You are on page 1of 1

Traduktologija- grcka logos = rijec ,govor Znanost o prevoenju/bavljenje prevoenjem bez razlike izmeu teorije i jezuka/teorija prevoenja Traduttologia

Scienza della traduzione znanost o prevoenju Teoria della traduzione teorija prevoenja Translation studies- traduktologija sve ono sto radima kad se bavimo prevoenjem ( prevodilacki studij ili prijevodni studij ) Traduzione prijevod (rezultat), prevoenje(proces), prevodilatvo Il tradurre gl imenica oznacava proces prevoenja Interdisciplinarnost oblika traduktologije, kombiniramo sva znanja koja posjedujemo iz raznih disciplina da razumijemo sto se u procesu prevoenju dogaa