You are on page 1of 7

Năstase Adriana, grupa V, examen trainer Asociația ”Parteneriat pentru Europa”

SOCRATES
sau -managementul financiar-

1. Suma standard.Acțiunea centralizată.Cheltuieli iligibile . Plasament de instituții 4.Gândirea proiectului 4. Transnațional 3. Grant – Acțiunea.Beneficiar.Acțiunea descentralizată 2.Cheltuieli.Vizita pregătitoare. Mobilitatea.

.

Sprijinul financiar poate fi scordat in mod direct sau indirect beneficiarului. . Transnațional Activitățile se vor desfășura în afara granițelor naționale. Vizitele pregătitoare : vizite de maxim o săpt. Beneficiar Persoana fizică sau juridică care a încheiat un contract de finanțare cu SOCRATES sau cu Comisia Europeana în cadrul proiectului SOCRATES. aprox. toate proiectele europene având o componentă transnațională ca modalitate de dezvoltare a cooperării între statele membre.Grant Comisia europeană alocă fondurile de care dispune de pe urma capitalului de cheltuieli. În scopul inițierii unui proiect.

Sume Sume standard Cheltuieli generale Cheltuieli iligibile . Activități desfașurate în cadrul mobilizării firmelor sau instituțiilor din domeniul public sau privat.Gândirea proiectului Plasament de instituții Întâlniri dintre echipele participante ale instituțiilor participante.

lingvistice și dezvoltării școlare GRUNDTWIG ARION LEONARDO DA VINCI LINGUA Se adresează exclusiv ONG-urilor Vizite de studiu pentru factorii de decizie din învațământul pre-universitar Implicare la nivel universitar și pre-univ. pe dif.ERASMUS COMENIUS Se adresează mediului universitar Se adresează parteneriatelor școlare. domenii de activitate Se axează pe studiul limbilor straine .

1. acesta este transferat către deţinătorul capitalului sau afacerii (investitor) prin intermediul activelor financiare emise de compania respectivă. tehnologii. Toate aceste active fizice şi „umane” sunt utilizate pentru a produce bunurile şi serviciile consumate de membrii societăţii. De ce au nevoie companiile de finanţare? Bunăstarea materială a societăţii este determinată în ultimă instanţă de capacitatea productivă a economiei – totalitatea bunurilor şi serviciilor furnizate membrilor săi. Aceste active nu sunt altceva decât simple documente (contracte) şi. contribuie indirect la capacitatea productivă a unei economii asigurând o separaţie între deţinătorul capitalului (afacerii) şi managementul acesteia. Câştigul oferit de activele financiare depinde de câştigul generat de activele reale. facilitând totodată transferul de fonduri spre afaceri cu oportunităţi atractive de investiţie. Această capacitate productivă depinde de activele reale de care dispune societatea: pământ. Când exploatarea activelor reale generează profit. spre deosebire de activele reale. muncă. clădiri. utilaje. .