You are on page 1of 1

www.zlatibor.

tv

Izborna lista Socijalistike partije Srbije - ajetina


R.Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Ime i prezime Ostoja Kovaevi Dejan Gliovi Gliga Dr Slaana Sekuli Dr Aleksandar Simi Nenad Vasi Vaske Dr Milina okovi Peterac Branko kodri Janko Dulovi Gordana Penezi Dragan Kurubi Rade Didanovi Ljubica Okuka Milan Joksimovi Branko Borovi Jadranka okovi Miroslav Josipovi Canko Paunovi Aleksandra Bui Vladan Rosi Milija Viri Skele Ivana Velikovi Dragia Vujovi Slavko Radii Jelena Cerovi Milun Kovaevi Nikola Rumovi Rum Darinka Kovaevi Radia Dabi Sreko Jovanovi Marina Puica Neboja Bjelii

Prebivalite Dobroselica ajetina Dautovac ajetina Zlatibor ajetina ljivovica Makat Zlatibor Kriva Reka Jablanica ajetina ajetina Dautovac Sirogojno Roanstvo Zlatibor ajetina Braneci Kriva Reka Zlatibor Semegnjevo Zlatibor Kriva Reka ljivovica ajetina ljivovica Alin Potok Tripkova Zlatibor Sirogojno