You are on page 1of 3

Cantas sibilas pintou Miguel nxo na Capela Sixtina?

Cinco

Cumana Persea

Libia

Dlfica

Eritrea