P. 1
31802406 Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

31802406 Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

|Views: 110|Likes:
Published by Marius Vasile

More info:

Published by: Marius Vasile on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • TATĂL SFÂNTULUI
 • O IEŞIRE CU FAMILIA
 • ANII DE ÎNVĂłĂTURĂ AI SFÂNTULUI
 • ÎNCLINAłII MONAHALE
 • GRIGORIE SE LEAPĂDĂ DE LUME
 • BOGOMILII
 • VIAłA LA MUNTELE ATHOS
 • ARĂTAREA SFÂNTULUI IOAN EVANGHELISTUL
 • LA MAREA LAVRĂ
 • LA SCHITUL GLOSSIA
 • SFÂNTUL PLEACĂ LA THESSALONIC
 • VIAłA LA THESSALONIC
 • HIROTONIA SFÂNTULUI GRIGORIE
 • VIAłA LA SCHITUL VERRIA
 • FRATELE NOU-ÎNCEPĂTOR AKINDIN
 • DETRONAREA ÎMPĂRATULUI
 • ADORMIREA MAICII SFÂNTULUI
 • STAREłUL IOV
 • SIHĂSTRIA SF. SAVVA
 • JOIA MARE
 • AKINDIN LA ATHOS
 • O VEDENIE
 • VEDENIA CU LAPTELE ŞI VINUL
 • SF. GRIGORIE ÎNCEPE SĂ SCRIE
 • IGUMEN AL MĂNĂSTIRII ESFIGMENOU
 • MONAHUL EVDOKIM
 • ULEI ŞI VIN PENTRU MĂNĂSTIRE
 • GRIGORIE SE ÎNTOARCE LA SF. SAVVA
 • FILOSOFUL VARLAAM
 • TRATATELE ÎMPOTRIVA LUI FILIOQUE
 • CORESPONDENłA
 • ISIHASMUL
 • VARLAAM ÎI ATACĂ PE ISIHAŞTI
 • VARLAAM SE ÎNTOARCE LA THESSALONIC
 • SFÂNTUL SE ÎNTOARCE LA THESSALONIC
 • „TRIADELE”
 • PLANUL LUI VARLAAM PENTRU UNIREA BISERICILOR
 • A DOUA TRIADĂ
 • VARLAAM SE PREGĂTEŞTE SĂ RĂSPUNDĂ
 • TOMUL AGHIORITIC
 • MONAHIA THEODOTI, SORA SFÂNTULUI
 • ÎNTÂLNIREA SFÂNTULUI CU VARLAAM
 • PRAZNICUL SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE
 • VARLAAM SCRIE ÎMPOTRIVA MASSALIENILOR
 • A TREIA TRIADĂ
 • VARLAAM SE DUCE LA CONSTANTINOPOL
 • SFÂNTUL SE DUCE LA THESSALONIC
 • VEDENIA MONAHULUI DIONISIE
 • SFÂNTUL INTRĂ ÎN CETATEA DE SCAUN
 • CONVOCAREA SINODULUI
 • VARLAAM ÎNCEPE DIN NOU
 • SIDONUL DIN AUGUST, 1341
 • „APĂRAREA” SFÂNTULUI
 • LUPTE PENTRU SCAUNUL ÎMPĂRĂTESC
 • TULBURĂRI POLITICE
 • „DIALOGURILE”
 • DEPARTE DE UNELTIRILE POLITICE
 • SFÂNTUL PLEACĂ LA CONSTANTINOPOL
 • OSÂNDIREA SFÂNTULUI
 • SFÂNTUL LA IRACLIA
 • FAPTELE LUI AKINDIN
 • SFÂNTUL SUB PAZĂ OSTĂŞEASCĂ
 • DAREA DE SEAMĂ ALCĂTUITĂ DE AKINDIN
 • ANTIRRHETICELE LUI AKINDIN
 • CELE ŞAPTE TRATATE ANTIRRHETICE ÎMPOTRIVA LUI AKINDIN
 • VIAłA LA ÎNCHISOARE
 • SCRIERILE DIN ÎNCHISOARE
 • EXCOMUNICAREA SFÂNTULUI
 • HIROTONIA LUI AKINDIN
 • RUPTURA DINTRE ÎMPĂRĂTEASĂ ŞI PATRIARH
 • ÎNCORONAREA LUI CANTACUZINO
 • SCHIMBARE DE TACTICĂ
 • DEPUNEREA LUI KALEKA
 • PALAMA, FĂCĂTOR DE PACE
 • VREMURILE DE PACE SE REÎNTORC
 • CONFIRMAREA PALAMISMULUI
 • ALEGERI
 • ZELOłII
 • PRAZNICUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI
 • SFÂNTUL SE ÎNTOARCE LA MUNTELE ATHOS
 • DESPRE CELE ZECE PORUNCI
 • CELE O SUTĂ CINCIZECI DE CAPETE
 • NICHIFOR GRIGORA
 • ÎNCERCĂRI DE A INTRA ÎN THESSALONIC
 • INSULA LIMNOS
 • OCUPAREA THESSALONICULUI
 • SFÂNTUL FACE O MINUNE
 • SINODUL DIN 1351
 • CELĂLALT SINOD
 • SFÂNTUL GRIGORIE NU MAI ESTE PRIMIT ÎN SCAUNUL EPISCOPAL
 • ÎNAPOIEREA LA SFÂNTUL MUNTE
 • MĂNĂSTIREA SF. THEODORA
 • PĂSTOR PLIN DE RÂVNĂ
 • UN NOU RĂZBOI CIVIL
 • ÎN ROBIE
 • LUCRAREA DE PROPOVĂDUIRE A SFÂNTULUI
 • HIONII
 • NIKEA
 • DETRONAREA LUI CANTACUZINO
 • RĂSCUMPĂRAT DE CĂTRE SÂRBI
 • SOSIREA LA CONSTANTINOPOL
 • THESSALONICUL
 • MINUNEA CU FIUL MEŞTERULUI PALATEES
 • ÎNDATORIRILE PĂSTOREŞTI ALE SFÂNTULUI
 • ÎNCERCĂRI DE UNIRE CU BISERICA ROMEI
 • CELE DIN URMĂ SCRIERI ALE SFÂNTULUI
 • ULTIMELE ZILE DE VIAłĂ
 • CONVERTIREA ÎMPĂRATULUI
 • PROSLĂVIREA SFÂNTULUI

Trecuseră de-acum trei ani de la întoarcerea sfântului din Constantinopol. Patriarhul Filothei, cel
depus în 1358, i-a cerut Sfântului Grigorie să respingă Antirrheticele lui Grigora despre Lumina
Thavorică. Ultimele două tratate ale Arhiepiscopului se ocupă tocmai de aceasta, contrazicând pe Grigora
care afirma că „lumina” thavorică de la Schimbarea la FaŃă a lui Iisus era, după părerea lui, „o arătare
tipologică şi simbolică a Dumnezeirii celei nezidite”.395

El gândea că este cu neputinŃă a vedea pe
Dumnezeu, fără numai prin simboluri şi chipuri trupeşti”. Aceleaşi gânduri le găsim şi mai nainte în
scrierile lui Akindin. Palama afirma că cunoaşterea noastră despre El este întotdeauna o cunoaştere „prin
har”, supusă voii Lui şi Ńinând de bunăvoirea Atotputernicului Dumnezeu. De fapt îngerii înşişi au
trebuinŃă de această dumnezeiască bunăvoire, fără de care nu ar putea vedea pe Dumnezeu; deci aceştia,
prin har, văd pre Dumnezeu, dar nu esenŃa lui Dumnezeu. Pe deasupra, această lumină nezidită este
„arvuna veacului ce va să vie” sau răsplata de obşte şi veşmântul îndumnezeirii creştineşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->