You are on page 1of 11

~~ntD

noll F"'!inl~

L.e~.HI~.

Al'lgola. Pap@l[ef.a.flOm8< I]S oC'lJl!rra de Artu r P19Sia.na, escreva ~ 197:2 A~ AvtlnlurOl-!!o Ile N'IIl,.Ing,a.,
pubikOlido IJm BnD depart, 19m p lertll iIlM rcrma tloreililiD mirrHElogrllJllllla,

d" Leete de AA!J01a.. Em '196916 hll\lla "'ocrill;' MLliinla Pi:l6, Insphd\l 11 ~1'J'IIiI
~nFQoI'n~.jca em
;;'It(;

rn:Jti'(:OI:rOll t..::Mk

uill

I;!,

l1i170; na frent ... r>ii ... e M!IIrombe_

dol

ClIl:JindEl. Mi'jffllJp[i IIlI) El'IlHo£:i(]

d.a rrMte Centro. Pf:l~tl.t1oft1!1 ~ h(loje "'Iee-rnl nletrc ee Ed:UCfj~t.C1
MIiIJOr

1._,.......-.. .._--

-".-~...,~

----- Hl!l!i ......

...

1
_
N~Lllt:t. _
IC'

P'.;,.

QUI::

esus

.a

cho[,IIr,

~pm~".l?

-

~1:I!:~nwll

Di.Ii-n1c.op.!. .Il.lt:-'kllfIII ~IAo

C t~1

pIi. EMi:' N;lio

VII.m<~

:p5.fI

d(! c.lllC!I.!LT

J;;:V.~I~ n pe1nD. ~~LJJtYI- Limp:lOOI) .. eosc-ar 101) Noo:!l
dillSe:

lQ 1:l.lS1'b];I:u,
LllLZI.

~'=-Yll.D.l,Qu u p~(u;..I p~'1i o;:.Ihw p;;ra o!!l., tl~pol§ oI!

_

Tmo; Il.i ~

fc.hh.

f.Ta~dt,

rnu

E;

11II~!M1t

;reI.

1'113 camnrnda ~OOCInifta. _ NlDqllUlJ. ~ ~ n~ lor ~r[)'!IiIn:i!. ;; rt:I!'itJ.~ wi ~llr, A
!X'I'!\;!

;rlman!i ~ t::rb lRIil:il. r~~ _ _ Nio f37. rnal - dies;:: N~.

cc

~,plll:lltar

_.::",

mjtctl!:~
oorro.

-

Nllo

g(>~

!\gQfill,

I!

f!lXO'!'f'i~~!I!iIo
QlJt pr~[cora7

1:0:' 'l'D.i

d\'1lr

iIIIjt.;io

III!HI£lWI1;l, irt.'h~ 'I1~J"C'I&, ~

I;"'CI;:-~ UIIEI ipl'~[J"

...riU.o p.ro.'(!ij.;jr~~ _

4G i~j<:~ -O~~loJ,ac, _

,f"t(lbrl e:)~ B;5 d~o;ukpK. Vii b'";IIM~ e (11111<:. 0 Ili;! ~m llicg.h~r. am breve R1i nohe. !!; Amd:!i !xm. P(j-mll~B 1:. Amll.llhl . ~ ,trnIu4u ro Quu.I.t roo prul:llcwo.:!"

"I.'.Qf!:t$,

rlemgfl :ab300u iI HI~. nUll nkl relilolJ. ;Fill !:i'I.'M. -~; e i1r·I:JI·'lr~c~lid:l ~roL :ill vlagem. NgJml~ to wn 6r:fio;:. d~ Irl:"1..r: anos. 0$ pals roram !lll!lr(lr~uyJidll' pr.1o inimi'iOo am d.i ",ail b:..t~. 0lI solenla.l.l~l~ .brrr.tm fD;"- 0 pa;, q n. i' 1(0000bo, rnor!q foi
uJr.;i.Lmtvlo:: ..... lfLii.cknIOl.l.f1igir. 1lIIII1·IICD1.bWJiliilfil.

IIU11bo...:'! 'NIUIllOO. mill:! comkJ. dcpoj~ eccur as mlWIlK'LRI. JIlliJl b Ilirulu \io[~ \oII:Lho ~a<:iu propo/M. A~itD-~. ~-elh~.. ::lIt.11"OSa OOCrol ILLUtl:il~'1lIlI ~_~.. ~ilJII d.. o pi.ll!ctel oozi."ru~ ~ cl'!' ~ ..II~~b l:~iJ!.J. H~jQ r.l'l'a_ Il~ ..lLl'!rn geim ri'". c!itr\W.c.:-.:rmI:1lID.~tiiJ Mum"iA ~1l11 Inn!.!.l: CiJmIiio 11m fto.!SIOO ~ :11!11 1IIp.idh fic:llT no Idmbo do sceoefs .. l1'11lio ~lDl:JiI ~. Hornl:Jll OI:liIqlww.tc.arlll..px. Uo)_""~:oiI..(lo:!l!'il:_ l'tI.J:D.ln de denLe&.'1. 10:111100.:: OO"'U c:a.oIu. pVrqi.eiJ.-\0 ¢ dio flo q\li! pa!I!iI'1lo 00 Iflcio 001 ~(!lij:ou'loM.I..u.lC ~(IoI.I No. ~ hi. I) 0 MiQ)fI'iltiL ~~!(il!. A(J gbe!" "'" .. _ inlt:rmmpjJj...m~~~ii.o.1<: nio rma de ft:I.Pob:~.. N~iI..::]ha i!:o S[l r. ood".".i1Jei11 l.it. ..I1:ztS.:mos ~Mti\ pms ~~ dLlI~ .Jgucrnlll. .~'I'IIm:j~ 'II:!' p.re. a[!! N!B. Nluma dn-liu: t(!l"iIIi.0 mt! :I'.5(Jo·iI :-I~D.p. dlsse n:ada".H..Ill III prod_ e I..o. 'C!'I1lI: Kafuxi.i. fk:. pUll ~ i ClWd . Erh pr[d~ .N~ !'lila mdi~ IIl:JS ilinJp:tS I'k rn..C:Wm. t'".. As ~I!::ii ri~l~ tornlll13.!g.u ro..mLcho ~~ol'ltrcj (:I y t1 1tl:l1OO LL5Jl. ...M. habilull. de loB..b qm:. ek p!~"i d!: .Coubo::. • ctl!«i!I ~j. C')M ®iJ: 'iJ. Tmba iI".grupo::.rcbil.".F.. CtJDheQl!S II L1]lub~ (I" K~ roiJOO~ J""e u:n:n..\i.:.J. 00 rerretre que rotI:I-=-. ~ p-roou.1 c::!I~~ Ate qUI.• in~!Ic II 10 .. di liJlfifll(.'Ide: L~tll e Tiltba..! lie Sco.ruc.t dtl'il~!".'i!i 1. (l1J.uu~ (I!l::. 5oIlUnhO !J.<to I~' ~ A'i:'~~:a.f9l.s6 dU~5 p!!. 0 moo.k rn:lnb~ t'l\dl..ll. CII[CIper• If. anna tu.dLw.1~ 4J ~ri.. ~i1 _ .q. iU .uni"l Cor:ih~iill ecm per- n Illdl!ill D CELlI1Iinoo. Viv. ~.r.OC(!m. II)U 0 Qucmbo.:W?o Irl~WI dilL.:o:r:Itr. m .:r(l lOt1&: U [IJ..1 bctn.....da f:llmSiIA U'tiio II plrpar..J!lOO oI!!.m-a:: l[I3i~ tr. p!'"ocW'1l. de receber o eratarrseaue.a. como gutiiilhci... III fis. NS'l.rtiA:\paI A"II . aprrnlSnM oorn 11.>tILu n3 :p. «! t. .a!iIi .:.:j~.o!:rromPL"f.li ~"Vm!i. 0. )'1..l. Qutlli.. .ra :I...i: 1iiOCkSJ:E'l" (}IJ~ dWou. j:ta~ ..JO OikIoe doI"iII 11 NgulllJlIO'r'.la.: rnl 'lfLl:mdo. fome. O.fcilS . pcoqUCIlll. Rio 0:0'" n • .:I..~. wnmlro.OI"IA DOSSM la". IlI1.de..Nt.!!ii~.ll).nm iolhll3.""'I ..pJ.J1. nul.. ~tl ..ilIni!!:OI_Qmlmioo ~J.n!c: 11OY.]Xlr'r"e. .8.l (]e Cmi"1i!!~.tcm ~.I~UC(I!PooIDni""i~.:J: qul:i "'' O.5.~..(le :~ •• ~6Ta'i! mpl(l:l~ru_t_ Ib.!ga.imbit. qlJl: ooi IIpmMIIIJI - O~ad(Jo pelas roecles...C~qo(:~ 't'Je. ro .. IBlmb(:m. d~ ."":~9P1l-1)}c- . MIL.a ._l1.III!n"illl .is..iitoy:: -(}utttI·!:ittll"l liMII '\i'3tiQ..D.ipPLroLI: '1111!o c~ ill IIIom timbu ~ 1>.d.. Uma IlIUIJlc:rndlJ'~"ali .aW Itoil'l:) a Irrnro.1Jo i!Wbili· ~I. til.ro.I"""" II).w' ~ . wmD Rlti7 ·Ai. fr:J.Ii[l(la e.u:tli.. C::O::~l'Tad" pol ..lII~f pe]Ci~ kimbi)j. (kIllI1l llu.1-:" AI 5 t-.M~n (t.!ia.'. NoQ~ tllt.g&. 8f r:u f05al - a 001]· ElII elliou. OJitn~.Ml--5~ lllll~ dill ..p~&.N c~ . J1llIT1irIloTil-!!L' fllllll ._ Qual If: . !I".ol!-..~" I. LflU IlJMi r~m[Jjll.u. !::i!'!' rio.. omb"lll. III cOllI e L. 8~ntit.'&UI1P- Temn~ tempol de do rrq11l~u" 2 ~ tJwn dia.d.Um M..ti:J.."m C'~~ 11"1 !'i. Co:!..urn oo~m r.'1 Jif'~ ~ 4t1_c V. :Ngu[lf. ~ . ~ic~ ~ ~i.. rom II: ll'Jl. ylbidJ~..g1l1 .Se qui~ ~ fica! rnt:W.laLl:1r u.lll_ 1m.g 'enll do.i).!~ . 'IIt1Ul:u 3:'1 mmha~ mU::.:l_ iUl:!! 1":iIr4 0 ~ 1I11i(l qlll:~i. ~ Q!l2lndo mOlf. It.DD..[filii c-::ii de &r~"i)r. A W:. Cl!)iif\!~ Silln...q~ E5'.I:l p!!l'II:l:L. ...iitllill oM ee oIIJ~c..1j:Ilr:p!1lI.i.ba!'u . J.:lo e.OtLmoo (I(l.pl (:I)...l" pcrq"iI~ _Iilca"viI de 'NI\m.lov~ 1I~. E'~ :. ['I!i~ c: 111M pcq.1" .bnJoo.i& ~00i.1ha.~Jl. Prn!itk:ni~ Kii...M tQdO!l Np~p la!!!bi:rn. DO licimM..i.. (jl!' tmimol..oj YoI!lllQ!jbebjJlm l:' 'oth01'1"alll I da~a.>1.il1.::iap.L 'J"I. .ll.(J ~i. N!a ". ~9J 1.l I'I~ fi!'il.iiL1H:I! ~t!!~ I~ II: ImbH u:t IIIJDlI~ !l. Ildc.l4ii? _ Eau:u b!. :n!!!I' BIIEl_"~ oClI&oI:i. j<' o 00lT.ii1Q.o.lC'r . $.llat b ~e1I'l' FIrl!! quci" O:!.IC"i.. C(illli 1IJ. pn.jo.NI:IUl$iIl..:q'Wttilt!. _ . .rn.Ii p[lr1 A.. ~ • ." ia.lllJ(!o K'LlCiI:l.!lS AU clo.U {!Sl.b1~ViIi"" ~IM 00 I. E <.~ pMli.um. -.ro.MtnBII e Proc:3td~Ii..n.a!t:I .ililJl"'il~ 0: ~~I~ oe '..q1.i..[lij'l1 de.llUdi:l..p - 0 :~00'IiSUI ~1i..ht qi. bal~ ~ p~~ iIl]ll! no ~ill!too 'WIlI. os ~ 1J'I!"T:(~n I.c. . No. NiJlD. QU:Lr.lffilIr:w]J Cluf..-i. piln ccnfeccr a .}lI :tkpoil f1oCrgll[l!oo: l.. cam . QW!m ~ illlPOIU calli WI.~.gi! ..: ou!. Nil.S.Ie. 0 C"m:mroi i'iClllil~ )1I. ~n..j.rnlL"HliI.IlLl~II"'''' Imb'a cf'51 lIll!3 du.mw. riO db.II:.c..i 00 N'I:'_!o:iaLaLli e.II eeeem d:o tJrtll:w.aprl:OCl!!I.¢Ll fiJlat.w. l"'i::IT1~hd.'rlm toi . . '" ~r .!l l.3.i!..lr. M[l'I NI!:.1r CI hidromcl ~ _Jj ..llJi.u!l ...l.1iIII A.GO.85 NoI'i.fu.k. ..&o oni melborar. Of oulr~..I'I!i'trut'1 ~.lo Irt'lL!M Co OOfih~idQII.i1.bo.l.om 0 :IIll"i.I..s:Wetb. lLiI'La maru!iqcll If.::la".'\:gpre N!.l NI!CU c:orniM Mili IIj!.. A e<mridt d. W)sL<I~1I111 ...::I rPl!!l~ J!JI 1inlI1im ~o:JC"I u~~ JD.ditil:: Iilnlbo!m eI~ 11. NI\IlIIIIII . fcl1l r:::<I.mlill C"1II will.. !lldrom<l..omJio: :t:: . dita.E pR. .i~!!Il!!:lI"'. -"'uJui.a... A. s. o I". .Vi"l1.liiO"Do!"'cl'1IJ2IDlIIl.L..UfltiI. '~.:a.lI.. Jl oom.#1rq:iLr D' 0:1 rn-!!iii~._~OOIlJ'I't" BIlId.o all IC:'~ ~crrilbdfl:" e cinc" mult.. Erf!iIJI'I:IIl ~R rnlllhcre"J.. 0Iil.VJ1l$.. .p:md:l.lD.JWlr Iong.l.:r:ldlli.ol.!:. pcl. moo ocmeetn pcis . Niltm.(111:1.:nll.:1:l:I!k.. A dc:IpcdlMe. IIIJD 4...g1L .1 !Ujm (i:I p:!Cir1!l_ ~1!oi:L'C11-gc.:. iIc.mI~tlU qoo t:1~.iU OOIS.."..ua (I§ t1l1uJdo~ 'n~ "tdum pilla a)QITClI..lIdLl liu f1(Wi a Sol 00 romet'u"l]. ~~gEJ".m.c u._OJO pilY'!t ~il. J:IoIgllLllgll hL'si1l:.II!: if p~-'ll I!I'~. VL. from iIIltrru ~ W"... c iIIli ~mo iioo1:fmdb:lodll'lo.~l!:ir lloje ce mailhD.. N.l C"IJoo_~lra!l: 1'10 f:ltlpc 00 ~!li.CLlI:JlE:1l D!I 'Ilru~'l~' . deo ~mLll' aIDa.. !£imac. Imba.l&JII. Cnm O'LI.L.u .r~_Ot 030 'Kityoooo 0[ oD r~! ... w.. pcI1. MdCll.. lil{nlJllillu!dQ. Ni\LIlIj::II pc:MIvi • .!iL to..": "" ~.Ti1I{lPo:!.li.::. ~ (I . porcIm..unaruda :liJeQrriSUI._ Ilirnvli.II~~..B. procurar memfieca.d.-. Milli KI!b( .roti.::tidfillll~ KlIfu:ti.!.6 fiOOll M'II5&Ul..O ~~ QIII. D ~.Io.[JO~.J '" II"l (:.l. oof'Dli iii! Il!l dOJO :t.dll.r'ilI'W'I) .[j !J.'"i!JIL Ttii:! flll:l!!ID!l' hoj~ iii . lJi~'fUlll-illt' MI~":m'i.. dll ~=II ltftl ~1II.ntllildM: numa Mt'I"iaiill ..u. 1110 ~.Iroia .ot..&.5!L Llitli OOID"""~. .> .I:!I..j L~!m 1l11A1 pnearam ~I"'.rtII 05 re:& ao eetr d..!Qr 1. ~r".rQlII1 ". @'fi::i!tir jl'I3-l'I IJ ChlkoM.~. IIOIEOrri!tll.~mllIl.o:1I dt: 9Irti ."'" tl!i ~o.YiSfRl.IL rt:eh:lodr.: ~a.lJill) obrigadn.:. A. KaYOlld[) r: Mnu. !'I'I.i mt ml(l.()Q..""" muim ~tLlrl:t.~1l TLld.I!I~&· Olli3.i1.:IIobcm_ !imliliXI i3.:!!iI.t ~(I i'!..l."" pc:H:dI~1 ~ <J:as palJ.Vf.)... SOm. 0 'KII' y...i~ e jill tOO~ l~ .:o:i.lll"fa"! ptqlJUJOU r~t:b~1i:J'"prlmciro a C!K:U- ritUlo d:l iI~ &.nJlo O.xmL Lutii flllll pan III il. T'ch.~~ t>C...)0 proD.!ll ell. tsIJ~1) iDDIe. iNJ!I!~P 1!CIlli!l.il!dIpil. coisa: III'!'o'I. run p.!_ mbtul"I"v.It !!Ii OI! ~i. u¥illl9'r dcrn.. V:IImO'l.t.1.:L'T. ml . ntIiCI - 0.lr.~.. UWII:!i 1IJLI1I'II:r~.-ulirio.i"1m.!I.:!'i1OO 1lII_<kir. _ ~ltJIH ~ d~ IlroctiTilir N=m~.1lIl lteml!m ~ ooi..ikI a OI)JlJI. ~nqlL:!l. II 2:.i\ m.JJ:lr. rXs denlrQ NIiIUnpi ~.or . 4 00 etiqllCirllO o SQ] tKoudiL1l4e Ji'!!'r tdt ~s I]l!_~ &! .. l\ig<l"'P {'OJJI~IILpLaV" Q rio..:.".I:i urn . nUl tr':I.I mIi-vOIILJ. ]roII1\$"..HLl:ll fiOOLl pronta t\ III "UlO.~m pili. 0tJ.i~ 'w:II!. 'ifill. Vr:[lIl. .a.-Ao ee- '11". .bep~il..)plrRtlo.ll'lIi".!lli<i~s~ . il jHU. j~ ~ Vl':ThD.l~''f Nw tinha ~ido wnvidl-d"J. Imba ptllOlKl pan perto d!L mt~ tJ~iL EIIe: 'ie1!l..:"(Jihau :pa~.:. oc.:«:. rurae IiD. SIc esses is fWSSi)~ .'Jl!m petlllln.' d=! :16 tinh!. 0 CI:Irpo-. III.l1.UDg_a. S:1o r..roJu"'lC!.lJItlll~ilI !I.OOMLllllII: p~"" era urea IEniJde Ve:q:(lWIl1.rt~rnto ~I:< I.tL mullll.IILt01 meda..'-Iil.!i rapin 00 \T1OO Kil.. ~ M..Ii'.1 I. Urn.\1["-.~.u1".lilr~~11~mi'!L1~IlIc:.i:.. . .r..il cla.1 .""i':Io~ pl~D.IJ1JI.JI_Q.TQll e TIIIilliX'lII.!si Modiyl. IE (I oerllI ..IIIM 1'or.tEi_ MIl. II dmpllrr::r.iI.~iilm~l. . ChI ~ O:ir3. -Bmli.dfJ. .u: :i!I. lr111'br:i1Ji . de c _ V~"-'I.rn!ij!ruf"'ir.gm.. 0Ii pt. <) MIk.ro. I~.oo. Fur ino.IIriqnu..'pnp -dent" K.. lIire C[~ p:!ita :lab« [lJl. urn.. iK'fIOOl:al. vim p"r.. •• M rlJII.1)Ig . e p.u~ .quo:Jc klo.. ~ l'I05'c_ c. dJ:!ido.Jo tJ:alll L"l$ .:~!(IL I!!!$ IILt.:Itt!!!.1I~1!l bl'kr. n. pox !m h.dil.IlJD{l:! 'p~lImil respcneeu oC"lt.!.llIga. .. 0 iK'1'(l diL~ onues iikJ~ li IC!i .ri"ll3~ho5.:IJ~ilu:o::~'1 . Il~ c.....a:rarn ~Jllr_ fu 6. CO!'M!{:.UI1 .ii. ". !'. NI:I):!~~ e lmla.tll'tii de rniJho..II1 nOlf.. 1IIoom~ml.:II: (i~"'!' 'Ilil 'roe. Oue rrmldW "{..GlII. NBII"~ :II." V~~ ter medn Nik. I) (! ~~~~I.fJ?C'l'l']lL(:t<:l1]IIJ'p~". d:: tc:1 tnx:ado IIli M1. _rn poc 91=1. N io t E..l'IIU!rIb'!!"'I:'..oul IIDS:I2 ken aem c dLrt:M .. vai5 Nio tmblU 00 41111.WIIo'boJIJ8"'Q p-rlm"!'irn If'Lliw .b:idhm..ns.3.t!.: 'l'i!iwlH.o.grand~ tr.. 1rulNl ~~·iH.. e d:.:oo:I..1. 001."l}'o>KJ:a~. ~UI . OlJfOl'I..c crnLIIlI"II'IWl. iiJI <liltr. ~~ wi! ~.: q.IIlIllinl1J. M:n ri[hu qUi:1 [llii..il alLl:l.:!Atlft de &q~arlrio.[U.. d"-' 1l1fi'i_th. N:r.~ MiIli~ [>Ow PCIi!iM ~~.. ~=prcl<pe:t'KJ:lIj.mlio:K. A bern 'lii~'. . [1>"'1"'11..omitla_ ~i. 'mJ· -0' _Mu:!Ic!Ildcpcmlllliri Of: Ib~ I~"t:.¢m Ililso lHiu"e"". do N.MII~ ~ilou que ~1'" flMM: otipIU: (ko:.N~ ibl!l1'L Hooro ~IJlS di:u oom "1Ib!x-iJ1io. c:::gt C'II.. LlumlillliQ {Io Cl!11 f..::ra illll'" mull! 1\ ill)ll. Ni~. ~ mle.]o pan.~f!S reM!.'i'll~res(Jo!. Li ~VlI c~c ~t(l~O 1JfI IniI" 00 Jlc:~ulll .~ct.~"'1M!r'l!I."" noire ~It~.I!!I rl'lal vm ~~® e C{1~ja.'brllhaWim w:.rl. I III!.0.:ubetlor.. ~!_ N~~iJI. d~ C}\Ifrt:! podill IIlCtaI U..:t.. Il II:fll!. ..u .-diokul!:: KilIlw.. .aiFw:iJ.~ . f-oi ~k! rcp~r."I~ .~ an'!Jm. oolip'!' .['N~dI.wILt rill .. p~!"jjri'llQ"lmt(l!i.1.1'1ID.pil"ki du I~II¥'.J.d W:de.!Io~~'~l!IMJ 11"1..o? ~_ til ardog. o[~i!Uu (J u:II:f1o.:::n6:l11l 3 i)c.1 !i:\. ae t6 dnha wna fl5p.... '1ii~m ~1"r<:!. nw )K. S6 11 pi o!: qu~ wi • upnl£.Ii 51)11 .:~1.. 'Ii!!Ti01 itoi!I4r ... I~tr.tOtI~s.ilIOo. tenlwQ. ..ha:!! o!.. lJlWW«: e dtslulm~_ f'(Ioi IIoI:SJ:li 3-1t1Jr.ti...U~i..e'po~(I. Dq)Oij.:1&.O'.1i1l... . NJIlII.donuiL A:!.jQi • .:!I_fl~ I!:n f."Iltro tlJ.u-. IcdJ~ !UT3!. . oo~ FilTldo::.'U1ll0l \"t:l.IInj!:1l Irndlll K< kl'1ll:'m .: 0 N"~lJn.w ..<..! (p~ ~ ~ 11111 pao.C (1Ii1[1II...ruki UO t~u ~i -.. M":II:i. .l'. &-lrqllll 11.iJllifOOlC.I'..~ di.sItli:( d:ll ror!it.:tiil ooflilit c. ~Kl pi~.~ :. nh!!!vll..1. rdpOIldeu.oi!!o 1.llmbill m~. 111:3S. .. es 1I1J11tcfc:. mlloR diIOOI1dci:J.!i101l. 350 rnalhrna 0CI:ii"Iiltil.l. l!fIiI br~~ llllbill loo0J0 II "L'JI.1 fu qlle t~~ Ii:: <lI~' {) ~lCI"IISII.ill:'P«..:!o.u re. 1II[:j}lJ\pclniLILd.guIl~1l [lJo sab~ 1lI. IJCCiLil I'!IWW [rolpo • :ldJni~t 'II. N~tmsa_ - Mu 800[Cl illr. .rn b1Jli:lc' ."'" q'!lIrndo ~w-YJ] '(ru:ooIru lr'.~ ~O:OIl:rIl~II-1llnt~..$I 'If~~ :Il1:!1Jl ...hcl do SWH c d. N. AII'.. ~ptl'~l~ 1'1'1.o'ol'!' iNln.

nllod.UI!:!Ti.''' ~EW duo ee. ~~ ~ L':3rnmnv. _ Afll.u.'Ii r.[rLih<:i.I00 es IOeLI! intis.lll'll2.t. Ef4. - Coroo ti 'qlK' VOII eexeua iilliO j:lafiiV3.:nt. Ii ¥l5!it& D uvcsse D.!I!i!i«.e !ilo cou..:.<!!iL~"'JlI 1l"_IHorl'.. ptll.:0&:511oLo. 110:pa.lVII a prod~:l'''f. R~vc! cc &:'!1)r .~ .J..!!r-m IIl11a:ll ~--. Ii..o. 'lu~ Waba Q NII.'.a fi!lllI 10 po'I'Q...ros dcloro(l(m·nQ:!. nll:lll mutltfl UM~~ M~s oj) R!:SpQM:hel '~kr repareu !I!~fB.r!tIiJ p:'l"JUlIllIVI:!iI!:Ibre eI."":w.q\ie'.J.ilr.va [>'. !'mt. Illll !'. gUCfTll ill. dar 001H ere: _ N .~\'I..!'. Imdar.[iJJ t!lW~ mad. S6 q. SLihir:li!! <l~ lbell:lD!. r. 4Il.r.:'lTkllcirm.UiJo pcliJOl! . duUilOO pelo..I~dro E:!IlI PrnEoU. M()'I'f'Cu7 NMstI - 3J:'Jroilll~. to:.~IISI r. \ NgunI ~'Croc!IlKlc: 1'II. ~9bcr N.1.~ jot :IIo!'..Iri.r:..p-.. p:IT:II :rrrnuJIU' III a . que de: ~1liI~ eem. ~oll1o.I~~vg-sc. injU:I.nl:l.IlrTI 8 ..:II .of:'c.(dI "''' Ful IIO prtmeieo cfia rpm ficoo !l(l I..rn Lnh fi'iIlJJoer<:~..ru1.: .'!l m:JIooili.nll o:!: ~...xt:lf)oC!Jl~ dQo!. DcpoiJl ~i !II Q (I~ Qu::.ol«~iJo 000'I_i:da ~dmO d..i..'J' . llJo:'lJtiill.:['u]i ~. for'jiJ dO!i brl~_ f-~ .pu6r'~:iI.eoWldCl que. ili~1ll6:n. m.r Ns~~..o 0 P~l1iu.6 o. Illa[~ qu.. O!' l:1.ndoo dOI~ !.$ . m es&n.r p.::orulit:lil lI.~~h!t'~.1l ..mn in!l"J=~ - .II' .m? so..CliplU. 1Ik0l p~~.I~ Iii !I!.I!I:I fll. '£ qUI:: (].~V!I!Il~o:>i:bo.oo.:a· 19\. ~1I:lI ~lnmoo !!Ii2.OCr"!) que KAfll~.'t1).1Io. ce I~Jo. qn ~i:I 16 ClIO OIlUQI q'. \. f='J~. ..IM.n mJ ch.lI~l:!g KM"IL-.I. o Al~1U D1aj_.I!.rD&. i..Nkl ~ q~ 0 ~ J!"Ib csLt em fDi" Jg nbertarmcs.sb I:.'111'. {Ii!1\! rIC31$!. :ltDfl~t. MiI:I:i:1o.. ti~1l M. Qwi.h·dok Solor.. (Jli: ma.. lrnhtrn:I:I~ Ar~J ..>I.. 1'1c1C!1. I:. ern p.1 kl..!Idm. Aoo~sdM.:..o KiIfw:i.t....l. 0 (..lQ~I. miii~oplWiJ e urn CIr:lll:O ~ oI!pomH plU'".~ ~ q!l. QIKlr: _ 0 kunW lim do N.~:\l~=tU:-I.Df:i..rsndc urn . d~ . Ct>IOO c~o' ..J14i' 'N.il1i10'"' Coo:hoxoo mn ~Ull"l_ 1iliii.Ul':lTilh~11TI&_ I' Pi_1'II 00[1 D..{. IIJgul1s. tjljl:r W II'l!t!1.: P~m~. >ll'IIplei~ q~r~ :l3C1a... EH ~U(II!J' ~~ -Ditall ClIIC: e. "I..:!) I'OOrI'riIlo.\Jldo Q Sd dd_'_o v a ~ !it!" fartl:. I!. &..~ ~..·~"wlude..JJ.g. 0.~ 1010 s.<r:rllh~~.au@t.::eu 0 '~'IIt lilihfl.'lng:l ~QI"ri. .~~ .mc tu..ida.c~roc!lfi'l":IL Ni::~lIog..'Crw!.1 po~ (1M d!!~ tne..I ~!!I'D.:l(jimom~=.iJs lri en <:MIlee~~~ desiJ. _ . :I ~~ II!nt~~ 0]. ffllgjll. 'E Nitl.rRum.ISt!'i!l !1i!i. JT""_~..t Tin!.JE! !u.l.lb~1l II ti"OOl. qWJ. rem H ell". . !rulllll ill 1lI.'e.nguc. Prdii)kn.om O:!. Ern !:BICIti.lI!lNIVOIm. r~i. d C pm.L"l5:timbos".j muiH:l.:KIll no.'n~' "..go.)l caae- ~.u. Q\IC! 11:50 oI!: jrJ.IIO ele. A~ urn . ~ D.:fm3 SetH. St.... . ~iz (]~ ri!t... &.'-'II"~ftCru-oOOUl. T.1'". piJis wlJlt 1tIu.Spo:lru:l.n.rm :jIQ~ Ltmpo.l\tiJkitr~Mil.. em 00 rt. oI! t(.~ C(imi~~. fl:J... il pciM. de ~rillldrtlli iij:u.V'II ...i.SIoI li'IodJda '" pll1l O!I qLlt.. e.«i:l'r'l'ttflllout.gu[J.l3 e WU.rl~ IJl.. NiJlln. ~~~ ~rto)? II . esc~iI.~i.ullr de Lm'bnlJ!.ls outraos" cs..II 0 PH!litlmtC.... oIi. ni'r..... Ov..~bl" "loW...!..bal~a"8l1oOO OO:lal tl. C1t1VOi ttllllrIDo hllO ao ~1 11 U poj"ijo 'I'. :lRIliIll ~_W~!'l' 'EI.l. DOC< .!! o:.""" N.::b:nbo R1D ...~!~~is~~ ~~ q.-Qu. c~d:I. 0 pow .ll:ioo.s ..trn.l"'r~ de GllldE :ISi~1!I qjj.!I!i~ . ~ prtglIiI..Ir.ff.~ ". w~ . flOl!o::I!u'1 quo: do d:!ri! Del- sv . 1..1.I]JB!!" 1111. . 'ffilOOiit3t.q.(.r]~ "..Oil IN:L i:!W>:J."tqLitlMp:J.I!:i.. irwilti1!m Ii llill"'" . d'e 'f'CI" arn lI1enllw 'IQ~i nh.l.[_Iiii.la..t.!in. So: ee uu que ~ mentifi. IC'rnOj.l:l~ Queal pet'<!:9 l1J quo eu KJll~ "I!.l. IJ I' _ q~indn :iii'll.rcl:a.j n piNi Eo..lLKI. ~lho KII1!1!1.j~ ft6 prn~d . I.~a'llI II (lJdml qu:inila . ill 10. J>oIlunp m~m:r!IC.u: nli~~t!lom 0) -- [Ptllll OIIlmdIJov..rIOS-l!:ucrrliJ!~iros GlIiniJo.rit~If..t!!!.W 00 'Eajll:il" IIlr. E. ~ tie lIl!:L (l)amAV3-:tC PO"(l!'. LVIHi:I qrnt"..Qc'll.a o!~l'ij~r o .iii pmi~~~!I~IIl:~::.-r::LIKi.. {joJ. ]l.[llIuWo C~ 19\'rn.ncn\ii"'_.. As 11M.l:ll tlo 1D11Il. IIDm ..:'.U iam p.~eoe-rcn mardloo .li ii'lih~..)!.(tlle prati. ~rn de ~rmT.i«o '1~ ~ liftiu nWB :JIlull~rC!.. seu l!_ Imba.c: p!:~~~ QOO oilN 86·:.':... ll"l1l jnllll_ 'Tmte-te eomo [) IILrn filhn Ii: :0. Q Pro::oYdl:~!1: vinh.nho l-e\ll' d'e.1'\i~ta .i_II.. ~tliI .L.lIeu . ID!) [a ~n Kutmdo. Ln.lllii!i_~ I. 11m 1:D1 Depoi! rum <iflll.'i {lImWIIo._':=..:: N". rnu!h~.~ ~j(l IOOIi.Qui:'m diz i!oBo? Os illZT OuofruD!i n_om~ I»CIIt~. n ('1.mo... fuM "llle ".IWIJ" n<ln qocria ). ~'dJ.corlI.!IuM Tooule tllM P3o1R (0 P""~iilCll.1. ~ dii:lt..in"I'!Io-Sr:.r:3~ u.iir.!io ami tr~ glM..a~1Io 0 D\Ilro iiI~ (I<) 1C. ~r:io 0:'1 .~~lio.. l1li11alra d~ oomiila.J e p:irl!l ~~~. !Jirroc.r:>D!'eIhO!. Ka.)11:1:".Qo. ..lIofp ilo ~o. oJ) ii\t5lOO ['i3. ~ "'"..q.. N"'" m". MlcI. llliii 00 f<. M:u. Respoolli~1..~ II po#J1!if.1I11.•• _ E til 't~J duas Illie (jiIeMl~ 1Illlll'lcieofl' Per Iilill!.iooHlJli!. milia liM ~rriJltmm.v1.nholl. S\.!..~ dill e:~i)Q. J. ooa.ir rouno 11'0.I!I ~Iilil!d!! do.ll!lI..g rn.-1ud :: o&l".s {}{I.1.. c~ ~Illid..n]illlC-ntlfOO''ios.l'.OO? t.o. a:tI~'lIoLn Sulrin ~"D9Lr ~O::II:!iii~!I!II 'U[Iil:mti:!.iI'l: os ~ihil.!IKTi(Of. a vclh .l' IIrnil!'ll arolSIl~. S:JJ1. Irilll~ Ijl!lt.dU'l' Uma ~qiW.nl~tr. IJlmo::otOll~ (h '. b!!illb. 1:1".QDdl".10. gumiiheiro.1'VOi1!I po. :ur'! rnllis f.. O~'qlIe:.l N~ IL~ L~ 10 11 .I.rWb>J.['GJonl'l:lr all!! Ilinoo '!.~I. dl:illlllilm'I!<'I. u!:1R urn ..5 liolo&. Etc d¢..~ prorur.j)Qtat~C{lilJ~. Aimb {IW~~jud. LIe o 11111.".!n~IC[JIllmll!lI""'. Se ."I~ comD ~D.::! nlilll ·106 q!l~ ~bo::~ ~ .. E c t~IO'l Ju 'I. ~~ n:kl pe~ittun.. :I.1'. m "lu~ II. pmlioo.-.001 ro:iti~1 TliIM ~jo.t"bir.Ir:t.1e. '1i'lIb.[<=' KaiLnI.li_1.-. 0 I'lcwo.....I!.o.i:q.:9roo ~. 'f! e ~pml.Oit..ltil:!if'!tdilo d&.hUit .. lJ.lnJc' ahll.!!ID. Il "~ .J.rn 11lUll 0 ((II!..xrlll ~~!m II:llrn ..!!.Elc: SlJrEi.1 Imrnm6 ins1~~Bm. ~okJ e O[IB r. UfIJ.1! I Ill..bl) !III. Ilm~m. p~1'. &k . proo.o pCIW ~ :!II:. ll.ida II:~ 4c N. pl'II.:iI_5..J_{: a:. S!irnptto!e law..5JI~ que '~I i:B.l!!l.os Ino rnt:lliftl~.!ltn!.. l!.. eu lI~ilo !!i que Co ~li.'l ru.lo':3:!'. Foi I"J~ :roro.1)ch:. . AiSim tbe mu.jrl1!lliiullll!rI!S(lI"'\llr:!i!!p:aDt'l.k: :o.lo !lUI.1Ig.of:' iii! :KJ rla ~r lImII 1i.ltla pO:I' Srlm!lo113. mc~ filbo~ do mmb:iJ!II:Il~':" C$I!~IIlonge. - ~ l1it1~ '!II"tI]!'. ( ~~OO Ilo~') che'golr ~I!.!IllI [) oW. D[dMb_ Efill i M'.m I!!"m P!'~t~i'!Oho.11 oomida N'a:unpl'lffOu. :-=u~~~~~c~a:~~~:'~:= Es~u. ~.. rom NeUI!I~1I IJI &!III: foi . berrcu Klilflni..o.:. :rI_ri!I.l ~ OOOlo. 0 ~~ sobro'lI.I'~i:a-ltle I'CSpeilO.!' ""~DJO:.atJ. dI:.idil cki~ 1!:1i.i~I~~ tJIIllllllU I'i!l.-I'b!IL"l!i uabalhilr r~ICRI' m:J§. AD (iill!'r ri'lQil~ IIl\k1~ dI. d.p~tlIDl ne!e. mer q~ IirD.g. ravl..... liJoo.ES!9'o!' .1kt!" al:cya.s.r'o"OKI pll....laI.m. Li"'.~':ii. MI< D mirl!rvQ.:llis wQm~. nu. oul'lll~ illriwo.'PiII~pOt':r. MlIl~~ tr. "..im 0. Too:~ paiCgtlillitll tllIl lim ~!l:dioo. 0:.: pO>'O. UDIJ1 ~:u mtWi. 'Wlltllr PIUII. A f.«h~ 1"o"g-lIt'1j:fi ~ 0 S!lQuil(! :ail olll.g..IS'! rdn '[I r. .II!: t1ioollo mllil !il'! liD MII_'nilo. nurna.. "lIie! 000.. ~" 1Il}~ oo~ Inl. m. patiIJ mim.ln ~ J~ IlUrro "'pan.'bIIlb. jii 11M! ITlIItwbo Jar mali? ca lIvte. doo cel.o0. 0 'lll~ r:k 1finb!L. dt:spedir d. I"....ccido.:!tnJiir..i.!I. DID .- :IIgr.-rllbo. i:" 0 Com. CIJill ty.Llfi..{lIri3:Il!: . Cvruo de n. NL im 'q..o.r'!":1 UIDa J.L O""..'-iiIlm lncl~ ..: ii. U~II par~1:: ce <.:. L~1«i ~ ~umilbe:'j. fll.*11.P"'"'IU!> II: N~l. TliI..iiJj..: NIP.. ..PEIIOCo!:g c Coowitlnnlll .~Iho 'il\'dhQ"qiJ_tgllll:ruii.n.D" h .I1I:DtM !!ifll Ul. il i.!oo..U~.Ii!~ Aflnl!J.. v~~ :b~I.. 0~ e ~1ImlK:1_~~o 56 :f c q.:<m ~5II~.m QUIrro 'l'o:rdv.b >'OV JKIlRU cir IXJI[Jj. q~L'i Ell? 1.~ ~.uo ~Ilr'y-d 'R.UO oqu. lii::lc do plvo. '. N-io" dllhlll UIlW ooL1'II.opl.lllO.a. (\!I OlilUll ~ ClomoQuo::. eln dUm!. Q!I. nizific:l1C: irdornl3r.l:1~ Nt.lifidilo _ 1i'H! ~r.iIM. .. ~ M j)CSSiMS W t.ihu <. di~:jI~ D~' dil!i~ j"ItUU~htl ftI'lI... KalwLi Awro::l'l'll: doi:t.10....e. 1<".: fuJu ih 'lrul ~!.~2I'IOO o! 3. .) ~ 1'lklrLu: Qu.u:rnb<> [J'iIn:L.."lai no IImb'-J ." ~M . oJ .:u ..H'fI'Ll1"rrirD~ ~!L~ Ng-lli:i~. ~[J6iNCi.:!. qa. Iho.:l e OO.o. Sc _ A NJU~.!.J.Ie. 'lur: 0 MIifr..:1100..q. o RC>pOll5ii.mdo: ii.. EIiltAtJo Do:..'oso l~dU lo~ p."U... p~GI!\'1.p"rllo tly~ «m1 etc.el... D~jJc . tltvjj Dl1iiiliur e:RSO[""'r ~ ii'rOOl~~J 00 EJI." JII. da I:IOO~U5:llo'1u~ t~~h~ DllVi_ob. .r0.~::::l:~i~~:ll~~h~''::. '5 qUiUilo o!: c jXI-. !'1M . (!.~u..""l'i'IPOO:jI 0-1i: 'o. t . ~bora r~ ~'\! 5I.:.e ~ i'!III!III:O ~te IDIiniUJ.!d" \lli~ MnfllIft'I:I..[o):I.:uil!..ffiIl. Um:1 _ apmlltoo PJ moS.bo!lI'1aY:l tli. .!J~M:lmaVll.ItiIobaThU UlJl... N!. bu. (.accO'II'~ l"~1IITc ~bo<l"bar ~~..e..l Diirto r.13rO!l.:iII:~.i. ~~(!.iln ~et~pom¢'!. F\ti <lCI cclei. My ~ f'(I'LlO(l.' 'IlIU din 'lid:! :rte~bcllll !'_"I_" ') podi:Jm Ti~ba rnmiir I~iido' . ~ -':PfQ¥. QI~ ~'lIlI.l!l!~ ~ ~~lIfl. . A 'l'Ioil".IIiit3 :~(liI :ill Z-:lrTiM."i'ile.::aDfC... tri .~ (!I NIi@iI.ru..tll.m i..re~rI1)iO- A. qLlIlrx)Q.'JQ~.~'I' rJJ!W..bro e - _ S'.T. mD. c.. 'I.:td.. r.:i..il liu...9.ll n~ 10ri!iG i'i0IM CI iI!_~'i~:(!tI.Dili Ii: RiCJlj:[.llu.lrolll tl"tl.o:::i.Wm!: ~ ~~ ~~rguuh.ldeilL!i. pffi\illVl3im m·~~l.-l.. que ~. _.1li' ~a. rnruntrnv:J I) :ID Coolun:.iI'::! OOIlllJ:2" C .~{_'i~ o.Jli~OO pt:1. cheLa mLllhcr'l:!I dn . tlm~~::t....111811 cnvi .~ p.o po:I!OI' MaY'lmMW jmill d:rigi. dlx> pa~.. WI'PiJU~ E.uma IT>.diofJllQQ.1::rllque p6!~ja....milio.'Id dtJ poptJ1l~ (k '11m.chltol WLrn :~ 7 GoIU'I'I TtllIl!!lf .0:. Ma. 't\I 1Cl •• .p. Niio i". '!'Old '4~e.ullIllKlrre(J..." CIlIt1:1nr.lll:niikirl) t. i. ~rllLmllT ". ra:.~ :5"resldeDto!l ~ l.J..! dlKl"." ¥iil.n. JX!ERlfl.cimfl" .ocrLlL '-lI1I:11J quinda ter1. 6 1!I"'. iB'i'tjc«JS! :oom.low. J'kJ ct'IUllIokl" d..::r ~" YU() ele n~"iil'.1'III tl. .il Oll'lll Yr.. .J[a..:Iil'lh:a: eomid&? O:i IlJii:Il5 fiJ~ IYD IIl(:rri'h~~. \\I!l.LW m."oll<) ~1T1c:rr .:1.... M~ I!.. ..~lIIi-"iiu. o..o -MMeu.1~VI'l~ oodiL 1Iilliillll!. q'UiC'r diu:r...ll. Tnzia hilt. !K! IlIloo por Y\ilz. 0.lminb. 8i:!i mlllhl:rU O~ ~t'l'ri1ho::i.

.c. .Ii!'! econreeeu Iru!§~'(! (I ~e J"(~"iI.ooillo.::l"Ql·q~ vi 'o'II.ni. ~:'IY:'i rimu SGi.!I [)3C1 ~ .bfC"'1'. .l. eri~ m se«i=dQ M ljfl:j .l1f h..£ Il.'Wo..13~ M.. i.. ~ em c probk'ma."U ~1IIl! d.x!s al:1tb . TfIIIl. '!. l:.::o"tO:'>....oo 6 :II:ptim~ifii ''I'CL .:5trllr. a!: A~. SB 50 pilrl. !.T WM. dillo piIIl""i.:~[j1CiII[ .!ffi ROO im!J~ tilllY.t~ lllotk~ di:j.!l~oo Ol~ (10 ImtEl. ~iko oe~ scml. ~ 0..rn 10' I. ira. a eu :1 L·t"'. f.? gi:ll(!.ilr a '[iLVCr UAliJ.rnr ele.Uilea b.ro prnfcDII'r .!o '" NiuL1P de Jhvm mmbCim milaulo'.I. 0 po:-qw.iJq~l.utero: de ~II.f'.IIIJ1l CI Com:rlh Rt:llni:r {l'!KI""'lIo r'I~'i!ir iI i'ei.iIILtJtiorRlai. & Vnlll'llrill ebcrer.. Ng'ii:J]~rl.:.e III rnesma . P:U'::I.!:~..ll .l:ri5to&riJr rnaOO~1l.::Ili_ iNg . ~ISQ' III1C: 'I'(I'l!. Cr.hili OIlil'!).>-SQ Iiill 9l!~ OOt1l~ L!Ill'b~.tt.. lk..ti~ 'I'M ~..IO_ ~ ~''i'..SCM £[.. ru ¥Oil illib.:.i ~ umil..o..I_ C1)rT.pci_ !lI:.rdi.0. do.:uw..a " 10 N""oQII lillh~ urn princfpi.."ltilidwu~ tun.tillt_ '.gQI~.Io. IC' M::I~'m~.e G COffil!OO3.II ta:ti~ MfI\"i!\.. bri:l'ie:i..1li:iru~ it .u.f..rpP..Ii .1 ~iI 0 \'ill!1t dn. COJ1It~'·H.llH r. ['Ieq\I!1i!II. OU1'[11I r~'i!l~. i.-~ de: p!!!_!iI.'i'II ~ Oio ~I'" (}omY'Olrt~ rnrh. ilrf'I."JUI:< fm.:: Dill trllbitllr... feJII\·1IllJ do:: coi:!. q. Erll I.~m Nru:i~ o.no qLili:~ M[J..tn::loolillEct:r.. ~ PIdlre sot-rgiJ-=rtlIJlfUo.i!I :Ill' rio 0:.: o. :!Ol'lido!1llW! ~ faJid(lr..II... IJ6>.I~ ~.. pu. tI!! ~s.r1ll'qlH lllilli~ ~kl")I~I~....DI~.IUti.:::kIo ! ill m~mlI.l!lm:j!S 00 ~1JS1l[n- glli!fflf~ffldeko. !!...'Ci" qUe:lO.il ~qgcl. e~ ~OffiO SO·5i.If~r.f."ill1rl_ E.:i.1.Li. rDli:5rJM). dB.n~p(]1" 11 Il.. i:I. M!u :. .[r~ecCU(!lJ!.~ 1iIl"i:ltrJ ErJ'I lfiltjl.CO~jO«l o:'QnJ!t'C'<:.fplmi.lNIWoIIli'.:... :iM sim.. rliJ f'~hll I\lIW8~ OlIn.bMld.rtji.l<_ E1t"~ <i . 'riK..qlij ~~~. Quo:[ ser .JM'·ez . Umdil. Oil re~.o d.lDmb.lI .([. Bp~ocI~ tllIllo. 110 ~ II!JVi» ".~..~l].'1 Y"IIU JoI'J Yin l>..~im e tnoo J:r!o'Jllao "'~o Flkil ...1t!l'. Ip_reOOcr.j)tiWllli!l. ~~~in. ildm'inl@.Afil:tII{flrlD1'lf~'I'el11'..o.:LJlI.!.¥:IIrLI Esoq"'''rJri!!l.. Q~~ ii'lln..'I'llIm .."oi'=! Ji ~ 1e IcmtH'iI~. diI 0 n~lIIl!ro de inimigJl~ 110ditiruIdlldc o IJi'CrioTlkh Qt'!j1JoJ i.Ji[Df o - crilOOrar_ 11r. 1IIlod& . Vail ilctedLm. ser .unrm.ll:.dill 'p.JK:!(I. dd""it.a.ICIigot. ~"'VflII'1 I"rutlloo.lc:tRl~nto:: b Jl'C'!.. ~qL'~r"l09 GOUIL'II'I! . !li~.. it<lern.U.lll:lrada.p!J•• tL 1tK. NlIO eon":!m~~rlIlAIklJd.&lljo !iohiL COII'I.."nilbciro.I'II-Il:n~~ IIli~Mi:lo.e lliiu pilr pt:r~bill.u~ . ~ eae.. I'Ojjr. '.O Call1linw!II:c.... cra II!ZQiSI:l..la-.) kr tii.LJ.I.ii" ~bor.!:IIil). DIMe quo Lifo n.. Tmha barb.J:.\Jru: .QI'i~.Gl.lo-.~~ eil:.eo rl!'t~r g. tJig 11m ~f'"'rw '" ~r.lllilll~lIIu. dc:i-'. :!!'). Aquilo ~U~ d~ OOIIlII:dl!l erR :!iIirul~ liu ptJIJCO!' O:i homep!." Ii! 00II1. '111.~ qu~ o.IIIf 5C11'I1fn!: I<:oiac. Sim_ WJi. O.P qijer!.t:!I!i.s..~ii!t I'bJ" - r-.o..... problema re!lpooo:u (l Jl'[ill:!l. 1h~.ec !1. ConniaDi2anlc..lo ~ C~M:!Ol'lle o oI:t!9~~ ~s ~ mesma fllll:llf eo Qlmam:!:Lnlol_ !ii} I fwt.:im fi~ (III.Afam:il dt Ma'l'lnga ('(JlTlir pelfl6 1.Np.~(]eri Co \'Ot.. Mllftg. ~If(:~~""<i d~ ro~11C(.......:.flil":-_ ~ cHmuillda Nlo lr6.ito. ~.II.I ~ ~'I':I...til!' :falfr mu~~ cois. lroll'i 011l:imbo:!_ ~er.nJ do:p<Jlb 0..iu . EiOOla'i' NII[1G111 .ut~i:ra_ TIillLM 0 pro-co :JUt:Prl:rno:tel.:..J"..rfA ll. dtullio. .i.-i •• N!iUllblil' 5. "lUll !:III !l1Je'rriIlM!iro!..:.s Hloli'l"."crll "IDdtro. Iij'lll!f' !1:l1 S~I.tbil or.d!~ o!) poroieswr.!: o! f~K1r1 V:roii .!..p~ oj.:-l:50'tl"e1e:t.llg.·mQar <..' te di56e qne n!io tpOOo::s ~nH' ~i~ plifh":era:m [)£ft!II'Cct:b£OOs..kt QU:liOOtJ. n~["!ll.vt:r 0 [lm!J!uruu dll.ti •.:IIl~Jlltprc.inOO C~1I..:: I}il i'ICI'"'O!.<"" hull'll~ - -"Q.. efJlOO['@ de tuzir ~rng' urn j:oI... A:i I:'ril!ill~ gn.cnlra:. JlCreKe~lilm urn JliluW ~r:o. wiL .:J: ~c _pRi-uJr. M~~1t. J'LilgaYlli qui:: ta .>!.I~.ILI"lII. -c..lo Ii:O:'I dI~ (los .!"".1:nfrV{[I~u.e - 9 iN'J.rJ ... r. "'"'Ik! cornill'O 00 KullJ]oo. .ll~1! f~ d.II 'r 'bo.'oO(i:. p. om yj~ I:n~irt.s. iI~'}n:i~oR'ril dii in1l:neir~ o:tIiOO ~~ TIJt~~ Q ~'!4 de: (!o!'Jir ~ri!-P~ ~!0J9 tn3. !lir'l<l1r.iPo.. E tOOai: riam. Irm cl'i..g-lA3'Iilhdru> ma~ eu WOCIMo G::IlIlO []IJ~ ~ m:ro~. ~~..lliP! WlrPrlIllrn-.~ mct.o.gi!.l'Iga.'it:'lillt..spL·ho..I rlIIIlri!M WN! pe.1111J. ~ d~'I'~ 5~~ OOLn IDt ~tI'fflI pull liClil'.Iti. ruiL:!"'IQ~" N.L.tu DJ:!otl 1J..!o.. Aqui'.~!Jlo:i.mi~. \.lin r~~ (~Nll!oi.<) I!Ji:rnrus lbeiro.Tern de 'k.llb".''iQ d~ 1lYk'"1l U~ pl'l:ltlf~r q-rJ~ YII.arna poo . que III J.IIoPi:rkI.mlj. . ".fI COMoKel" o CL..:o:. Oo:! crillllY8 "I. proI. Ill! pili Il oINlv5r conl!r II! !l..t. Falau: I1.. Jill vbr. OO.. hi elliore Mgjo!o o!ll K:j. .pl:lir. oo~~.m I:jLli.a.-:Io r:i1~U o n~l oon"m:l. Q M~I.1B Ell nli..:soi:n tsOOlu.o .g:wJ[j:~.: oqOO [1.!!C.~ T'iQ C)m.I8aS Q.:: ooLro n..!I!rw:l..:..IITinl. I!srOIJ Numlll .il. milo rJ:eti::im': peDQfll de""!&"11..j~w~.tbOUlrM ~ ~1l!!Ui W qUI: '~ll capaZ ~hla lam~1fI q~ niO m P .. St: l!I~ ~IlUi.. 0 t. EleJ akJd:ll ~!l.f I-pro . ~ Jl'O'uo Sc ti'l'~ .. [NI.liUI.::n...:J OOllloCtil \o\lI~iI d."iI.iSllU .~ 0Il . 0.sCli.CotmD1']~ &<:htd.VG'U polin! emrc sioo. Wi:>BiIn.!.II .~ oeupae. e ~l~ fog.'ih"J'.lmunrJ4Il!.lLr mal.:j 'I\It f.itt... Jo..:ob_ " . \III"hI H!IIlJln:p.q.oou ~ Jet e a ~~ ~1't'l'(!r.Ujn:" dillll_ Podia o.t.!. I'io5. H.!I:ru-dut:-. ~ Mil f.~. r\ ZIlmbJ.nmsr:Jd..i".oNgul"l.fIi iKIOIIl~o.ilU iliO'!!ILMu! !I. rmti~l...D.:o. QIJ . pnrii'l ~N~~'.m1111!:BYII um rnor1[!1[ (III m..:!'l! COD1.. coonooter I"IlIt5li:l. nib ~I)n'lwce~ (I.. ~r ~r~[O!I: :10 iCl_n a1IJ1lr ~Ibr.t(ll.'o.. 'Re!i~ruIll!.J'Ur oom (IS CftJ.. ~r~Y... Co Ctl"JulhilSU. ollum Aiin:iJ lIt!rt. 1I!Ia· :II~rq1~ qlle lIi. p:Ln". Oli'. lJi!. n~".U.\!J1II[. rIlri!ll i]o Com... rrlrur ir\l'l~iio 1r:'i~~ ilr.~.J: C:'i1!ou.1mil. ~~ lJo. 0 NI6"''''li ptf!ciS. ~ la~eI1 0i)M\l0:44.. pediu mrorm3i~ ~NC: de...qllo:~dc".:i.. P.l.Ci 0) pruf~.i ~l~~ t :II...l((p.:O1P6J:!I"''''lrn oa utntiiii..5niQdi~:o. ~n. "M.b .. oon~ 1AtrLb. "'' '!ieoiT. rn:o.. A.EIL P.. " n(lil~ (l'U . .t:.COOI>I:.37Nio 'OOPori :l.Elt'~II...i~Q~ tOIi"iOOtC:5le....tWJ m~.Dill rn:o. tpil"tJoo Ieri!. IIIi!':id'1 Entw nilo? Nia.1(111TJ ~a"". :£ m. .. oto!m . nac .l.. wm~1J r .7-peIj(\lr.1 ... ~ub1llill &:: "'~p~ pil'" o.F.!'.. Ye-Il00 ht..... o.or::r . oil. Scm qu<: ~I [ill:: OO[]JCJ..oii -QUo!' ~:i!"iI oen:~~~:::~~=5M~~=~ "'''lllifl (I ~ nlio I'd ~:&d.!Inr.! dl.i.ootmlplo .mI ..O. t. am [lOr. .c:~."..r=!l7...'I'OO ~:l.0:5~s~~mi!ilaRs"'mmd21C1d05OO11bt~ N~ II C.3fN1:i:: E ~~ . coanedill)!..Oll ...."". <DI'i EIJ pilt<:i .. .. Umill .w ~~u Oo~!i!. \'ilmoJo5. E[1!'!'1blJ~IJI...iJlIo q].l1)!1 M'>t(l:tIlIlYl:!: !'IIIIIrrilh~ll'I!I! NI$Olil~ ~~ili.'l)1l'1 (Il CI. Or OOUW alllnOI...hving:! ~ divertido QDIlI . '" !ruJi)_ LEI.. nJD L'II~..cla. Ilko Poi .'Ilt .ij1i. d¢ w~ i'il'.i~le 0 fugo da.. NlD..-s..nllbll.ro Ell n. . N~.lln.l. u~ dob. "'UIJ'(IJ oki1~[I'IfI~':DO . dlrlc lIwndo M pRi~ ron. 190 ~maR.l.0(1 '@C. q.(l:g!i! Ufl'I h~~& 1'rI~!I..!l~ \~th. pi"(JItlC!.q~ iiI!. ramrru.. le:ipo. 0 perro de ".Ii :II !I!. So: .~".KInm .ll 1.cilo oC'lII..'!!.uw!nnl~ ~liII~ ml1it!J1 Clllrl'll6~ r.'iN~i!!i.L.O. i~ r ~ In~ p '::J.li!S~i!kI ~~!!iin"=~~ elf::!:.. .rill _ ..I_ t.. a~ ro~ b.o.1 d:~ (:'mo:llr."'(olll .krlj!!!lJoo.) j'l..LlJ..\·tn.inio~ii(:'iJor.. wig. IiIl.li.>fl'-tc' -~rC'f.....:ufl'lm Ijrj.5D t1J~r~ dll ~.Ill JflJ. 'l'V'ml 11m lei .! dol) ~Il ~tQ1".I~ oIiro:CUi~ um J ruagm.tc.l.? ~:..-:Lmbo (looe d'la~..: .IJ. ~oP'd!! ~ B QoQl.:: esI. " .l[m ..'!P!u1iVY~· ri~..t].lmw ..i':II. E. n wn .tll": 'iii (Ir:o:E-Ci:JOl"l Di:r r~u ooln 'lu.... mr. d~[Jljl"l!'i rom co(:co1'lW'!da!'lle~.o....IJ..i :.bnnros d6 p!lu ~ . t6 urn. Jl~i!.. fi:I ~wu. ~ N'Png:I!.1' ~ URI boc!utlco..l'!KI"n'l!: T!. J-.!ll'..? ~iIo LLlliL MiI~ grimd:.ll'~o.o:o. ~ T~llibC-m j£ 'tmOO 0 C1tiw..rna.m(lo n..IIIlld. ~ eem \!tvi~ ueae iKj!lJ. fol oC!!Tki ~ .I!:Il.gll b::ui:l.jg'I. . ~ run ~ Wi • d.r. nUI:oo..llli~¢(lDr .taClrdi.k. Cl. l~ ""~ p~I'!O:-.."Im. vo .liffi~.r.5o.. est.:r(l1i!(cr~l'l1 a oomillil... ~ poerJ1. f.~u eseoie fiqui .. pidi- eno c Dr!>rHiil: r~~ q.l S N&Uilgii clIiOIA'IilI.--m.~j:l Dluil05 qll..... paru l. ~iLll:~I!.1\i:l. lIliH" CoO[o o!:tt..~m e ~ll.. M T.C!l!oCDCQi[t['.mj:l!.mp..~d'lftl~.lrUIQIJ~.: IK .r~C.~3:~~~.I~~!"). K 1l!8:IrSii.~ IJm r:rot"t!C~ mn pro.*.Ti\ R:" p.. up.001 doi! PIIucU. t:le :liJrirr:. !PUll 1:Il~. aJn.:u. M.JI. pequcnn c cat!. Nllunp I . om.ib:!l .1I1Ir. Espero) ~lilIo) que ·nao 'i.lir. .'i!Y N~ f J P!"~ ~ [!\'~ ~O..l {l~ de MlllliiCii:IIr..iiJm!:icoo.':' NPlniI 6coo . o:Ie.!It1WlS l." Sc: clie: lill:mprc cl':iL oo~~iQl~ n" 1inha.rmmlrl ~. IIIkr.Npllg.I.""v f'l1~.. do.!!A." JU~n:il<Jo:l:" 10i luifl 'lU<:1l1 [J II:I...:Roi'i. ~(Io IJlfiii.lllo ~8 foSJ.. E.Igl:OOOl"II.o!i:l-ii.6I.intii n.iiD cle. .te~ J:w.lrn~.:t.Ill-s!1 .r.t_ t!!iLl' 1:1 C(iInM&ioi~. ~~d ...'p.=lflttM:avim: eer. I:j"~ co !i:pI"C~nUL"II1I :RSIm~ IliI:!zlnlw. ni". .. reu a bix:ll.1lo tmhl !II- E:iLiYI:':t"."lIIiim Nl!iunp.~tr.I. (: mtJ.t'ii.lidlil.mk. iMl) oIi%itJrn 0"1000 li..PJ) dolt.1 d~ ~a ..aJi.r.~mp.n..l~ ...le.ar Dill rdl.J di::rroJ almlda pan D p(oI~~.over 1i!Dl.IJI'!P ljll. E r.Se do:l: GlIo:llIlr. Ih..I. OiArro(J maui9 par!! CIll'inu Ma..ilI llium probI~ ~pertll' ql[l~ 0 fe1 ere IOj i])Ii!OO? 1 \H " " I.!::Ioo i:ri~DIj. Quand."UII ccnco 0]0 N'gunl!3J. ~liM ~Jll! ~T!' l'>:tf~ ~n!..r(l. ito- ~g'IIl'I[lj1 IA:n1i"R: il'['1IK'rl:llnl~ wrn '" li!'iI•.j. .Ii ~'II:IHlII...kt m Iiril"Co OwrJ era i qse nia. N.. dl:i p. Vtl'l'l lj[i) ::!bII.1:1. niio (1.mo: ~O:~ !!~"'~ :& ~[lmlll'lMIll C[lIDILll!I'i~c.ntUlm.:<i'l'<I CUr'rt(:llte. ~. Mti w.rll. :lQlloOllHotl' lI~llo]-o. OJ II. 'II.ti!§o. '~ill :B.lt~n~ pap m~fl.ilntc a ~ Vul~iIr ..piJlJn~(Io PQ' ~ 11m nSl Ilm~ iNl:j~H I'tIllD.lhl:_ 0 Ccrntilu· dLiolc:.u '6 Apffi1im!lov.. 11:[][le IQlinh... _ TiD pcq1OO1"tO e..holt "'riMi'!il!~' O1.~!~ ~~~:~~ ~cr:~~.ll/'~ -da e:s..~ OIJ~Ld!.::.a!:I1l. A:!: oeo!'iV~~ 'i!~ti1 !lii'ilil~ .!. 00 O. @. I'!.rno.*. bmo.lmY<:iirLiI-r-il'.iro oonllllda. til1}b.ilil.I~~m o.Iwi.)'I'IJZ. «om!) .~n1:J!Ii Q ~c ou d!' ILia lrin~£._ £miD. Mu .kJ 12 A ~lJl -err.~ . Eilqll:'lnlO Q Nio.I... OlJ. 1jIITIf~'.VN .(QafidCo_ IJJ'Ii.. poll de COitIO Loi.I:a.0.. pionl!ilOi.l'll3:5: iI.l'. IIln mminilillUlIIO blil--"R rra 1.'11 rererue. i:mT10 m .. ~IDcall!. ~IJ 1I~"uC:w IIIUC The' en&i· dil . . riuruu Mm ..o.'n. l:lCl~ . l'IlmJlHlIJ'.J.. '(MOI' flll. Nil Sc~~ ~Li~E f\). t pior qur.lf . pronH:rili 11m iIItirqtro. ~ In Art ~J.. .Cl nos ILlm1:ool:.-c. M:wmp 1I'U.~"1I morro...11.~ ~ dO "EQr!: IWIo ~Ei i!.olro .IOi..:I .. q III! nilVil qrlilt.. c .. LdIu.1'1 g"tlro.

. Olljl"l1!li.ar.I (]i:u~r 1!D1:. ~Io Sf. NjplDg. side (J IU..w'lp. e&.:II1II rio.I:!:l.xi [~ PI'Tll!:)j:l~ ootrQ D. :iII1!"WIll OOB3. ]'r.Idc scm 115 IIoITIIII.l.1' ql.Ch-'". POOr$ b=. N'~"'ea :j.'I:[I viDcb P'ln J-.rn S6 .riJiL-i!l A L"-CI1:!1 :!lCIIiOOll. As ~~ C!IJI... lm'ji(l.l'lLllIJoLIJ-tC.WiJ :t6i.. il!iD~ li. /aliD$_.ilm~ ~ 0Ih u&_ 1'1!.1]10 ~ qucir.JI~ NIIlDP ~l..'!r f ~umo!.l"nl .:.WLP.~t1l1:llIdisiilil~ _ btl i1L~Le."..:r""hll.-. . 3~Jt'1i dr! rude...u. d!I lX'"".eri~.: Jlu.':lI''''1I iI~ "'oordllYIlI ~ JI\.i . j~ tiiilta.1!i. <bIk 0 S!1p(II1(>1I Icria~od" nk.o.uor::~ Ni)o. jll.<:~1~ ]M!! I!:::il.... 0.l~IJ-~b~ !1~ -=!l:l!p:!ld.M ~ Chhvala el!'!p"~ ii 1J1iII~1' ~ Qj gi~i!- &10. (Cit1~M!a.!~li 1I.ol1..-!e.IIIillln :II ecen.IIkil)..Ii!! o!.pn.!lr. 0 rap:v..runouoN._i."\I.:!i::ac Chi'llIl:JIJ.lJn(l:i<.. pmrl::'i!!I'U ."I<:..""j~ Ic. III escete. ~tc.! DIAh ~ "" Ngu.~p.: lllllU"i:! JM.I. !!iL. _ j!!.r!(.!.~.. Liiiha~ iIe <:::§Iollnt' c 5t'l'd~:tpljnadllt.-lo!! ~~. "":"'R.L. 1I.'Qllli_d-~. pmkwll. 101M era 'Ilm prOOi\:!lrla eDj. p. 13 till vi!£U ~c COOl :II Bste.. "u~J'j{. 1'1 bat~ !)IJ ~. a 11[11 :!{i1D- q .mlrq~ Li.I.11JQt C.1~~'0':11 1~11II 0.1<1 . nInl!:l.t':!! .a... Rio ~1I.faa eje.!. A ~III ~~ 00 . ""'~ ~1'lI pUll Ib!rw CI1:lo1. uma eeue.i:E!f>I.!. .a~ dell"e di7..". 1u. a 'Co q/olC' 4:om::u 1~1J1c. 0 pl'!lf'llmQl' '"0 CQmIU1d:Jnj.(I:!i..II.:liio'li g"'" ~ pcJ"'" que. A.I .:~~~.!D\~ I-\:F.rnjll""ll ClIJI]I II.. K. niO r. N:g:''-'i!li'l ~f'il"l'I~~ -Po...'ilO:l I) Ql. fu6t~ ll.! 11. eteuese ~mlll rKi1iil parte - ""'r."\OClin~1II :Hle:.ia. Min. (~t~[l dlzia Ul'iikl-. o -LlIe!i.!.iln malx IUrn~_ . 'El~ e Cti'ill.cillblTlllm1 - rom.)[!:v~ D~i 0 ~ t"'rml~ _ n!t~ ~'I:iI.Ii.9.. C. Afi". "011 ~L!P..[I. f~~ ~jJi":Id(p pow Pfll. nio [uilll JlRda pd:ll1i 'IT.[].ia. ...b CiIIt"1llL. . roN ~i<I! tom L.}r . nlio uu pnnli ~II. tu Chaw qualqmJ IIiOO m. lltic..ytCL1::l~ oonhlll:i." j:IIOII'. IDII..-ia numll. "~cnLO$ 1:&1[."'t p. p~iC!m~.!!.. . scm Chi'I'UIL10l.k"g:il" ~ I'lllit!.. N~1Ij1 ooj)lfi.!! ~f~pre Ulii-k! jJeiU~ (iii ~I'-I1~" .l. "U.. Os ploue.. '!:i. p~.aOr~=:!€1t~~I:r:!Ii'n.Iirrl~ o[rrioortil. qtl!: Aqlli:lc 14 Um comlJ ~ .. parqllJ_e dog. -tIIIm..j~ \J . ~ .!:~ Icgc.. WJ.CLlsslc. C!i~a &.Jo)I !. a~'I.J e.rJc!IIJ~ a R-e.lAIdlVoIID stgreOO.:.~ born.iIlI5e_ Oprotmol~lgIIIltou.. 90~ .i~oIli:lild.!!lJe II[l!.u/.btr. ydlla Q 10111. :nlo I!i:i ddrndki.i'~ ¢tl ~ml L pt~ L/i. ~~plli~ ~rn. . OOIDt} dii.0 aroDjio ~ lli:rius 0 ootl(. ~inIil1l'K.s.pCi:tO 1M"" (I prnf. pre:p!l1'a\ii1.. ~IO'llr CI Cli~ Pl"OCW"OO d!l... qu~ rtr.Itt ~Mei Que m.(jIJ. qu~' PCOMl'"'!!I. :I. . 1jI1J1...... =i OO~1I!l fl7_ illln.qU. . rome! c:k: fiU. ~ rll1IVIMIL.ff". ~\\C:..il'.1Q.'~~iI' ._""-r..h!ll oC'..!..n.I-Ihe.I..I fllgiu..~ ~(_l.#.: Cili cw oCiulLii dylli E~c Sc: "'Ibu~o.l.pelUUU N'gt111!... ~q.'I.IIrlll.e:Inp"" pAr~ 0 ~r.it1l 0 pmi"cS8ll' ~t""ll~.!!! I!j..U... ri~ lID Lnllse l]I qUlc :k': piIIi:I. A.fiI. ~II ~ ll!o~!!!.!lI"ado. _ ~ Q mlllti.. [[I!I . seL !~db_ ~IDU Clllvu:. ten profllftllOl.!~.)LI..":ITI_. -Q111£etill I'-m e bcm de Idduo:l.'!! Illc que .~Jh!! 'IIlnls.d~nh~ ficcu ~ lIi~ na. ti!.luplll ilU pcscar.1n DID' r1l1 rolltilrulili ill repLiOOu ciJalJ:lI[- ...:r? i. I. :!I ~I EKl5 (!'JIl1..aqaf!'«£Y~'-C: 1iI.I~ ~~II. illiitn !J:I~lILifl". ~lIIIkI:!ilti:L :LffiY_.ULaJ!-ltI~.l.. _ :c !.n.~g.ILII":.0 _.. J'r.I:Il1&.l.I]OO de: s.iiIia I. Cl..(!.. D. ria... ltlTilJroJl.ai' .'i1i kim bom pifm!:iro.. O!.'lB:l"am.Il.i!jit.:l1il. Q N.. e.or ct1~k.l11!l". '{!!IE! A oolle'..I.i.. [lgUmtu quc ~k . para.'iIi]o . um. I B N~n.o Comllr.. rn:~idc!].!I Mu ¢lI!'-fnoI! r.io tmh"..tE ti...IP' lPre!t~O.i fl'L. 1P1I!1/e1 qUI!! 1lI11~ ..e GS dols .~.. (:011011 Cl:Jmll]u'l~nll:~ U MIl'll"lnga. I.'Illl~ _ I}!l.£ry(l"~o.(lIl:ll. i!W~w.!' - ~ 15 O:s 'I'IrlIi.[l trlL"\)CIIl-(].n:tr_ ~i. iN.. qgand!J.l" vci~)..a . 00I'0C:S«I0. fi"rof-e. Qumu:lo (. p-3M m:ili ~]r-ri!.. oCI fOiI!. 0 N~ntlll -t ill(:a]WI..uQ (Jue's.pro1l:1&1r -:au Sod .iUl!ltQ iboo.. dill! ['.:oocr_ .1~uat.~.!.I!r00 00 ali pt'rtQ c yol111"1Im.vrlm[~.JI.Ou. ft~ ..we..&:l t:JI(. que paw per- N~n? k~JL[Jt~ ddUido..o qlll:l Nl!. =ru'~d!!i.&pod:IIIL<o'" ~uiCi" :j:I. J'. O Nii!O ~:illUII ill Op!Uft"!dUIkqtalldi. 'I) camereda U . 6I~ ~ IIlll .sf' 'IlITJl"J e 00JiJt.lnillo-.. }. rt!U e~ .!I oCMio'a " IfII. 0 N.UDSILM!>!=..0 jove ~~~~ ~~... oonjoo!. I.:. NgUD~ ill Il Plsru peM ClDm IIl"bllsn .!!_ QiJ. :algUln dd<:s I.:. COrdiIVl..lI.:u - Ctli'l'lJ.'!t9)J. "'ilIC.. M'I:O. lm!i1 .aYII: m~!.IBI wm. C<:IisiLsquc nlio ~..Li1e: Como t~ rofrW!_~ ME."EIII..£Ic:I~. rlrou ~ ::I oJb!iJ p..a ric...r:t!I~ 11lQ~ f." F~1. !i:: i:~nrw:r_ A h.fl..r IJ !-iFf. ."" :L=! I::<)~~ FailS muil-o j... ~~!ll'IIbilil dtc - oomo pulk::I~ usravam \'Od!~ ~®i..Ali :tinll ilL~~ Niltprol -w:mlJQ oon.111. :l!ltiCJUftlr lIluhO'. por i:Ifi:l.ivw:l~ ~~.u.a lH.L'I : ~"'1mL II[llt dllhllS . ILiiO pudlt .lJ.._:t'I!'·.g!II ~p~roll. tr'li oqWlIC' um ~L-I Otiyui:J. -. ttiu_lMSI.l!.ve-e. ]lCr.. 'iljI:.o f91iV1l -dQil ~I'W de QO~!.tu.la ~. mdi:1(>!' &0 "li"'c !y_ 1\. ~ p'l QI~~~.!i..::... ~"::ndiw !.CI!01mllcie. rar q!llc dc::J.. dis!oC UI1I. Dill!! pOOl!!i.il!! -.l!I.I iii. N.-e.1I-1'I -c :L~~LV9 1!l1II1:!E1U.!P:j. Qw.I!d<'i qLl...s.:.ilmll!). C Clli . esaram N" cl_111 ~!:ui~_! flCl!.Ii.":.I:iI.:c"oljui:.:-1UIJiJ I.unp.foi. ~ ~ I» ~Hlb~~ I!IO NI~n.j!'. \'Iilvm~ ~ uvre. Ma£.lInd!J E 0 ~ro[~Rl[ 11111& ~u_d-ll.iI~._ J..lI~~· ClUtl"9 • V~~ (Co 0 tillbll dcnll"l.1111~'" ~[ tll.O(l1i.A ec . AU .1im..- t-i".e CIr. C ~iiQ II!l1OIIf"Itmiiil TiILdn. oo.l :ill M.O ~ i"lIiio ~nd~.:.inIIa I. 1100~1- Ullin. Hili . de 01..i~ncioi"l. Po d'inj:l!'!!I~1:3I 0[1 PrW.ooOo chellOu Co Jo.reJ.. cu nlosllSpe:i_~:.{j Je"'~.oj. L!!J. l. hOlDCDJ. que lOPitil 'u1 qur: foW:! tu?" ~ rl~o .'"j oomida -M (at-a..-o.. Ill! rID .. C'JUvunlJII ~-I_Q imlltiu.~ pcrTllda. tciI'J~ !Ii.:.11 ~ sua vida eo limbo 00 Ne rim...ll a~. I'~ '1~ .. AOOIIICoOC1I cnlu. ~[ "PUr qUill ~!io liiMUhl qllr: til.iiil I~ IkI qU:LlId!:! 'fig !lm p.-:t!:i MiS..'!O"!. IClJIII Se ro. Cli. Q Cl!. '::mI' gr:II.t.vJlt~lc... Q C~ru.. o profmor disse: "'-I :r-~a~m.o lli::tllft_ "ilJo ~ g fm:!i"~io-r • .o pr. .. DB . OOID.lCID'il illl~rngiJ\t"~ lliqm (1).:~ ~" FJCirlii'i:J). j. M.. _ oolllm!:!1JI wll. f"Litirou-o-.irolxl!l .r.t coitaid. IIIUl'lilo . ~". '! I~!ttb. cl~Qi@. Ach.1Ii..Il..li~ mw.!Ii..~lUIgii . (00[(11.aQ'liC'I00lLIIgffi!. OOfretQ.1lo 'i. NiO!Jfl..ln)1 i~m pti'" oe l.lIdrnillldu .. UlliikJ IIbi'.~ E!.Ii-ll ~ fIJi ~tflb{.-am "Kltl'u>:i..ii:.~_m. nee a . .D.IlzLa il'.::JICdill.. rlada 'IDtil!1l Imrd~ jA ~ ~st:iI:..'!~ iI'!'~ 1I!:I!!!1!i:!!..l~jal :I.": ~ L~jb~ AMim e....!1 modlJ. EM Knlll. _ !"lOkI.:tiamoD 0 LlkivuB11I.r.Itl:H'.:..:1!.!tltit!l podiJIm :fl!!'~i:!' :I.t n:. d.. '1llel!lOU.--i: qu!!ll.'I [i.I.lltII!.g. l Qnli.~ p8l'iiI :Si II'..iOOO IN:!!Ixiu.. AM. fS[3'l1 co.am dOO bani piondrnH..1IiI!1 !(ij'~tl~o!I OOfa. 1IdII1L 11il\'. Chi . OOIllC'~."I ~th!!! .quir... filii':: iii· [00""- NliU KAhiItII:iA lI[~e"a a ~ N-io A 0 ele ~ M >®de Tmbu.. t trlitt. M.giI!l.} I. i.Chi\.I.~ hCIII"'.!il..m Q Ng~n· Nio rnh..: f!C iIJ(!.ill~ O=roj~ Woo lJprnrC!:Itlr e de "'. E'iCIIJ:I. pal.glnil oe \lOt!!.gJ!!!" di1. pi:onciro!! tir1biD.que..lcntt do Cumltl qli~ qlR. K.. ifl:!ll .. c.: ~lICfiIi oi. iSpcr:I CjlLlG ~ &!Il'lrol CtI'Ir~~ .u!da giu 1m d:til:l" boT.'\... ~ " jiidfii.~r~ ~!l. .-!. pOi!: [-or.!ir). N.:k:~ ~I.ndD fiCll. Sabill que tiJl.IilI ~'eHI(I I:tImbtm NGLL.~...)u. e. ~~ruoil U'oWL~ ooruida EJMI1 (J proI'l.:-M. CIliv'\Cll1 C:r. NJI~ - ~ iI'oI::. do _ no ra~C!!illliit IJin.LI!1&..\0.hj'1.i fii:w.!tn ~ mIMI Ilm~l'.j_1K .0..p~rgwJlO'IIo. ~.ilu .l.""u[lf.~..ffi 1!m!\. N:I!tlJ~~. dill rocones 'lUI!: -l!k5-Il:3Q ~[lhtciarn.ilIr:Di'fit1! Iii 0001 ChiV\lflhll.[l.. "mao e. UJIIl~-. Un~_o i. nilu Uniio....j) . pur roi de . IIgDIlII n:li() encoseo.UaVJ.!!.[tll'oo\i __!iPllO.. eaquele var "'0010 '"II. olD IJ~ ~ di:e :pas. iI'~rg ~ o!:IiI ~ ~h:...'!I ~ .:: I.VIi 08 olhol.lhco'1'"'c (> lj.iullllJ Ul'jij.I . Viii. pa~r . ~l..'Ol:ll 1ilOi.:.lhc. ~_~. Entil.f'lpn~ii.le -liillcr.. 'l- '1.o~lcm. !l\J"&e ere c 1D!'11~.sU.l'Igllt~ -Ihl!: (.) - De.e MiII~"ll. CIli .~ iX'deda inIn""r_ M~ s.::1 ""01 n~~I. 'lL1"'.@.~1ii1Ll_ Tmi . qII'.. [ia'l'l:m l1ni~. Ol. llfs I cenverser a ~t!. mlllOO l:ia .T'.nl. tis.ft1I!!!" I.ll~ 10m deveriam rrul''''\¥!I" moo_ dt''IIin libci:'· l1ffilL i!:RDd~ ylt6!'.. ~llct.c (:hl'i'1liil_~.. ..lma ro:is. Eu ~n.~. \j~ [a"Z!l:f CIIIJII:.o o.1I. M!!m ~~.tl<.~-..po. PIlrM'ii. . ~r~~.'''':moq\JllJq'LOl:1o[nj". 0\1 tam YiI.. da 'lin ses.6.1.e IIl.dII Otivuaili.d~nlla..u::r ""111 r'<:lI.iI pruCII.. ..lf'fdL Gllicu '.iul:~crCJ~~ t~&~ =v'~U: c.SUJL'p ow.":1'111.. U!.r.. n..rJ_1RT ~_li~ o:. C!R l1!~iQv IU:!i (. .I!. para tavar r.}_ U"'~o LlIii.3.l !J C!!l"IJIt!Il~ r. . 0 p...IideF. qj\-"".I Wll d~~ Mill:!: ~i3.nlLliLO leaJp[PKlllill!l_~ Pcdlil «In!il-linl'C[I:R:Il1e piLriII ~c:rillJ 1l~1I.il. ~ pd:!!od. . cril!.I~'IIIIP ti~. JIi.i.IHl:liuz.IO. a IIImimJ:l~OOTII.ac~OOI..I" :"..~....l.rmlL l.IIY. ." ~-tLI~~.:tar to~ N.Il:IHI Mnll1J:l~ Mbc ~n:cba". m~~iJlJ. a ~r!l'"l:r Iri!..lrad:J ]lro:l-ll:l!lOI'-CI!1V!.'iiC~ ~p. tI N.al - () N~ \'j.m. ~ I{I2 milo Pflrn rL~I.-. Q 1!lI"1IIurn -I:f"lil'ti I!!limrnl" :!t {fiiil ~i.l . Ihll'llflS ceaotn.". lJ!:L~!) !I~~ Oi \lQ[!JQ.]!a.a. D.ii ~ ~l!_~lftI.'l".11.ilIIjiJ!I!J~~.tc..lli Uouo..&'IJ!lTIl" Q p:tlIf~r 1100""11: K. a:J.-ol~'flIl'l_ Pari! bem dcit:OOrl II RI::''WIlD~k!.lIII. Mil..<..JIJA..abi1 QUI! 019111 P'IIra.h.. N!UCJlji ~(ie }iodi._. lJniilo o proIrnQl A CSCiJIli j.iodQ.:~~1II. 0 191 &.im-'l lInj~(I o[8!i1l.I.1it elM' ~""- Acarou !.l'iMmi.1J.s di:ur-mo!! ~'IiI! . MUro.o!..!i s:a~ 'Ie:r-iu .ilJIo-SJi fol i:Gr oom-ilc .'wlrn a di<..i].IIllIobi~no~ -Ie ~0lJr1 0~ ~ Chi .:'o.J.~ "Me!lllOi LPni80 ~~I. Uni~ m:l.!po:ri. epor!WDcp~) em FIEIII jj !oooo iU homUlI 5iIl iove'" dD N.i-tL n.z de aww a.JI.w. 11 J-.:-r~unLti-lh~ or.e.llsa ClLiu.B.. aPf-end~ Q~ f!'3~!tI(I ~ let e. '0 ~~~~I~ qg~ ~l..' ~iII· Qo~. [liill l I: qlltru !I.tr ["'cli..II11V1. - Ollell_~M~.- A!flimlK!..f'I dc'ilUl va --Q @r .] R.I!I"!Yl! i. fol " OOIJO. .. ot[..~r. do '*\1a tDo .u:.~:l.i!.31 ~ ser d.!I_fll nl!o ii:!~ rnlo.guOSd? tr~~ NSUnp.lois III. '101Cr i. (¢rt·BS.~a dB o.OI-. lIittdI er.!! .do e~'I'idoo NI) rempo do ~=ioote oom~ pet!) MOo ~'loo. Urulo 1"1'. mulhl....ltm tinAD n_:1~ q1. Npi!il!j nile :9io l!:~boI.'IU[]~.. i'JrlTll.:u vi 11K. - NAG ~~ NIjIWlU f.:ili.n-"".._.~h-~[l-()..rill DJrncr IlIIn1 'NJUIl.!. <:1I'f11.~m dlli iill! dlli PrJ:liidml~.tIilMiM:S.]1 0:: So \'I!z.WBI~. ~ ~ r~5D na. wm~OI\I :II Ilar-l~poolapfs todo 0 oo"]X'. O$.)])01'O. minhl!. Pr~tJLt~?o!.AqOl.:tIi.!l.liy~ oh-I_h. cit (j.Ilb:::rtIll"I!.~{10 era cacae.hjlju.DII:III 'il~ IfIll~Zi:llsar-l~.'i. O.n.

rl1l.b p:lnld..:IJ .1p. .:I!u (I 'w.!~ dn.ilt::'~' . Tin.:. dcvaLa ir I'!IlI1l ere...m lIIll . r'j !'[r.1. Y!II torte.bdQ~ ~~~~oo o.s.r. C II llrei .I~II NII.."1blllrOL~ Bra lliDal qu.llWIII "Iill3nOO .! {_".. ""O. Nfldngall.oo I."w..tJII lDiliOIl ..i~ illlll !I!'I"I'IU~ .a. r. :=~~~~~~~:rn~ ~ ~I~":v~ r I i' p-mfrlfiCll.. i i!li~.:: lJiI1!lo? Ai a :LIlillll..' f5[11.l&"m 0 u'l!lJ:rlOO q!.i i!d!l wn OOcnoo cri.ido. UnikJ e. ~iIlndD-: V~!1~.. IS q\!.oI:rtl. I.:! N..j'bc..hi ChbIlJJ!lIi. Unjiill fc:olpuOOru cum dll~ r1!jlld:u I.rIl~(i-l1)~'bollil.OO..rncn16 ropll!ilclCl que ejes etiIIm 56 do.)..!!idrclc: Urll.[I[ilil: N~ni".I'EOI ~0fIgu!l 'lIKI. . era ..!WI .t llllz. Urn \ bllnll:ln·liiri gUl. tI. 0 UldA.p.IB N· rruJo~trll. ue c'!'if6 00cn 0I!i ~ ~L1wi llldro!"' • . i.(I]1. em hdi· cootinuJI11'a Ij. Ul'iikr ChzruaJ. par K"I. NillilfiJla .iO J..lII ~~f(l8lJ. OJmDo QU:lJI-40 M:!!I£ 011 n.wJ "!\.l~ E oC-Q 6 q'Jt 1:111..l.. "'~lI. dimn q~ ~ uJIl.L!.. NGD eevte 'r.il.dls~ Uili~ O~ t~!"'iSN p-~I"tiram o r.fUlIi3 !p~1l.nIm~a ~z I HTlI!I'I"III.:rvia'll ~'!Ijd:ad:.~ulnlt.'. btm OC!f. C!lI!l:B/acJ:II Chritllllg\llll"!" ~ u'1 ~ - oolW IiO¢!.: ~ptrit:.ilI"ilOU rfiUllilli. rerem I.M._oSi". Oo lim c' M:mpr.!!I....:.OO["C' g I!wl'H:"it.... ~tHliu IllIcI:I ... Fui . ~'i'!II~Ij"-!lJ'" OOLD l'Iil'IIOO ..jl.n..3bo1.g.~r.(l. UD.ni~ .1!!1 prt:I'iJl H1:!1~1 .il..'Il~.~er iM l\liM ) .. ABPHI "jnt..TI"'\lr~!I l)f. EJe'l'iriln Oinh'n!~lJobril. IlQsQ< NGIIlPI Que dt.o~a[lrUre:!.I 00 h!l.Ii'1i!i1.e~. Um oeos ue be..jC 0" prarmo~ (:sm'l".e!~ - ~ . Depois. vmoo Insti1ir.r.IIi:n~II!:IIOjJj lel~ ~~: J:::.) ~~~~ e rWili sabja .!rr. _ pol10.o e cl_e. di::.u1l.rt:OCupDlkl com '.. nil.: .iIDlng. i trfncbcea.t:III. N..i. ~Ill llpil'Jltal.."!'!. foi iSXr qlle ih.5>t.llilll"l&".I" I. I I E.li!. do Prc.. breve Ll plonelm BCIl]'IW"JlI! a Ulli"OO.: ~. L!i. [O. E.'(j¢U~'i'i11 com l~ pCllosa'Y1l mai:s ern Un..ru::ft :§iJV'lilIlIdmli d:!l'i :l... Jr.~OO t..a -i case.KI m~ru ~ [IQ c:lUJ.Jl . 'I'II(lIOO Co lJNiirJqr I'!!~mll.10.iialldo 0 Lnlml:..Rb:i. 0 fJloI"(:Wn' lilIDlJ:!m p.Jril'l'Jti corriIIm .Nr[erll~m.'l dillS....1MOlll.i~. ~ V!l. Mti . n. - i"tQ~!.ti"1'0 ~0tIl da.rll!i o!ln ~Iiil'\li!!.-::l. mC!.KiZ'[lwd<i.a.hIr ql. QlIliMa 0 IC>L!-o. r~d~ pocr. U'm00'L't!.. j1I!r.. LM~~IUQII IH'JKI~' tJi~ trOl"II.-..:mpo iI'elll~ dili. . n_~ r~I.lrotl LOl!1 rill'i. prof~. Ai..:tr ~ 1u f~~~ ~ ~rJi'I mil ~ril}dtdi.U~1Jafrllll~l'Idn .III p(lliill e :JIlimmrn ~ homem l...j[l.ll~Bd9 -Vi.:l1.5LIII.:IIrmall:Djr. E .YJJ:OlT..iAio. com WIl3I iirTlC· ..b. -:::Ieucliin.mUl.'I5c~ .~':u!iric!. oq:ulho [a.s gl1l. Os ~ plliIpaT ti.o1i1Ilqo. e fcril:J N~~..n IIOt!rc.par-.J~ • oj!" I' I do .l"tavanl II PlUa ~~Ii:: C'i'I!! . ..llJJ? Foi mo5lT'lll. 0 homfm mail3 ~lto oo.inI01l.g ~i!.I mau.:&s. ~~=. ~".. ··a~ll:iiiI:[]!~.UT":IILll..lfOIcL'iUI'"litlUu pl"lfillli"IQ. l~ j~ll"II'!.. ~ .." . lIrlJall~ lil:dnil~. o'\r..r. COr-c'l:><lI... ".llivrJ.PC:~Ji!ii. 1i1100llaiJo JM linlr~<'il 1121 ~rB triDCIioi:im..!e" iifit.!lJ. c lam tCIlUIr :Ilpanlli-lm vh're.jO lr.. blCJuo fogo amu d".I AGiibcJld: " cs (JIlJ{r~ tucki... hOL1lcHl & lI:imbo.U! ! . e (vi retemer UlliilJ~:J rnlJe.i!.:-citc:i 6 00 ~ r Cli. I .:UlOI ~[i.!..e.IX! iJ KI..Hlg. ikr5 o l~IItI. cetmamcme.. Od~ild~IJ!:l. r'!i:tO 0 reeoebeeeu.~ ~1Jl!I cea es>::1WL .J! predSfJ agile'i'Uu ~ 16 Um cIJ1J'l'l... .~ I~Q i.!: 'iIXk dc(~ndtram-.:mabm at: Vil.I.lI!D~F!OFilJa'iJ'in1~1 .~oQvin. I¥~~0lI A norar 2l~ eoores rk ODd~ piirll o - rl~Q ~!!!I~~ 011b!'Rlli'llrl :mce M. d.. ~I.J l!!lJ<:r.ru llm "."v6\~. J"I'iio h1l1i.!. me.W-.ta. Illlmilt:o~1i..l. En.. l.CI. tc. fo!l'idll._g I!: 1nI!1i. ClritlllllU.crn.ll ~Te.~1ft !~ II!~~."IIl Wo .u.:]~_ En ..! G....ill...!.o Ikr· "JjL!ll eo du riarolJI.p.DiIni. OIlt~ln 0 MIII"rinp...00.I]l (oj ~'lo \"ir mlIlIi'it'llt Ililirfl d~ llii:..r2JJ1I.!.. cem qUI!:IJI. a ~"C"a d(r..1l.OI"l1.~:IIct.J)emOI.=hl. ii liin.Q.lIIlCo oo.ga ~ .".wn pll~. n ~'I:rum 4oi! dDi:o..:.e moo 0Ck&.t !l~ n~ fti.. '·~m~ N!ii!JO "" NA'Wllll q..rrIJ.truu.'t ..ncl..c! ..:~~l .:1~ na trinnbeira F~c. ~.. iii QuI.ir:s.ll WKU il.u.!oCr lI.l&. 1... 1I0'i" . MlILiIl.: ~:5IU~adOf.Dl~lllrJii.0 CiilruUadi pml'e:.'~ <! lOIJ) SCVIioo [mtl" de. ClII~ ~!:.nck·.. Ci ]JOlt!) • 'Il!'~i).gtmia Mill! IiiI~Clt':io.:.- I -r. ""'~bii:kio 11. :IE rocllll ser qIlC ele K modifit9. ml(!lj:l.OO dt 9 Bpanll. A II Iloi:te NiLllllli'& ttceu esql.:.1III bil!C'8l'N. II. k. q. Com Il C1.hnm r.:.~ lmhooo.KL iPOi" dl!) lIIi~f.. ~ . cr.I. i'lt:rtILtlIm"lec. !!!!rnW:. ~mH:t!lOO.[O~: _IJI"!'Juo:iI.pi!irB. <k. to. OOI:!...Ia. .I'J"t02l brlll~lOIl!lr'. ..1rm..5i!i. ICIi' Iii" ¢l:Jct~.II:.onll:.'llle (Jill CBL Pur !OJ~.I~a. Of.vl!! dill :rrriIJ.Q~nOO 1J'le birer:m.J"'~OO 100000GI. fi.F\iiI&J:rJ(Ioi[n.!! I!l.IIhlilh .Y9r limp. ~ dlp~(:ru. lIIJ~i l'f.l. 1\ vee de 'Un lao c:b~Li-lbe oolOll.m MliMoo N.itoe1 iiII"Il .~ii'J.l. jllr..JD h. ill!. Os.!ii'l' Sli '11l"n:m dtI:.d~ .. jio fond Un.:w~ IDr.p<IIM~!.*r..iDhB. ..!:!! Mil:.. M~r ~11:Joo.!:~I'!.II!"ltj~ ._C"!! .~'e:!l!!P'.I...J:('l qu!cdo pcrot:ba-. !.:. Per[ 'Iut: nI!J..~1l.(.'Btl. bl~l:ll~ do.. i'ec~JilI~.o 0' M:iII'I'j!!- q.lL . (irilbQf~:III~Q'1 toi . ·ra':cM..t~= ad iii moo HP!) iIIIC'.1Ii :il~ih(l.r. jil Linin pilrti...11'~ Nitlo . fll.nH:r'l! esLlli m.. N3'I:ne. n:_i. lLJcia rl .'r 'llml N(llPgiI B~[l1:!w. .u QIJ~i!lm: !PIIrllloo -to Jt.I'~ 18 :'W ram-no lim r:k..!!lyr.k:1 OOOllrool:oolin_il. S.I. P."1 8r:r 00 m~lII? NiirD fiz na.clc..u:u!. QJIJI wfiru!iliild.il.I. .Y: ~ ...'I~j) qn~ liDO.'1lr_trta. CUll-mit."1 On!mI~ Nlil.mwp3rak!l'3~ kWlltarfo~r:.i'oim® 0 MG:i'. ~<llt9~ para "i6 rum 'Ii ilium lIa '~_. arrow c Na1l:1)II:..U!Il que moorrilll do:!.!l> t boil'... ~~r1I diriPdo p..!nd . ~ "~il~(!~m Ii IpiIIllhar u M. ~illl..Llrnr.Jiit U'n.i. diSp. .s1IDf.. precusar Chi'¥"llilb Noll dltr . a penc Il (hI!~lI.:: ml!i fl!!OOld:i:"1I'1[. ·irlp..ll"il.Ifw.!i>. Urn UrIo •.. .ill U!lll:1 'I\IlInl~d~ ·d .c P[i.e:~n:.!...lfilu.J Do Miilltci 1Ir.. e mah lima )0 - I ~regQIJ frM·a _ Q.WbL {:hlt~JU~! .. • Llm pau .a:rtm Nt'l "'!!:ii.iar: pt'lo:l ~ Viio "".~ ~1.. 0 preressor lklbl!i ~!i\'WIl umlll J:lo.. [l~ )..c:nliiR ~Iot~ l)Cf:[Un1~! .dr.~u~ .. ~ mi.IXI. I~ batr.e "pivli~iru. Passeram Ii::I. {! r. VIm :!Itol!Md'I! "l:b. .Il:dl:!li I ~.. e.::!IIi".L9:...t!JI'roxiw.lkt..do ~~~ pC. .. ~:llIdo nlrnI:D. !I.-la[p urn bJlll1\:&o. m. roo rrnoo com (J£ pfi.lll~! u S"K<. _ A!itemu::!.--r. pHli.iir:-~ c .!. W.~.ldC:l\ll~f-!J.f!J.!! 9.~ m:LI." de-.llrk. 'I. [i~ (.ur"a .IIr! .! a~~I.t.1I ~ Ou~ ffi ser de mim1 !It.mb:!rD.. .. i3t:.jT.n.. I~i"(it. BI~ "IUfl'ia1lll ffCUsr" mur..!I\·ftJ.IIN!EUiI~. iili.p. "'''~Im~ r!lrocPj.... r.<. (.! qy~I3'! 1.:'IIl.rrSIi.. NgIo.1. elel "I"'~:f...'f ~J. 0 OJmll~d.(l'lt~.Le r.r::.am -qlJoil 8oUi1obar...1" ~rkI.:r A cI.W.'l"iI1!l1!o..l"i. roIoniilli~9!l GU[llInllR'l". ::IIi1\'!.OIkr c 'BnLi1l.so( I: oCiIlpl.: . a.sR' NguJI~. ~n.III\l. Ilmh~ltl!i e ~OOrill-O ~ ~I Ql&.1. . .nJ'L SOITIIl p4!'11 N~tlp.ln.rl.lIIIIIIO. t''Iq~R. in~.:Ji..~DOs. o I. miCr' se sabijl para . :o.!.r. ~oHoo <'i I':m~iij'.'li II CUxo.ol1l!lt~.(!c.....Strr\" _ ~I f.~ rr~.(iO:jXlh II lifo• tj"... Ji t.C.:rntt 1\.m.li.:) lJ!!. ". .t5 Ccgtl5 de 1N. c:Uu E!i!oo Ell' . l'l!l"lIl1ll1"1l" ' iI(r tr. ban.'II"I .I}I". diE? Eu ~ Sllt. "'.u.gol'i!06 iJis..""[IgiIol PQI. ml. .lIl'1iC~ A :!lacrJdi.bril"llm .el " - ~ufC'SSOI ~ aml~: SQi"rirnl:nlO... M~ s "I'!. i'l'. Pdll!clru l roe. UflilrO. t'llW Ir.'. Nio n:~ 00-£0 III :5q. niXKI[Qu E~ ·lnlAD llUlll)l!m ~I m::. nliIliilil In:-WKOU para IJ. Os (lois ami.. .!"" ~r[lo'!' ~rli OO'=NIIO:.prtJ"(lIi.'m f.!lIfiros: uros.lllls1:.)RG dcr kimoo.. -:. ]XIIi:! d .i pap dCnlHI. lliiu to" mararem..!.1 .I M .:10 qw () C&llIlllBtlilit~ MIII~'in. .jr. Foi Imjll.m I!~ a. 17 ForD.grilnrlllipci.~lIm OOOfIItIi~ :nr.r.j.!tlrnoo e d:lI'l:!'-11Io!: - o.lrlll. ~t"L I!I[l'l'lI!rl-lll~...IIIIllIIC~· ['i\IInM..10 00. Ii!."ilo. ~'!l'Vl'i ~ Wilt:!.. O:! fOldldCll e!~...$C~.. erem grIi".'o di<. D~ (1l!eRm 1!!1':!nh-ll1 !. Du I1h1'ir filM! il~ {)EtI dr: ~iI!. L~\~ nutnr- :soo (I ~·~ilP· _ 'Sillli..ltl!Liir..~hN rn~tQ IIkkl tIi... Po:JI~" C['IIlLi!.ti ~:lla.

c:. ~ COIItliftj ~~l. :ilk! _p$I~~~4"." :.'ililb.l:1JIl1>!! tlM' p..:.'gun£B Ot~!: IfI~~'i'3Jl:l fI Lila Ul1.i!lil). A~II:1i. PU)'E. =- dii. (j1DE ntQllItm_c PCd.15.!.l_!i.'l !1lmel CIJIl~tN vee eo pl'Ofonwr..1tIU :w. dn cbd~ . Pcpcl!t ~om~~u glJl!.]lOOGlMe.. 0 ~ro.inJ:ilrn JI'B.i~. Hi nil.il.m:rou n. mLiitti IN'rlO 00 O!l pi_~. rtf 1i'-'tC. Iii forn. n!.)T.t_.pOt CIIiIl~ 1119 pc'.~ roupii Ii e i.)J-OIl-¢ c11JO}'fIi'U JLI~ ]XI. IImIIIS.bLa qllc U>liii. . h-clic. " .I<l'.11a m' puTli " salr til IiIg. }porq ~ e t.mn d..Lh~ N~IIP ~io ~nhWI irIi:!~.PID!:. ~1!{10 oa. N~ ~eQ 011 .MEi-ikl i:!o!'.u IIIrmlS-.-!'~1'11V11'CO d!i! fOiIill.dl. dl!!!lC:~ JI'. . ~LlrH:l1!Io t: 1oi:'-'i:' :piJf c1!1".»s..c. trCo.tt I..1. '"sO 'lu.m'b!lr~.-a 'pm"II. ~~.ilnjw" p.:ao 1I11\.lItU-o p3i'i M ~rvoc~ ~~r. Com~a~.:J CIIi!I~!! oI!l'Iil.mll brin. 0[ dd'~.glmg.l (I (. oe NI. OOLIII ~f.it':!ir: fl.iimll fN ~1I:11 e mll.·_.Ii!he ~ 'P:l!Dnl_ l)c:"lll._:u ~!~d~~~~: do!: tel :: ~P~8~ A~m ern ~£11~~:~.." . Jil~!i~g!ii_.110 ~r E$[l:lri~'! qlIf1 D& nnD .gW1l III pilP.'l.liQ !Jill t.'IfOII:i!lp.0 '.. lim.I1i :Ii rv Q.an ptOf~~r'? ~«!tr .fl. E.'U''t1.s.!~ :3. ~ p.e rlrp[l.tIu1_'I1 Oota-Llil.' LClmI .oco·'_ brUI. m.!~C"..IwI~ E.Sll~!II:l~ N~u M~ e (I "0 MO'o'immlo uk! Pll1'gqu 19 1'\gUfiJJ:D liMIl llCB.blIlill.!o.!!.f"t._"IiJU.iii ffil!!1.'lIC. oli) tmM ~~. (led.Lm~o.Q!. ooiitllK:~ro.li '!II "'1bc~ em r.. cl:U!\"Ci". miLidin.["'. 'Tinha de t t ml ~ i. pUlW . e e.II:l ~ oook ~a iN!) I. em-PI mn cRfllinoo oom po:'.Di2!i.eIl~ ~..Vii.Ji.J.cool!O~.i rncl.ul<L. pam 01. iodol.i :ll!:.nbo tJo Bli..e.~1 Imill!il <.ilitl. nbeo..:: e.IlJ' olhCIJ. . c:itOO. 0 eurm nJo aereseenrcu [I'I.I..e e bn. Npll!J.di~l~ -ooI."ilI IIIIllJi UIlL§ta. J"C'I JOOrref Km ".'vdJ!!m~. se ~!!!r.C di5PIII'MII".JOl)e OI)'.r.wi~~. 5.nn:liiil lin«on'i'Pori:l!1'!i 0 poili::~1. k-. l3Q '!!Q!!O!~~d"r pwiQII'i:h!". !li}tm: (I.~Io"'. ~ Ict iClr!YrnkI-.e iqUt«C uff.!: W[l.!!! 011. um :rumu.-&1'1I PICJ:. & tqioo.il!~cifl.t.. Ulli~ grit'CIII . peoSOIJ de. Jl !iIlMS l.\I!o 'IIII:m.. _Qu~:Ji!o u.m!!e&.v 6.rd_[di) mils' iq~.qv1rl:n.llIr.~~~ ~ L"I bIi~JlHJ.!11 :I C~3~ SiQ.::!~" """"'- " 20 Cmtichii".l!!~ piJ1ll Al.do ~~·illl N~II~ bu1liho :lip:H_'III-.j~ do dE.I13.rm1 (l1J m. poH:lI f.LJ!iVCB!iCdeIiCOO.t!l "Q i]J[]iim oso fnlillii·".uU ~[o.l J~ ~lE dB.nulI:lalllil. ~ ollll. A ~luive~ Em. .L:I a.!jJ!IIi!. J.l .l:rordo. NSlJqJI heiiciipl~ro.~-dQ!IIl'OrtI.. fli:s.~ 0u1l9: ji !ml...~ Rlr:uJ1oVJ"Xlg 1:I':i!..:~l. ')IfguTiIll. dll! 1oiirrn--- . f'IDE iIiWrTe:I'iJD. 0 brmru. E Un...:!.:{.Iii I~IIIt.~ aJ ilI'III~.t OOnli].!.:ctu..ll'~~. do U: VIOllllIJ !l:''__~lIlir . )'o.:.:"q!l.!l doo!f~lki)!i..L!i. ili.ic till (o!O.SItU ~a. A_gJJ1'I Jd I_a.lll.!W ~1ilIl ~ • . ~ IJl!I. i. ~.e-siu_ ~J:lI(I 1'QI hW:ildoJ1Q1~ f'lIIur.o odl3viB..jIl!O!:n::idJ:. do ::J~.!1!! 01: O:! prn!Wll!:lllLN .." oj :ilIulOu . N:k!.:t~'3u'" -\.horn:!Of-ti..e AlSm o!J'IIl i) ~ diJ. Desde 'life o . Ngy.l.imhp:9.Ji. IiOWl ~ • .If" ."!"~q« 01[)nnoo ~ht:i!UI!:. ~~ CSCoodcI!.E 'I'j~..i.iI!:!l :IL~I3.:a t£i t:Squeou Lllta alldll~li". esraaado 1"1 "'o~ e 'I1'In eeeo li'!:'o·i:J Earer.:v.!I!iljl:l~fioiJlJ.ni""'~imo IiruJdidd'~ !rid:! dl. pgtoo.~~ [J..:ij.iKlI. urar m M:u ~$Ii<L'f.o oCOrI~&Uia: indo Oll.~1IUi. l-!u. Ai}IIocl'Il.'!i. JllL1 kVllID? I.r. !nlm. de Un!.!l_ dizcl~ "Ill 1II:i!11<:1 oo~L'·.nrnllitolOilil'1l1 ~~oo. bmw (J~ UII1iio e ptr.r_. tt'r lioo .. OOVlU e .~ oil Q!!.stm. !Soil OOL1~ ~J.. paf"41i~..\'<et- ~tl mi qilC.b~.* ..!llll\':!. Npp Com _k.E:I iNm:!IDg[[[ ft"<I I. 11 DIo. f~ UIl\ t:l~~ Ni\!!a:Jp i.~ .'.H.:Ieg:w:~"..=. Kll~~ I..Jo iII.ll tI.cle N1'l. oa. W&im ~~ iPQdir.iiIl!.i!ar M c.p!X Iho: w !tiIcido..il. . lli:!i5«.lI MPL. F\!:nciXJ" t..iiI 1Ili.. p. Il'" g..ilo.>lIil. (d riot -trtrn IIIb~[~:::tiLl-e. cltuka -. .:II~ ~~ ~III md.plU!ll1. Nalia I. il.} tilldc.l~1ll imkpeJ:ltl.mo j:li !IoOftlJ mjft ..(IMe e.olJj_O!.I!lnif.-1bo:.prol~. I PN :IlII ombro.rOi1l 40.iI tlCM I!Iqui oo~pQrei.e toI:Il!:iI.:11 IIIi !P<llfil:lilts 'Ci 0IiI1b1l:fj"Q~dO Ci'l_~¢ 'IIi PIDR: !'Il::l.. Apc~t cIo:sa Lergeu Illlllrdll.."jm.IL.u Il~~ !'!~i!i ~. d.:!r CII.bil_.vdlll~" Q]lrili[l.coom:i4I!.I~L A baLi .Jde£iiIir..OO:DC p ..lM~ ~'O~ p..ws. -"4:l. Uli! ~p:!I~ Uldo p g~ MB. .rupcdia q'lll: um[~.. III pC9l:.'I'jj (d.1Ing..Irw". ~I"'!I.1~ bJ-iIJlruJ.!m I:lSlcjo-'il.. 0 'IiIN~' ~d~ q.iL (I &t.ir . ¢ iUAilmi _qll~ DIll! pLl~ ~ir ~m 0 .::h-lL .'I'IL!:tQU r p..~m.. N..lI.!n" "' f-lJll' ca-~ oIH ~_ 4t .:Ci linll. L~vn: d~ P::II':I. 8!i('I!i~1iI' d~t 'lID.l. ITI!~.g1l: IL chavc.ll~I:lI:Io ~m Slir do Pw(io d:.tI.indl PNm.crn. 1~~l!.J~ !IJDIlID...1I. w~_ No Uniiio_ am P. J~ sobi-ll dJI2a ~~ se dociJ. ~~El.k .~Llo IlI&"I.NI.!I Je. t~ j..audali. oontiil _ naqil~ !:!~ ~~_j~. :IoJ. ~r V~ i~ '!.--cMl" L'"1G. J-d 'lnM _ptal"l!:ido tu.I.1Xr ~ylt fibcnar D. C! l.:m ~ialiillllll.- !-quai() Qrn1nho?De:ddiu c:I~ C!]OO.I. .. h~"'.!i~i. POIfit.dco R'I..m:z!I ell: a IIlIIUu' iJs:Io'lO!... J7 TCldo:! 0 .uJg ]X'ii e. NWJ:IJP ail..:ED::io)p.I:!o nii. 001"11 pa. VIB II) 0.io.-IlI1111I1 i!I.li~rtar 0 ~Wg.IlIo'" ~. ~rnP!Ulil~. 'Urnao tLrd!l:il tiIJ~l siclao 0 IIIdhoc tI. .viIl~? 'Tinhil. alilll. oj" ~:~I~=ag~i~~\tl~~r~ ~:~:.::r purull. C(II['I*II Ii lI. voxes juJ]i!li.W~ tHB_ i'o.!d. O\lf.o.U. TIDIl-'l .ckri10M NS'lJl]!.l.iIi qw .l~s-.. Di!i'tOLl-M ID IBiio MiI~ il_:lil) ilQii~1l En dTllnl.!':!I!!I! Q Owl..'!q~IIIL(J. K> lOlIbi!lI:I<! ~iII!r. li11 rilgir ~ar!lllll~lIr. [cru oolp. MIIJ: s <.r05 (jDe: ~ t~S d'.-" ill! dc&llpirvo...j!l1! lllW.l[J~l. A RlW. IJ U.n1 Um til q/J.. .'JJJ.:.u ~lIill die: E!I~ awMaJJil ~~~.ildo.olollro I.i iili 9..l""lJ:a.w.IP_~"'oM'p&J!lilll'8.r!!. ~.!: rrH-~ .in4an.> m. ptu.~bI:> -M"!.!Jtru lDIL w:ucha:!' klm.W!!--lhI! Ii ~C~:I" «le.'11 lh!.r ~[:L.. 0 ~l_)m m.._ Unilo ~ {15 mila."JI'Ir~ QI (I~ vit!do pn:lpria Uu.!ol dim ~~~... :Ii.III. ~~'I!!' ~~.. _(.luta.-IL I.pa. vilil!n urn :S6 .1d:l~ ~ Q ~~m ~~g.mllll.!i Q!.lliU'" :10 ~ri!6.0J0'ISCIl1c 0. 1~f.Iwi!dl!!...t oai~.ror~r ahl(J_t :ta. 4flf~i~.M. ~ III . niio l~itll. ptlOO ~tl!! III .-S~. Pr. pm!ia"lll.U:flrOl~ \. V.1lI."ll.~o i'"~BI:!.-Il.eflijr. ~f.aJoo1 i~./:1 prDE.ira.eIIIILTIOOIllQoCol' G. nkl t. pcnsandc nJi~ iJ:tI:.O. o D Vodo. po~~ l1li 1t01dnOOi A ClojI[....r[<.1'3 '. til mmGO Qeil: ptlJOe!. Enrn pt!I>C'l.i!I))-ILC pKlIII Il JdiA::5pll:rn. . tln~am 11m::!OOH<l b:i.dol..Il~.n it eol2iii&.r~o que nill o..J cnamevern r.o!ol nl. m 11"'~1... urn ~-I-"'_.j"-lo <:ill. ete. :6..ffioorul"AJ~t'l- 1IllJ6m.oo. qiJE.. 1"10 MIliIi l':o. t NirJ!!~ Scm nll.. m.~I'«'!~.:$ 0 tic .I.h&IrIiJIl! ILCJ ""'UI l'm(lQ. m.lhc: 1l-lJo COO'Ii.i"'R1111all wmQ-'!' QullJJil.le. m'll.::i'N!m.nrj" olhn~_ ! ('QCI..o(]<UiI.J'lI.iJti!.JC 6 !) t'.uDtM. ]rl~.IoIU_OO pm: Mmta!. .."I'lI 1'1 ..n<l. Eio. iIffih.r. r~.dtui .lonrno .ilr~lmalso. SJI~.'I'fi qut ~ 3J"([]IllD ~ill.m ~~ OQitE& !!.cn'I(IO ':01110.d~ na pMCd&."LI~: ]1 demro.oo.. ec of. d:li PJDE.ckt..a '.r\.HIi1ll1u.bllKi!.[i 01).j.:a. e N~1i I'IIr.~ ... tiltSI'll .mDjwu"S!'h!gI_ PO~M ~ lrI~!-ti'Irll PIJD' I!ipl=d~l... 0 que - 0 cfi.1 M. m. '" CIlSlI.bo pars Mllti!_~I'I~.bii.. NG.JII1 I'WIi.[!goB5 il:tWS.'niikl n.. p.: Dic:I ee baP'Jta'lfl.): ~n-vma SI::r t:lC-n'im.l11IZ.: P:1:r9(l L1~o.ril:!Jli~ _ B '·VI!) a ~~M ~ ~ 1c\r.r~'III~~.gl tcu JI.Dl.Ii.~III_ o dt~1!: d.'{~!LIdi!.I..'~v.qu.U d\1.fCo~.illJJil.r..rmIIi ooI'~_ Mm Jillm 'imjJI n)i~a oI.il~~ nk! f~ll'i~ . Ntio cJrill'..rna~ II! bfli:o:Ii. 'Pl.j. I)JI) ililhlbil fury~ ~I:!IC.'. twI:I:d...IJ~.par:il as l.llliIl:CI'f:CDl!!b~l!.. "-lil!l AtJ[I:SopOO.:e[ti:!~~.2nJ~~!1'O era 111m'1:!P. fie Je:.. O:rrn(l ierill III.a.lIIIl ~M"'~ tlldlil 0 [l1J1: podli [:arer'/" ~llil~llI.mh:Iim-ih~ l!Ileml:ollJllj3-~ Qil.'I~i.:. pob um di-IJ. i!il 05 009 ~'Ill!'iJ! qu~ nla hla~I._JL Qul.o".!. litivi.ou ~ linb:1LJI[ lIIp8abWo UICD AX: 6 C'!I«:oI.. lI00llrc!ll nu II :Il!!oJ:. Elr.~ pm 1t'i'1..lis imitor'. -Sim. N~g.( I ~1PU: ~ ~:::s.1l ~~ !i.dJ?Sl'm.)_nlll!~_ I~po. I'uro 00 a-l"iill'i. -iii .iDII ~ Dl..~-:5_.lni[lb_\l5p iPDI.-dllll:.I .>'''Br_.:m.0 tI.tUliIilcb. I\I! pOJ.. I{nl). old: qllt'll.liI J1. s~ t1ao f'!.: "1lIlJ(I5 (IIZH nLiI.o sllJIDftlq'tJ-1-amc-.lo mITJ.aO .I! oo.lt'ULI.'C) 'AD. ... 5Q1d-t~ biloom 11_0 'PCr. tlt"UIi I: cJ!1s«h~: ('!~ Op."IIl. ~ IL'OMU'lI: mumoiMill!.-w G...... cI!aJI !. Iluli.·a:e oI:litIL!lI ~ ..'l~. ~~ftlw!iro jt. • OJ ern .. 21 A/'Idl)ll 'I~ aJ~s ~oo no!! !IJIII:I!__ Sed....~ III'!' ji!. nD:ro oorl'l:~ wI!:> do ~u !WIo1IJ!iU~ dl:' dol.1m~ NI:I:MI 1IIr:J" MiIo'<5na:a.lSJftl A!W'~IJ Illll!l. Cb.).:t'i!8M" 1. oCfa vmI. fidl. pl'OClirL-Io: cila. '" . ~ (l p~ble:m_a iI't. Mc."'". lHi. 'P3f~.S. ~1III!!JlC.l illlll.. A1J1ii:5 M .Ofi~~dIl1ll5bcfM...!il) IlIilloo[l!U!). e penseu Nt-un..h:ID c pei~o.cJ~bfir r...Q.: l""t"T)(Ig:.. 'IN1':1!1:~ ~l'll!.I:r.. fi'i!llS3iado-. pm"'''II!.]lQi5Iet:l!lI"IsUcti.:!. C @I: riIl"JI.)Q Bm ~ roti~o i:Ji:o dG mal11. a:t . lIoiii!l o::I~ ~:iO.S e.rl..I. da hi~'~ ~liI tOi"OO'iI-k cl"iAlkl L'b'll.i'fl1' 1.!.' Mhinj:!II.Ol ~l~ POlite 6 "I.OO ~n. e IOIlIIIo SKs.vilCi ~ p!lllio m. "iIWlI'I-Il.. ra ll~!\ilil p.:iil1d~..[l.!I!-'m N:!jo..!i!. D~ bC!IJo::l.Ui F""9'!1':: MIM!.d 0 Oirnl> ~ oq. De fora do. um .i..' (00)0 A ooil-e" OOi:rl)es m~cin.l. _)IJanI ~~ !Jt:illii oiJI> qyc ~!Itf. IIl.Il1!o que. MQSRI]gt...g:ur. N:r. til: qu .gtll!i::!" u.:r~!IIlIc:Jm:inha.::omeu.:..'\IJl:o~ "UT.I!:!I" ~~ riil. ll(:ilr._... pmjOu 0 ptoo.~~ (lJ r: III FN a mcl_ ~ III ~:!':I. J>lincll":1 .lmI.II.. o::mpll:iflidill pllJl!I '\r.Ibi.!I).oo in..onil:. mall ocliau ru Il:lio B!i(I.. ~ Illlo1!l1dfi 0 fogo.. ~ l:3lL'i... Imm. I. OO'lrOlll-l:!'IIi1lll "arooB. fi'lSlIil ~!o . !. ~~.bonl.!Ml l!1ImWm ~tili1. OD_ot1mdo-c(lrr~ Qomor:l'r. G. ~11.Jn mw crl.i:!. j)rlmm eetevam.:. Tinblll pRtlll~1II ~ .~~ ItT ~oo a lltl&'la. '" pilitoJli .a1.que . r.t.l~. TOMt t.ga..II_[XIl'kbilll LiJ"il ~(!ocpOJlup~ n:lo. UDl1o. Ifr.!prlfi iLti para :Nt<JQJ!i1l.P~tll!lu..!'I (O~:wnJ. 1110' tffi.oru o!i g'IK rotienliiru.Q:I e.plklr por lJIoI!..OUIl'il. Trsd'o:rirB_M III fBI:! ~ ~I~ _p!!~ 'lfI.[ NIIl..Iii" JI'lr".~J@ P41@:a-...I pvdill 10«>- Qboer..JiIllln de: 1111 pDlIC!:!o l~Ci..:!I1IIi'1i F'ti.1I:~I:II. iJ.J"" td DOl.E.Oel"".iI\'1l oM U:'!'CIII·mi E NAUiII~> d:lJ.un~ r3ljiila.ll dill c=iM:iIo "..l.lilll 1II1::!cr WI\ bill»0'111 iIlle:rrog_:!IOO linl'oQo(!!ictlli.o nuiu yupo do: ClII)L:Ll'I'Id:!..ll~u~[O' Jt.mpar1ilIJB. ilooile. llilmctl&.000. MOl can !!I Cl3.i!l:!...r:Ll"ll(lo 1110<:1.l. ·'AJ]nO'lI IIAo reesla reeee r~nhWD". 5~tgdo 1l1Jo rei .:-a. ).

.g~ml".a~ro.JIIlr-. N~ng.nl[.L!oJ' !'-"Yfl 1fiI1~ un~ cliK'Il5!. l! I'fgLIll~g IWI.Qcd. ITIpOJIde'f.. CfilN: CftildiiJ m.rm1:i.por is .q'IJetO lilanQ~""...l~ I.IlI CAI'II.:'IU:II pu:!1lI R'.M.. de pIi. ~ .~·1 qy~.. iJ KMIlHC JUCltg ~ hi.~.!!Js.MiI-"'in'rilCIllrnc:r.j_~ preo::OO aJruI& m!ll!ilUn1 iIlfI . m.:: dab guc:rrili'x:ln:!li para aodar BI pIIm'lr.Jt. Jc.so:: ua~Lbo..ac:rriI~irm.. o~diI: 0 I::Imarllld.m.lio iii dml.li..1.e[ltCi.!.I. Vt. CRkiIJ-. II []ulooc.]Irmll!i !!LIIJ ~. Queritt !ptr"!WlIilt '~IlI)P.apld4JncuI¢ CllmpIimenwnm-oo' enL~ IrU~Uj.~ . N~II~ (]WI vttlh.111L b. eoMO p~'" IJ .1l! IlJn~'""l!IqJ rnrn~. n...dcr".am h:n'Jli ~A"i~.. IJ. a que rnllt:l'llliJlldl:. cit-: 00 . PQI.1D~br: -dqK'_~ d~..ir.ltJ=:I. N. .. \-c-rrlrLiJe" "'" !.9>1 01:1... !li~.i ~1!Jllm!l C!:Ji&ll1.O..do U!l>:i. I~.lm. !I! ~\UlSllllc f: 'D!: o:....EIoptoJlimal dl::iS'D:nliadoo:i oI:lIJY 1LiTfi!b~ '¥'!.11tlm: :skgri..)M~I)iIiI. qlLr: ele .. vi.:.J..' Cli Jotl']! " foti"kll!l. -1... w 1~~ ~ N~... AVB~ n:illi:umlls.'.P'> d.[IJC' ••.lVitillqm.(i.111· -!"l.1 $1:= A .ok.. .(W . !li)OO..~i~rnc!il'!<lir.~i~ 1111'1 ~1:I!I4i...!li. dPT""lbL' 0.vir..IO.:.li" ~.c. SKS - kiIo"'llra: pot" ~ ~rJl . q~em era e [pOf qy.W-iIIHI!:m u!) lim"bCi.. iMo dit 1udo i!!(oM.<llli ronYmarxlD.lIllldu.])b::.-.oo 1!!mI'II91!..M.ill:!. "J. nJ!>pricLI:iru O:u"D~.M:. o ot1l:"ll "'m~.. .~ .If]p1 f...o _ viII ._ "'".:!.IIl"II eJ~ ron..·!!'WlgU. ~hc!p:1I p. N.Ito quu.. poJOI gu~~n- St~. aplil::ou r.')"bMIUI Orll. lb ode. ~'IJ_W. Lrb dill~ de marehn. i'i torni.j'd.l.!ll.i.l~ilnIfI.onldei- !J'I.!l. II<J l!Rio . . OJ que ~ ~ •.iC' tkJlr.:.cr. olDo!i USLlSIIlOO!. at. eresuee-se do PoIiOOdepob.p ~! di$5c<-11:i~~ Tu IJnr.n. ~_rasCllsas. . ..r:lru-')Q~i:lr. ~r.nlL lllJDCIl.!ic.. loC. L!:!'tI 4-a Ih~~o..b Lbdrn.~"".q'..~el"'l'ir6priQ.1tlicitoil-"lll pela .!_ de ~ii tl'llbnltU. ~. A~Jl{"" Ql'Ilundln_1c 00' 'Ei. ft'!'!!"r~~ 0 COM~~tl. ~tjr'J'r~lIo g.. iP~. Eu g . 11.1I11ll Iazia por1iU1ll.::111: ([U. m:l~ g. !:5IQ.:1>oK ca..-tK-_r.!.. . 1'Il1. mli.Illos£hnpoil:lir_ ~o::rr-I:ll:M:lrui. abl'..----iNjlffi.im lI. .l'~iWp" J:: -ellIrrtmOl r«'I'!.la.Illlta Iflc .rem :W! lI!:lblil. ' 24 F'oi UDI NI_IIn_tll IIIliJO I\: t'illi'pdo que R! <I~lltoll ~ C.nm N~on_gll.::80 uo ItC:P:LI'I)U 1"'l!IObo"m "lilt'! 'I'll .. Dr Nggl1!1:a. <l:..p1llci:c dol minhll rlUltr::: 0 l'Ih. D qu-l!.. . Dl:i. (io hcrocrc t~l<Il III Pc:pOl. ~r~ r.. ccn"... sem lilt tQiiJl:c:c:r fiCqu~~ U nwnl: ••• Ch CI~ qllr!l iii~ "'[~g. D~$ fj~.t. N~i.sq.JiII :it.a_.e!oliI{i iiijuA9\!' E...II...P~r'I.~ C.pw:lIl.!1nI':...11(. II rd. 1000. N~i'i~.::: '. ~~ Iir.B:IIDtiIe q~ ~i.rn.M~ilt~ dQ ~Pl__jI.~1II1' aoortOOioo.'I''lIII'JIj1I.B~ 40. .. . 1m.J d~1i tliiKulj. de [r 11.'Jl:.oo nU.MIQo [I)!J}Q.l.rr:. 01 \' iu~rrilhci]1J!I ~~rll.alll aquL no "E!!'I1J. M Rlwh. ct.~~"le .. hr~ CkfliiU'.ii1I1i11.x. .'_ di_ri~ p. ililllhoo quo till1c) .DPl.mroa.I. e ~'Illi_l]'C'Q"\! pe.l"K> (. iu 'l."rd. ~I!' .I~ l!l'WjcdD~ .we~~""'(Jito OJtIDtiillltiSias dilL" IfIQf~QIII'I! f4:~. YIJII I'c~:l.:[lIl1wrl().iJ.gMOI.mi. 9 1O'iI_1i'!~(kI~ IJhii~ !i:i:i!.llol.IImmlw I. ir. a~.. do: U!iti<r.'II""" A\I'8"~ dJ~ii:I"ii.oi..l 'II!!!. WIUI pedire. p. Ii dll..uilll !!! . .me Voo ruos.::Lrniillw qu~ ck. A 1/OlrdllllE" I1W poiIi:..U1I. Np!U lPC'rgIl11IIO'il poIli1~t n!Q l-ll C(lfi!.li.j.l UII.IiiA . Eti. 'I"Ol1i Con"'-... - ·eJ~.".o. ~-t o:. CD- "E.]Il!iJrIl La.W1Ul vlntw.~ 1II.J. ddJ..in=lb_e Os iJIlCo p. <:!jI¢IIlJiIfl.nhi ilnWOO ua.i$.go. ~ NamSo1 il'GI!IIlVlil.·il<gll.11_Q OOnil 1.1 ~ -~ liaS a.I. f': n mom Comnnw.'I. !":H:II.:m f~ p" . . 1'O(i..m"'lii.!. ~. ~ " .:."I:\'oot ~l qu~ DI!lJ']d... cii9-) ~"* .u .a ll.. tf IWl pKcl~·'1Im Sorj.li pm-HI c:ib. prooiso !'aU[ IQ tlm~ oI.II1I[l11l di7.:. mIlO 110:'111. II(I{IlIt:F.. & - 0 M.SL~!I rod!o16 wlnlml:idm 00 qlll:l Ill.ii:J.ll~ ~ CNiilll(Jjjj.~ II:IO~b=-. ~o_vallO N=w . M::a· hLt!I- CII!f. rlll:IlYil..II.LZIrrin.! I!! {. ~r.HL.vUip'!' 60011 furI..rII..!I.anl~ (I~ loo]!..\l' ~ ~iti(). ]1. II "".'lo.!~ pel" qu6? - pl.lll..0 Mllrini:!I 'dii d. :@IT!]:lJi'( !IS t~i.gulb vrehn pelc l.1l qoo Ilparo:ia IXio5 8::1l5 mMoS.: :G Jl'OIk '11(...rIHIIl-.l'-tdil. E NI:UllDl M.guJI~.[oryfi_. No. t!~LliI .'iII _em S?I:~. .. p. . "'0...Jc JDIln:~. eJ. diiiO im I:I.:hi lpen!lto~ tItb. C! oor.S1E!1Kl1:I~ de gEl..._I)Iiljlpr. ~. !IIIgj IIII~. ~ll:ii..:fJl-lul{N Como..1.J" raJ: -rIlal - i~ - clncc e :p. ~~ c ~i. M~ a r~e Ii}-IQ. " Li"'~:Ii:oe qp..«l. qu::: ...p. q~ b.uta.m~~ ~all'eiil:l Wi Dl:iM:r.ll. 1111.3 ~ vifflllrn rlCilMl M. llOit.1'QI". _ o C[!ILlandant.liu.v. ITij] ~~I'(l pkorrcim lI:mII !Ii) "'I'Q~5 o tN'''' doi ~ pn5:o:l.Q$..ti~:. IJrnl!:lli'rn 0 imp!~ci:::..~IilL.m :l1~ ~ fi Ill.al)'lo.Vi . -cri. QLI~ '" oomootc r.JIJeto. p<'6.. aq.Jt a [I"'" . :lildti.I'iIlIJ~fL'Ihr. '1I:'IT.II.l:!1ld_Ta ~ . MUIi ec I:l:lioccu d. TLM!I I'fj:LlIlgll pep. EiIu!. nco'fI"(o oonCl'". df:!rcdi..[.ii. Nr. M. mnirc bonita.. '~" lli~[i!. rw.. (I ror~ . lia.'a.c.llll i:Illln:LI -..lllc.1!1 Ilm:. I~I ~i!i!il. 'i'il.I PO ~ Il.:..1i!:1I! eateja ~ dLII.p p. F:tl IJm po d£· 111.~ vu q flll:u. Nj.1lml.o.'. Quando.!(:~~~. .:lo.1IVfO: t~~lmll$. Et:!.ulQj:'_ Um rap.m~ tIlt!.tnim. gUr:rrilJtclr.'!imba.r NgaT.!:her&.l'dlll jectbos IIIC! . RespirolJ hrndo.9i!1es. r"IB.::~t. ..: t~. i!!IMl me!'III.II" c ~r muJ!...: II! 00 :81'IJ.'r'in. .H. -!lcamwlo.J . (h"l"-l~ Sou pega..dlio..d []ad:a.l.. II diui[u o lnro(hQ doll p~~ pO'ITiIIllillo'l ~sruw lII'1'rn :pilllr OWolllj! IW l:ll~oo...g~ subill 'qwol: ~rq_oc 1l.i:!: 'II~lhos.biii.9." !\.is:r.:.gfii.. .e ~iI.rtI DP"'.Il.bg.a rn. Jil ~[j tarde q1JanOO [lltprilm I 5e(:!!_o\ 0 Cmnao· drbU& A .::.:~':.&11<'.llSSiUJl!:l'I.rn ~L'I. it d'~d'~.>IIdu. • Ma\'in.::I~ l'!!oI.r@t II) ~ ~lin. ~arll IItl -t:ilb~ na IQU o:hotrgMJlIldo.: ~ rEII~u.ll I]. ":. M. d.Il~ O! ~ei'l~ I~'i'a.Ie: :iI.IlI. ltl"'. t'alll.~l'i. I!:!M :okl filllllv.l._ «:imou NlllflJ>:l.I: ~"3..'jnoo WI!iS d .1)I!~ ~a~s.l!' CllCl:l:[id.CI iII~e!'.) volc. MSJ: ~ 1:3..!~ .o M~ 'Pur o(:~ Jlm.t. N5.: ~L-lIIoI':.rllda "" e -II.ijog. ~[I.ii.:..l)Il que' CI. !lID (. f'..W. r:tIm.c1J8i.1"CI rtiOO!llil pg.JiOO 'LVJIl U~ billdl: .IjI<:I. il.~iI.nJ. ami.II1iJ11" VOIl! ~ AY~J~I!.Odo c CQffi~dl1ll~ iJM: di5ie: .Io M. ]\I.l.c.o.. (l]m.9l00t:l - f!ll\>ll ~ U~I1Ib1. ·1Ill1 p.. mr.. Qilml.11IHklI '[lie tNMI:tffa Pone.e Co:It'lIDII !II<» eoee !IIi p.) 1lJi.:j'l-iSo MJl.Iii~W' ~ i!:1ia.0 ~-- •. ~ Viti'.tIS ::'iJl.1'J ':U.5e rneflllllLl ~oI'.. ~ Do~u rn...lm·I~.I· . 0 M!!I'IIinP. ' r!' I'Q!" )!"r.milt! Qugm~.l'ro..a....- j..:(l.~ oosb_~: Ei3:ernloldo . VimGli D. i:ITlllCl:Ihilll'i pllil tb:O..b-ia i'L 5q.£. ri. um 11I~1Jte~ Duriillle: ~~ 'm_. M ~iYi W1'lI. Drpnli sri1oll: ~ DC!I.c.~YPm (']1dm j.5<!. mtloo_l:'ei!lt Ainrl.a. :e:~~dQ5C1:M'oIt!.:u d:e ~bJi que t\ldilo ~ pa~II'11[1l na ~IIR ICHi~~ '!l6 CJlIHll do sorriso de U~bI.o!ilmb9de now: 1~.lIo proc'\I~:r IJ M_j~~.!lIr~'l.' 'I(U':: M:II. fill rnllrn'ltr-..l.00 ~lmbQ.Cottie.~ ~laVl'l M. ool"i~.m.po!o..l.. ~ <lQ ].tr-lt...j IIllllil'QljilJc»l!lrliri.tl 0 OH:fc 0:1 PIDE ra-i InOfIIl e 00 qu~ 0 NS'Jnp Il:IgirL iJlIltVIIDltlli it..li.r-Lba -{IiJ:k:N:. III Dinyio ftlao ~6 II"~ !I ~fc:l3 . eut!llr...inO Vml k'l'ar-tol: ~ 01111"11 ~_[.NIIl'.rnmlJ obIl . ~J !l'IC'JIllrtilllmUJ!!WII.h .-..iIi L'IIIC.'~.lI qu~ Qo.J...~.o.I.ii III liotiima:$-cn ~iII"'Ui iii ~ :nm:iI tLet6l Q'lltlilOO M:~!. . ir:l~rii - ~~lIln~r:r_ NSU~ irriu. ~Il!l !EiG. t:iII 'ronlO olio EizrnI 00 I::i".rl'inttr:Jwof.:niJ.. ib!:ilI..io. •• --- .elw.. "lit: ------------------------------~--------------------------. Am:IgQs 0111.l~ 01". 00iJ~ ~~l1\m . quo: .iI\ 00 t~.[.:!ti"J..lXIJidli.-jw.k~il t~('" Jl{'lffil:w:ik> I:' _/ 1 fe«_bhlo mftonn!. IJlITa ~d:JR~ :iI p-rimcilll n-ama ~ro oune..rupo -do.llll:-Thl .f\liilll~ .!l de .'.M: ~ _'. .. £l.So:>J nw:t('lt~ ~9 i3!!:!rJ~a. oir:i:J.ul~nmulltl..l!vi_jllD [XIo fl'llrn mtM! I~ -t! ~iO"!"!!I1SllJ'" que nla ~~ rnII. eruttc ~mSlm-m1:oI'. J.. &Ie.J:I!.!lnt~ >Ct.g!~~. s:.iIJ:n.1o.. EJ:illlU: 1'I1llJ.'Or(':ll sc t.m~.r..li0._. Voit-oJ."clllill. i'I. Dtpm~ ee eomer. vtu um VIlJlO\ • booJ.'. "..w.::r.ll.'-pC!i..... se qu~ lr Ii.vinp.do.1Ia ~CJa_ idBdf... 'hrl.mHt: L': :.!a.~.a. ~JlI~1II1:fI1r.i..e. 0 peq~ I"gun!. I C'KtJlii.'Ir: t"!l!...06 .i!.¢iNI~-d. Iilt.nD.1 o CoJIlMlldiill~ MoO ~'I.nbq.mBndtu:lle" u..m·Jlx<hidmrni:l.Llb.i. fI llm e ~. ~IliD t razjn !. - pGrt.. 00 Mlli'l1II1I.lre MlI..l~.. - . IllER<1t.Rm~c:rrtHleiro ilir 4\rna ~:!:II. "~I.....Ii: O.':: -eli!' uue .!. IOlOIM IU ~iJu rinhLlm iWIII III!. tbmJrn~I'Ii1I'1Jj"~ eeam nll!~ 'MPLA__ Lt'IHTI... MIIi~ ni.-. 1:1:1 !Ofriu ~ p3:r:11 "}.l.tul doi!!i jucr['i!hdrB'i ammpanhil-lu Como 03 DP !~dt!l~ed:i.i.!rIj..n. !IC~. 1II.nio W em 1.!fi].o dl:a Oii'!!lJill~r: Ie\'li.B.I:lOO i:! qiX' :iill: JiIvtIn::! !'=' kl~mllm co (J Sol rodQlri. DiDc q!K: . ot.Ill:loo tnllrnifaiill<:.~ ~ir-im_~ apcnJn!C"1n . ..Io:! "Ek:p.nM..!'.ooC~d'.10 f S:~. fo!: q~li.. ~ hQ!lll!m r~~·ml:" fal:tn. efJl~ 1T)I.:l1.rll~.IL~iu.IJLl QoB.l!!xI~ J.:~urllnJ1o..-rffl.r:J..lt t1d"l11 L"I MiII..'YIQoI Oi'pnirou .as rn~UIr!Je! II piW". I I M. Pod!. Qunl. ck U:lSs. ~!'ltiC. Ql. JI'lr('! POl Nlo QJleJ1:ll p-irJ N~' lbe I:['II...r. • d:illr-4. P-'la~ ~~ vi que w.1.o"'!.iJlilll.:lc.i rtClJr-crJ.lP.l1l!'!:t::!i ba~i[1! nocu ~~tII¢!.o .. Ti.\'I'JJJt.l o~ NP![]~i Irjloo medo. t"IlII Ijjo JLJ~rrilhcITo Il -IL -DImll '='r1I wmI :Popeeha.! ~ DQ'I'O QiI_.0 MI:"·~lrnu> • . mlJll .lll:.!II!CLln'1L CortlJu 0 'pdiL mere.!)I no f.!Y\. Oc ~1.mbi e etbos :.p oC~"hr:o~&J ilIB~ IU1:ni IUM. r6!i.:'."eiro.II .II! 1.I:!II .:.!lir:oi.:::]an~IJ-!il:.pafT pr«ilI.J.0.o:IllI :j!~D~gJ~:~~:I~~!= ~:[my iI'lgul!J):a. . !it[l.U(I pOli'O 1000 MU logo 11m3 por.gclll de. mII.M umu r.jj..bci: ~aQ. vtl " "'f'I!!' riga kmll.y:ii .!I ~!:!tii!! QI.ttJa. r:. 23 M putirC'Jll\ A"aJJ.!o se atl'e'l'lII.o. oXIm oordiitJu aootft"oi:!.I -8. Qr. p::'! ~(' ll'!l"It]D!'I m."_' drrpc.. -Q. N~rr..otter ao klrnbo oC. ~ Ie {~CJ J.em (10'M-O\'inI.~h.I.q. fOr 1t"1.m todCii l -mI[e d'.. Cj.f < A mpari~ bon~H.J!eTi!Im1l!T-lht. M' lo:o1..fl JI..(jblitl. Iliao.tm~ 1\ faroi.!.Niioo': 0 ~1de. tI'I1 dl~ &1« do CoM~nd:ki. [par 'ULL - 1'1'110 tenham 22 :o.aQ me a I)P'. ~ ~.Ogolm llVlOO:a taii~.'I'II ..i.Woe(:jj_le.b:i..D:o~:iiI .1 poR~J..k:IllQ !Ji3 :!I~I.III~·~r.li. E\'I~. Ol!llmmtm ~_@~ l!ITl rio.i!.. ~ 1..'!I.-Iml jJillII (:olIUllldiulLI'J 0[1 nIlS !.i.m eJ[r!:1~~ 00f~· U!!!~P...d!.. N~R FQi. mu.'Il1 M&.~! J \.aj Uiil:i~1'Il. . ~ ~ lllll trmb.) C'1])0:''"'!.). d:: 1JJ.(Ldt"ilO1!Q.t(:Iu. Q:!.~Oir ~ dim" I. N~np.

.lIl1JhI'Il:I:.0 piooclm Dko .~oo--se I wm .u.=r? N"o . lII'bilS b(rn .Uassllmhll.Jl'l"lI!i1:!!l D1"IS n~. FIlIoo\J.i'".. Klbr'Clll. ~~j'ill< -F. 1lpnrnt.p.! 1ntI..!I_i:::rI!1'I'1i <.:so.j~! A'I'Dl'f. A minha t _ '" 11l~!DI. di:JcipLinl. ~ oNkm. I'IlLILr bern • Vo. iC p.:¢o ~ AVII~IlI •• J'ullj:U q.1r:n:1'fI!ll.c~ nil.go.lf!jj_J1gQg ~~!!!! ~llI e dl.~ iroc. [!.lIJldo II -w~ Na. ~lflII WtI!J3 !II".. dtil.r " ...!. !!Illo.IIp ~ oom [aoti imisU'o. . ~~e:ro!. ~ . oL~ r:[l"~~Dnha..!!-~1' M.... comIt.Nlo .!OU C.l Clim:1Ii.mo o:.[)oj. do e..1. n.-:u. de nlo dd]!. ~p!!~~.'Ij!.-a: IolJlNir.. sebec os ooIoui... 'Naunp . el."'!!!..l'Xlll~cr IIOJOumprlc t!.l IIJm:li ~ &t!i Tu !I. HiIj {JulI1l U~tll.lLi~: DIrtY:. gQHilltl t'li&te. 11.mpiidieil!=mciilC 0. ~ 1Illo.!~Lt~ ]~~~ ~ su<=!"ri!h~i~ r. OJ tWo Nt\lllgllllOO1l a . f'Hrn. I'J'ln I IIW. oIho§.. ~ _".~ lb~IT!oo.jo 51""" eom (I.".kYflIlil)'~. U[il~~ 111.u. hubti..IILJc fbe de ptt~I!IJ.~ njl.fli.lO:: N"l1'ng.:t~io rIa COIl.1li .clho'l Lr\ per q!l~eIi:: II C!Ompjilru il rU_IIl..!!l..~ Cot. MiI .~1. f~i. flllllr canli.(10 HruI l:lIn'bo.noo. I:I. quin1t: p.0 00111.d~""j.. f. iD:5Iaj. !liD pcdia.. Nr~Dgllo U-_1IJj[ _ ~e:1:J 11 Iloill:¥ni En hll'I'e:t IlhinjIDlpiJ1L.lel 0 CGwru:laole at.J.vn~ll!iD e..-zy... 0 '1'Ih1l1l:1".:oQnit~ Mill.depai!.l! 5(~pr~ I.mllljj(i~J no nscic-dln. 1lIt:lIl.hl~in_l!lg fi!.lilpr1menr6-:lm.ntror. ".. N:lO (J tJe:viJi.}"iiliS"' lim H:r reno ~ rreuc hcuvc :to :II:'S~~~: pro'bI'. 'i~~:IIlI. FH-[h~ 1I~ Mal Co vii... F~_'p Q1IlLl~? N~!1~..!Q. A. _ .. M... U~moo rrenre.ndonttr :asslIIL i~r. iorp'l" Olla~1.. MIlYiDgEl.as qlHl qllc:riu roub:>r -~~r. DiU:I1 Srn.I ..r. iii c. OIroLl ])11..Wu 0 ~1:!rnt.c:rgll::l~OU: 'Ek c.. de: g:ndA. dM ~IlDl~ oil "Ih:l". fii'OOill.if: 01..t.OJ .pi<'"citll)..'IJ"r"'. esieve 'llil'M.Il.....::alLl 0:[11 Poom Wf---r. j.!'" UIC :. ComO' EI.~.~l:Itfe flm" ht!iwoo dili·fnot .. !f1l 1!"I!ri" D l!i5s oom ere.h'Yin~ rlll1'oo !IWI . IlI~'I':'i."R mcsmo ..'II _PO!':~jycl __ EJ.!.. nio E:TII pesooa p~I':I! !!'b:r.ilHliid1i:I\l.ulciro riajne..-. .!k!. b. ud!lcOlJlO~..ri -Pc~ M~t1)1 TlTiI:~G ~r. iiCTIlIiS.am. Li -d~!I!I=8ir.IIrm.:I.cD mIMe.I:a_ft'l".o..• m~. o~ao.1(! qllc era :IIl:a\l c fd(.l~ bo:l!!L~'!!i_ . ceanndc lD. M~~~~'!JQ~nkl sIi. l1li:' jJ:1S.:nl!:I(.&.~~:: de Mas . dQ QamacdiM.. MaYLnc:!.lOSLl:.iiiil!i:i.u Ii< ~tlll QQo t:ll:!]bQ.ulp:i [nttn 'Il..I}0C'rtl.!"..I. _MiWin~ ~ HIO[m . ~ 'J! do I! I) [JW)1l &lm'~ D!i .~. usc 11i'.0011· mJ Pooeri~ N~".ip~~ pi:rlo .::~ :ti. t t::Ddo : tOOo~ 5.ir1pt~JX:!'-'iI.111ft 'pouoo <:iilttli"lw. _ _ ~mDDdrll.. LKOrdll' ell ~wlir' ~x llI~ui (.llLrn !J beb!!r ptntllr"-Il.CI".. ..i.l. DIi: Eo.iWI.u-.'i'ernt Q O:om:mdlllnle dWc :a. A~rt. llmiI.!al: Unilo::. 'lUI: I!..'"otJ~di~otJl..'I:Ut iii fn...-h .tdu!lo:.."J>cifR.I'V~ :!!1I1:PJ.i fl. 1M:.:.l(. de ccnmr iI .-A 8.u Il~ r. ua «It'i'iC.~1tj: !1IoYI'1. 'dtckld!' j~eltill ". tie !Ii hoc. F(.. .'$L.ll..'l.mili[!l ji " Ek"llt'l/(!!"_ Nio"n9upo:i. vuil:."i.1IIIl'qunr:~ 11[:18.. .iQ~W'tr TlWlban .tiu I\Ill IilCIJUO tl:IDp.amCJliWl.!...)h de N.iR 6:1: :16 tu que QDmooCfIl.. JD.L1l"~.io se . (i.di!&:.Gill c..II ij..ll.I!.l~~r "'..!I!Ln'll aim:.u pdu ~ M cot'pO" Bli. era jUt.n1l1~S" entre ~ .lllm . V'.aril..lllf"llIl. !!p!gy 9YCo flii<J Iffil 'II mr_II~1) N~UiI. iI. qlll.Oll "t6 ~:!' Vlvt:rc:llKKO!! t._. ~~Q!<ba'l' !ldl!lOO..\II.Vim bL2<illI" es mlllhl:!. ~UI" que em guer~ "E. N".'gutlga trerma .l~IJ M=. tnulw ~mmeIJ to.:I.lill .lh.:it". (jllil roltllli 1I'.::I F~I~' ...li IflQi!(J d~ MtI..r--lh~ 'gut.l'1:1 ft.r. .:!IIllib!:!1I .~f.!:!~o.!..~:!!!1 de pi. ~rn .p?dI'\J 4i:5H!lp!ll"t .:Iiio ". lieu . all) po-1.lf~oo n<pm~!1l crIIn.i__mt::o.iI .:lIIrrloiroIllllird. C~ "lIi~ j!QSiU!J Il:DmbmnmLo7 ~uao:1l h~" '!llTa. A>l-im N'~ngJ. l'!!o ~ [e(:uu. niDl.Il!. p'jl 1)II11L'1 qnrnllo fui vrz."k1 ~l.l Q~o .-.m c:oolu:c::i! i'lkl1i!l n:>pMLI1f:ll f! CIlIrrt.:::llcidll..l... 'll1II. E3Lf. roD all.nji ... r.II .i. Ne_ r.T." ~ r: . 0 C'oo.:lse..iltjp: «<Itil!~.~~T1B.illK:l. j:jl oW.I.mllluCQ I.!at~.6.nlll.. wOO Ij .& .-' ~ All.p:l.:.njll..ILIl="' (II:' N~ngD. p.l~rrUll~_R1!5 Q'OIllmDl Il! 1Inn1:l..til . MIl"'II.j -Oaioou.~ Fal:tr .(J~ t:lllia I!:m.In. . '" i!!Jv l'I:.!1!L.Ifi. receram .~':. ql!(I re P[llll . lil_~hn~T!.(I .MJ bQni~l.ffiI'i:l!lO..eic.. maa p. M. d!lI5 " MU.t PQ( - VIlli.k) CQ.1111.ngildo &tb . ... ilI'3. OIllt:1iEilYollr-((.5J'ij'jJw:.'~Jt." urnO!.II.'" f''"ru:.U~ . ~~c~di!H1k 3. D. ]lUll <.ii'iiQ~ d~ .:r. Com.i".l..frOth.!1II.'..II pqar·o !:l~ I~Dm.JlI. !'i1~1IIdm se fO~8 IXIm ~1a.ilO.JD C'omJOOB'!'Itr.! n. de. Qu.t ~ b.: ~Ut 26 (.c.. 1l1l' .-1'r.7.ill perdera wJa . mbMli rec:~Jl. _ <lucri.]]II:!~ . VlllIItooo .~~ t.!!a"o':II ~b(.elIl -tcrtloodi2et NRn ~ . b. P~ninLID 00 (I!J.l bl. .illi'. N . qu~.: NIWI.. . Oq!Lr.CliipQyli. rllllltli 'lui.:1 gr.noo dl: r.ul dIl ......l lI!:<. 0 ('oouiOOltil.£.inr..". •_"wan~ ~'rr i'fguDSI tll'UI J1I'r. 1'I:. ~S lIJIlJIL~)~ e d~ $AIll...iu.L !.o..l.!~ !!I.rr. trm DIU.'n. VohoCJ. II Q.l'fgllr.rmII_ . tw o ~'t D !.w~" 00 ~_ N~I!'! a :bin- . .klllli!!8".OTTlf'F!I 0\1 u.lim.:! vdlbJ~ Tiulu! UJD piillIiO III qt. llKI!1e... mwC. ~'ll.1~ ••.. O<l bUul. q~'I' ~ ~I:I: .. II qui:." .I~ qUo:. N~"Gi.I"II'lH..e rlo~ VOII oCtllnl. -te dcl:l p:nccilUl1o~! dlL j!:n:z~1I kti ~ Qc.il 'i e ilIi.ll.. "'~Ln1S nilll~ to'iJtLbEm A tlpollrip.d:.bil".Do!L .bIt. -Co1OO1 t..o 1-:: dJam. pI'~. ~ tri~ta# E. f!l~(:I"t•• lilt pLil:t'\1fti3 ee UIlf3m!lba. ffia sorri~i·lhe:.:nQli . tmll..Jo:l pl!:iW'lH pMlI.i\'IIJ1r1>rtl r_l. 1. frentr:: de 1Od.If' p~1E1rlijl.-.. ~VC(I N(Uti~.. NSl!lIl..di. Pe:il(l-!C l~.c.I1W.om~lI...t. l\!i 1I.. ele. ijJJ. .I)~ II! pallll.1 1i1-""''.t:Lo N~Ili~ ei1. -Sem quc. 'fAD "'i1(('. muD. U~[lCr'I " DJrrenLe ill iitll:lJl1 nl& miill'jl :!IO N"..in::1tido ~.: tiiJIl sede. :mrul< till) lI~do. ~MU!:M . tlUnlQI: I!l:Il:nill-u:iJUL !~m_ I.r~ do Cc:. IDlboLlcoo tJgo .!ie. e!f"lul\'!. -i q~Jlil iI:ullhcr ~dhQo'!' delc. _]0.!d" '. ~R. :I~ :l.Jt.n: o l].i!f!:s.Il.do. V~5 t.!lmrm~ . is<<i(P.:~Sdll!l " SlIIl. 'iirn.p~~u_ Igga qU<l... nsc Ijoo J a nil IXInb~idCo.1!!! doi~ dllo -Niicpr.l.. Mlili «rtSQ.: m !.. IiMi e ~s . " ilrlliit~ romCmHilt: l.:ilUli: ~.II (loll:! n& !.lu ~~e.[10 KiHu II de Lh~ !I!ILD.!' Rill JD. colW.::ma iJ'arog m!lil .~!k! de Dlr IllCl:l~pu..mOL~ collt!'LfiQ ..!!!:!!.C!!!iiduic."<: arow:? Ii".'i ••• NiI. otkle'1 tlagUollIc. DqWi:Ii .am:a6l:oI!1.i!.!jiII~oIJIC_ S6posso jr an ~ II ~~" :i! ..j~1. i:ii"il 00 riiOll 000 podlii iC1: bcbWf~. £~ secre d:o 'CQm:i1~ de A(lifr.a cm1lli... I!: S6 n:!lll' ~ oI. M14~.tiocnl.[!.lnUa dol:bidJUilK:1 ill Nplnp.I.. l:ic!!.~Uo.1o 11al~srtll!.irmciro baixeu O!.. ~~r tiO = 27 ~!11I Q\!~ ot:h .r:m.l'.ii>l. 8 rliloo A.:sJ ::II !Jll~il. -ra.-HOU.dclll:'1bu"J' (i.[J:l wsaaemfiRiiIflnJIt: ". dos &JlcmlttdroS. culpa njo • C i.anba. 'ljI. ~l~"i_:.llrM 'd. ern prn.'o.!!. p1l)jeID de ru..o=~: 1 . El.lIl.nI. ~l.~'.:nlEc 00 riel...!q~!lt!r:::.. Pu. tlJdllillr. Q ).'lJt"~ Ino_ .. iiteclW.'Vamos Njlr.!lOu. .'11' podI. •. Hlvidt.mk. tip~ J.IQoJRIllQ:!:i!oIt1Ti. nkI Tqi~r'~'¥iII 'liM Ph ..: ~ J"86 rapa~!!II(.aIl- ~'ll!iz. .lou !I. C~ 109 :. rom."¢Inti II _ ~ 'Cas::::~ M OO'I~ MOl:! PlISt'lI . M:II.1Ir81 mi~W'I. bem. (.::~oo l!I ~~1illYl ~ [!'em ~Jm!r Illl. Y .ja ~d!u ElIDJI. Soel'l~il-(l.l do.x-:z kl~ 1)~ltrn:'.'It ql.itI. MlIl. bonll!ll n!itrm _ - .vivt:I? = putlinA..vall: I.so_ llIILn.1 _ Vb~~ que _ l. do kimbo cnamava-se Q~pcI!'a. IJwOO..[ "'IlltJlJ.1i1 ".li1.vPll.Di! Id~ ir'l'-f1'IIUMW bcm .f\ . ~·C%r:tno IJm Doi "II". Eu.. '1 qll~ .11I:10'7 I:l!rlo.p".r Sf:.(XqI~ d . til..iv-er.o.! 'IIH.Anl~ w "Li~CIl.: Mil. biio I:him.I)J"C'ifK'. Mils ri~ 0 M.:ll: . ¥ r5OOWk~~ fULl3~'1t1Lt.lli.I'L'I1l!nII ~n"l.~.!IO ~jg~ 'plll1l D rm" d."<:!~~.il m'nt":l jcve (!:ru 'll"mpro Q PLi.. m.JtI.li n..ll ~ M~ .erd::l. Jliiil"oil Np~"".ilig.let.ki.~.!..Iomlnlll'li~.lIII. 00 illimJ£p? uma 1\. ~p.j~ (I..'II'ir.rili.'ffi J!!a~4ame.ril.!!!lll mi..ldr:UII..:!IDO ::rl.iLnjo.wb.l.!'(J ~lbl)" Mil""'...:Ie C.. .!l.~~tlWhclr[). a:lu IlU :lnd~s fi J~.} !i'l!Wj meta 1I11. ~1bQ" e ~~o.. mill.lJJde diroll~[L .doim Om:t~OJ:h~t~ ...tUyj~~ 25 NSi'Og.miD'I1IIrilI~ . t-.~ ~ ~f.l.P'lM..'18 ill'tli<». q.W'i~ eIt.uk (l.q.:r.10'. barOOIaM (Jill >cx~i(!_. em.ctD:'blri.. eontinlXlU~ Ige~ w~'Il~i[~g. ~nrmRl':I(J:1.r. eCiWvc:~ QIl:!I CQi.. 'ill IJD~ N:!:lIIL~ trrIlli:llirm ncr. es ~ii eo ~I} ~m<l-f~:«I.. com 0 Comilm!lilll~ C nrp.. Ibl. &1':100 P'll~ orkI!I .!!1. L':t lIT M....-. 00 ollllltil !10 -I)_r:.ir cOIn i!:l'a.l li:r. wgasrtp.t<. MilS wn OII)'loo~ plrLi'lI ~.rul(lo. ~nl.bQ-$ .mclllI q'll. Nollo.lo:loiW "e..~ mall_ .da ~(ifG?~~""I'M.&.1n\4~ ~c i:J1oi~ li:lo~ g oQOO~rg.lrl'il'lgl.lI...LlI.: "'~ . D .I-D.:ill'rm_r.Ilr oom e. ljucM.Agi.D A'fa.u'D&lIp_liktio !iI~llJ!- . liuC:ru .Ill'l1 Q P::r1'1l.~rn~ ~~ =:'i=I~1n~~~~m~: M ~:.."R 'IVIl..l ~I.. od~ .e &:::uPIln. I'I!Qo.iil... «!II nprim1~. If! S~.!1!1 Miillo.:11.. .b .w coni.L Vl'l".r 1J:L~mblWI.K~..tslit'!1il. rn~is: vdhe.m :1..J\' t~'!!I~llr..!.r. {1~II..::!k.g~r~ de rubll\' _ Tu ..riI' tit:!~ d\IJ II 1rlsK. Lurub6m t"if:.. pare A.~ rima da (:tI~:a b. ~ .EWikilLlhl..p. ~mtl:ll.!~M~.e:!.t'!i'bo.!Jjs 1l1l.".. rm ~...j OOrloCha_..r.1 iilCi kllllOO" Iprorirni:la. M~i ~II15~'. ~cr'\Ii!li1l! 1Iid. Bem. ID/:iI .. ~$Jm.r'i&c. lu...u.l- lMEl-mhlo. se U'atB..Jig..mendaruc.11lBt:ilre. de seber c seu nDme. _OtMlm:lrl4D'l' ~Si:!u. IIdmirllolitl" pr. pOE prrr (.pQ~ ete 1<'I"IlI~IOlt-iIG..: ~..!'!!l (1) c:h~gu I[[..I..u.u~~!~~~~== f '[0 Pug!!' 6 ~gJ."e!M5..ll dwm.foJ~ bl1!il:'lr umil bo.mOo rtieU.E~. Pomnn r«:clloid.. NIEUlI.:t.[lj~ iiilM~w Ill) 1!c!LI ._C'I:i: t. Irll7)!!.\u:c OOlrnltre~l.eeUaombll_ Ulill rIo 1:. ".....rll"~.

ltlotullm. .. I~ .ul1 M:mD!!. (o!..c.!'!Qi"ilt.u e\II IQ'!I . 11m.ix'm.()ClOO tflnL1. ~M m.se j»i. :110.!lo jJ11!d1:.iIc: o. il'r.i_ot!. ~=tue:r ~dO.li~ tiiJ. my. ~!.a o tcrn~ PIlS.: _ M . ruliilrlDCil:lo. &:11E~' rilll« ']t. 1'1:1.il..joJrt~ 1(1011a.!l1.riidli.10100.. I f. rtimlLl.~ dos 0 . t!.fi 011 hh1::i: N!IJrillajrl.m !II::Iltld~ iJaS· palJ. !OJ rnmn. ~ ruaad ~ammIDS.l de 1l0!l !Ie l:M!o rnr.111~'Dtllr m.t~m. bon:! pW.L I""rW pllrt5r:1l ~ lin'! o[.U(I.'IlOO Eli!jl." quen:!!.n pelo j.k tMO timilnlda li\.r o lillrnli'O'.tu ~orn(..:n:o::r:r.J. "'1.tn:llaqll. qt. I'IP!I tl.!0 to~~ que M.G Cornll'ldl. !llmip~ <k .Silm qut' fl'Wll _5Ir:_ pili!.I.Qp.. . Oi)i..~'" N"gull1!jii1" VI'.li~ sakl' n IIQV(.:. procJ....' IJl. I!P~W"!!JQ-~ :r."".Jl1l'ii!. que ~eja'!' V~ btl'lll.q.. do ~llii..oeu.ooll'tiLra Ulll!i ~jntJu."M M:rylnJ..bi..iiJ.rS'l Jii.<.~ ~":-rLl1l]. ~ C1iXl'1~a<Jo:!l pd(i-Mol'lmoot-D !)Ilr:. Nio ill po.".n...oiIu -c:ill(: ~~ e!l! t(!da~ ~Q{!. tlliii: lIi'fqIoCIlc!l~!'-'c~ T~Mitili~16.:gl..I~ 1I111r.o :!l:SC: guen1Jh~1'(J6.II. IIdrl:rm~Ill'I> 'O!.l: peE!1Ol!S.. Irlll'l:li. 118113.w!I r.iaib 1:1'11 :..l!. r!..~trllllcifil" quI:' ~!l.1 urn pO'OCO ilil 'bLJ:SCti c:ilUi p. NS'"IIi-!! Mi!l UQ.'mk. .!:!~I)Olipoya. f!~ SQU oil! mil:!q .!dr.I...mr.1.'1.:J.rl..Jo peq~no NStm. Qi.6s e~ILIlII'l~.al~' Q~ Np~.!! II..III .!~n1Jlj. -ale U!II 'IIi1i.w:a < 'ql¥ . III JUIitf.~ ~~I..usil[lrfu'tll.ror:II ft.IJJ.!(ljIQf jg~~ivtlI. c. N~o. N~!!l ~ :irmrd. Tu ~lIH1..uH.uda.a.• Soc IO!!!YXUI a marklo.rYttI'no ~l7f1.!1Ie nt'tTl (J barulho da dii*-'iu!la peecebe.::ri."do ~..i.t. ~~.I"I "'·00 riC"" I1I1m11 parte..tm Q . puQ. 15 loj~icl!:l.N.:rul!&~ bern. tIT 54l:uu wc~as.r..I~ !Olm'!' .e ' os ..l'l 00 ~ Mil' Lo31!~ NiSo ~r. nrl!!l.iro qu.II:J~ ~ queI" Iq'lJ1Io- r~ " " . V'l:rdirik.!". (: que a...-.ICI5I. rta._ dol!.i 1'1(1 iNp!!Il!!.lr(l!1O.fWlde-? :Nikro :!r!ffaJ..ss~!!1bll. Se-gUDdi:J umas infor:f1JEl~.C~.I.!.lfIraJ:t \'tlh...re ~'9. A.L!I pcrgUlllo)li NIC 'Pwm <lll· oMo eee ". .U 51!11..vam.. "rI:ii<lit. "r ~ "'~I •.zt~ 11:1'11..9rHo (~bamEIQ :J oobrl. lli:pliI. C[rrt. a.l1IlI1Mda~.ll pdt:. ooDli~ ~.I.fll:ti. IlbIlll.w-.OO.m r.JJ"IC. . ll!!l~ vd.~JLOpo.e.'tl'oh.li Njti:' tr::-OO~ . c:I.:1J)Imu II .'Iy.. . ~li.$!i~. fiIJ."'Lhll. C\lmpnl du ~ II'I~ra _ . ~'" fMln do!tiIIll.L"Dp-Jl. miKIar.Il>Ijl1 ~ OOtllmldl.:... ~(In'r 1[1 eI!1 SQ.'II)V(ro oC.il mesma qll1li1:i .l. co:r'i. l.- ~.l do.» ~ItIM.nlI:.M mclro :t.'I. Oilll'lrt"i~. de:iQ..~d!:!.10.O:nl.~ldlllbo.ciCl :rt1:£5JIIO de .IIIlole de.II .ali_ ~IJ' MIII~ urlC'i::ll q~ d~ "i'llill ".I:I!:~ TI1lm:ll .!1I< 0 llet .e nlav4111 :lldomair lWI!. cs mc.!.iD 0 eajor d:ill miio '00 m.i~' il!:~:r'IIr:JI'" ~I>ID n.iror! q~. pCiLii {r ..5. I OntJllIDdr:I.! vcrdir. \ I ~u. cber. fdC!. eoe. O()S~~~·".. llr:rni. Eo Inudllr o Jo. I.i1o: E J)l"01i. MI':Ib !JaSUl.iJ.a d:. >eja (I J'.Nl!:lIn:g.rom ~ IllJI.!!'J' 0: Q m'ilhll. II!»!O d¢ lJ!<lis pam te C:Mill~ t~dD.rill:m.jIYli .. wmo quanocl t..!) ~ii"ib ~~ T. '!f!:~:'~~:dC:i~rr. il].'I1\.Ii!~ . seiI.Jhc.r.c!ijlCdi .jI!iSCI.boc'::i1 MOU'o'Idr.I.In'll:).i.il.ro~ Ob!aVll 'I. qu~ rpOOJiIID U~~!!!Ib!Ii p.kM:& n.:: IPaJl.ggflolko 1M:fLI.. .iidet~.. Vi ~ Pfot:. -7 mor::oo:nt<}S. Nrrll.u <> ol(!~m ti. pO~ ~cr iI&:o lru'ol'm!lyio'. ~ .oruaIJsI..Qii.U~riB'.pl"c se rn.i.::riI.'>liti c:tVIlMEI !ie p. ['i:iill rn:J~ ro. pJ.. q .i".jll'Ul ~!!~ :I:~=' "U l'{!!:l1~!:U JU!'l.Im niOi'I'.Iu dOl 1C..fIad:t!nre.I'I!!~ir .a.! N:. MU r'rIrn) ee- O!:ldc: te e ~ He:5iliI '~~O DiJffiIl 'l. 1~¢!1i1!l~o'Q.. rnu...lN po:111 i!J!Io ooJ.am. Coman.iL dii'~[111 Cmll.JJ1.t Ormtl. It thi~jllll I'f~~t~~. III: IlDl D1ismiNoiJ ~ .il.r....e IIfD piogrulJ quill d.os PM ~IX!I. ela ILW ricll.~ fl. ~ I!.".l ~quIDIIO.s1lu"II ehIrtJ.tlrp:ll1. rormm' - MII".. ~lC:rllX:!'i~ZII p.r ~~bc...ljJJ.J"-" poI qll. lImall:tiiiil. .jr.~~ St: 11m (jilL qg.-:<Ill porumto" {] cillTilJ:lld!ll qlJe S1bo:a de anile vdo: n~c l-rn!..II {I~iI:'Io. E'.sl.. 11:.? Mo'l'!D_J3 Ioi t(!l". t ..\I? Tu po:k~ yDc. . .rr~oo. II.'i tuar rio JlI..l~ em J968.aJ~ dUraflG: mlllr{J te. roDI~ brloc". .lcu WIl Crur!.j.!ti!'O: &Ill l1isl6a'l. iilil.iIlJi.gDtr pais ".iJi "f:lb0'l_ N~lID~ flcou a: .aDlIII'1lJll..gt..llII"Ii1 flo 'llu.: ss _ Nrur=rp1 Serill! II!!!!!I..a E1Ii:0i'I.::n. CI j'lDguIi. T~.ll!o.....fI.a.IIoi$.J'iHlla.lId"':I. Lnll clH:11I'.!I.ti~i(J TiMll.a. Pw jlII) i'i)OO~'"".b~1LrI mll.:_j' _ .IIil. que.". ~ j'{. a!o~. ~.Lli ..ol!... ~e de l..=o'i~ ~aioorn '1..:0.!t fII.!.l2..j: 1~1 12I.l1~!L lila ~ ~ '!lim trinio no tn' N!" ~1b"I~1&.'1 !II GlU~ o. fut~. dlriLi. n~ 1II 101 m.ti 'iul1i401 O[J~. pUll C(oIj!b..'n' p.. ~ 'vllOidl ..ooMtia QL11l1.:. liS TCI. algurnlki P~n:! NgilDjIi.::? A~ .'li1 "'" KMlI. Tiiohl.l1~ 00. pam nlkl OOJ:J~.!Iii3.(ioi..-inp.~ -I:'~ f'km oC.al:li!:! oIlIIt..tJ 1.[11MI.. Nio jhes posse tam Nlilo I~ vro!ir..tn~ ~Jdo edr: P~lO\l-l.r~.: oi: PW1l'IJDCJ~1l1l1!ll p..l'. do felh[l5:.~ e ~II . l"..ad!:' . II. C(lruu-.I.1JI1I ~i~ ballL. 1I~"'Ii'i(: F'll CII . pill> OO~ U.ill I!II [elll n'llriro r~..rj!~ pcq.~~ eA" oi:!lI I~ quo:.M.. ue ".'p. I!: ~I"tido n:lio reve:loo. E..MiI {o ".lvlt pnra .!TI IlIIL pkllW:(ro 1l[1If..rupril> ~lu" ~ It'fl'OnOO modr:5ln 1II. pcrll<llW.R'ri: NI. nlo tin... Os Ell!:U!: q~ M'I!~:IIrn.uiwlJ' NplIJII!.u~ ~nLjmlO"III. t.h:j]t600 :iki ~llPrc mod.oIItI& ~~! rJ..a'. tockI II:rtra~1 Nunclll 51: ~ f~r e... 1!I)('pl.. drnti'C . ~~ i!lIlMIII II<: 1115'1:0110 r= 4 1rrr.oomdc ~dttll.!ho 9 roell.iII.nrn!i1:oull.lll qlll:o pEir3 -Que.tr.9pi1l2l!1~_ UIII :hom~ tinb~ IWIIIC'idr. E'1'210 Muodc com itS iUll!5 lds ~!IJl. Cb~PJ1'1L.nlnJr~ ~[B. Sc-rl ~IOO :mt! qub Aoo l'II. m. m~.millrr. 'Nio I.t:!'lhl~ .r:IDrnIl_lJIduaboc.s PI !. 'l. 11ISl!i!t.1It. .':.5 Q!I!: $!....I1~ e. AflllWlJ c p=--mt()iO .I"][] " M:u.Il~~ :liquets:.'ambarnrmCl\.. Vento ~. '8i6. ql..jjuem 'Ilut.je lut~t p6R ~t>ar com .lio.l)J. . trJ. :tiDil"l o..0» quc<di~ 0.po~r. r. 56 . .kl :diWlVll'ffilo:: Li .JKa. 0lil od.de oornc. f'!U'l:I.ii!IJ~m~nDO .c[olmllii~ ~.~I'IU""..lllllJrou II pil..lfIJ·. Iii c!'~lI...I l'UR6rilll qllt: .cDl.rOlm.liI:o l:.J!lb3. l.IJ'.I~ II!!~' i.. iErii N!.ilotl1lldr:o KJlIII:g. !» t.!iI! ~ MiD ~~ bQ:rb!lLel:ll. .:~ Como Iii . NII. &:.:rp J! ~Jio ~Ul'l'1l inqui.dhoet N~nyl lime. 1he dar dc.lllm'ballll!Me'I ! .-ae !" nJo mD..'o "\IlIII". m.C! iJJUhif..1KI'<1 ~~ r". oom tor::lli!.~i!! .' Qut Veil .. E . (I'" .il :lMir.lL q~ th:l'iO. ck:n. peIl.~ua o.. 1.. . :Eo..tc-..r.t.li!?ll"ll:-D.YIIIIl !lmlpR'..t.je r~r -Q que 'l!I ~rlll DK. 0t10...pkM'leirQ.r:rr.nn. ~'-Im.. as eswIas. A. NS"~!I!lI !Ii"j..r.Wi.gU~.! _ ~ o oo.1l i11i!'.. iWl ..!~mu.r.1 oo.l.!.lI[] de que ~ ~~ut'lOillrr~ 'q~.jI IIoOUma.r:am llifl I 11111 :lXnIN' 00 qIIto m~ (\!1iKM. cadelra pel!'. '!'t:Itbtr.it B~JI~!'ltt:.:nt~ . SohfdwJo em 1\ Para terminar N'giIC1' curCi:!.k)_ iyg ll.to. . ~ 1M': dan.onwm t.il..~ t1t'.IJis~ _ 'F'Uili pr~SilS ue !I!!>'looa. ~ . fll:!l~ l~r[](lJ. tlI6 M".lglt ~.e a 'fICO!. JKlIque F(i<n~.i!.. Mu..!.: Il$o~i :KiOO: (I .ll" Qo Ii..-ern ~buRn~.!.Judlll m:OLI:o .Ie a~1L!I que ~id.l f~.~.! tC'l'1.qu~ se 'I. ~ U~JoP~'b~ .. prnJCI1I. ~11.::lll'Clet\h:: lli. Tu parrirll.31 c q~ ~ ~I]o 1l1.or~r ~rcD".a~ do k1N.o" 1m.ne <) ra.me de N~r:tl!ll. H""liue.w:.azer. 1'1= dc!.~ \!1I~ba Nic roOI ~~Il:!O dc:J rill. . QI.~9li. _ cl~ELj.tol: OIl .. il.. i':r. dir~~ .!1To1.. Dlu:m Ijl...'ieil.:. me :It'C!. 1J:I!J!l~'bIl.bo K.t.i!ll"O.1IJ11.lI r].~tl:rio o =~~~~ ~I:~ 28 'lk"!'alllO<! j.i:i? Qi'J\! Il)I. MiI~ ne!JI :!t::lIIop~C" lliu N:guIIJi do i'o-]1JK. S6 ll:n.Il'fU I!.h.liQ' wlill ..~rI ~ H..uDI..'ilio.I..~ tnC!lD.1'1'''0 :ilo l. 11 rUi lMLa ~I!: ~T:II'r .D~ {)II ~Ll":: u:I. oorno d. rK)\"O oomo~ UCl~.:a..~f!i. urna Cali.. l'tm_u..1J. eoee.. ~"bn:1III "iSi.:.~ IW. aumd: otIrJ Ro.r oosliNC.. ~ . do ~Io. ?-1m ~~Ui M~ $UOO.m'l:im .r' ""'i!i'Ei siOO m!J.esI111{11 .:!~ ~ li p.l1'~ pill'll r1H11il:ru 'llDe . PO~(:I tl.oo...mpO. {!~eoDll:H:II. a vcn.SOrA.U 0 ~~Tltc S!1n.~ vsa.:: ~ dillwp. cL9.:lru.ttl. "~l.I~(j.:idrio fllRJ".ml.m~.J.!. ern 19ci'il'.! a m.lingU:illl oi!lI noltt (Ii) d~aparoWr:lmto..I EI . " Com ua. poW~~ Q ~l.'110 . E1.l!r~ pois nos.fll'i .O'I{ffilbmdc:197l do K'IIM:.:. ~Ill eo.l.. i'I e 'Uni Ji feE o\:o.'.. N.(ht.w:rlliu" nvt 4e o:.! .Kl. par . nt'i~ m ~ ~ttlllOJ ~speo'!\lM5 (I 'ili m~l d'(]o CtmC'U!bi.m~.tIpa~_ 1:" 'I'llMOO ~~ ~m- q . tm§ de H::Iblllllu!..1.B Ua~oo B..!i Ilio(l~ro I.~b"H Oulmlbv..J.. N~ftgll.K!" . '0 OleuM 0 VCI'!~i.tii"C p.'~[]1i:1!I Q~ ~. Ii!!dll dtI c10 ~I!III}Il (] flUlOlllIl. dori oIlIlrrm'i.j) :Iir~ NR'l~II~ ~ md~ tivcw f.urn -qlll.Ill M!!.. ro(.I1l l Jmr ma.g!io. qlil!: elill 1~t:dl-ll1iiOO k':Ylioo 0 ~Wllle ~comtJatc..a piMllll" 0 I'1!!IhQ 000 en 1J]fI cQllollillliliHL. UE1!E. n6t.fld:lpi~.11:1.Jicle p.&~l-.:::n~~~~~{]:!l:a~Hn~~r~~ =~~ ElIl! :iiI~..r.j.:r-.Ii.I ~ (lliJm~ dU . 'Sl!m. Chipll'yl t~ !1loIi1'lQ~ oIl. ~!lil~ vajOOsa _ . dl' ~~ wmll te obril!:'" 'If~rgoobD.:UlI \iIllCinimi.~m ~1l1111.Iil!i"'r.!...lrd q(": m~ll. ~. .riC!.ill.mj. ~ filkl'l! pt.mb3. ".bCp . . vi~dc cmtr~ . verb outnt~ ~ OI.. :5c Nru. .~"'~~iw.ios o~ rn.. It~~'? ~ ~~.e r.unb~ Ma.mf. fl. .0 . IDOOt. cere... . e lIIlUOO.iD ioWlll60.'(IiI. i merxe: Oh.u:i ser!l.gii: ..IJt1nr Ik: abomM])lIr 1000 .. !:I 11m 100 c'llllormi.:~Ciur~~I~~!Zf! ). lk: if 'il 'ru m.li.0.'Wmba.Ii. li.dro: Q)1\tl~ ~m G Jo.ntalOo.fnn:11I II Np.bM.P P'l"rI!(lf~ro..!c:!.00 'lUI> :JIO'kr "'" j'ti'l. ~I.rt.Ii.oolllm!:'I. I>f:/l.mlooi (i. . Ngun.l. ~poti~LI. UlWll1Ilb~ Cl!!JII"C!'!~no(1.11r Q 10<- r~ ~ rULl« !!Iii mrmll. 10005: rn.WM.TIRo () podMi!i raul.'1.:r..1.I. Ieit!' dc: eJ'h.r..ll!ll~. ~ piLiH..!l.ai FJc:s bi:1lI.:: oe.0 que . ~O'J.iIbJ.i::~D!lLAI=i(:.lC Slib-:II • ~pt)IIS.p.S !lao ~~~.IJUlrnOii q'"c ro::LI8iIIIT. p~-!! ~Oo.. "I"!:. l)r:ro ~ 110m c .iII i:US~r.. Ti.!i). '''rllLi'llU[.l..1Io"! !Ii: etti'l r~lil' pl!Jlll eies.!irdD .'b~ Pi:>UDD. oom se e:DC:Of!l1.ji:l.b*. ~ 0 ~~'. Il.rm.:clo oJ.[ 00f'I C!1~ ~yg 4e'Wil.:lBt-m no IiliiiJ:i\K.nulb u.ju.~~·a~eai~f~~.u ~:..bc:fui.IiI!: i!cJI.

. ... di! G __ ...lI. .!jJ III! IIiIlIb(imo.:I ..5rfO. o...-pl!!l~ C dIIl!il!!!l". 500 "-.p.. lol ~ . C""~: ...:~ t!li!1Dr>i.-toldi..... mt!IIul!o(lfi..IL p.n~~..."'\0. I.:ltQltIII ~~~m<> "'ILIlmbL'Ii~I.jJ... - .J:I_ tJ6 . 1!dIi~ M~.~_~/ :--. Ln .o:1O._j!rll~had.._..!l..al~ «li~.. ..Ir:IIi'I..oJto.I>~.. tllllllolu ICl!ClI~. p" ..~_ !!IMt!fmI"lm P'liII!:Qo...... • 1!I...frI[I~ll!j·.lJAize...]f. li1MI~ b<i!.".Oo:!..M(iI. ~..'<T •• or.._l. (W-'" .r1I ·W..ltll(!.iIi . L.na i...~ta.m."'_ p:or U."l"~~ d'. ~I~ l!riM!!1 ~I"a "<KIl~k....II'd .I"""."""""'-...'" ~ :r'I~~ -i<..~ """J.A M Eilar:nhrimamCl~Oo[e' tlmblM'l It Ul:1II.'L.... 1.. ru1:lliihq....Io~MlI:. -f.' .• '~"* L.. -. . .." J ._. _L htDRi'I.>'!I... ~4i! •• OIl•• lP h""'pio_:O..lra o!Iro/!\[li~ IJWlgOO .u.llb>oI M~_Mt 1.~ 70.00iIII ~URrilar "'..d>dIW. "1'1'""'" ~1:K~1iIu !:III M· IIP .'j I.... 1.!Md!l. !aI .~..IIoI.·CIII:1....." I"'I\oi·F ..-. I."c. 'I'dirln.lt mll!1l>ClLlhalllblWul.. . I:...."".J"a. . .....dapo. ""... :IO:I~r~ ....frtr:ll'l1 . c. ~:F" Co.l.~.. 1 l'<'fm'i..!.afllll'r....• ~~~...xill ~..~P.....~.i~ .sc.....5Qgli~.".r"1tM.l'I9W>I.po...ic mlld..l.. to' Iboi iiill<i.....!".. 1'fJ. Alb. ClI!IriI'IiI-..m\i})"':' nv. 0... il..1 __ Ik. p!Jtll<.><Um ....III'IL .!Ij bo .J~c O!~....L ~ .t..l .... x)(\..Impu Q1!I ~... p ~.)..E.l ... !!Ion ..·. ....'"HMo ~o!i 11m...-.. L" ~I~ '1m'<I<..II>..._ ~~II. BIBLIOGRAFIA %...I.jli8pulftiUl "'~l. . •.u~. a G G.-=l.o . . tk>!!. S T .ko _..Iilm~odfIUi. .~ .td~'I![}"Uru.!S...... ..'.l.. (lIL~rv) ..!I. . I~".. quIiIdIo_"". ~""E. .IIlo.:doJ."t\!!l . rWa do~ . I"i!.... UBA.... .. "~.1r\I~iIlii:!l.rkn.IoI ~ . Mr:lljll d.no.:.x.. F "iN..:Id..etda (P'011II'1OCIIj DE •• J. - -~~:"':'~~i. -Ii p.1E.... ~M!Ip8d8~f.q". 1m.._0I'r1~1fI0'qlJo!i Il'n.i. I ..~ .-" lI.dIilAll~I." r:II~ .OiM + .II-PiDE..!g~(!.:!'I'£<Ii mb~III..... 1m <II!!!!! _ • .o~ . ~."l1IrJ1:114al.