You are on page 1of 4

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS, JŪREIVYSTĖS INSTITUTAS

Teorinės mechanikos
Namų darbas Nr. 1
AUTORIUS: JL-1 gr. Stud.Mindaugas Bieliauskas VADOVAS: Dr. Jurgita Grigonienė

Klaipėda, 2012

2|Page .

DUOTA: P1=15N P2=25N M=50Nm a=0.2m F4=40N RASTI: RAx. RBy 3|Page . RBx. RAy.

08)N ∑ = (-216. Nagrinėjame strypo BD ( 4 pav.1.5)N ∑ 2. ) pusiausvyrą: ∑ = (89)N = (242.29)N ∑ = (330)N 4|Page . ) pusiausvyrą: ∑ 4 =0 = (107. Nagrinėjame strypo AC ( 4 pav.72)N = ∑ + F4 = (9.