You are on page 1of 56

Termodinamika ir statistikinė fizika

Gediminas Juzeliūnas
VU TFAI, VPU

1 paskaita, 2012.02.06

Kaupiamasis pažymys

2 ar 3 kontroniai darbai, apie kuriuos bus pranešta iš anksto. Svarbu aktyvumas pratybose (pliusas)!

Šios dienos planas:

Pilnas ir nepilnas (termodinaminis) aprašymo būdai. Pagrindinės termodinamikos sąvokos:
1. 2. 3.

Izoliuota, uždara, atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena; nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai.

4.

   

Termodinamikos adityvumo postulatas. Nepriklausomų sistemos parametrų rinkinys Pusiausvyrieji ir nepusiausvyrieji procesai. Nulinis termodinamikos principas.

Pilnas ir nepilnas (termodinaminis) aprašymo būdai.

..Termodinamika   Tradicinė.. tačiau labai svarbi fizikos sritis Įvedamos temperatūros. entropijos. sąvokos .

fotonų.Ką tiria termodinamika?     Sistemas sudarytas iš daugelio dalelių (atomų. egzistuoja pakankamai ilgai Tiria energiją. šilumą. darbą. ..) Matmenys dideli (L>>a). molekulių. ir t. ..t.. Pavyzdžiui. ..

Dujos cilindre po stumokliu   Dujoms plečiantis jų vidinė energija verčiama darbu Atomų (molekulių) skaičius dujose: N≈>1023 .

.Termodinamika  Sistemos sudarytos iš daugelio dalelių (atomų. . fotonų.)   -makroskopinės sistemos N≈>1023 .. molekulių.

Mechanika  Pilnas aprašymo būdas   f laisvės laipsnių (f=3N) 2f parametrų (reikia sistemai aprašyti) Pilnas aprašymas praktiškai neįmanomas  Kai makroskopinė sistema: N≈>1023  .

Mechanika  Pilnas aprašymo būdas   f laisvės laipsnių (f=3N) 2f parametrų (reikia sistemai aprašyti) Pilnas aprašymas praktiškai neįmanomas Pvz.  Kai makroskopinė sistema: N≈>1023   .

Mechanika  Pilnas aprašymo būdas   f laisvės laipsnių (f=3N) 2f parametrų (reikia sistemai aprašyti) Pilnas aprašymas praktiškai neįmanomas Termodinaminis (nepilnas)  Kai makroskopinė sistema: N≈>1023   aprašymas .

V – tūris ir p.slėgis nesigiliname į jos mikroskopinę  Termodinaminė sistema  sandarą .Termodinamika  Nepilnas makroskopinis sistemos aprašymo būdas    Būseną apibūdina keli parametrai Pvz.

uždara. Pagrindinės termodinamikos sąvokos:      Izoliuota. . atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena Nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai.

pakankamai nai) (išoriniai kūdidelė  gali neribotai tiekti energiją ar daleles su aplinka nesikeičia energija ir medžiaga su aplinka nesikeičia tik medžiaga su aplinka keičiasi medžiaga  Izoliuota sistema   Uždara sistema   Atvira sistema  .Sistemą supa aplinka  Aplinka .

 Pagrindinės termodinamikos sąvokos:      Izoliuota. . atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena Nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai. uždara.

pvz. . kai išorės parametrai nekinta Skirstymas – sąlyginis. išorinių laukų   Vidiniai parametrai nulemti sistemos būsenos kitimu.Sistemos parametrai išorniai ir vidiniai sąlygų  Išorniai parametrai – nulemti išorės  pvz.

kai išorės parametrai nekinta Įtvirtintas stūmoklis: . Išorinių laukų   Vidiniai parametrai nulemti sistemos būsenos kitimu.Sistemos parametrai išorniai ir vidiniai sąlygų  Išorniai parametrai – nulemti išorės  pvz.

Sistemos parametrai išorniai ir vidiniai sąlygų  Išorniai parametrai – nulemti išorės  pvz.vidinis parametras .išorinis parametras p. kai išorės parametrai nekinta Įtvirtintas stūmoklis:   V. Išorinių laukų   Vidiniai parametrai nulemti sistemos būsenos kitimu.

kai išorės parametrai nekinta Judantis stūmoklis: .Sistemos parametrai išorniai ir vidiniai sąlygų  Išorniai parametrai – nulemti išorės  pvz. Išorinių laukų   Vidiniai parametrai nulemti sistemos būsenos kitimu.

Išorinių laukų   Vidiniai parametrai nulemti sistemos būsenos kitimu.išorinis parametras V. kai išorės parametrai nekinta Judantis stūmoklis:   p.Sistemos parametrai išorniai ir vidiniai sąlygų  Išorniai parametrai – nulemti išorės  pvz.vidinis parametras .

atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena Nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai. . uždara. Pagrindinės termodinamikos sąvokos:      Izoliuota.

Termodinaminė  Pastovios išorės sąlygos sena pusiausvyros bū  Sistemos parametrai nekinta  (kiek norint ilgai)  Pavyzdžiui: .

Termodinaminės  Pastovios išorės sąlygos sena pusiausvyros bū  Sistemos parametrai nekinta  (kiek norint ilgai)  Pavyzdžiui: .

.   Ją visada pasiekia. Iš jos negali išeiti savaime.Bendra savybė:  Kiekviena izoliuota sistema turi termodinaminės pusiausvyros būseną (pusiausvyrąją būseną).

Iš jos negali išeiti savaime.   Ją visada pasiekia.  Pavyzdžiui: Izoliuota sistema: Virdulys + kambarys .Bendra savybė:  Kiekviena izoliuota sistema turi termodinaminės pusiausvyros būseną (pusiausvyrąją būseną).

. uždara. atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena Nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai. Pagrindinės termodinamikos sąvokos:      Izoliuota.

Nepusiausvyroji būsena    Pastovios išorės sąlygos  Sistemos parametrai kinta Pavyzdžiui: .

Nepusiausvyroji būsena    Pastovios išorės sąlygos  Sistemos parametrai kinta Pavyzdžiui: .

matmenų)    . Relaksacijos trukmė (priklauso nuo sist.Nepusiausvyroji būsena   Pastovios išorės sąlygos  Sistemos parametrai kinta Relaksacija į pusiausvyrąją b.

Nepusiausvyroji  Kintančios išorės sąlygos  stacionarinė būsena   Sistemos parametrai nekinta Pavyzdžiui: .

Nepusiausvyroji  Kintančios išorės sąlygos  stacionarinė būsena   Sistemos parametrai nekinta Pavyzdžiui:  Nuolatinės srovės elektros grandinė .

Nepusiausvyroji  Kintančios išorės sąlygos  stacionarinė būsena   Sistemos parametrai nekinta Pavyzdžiui:  Silpnai kaitinamas virdulys .

Termodinaminė  Pastovios išorės sąlygos sena pusiausvyros bū  Sistemos parametrai nekinta  (kiek norint ilgai) .

Termodinaminė  Pastovios išorės sąlygos sena pusiausvyros bū  Sistemos parametrai nekinta  (kiek norint ilgai)  Fliuktuacijos (statistikinės fizikos klausimas):   Svarbios mažam dalelių skaičiui Dabar jų nenagrinėsime .

Termodinaminė  Pastovios išorės sąlygos sena pusiausvyros bū  Sistemos parametrai nekinta  (kiek norint ilgai) .

slėgis  Nepilnas makr.. . V – tūris ir p..Termodinamika  Sistemos sudarytos iš daugelio dalelių (atomų. molekulių. sistemos aprašymo būdas    .)   -makroskopinės sistemos f≈>1023 -pilnas aprašymas praktiškai neįmanomas Būseną apibūdina keli parametrai Pvz. fotonų.

uždara. atvira sistemos Išoriniai ir vidiniai sistemos būsenos parametrai Termodinaminė pusiausvyros būsena Nepusiausvyroji būsena Intensyvūs ir ekstensyvūs sistemos būsenos parametrai. . Pagrindinės termodinamikos sąvokos:      Izoliuota.

Būsenos parametrai būna  Intensyvūs  Neriklauso nuo sistemos masės ir matmenų pvz. slėgis p. temperatūra t  Sistemos dalies toks pats kaip ir visos sistemos  Ekstensyvūs (adityvūs)  Proporcingi sistemos masei ar tūriui pvz. energija E   Termodinamikos adityvumo postulatas E=E1+E2 . tūris V.

. Termodinamikos adityvumo postulatas.

E2 Galioja artiveikėms sąveikoms    .Termodinamikos adityvumo postulatas:  E=E1+E2 Iš tiesų: E=E1+E2+E12 Tačiau E12<<E1.

 Nepriklausomų sistemos parametrų rinkinys. .

 Kiti parametrai – nepriklausomų parametrų funkcijos  pvz.Nepriklausomų parametrų rinkinys (nepriklausomi  Minimalus parametrų kiekis būsenai nustatyti kintamieji)  Pvz. idealioms dujoms T~pV 2 nepriklausomi kintamieji  paprastoji sistema >2 nepriklausomi kintamieji  sudėtingoji sistema   . Dujoms tai p ir V.

idealioms dujoms T~pV  Būsenos lygtys: Ryšiai siejantys pusiausvyrosios būsenos parametrus   Pvz.  Kiti parametrai – nepriklausomų parametrų funkcijos  pvz.konstanta . Dujoms tai p ir V.Nepriklausomų parametrų rinkinys (nepriklausomi  Minimalus parametrų kiekis būsenai nustatyti kintamieji)  Pvz. Idealiųjų dujų būsenos lygtis: pV= α T α .

. Pusiausvyrieji ir nepusiausvyrieji procesai.

Procesas:  Sistemos kitimas. . kai iš pradinės į galinė būseną pereinama per nenutrūkstamą seką tarpinių būsenų.

kai iš pradinės į galinę būseną pereinama per nenutrūkstamą seką tarpinių būsenų.Procesas:  Sistemos kitimas. .

tarpinė ir galinė būsenos – pusiausvyrosios Idealizacija Realiai – procesas turi būti lėtas . Pusiausvyrieji ir nepusiausvyrieji procesai Pusiausvyrasis procesas:    Pradinė.Procesas:    Sistemos kitimas. kai iš pradinės į galinė būseną pereinama per nenutrūkstamą seką tarpinių būsenų.

tarpinė ir galinė būsenos – pusiausvyrosios Idealizacija Realiai – procesas turi būti lėtas .Pusiausvyrasis procesas:  Pusiausvyrasis procesas:    Pradinė.

tarpinė ir galinė būsenos – pusiausvyrosios Idealizacija Realiai – procesas turi būti lėtas Sistema grįžta į pradinę būseną Maži pokyčiai  Ciklas:   Elementarus procesas:  .Pusiausvyrasis procesas:  Pusiausvyrasis procesas:    Pradinė.

Nulinis termodinamikos principas .

C A yra termodinaminėje pusiasvyroje su B B yra termodinaminėje pusiasvyroje su C  C yra termodinaminėje pusiasvyroje su A .Nulinis termodinamikos principas     Turime sistemas A. B.

C A yra termodinaminėje pusiasvyroje su B B yra termodinaminėje pusiasvyroje su C  C yra termodinaminėje pusiasvyroje su A     . kad sistemos A. C turi tą pačią temperatūrą Turime sistemas A.Nulinis termodinamikos principas  Sakoma. B. B.

.Nulinis termodinamikos principas (kita formuluotė (Temperatūros apibrėžimas))   Izoliuotas ir termodinaminės pusiausvyros būsenos sistemas sujungiame kontaktu. Sudarytoji sistema liks termodinaminės pusiausvyros būsenoje tik jeigu sujungtųjų sistemų temperatūros bus vienodos.

termodinaminės pusiausvyros matas  . .  Sudarytoji sistema liks termodinaminės pusiausvyros būsenoje tik jeigu sujungtųjų sistemų temperatūros bus vienodos.Temperatūra – intensyvus parametras.Nulinis termodinamikos principas (kita formuluotė (Temperatūros apibrėžimas)) Izoliuotas ir termodinaminės pusiausvyros būsenos sistemas sujungiame kontaktu. .Temperatūra .

kai temperatūra nekinta Pvz.Izoterminis procesas . Idealiųjų dujų būsenos lygtis: pV=αT  Izoterminiam procesui:  pV=const .