You are on page 1of 2

Matematica- regina tuturor stiintelor

Matematica “regina ştiinţelor” considerată de unii accesibilă unui număr restrâns de persoane, poate fi înţeleasă de oricine se va apropia cu interes de ea. Nu exisă nici un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. Interesul pentru matematică se naşte şi se dezvoltă în acelaşi timp cu înţelegerea tot mai clară şi cu pătrunderea tot mai adâncă în lumea adevărurilor ei. Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre. Oamenii se deosebesc de celelalte fiinte prin gindire. Ei dispun de o capacitate specifica de procesarea informatiilor, in vederea dobindirii unor cunostinte si convingeri, a unor deprinderi si abilitati necesarerezolvarii de probleme cu care se confrunta in activitatea cotidiana. Desi este o capacitate definitorie a omului, totusi gindirea nu functioneaza la fel, la toti. Oamenii gindesc in moduri diferite. Mai mult, una si aceea si persoana gindeste diferit in situatii diferite. Pe cand matematica reprezinta un limbaj rece, stiintific si strict, muzica este cea care poarta cu ea informatie emotionala si este capabila sa uneasca oamenii. Matematica este arta de a da acelaşi nume la diferite lucruri. Operele matematice robesc şi încântă, întocmai ca operele pasiunii şi imaginaţiei. Matematica este o formă de poezie care transcende poezia prin aceea că proclamă adevărul; o formă de raţionament care transcende raţionamentul prin aceea că vrea să înfăptuiască adevărul pe care îl proclamă; o formă de acţiune, un comportament ritual, care nu găseşte împlinire în faptă, ci trebuie să proclame şi să elaboreze o formă poetică a adevărului. Matematica nu este doar o culegere de fapte sau "rezultate"; este de asemenea un set de proceduri pentru izolarea problemelor sau pentru rezolvarea lor, un set de prezumţii şi deducţii admisibile, un mod de gândire despre lucruri. Matematicienii se pot lăuda că deţin idei noi, pe care umanitatea nu le poate exprima. Lăsaţi-i să depună eforturi de exprimare a acestor idei în cuvinte, fără a folosi simboluri, iar dacă reuşesc ei nu doar că ne vor demonstra că suntem nişte nepricepuţi, ci ei vor descoperi că sunt luminaţi şi vor avea să se întrebe dacă într-adevăr ce au descoperit ei prin ecuaţii va avea aplicaţii în afara lor. A învăţa umorul este la fel cu a învăţa matematica - practica te face perfect. Esenţa matematicii nu este de a face lucrurile simple complicate, ci de a face lucrurile complicate simple.

Gurau Doina