You are on page 1of 2

7.

Conducerea afacerii

Sistemul de conducere al firmei noastre are baze participative,adică avem o conducere colectivă cu atribuţii şi competenţe ce decurg din strategia folosită. Organizarea reprezintă un proces esenţial al activităţii firmei noastre şi are la bază capacitatea noastră de a asigura gruparea proceselor de muncă pentru simplificarea realizării lor şi creşterea eficienţei. Funcţiunile de bază ale firmei noastre sunt:  ˇ funcţiunea de cercetare-dezvoltare care cuprinde activităţile de studiere, concepere şi elaborare a cadrului tehnic şi tehnologic. Ea vizează aspecte cum ar fi proiectarea produselor, asimilarea de produse noi, elaborarea planurilor şi previziunea activităţii;  ˇ funcţiunea de producţie se referă la activităţile de bază alefirmei noastre şi include acţiuni care contribuie la desfăşurarea normală a proceselor de producţie, inclusiv a celor auxiliare;  ˇ funcţiunea comercială include totalitatea activităţilor care vizează relaţiile întreprinderii cu exteriorul, respectiv activităţile de aprovizionare şi desfacere. În acest context, preocupările noastre includ încheierea unor contracte economice avantajoase, asigurarea aprovizionării ritmice, prezentarea produselor şi publicitatea, prospectarea pieţei;  ˇ funcţiunea financiar-contabilă înglobează activităţile de obţinere şi folosire raţională a disponibilităţilor băneşti, controlul operaţiilor în care s-au investit fonduri băneşti, stabilirea necesarului de mijloace financiare şi găsirea de noi surse de finanţare a activităţii;  ˇ funcţiunea de personal prin care urmărim un ansamblu de activităţi care urmăresc procesele la care se supun resursele umane cum ar fi asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă calificată, recrutarea personalului, selecţionarea, încadrarea, promovarea, retribuirea salariaţilor, pregătirea şi specializarea angajaţilor. De asemenea, în cadrul acestei funcţiuni sunt analizate de către membrii firmei noastre,periodic, problemele sociale, de asistenţă medicală şi raporturile manager-salariaţi, şi sunt incluse activităţi administrative, de secretariat şi protocol.