P. 1
31802406 Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

31802406 Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

|Views: 110|Likes:
Published by Marius Vasile

More info:

Published by: Marius Vasile on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Aproape de Sf. Grigorie trăia un binecunoscut nevoitor, StareŃul Iov, cu vieŃuire virtuoasă şi simplu
în purtări, cinstit de către toŃi. Cu vremea s-a legat o strânsă prietenie duhovnicească între ei, căci adeseori
virtutea îi leagă pe cei ce iubesc aceleaşi virtuŃi. Odată s’a întâmplat ca StareŃul Iov să stea împreună cu
marele învăŃător Grigorie şi cu desfătare să-şi plece urechea la vorbele sale. Sf. Grigorie a citat din
Epistola Întâi către Thessaloniceni a Sf. Apostol Pavel (5, 17), spunând că nu numai călugării, ci toŃi
creştinii trebuie să se roage neîncetat, fie că sânt bărbaŃi, femei sau copii, înŃelepŃi sau oameni simpli. El a
adus ca pildă pe Prorocul David care scria: „Mai nainte am văzut pe Domnul înaintea mea pururea”,
spunând că trebuie să ne rugăm tot aşa cum răsuflăm.
Atunci s’a întâmplat ceva cu StareŃul Iov, că a început să se împotrivească la ceea ce era vădit şi fără
greş. El susŃinea cu înverşunare că rugăciunea neîncetată se potriveşte doar sihaştrilor şi monahilor, iar nu
oamenilor trăitori în lume. Atunci Sf. Grigorie a adăugat alte pilde la cele aduse mai nainte. Cu toate
acestea nu a izbutit să-l înduplece pe StareŃ să-şi schimbe părerea. Grigorie, voind să înlăture o nesfârşită
contrazicere în cuvinte, a hotărât că e mai bine să se retragă, mai cu seamă că era cu mult mai tânăr decât
StareŃul Iov.

Iov s’a întors la chilie şi a stat la rugăciune. Atunci i s’a arătat cu mare slavă un înger de lumină al
lui Dumnezeu şi i-a spus: „Bătrânule, să nu te osebeşti cu cugetul de Grigorie. El spune adevărul. Deci
rămâi cu pace şi sfătuieşte şi pe alŃii aşijderea să facă”. Apoi îngerul a pierit. StareŃul Iov a alergat atunci
la Grigorie să-i vestească toate câte a văzut şi auzit, după dumnezeiasca voie. Apoi Iov l-a rugat pe
Grigorie să-i ierte îndărătnicia şi împotrivă-grăirea. După această întâmplare Iov a rămas nedespărŃit de
marele dascăl, având ei multă pace şi dragoste între dânşii. Nu mult după aceea Iov s’a mutat la mult-
doritul său Domn, dar înainte de plecarea sa a dat mulŃămită Domnului că s’a învrednicit a fi prietenul
sfântului bărbat Grigorie, blagoslovind pe Dumnezeu că l-a făcut în stare a se bucura de împreună-
vorbirea cu Grigorie şi de învăŃăturile sale, de la care s’a folosit nespus.31

31

Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 117.

21

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->