-jenis rupa dalam seni visual 2) Rupa yang terdapat disekeliling kita terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. Rupa geometri i. Meliputi muka bulat, segi empat, segi tiga serta rupa lain-lain yang mempunyai sudut. Rupa geometri direka dengan sengaja dan tidak akan timbul secara tidak sengaja. b. Rupa organik i. Rupa bebas dan tidak mempunyai sudut. ii. Rupa organik kelihatan seolah-olah berubah secara bebas, rupanya tidak direka cipta dengan sengaja. iii. Rupa organik juga seakan-akan mempunyai nyawa dan akan bertukar rupanya pada bila-bila masa. Rupa dan muka taip 3) Muka taip merupakan jenis-jenis rupa dan bentuk huruf 4) Tulisan-tulisan dalam buku, majalah dan surat khabar terdiri daripada berbagai-bagai jenis muka taip.