You are on page 1of 8

2.

gaia

3. 2.1. 4. Zer dakizue Vigotskyri buruz? Jatorria eta ekarpen nagusiak Hezkuntza printzipioak Irakaskuntza .

   Ikerketa objektua: giza-elkarreraginak testuinguru sozialean Ikaskuntza ulertzeko modua: kulturaren ondarearen barneraketa gidatua eta berreraikuntza indibiduala Elementu garrantzitsuenak: zeinuak eta hizkuntza. helduen beharra . bitartekari gisa.

P.ak maila interpsikologikotik. Ekarpen nagusiak:  Funtzio bikoitzaren legea: “kanpokoa berea egitea” ▪ G.M. intrapsikologikora  Garapen Hurbileko Eremua (GHE) ▪ Egin dezakeen mailatik (GE). haratago joatea (GP) .

 Ikasten dugu…  Elkarreraginean  Hizkuntzaren eta “negoziazioa”-ren bitartez ▪ Esanahi bateratuak  Aldamio egoki eta dinamikoei (moldagarriak) esker  Ez dugu ikasten…  Ekintza errazegiekin (ez dira motibagarriak)  Ekintza zailegiekin (etsipena sentitu) .

jardutean zentzua ematen zaio eta honek motibatzen du .  Subjektuaren kontzeptzio aktiboa Irakaslearen eginbeharra…  Umearen “oinarria” ezagutu  Esanahiak “negoziatu”  Aldamioa diseinatu  Autonomia bultzatu  Modalitate didaktikoak:  Parte-hartze gidatua.

Elkarreragina berdinekin edo irakaslearekin egokiagoa den erabaki 2. 3 txartela eman ibaiak kategoriatan sailkatu ahal izateko (Gipuzkoan itsasoratzen direnak. Ebazpenerako kanpo laguntzak: a. Jardueren ebazpena: 2 estimulu multzo eman a. Euskal Herriko ibaien inguruko gaian… 1. . Euskal Herria zeharkatu eta Mediterraneon itsasoratzen direnak) Erliebea irudikatzen duen plastilinazko mapa bat egin bertan ibaiak kokatu ahal izateko b. Jardueraren natura deskribatzen dutenak: ibaien izenak dituzten txartelak eman b. Bizkaian itsasoratzen direnak.

“Ser y tener” filmea Eskola txikiei buruzko filmea. frantsesa . (2000). E.   Arrieta. Hik Hasi. Vigotsky: Ikaskideen arteko ikasle-irakasleen arteko harremanak eskolan.