You are on page 1of 1

US1

7805

Wysokie napięcie!

Wł.1
5A

~230V

~24V

+5V

GND

2

Max. +35V

* R1
360

Bezp1
2A

1

~230V

C4
10uF
35V

C3
10uF
35V

C2
100uF
50V

4

1
3

TR1
~24V/8A
200W

D1
15V

2

P2
1k
Prąd

Tranzystory mocy na radiatorze.

P1
1k
Napięcie

T2
BC547

R2
5%
0,1
5W

Zespół
regulacji

T1
BC557

+
Uwej.

C1
10mF
50V

M1
4 x 16CTQ100

R4
10k

T3
BC557

R5
1k

C5
470n
R3
100

K
K

1%
1%

S
T7
5101G

D

B
B

R6
10k

10

T6
BC557

R8
10k

R10
5k

R9
1k

E
E

C7
100uF
35V

0 do +30V

BYDGOSZCZ 2007r.

mgr inż. Bartłomiej Okoński

2W

R11

0,1 5W

R12

0,1 5W

R13

0,1 5W

R14

Tel. 0601 660 392,

R7
1k

R15
0,1 5W

T4
T5
BC547 BC547

G
MOSFET "P"

C6
470n

T8
BD249C

T9
BD249C

T10
BD249C

T11
BD249C

1%

Vin

Vout

3

1%
1%

ZASILACZ REGULOWANY SN1512
LOW DROP
Imax.=0 do +5A

Uwyj.= 0 do +30V

D2
1N5400

Uwyj.
-

+