You are on page 1of 3

Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Japoniei

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE VIOLENŢA ÎN FAMILIE Ce este violenţa în familie? Fenomenul violenţei este descris în Legea Nr.45 „Cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, care a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova şi a intrat în vigoare în luna septembrie 2008. Violenţa în familie se referă la acţiunile cu bună ştiinţă ale unor membri ai familiei împotriva altor membri, inclusiv împotriva copiilor, prin care se aduce o daună fizică sau morală. Legea acoperă persoanele aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, concubinaj, tutelă şi curatelă etc. Există şase forme de violenţă, menţionate în lege. Acestea sunt: violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală şi economică Care este cea mai răspândită formă de violenţă în familie în Moldova ? Conform celor mai recente studii din domeniu, fiecare a patra femeie din Republica Moldova este victimă a violenţei în familie, fie fizică, sexuală, psihologică sau economică. Studiul Demografic şi de Sănătate efectuat în anul 2005 denotă că 24% dintre femeile căsătorite sunt supuse violenţei fizice, 23% psihologice, iar 4% - violenţei sexuale. Victimele violenţei în familie sunt doar femeile sau şi bărbaţii ? Violenţa este un fenomen de amploare pentru Republica Moldova, cel mai des fiind afectaţi femeile şi copiii. Cu toate acestea este greşit să credem că victime ale violenţei în familie sunt doar femeile. Deşi nu există studii care să confirme aceste date, unele evaluări independente estimează că bărbaţii sunt victime ale violenţei în familie în aproape 5% din cazuri. Ce statistici recente de violenţă în familie avem în Moldova? Până în prezent, în Republica Moldova nu există date centralizate cu privire la fenomenul violenţei în familie. Fragmentar, date cu privire la violenţa în familie sunt colectate de Ministerul Afacerilor Interne. Aceste informaţii, însă se referă doar la cazurile de violenţă fizică şi sexuală. Astfel, pe parcursul a 4 luni 2010, în sfera relaţiilor familiale au fost săvârşite 14 infracţiuni, dintre care 8 omoruri (+14,3%) şi 6 vătămări intenţionate grave (-33,3%). De asemenea, la evidenţa organelor de poliţie în această perioadă se aflau 4364 scandalagii familiali. La 9 septembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin Hotărârea nr. 544 Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al cazurilor de violenţă în familie”. Acest sistem va furniza date importante cu privire la incidenţa şi caracteristicile violenţei în familie la nivel naţional. Utilizarea Sistemului informaţional automatizat la scară naţională, însă, va fi posibila odată cu elaborarea unui soft specializat şi alocarea mijloacelor necesare pentru menţinerea permanentă a acestuia. Ce reprezintă echipa multidisciplinară ? Este o echipă formată din specialiştii din comunitate – asistentul social, medicul, poliţistul, primarul, directorul şcolii, preotul – care are misiunea să se întrunească periodic pentru a discuta cazurile de violenţă în familie şi a identifica în comun soluţiile pentru victimă, agresor, şi alţi membri afectaţi ai familiei. Ordinul de creare a echipelor multidisciplinare în raioane a fost emis de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale încă în anul 2006. Ulterior, prin intermediul altor documente naţionale, inclusiv Legea Nr.45, a fost prevăzută extinderea acestor echipe la nivel de comunitate. În prezent, echipe
Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie” este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), Misiunea în Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE). Toate activităţile proiectului sunt finanţate de Guvernul Japoniei şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană Adresa: str. V. Alecsandri, 1, Chişinău, bir. 414. Tel./Fax: (+373-22) 288-756. E-mail: viorica.cretu@undp.org

Campania este însoţită de spoturi video şi audio. Când a început campania de informare “O familie sănătoasă este o familie fără violenţă”? Campania de sensibilizare „Familia sănătoasă este familia fără violenţă”.html Ce este Ordonanţa de protecţie ? Un articol nou şi important al Legii Nr. a fost lansată la începutul lunii noiembrie 2009. în colaborare cu Ministerul Muncii. Ordonanţa de protecţie este un document legal ce conţine un set de restricţii menite să protejeze victima violenţei. Care lege prevede combaterea violenţei în familie în Moldova? Legea Nr. asistenţă juridică. Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie” este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Fondul ONU pentru Populaţie are rolul de bază în susţinerea metodologică şi financiară a Campaniei. Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). Moldova nu există niciun centru specializat de acordare a serviciilor de asistenţă şi reabilitare pentru agresori. iar una din prevederile acestui articol este emiterea de către instanţa de judecată a Ordonanţei de protecţie. Alecsandri. Serviciul este disponibil de luni până sâmbătă. inclusiv a unor centre specializate în defavoarea extinderii centrelor de asistenţă a victimelor. Telefonul este destinat victimelor şi potenţialelor victime ale violenţei în familie şi oferă consiliere psihologică primară şi referire către specialişti. psihologică şi economică. împreună cu Ministerul Sănătăţii. cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Şoldăneşti. Vulcăneşti şi Grigoriopol). se impune crearea serviciilor pentru agresori. Misiunea în Moldova a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE). şi nu victima. Cu toate acestea.45 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie îl constituie “Măsurile de protecţie”. servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie sunt acordate în câteva centre specializate din ţară. în frunte cu ONG-ul Artemida din Drochia examinează acum posibilitatea deschiderii unui centru pentru agresori în oraşul Drochia. Tel. În acest context. centre pentru tratarea persoanelor alcoolice. În aceste centre. inclusiv prin obligarea agresorului să nu se apropie de victimă. Centrul « Sotis » (Bălţi) etc. Centrul maternal « Ariadna » (Drochia). cazare temporară. Centrul MMPSF de Asistenţă şi Protecţie din Chişinău. Protecţiei Sociale şi Familiei.00 dimineaţa până la 20. Consiliul raional din Drochia şi reprezentanţii UNFPA. Legea poate fi accesată pe: http://www. cu suportul mai multor Agenţii ONU. care sunt localităţile ţintă ale proiectului “Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie”. Durata estimativa a campaniei este noiembrie 2009 – septembrie 2011. postere. Ministerul Muncii. în R. OSCE şi Centrului Internaţional „La Strada”. majoritatea vizând cazuri de violenţă fizică. referire la un loc de muncă şi alte servicii de reabilitare. dar sunt necesare eforturi adiţionale pentru a spori capacitatea lor de identificare.unfpa. Moldova au fost emise 21 de Ordonanţe de protecţie.org . agresorul este cel care trebuie să părăsească locuinţa. Misiunea în Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM). servicii medicale. Ce servicii există în prezent pentru agresori? În prezent. Toate activităţile proiectului sunt finanţate de Guvernul Japoniei şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană Adresa: str.multidisciplinare există în 30 de localităţi din 5 raioane (Rezina. Ce prezintă serviciul Telefonul de încredere pentru femei 0 8008 8008? Telefonul de încredere pentru femei este gestionat de Centrul “La Strada” şi a fost lansat în luna octombrie 2009. să părăsească temporar locuinţa comună etc. care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 18 martie 2008 şi a intrat în vigoare pe 18 septembrie 2008. protecţie şi asistenţă a victimelor şi agresorilor. panouri stradale. V. broşuri.md/index. victimele primesc consiliere psihologică. 414.45. Chişinău. bir. având în vedere prevederea Legii Nr 45 de emitere a ordonanţei de protecţie. Această campanie îşi propune să cultive în rândul populaţiei atitudinea de ZERO TOLERANŢĂ faţă de fenomenul violenţei în familie. Toţi membrii acestor echipe au fost instruiţi şi pregătiţi să lucreze în cazurile de violenţă. Protecţiei Sociale şi Familiei. E-mail: viorica. cazare temporară. Ce servicii există la ora actuală pentru victimele violenţei în familie? În prezent./Fax: (+373-22) 288-756. Cele mai multe apeluri înregistrate vizează aşa subiecte precum asistenţa psihologică. Anenii-Noi. în R. de la ora 8.cretu@undp. 1. Legea stipulează că prevenirea şi combaterea violenţei în familie face parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.00. PNUD. Până în prezent.php/ro/legislaie. Printre acestea pot fi enumerate Asociaţia Obştească « Refugiul Casa Mărioarei » (Chişinău).

Misiunea în Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).cretu@undp. 1. precum şi persoanelor expuse riscului de violenţă şi trafic.md/index. precum şi prin mobilizarea comunităţilor în prevenirea si combaterea acestor fenomene. Alecsandri. Misiunea în Moldova a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE)./Fax: (+373-22) 288-756. Fondul ONU pentru Populaţie SURSE: Studiul Demografic şi de Sănătate/ 2005 Studiul privind opinia populaţiei despre violenţa în familie/ 2007 Mai multe detalii despre violenţa în familie. Şoldăneşti. proiectul « Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie » găsiţi pe http://www. Vulcăneşti şi Grigoriopol.Ce-şi propune Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie”? Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie” îşi propune să răspundă necesităţilor victimelor şi potenţialelor victime ale violenţei şi traficului.html Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie” este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).unfpa. Misiunea în Moldova a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE). Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). Misiunea în Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM). Proiectul este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). bir. Chişinău.php/ro/violena.org . Tel. V. Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). Regiunile ţintă ale proiectului sunt: raioanele Anenii Noi. E-mail: viorica. prin consolidarea sistemului de protecţie la nivel central şi local. 414. Este adresat victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie. Toate activităţile proiectului sunt finanţate de Guvernul Japoniei şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană Adresa: str. Rezina. Toate activităţile proiectului sunt finanţate de Guvernul Japoniei şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană Materialul informativ a fost elaborat de UNFPA.