You are on page 1of 5

ISLAM

Denis Dujmenović 2.c

st. Prve su džamije zidom ograđena dvorišta pravokutna oblika okružena trijemovima. Poznata je Velika džamija u Damasku i kupola na stijeni u Jeruzalemu koja je drugačija od ostalih džamija te tvori jedinstven sklop s džamijom Al-Aksa koja ima srebrnu kupolu.-15.st)-doba političkog jedinstva koje će se raspasti u 11. Razvoj islamske umjetnosti može se pratiti kroz nekoliko faza: Doba jedinstvene islamske države (7.-9. Ubrzo započinje i gradnja džamija. . Doba podjele carstva na 3 suparnička kalifata (10. Islamska znanost i umjetnost izvršit će veliki utjecaj na razvoj srednjovjekovne Europe.st) Doba nasljednika 3 kalifata (13.minbar i maksura.-12.Ispod trijema na kibli smješteni su mihrab. Na strani najudaljenijoj od kible nalazi se minaret.Islam je monoteistička vjera nastala u Arabiji koju je utemeljio prorok Muhamed početkom 7. ARHITEKTURA Doba jedinstvene islamske države Najstarije islamsko graditeljstvo su vojne utvrde i logori. Osmanlija na Sredozemlju i Mogula u Indiji. Nova se vjera širi na Španjolsku i Maroko te Egipt i Siriju i obuhvaća Srednji i Daleki istok.st) Novi vijek-vladavina Safavida u Iranu.st borbom između sunita i šijita.

Najvažnija građevina perioda jest Velika džamija u Cordobi s golemom dvoranom i zatvorenim dvorištem. Ulazno pročelje je obilježeno s 2 minareta te se napušta opeka i uvodi kamen. U Bagdadskom kalifatu osniva se vjerska škola medresa te se mijenja oblik džamije tako da izvana izgleda kao starije a unutrašnjost ima 4 učionice(ivane). Na sjecioštu kultura nalazi se i maurska umjetnost u Španjolskoj. Nasljednici 3 kalifata U tom periodu stvara se niz manjih i većih islamskih država. Raspad jedinstvene države Dolazi do podijele carstva na 3 kalifata: Bagdad. Drugi važan centar jest grad Samara sagrađen 836. s prostorom za više od 100 000 vjernika. Alhambra(Crvena tvrđava) u Granadi velika je tvrđava izvana obrambenog izgleda a iznutra raskošno dekorirana. a u sredini kružnog prostora grada nalazila se kalifova palača s džamijom.U Cordobi se razvija novi stil španjolsko-maurski stil.Na zidinama su se nalazila četiri ulaza. Grad je sačuvan a u njemu su mnogobrojne palače. Velika džamija u Samari najveća je džamija na svijetu.Abasidi 762. Cordobu i Kairo. Na zapadu su karakteristični zeleni crijep i keramički mozaici. . godine osnivaju Bagdad na obali Tigrisa. U današnjem Tunisu osniva se grad Kairuan u kojem se nalazi Velika džamija s obrambenim zidom.Stropovi su ukrašeni ukrasima u obliku stalaktita i arabeske. Maurski stil će poslužiti kao osnova stila mudejar.

Osmanski Turci osnivaju novu prijestolnicu u Bursi i šire se na Sredozemlje. Bizantska kupola u obliku polulopte zamjenjuje šiljastu seldžučko-perzijsku kupolu. Kada Bizant propada osvajaju Konstantinopol koji postaje Istanbul. Masjed-i-Shah je bogato ukrašena džamija koja ima portal s dvama bočnim minaretima. Građena je od bijelog mramora. Taj Mahal(Kruna palače) glasovita je grobnica izgrađena u čast najdraže supruge šaha Džihana.Novo doba Islam se raspada na 3 bloka i to je period procvata perzijske kulture s umjetničkim središtem u Isfahanu. a ima četiri trokatna minareta. Džamija Selima II. I trompe zamjenjuju pandantivi. Grad dobiva drvorede.fontane i trgove.parkove. SKULPTURA I SLIKARSTVO . smatra se remek djelom arhitekta Sinana.Sofijom. Sulejmanova džamija u Istanbulu izgrađena je na uzvisini i nadahnuta je sv.

plošni ili uleknuti ornament. prikazuje prizore lova. najveća se važnost pridodaje izradi tekstila ali i keramičkih proizvoda te obradi metala. .Za islam je karakteristična zabrana likovnog predstavljanja božanstava pa kiparstvo i slikarstvo imaju dekorativnu funkciju.Za vrijeme omajadske dinastije figurativne prikaze nalazimo na pustinjskom dvorcu Mshatta u Jordanu.st. Kako se razvija umjetnost kaligrafije geometrijski ornament i arabeska nalaze svoje mjesto na okvirima ili na početku poglavlja. Dva su njaveća oblika arapske dekoracije arabeska i geometrijski uzorak. Bizhad formira svoju školu u Heratu.borbe i razonode. Knjiga Šahnama (Knjiga o kraljevima). to je najpoznatija slikarska škola i precizno tretira detalje. Za tu vještinu potrebno je bilo vježbati godinama ali bio je potreban i talent. Značajno mjesto u islamskoj umjetnosti zauzima kaligrafija (umjetnost pisanja svetih knjiga) i vezana je uz Kur’an. Rade visoke reljefe koji bacaju sjenu a kiparski je ukras plitki. a u njenim korijenima leži zanatstvo. U početku se razvija kufijsko pismo. Dekorativna je umjetnost doživjela velik procvat u vrijeme Abasida.Islamska umjetnost jednostavno nije figurativna. Krajem 15.