You are on page 1of 67

INI

Ice

I

I

I 1":IiQ U01;; ION:

t",.P.. :5 Er.'!!C!LOGIA

APtiTW LO U;' LJi., 51 GIN I if I CAe I ON; 'FOR,MF. Y 'USTANClA UIlL SIGiNO,
I ....!!olGiNo V LA SI eN I nG ... Glq.j>,j

3:-3. 33 ~2
.IiI

_ I-A

po.g.FlNlilo DEL S I~NL':I ICP,f:'lo.N.
1<1] "-',

I..OS p~ 00'0$ 'BE ~A C'OMU
II I. t!lENT10:)~ c.OOfo:)05

V KERr.'!

I eos

,f, 1

d\P11
I L~,
L'~ 1IoiIii.'S

'LQ III: LOS COOIG05

,I..OG,ICO<5.

GoDI tJ;1:"IoS PA,ili,c,LlNGIJII ~ ICOS COOl CC'Si ~ F.!,i.¥;i!' I'::!:,l!i.: SE AALE'5

6 v
A:O~,Fi';;"·

g.

67
Llill :),TlliI,;QLa.::::.ICOS
£-1.[;11-

I.!!'IS C OOJ®5.

~1

~. EL.... '"' ra~,."r.m;;NTO' :5,~'L,""'I\J ". 'l.P,s. A IiI,TEO!; I~Nllll'!l1I ('d~i;W, u, il.fLI'l(l i i" ,~ (!D' 111 U mll\1ftmtnil19 ,ii!i:' fr.tTl".... !1 ., LII I Ii) lIlllfirml: la 5!![!1~gi~'
\II NP.-"ORI AS

n
.!!il '~O 91 LOCI
IJi, TO

r,

CAPI TU LO I \1 ~ !..0.5 COb! 1,1!l risrE,TKOS OS
I.

" r""fll>

InlllJ

II,.,

l't~rlliD

rwlirligF C!!'lf€lff'l'll!: It ]!:!, I eu me:o:ioo/prillt61 :'i,nil 0"01<", ';1'1 p ...... ..>;;...\1

AFl:T1t~
1L,,u,

V !.~TERATURAlI

S,II'A sou ~AJ L,J;l i ,EM'&''IJ"ICA

. 'I. L.A Me! r:i FOI.:;;'!3~A. DI:::.L II!!

107 i.
60:; !SiIIlilN!6Si
e;fl;i:lilI;iOQ~

!l. il.'OJ"

mroLogia .~ Ia 'C~E!nc1:<!J qlJ1e !P.5:j;tid~,1lL los I lif¥mlJli de :~iSJniCls;; le'tl!Eli!lM, r:0 dtgoo , fi.!;!!italil· I The • ate. De ii~,e;[do eon eRta de.fiilLici6\l>t; la 1 l'L~U '~l':il! una ,pmrt.e d~ 'a ' ~!jJJ!ogi'a. ~ill I • dad" se ~ne~Ue @ ~lialm~fi~ en. :reoili'!lO-, , p, .1 iBog,l!IEI..i6 ~tl! statUiS priV~~E!giEII:Ji) :y .!lIi.Itir I :J;110 que piBlilUillie 4e,tEmtb~ s.;:!m.i:D10:~1l 00' [Ii~O "i, I e.st.miio rd' '~oo '~liotemfi!l: de ~iIDl.m 1:1', ~ ['f1I u i!ttico a" ~[1n;il::i6 q,IIE iiJ.{]o.!;tt;ireDioG
I

'lid~,
1",

~Id
I

La Gem.Ht:llQg[a I'ue' {~I):L~cab.ddf!, 'pm F(!;rd~~, SI!L~~ ~IDf 4~1~j, t',Jieil1ldlJ qlfe ~~~i:;L' III
Q,e los 8~~1l:i5; @n !sl,e ~ .el teato,
(II;,

el s.enO

ffoouent~w

ii3C}

ln '~'Ida so(l~

ctt;aiLo'i:

'); , i)'r EiOiJ< oom~b'~ a all ~~~l!ri.tIJffio ~ibo ,jjJ i1ili '1M Il,(ipii)fF.J,udlo5" !II »0" rims., &im~~~Oiir D I!J!';, £00-m' d oo~a. a ~ :s~l\!iiiUf;!. IiltiLi~~ ~~, 11!~ S;J~Y;
1"'- llil lUll

'L-

iiD'JW.l8,

lmt,'i

slB~mDl de 'f.ilgoo5 qU

dlJ j'os sljjlrit:!S <L1i!1: ,ej S!ill\lolJ' ,rk' ,~~ w'dtil ,ro~, 'Till! JloL:u 1iiU'£~!il ~i!l1ie dla ~~ Iwlool.o,g/lii ,00¢1~ '~' P.1lIf. oo.n. yIll mill ([g 'La ~::II~ltt1Ji,a [[Ijt~r-o!l1. N'o~I;p',I)'!'l 18 nru:rfl~ rnrA &II Fltlhfogill! ~,(lie.L ~j~D ~~foo ~n6·). IrIIfl no; ~ <i!riJ ,qUE ool!l]'~m loa, 'iltiilfl, '~r euiill!lS s-alli laB
I
d) D<Il

~ fusdil'. iJ"iI.es, c~~i1'

~1 mm; jrnlfl'~i&

IIiI

~!I, tIl'iQ,

Cf.etJi!'.11l 1]111* if3,ttldi~ ~:

Ere:>' ~.1!11.3ii.

'II I, ~17I,!'oIlJliia'g mMkiI g:~e' Iff! !;imp.(. (! ImdLcioOO 1DI11'L1!t'fi!; ~ (cf.
I -

~l),urn_lJ

~ .. rnioklg
Ii'!
I,lII

~0iI

cules

~

lmiI!lifilji.<;~ti,

1- , enr~m~€k:8,

o:.J &¥f dtI!tiii'ii& ~L!iLdJia< ~ ,loii6 [lIjm. p- ,:nll @ tr'i!iv&:

'b!\ll.~· ~Il!! '~ni!'a. s."tlcr: e~a milim:.(l".L(! gf.' d."5. oiI.rillS @ rro'~j~ .l6't. ~~i:II.. Ii:! ''iI.€iEllos.m'tire de' ~mRJt~ca'.ii!ii clItJbW "qrll9.I lid u.'I. ~tl. I~!Jtde pre~l'Lta[' !'U.:l~ h.a. De~pL')C~ .L.Mg~~·Q. 1 Hay ~i1L .l1kld l1>.i!:" .ebM.!'.8i".'i1J~ 3i lo q~19 ~p 1:1L rJ~S C(!lll'icilB. lit"i~I.. Il.t&~ n I~..erroilM .e'J'l[Iilo.~ ooJn'l} jili.f\e:iip::e ~t.'i ijiIl. 11 . ..Sf.d~o d'~ )D~ OOll!!ibl'I!5 .g_i~a.:. 11~I~: mu~.!!~ leyea.e S0. Ido~iil"f..:ri.jti!tj~ ((!:.\lj!s '~EI!Jtrl~i"ID~(ffite~ ' .!J:il.s· l'j~bi!rnm..[!.riJtli8! "t&.'1'l~~. ~(i.1.ePn:)I'Qt.l SI. teo~{:it J1..r. :Pi]I. p.[.Ii!.i" 15149.:e..' Get.rn~ l1!ilrtC 4'c ~t9 d{}!fJ1lIil"1 ~(!ne:r4W. It! II! LgtclCl5. ~~ /J~~J.': !(!~~ >q1. [jG.te b~. Lu~d~T .! e~OiiiihH8(!!.'1(.~'P.:~~dt.I!e~'tir. _o. iI1{i.)Jtt. ~mo romi!rlo de· re'lalilJDll'OO gc.1'Li:~ ll! den Simi"llJji!:~:1" 'I~ ]p!~.Emellte db 1JM '$-Ci'" l~ c~iiCtt:JtS IIM!~Ylr[(l.l~~. 02~I\fI.. u~gtm.iI." !05.:lI~~r m·lJF.tl'!!.Lb ~_t.iLo . !>O!!l.![J~il. ~ tUOill@ iIfu~ebD' HI Iii.(!I:) W ~I~ltb~n (l~nI)'1a!1 i. U1U!.T~j)~ oomo. 'p.£l. 'I~ ~ti!!!i}~~~.1 e ~~l!!tQ wdn r.I:ri:n'Ci1.!1iIi'oM< do!! . Ti<ol:"l).e~1blta s:m&lIl! a.o.!u1 e>~tfw:h"~~!!:!'fjl~I1!" "/~n~!i. }. '!fi: :!III jI 'h'li:' ilJ.ll!. IIJIf!im!il~lbll1' ql!le DO !lI.oo~" r lrillr.Hki.l.rmglirl1t.r..i011E!~.j'~~ld. 'llI ~H. ..IiIle.f.1f. Lot!.fU ·~eeri"l~. BOil ~~I.(j.!' 'OO!itlil!i1~l1e~ 1:l!1mj'o rog{(!'.. ~i~10 !.IW..t1'~~Or II jtil . ~iEiJ~". iilm.5 E.!rbi. .I. ~~ tl ttl es oomfllo C(I'lH)eitJJ'(Ja una y (I.lla~i(l~d Villi! m:!>.lj &poe a! d l~~yl). .~ li. Q f'o.SI Mi!Bmris!" 0 ftll 1ITl:!il ~.~l~iiifl-lIt'Ol) '!I . iCoruj!lli~ dog· I~~ hgdbil. ~I H. 1l..Ho' .pita~~. ·q·1I1!' !.wOOCfi ~Ll gli! j~.:fI .Fu~tD.tr3r. M1 ·~rllj}ti!1..~!Uti.$. 'I r.iM ~. Jlo.1. ~fi~dl8.i.. Pf.I!'imi!l: .' I!!l!)s!t'n~ a...~:i'I.t:.jeal'll!J! h C g. ni..1.!ll'!1~ Ai~e~.Illldcnri ul.' !1 i"~itdiitl!l:ild.lti-o & .~ qlU€' en ]I.n Clf!¥!(.) d~ Sn~'tIre .f.G'I!i . It'j rl'~~il\!i~ ~ Ill. 'IlB"_ ~L ~'li'j i.J'S '~r.I1.j~LlII lilrl~ihl Ilil~r"l.t. iill!1 C:1'l~Ki ~ Il~~iDlIl~W!!1T Mr.f~I:.1aJ(!i rDIOOIi~~itJ.ilIfJ !l!alllfuD ~ pi:.1: II~I I~ .~i~.edd.::OO..:fu~·(iJntn[l1"! elll Ia ae·t. s!t!nlf!i~ lM:lilt:Mln~ ~~ .. de!':SlYllrI{:I~£..l .Q :.{) i'!l ir:iQli1!1ih~'~ de i.cl6n 19].' 'l!Ofl ~ if:liOflJi1 iijO [j)Qillr~ ~fli ~mQ ~e. j.lf' I.r~lfll!· SI"l f'1. nl iPUiIL'OO ...) 'f!iiI ruiY. ..fIJ!\s :11 ~bn. ijj.:s:.'iI.t.i~~ qu!l~~~~..:irf· Un ml!:lix ftij~Lti!'i ~ta. ll.enl'. 1~IJ..it'{le cJf.sbIl qLlE' ·eSD. tip &U1Ekll!)(!o..\I:JtISWO 'j.~·Il'1.Cii:niMi "111J!~ !lBi!i?S2!lill.fflea.H'..~ b.rni.cis.~l' pflr¢e rif!: ~m 16ecnml!r~tl 'If.[I.e~.f) a !1'1iI dOmilribo ihlen . ' r:.~Li::eo:WtJL' k!dhle. ~iIlJ G(~r.. COllil1l":!n7. lbllaccl.1. I "'IItIU 1II ~llllll'!t1~(]e:r~J I~O lea ain e!!li fRpbmB.@ ~flJ> 5l~!l"JOS b~{I· el [it'iJ.~ol1J. .". ogrLii!' ~(~. ".1i~ I~~ til)' Hlr .1 ~4~..u~.Il[Jdo cl~ 100. 6tR1I!iiI'i" ~ I !'i~(i~ hlllIf. Ih I ~OJ ~!rt81T:l..!i. s: ooj. ~1ff~i~i~)t"I~ fJ"i"t!'~..::l!.rl'ilt'.!JO!! alh:il~i ·ms.Sgrt. B!.e. hl~f ecri rll=ldQnil. ..B. il:!!e' I II 11LU~i'"I!u.. 6'(.o.lil')rogli:.. ]1'. II I tN.bLi!!ii 'iJi1ti!1li '~~ri!l.~ en ]0 qUiJ. ~l:i1. ~ (.Ei8 dG! "5il!llilaS~. .ilN.rre!'.U rlido ~.ro'PGO~~ Ii...t.Si3l'i'ii61·r.m i~~'ibl'l~ NI!) 4.' Uim~a11li. 9'11D..z:1'IIS'tacaniclon qUiO!:~ II I k MLim !6gk:ilI ffiI(!S~ad'!).rmil~o ~ los ~jooMQIlIl:!':.21 :J.=:mtl! dj~jl[llit:l:il..l:l!ifi"l£'"C~lZI~ .l • ~:rrd~og~." ()~lt!~i:- !m!.r. g.5l'lu E'i:!tr:ot~.M. 1~1:"I ~j!~~([o Iqu~ Ill''''' ~~e l[lie~ ·R 'Unmar A'b~tr:ulj}~j6~i ::io!J1Jii~ ilii.i.-ei{Jct.tll!L' o'lll'l rml'l. j II.11].Bh1mi!'J~~\% (l"J! ].!IilJ!'.~mjr!j'ic~ ("I~~ Iil~T~t"iJj dq l.ando los ..~:hJ.~~r(j.l~ i!10lb'iBICruEiJI.l!!:I:j!. .an Cl]IU:[Jo 'uill tJStuiii'. l~~ j!1:il".mmi'lIQrr~'~ r~t.I:i~~ e:tI~.. !l:"It~1~encia ·e.lp.de'Eiirlj.llJroi.rJ.(ll1-l'l1 gtr.I.1.olim!!.p3kliMi!5· SJ ~R ImE'i'ii:5tii!=. 'Y ilJ p'. 'r' ~ l~ cstli dc~~ ._h.ff('a g!:l·.IiiQ' Chll.[l')~rlli ~'l?alIa-- uiJir:l' I'~II f['lIti IlZil'Db~i~ ~!ffi'[:(iI"j .-1iI1lIII an o".. ]..llo~ ..rti!f1. ro"1XllitrtiL£~iL. ·89·i:.Llfll~J3W).hJdi4~ rlo!l !'.e.'u. V-emali.".. La ]jllgjji'tstiu ~)!). gelWl'.lf ~I d\:l iiiil.1:•.fll1!il1:a.I. ~ h:E.J:lw to avenI u~I~do de m. :po 1'7'.. C!)Uf"e d~ .tda~.e~(D·i.. termmo~ mUrt'bct6:rlL~0ciiJjl del si..nniN't.1j ·~.rmlii! d Jm. rtltg1."'.cl1G S(im CQ.Ba ~1E'JliclR .m 81.gJ:ro. !l" 'i.l'1~!.PEom lIDSdD~ .i .S€\t'$ .dg !1l~ anrbe-P-lirno.i'. es mils.odn~iill no ~2~iit· 'ilJU!1i.fer. .>thl sMI!) ill ei:)l[:1l~~df!T.p 'e" . :r:'i·li..~m re IlljaD.1')~1'O"".RolHina lli i:l!1:-.li?'r.~li'~1QS ·e-~MI~Eij. wi .:"r:'li'Ill.ji!'J1.1:'~Plia de i.! io!. - .I.(!~.lll.. p!]d.] .Il)L1~(j'l.!.'menre el IP":rO[]g.I<J.I'o' ~'(Q. h.~ . A]~J':I nO~F les rfLM 1f}1:J.Ell 'c'~!JoL"~ !:II ~IJ..I~lt~t(j ql!ll? .ooa tlid~~!I~r.liT:l!dL1L'!·~m.1' 1'-"11. ~t:ili:-I.ii~ d£ ~.

~~it.eacimle!'l.I:I'f:!.e ell1Mtlotl.e. ~.r •. de' ~?S _plo. 19if1.t. d'.!:\Qmunleacir5.1" [0.e·thl.obi!.tt.!!rnrem[)l5 . i d.u !iO~ 'P~ tlLttlibi~tJ. a 1 s signoo IJl!ic1iMc.!' .(I'1:l1. IhnH. ootir '~(llda !["lII'j'.l:. qU.OI: "'~ILld:Q ~a Q't.pU ' .r I tltJ las.ncro:n d I si-iftL'} CQo.f. n:ll. !WIn tan ~1"J.e:ati:. QUa100ii. 'til !l/tJi:mltlm~ l'i\CiQ'rl d. ROT'!lIJr:JJ JI(.os l~ ~0(1.!!~ ~l mQdio de .. ~ ~QJ>I!' lW [. venfcu!. .ru! IIln"s y las' ]lii~~. rma de~ signo.bW. Uaml. [.C9JLmi!JIllliiC:a.'rl! m:~d~'Q' dIe trammmQ:n. de] memi.s.)'r:fu1 de 'Mi'!1r..~ura[~.E!!r.ifI'OIl a'o~~' ""1 cClnj'U'nto.-iI nOll ).tt.cill1. que h.. Hol.o. ~. s. cas. ofimlmi~ !Parl. Ap~gueJn.U<5!5.alli.'O(lilSS .f!IiJEit. de los: signcs. lJ.(!ons~"Ll. encClIii'i.()i5 tiptJ!8 iSDm'IJL'h1kadol1l"y q.tilt.t!-.1.8 £fiRe lod. [as ~luJ@D """.s' pd.tic:aa. m:B(h'I1.(:am1J.Cir a.j. nlilli1te a i05.t:! en GOm ten.. ri l~G 'tm pO~O_ !. Los li'lMitgs d~'~:a pJ!Ie~lll. ill (:0~yruooc~on mlm(J.s. CI1.l.t~rnilS. Es'1".! uu!!ciho\!._ .IlLtMiml ~oa Qn el ~:tIi:lip'ieo de 9~..l'L Sil !liE]llJn-tj.kn~o~ ~:rlne oois '[ullri011-e:!i II.Q Ltt'S en. I( 2loo~rn'6~ca}.acib:n g.. '~' JOA ~Lstu]llM !fiililes :Il'[iI j de' I I .: ul~ilJJ!i.a fina1iLz~_.~'Llm'i. (Jar 1111(I .o:s re5. l!l':rn.E. O~ COil ~~iSum!e. .tltoo~_ Las tcisEIls.~'dJlf!cy."C1.u dI U1:W. RlJ..:r~. 'WJ n 21. der(lI.U$..~iorrK:· pair ~p.dl. '!j~li!lU$ u '!JiJd II t:1 co s y fuG E!niotos. FiJlJal!!1l1!@uie.q ~ que .B!.](11' mediCI &! l't1:e~~.I"iE! "'stm p.e.w Qtrra nO IlOG p'e-:r~ m t. No!> '~LQm(ls. Est{l~ ta:~ ""~OCOOE! de }i>l S l"ill:Wl~flli 9100 Ies (11.c.utilis.uill[!:$. r!)[~.dQ JOG ~~ :l'~:riimeJ:lD!l_ ]JQ..!Ina o'b'SQf\I..n.!Ieg. [P.!ru tarnllJ"'e.001'[: gB~. y .. 'Dl)~liUll> etc.5EL~ Ja q'LOOi se h.t d'~ U.~~ t k [o:rm~' I.U:l lue~ de !...rrJdr&- l(la ~S*~["tIli.am14o. E!.ide!llteIltl'll' II un ae.!.tk\!nd~.l'inc~tmJaiI/D .XI.o. 'oom2l. I.~tta:l!'.m".I"iRta '~i'tlJhlrtlil S~mio ttlCa' 'Y ruM sene de hr ilQ1jX'Ci. cap It !it~!JiS con.r :'/1 urn.a:.i. Ulil @bjet'(]l. .'.beR~.~~dJtjlllt'!!'"llr.I!IJ prell1!nooll d~(~'rIilr una digc~lli'!!I~. II j 1 .lufl.i.(!. II UTlu 1k::rmm03Q~Jlll de m~ en La e.'l\ll!f~it de. '~nto.ar opera. 11M 1\) - ill Iiii uJ ~o di3J l BFJ I'n_n~~.o :ni~Mi6i!l ~.:rn:.ijfj.I3'li..riio de li~gii. ii.iJJTllladlll!~1 I!$ liiIilliL em~'-'2U1.son mfmr. 'Y .i!.Rticbt.! Ie fAr.j' ~'eiJ E~ud·r:[1' Serl~jii)t.M . hilr~ Iqurtauld con (I.l ~a n O<CE61~ 4e sign L) '!f de cmijJ.!4K"~OPf:!ii :soeial~ taJe 'i:!0~iQi les nlo6 'Cle!nsmO:J:f!:" [If. ~ prolilema dte his' fran .a$ {bi6nicifI")..:h!!I.!. >.n.:r. :y" e1or.uJrobre 10. Eijj iii . ooEnlJlri5.10 tent:} '1J!1iJ. '~~tm.aqru.11 ~{!tMr.!i-· J. de 8if4l'tlilloS.fm ~E~i.cion 111].'l.'I!o:w. "exfl~~ las" """""'iiIfi.:aJ].::.. &fs~tl'm~arto" ij. w:tUl.~I!"I.. feto '\lidenwmUlw Q'S pO!iib~.m .l'!'1l ilrd'rnJ'r:t.~ '.~ ~t~~~~ IIIOOfIW fM-e 'cl'lt!iada tlna . I[lc.. nm.!1. "" Ir ~ 1U. qu.~ja 0 -wdiOp1t.il:as dE!.~ctl. de 1!J'M Rl!!:rohlJ&o'll!:ia ~c() de un~J :!'ii!'il'irio-ucEI!).Uei S'~I:1' y po!:".ill '€!'9quema.t.till'~t1 [~i'iIB. n~ is~s -m ~~ta[ris: mulr:.§Iquvnss (d~irliti'c:::l" b .n."" de.~ d.:1~t:m1~01 Itlih~n.'[ remllJ" OOD(1~!t!<mOS I ~Q1J.go a fo-rmas die. kr.!!ld.da de ta '000.'r.[E1i8.:. de oomu. fuf1cibn.

r-.f.Q n050t.diiu I I H'I I II !_ n 'trnl.lll <I: una . mcnsaje ':l e! e:!DisDl~ . ':I ![ll:)j.: II n II} flo! objew.O:Il. . p.lt.fi'1 iC'I eonten idQ .·(iestidfl U t. p~r'ijcipae16" d1!il [eceptar.d'e'. 41)" hI to'bjeto de 'i.t E~cMt.~~de~ ~'8: roil' del ot~rE.'fl-~].E!' a lil i:l:J Iiil.. .RJ :rem.'lillii etl C"C)' u ijoi. k~ funGlo!il e.I::rI~ 11 ar ia lU.aE![' (!ll mi1ls. U1 f!.IDIli. mfo .irf. cliU)" I I'.I) il:o!l1l1luinatin. . ~t.r:i)grJu~eii!:~IlI.~ 8lld.& coQltfi.jl1!!1 r~ee.cn ~em(j~ e~ptQs.UU:l<l[[ comunkmciblll.8itiV·Q' .~ CU. !p.:ne~. ras ~zP" ·de·l refCreJire (0' ~.l !C~e~e:~a~ 1\I111!:ein. ~le~.oi.ic!:i:ca·rn..l entr-.li.!e.2 ljliwj' oo:ttr!i!lgo :t:ni5~i!ilQ.l.[IJ ~mO'~i.~g. del n~ 0 dE! rt'l~~!:.. 'I. S"uI !P' 0:01.d.senill.i'i.iI!i.j ~Wii.I ·tib~@~o de. p..1entI'12i 'Gl.currcIIires al?.e tL.fP. ya ~ eondj. _::Ii' rt!IVmlmicaci. 'OOi'l3!iUUruc'].pfI. ~dtlll. .TQ]'s.i!~lOIf. Pero lTifli d:enfJIrl os !l)DfJ!:u t1:du: !i!r.Qn.g :11[.".moHv:: OOJiI ~ llliiM!S .da.eI:iI!lOS qu.'If.ielile~ los..ee~ a ~se .-<.rOO cornutlJicamo" .!~. . Cu. Es . HC[. .-j mato.i.o. n .11 'Ii la.r al oh1i 8 to' j}'1 que..l'1.i't!iiiJ u.in '"".o.. :I't mal de~ mem~G desQP~ atlJ~ '~t1-9 Mg~llii.iU'~ c. mi)\ filjln{loment:i.m..o~ '0:' "cieri pur I tea.''Oll Ia ll'tW Zi!J '~6n ~l.. . i:.s.e el. u ~e que ·dQ. Il:.' '!i ve~lfit:ao. ].le ".eieTIJf!imE soa . 105 P:~QI~llUrL~ III ~ ItiV{lS ~tralb:!ljo. co .:j~1h~blf.e. ~.n~ena 0 a la afee:ti1. E.c: .. Rotl:1<lm Ol1'ii POQll:i.:t~ a.ra.l~e0 r:idicwo. i:II ~·o_p.i OJ1a!l e S~iH9tieil:il I II llL!i MllililJotll:c:iQJ~es (!l.l d~i m· 'l!L aciun ~ma. t. <:lJbje·t1l1o.Jit ". Pql ese con rn!oo'!3~.riV.n~.. la f:WllciOf!i ·~·E~e~e'n..ce[ de I!!lUO~ iiX!I!l.· .. [~E!'fi!.2a!!' ~~. 'O!mie[HlO la <SeIII {I rige til ..~ q!!l!!l lr!e.:. ~[!.:!l I 11iii"'~'Jsa.o.i.p!:li1~. ~ru( l~l ~·'d.ob~1I::.e. Es Ja h1_l1. .os I¥!'!!. que "WID on melJ Qios. rn{nlr.1." l.. easo p.Ji. st -'viot'!i.i::l6ii1 dol l~n.cadJ!! ~d.:ititud COQ I!e:. ~ objeto. dri!"E!~ 'C!YLLs$'W e-n '1. ocme b!t.~'(j I \lHL~Him' 18. . l~.$upUlll!l1 upos de' a J..!~" l. Del &e~~IIi..t'@--OE![p.~TIt. ~e~o.iill'LLIli!: mci..?.es~b~e'ire.l!1!~e'rl~rse· !!!FI.ies II ·~ru 'l.ll e r t~["J~mll:!ia:. :r.aib~."~!reD' . ~CJ.ilI . J'e'lllCiol)£$ e~Ii'~r-EI. !l. n£LW... r rd.'l.~..a J~'Qb.•r I llitl.p.. s~glu:ti hla ca."e:r!te. et. otre a.ru.\iVIJr~ lliLie J1 tlti:4S qJ LI f! lo oS d t:g. dm.einea eli' -defif.~~m dad'l!l'a. Imlu~:1iiSil.'Io'13S :5lJiti:l. l:.:t. 0.ti~ es 'tit ittas..r::!On-.lJI1IM!(I:~llti\l'.luv dt.. q'U'I!! 11.r ease UE. L_&1. 3"1· .oni'lfli·foh} ti't'.!\'~i..i if subieti 'E'..b!ll. ~:pJ 0:8Wird..gt'liO'::Jl:. 'I~ ~I.e ~ pu d h1l.~Ji.ce :n.:Ld·~1..I Ii q I!"I1L 1. to s II !.oSB" e:liltre e~. qjUle' ~r~b. es tilu" ae' Uil~U<ln 'Y aesarl!''Ollim..di>!itiil'l~ If'I obj.[iJ ]~.a . I J"'_.jgUlajer' ".a:n(l.ooqoo w~'a t'[.f oS 1:0. !OOSlo.ID 06Cl!Jl.o .l.o reL.!i peb.!lrt)ue~~ m c •• W1 !fj cst. SSl2_ .l!!1!IlZj illl1: hI. emi-JillOS d.l'id~"d . ."btni!J.!'fe..!On~J.I ! III 11. La ru~cMln re eH!n:cll:ll :. eft~ i I lIelaeiones fl~:trE.l:::ib:F. b!Jlll) o lie!!).d.Por·tanciEll I II I. a. ..l.ja . .cl!1li .!!fto~i.!TlIsf!je y el .c:ii'!liltl'f1ll ool: >is:t~ l rlQD.~'f.o.irlco IIJna g:ran hr.cD.(!IDI1. .rulIJO d~1 lefe.HJ ftiii!LC:oo ·11::. pubilli.nel~ OOIIfIO ~bj f9ti..i b:o.lW.oo~jv(l It' opil'!J1.fiQ!['('. "1 :rutfi!![E'liI~1:@ ~ el en 7. eo lliIud..QbIe f~J11.e ~~ e-moei(jll.IlI.!~ deck Dhjeij'l1~'t ahsenl'.e<l:S rQ~ati.!'re f!! c~al eon ill i.i.~ticiflo~ <Ifl:!'cti.e! Obj:eIDD dt! C1) tl:Rml~l' (d pe-~t:~ tsmUi. jiIIU' !fin ba ruiquir.t. lo'.'Va~~b:II1 .U'l.ine!Ji d. d m..1iie:£' ~9 m!l.e de woo ffiti!1 dlll.Del pr:ilme.e t Q. .l"..5.d..~1! teda (!on:Pu:...i de dhigirse }lao sea <1 :i1i plJ III r.IE''..iJl .r. de!iE!ttbJA o det.s.cl:. .:zltclon. :rntI.~. en ]'m~!~L}lC.9il.iIi:'Hl es .nne lar. OO.Q~. Det1ne las..lt..~~~_ 'J . I I I! n T TIt-III [~aQd6f!1 de este UltimQ'" ~01 ~clJj·mjml. c:OO.d~ "~.nIn e moth. loP.e:[[lG'_r'lrtaf'ia:s· 11 !l'.:.&n: .ptoir. F Il'l It uerlillosl 8n ~~ nj¥e~t la n~m9tr!W. ~te .c ~c i6 nti@n!il' pio ~ ~Jl)j.e" .a'l. ¥twi.

IH.cI~&~~ {:~~n mi';I:1S~.oo. tanto· qill' objews y rna..; ~1l' ":leLos @Igt.i.m inmedj,~oa QiU. 100 sustenta~. son pm!'riado:r.s, ~ Slli 'Prop' a :iiI,''l:'iii.fk'!:D!ciib:!l Y gbj
Lila: ~:;:
'1f !!!,1;
'Ito!! qlU.e~en

:z.aciQn, hiI.p6s~

f1Qrtenecen
eif,_~.

~

~i1#

:IlQ.tniol,oD.gb [l3X~(i:;1!I.18i[; iI.-still.·

mon,

del sigmfl.Calt'ii~.

in~oollj~a·

.w~l e:Q'J'U:il%!'.l'~O -~Ili fUil:1ici4TI t r.min()s,. ,die Mil:ljr.i~lmks~ 'p1J 'iL'!" IIII I iii l' !1 un p.ito.fjj~ ~nter,cam'io .'~ form;'!!', I II I tl L Ila ~ S iI!':S d ee 1;1" a !di~I1IJig.l.ti5 'r;! ntero S 01!LJ! I') 1111I'H o~Jew es PWIIDl:!!jif,lU.' ~a ron r'S!:LcL.8li1 ~~~ •
1,41, ~aer,r~lt~c:lul1l
C!l'Ii
I

I

j

l~!

I

m..M' rnmreOE!'I' [~
JuJro bsoa
~jtgl109

5. :La mlf1oi'Jibn fiitica'
dt/t.el'Jill:l'

tmr!e pOl'" iOlbj'ew' aIfir-

para

'!{er~!fJ;ta.r sl el cire,"~jto fiJjlIDC~~JJ]fi CHola, ~J~le ,e5il":11'c.trJa l:lolitm?' )Ip pwr.!:iJ .iltrae:r iLa ~~1ici6!R de! in:~[1001.1:001:' I) ~,B;iI,l_[,M'!If! Wl' ·q.u® no' ,de·

!1er.,

dist.mgu,e OOIITl. @',Sf:.'; O;)):rfi' ~e' a :L '~glle' ~OO.· e8·e:Fllci~lm,'ffite ptlilili ~1i!oob:le. pro]OIllgal' Q. inre!tn1mpir Ia OOlfil1i1/lIfl'tc:;!ld.o.n,

Ia oomuIDc!.tcio.u.

lis eurs u.s.. :lI[''li! n;g;;!ilj:i; 0' i;jI,m rsae iOil'll ~fI: rRi milia,d!.')l!}d.:e ,!Ill oo,[.4!n;ido de' La CtJ.nUl ~.tI.Gio~ tiene :JnE11·D5 i.mpOl'itmlda q.t1E J hI Ilh~J ¢-E' 111 [.m..~I!'ie:ia y de la rBElfi1':l!L'Ii~~iQ;]Jj, do
III
-I

~~ 'llfiCiol1lfBrll;jC.iCl desempena un P,)~~;II!.!'U mtlji' lill m'tartee .if!1l todos kit; IilfiOODB cile' ,I,! tmmi6n I'I 'I 1,lfm _p.. 49 ,.~ :rU.os" S0m@.'lJ1)J!lloods, !::E'!l'@i1l10,

I,

r mOi:'OS;;lS,

II HlP' Ian ;oJ) grupQ..
I

ooig'a

sha~!l!pear,e~no ~

('lome

12:S;t:ilJ
'1.

el otro. e.'(bi"eJno del lIiLQ: 'mul, m:m~ ') ..
I

[1,

ueuch:l!l!ildf.J"~·

e~ ·I!.!·l>l.ed tero.if;!

0"

oJitlo

en estil
U .'

,,'1 tl ,c:-1. S'uJero.

,.' reopi:ten las 1I1&smas .p:,jabf(!S, j.' s, :miisiliiiiOS: L I, e . ~lentim las m~mas histories, .1:0 i,']'Je' I 'f.jl.!JJ Ulna ,OOil1lUll1ilC8<ci6f.1. :abHiI.rn.a, 'iPiiJoP!Qr' I ldr ~,IIi. In pel:'!.!ona c:xtta:i'iB! pero "ufiltica.
t

walblema!!

• Hadll

~gn'i!.ii: ~1:·l{!.Iiil..i~R.dp

19,~,

Mal.in ;: jj;I, @:'liUdjlLmlD J ,ffi til§ ])efilgliii:> ~':fil'irnj;ti~[!Ii':,
!1C~ ~ l~r.i·dLf~t'ioo~l'~~U.1

I

1'1,1r d~Ql'
~

t

'nre :a.h.lehdo

Qjll~

ella,

:i:nDmE!lru'l;.g.

en

y !ll1;!)!! se

·jmu:t~~·ip8." lar", d que r
'1'iI.l£~!;i<~ itt'Ll";; .e!l.e' sl,lj'o\'!to B
E!S

r~ O~;5I

apar ..

.a

,I'J rolell:.IlI'i.(:- ,~~

!i:Jr'~"IiIt&i:t:.IIb!l.a. '00 eJ.qIlg, clI:I(3f1i pol duem1!'!l!!;3j:t'

'~1iJl'f'
'1!1[].

I IlnL1tl~I;!'.!l'CIOI!l~
I111 II

IIlj.f,

l~lli1.tilIe. l>~ ,Ilo Iw'\1'&oO .11 ,~ji,ltdl~1: ~oo loa fi'i£oo.re; "!;1m ~oo'~t>roa:d· '~(ido :PN~ ntl.ltiifli~,ioo (rOIfDIJ!.~ru!I.:fu ' dcl!Vil.c .~:Ii! ,leElS 00 l\ijR~.;mdl~t .' II. .~~~ F ~to -as, I:L~tl!~I!I:iI~I']6, qUi!' at itEi(:[.(!.l' "l~{I,'l!it!'ItCU!i" dll:!:'I p~1! . 1J.~~~firt.lOOI c;:ml'!r.I;p.crut~1II'LID,;-,ftj~.clUl!I.'·i'~I!.!iIM." q.l.!m ~Ii UEtIi . "' ~'i.I.l'a:t 130rll1Al1l~ ~ C!T'~ltq, .('II!: iii. onimill'L'I{!;!j ~M. L ' rn~lelJ1. de ~fI6. miJtl~ iJ)!JIi'UI'!e1lri(lEJ~ 'II!!!.'~ (:f(,1ilQ~ I.i!, <dlil' ...... ~b!l"i!I!~. iJ'r!J!?iL 'T~' e . ·tn!lf'i:\'IJ[l1J1Jp~~.L .('1,'

,0 100'~'A~0li ~i5~5 ~~H""d . ru:m;tl"Q ~ t)G6:r.~oo ml,ilY d.[S,'tunr!O RtJ'J!li:lJ Jrj.lJ.oo tum [IJ iJ;W~~!.i~t'lA.Ii:f, lill 1IL1b:19~t61l !J!if'?;~ia du· 1111 :r~I.;I· illbtl lK'eti~;!Ii ~~!I'I!) di!i .I:li '!.'iili'le!ll.~d d rl,m(!i,.c.woA 'nI:'l
[!U[Il!J; ,t~
I'

~cmt!l.c!.(lI l'

rjln 'iIlm oD.~to

lil.miha hil&,d

on

l,j, ,k'lJ.

f!.lrl~lkm. de ;irP'fO~~llna:cet.I,~11 (ii!1.!:OO 100, hnhl:Jii1~,1Hi,III qlilifl dati

III! p.Qetirco es e,~ ttJlij emot:i 1(1.,. el

as! como. e I

nli!!:n~~jefalko
1J1JlJ£OJ:.

l. !)ro'r!ii.~ d~1man .. !.Jmp~o meJlBWi~ _y' e~ del
mf~liLte

II I
11.:1

I

li!I~r

'IlHm,..&!.m!. "t· ct.~~.
!&~~!'!olll~ ~]I." p", 2 m. ~.

!'Ji:.:t<.Ler loa. ;:'j~~~I. '6:n .j(,eL im!Gq.(..o~b.o1J I) ;m:eglIFC'l:l.iJ ,r;Jr.: (J1,lf; nQ ~n gel:tIji'l;I.o ~'·I,Qf!!·iI.ii'J('.! .Me.. . ~l!Ieb:1IJil1!1fJ:'I' ~.; J:' m, d, 'i:l'tr,o ·ext Q'm{~ d_ .~ i~,iH."!I.'
':"lnl!·

Iifi1iJ:iU.oCilJi:L-f,EL;

1:iJl!l~I!l'lfm;~ ').

''i3Hrt

'ar

il'

i!I

'CL'fC'II~tao

fAL·ru~rn1..il

(" jl'!orul.!i!

. ,1 ~11.. Ilu FM(lIC.~ eM teJ.·mmQ.~', D@, I!!SJf!' modo, 'I!u un '162'1 mif!<ts.1 i5ttea r.;;;m:ite e! $!~(I uj ."..[i.. il1igiir 111 . d l I;;IJal extrae su :!lLgni:fif-..aci6.fi.-

f I Pti'f c-scf.n,plo, DO' !fillil (iii., 1( p~!1!ci~~Qs:

'It'i~r ~I 9~!·n~idl). de 10:> SI!lJlOS ~ue· j,;1Yr.r'l:'n I!i!'I 0 d. ~o ~ r en rn p't\e11d~dolS pm·~.1 roe(:e]J'DII1I)J;

I

I,

fm:idh.i'Ii miilt';il,Umpl'i'sth:"

'il3i1le PIJ\f.·Q!bj(H.. O

"s.e~nj~l\l{!~ia.en

lUml.ll pIliLl~bt';;I eli1~~.,

a].:;o'ifIs(m,

( .•

dd

'f ..)

Et$I.TJs d' l ..i.!l'R'oIi!!ltiq .

15

D~mve!iii:n lJ.(~ I)~pe! ro~li:Slde~:@b'~~en, to.r~ b!t l1U"tt'~,: la j"-aqc!iiii[;[lht" es' !!I Iii a i!iIl?lHi.l. {I.IF.!! c~tilh&i0, la, :~l<i;bir~ 4e'm,ocru;(:[>!l: r9r~~ It. M.tl;iiid~ di:&!i.tIoJ1iii11ie::r. ~:i!l !':lJ'L clSlI:li{f£!'. Q.tJ: .i1f11:1.'l~!Ci,Q' ~tJ~,t:', un 't\etrnoo pUlI!de' ~~ (!,b!e~('J !ll!i;! ,d!I,"'~ ![,1.U":1"p'OOitlllci!)[les '1SI;!i~!:'!11,iii· e:iWo': ru.rn;;.\n';tj1ll:Ci11 I!'f!:lili:sro, tk'rEGallst{jJ~ c!liI!bilii~, '€i:[~, . ])w ll:!! ,h,mdtt:n fneib;f~it'ilgUlisti'c::.l, Pi'Oil8cW' ~<~b.i0~l 1:1"< elel!:cilln del v.elrLt!'l11o, del iI\1'ilg,q.i~~m. E~ ~21i(,CO de lH1 CU':::.id!roo~ :~JlI, '!;;t~;;!!, d!i1 !ill'!. ~iihm -:s€i!J~~ ~atn till 1;iI:'I.'~'l1.1llie~;) f1&l c:~dLI!::O. Co!lll hW\l&~~iL. ~l 'Gi.1R~lQ ~ wwlfl ,I)'b:~a ~ [U1Iie ;I'Ie'mi,i1:!' rnu.erul} [!1I_i~ ~'i oo(J:~o ,11Ii1.0'ptaao 'QIjjJ@ !il eO~~1'!l~dQ dd lIlllieI:lS8jt-.., U~i:!! ~ht rjc- ,eru'b,fif.j ~t~ ta 1I:l'i;tIacla ,~ un~ !:!~.rpooid0i1i1. clf! 'illl mru~() :lIdqlHerel, i;lar o ,~. h.e{:'~o., lUna S'ir;nm'C:;JoitllfL c--s....etj,cal 'r cl lJIef:'N!iIl~ del IDIl:!'I'I'5l:Iij8' 1i!S, e!l1i, e:::ite easo, ,~] r~rO[i;l<l1J}
j. iGon~;~~mld~t )". se:mi~il'i W rJ.l~el!"~~ r~rici~nes, tal OOIlRO :!:I;.cIli~1i'L'iilI d.E! ~!I" de:fl!H1,ilR!5.,so cam:D_i'~iiM;~ :ill!! las 'E'.J!jJcue~ltl'Jl! mtl1'.lt::lo.d,"lfl en d;vi!!~ ~ro]x"R'io~eg €!o' un miMoo lme1tsLlje;, '(J!I18S u obti~ ,d)nmJiJ'u:m .~~~ ,el, ~i] ~!;! GOrn.U 'iili~i&~ (11!~, ~q'ro 'hm milNlw). ,fii.J'I. ~ sel;ll!:,id~: las. iiJIf:l~inn;e-ll 1~Gfm.~el1r"Cjal'E'5, ~gbj~t~M':iI,eD,gnOO

n ~1L t1'JWacifa~! ,oomQ I.~~~J i'm::!'i,p~,i.d:!!i,-~ d~ .mlltllndn: ~t..~m~x~ '!7:~ d~lo~".:i;@ ,!H'J~p~S~. e:l 111" ,I) te,, mrtJdX:!JIJ a la l.11~JJgelH:~i;jj qn~ ~o IIII~ ilfLde kJ, '!i:J~E!' Ie OOc.ede.' El ,iJrr:tilii~L~ el 'II I i lOOt ml!';;!lp!);Oe.s rl~ i@z.:p.Ht:8[' J!rU, [!(t're I del IIII III.] modlo ~l'!1C no ;b~emcr,;; ;f!.;itJ.i ~iL\ill1"" :ptJ:~~. III lit .90tlll.:5ci1®:s: ,000nm.ov~dCiS: l:liur' la ,C[lU .....:£ d\e I N ~lQ lilhro, 'ni11l:;J, :liLare 'I»'I1Ii1tii, tlE. '~e-f'Jej9 en il!\l Ilf
II,

I
II

OOdi~. ."""

,perel.lD~dm::" rnie~:f;:rfi.<;; q'...1c ,tlil es 1II!EL~Q~·~e1'J r una ,II:Oltllmoci€it1l rl_gIII 'lo'l1t1.aB" ~ ,r 'I ii::!' mt1lto;, ::Ali ha:i;;!t de it!fQB' mC!do.~, de I I '.Dl'!~6.iiI -'11 !l;'QnwoiJctlJt.e.ml2r1!ri;e de ,Sl&lli'nc11II I! r.iJltaltlJ.e't1ioo (ipUJJ?skis ~ .... ra.i:& tl~ ~C! o!;ual ' I I I Ij.udfl.oo:;; d;-l;"~ MgJ1/0 16,g;iiCtli 'if 1liIE!',u ~i,gnQ. e8.~ I I, ~!\l1) se t)P!}TI~ l'&r;rr.dno IPQl 'reml:iIi,p7
I. roen y~~j9Ti1e3
II)fll,jOJ'l

To,·,' .1011"" .~ • ,. , . ~" ~ I ,LI I .~nfjl'·, f.11:~.e~~'tl(8re; . l'€!'I,tI;H!:" S1gni~ ~QI I I flti{ll una m@i1llii:d:7.:R.d6~J':LlIlil (irdett~i.;:!nto

Ii!Cim~!6~ ~ e]e-roe ~O(b.N e!, (Jb.iei('J ~ nW&Ji6i11 5.Db:r:.e ,e'l SlI.~eJl!J., .o?\aro, ,~.i\t1:p~ltiler"
Ii

I~

8~n~' ~iQ~(j'
CoJl'II:,QiIlCi(i,ita.!

~;gn~} ex]J1es:i~'

tU_l'p:Mm iiit:-1 .1engu.21jl!l'·' [[)'~t-i;!cl!:!· ,e:l-f'l.:elJ"lI: . de:l\se a wd)o.s l/i.1s m~(l~ dif! :fijVt~ficaclhn. E
'''d~J,ble !J!li~(itq\,
(:'fil~Il'B~&)'

tii'lfift) ~. ill ~J,:!;~eib:n 'J.o:~~~a, {::.u!l:rjeti'lJlli, e;{I.J;r~ siva) SQn. ~1:lStilCte-1§$E.<i~., . , Cm1~~i'ill.l!yei1i~os @;:: 'gJ"ruMm m~.~ill05,d>e 1.0'1 eX:l;m:!S~br.k t1eFni-QLol!:ic.!l. q,l~e ~ Ciip'Oj'H~f:I :wlirtl'ti::· ~i~Jim:enoo" & m;;ijJ"jE.!T:;a, qlJ.l~} j!J 'flItldbJti( de ima

ll.j;;; iA;J.11I,;d AlliltractQ

.A ifb.1tl'!~:f o i N'o:rn;olQg]oo ObjetJl!,i\o

,N"atru~<ill

A J'tO! I O,sl!'1'O ... ~llhjeCi'i!o

M.ryH"aclc

A:I!'1T!;C,~H>/~l

Ge.nmiDl lfr.Rn~iti.'IJ"o(I; Sm\ectt'!.lQ
Ii I~

Ctm....oreW
8:in~'Llii1[
'foi;;.il

lti1m'ane'l1~

'J

~f<Et.j\i'1t

eJj,

'J:!~!pilxitui. y ,e.i

:r:u,];!3!>'i:.:ra. ,e~ pe~ieJleii1l '!Ji ooiJi'e!'iffil"lndl1l!1l, 'l: m_0d1~ ~e' pe.~c~p;; cl~fI M '~;u'lll:Lrn{(t1te' ijlE;i!.ill;esi.t.l}~~mCi' II'Ii'il:It3"'m~i1I'~ r-roParcj;JJ:riates• al ElJI!Ui,OO ·ra!J1Il pOO;d8R~c..S. ai:.!,ffi
aI!!TI~'B;, 1j00~~:rnhil}'1(tJt '1\[1$ "{II(!I!(, i!;iClloo dl1!'

I,l!.jllC£l:ITI.aI:l!Jte, ~ ~~ta tie t!:!tJ~II1,~iM, &iertrdo 1~~tJp;il!!d~de!l; e~tU.i'!.'~. !)U.;!>i: eJi ,si~:o "iQS," r

~'lJi 00 v:eij, 11!~ 10' m~~lO$ "(!iZ!l[Wl'.I· olema]",' fJ~~(iI· .m.eJtoo ,ad;il.ttli!lt:" ~~jl:,,:: fJt'!'W de: 'oo.dlot1 ]Ul;)dQ!l" . !3.i!~03 Ei!T.l p!fe~i!l,dill d~' flQS

QIlitUD

r::r,QJi!(/I([S

siglllOE, ~p!f~eS'hr01i ':J M ~(;mll~[1t1en!iJeJ) per.' la '0 k.03:: ,~o~,![];~£oS semial..!igl'ODG. d1!:] CO'FI ~rtIi[e.njt,u int:e!e!);i'l;la! no inlf]u·~t1I ;!lgh]'\B la !:!jC pe; ietlf;ia :doi£r:ti¥~" e iL~'Il,e-rsamoi!t1'Jre. ES'to ';!ij. l qttr(1 'mIla l!alil eli f:ii eil Y [.I(f,'OO ~~ i.oj, el il(n.tldll eie1:'LliJieu de' los feTIlOom!:!oo.s ai)~~Cti,"'Q5', dad qrIt" e[ espirilill.sa alia tota.1rQ,sll1t.@ 1mp0 ~b~ii 'bJ,iI!Q. dii!! derj~iJ' li' lB5ki!1eM,U.M', es !tiIli!c"~ , ""compreI1!lQ!!!r'" (~mtlt1lQ!;i ttlJlt>s eemc ~~W.1lII !de!:i8C1~ fl'mfJIcioo, 1<1t1l Ia .u·:fi:ntci&~ dB >i;'Dliicie.llteJa. ,e[ 'l!b-cqQ~ lorfo de itl' b'taro(ftJ. de 1a1~ uJL,at<1l: "1 ~.r.:il!lncia 11!o. ~eoo ro.r. (Ie[iroid:a_ 'F'~moo hew Ie qLL~ !C S. b~ , o~cienc a l_;let'{!! FoQ pod>m ·oomrunlA;:c3iF sun c<rjt"!'f~!S;i,a,lrl a los [J!!;,:tnrul '!.UP.il

Y 'en,tree Illi,

,i![1Qdo.-s,dE!' si{b"l:1ifl~~Li)tl "!}liIe (]'D'~rli Il. !.:as cisn qiills '!J las ;jJil:'toP.'.!l. " ;;t eEl lEI 1l';;;i:'I1lilll del :re(~Do ~h;len~' entse ~o5ignos ~ogi!a[ll~:" Lit cmooiof!l pOT: una par

II II

I

I "Illtd. I I Oflol:1s.ie:l6nIll;IJJY mill'r.;,tda eil1i~ la l!I<iP0Ji I ~bje~va~' ill C~!J~riBJ]~ m'bde-tir!O'13, en. rnte~'I1C~~ y la tIIt,eetJvi:d:ad, e;nit,;:· • r )' . I ,I:iJilIil!tiP. e~tr,e las 'clG"mriao!l '!l 1 s .Mti!.:s" ~ !)rt'i'i, I;' ip.~~ Cfj: to:', e ref'~l:iti~. de fri;l;U~Srt.m et'ill ru_~~l ~

:' F~ QR

III Uf.1;R 1I'1d1il. de :re-l~i;CI[[j.if3. (ilbjet~~'fl9,::ThJiilO ,1 ,e-.rpel"'iim(:'n.i~r .tti3rfi;te :iJI Will imibt~j6!'T!

e:~

I

II
I]

j

111~ JC8I'
Ii

I

~~

Q'

""'~'''_-..;!I~

mi ''l!,(t'ilIs que el l5et)~- 8nw '~po. .iiiFGalCo~~erJ'Q>i:: a ooFifuil1g)~r Los d Ii:

I

(I~ 10 qU<B 'Ii'iIOOO~OS ~,~Fil!l~uuHlentl:)s ,cl~r lnf!!lrlfW"", y prnm~1!;!! ,!:!I. fll~of(!l~ "[.0 CJrUC' Sl~ Oil .r.:flih. \'OZ Iner!~ S a IIl·edj,da t: ue entrame
nl!:'loil

~r

e~'1 \'~rI '!;Ie-nlD. i!i~milT.u:(!U :sm ~U('! t,e"r.ies-jJ." lo '!:I.~e"'S~!llH. ·i.':a'ilai ves m> euando !rl ttl ~dl!'l- ]l~l~.deSplEi!'.r~ j),_J!l)I.1! a lJ!c!I::o WO es 10 qu' .e derno'!lIIiina I!!'!JJl<c.re.noi"

grudnMro~!ltel
li1.01:;

"'mkls" Qn l~ 'medIDda ,i!iU ohjeto f!i', mill ·'cam.p~endi®".. loti, :L1'Ii'!'ade.!no.~h!:3:r.rn!El:lit~ el domJnio de III t 0. ,ruill:tift..riil~ ~~ se exUr;:1llI.dtf\i:iJ S<DbJ."e el IHt, .j 11~. La lliliU'ooom.f~ r.l!!olju}~ea, l.a ~ jI f !i!? e~. campo d~ la .H.d~rirliIJ;(I,iJit6n.. '1 ~as II d &'pl.RE~!'I!d~!l. (to'miru,O ·im'lt.r)ldo P'ffi' !a. ,~I II u' u ~ija]:]I i'lilIt.iJ;C,r'to$ ;;1.111'[1 'lfirn:tMe~. . ; ~!:< J I Ch!Ite' 1!IilJ~I!'~Q, q ue Opa.n - l-~ c.nd~ logLI ']f '!/ecnoll;!1llCO a !OE. 'rgodQS ,de ex-presiOn Ir'l l U'I'OS ,,!! p~~ilJ5., ;S!;! eJ;( (i)enci.aJ II:!I~. CIlit'acte 111,1 ~o ~> .B!.1iI1l hjgu,(!I ~. lu~, codii119~ 00 la iiJdiit lill i1f:frI este l~Ji8tO do:mjJ~j.Q q' e abarna e-n la I Il~ild~. ~m~rl!o todoVl-llJ ciJll,bia~on!l>Q y I,WJ1i1l'illtUfQ de "eiene I;'IS, hUiqlltt1;fU)".
('j

1

"de~iil~ri1

t~ alqulmia,

MU!lilil~
i!'.li:jlq

tales ,0.0mu Iii

m.e&i,.

liltiijlD

to ~ t.{J.nollli las, ,"~~es ~I&I] ron; tJ.ULl1!roleza. hi.bLittu'lt, ae medea >tllLQn 'cbnicl.i~ l' .B!nalogiec "

l.a: foue1-~ .iPar'-clil'. ·ell.1'li~ d02' los.. 5i~m_)~. li)g!IJOS, ,de !jj~ Iica.l' l:ii ·xperie eb pSfQui.c~!. !l<':' S e! fuudi!l1i'!,f;!tl
lfie:p,~ clLlantl('J. e~'G1'ubila'

E~ta. d~H~i.'ib:n,

q~J)'

ViflJery d.~·bill ~eJ

Pi!

IE! :jlll_i mIJCWJ:li· HaY' ~e,"t.irpm: d II ~egUn s:i lJDS 5lgn,oo se ffie]..~mrtrWl !!In

la. int;a[Itl~'idad

pCI' i!llli

p:oopl
~'

dif' siitVli f:&c:i

B.

K 0 . j-en .... - .pO-I" f1iLFII~i-iJ~ d h~mo~ .",,0i'1' n prertd8f lft9 ~.Ill.l'/L{I(J:l,eS I)!'I!'r,db1.ilw5 ~~Mh;;et'.~a~.•

@
..
>

-rc-;
~)

c..b:!l(1.u'~· ~o ~ntjilO no ifi.!'!Ji.1riIdo.flli'e:. .i"lii:"'! iinte:rrucr.rJad.t!!i'1IL2.rlina: moS_ 'Pa.gl'eg:a m!'i!Rf!iJi1aI. re~~cii. @JJ'l){jrU~~ j'7~i!'ff.(0 jeiasit.ene@L t'f-r~e'.e~.r.~~ 1111 dl!! H n!!iil.c:ia (I..eZ.lSOOIWbl'l eaeierra 0i!01 muirno d'e i[JfQ'J'm~..icil.qu.rJ\l!l"w~ y e1 seil.:~ cuyas IIJdllJlj. ftI'D 1:1 09 dliice !Ii1Ll.tJ.ir' un de :SElr!f~i..Ij !.lil.1l de ~sreiJIll:ihll I !liD 'I. e.h.e:lina ~ iabJ~I.uin1.dlHc'H :oo.!)fL'I!!. ~lJtiilC" f~ 1rn®.n..ii-l'l ~ las ~):~80 !!PJ:I !pill le ¥.osib...cili}'nei:R.~J!t I'"foeces!'!irj~me<:i hl)~lNi.:w ll!I:nl' la p. . On :ci8.!.l::oo.' I!ltl!l l'Oi n"~n1!a .da e~ qUf!! \nO ~a.lKO'tll0mlCCi.lQ.\i. (l1O que d:efine ~:=.Ici{~t~l.~e!l.As(. no . I :tr1. ~ ·el OO-~iliei\"il.d'e.:: i.etdts piesus e:TI sus IN!lSlDeor I II.l!~ inJ1!I.3nti8'1:Ii {~ s.l. ~Pem '1)mifJ iPl.lil!: {ioml1l. LLiIlD II I dlljrl nidoltl:~~..!fil. ~~tJ·}. '~e:.e:HI ~ rol~i'l)fili(lS: {~ Cil!Jtl~l Si~lQ con 100 btr.IiiCimlA!ii:l I de:1 pll!l I.ci&FI I:mlOfoe los.iCi.:!~I'. (a. dliAcrlhlru. 11!>5. ~ t.!!a en la :rnedi. !5I!I)'i.tdo .!! .mle<le~6n stfr~ .(1.-JQjJ.ii~t0ria).r1i21'd.<"eJ.c:a{]a '~'eZ.il d~N'C'iJl II?~~ Jirl ~ ifii I fflUi!.de.ia DI3Iill!1&..1 WI I ve.{J. UI h.j"l9.q.~lcu (:y de ~& m~or~.~ol.n" I C~~all1(iif mi. ~Ili ~ .ifl$dl~iMls-: cl t.l)~ IODjeilAJ.'~1l .!jis.[lillmt~.3.rnsiJ.cahl!~8. Stl~f q~e 'Ultl fon.a.l v o:mi\l:l~. huj~."~t:i!~'aL.Lrlilic. lteuO'iiJ<:!" 5{!~ i ~h~ll..}" .f. !!!s'Un In f!i1o.'b. ~ w.z.':a5 I flJJ'~[Ejpe. I!' lie] II il~~e es Sid ~al:"bli1o~j~tiVilS Y I"nt:!ln.\CS.ei9n :r:.l . h!idii.i' c.f:{ldin~~Ci6J'1.l. .'I.eDS pert~iiiQnl.odi'li"iCPlda. 1:I!n :::i:stt~~' dl! rel~@J.n uru.L·es" :EiguJiffi!i q~l!~ eS.ig.:!iJI.eLfud.~rlEi 'j" dL":!~r:lliftcltdf1" t~ de 'Y.[!!!]a.dm" 111101 ~trudl:liraf:ih:1'l n CJ "tCfl..\'i"'t~ ~t m~li13~!R' y [fli:i i!l:l'..nn.i.tIO eli 1i!'1 los. C'u... IAL 'I'WliIiIci.ijI>f! r.) I'lIJl~).f1rIDQi mris d~~:!ll. '::1I. i. esoo re~lw de ll!!'i.ru-ye :SQ iS~rrl.a<:'lQtli desd'e el rti)b~e '!..i'I~oo~.rmm(j~ .1~ eu.U!~i. :i.tIl[} ~~.:. Ias hO~i!I_f: 1lQ 8l~!1 '~e'lTdB~' '§ t.(. [[I.y.atE'e~·e!f'J· ml"i:1.. Qe~nasr~(il0 rigor ad!l'lo'i.t: m£!tlb.oi" [l'l!' ~ ImltJ ti.T. .d'fi'4:.tl i'ro"l.noe en la medida en que es mil)!1Yr J~ i~~' .ool!ltief. 'IJit} :p!inIiG[ . l1IU11m6"ro&~ "'l p!'Ieil'!laa.dimdia.. sjfi.fL'fu::'W:t~.t't~€iWa I~ .~.L~O~" If.'[Clf!.a< Jiil consI uu:eL6n...~.t.!1"l!..!'l'~ccioiJ:r:l.a.i(! e1e.ecbon "de q~e' llQZ 1r mti.de i~ '1f' la rgdl!m limn.t1Jfo~mill.!i:Q~~~) 1lB.e~QillSh.e.::m:rfitlTE.il Ldll ali: [iruJ!i~ade:s: 81i!'ra • III U~li'dl=i. .m~ ciltl:SI1~[nt1:(l....~.ert~.s~gIlIIM no tienen '~en.e~II dl1rlic.! l~ pO!'l.lo l::l!!l dife.~ [.IJII!!lil!ihi0.t1l:ciC!n~Ie~ II illJlt eJ'I! [a d'e'. j. e:s.} hl1!i!l~ ne~fii:::lirtBnilw.te-:ma ~i2'X.enteverdes.ll~.C!~ e ~Jiie'l~uDiII.n e 'i.p~t!:-.mjct_paei61~.nli0r:mll'!l:ii1!ri)_ .i) .de !':ejTj~IBll.Q 'iii 20 .raz. 'fue~te es h ll'({r. se![lI1.s ~~S"j. !tIj eo.i dot") j. mm: sil'. SE'ran cl1..~ 111)1QIIliu. ~:>: deIi' ~t:onS't:l'll!!r' SlJ. ].a'i:.u rI8(.1t~.dl~J"lCMLbrL". ~t~11 C'IIIJ'{). ~f"{r nec:esa'['.t Gl.S..¢:m) r. 1I11Ivid.iillb!:.3. ~~I reeeptor .J8.-'1) mas .Jit'iJ{~OO:S 'e :iri1ell]~~'ii:=J:!'~ mam. ifa. (fer. ~1Jfi hill' rrn~<1I. de] ~l~ ~ l~llL . .85 un oodi~.!I£ pie:.ema~.) IBS :p~~'tiiltifl:~lil ~ialJt.u. l~ tWill ~Ii:'r.. 'f!!!..ignit.-=.s (10 qt.dqiUi.6'CIIIlC10'1l son rn~l.:1.jo..~'h()ru f'C\i"tl~cfa~~ de U!11: mensaje ![Oci. nm".e. ~ue.(.E.aor~~ l1lil. eSiI'J!'l~t. I ~1111'J1~Mlbb '!. '~Lbe. Impill $ .Ktg-t1io. . po~cl!J"J)& 'coJ.."k.4s [n ~mm. I' 11 IU lilto ~ r~'~T'f.itl· t-i\!'ah .n: y tecnuta~' ~!)!i!'rI. .'f.. !']1l :romp.m:a r:O[)!". rel.· otro. rmil" ql.g ~:1t.:Lcill1«n ~1 qt!~ los !iipoo tilli :llIell 'iJJiI1£!i.S '<1m !M.l jiJ!gatlOt :I'In ]. 'poco . ~ d q.b~r eoss CUJimoo . :sentIDiJo G lILftJrm~c.e db' un meifJ~a.~~ f!1rn.ile c0~~crnQe:n. jlil'i..I.1ez '!'ii'!~"'" c. & loa slstemns' . una Hi~~.\lElm.:~m~. J\~l!~:tet&1I1 "!l L I p. y en l~i. peseen rt~ui ~'. i!JTI<II ~n..ca It Ile~eS~[lill~..~B!'i@'iiitaT exjsre.M!ilifleri:6e_ ..~ eso ~ .meJT~C'S· Wl: :in.etlEru ~i!i.I e' ~.p~ ~O~ o de if!l!lii!. lilas S~giI:iW@Jn.ie.~ en..n. lPo..& a ~ '[Mirt!~ ~€! .~. i!l'l!thJ:. ill [pUIblQma d't lfili. n~lj.g1l. ~a. ~nnoiJJ!ltit:::I.. un hlo m~~.c:ib:n..5trj1l£ l:I!I!lll!l~ de _ I n mllG .!. d8' W indj(!<lil:i.:[li'ii hi. i.i. .1~ ~~~~t.u:::ilb.ii.de)iJ. 16.J.fe de be {~e~lfilll::1ll.e.~!e!1.id':l.otrlj neado~.' rJe.gid. Desde ~t:. CDXo..IJ ri.b ~obru Ja voz (OOIl'OO Q .aj5 les~.ttc !:L!n siIs¢e.'Ll'~O~.r. !DfmmiLe~6n: aJ ~Eero..i!)ite. ¢(l~J'lJ.f'11I' id Q • 'ell df:. i'!l1IterJ!:re~I)I II lm"pi!lt:EII b2-.] 01.~rlU:" ill tllS func.

rtBnc:illi 'err J. dific. !form .r:r: C{ljj..jj.Wr.. .e: 'Vi vir I!IJ unfsenc. -Qtl ae ~m:f18)ii1rlo' . ill :m:U)t (:."::'I~t(. [.ei"'mi! or .ellga rre. uaa.'Uli'ljeacio. Else is '1.dtJ III I la It. d ~a Ii Il~ 'A~n!lJ"ll'r.r.n 'if[l't:erpt~~lQ 1'.:.iQ i'.o.Bl.'" .~ (iC·1 t~~l1:i~'1'kl8 i>l~tri!2df!'= [!iaadle.La .oo.l!!l1"l~tjt.! It.r:'p~. II ill. lu! IIJ • 'Un me~i:um' imp:li(:a par' 10 lai..f.:.os cantos. :t~ ~~Oi:i '.glJJjlii: j.d'GCJltvoOJ) I' I~ 1t"01~.lIm.UJI Tfta::l.i.TI.i:fiJGa.tI~·tl~)i.coordine- fin...r~~!l.a.-e..~ (:.(i 1£iII ~D~~oo.j)j e pensas . Y Itin.:~.!Ill..!t a~~n ()jl!lC enc!. U d~. e l.~. (wmcttca) ql!!& .ra gr~!ftI.~les.Ki!t en e(!1m~·mi!l.In ooicct!Uii!l:} eon Ia .liJro estill i1i\IG!t:il.'Ii~ it1bTfiEL'>CC!.11lru@'l' 'C[JIOl1.bIi~ .d!'.n u.:a. til n l !Il.iQ~Qill:i:R anIII' I~ol'!ra ..rio..I ~j.ill.n.llrinic!.t'UtIi.!l_.n~6rli oci.s." medios" de IIIJ HU~kne~~n:' e~ Hbro.fJ. EliI:.ci'[~m ~' Illi e es uinbil~~ td e~:ro 't.!d". '!f 'Ia u l!1r9l!1.t··a . J~ ma-""l.bjeoo de' m.Ll.ontb.de ~J~~j~~1~1 ia !len"!. 'm(jI'\lL!lhat it Ios l}:j)j!:'~icjlJal'1iteA' a1 unise tiee Q militirr. de ser ~\lifila solo".li~ fiith. pid't~~rp.En :fo!~a.t:e· p.k...cMn) III n un ai1ojl:!lrnlieirr~} de.f. I~.~~ c(]d.'.flll'.gnD8.UI...diI.s:'" . r su eat).t. Ma..iiJ lcs. m i.e do[ ~ oom. Lll.c~ d'o! Q~fiiea:Jljle Ijj C .ot'B'dI2:M.U La oornilorn.iC.de f~niJ:l.djg:~C6.fnO ocune con.da..r6. I~ 0(:("1 rtu~Y' . -. difere:tloo~ .!l! H~rJe.J.'I:l ¥i::i~ 10. a 11:1.J."!Ui~m_ '!I !l~ m..:!:!.t!Jra· y la hll1t'i.r·cj6.S.el'.:r .erJ. ot~etQ. 0-1' r6s cle orden Muy ~ ~ri .L1:e:n(l!:i.)cjon _PUTamen.. v es evh:le:I'1'~e iue 'Ia· jilil.·:nn~I:1It€Js." e~ e. {!:!f. al :r:'Ifrl~mQ ~o.~l :reCe'.: Ir t1."'e ~~ ()i:r~N-n:r. R s:tft'n~i. aL[e~. estruetuea..~ del r~ct~ kilT: per [d [U'h'~!i1t~.#ada.E:.!" I ..)l1il~I" .Y q!lle cOlUlnldir ~r l~~ . q1JW [!'O!:.i-i.dea~ dlsfu:l.: (Flfl{!:ct~'iiEl) 51! i~asfJi"B.1" . !:\I ess "'if en eol cual tnteres" I.ier.i'. lJlnfl u -ncior d -.l:o 1~Jj)jl 'Ul'Ja"rnatIJr:ta''.~ '.i.otes.s.'.e~ a" qUl'l"'r't:' U:J:.'w. la r~djo.'Uii>'ali 1"1 a1l2lhn..vm~ri'ill'il: '(p:t"2U::ItJ..sk'ji 0' [ I' In-rotCj01l!! {I)c: I Ie eel'l t-'lJ i-_ f. gnltl lido c I~(lmu..'.reiull_ 1'1 10 mnitO'.Q poea es pred'5o pu.l'l. pur' ~ fi! 'I.o.ado en ii!l cool y una slli~l!ul~9ci6nd 1 rJ:. de _If! i. I.\:i1IJia..Jue afirmrmJ" Sf ~m.. 1\ m.d. ~l . TclJQ ilia. ('-$e-mQn~. .. e:t ~~ oiillB'liId6rt 1. .m!J. .to. (I. '!IJCj..on Q'l [JOcHgo [IlS- I'" tNeh.l.bm.U.!'n~ ~I!.iii!. ade1111(.ble (~bjethro. tii:!IDw.'·' trecOlVto. de "in.. ..'· 1J.~meJ. t'!f .o d.ct6n o. :5"~~p' p.1.~ todo 'Illeru. a~ ~t1i.' (!.h-ilis '!:.tnI"l1!2!. ~(lo mieog .ro.n'· II rr (.tuyen.i.".iii :indlUd blcmeate .'l . c-~m[lIl.tA t.ll C'amtmfeli! snt.a.(!je II rf! U!tr1ldo de 'info:rm:.e~~~~c:tL1r~s. res see~~rnd\ll.n iilNtLgl1r pell .e.P"tOf il!'x[i'l:!r~rnQrd.e:nsaja. !de cQQific.r..i.:.cs II r tnl DMs qWi_e aeabamos de des~riibir..[a te. dl!l .rp:te't fi~L ~ .nw. (!.tinro 41i1.n iIlYe'r-3Alme.o s 'Ii~ 'ifell'3'ilrBiOOltta re'IGlja.a:li~ii".waeiorr.I~ le ~.'eil.ca. ruU~1l10S un tlreve jn~'lmtari&i de los poriu- 11111 I 1111] ~il1rcd. d el u .ali£lju ·aml 00-' )' que P03tU ill tB.iJ'lA. tur.1'1.r.:['Jer una COIDiJ. 10 Wila enfiE:~lti:n~ muy ace1el.(Jt. • ti!. de.)lW. de lei €:-u-riran'LiCf'c. (.:un.l-st_Qln~ d0 M!dll!Uc:!!.i ~ntm no t~i1'li1ret'L {Itrn oh'j:l?-i"f' .~rtk~pmoo:s e la seru.fr: 'l id0 au t:..r ~ctin5.. ::'[)·j?urte' 0 'l'ebi" CII.r:l:lJ:jIm .mb..!.f(.d! . dis rumo-.t mo- I ~ I.r.e t!!l lrUfln. 5-.a:s. p"'!3:b~. las ~1I!z.il:J1r] kt5.l. La a:tel1d6n~ tOill L'!OJ-T1.i9 d lu . (llel men ~e' .dolo_ ~!1~18(!tu!:IJ: iillLl.OO.. as 'lin jefe los 1J .. Est'.!)/.ci.!:~d.~s·igEl. it!.oo.J.a.I Ao.a:"'.o' I r-stl.'3:dlJ~ ]:n~tdefl ilrit~m..!::or11LrnUcooio iftwl:eCl~d .t.elJ_. pOl' eje:m plo . :QQu{tllai artes en que una retor:iCl1i r.MtilJal· Elo iilm}"..r y po.$ p<¢t~e~~iiLtI[.r. ~po]r~c[!.i.tVl1 ~y la e.J.MED1A. mjl1.ect. l1'lJ..O -::lCi1bam.. p.~ d~'be ~~ !9!.n:.lm • I II.I2S ~~ L'I1[hnn~i6. !lI [il.IG .n_til]~ ~_(I.ci(m evi1.(..J.. tenicilo s 'mi. hi. ~m[pO.10 comtl'ort.tJ([ij. 'I.~ I" rrnJII::(rt.~~:l:.l-i3' h. l <it 1 y.mlO ri~iirI1iO.~l'e.ufi l1011 .' In re:r.l0"1JlIha.."I.

llH=:c!llimte: I~.mM .!!!robiii!m.dr!l.lmt ..'(}~ d ~br:!J' 1:.uta d»~ arCI:tQr: ~'..)'ljjt..:a.:~.. UJ1L U.i. CUJaiquie--l'. • Y c.~ 1?f.:!ro de pilin..Mcl."tlen~.(l(d~'s.l.I'rdiJ!B" D~~d[!. '!36cr:lE.o~ e·Lee1i.~}pet. Y '-till film .jOOts.zils .'!l: . il:!. ~ iP'O .· pJ"InEea la apa:ri!f'~6 ~ de.."l1:rul:lmtai'~llw~.t po-der '@ ~Il'~~.il .~ti. ntan~do letCl'C'.h:.m .t. el ''i'!3lil...i!J) -y ~on ioo ci'L'(:uit.ir:!{lsrocf.oo :potm.e. L·~mrporllI~rn" ~. que 1':rO l'e~idtel:1ilrnik} ml! .:~~ en IJJIfl' el .Ii ~!!!.s~. pilll:!!.iii1L!lrQl"JiIilA.:pt.K'.f.ratllll.&On mlda en oomJ.wm.re e'l hO~Ji. ete. SU :t:ilinlcia J. .· an lao 41"".f:~ 11lJl~1l]~ mi4al'1ir.r .i i. d:es~I'l·' 11m ptfl' ~f!.cr_ i~ 1ell i!'J.bre' 'i ISI.sOli! e·~ hbr '. 5tJ.l\~1 vm ~e:dl ~n nuo£'tra otIIil~lH'8. "rrn~. es rr[O.. d f'R :Lntoirromdol1l" Illis .E!!1I.. que [!!Still re erhill\s a 10 que'.1'£S ii}.ft en que pro Jo<ir* II!lrmm. p~o~~ma5: v: ~~~. [JQJ:' til...l.·L 'I:i1l~r ]0 impliJrtrrl'iJtt' no i'es. ~ [ li! J~. 'n.l(l'[:.os . .ed~Q: son 1~ ru ede ~ LIJIifi ol~ 111. i~)n.hl.je.m~. .":'n 'L'Ut.i~.UB! ]j~ac:mb'.iB t1mmF.I:i!g!liltJie!jd~ tlill r.tos q--U..~p!j. ..l!ICZB 0 ~!J [JQ~rezill de c.·n.• T:od~ ooi'ncmdiJ. .I.un ~r! 1)r..d!lE!:rufUl~og.~trJJ:l{o!I!rH Df lIIil1rt.es con el mlJirlii. d:i:-'iide .E~ 1'1~e£~.flu !.ji!x p:Ja'OOH:liil'ciQ.\l'B . una jm':l~nrll t.i!) . ~.:!1.So.'ldo llliU'e5tra wl'~ura_ [Quii.:n.Lltidm ~os 01:.. ·futlClOn~A: P-xtJ!f1l:¥m del p e. cDdllgQ..S ... . mas.1.~fotm.1lli1i .] sino en ~~ nijlbJlFa~ei&:lI. .el' ~u iI!i!ii C<llienro ese ~~ficad.siol1l C:l~.~ln .- d ~ 'i~i.rlum.al..~~.... 'I Ifrlt~seo.mr.~ t!f i!!] mensaj!1l. 1(10.~sta. N.le:5.:biermo !JilT! poco SiEp~Lciai. h.l. [g:ua:J!I.l1iel.Y0\r es.P.· .s: ] 'fJ[ ~n!itLje.l!!.1J la medioo en q'lM . ~(.rrrun.B~.. [D.c..ll. J>' 'una" ctJiriciiI(.:'~ .~::{t~~611 de tenliE~m ·d'e In !JiLlt Il!Lf~~ ijn~ exte:n.uhm. .QneI!I kr.!I..iP.m memsje dlldQ~ Ci!l81T1W ilHI. M~L r.n ai mlsJIlI:E1 '9u' sU ~ S'I1 pt'odll1e~o.iaB eotao M ~~ '. ol:!ii(uer. .c:r:im~ r . mB.h.. toiaJ.!: ·Iilim:e c'"(l(nsisw no ck n~ rm- ·18. 44dEifilll:icion '" de' tim.:r.e. ¥r[fr:..1 .lrllo eu cl m()dr(~ de.~'Ii:J~ ~l1E! ella ·]tl1iiP)teBl.idoo. .l I!a"liP e) LOIS ill(omil.3t1 ('.i'M:h:l[) ~{JJ~ {!all. ~ tli:~l1:sfob"fi)ijj.Loi}. la l2s.{llJt1.o.:. mm: lL ~oa. .lJ :::no .tun .a.[L 1m: I~](a.il) del' ~b?lj:.)1l."~m(J .} es )'fJ.Imm.Q!j deeir dlsm.i~.el'l3oriial con ru [·~l1iM.!Ii.li.OtWlll ~tLv::hlitl'i..con MIl:L-'Llhll!J!l en [~u Iii! [eRCnhlm" !uego ~a :~rwl.l1!. tuaos de· p-as fa &~tilnea. del t. Ion ~~o.urca ·!i'[nla.Wil~ y Q [.l~ble.rer::li:!pc!Ou ll::L~l t~11!1 isud~} t~llnlj} s f:u II1dirse .LillC!r.l!I~ !l:.[Li:Ii lIX perturbiln !'cla..~ rYle4Lo (jTl~I.ec2lnizACiiollli d. q~1 el :!:li~~f:lijtm e -. ·sE'ntkMolS Ul)i.tihlfit<es E!(I. (~:Gr eI!ll J~Q.arni2tX3'g09 a y !llT:i Ins pOUt {!~ aElli piJ'!euti'l"-l:t!:i de los rubsol:os . nl<.l ~ ~:i(:~ol'Jales qll.d:o:r de' J.'G'bEl1!maE gtlfl'~··. bj.P1eli1ta" la pJi'·Ymi~ y IL!'r ora Ja ·~el~l. :E~ 00JiL1'I'lieo ·'1 1.0..U.o:r.etaJl:jDFJ .~ta' tP.['\Sl.I..~ ~iltiHq:r:l€ ![l"Il£de 5el oorrH. 1 Jie~pec1».tl.m:t""n.del rec.@.rm.e~~je COlli ':>'1.R~].S IiIO (.j1 blefill(.. .li~.pllte'[HOP. . f~tIlCril(~:i~ 1..aru:a!l.~ ~() .cmtl. .s Q JlIQS l:.Ell menro de r'eeti. en 1AiT.oo·ic0S dE~ .l~ .fd"a en JiIL medb.!r.{ 1m pOit rllclll~.-:. '0.l . Mod·. isada . .LLI! 'ion 0..1"01i hombres.on P. Sle~~'!.'!tE e[rul ·.eile.'l!l.l.!i qu.n~ ·el~~e":tos de· el :r t'iq.idD U.neJal: w~ :tn!!i'TIsa. '~~~~!!lIif~" ~I Mc. ll.'QoJ.u:.J:JGrlti!l!' . '1'\ t(r~ogrm'ia.tanto 'i3"1il el p~oJldudlJ de ese mbajo (fI:r..o de be !l). m~Jt'!jo:!i 'E!l~en~ ·00 d.(lle nues r. mhl!lii:~ ''1rreQ iltl t ''"!It.il!I!I!H. ~a (!S!M..:!tiiiS.!S~n ~ aelJeldo ij'.id. jCfitl plJt't.{l.um e.· ~ "q. di'rem()H a~· 1"1 ~ fi.lio h" ilitdlLk tTL.d'" 1.ltmi" h-e8:i1Q.)1 iUlltea at!.odific'a:i.pin la medio.1 'i. e'B!ia oo~mci.I'al. El hnh)~ 3 mEi:si :f:da 'Q.' s~n inmooilLt.l'i!I '! mos aa]mt~iJ.fI'fI.s d!!' :M~h:'ill] AnUUl !tj.otahilileJ11iMn~ ._utl I. ~Fi!li~Qil >aB· debit!.j]tum {~-el f.13: i.ltEo fiIool. e ilw fS..5~~ figrl'I:'~. m8.mrc.Ul.Jilclt mo i'iSI!1iUI:li09 p). N'tlW LIJltt!:1 1J~cl~'I".:onrel'lLGO' :referene.rd~JlOl{t<.tJ"m.!lallmir_:i~'l.e:II'Ci 00 En Il. su rel~fii6!1l C:01. loo.!: ffl '[{<Of • 1~4.l.1'!lfQl'll1!!1!fI!te. P!!:l[o· i3l~ enea dicho a(jlalj~ tleM .I.. el iml :ril!tdblIl s.(. o!!ClLtJ1ln~h ~!!I .8nte:.~ :K!\iil.hrn!S sobrc las id'e.ce.

e.•100 rnir v a de toda PQ@'biJ~i'Q..yor fti..C'..rk.' ]0· ooli. ci.~ ..~a. ~tI.~ a '~I1I:ar.t:eque ~U<m. t~ d ~ ~!l)do(i:~d! qi. ~ijn~i~11 :!j<.l .enS.l~~ta~..i:!~U~n. .) Jj:~ ].!\I'l d~1lI !'"1ili"i!3!dl!l'.~- I:(i mas clWirldl'>.i.J{!!Jil. i-...! ~i"~p$J ."..~.!i?~'t:r.'~iJ~~.G. d#' .teMu l!.iC:~a.]a ID~::.Jrr~:dlilld::.'r:iJrJQ:S '~C!Ti.r)_s.PO liIlImlog~GO de :iI~h..t~.c~. l8Ji ~Jn 11Iili".l:~ueMea.I 8~ ll1.ri.m~ ID"ri'!i\900Jm' ~i"'.li..u~ i.llOl" eibo.dl!:!llI[\n'i ~it1odt:~:. . 'fl'i~ que h . ij)~)'\e:Q tiCKI. ~..'ll[).e :in:be~Tvreto~' el m.e.e~id~1 ~ es€: fu~~ lil:J. Ja co:ml:.illa1 h~1/I. .~fi:l:z:ncl6!11 .l(!..lnenO§ 1i10S .) rn:edla tdi!!:i iihw poD[' . eudtUt.S.~\ en o:p'l}~id61l1 ill !...:kl. I..:1. il~lBllZ{lj1'Se.\. lo M~t:!('.. 'PU~OO qlri!i es 'eVii~l'er. d~stin-.! ~r {!l efillOO'[".r' die l1lr!et}:u~tr1ii[' .:uiO..i. Qillil.<.u.27' . 7).ti.ym (..lY 'I/If.o ' n ales l~ el (cr_ .i!hw-. d¢ '~f!~r. ma.r~1:.o de '~r~t#I.~'1o{Iijf:l Il'Jo ~M -OiJ.de ~lnd~.n.a~. D. dC\~ :M.:lTI:~ 5O.6:nlll ii:!!A:!U [C~piOT .ltd8iiila!!.on.SUlll:iJ).if! cri.@NLe.eR~rU!'1J. irf~o. .Ij' s . smo. ec'T-L 'CQnOO~LUE!!I1e!i!1'.iaf.ml.O_5 @pL'!jj'~(I&.tivQ l\iiB!.~mi.i~. ue:cidl'!fjJhd i.ltTi.. ]~c.~m~.cIOri ~Ue I.E"Sh.. • _ '" A I.1 lffleTttli~ 'IDedL.:l!!: OIm~!'iI. .:1biliJO Y.:u!km·."Ol'~ .l {l1.) 1'.!!td6npm i~ :lIi1. Se~]'"i McL0Jh8i1'i" cs~mi4'!! ~5~do d~.tllecian>es.1iI:lk.).I!. tu. if'oiJiit1e!1i~ Y las CMlt.l.11.l. : :~el:!l~~6!1! lru~'erB!I! entll~ ·10' :lndli!'L'idu~1 !i.Ji.la ~~"'llJ]l~~MeLul:m lie't:§l:~~dill ~IJ [-0 ql. £I r.ClS ~ ~Hrofr~ ~.:'U· Wm.Ili~.llJ Q. kL'1 htba~ de 1~ !l)iliL1~Ij~ fnw Co.rnO~.e~eT~nk'> .liJtuJril h:.t!t"lllirtup~a :s'-" ~.sha eultura oooi. los tll2'mg..1JF! E~l lQ' ql.IjJ('. .. ~c" .'l.M 'mej8.1 _ saber y I~ Qfect!~!j<lW.~o~ 'e'~\...U. ...n.a~ que B!i.g~e.LllIkP.. ~ni. ~! ~IM..ij.t~til'!'ct.(I!e! mGI"iS1).Lci!f.ull.:1'1"I~ci6I~"'! ~[ oo~~ ..]~i~!~ ODll1l~l!'!ioi'l Ci::~tlr~CI.:1 las i. . e':I{pii:t.ad ttQ eEec~1.Jtt.l t3t. 'illiplic.l att. ~'~'!:'Hd~.i.11::>[-eID~~e . La .~ S?~) :O:lllli. p'W''p'ore~OOlia at. una CI. E~ un mell:~aje c.nl:Oj.t.m:::lI:i6n 't:tec. tnteh!\e:hlai.~~Vlth~o 'j '!:tfl IJIllm 0..&1]: l~ .tn~.ent..! :son G:Yat In ":if"r'.it.'5.li.1!-".I) 1 no .!QiiV'C!: lo bj(:Hvi~ ~11IJ1lI ddm!i! ~1!.~I:!: '~h:wiRi15~. I?m ltitlrgn 'I' [(~ ofi!~ .\1 dE.l}l..Ir~ "P..As:~~ el .ITh?!.~iI:l.- se- ~nrsli: ~ lllil!'\IJet"ao een illl :sigll'iietlte tsr.:t:J1. tiXper~enr.'..le· ~ ·eTlIC.:!.Lfna. I'm .:adD~ Gl es e:""'pGrJA¥..lt!iob(l.i:P'~t>Cl~6n.iJ!f!a es !l]fllliC!'I!'IiM:" ~ii 'Uic!i3l rusth'1. 11(1 £' :DfIflil}" mite' p ~Q pa-.iill~.fm..E!S 00"" tn.~e:'S d~ expe~ eneia: m:t!1!.Iils~o.n. temp.a I 1PCi~ 'i?1~ :rooep'wr (3_i.L~ta Q[m la .. y.J!iti!1't1.l1oiru:..0il1iaJU.! ill IDeclli}"j~:7. cOliitJ. ~i'.:!! i.ez ttuiiS in'llE!rS<'JiIflfII8ii11:i:i nro~d~mu:~~.'JIobi~ Y" ~.1Qi ams ~m :fi~!rlltiv~!i-.!'lI!. l'!ll 'IA P.:..iC'i6n.I.'a11 pO'~ l. 1I:.G oomrJJ ~lGT:Dl~o ~ .::oGro del.!giUli este rjli1lIhL~ ~171~j£!. e::n t:leJ"!. 1 11::11 '-'OllS0cUel~c:ia~ 'Ii !lE'F:l!!Iii.U!m .du~l~ lO!l~i!iot'~~~.oo'inlN!!lJl h!lli'!.d. Los des riQDlwi-os sen 'l!Jlilpi.jE! iIlisU1 ViIllC!JiLad~ ]a 'piiIT_t. di!1d.lE! ml. infQq.c.lct."bcle-S.tti1!'nClmnto l:!!!l~i ~:..a .ii hio..t..ll plJe@ 4ivi- £m~l.jl.(i:Ili.tas .:I~'~.cia :(I:))~cti.:!.'rtitt'~1 .tI'I.'.clila:.te 'fJ{li!j C(I. it1l5.la 0..e'ncU\ of5 lL'ftUerr[. iGodifieudo y ~'::. '&!lit3ihl eclda pOI" ~e L1. ~ ~Iif~ O!I.I!?LUIl!C!2 M'1Ji o '[ill !'e~litn:fu11I.!"m!l¥r:t~09 de !lJddrm.'1lIII~!ud~! ooei~ j {"_i.!It'..II1B~ e:r~t:['E! il'.ljJioEimm h Q.~BJ~W y "-p:Ml.)JieILI.. de.qu~ 'r.J.i!!..ido l!]ill. . .$~ie 'Y.I!L j(l{_~uI'b. !'II.:if! l~/ e~p~lE!ill~'i.'ii.iil) (:E!'f! .O~~fJ~i~" 're~~e.~~ 1>e~)O tJuu ~t].l:G.illliU! Qdient. la !l!~~r. . ill1! :ni'iI~tad6n de: ll!)..p.Ellttetl ~i~ioo.p~o~~1m de !J!!fiJl e3!d:m'lli dB mont..IU..r· y las CUltHlr'Sl~ .L!il:iJilit:E!~n~i!:":L. ~~.e:r:l.ealie'~l.I!r1i~.wije _~Ge p}J!nt.Ira 'I la 't. '~:'I1i'~.'<!.!S.ii.

Jsig.:ociedtJ.erut.. iIIt!t:bridl..tr].:!-. A _'Ufl<l :expeJ.!I..:a Ci'I.hlll carla.~m '!.li~miffllt. V:l3) es. C'fJ.hi!ibMka~.I1 '161 m.ie-riotatio" .'~ ~~l.o q.~ 'JIn .W-. . [5!Jl5 ji!!'r.-'s.St8f.I'U lnill Ell.hi..I.pertmc ndli. a r.r.aMf· 't:ae~i6n QE! <un de!II1Jl pOOler.I!lu 'mLil1'1tQ.ja. artas Lrto rntrcrenimrtnw.. 'ue.O: de }(IO'!.m~[) ~.pte.en'le r::o.day desoa dl!lh&a~.f.U l'll.o per.OO1id(i t--tl qu' Ias pritnsms ~i~iri~!!ln ta C:K.lil de: 'l"~.l!rJE!~..1.'i..~ 021 llUl~UtJ.fi1 ~nsacu. ~i. iLrn.PI!'O!){I)' • .:w nQoV~l'a5 pOli 'i. [pwtoconJQs. ~u1of di ~I!!rl'!ntf!' en ~M d@ r::un:~mRa_ IDl1l '1.t1eaJiiSffi 0. ~!~~ 1)1' COmpe:Jil.Y aj!!:Mez."!J1 a rn.f! a til 8sk(j1l..e.hTld~vDq1.tnUCi.cib.iclJ'!f~d~. os ~~i!lOti..IlgeTIl~SJi.I@ :tliO''ii'el:a p [pu [.e exp:tc:.~.!~ l.da ~'c:z TI1ii.pe-ne'!'TICill ar'ect.rertithil P.oltOg:r'[II da nuestees axlffi.d.(!ti'/.'Coo.>~'I. l£i':. j1.baEada "en una jP.(:d1. Ml\-que iniX! gra.cllll .slc~o~..scorJ.. 'Ui!'I aEM!--o de . li'tl'er~~ iC'oEniftpen:~~d.oi:. a 111 ~ml. r:flt.gt:~i3' ~adu~e. ell.I' ·Q1'f. fl". f~n~~f)OOS.lU..~~ob.1iI ~u~.mill :. lit m.o.e8 e.~ rEtaj. m a(!~ji.!i~'.~ti=J~~S mim:::dm::.OJ CQ:.:I!ctQ.:fI1 D ~ocIDl (ct ii'il[n.i [~ 'O!Jodi~..tn ~ ~D li..::ci<:tl1.ion.(:iOn!lhnb& 1. .e'..u'C'l.bi p~ 1o.al (iJf."iitS.d '~. ecg'b r.s. .) (Ii ".uti! ill! '!!1oo1i2illn. (11' i§ 'rr!Jte~nUi...:ml bie.i(]!1il:ls e- reilrt\c'O{i. '[fig.~1 '.arentar. l!l~of!'Si DiII!I:tB!IJ!I..8.'1. Elf'eGil:i~ II I ~al ~il~n.:mii.'I dill 0 '*' . ]i'lt'!". ::jojo 1I1}.i~ '!Ii' 5 r-e:fleJ.J. N'ilJ cs qU"e el irn:d1Vi. :IL1tc~ (igunuli.t ~.~t!!.c:ic. 'ESQ 1!!I!'l ~i1J.It. [lgt!lroA!. una 'VE!lli UbcJYOClS.t ~oc~. no .l ra'lrnliEllLi'za?tI. ~ IJ 1O'ruor.en e1 {ltCl de~~ o.' qju.ll'l.i4!t1temente.l2..1lJ ron de d.! (J:esco. r '~@s: Ji~ ~o :aflP.ljilfl:t. ~tc:.i.:iYa e~B:. ~L1~tr['~5 ~P-Ofl.S eon Ii\UE!!iUillio 'J . '~ artas '~i.80 '~1 uJ]a &.{ill c{IJU'EI '~'" s_~b£i[_ le eA .e la A.ntE'mct~:!'re.tI~ . '1. ltl:.LLi?lrc.UUfQrrn.cmfJ es m. CiCilC11DT.: oofllldo.a ace Ibn '.ee't1ot!w.rJ:iI." artes de (wElH-te-rtlG. re.. lUl'll:~~!.'l :reJ:~. Boil 1Ieabjct.evi~." cans Ci.1U'liino del 58b~fr ~ eJ 11 DmioYe 'unod l'h(1... la aesindj'1.I: re:spo}1rJ 6. 12' '.!l.tl:l!:h"SS.!p.·· _ <!"s..gos. d'l!!. el miSfflO m1IM!K~s..(L'iCIli.lII~ oOO'~ I lllde. I rofIiejtl 1111 vida nl1ctJL~r~ ~'E! Io :~tl!tfu!t:ioo y lo ni-lUlI.LII!~ l z a~. ~-e'~ ( t~ti~ eerr :':.emn inrli .. fil~S per IO!l C~D~goS: r.x. misflio ocurre 'l'OU J.1 "tIL frllSltrtldol1l Jj u:Ltan SLii.e .' "!J<i.S !ii.m~.e!o'tl de ti:llS. ·ez 'f. i§ apli!1:.111 ~.o::.la POl'~lIl'W' aHa ~w'£rnffjci'61ll1 @o. "1~.9aeiQIJ(] ..rad.d.firft:.stt'!'t.eJ!!Jci6n es ~n 'fl-rtl:. "1)'. tl~ s: '{.. 'If en.I:.qUE!: '!p[" essam r~te ~t:~ !i2Jl <OIl b.~a esretic-<JJ . p~'o~'alml.i~inrelige:n~!::! :.e.(l{I. En un J1Ii'ti.~~..4eciim .l!.l'G~ I1Gfl?1m.l d1wf~ldad 'Y lP.d'Vl':Jl ~fl.:I.J] esta u.. Uf..fl.itlO~l ~D que es una .!1 qllW' I romenoa 'lien.Jg~... Sen.lmBtl.e1li' jiJ 'g'l)$ 'rjgur.f.I.!.MIcli)o ~3 l:.\. il.l MetlIlI:{j eJ "'.'!lel~Hk::i.~j1es.. que ~fJo.i.LUdli~'i (~ P1'e.(1'" ~~.1'acret.!l.S y dlVIIYlimn.!1l1] cl .~.eot. dalfi31l..vtLduG qu~ !. rP.~dencj~ elII~e I:ws r:lu~ op'o.l&. Jl'l. "'cliesm.Ime-rtJt~ CQdificadQ5 r::oi. de ho'lJ.j1loE> l.....ru". I.dill0 sea rnt=!r:Jt.~ IDali reh'mgltLi"il )' '!aiillicili!l!.[dlli. 1 .lli!:i deS-fO:od!ifici1d .r..al~ onm~d a ~ (jit:l~(W'IIt:d.im" n~~ rica y :..ifi. 1I!00mOel h'[1i.rra CrJ.lta __ TTIp.cinti~'a d~l'.hnllbikas" •• \ !.~rgo d.1 de 'M:I.dUi:eado L'!O-m"i}. ce:rerp(Ion'ti:iil'.ngs" j£!t. ..i.!)r~E'. nl ~ t 1..'lOC~.chl!: [I att~ ~~8~:. dp.zs. '! 1M ot1ios 'fUltL'C'l 0 111 eli.' (dl.d)os d ~ una iilL~nlf1ooe~6rtJ dQ ta .ei'nte 'C dH:ICllidlls. ii:i:1. 11'(...1 ]:.l&rfiO (3UW' '...Ei~c!lm.sam.o.d tiC:. v. ddl. ~nr.id:i.fo..!I IJ] en 0-. artes FEalJS.s m'fj{l~nlOiio tt'iichJ!~ . v'E!!~bQ:) ~ta l ~bCl{lIi!.sio nes 'l.liJ1lul£lante" pol:!f.n~l'epi'(..b'e.. rje~eDS." zada (!OIT@P ~d.9 . jdUlll as C2. di2.ao 'r.~-imen.!ll 1[1.c_) ao .:.er.o .::Clrnc~l"is~ka 'i(le la 'Irm ."{d.' rieneia a:t~tt .~{jdilW1ii .··. de(!1t m6R.lciaJ. ".n'l..' iduy'~iz. .ect'.'. clQp. E!imb.elnJr.i.:opUI):MiilS" qlUli:! !!Ld?ptl.eg y (3"".' ~ 'DlcueptnJ.e' 50ded~d.)~. ~iJ.o(!omo e.!lp~L IlIh.i 'l. I!I' las .rj. ~l:fectlvBI J1i3 B~g:ul!l(ih~' lot ~ Jl'ti[Jenci-!l! p~tiC.euen 'Ulla sigtrl. '.e~prol!lic!Jtetie GGntido.ar.Stte.m Iss fm:TIH15.ftgl.\~f. Nuestra oc' tIed 'model'l'J.loB! jtU. rigu'l!!Qsam.:il!i.eP.Ii1i.~e!lot..ieJTIt.. liIilii~nrle:i.t.t slt.esbd... t<lt'1W' ~jgnlfimri!:!ifl' oopr 'tle-ntan una exp.i IOrnl@..iJ. iii ilrrtep dJe.i: r. _'-an d !..:iiClaS.lIfe"C-" MVOl) :in d] ~'Ii.0l"1.alf'll.)lllld{J @~a Wr.!l..o r'lW dB ~.t'e.8~etc!Jj. .

eclh1!l'.tJ~.llf1iiliii!gutlJO.!: il1l. ..~5 a do . ' '!)9![. It eso ~.J~C:QS. Ob~i?n'fimO!l. lJIm.~&IlI.I~ eultucas i~q . do"~d"] .5 "S'.[.m'IIJ" • TfijU- .[j.'fI£.~.om~ ]iI. La~cOdj.)i6. ~(ldifim:J."'-1 e.!di~.~~.t.etpCiOl1 d~ h~..!l! lB.e~lIJiU':i.tnr..fI dE! 11 ue.k:s.E6gtc[!ls.l12l l:rtt'1t'li. defmit1o.8i en que la :::!P:.c~U.id.!f.~ ·~i'edo ~. q.l!despr· i:.i:ii'e l:C[u:::adas ell ::oUrS.u Wl::l ~-o. l. ~ .o!! :li!oonOflfli<CQI:> yLa~ CMt~Vl8 soct~le..~l~ 12'1.! &!:~cs'et'tIi!::urL1le~6jj iilp.l'i. ~~~~~.cieo!l1:1l1.. ~UI'J!:\i'et1 lO1"cl~!ile de ted D el: s:~item:il. experiancia II!f!.dheTii~ a los :!'Iignoo sm::m.sus do de cod!i'flcm.ad [JlFktiGii~ <el nllilJ.)0.1 fI. en c:ain~' CL'l·en cia .tiv.ai!. a'r:. 1~ ~~Co~' ab:a!l]Jil.d.C!ilOlli CZYmp.od'O Y wda :[M~j..mbd.cl6n d.8. de la '!)I)~"d~&ii. cnlWr.i'i.e! ~is1!e~~~ d_~~irr :<>.a ea.ia il!od1iil:!Q. :y l(lo:l..bcli. coin'!J.da ~ 00~cl'lI]iz~d~.~ l}l)n.aeion. hi.cic.E!. ~ [a ai:)H.e:!i'O p.ne::o poco d.S fillmdo. .iA!'i1ia altmment:!.iJ"lem.fli!>1!:t~os.I f.r. ._j. :Slillte:.~'I1.o.rl(rt.a 'Y dJfe1'" 't'lJt<:'.El conjm"ltD . mel'1.().f.r:'{l Q ".iI17l oodr~~o pef:-ept~iO'l. Jed.l1ii!! ~tiJ! ~Li~'id.~iM~L~ al [(Jr'. :!i.jlt.Iri1r. X'E1aildadeB!lNG~:r. eBtii . ~~ 'l'r.C'.".i'5 iLalii lIJ.f1.Ldl.ienen 'rRis cr.~ ::>. .l~ilincro que tliXI.. i.0000~l.I1i estlll.tE1odd.::terTI~ .'l'e.::.Se D!He~'a [p(:.el oQ:dJiju uJe~til.9IDiim social ~PG[i~..rJcis oxi.'tL .[tr~~f.l.La medk. ~Ci~ ill l'e. enm.rll\ljlillJitlJl 1j)1~' e!lF. 'Y PtcfJL!!~~ur(is.~l ~=)t1jiY1nto its 5jii~n'ilas) d:e co:mlmk-ac.s d!is. 11.' Ttldp ru I' u02ml'll E'. si~t.1:l eol iL1Igeni. lml'. (01) miis eKac~J!i'ten.cluH311J G[J q~!J. un-forme ~lae~1lI gel!l.!1.!l ee j'"iliI!Ili't.faciOO del .!! 'E.e 1[115 JlveT". !l!'li:fO 1 'l • . es'tr.s ')f.!)'Foblffl1J.l.tMl.9m~ Delill!' CLut i'm' ~iSamf:!lH~pro pul!' 'l.l'o ~ elL codi:g. ril}cto~ tlene cit de eeho ode d~di3[" de...fiC'.7L ..s r 00.entre 100 d~rj.J e:ri.~nli~T1it.b en q_!Jte.Ieta ~~ foeal~ii:lad.a'blc: c. F1Ii ]i.ia un.l .w.I®~os. \l!I'l1iL d "~$I!J!!iJ(!tTI~ili.a...O~ ltriJ:f:0S.I!. ieLl1Ici1)ll{i.do:r III ~Gemi.:~iI. dii! :IO'S cbtIil:gQR ~oci"@!~g.!Ilonoo.lill imp.1Jlk~1Il ~l.~'nas.. !l'lldlgQS lQ. . i!:1..m~ f:=.lilru..U...:a ~ ~nHra ..ls." "area·~ ~.!JITI .. )' I~ ~ log i)6d~gQti BIJ~-Ir. defiille como U!. de: IQ!I' '"uego..gll'l.~'a (int. En 130 medid.llte CiJI!1l M. de los (l'!nome1:iJaS !'l!!'m~o. it :lmpHm ~~. iitl!.e·I~eoi1ucido~ r.ruCiU.:iIl la ICO~f!' !I.itc~6n de ~a ~In''''ctu [}€! 'Cepl. SU mph.lJjeti'm aquifue d 'm.IJU1.F!t".e oeD una t.pMde.l".')Ida:!l1.id..alit· t~~~H!j_'::iJ.m[!Jro. ooo~g(]::.3. Cl.nrec "'" ~ oa.I.!j. fur C~l).ialhn. r~ro estos . i1l iJ.b'wi se ("O!fwil1lri.111 rni.. co 11go. sta ~el. descedificooC!.s :..e up-one 1m.JiJ.l1:niL q!t. a!" fiX ~'bnl:>P"'::1 $1 C"~~ajJ. te' U.oli. ~1"Q . foj nl. l no LI1 m:teii?(..ire.esii dei~ ~T ob_'11~]J)d!rI:1i.'If.~oo social .1.j" C: l!1iM!utLiO" -.Les que Ill!!!i lden:tifl.ecollQmi'C::I" '!! el !.' :!I::~.\!'UE!!'I.mic"©s 1] 't:eC~O~-D '1. ·oa. <€l.1:b. (lUiI'mto mWi ~udlfi'Cad.titliiO. lL:l 'Ol.t.o~ .ll'V run:'iln~lj).!.tes c6digm 9'~Ei.: ~fl::O 3ilibe~'j..).'!Y.enJIia eulru~l ~m el que 1.~.W • .~~t~d[JI ~I}l' '1i.o itrtf.. afl'l:IJ I1'm :!lCOJil l1i.~w.1'rim.[".QniW del 't'r'iIbl.1' ] '+ .J"e J a expeIa.(]15bru.

ma iT1~Il.H:__t:tle- if1X &S~!Ilei[l: ..!lO es 10 que oc~rn-!.~ i.H~.) illfrn:a~glli ale -D~rQ taneta I tn ..!. ~~gm.l!.ltl. I'm .nie.:38 (:Om'tl:nes detftnl' ~f ]s. milb.l-ad:o tlene I Irli:.'1l idon o 111: tlQ~df')Ci6n (I. di2' las h~ellru dig1tal~ Il'(IllSm~irjllls 1l!G.O. pe!i'~ 10.leCl'lf'una oomtt1:'iIb· I..~ pre l:n rnaeea de i.egil.. Il::J SllIfKl' ~ -'sieru.j}I'J.:Gl.~OJ • elriS'i.efiIlici6~ ~~luy.gE'l1l n. ~ut'll!!!5 ~.1:~iml!ll.~ l Ill1dicia!i e'~lel taatro d B1B op'e~'O:f1I es .maDlhrehDf qUf'! (j.rt~ilI i~u~iQe de comUli'ica:tJl~OO Uil!a int.!' .[os lmh]'I!'.lU m~d.:IO n. GC.iUsdos CQD:lO . fll1Jclade (I't. EEIl dec:~. ~!St.• J["l1itll>.IS ~ p:rob~e'm~ 'on.)le~.l~bn de ~t.p".[LI.C'AJlI'll'IJLO n l.jJli (l] . ge'm:tolo~[a lEts 11i~~ el II ws r~ &igr.1.':ibn ~ue' el Cm2:!!.A S[G~JF.s decir ROO sus- U.~'i.lCAClQiN: fOR'· "A 'Y lISJ.I Ilf 11 at~~ti4ad ~J!\md::3' id. eses iil'ldi'~QS ptI~1Ti !ie-J:' ut..l[[rlI:"ilicirin....ll~~im&..r IIlMJJ<I} d' E1.m..!f!ka. fu:IiIlc:~on ~~\.~t~oro IDglco~ de la l{ll(. ' rl Qb. ht!. esta Julti.tl! .9!!iQl ~'Luila en inUJi}$"ua c ~Jf:d tihJ ~ I.re ma OOifm.diOi s el .J 0 E.!N'Cllt DEL SIG. F. S.cion sent<ido.<0 dic~ (li)muiL'l:m!2~te ~ru' lB. few sed21 Il!' .1:'Itt rjwid.'1 :S~!I" eoe- I:EJ .iIt h t9 ~D(ijc.'l't1:!l. Sin 'm~rB0r.)eIl t•.l!o {~ ll~.r. III c1!J1" liJs.l. '!.li 81Ji~ 1l\Jj !1 uOOl:i de IQ& lllil])iI.hn.go.Q'.signo '!]!i ILm E'.S .e e~ ellflt..bfe.:lorqu.:'sr 0 COOt. . La CO'ffill.J.nulo Of):tt (JIjJ' CilM 'E<l:il:! RlgnO'II::l1C po .ail.a d.gtHst:b.'e~1!l de es:t.

1o ~£L IOfm(tl.y e-l_ si~drneado as.QL1I. liiiJinibi&lii ·IlJQ~tula.ni1l. ban .C\i.fLW IBt ..iirt~ a.'t . 0. ~ ..J!TI(.:3.fie lM :di(i\'l.I.~Utl. El [pS:~o(!l~lii.J2.jl'Emd'!.:a:~p.~ .r" . .pc!r.l'.Q 11ll. ~g]:iz<l1'c.!Jiibal puede :5!i:r ..m· . ~er. .1'I) ~ Db[eto .. j~. Ut ~otlli!r]tR()'ibEli.!!1'~'L!!]...utta!llw.tJ:tf:· con ua P'l~md uermiililJ!:il .gJ d. ~c!'!ln_~ .rum ib 9'$.1E! ~pa[3:tIJ a 100 ~gDS tecn[p. OO~{) una ~'.1m.(IjS. pl ~li~CQ1'Dgi.s-.lQ.iL (l.Q '!::l~trE! ~m usuarhas . es e'l'Id@()l'l.'l.!Ii~~ :y modes ~ ooJitflllmie.Sid€(Ii. diJ. I!Jju'Jmk:.t1?.[l~ te d.. Bill 1m iliiq~C..>C!CJtL ." ~©: 2. ~: ~~ .I nh::a~{. t.a.c .qlle .t.Ja~~c:l.LglW sueillH'l:o fue:r:te.. s:11!l n(l':£ .'J oo~ .00 d~J8 !j~~ clf! . tie'!l)l! gr.~~ ~~ fJI)1:1J1~iiJlct.I"ri.(J1fl'.f..!:jj~ ftcamiti.!~i..0' d~ !1lL 'reRJ!iDl~i~.. .~. .s [iii!?.)lf.tC1'l !!.ble mCfJSDijeAo ~l ~ :a]la. o:J{j'li'. ·eIU~ea.!)j m} puede :lgritJtm.wtta.ot) ruJij.'l}.l.od(i: de ~i!.dit.000!lid. Lo CIjJfi.. :1lH! m)ci~)i1 .i... eJ]:' :!lor ~ M6.:itgu:a... mai . lmPllci!)J.'e~tjtt.. q~e.etli jrnp~iE~.(Ii!.h)~~~li!1} oon~ererrb::!F.e:!fk de' '81.SiLT).. sen~j.iii' '~lJ!e' es . $(mUtI'o df. de Blpifi- eje mplDS" clta~i~l~.~ am 'C.).nP.:''l ITi trl5 {d s.omlill.~r~h':".!ot:I:..'i.qp~n 'es~ \o:AS!t. y E!!l"JJtru que eli.~! prieQ..i'.. ..1?lmti!ITBP.j@S SlJiI}:lib:lii.oci'l)ltB!l que 1:8.a~JiijQne5l.j)iti~Ji Pl'Q~'m[OOiJilILe]] cill'e.o~ y e:L ~~ iidQ clP.1 ~~ gt mlLUi(l)Q ·\I~~. !l)I(I.(e. (!1..I.tl: .i fb'~d:O:i I) !l88WF1.! .1:IL ill!reri.i'do ('!~.oon'!. . " ..'ii!1:ad6r!! enl:[e' ell .· en .J!"l!J!. hlll[)]ie~Jl 1Ii~~.okJ.:tlS de ..emh1.s~iIiIi.::.:!I.e de S'U£ conoo~~i~Iii:OO~ "! .l . (n ~'..:. ].c~'::m i](:'i.Sl~ e .~I~ao de los )!'1~~(:l(l~.'e! jog nf. . lao .e5WI SQlo '!Se"!pem£!S . de LDs tUJltep~. '. niltl.~m!\j de C!lJ(rnr~1t1r~carun :iBt1I~d!:}. COIlvc:nmolli '11lIlp]. .3..fJj~~ijo":m:f1tiil:t~ flti!i! tm.~.o >d}r:!iminio_ g'~ bii!!n . [1iJJ.nli~C~(l.r.te.. i!i.l):~1 .jJo ~:f 1'!1t![. .C:lol"'Jf!s clio'll 1Y. _.!a m:~!tpItE!tsci'~ ae' lQii.is"11D_:S•.• P'~:' .:i!r.lId!ij~ d'E' :>m~es wmiIl.iifi. rtlii. d.1"p.iLIlY i:!:npj}daJl~ p~g:~r una tJ~~11l:iliiol(Jg. """"ew i21fa m:t:KLe2!. k'i. "" .~ci()iIla!. 7! Ja .f. f ~.~: 0 ~·pe~6giCf:l. ~b!il.iJQtJ!~le~.cib:i~!"1i 'Y ~?~.i.e!l'S.::.j.. l~~' U1HIJ '!.l!r cit: oJrOo mlJ'Ja.renres.il'ii1 ':I' ~III iPli.!'~i1ci6.a.. q ue 131.~~erableml1..1C ".1J.et . . 'lfUI. Shill. en Wil }lIl'o~. ~a IEit5~t[JIs e .si. ~e!l'l.e .rnt~J{de s[gn_oo moti· '~Q._•.cim !.ln~.:. _. una r.:!d..h.en. ent:w.el es tudio d ? & eM'l.ll" ~ :sIWJr~.! reetben. 0 [IiIe:r!IOO de e.0.J' b ~cueUJ.: un actJ)~ird. !2'II! todQ..:~ril)lU!!}. .nll" Gtlic:rr. PmqlLle.1. ~u 1N1.miil~ci6fi1 ¥ '!lD'1!i 1~·ajil':. Outlludn se t. Sin . Q'iX.Ml~r.:.'B5~· dm !Dr:~mo .. flill H~.idffi'. i!.~ iiiO qll. I~ .'lUiilS.m~nlogll[' ilL.m. :3Jlt.d~ .(!S: 181.... :31:i~l ~I!i!e' '~taQ:3L~Q. .efl$. :aMotll!m ~il iIlLili .renc~ 'p~e<c!Je se.~.~ !ill~) Y JQ~ ~1l:tt'ldos.:':len 00:.!ig..JJ!I.00~g~~o1.~p.Fni.l· tllMl!!::I. ~ liioo ~I.de !.~r~rgat'iJJ~ fflil1aQ 0' de. !iE'ffitO~IT.QrE~ la p~~dst)d00~Iji. .~.'p1'0i1!~~~da..J:d~ pqi/ti=< toiJos los siseetlfiaS de ~os. :tJ.::!J!.i i5"Jgi.'!l~go.S~j! 'iffl].'! .til.rm~ de mK:St:r05. Be:r:li!i. 8.ad~ Q(i[)! Uldo ale·:rediO .!.::..i:'!iiil diit la IIJtmdlilcit::t~ .a:m0 JiI. ~nterp~'i:!~J.t'Jl!~ MC!i.pililtf.' OOJiIH.n ~l en pttrtieU:lm. .(lI!iOJJ:1!l1!~k1ii.C3 ~ bas.e!.l) (10 de indreioo :nfit~ llI!1.o:n5tMICtF.d~ :3.os leod~Q\s pI)0tl~s.Y 'QIJ~ •.. ~~. ell! G) blO" COtl!i.I:II!..i.!!mcCi:lJJ: m ~bnn.'10 '~!!ltc ~n Cm1!1lrl.Ic~e~e['jw !l:!('.til('!~.lgijis~~ es "'.de.!ez los la ru..k~ }i:rrIiltei" ~~ Ib~. ete.lwaeamo ]..j .ili cltil ':J1 ~.. ru:J.rgo~ ill .mrlSl!l. 1:!:.s C0mO~E!ac~~ 'L1.lUIil911.q.ete. do 8.1. a~geb~@i.L:il..lon Ciliil'ti:6lS.5ite ~lli~i5j.oG..!:.I1!IJ:O Il m.. ~~~ .0:. ~. I.a m:ilfCilI d!E! UiL'L:i1i il1l.ni:lS miif.5tereoti~ .Q' JrIi]~Q:J ~o l<li rel~ill:lbn 1II~~ !E'.!.1S. ~~ !r~ blmll1td£td.t Pfof\m· w".~h~dto de 1m.giJIiJ: Sim!'!itln I'li!"J.[gn~i '1:'10 La TI!.~.~Q.n::[fimnoo· r Hf. de ·cmtes.S ':m. 10' ~ am:pH<i C!l)JJ::.f: ~l_ Suj:-'~D ~i~~ @'NP'~. df> ~(!:].a.~ q)'llA!' desJf. l~ m3lru'ife.~ "se.jI~I.W!o hi..l::l: m~6g:iei:!'.'tS.[:lIi.p]'i." "if.elia niche- . !:Ji manlL1::' 11!~iiJrndmE! :~~.~.i'e~ib1!e" ~Lt?.educa I!ffi: '!ilI1Ti plnilO iB. ~fO !1. Hit'~i'Il'..V.an I:ln 1lA!. pSiCnRQffifii:tilc[l. ~.:~ etl f'11tL'dLi~J.£!Ih 1...i>. no ~ 'tt.a. l"t'tdi. J:!Ii!!ed'e 'slIIi mtIs 'iJ !i!r:U}nos fueori!!ll:.~t.~e!r.!~id~~ ::£twiJbJ~'lImj!iiill"~ Ii:le (.~ ~~iLtunUf:P." ·eJW~ici't.l 11 esOS ~[·ntr..1:~·~'t.cll(~~iO~ ql!.ee:nr' quG\..r.~QS.• 'm~s~.!l!na i"P5~~:~f)gi.. 1s..!.~Q:n tom 1101. sen~..(iml.

s i. mueho lifiM im'li'~cif:.gnu!f. If.~Ei'k'ad? ~ElS.l:l']I s:ifflpie-3 S"1.rmlli']~'''-:U tlioo.yjil) . {~f! Q_!j(.I)gm.egM ·1:L"Liljc~~do.l!~ "R'8Ijo ~IU :i'QI~.(t'i.ieJl. la.:.-:i~D~ Q>Oi1~ .e: oJilS2I "!l .c de .m as :abili!iIOb~ q)le ~~(leil'.tJ:DO·..hm Q.1tail.. Q.e "J! '81 stgnitilC.M'iq.r~·.se~at. '~O~(I.c.m~S" ~'e..Bili!~ ~cl'.(lI B!': oo.mm' '!I 121 i4. '..a :r{'([.nef~Q\i mQ·t:iV11iQJI:ll9..J. 8Qil00_[(.~t"... 81t!n. e~.iql.Jil')lede ~F ~.I!l. 11:1 ooiJ'fi:!n~!:i6:r~..~. ~e.!i.::!Wr.-.'iIj).1blie~ ~'No.re .'mJ· Jilil.)J.lI@ ~('l t1i~codH:iqiLJ~.iil'P.as ij} 'li.!i I.~mi.i@nmeo.ioo en ··qtU(.ets~i~jtJ~ de· ~os (:~M'.u~r(3(1 eI'i.n . 0:['(::-. mc1ooll!~Q.Q l"ne:n.aUOi'· :b::6[!jioo ~gla es una :rt!llilf~..tti: fb. €!$'~rnl'l.m~ :Ii'. .bJ.!~flii>gI'!. un ~iPo dado.~!I'I.i ditfeilruerrre 8:1.!1! gra~ 'de I a ~f!'P~~nt$[6:~ .j8i!l! !'li<li2' Ii). 11'.~1.!S" cooifkalloS e-~.. ~!P9~ &r . 'IDse iI!:S 'I.reip:reta~ij611'.t"H'.L 'Q'~.t iiei(. La ·~~alrll.:tIfl!HI il.jJiOJ[1I el . Es ~I .'l. roo 'e:!il mas el 'e~pado. Eliii. ~sc d.!l~fm.'Ewte E:!I ..l!Jjh'i.D:iil de Ia"I'J si. es OS ~ilieC~~t!· >QUG.{l. ~ s-igrto E:!:3! .ii'~~d:lls.l ..d00_ 1I!:~E. hemos V§:. ~1iU£ tQC'OTIOCe:I!1! ].o ':'12 'CQ" .M Ios 11i'i:r. 1£1.iir.. :n:ru:e.el.ii.!~ iillmt~t) tet 1ill:tro. '1/ ·eol !. l. signo.1. ':. ~Il :general una...8-) :3. armlOg!1:l ti{()fj.Jjl!lao 'i1~it1NO~:itJa4ti. un jS~~o()o .&ll~ im.bi!o ·mde1.f'flf.!J!~!3~: que !pi!!tm~ ll:!!!I'i.J:I. i1J .1f!"i1!dsm.e.rJan ssr. idg:~j1il [fn'l)~i'li'8)Ud.f~. 41l.1. iEJ . .s'.~.1:' "!.flo ~~qUt.~e iH:'! h'Il!' el ::llS"'ij-filc~ntJIl 'if '81..el~ el s.p.tJs· preeisa.tB:·- centi giji.. :~. .i~' .ool1i!~. ese JPrC'.(J' .!IJed.. hi'S ~L~!!i~%l mas md.c.Npi'tdro 'y UiD I.'l·me!llli:tt.b~~F.FiWlde::.l!l(t illlfdiid.~tp.me:i'I:()$ fllw.1OO I'i!:a.!~b. ~J~ csrii.rn'D~~~!acbD. ]]ll. Ai.e iiilti.!"rj.m~ mi~.~~igt:!f.. c:plh'enci~ y _?fisG:~ l.~J{E).ic:L·'.t..i rul. alu:l_que· 'CIf!iI'~ ~~~&'~tCIllS..n ' 11_ p"~(i.g· p. Si.wr::iQJ) l.Brn.'k:. co:ml}ile-~.~r. ill imld.r.]:1I 'Ui~3i.(u Pl(i:~)· ~~ .1 "IJ~Q cli2 'Q"l.em)t1~ iili~~~lf.id00'.d.tl~... ~'l" ·~~a· Co.!LDlO [()UOde 1. p!!(W 01 ..Ill:LIli": ~go. ir.a~ 'u~t~("I.~).s 'j.i'M!iNf6rfta: Q 'I'i'leronr : mioo segftt\ ~si.i' maa: ·Gs.Jt: l<1 :fo~\!... l!::-nl Po] CU{r"RQ iJP.i:"I.lwo· Q aG 'J. con 'tatnibl€tI ed~i"JflSil:!\i:IIi in'~~ i!iiI~lII..pl~~d.t. A5i..it1i M$bema d~' 5i@!'10S ~ni!d. Lili r.er!!tW'e il.fI. :51 IwmOfog$:(}tl dlllin~:lnlti er 0 ip:ri:me~ eagO.n·lllituJ ·!%ia1i.as 0 Jir:u:tJ1o!> ..s~entfi~alr. A~gJl.t.l!l CI1I' ma*. fitntdi:!!JIIif!niI£L:l.r!J SU :r. p~~c.:. En iI!\~t:to~ 'la eorlutficac!(.tdfi.de: 1m: h'!Y. un ~ti(l ex.re:JQ:dem e:i. la l'.JJt1.1lno. renf!~m. Y M~ 'poe~s.1. .1~n~Jbn. ru~c:iso QJi!.!ij.'mienoo amplli.o.cla(L kguili.l pcrr no ~~ iii'f. .! .'I'1i~~ 'J.:l$t!._ I!. I.~l]c.mI @J. a!l!' tt1. ~.i· E'5.ii-·1.J(j.fJ"JlC'ktJ~~m.liIia.1SQ pr.~. 'BS ~~ftii"'jl.W_lil.~ las l6gkfji:>.em.~a :Ml'm!oJo."tl .1m ~'Wi1iii~os. L1. .i!1'i !Pl'. sLgNI!:ti.':. eiDllIin. !:i11'!im1lJ. V\~¥d. .G'GI1 di r.. OOJ1l'!ll'!il"u.) mr.li'n.. ..(!l.'~[&n cpn. ·M_ m.rtll:' del eual un.Q8en.COlll'!f~Cj..a~. C'u&nWI "Irn1.yoll"i<1 (t.~.~ 'Gte. rn~lar:LQI!l 0 .i}OeBQ. !!Ellil! .8..ocl!l!l' !Pbril.lu'F.a.:a v..e.:~OrD.&.le'l11I[~1t!del n~lfflero .!\i!(~ ~ro["[w.c:i.f:I.!'i..pli:cl'tQ.fl.:~err:e-s dF.' el ~I't"tl!i:te a .1i!Ipr08(iffiill.:~)ll.\I\J:!i<.pli:il..iB11"iI· os d g.1.mei~:n eii.c~!fj POl>i:!"in~ :!ISt~ 'ht!iillmd~C!sque :~Oli. ~iC!!l'Je6 t. noml.r.rN:enos.ad{JI[~~. 5~1l:i' '.e l()..f:i6. (~ o .m.:t·. es ..eoe i~i. ~::iI ~ta.eaciQf. !J.@\~(.lodir.fm .J. r~1~~{.G1!D' ·en U..:.e"5.codi:lfica·· 00 ~.t"ii· G.:ii r. 'se~ mQtiu.J..gcn im~.::.r rlfll f'(i(r.t'i.S de.ee:tSD 'qL'L'e' un ~Q jncQIl~ci~iI ~~.oo.r~n:~e 1imit!! pr.1Ji SIliI oor!"'_'!!.1.:ulJhi@il (m~1. ~~mfflQ>fl ifi 0- r.G!. doa sJgli·o ·e:-tp1f.\I"~ es ~mil:J.cter P11lr:lie.. ['M::!~)gt(ffi Cll ei .tCilltdoe y el ~iiil.!. ~po.ail!82.~iR. cl JSignl1ie.ien~ e:sta @O.!'8.. y.iva ':i S"llbjet~wa.eshuctu~.E·:mite' >l.lilO:>.i:l~ reJ.~hj:.4~ (I nl.J.mtIJ sIgn-to .lljia.:.!liJ dell.~"t1i~!r.\nch')i'!I dLcain:3. Ou.:amhmn set. . . la iI.~~111 .'J mny coi. Um . ~lradi::.fte· qUJ!!! ~1l.idQ y 1:.m'ljl. [41! .. p.~~ 005"be- .ten $. L... $(I: (II el s~~md(J. 'N L~ ·~dc"'wt..'~'6ilJ ·a!..i:I. '!I ~ .jJ. al'Q lm.etlmiNefJ.un :E!lC!J.o. lE!! lJig:nI) mmsFt. (cl.e· ~ m.I.iI .i ·d!tMi. ~ eOJ'. :131'l.la atlep.wi' :slgJIliO })led"" !l}b~f!'ti..l. sLsoo-· .!C~. tmH~ m~ es~ge·m~~ic~ Q hl.·enm"b~s.ItOS.de p:tV~!!3da&'5.8'1 ·igtM~':h)~Jt. de! "!Iip(l.!L !.i.t.

:iJ h~tii de ~!1.. '.J6Ji.ri)\1l ~ell.~ IIld1.. III ~oUfl'll1m~ 161j1 '$'i en u.L[icI'J! l.t ei WI!U!IJJi~la 'tlJQ' hl:!:.jib~a e.:!!!l ~. 1'-1 . .:ignttmcadG@ ~I· dondr. ~D Q. [Lim l'lill:. el s~grtlfiCiJ.lli:!S l'i!lI....· ~i:l.i6n:: la '~M1[er.~!!!n.:mllciii!me aJ le:Il'iJ1iua.camen'~B" d£!. ftx.jJr.!:t gelWt. qrrJJ€ lliii. un iir..li6n y q_llI!e.fHrloibn leol'Li.!OO s~rl:!!l~ lin .1 ~'C'mlgiIV.J(::t:!:tlii. 81ib·i'~r:)l~i{l.1. '8S.Clt'!j~~. .M:r.e~.s~6tll..ioo_ [Icoru lu ll"'iol1l't'ioll .~ ~"'1l.l..ildh'ini.Se i:n~~'QdLl!cjJ anal 6· ~l.l"lb~ 10s" y se h. J'!.{I.!i.dt1 '!! ®.rti.ltdo~ dE! ~t:!inif:i:D:-:ld.t'!.~~~~~~ ~f!~fm~t~r01 "'~iJr~Qfl.lf:lJ' i(J~r}eles Il!~~:.vru.!IeV~_ .p"xi.xp~.d. iJ" ·€l m~itJ:cudrCi.:: GiiI. p"!.i~lbJiIf 'qJlLI~ hl ~ltuad8~l z.u .~i~:rut'O 'iie~.'rianti!!' Q I2:l:I!!iO' tlt'b:iitroo. ::1. :it los ~l~!I1!D5 lE'!JIti. ~[ll I1incllci~ .){l. ~ E'!!\ el :~o~ rili~ cl# 1 odQifJ4e ill po.cibn HbeTE' IE!~.1.OO ~<igI'iIY~ ~:.piecifuL.:e~ ~.l{f~. ij) de.g!1!~lIQrlli~GlS.c!IJ.lIJ1" '[.si'grilC! :ilD'leii'to..:i.li'tot.'._ COll f~~!1~i tlJ.je to~iiI I!}OU- m~~arr'hEf de Ese es e~. de los cildi{:.!~.'ldrt':l:'lu~!D.io. ti>r.. g:0!t'l ~ ~ijJS -t:O:f!.. 'l'e4:rk:a. '1111 5lP.S.I5 ~illU:OO SQn m.:it:!.! 1.1.i1 ttene ~I gwaVl~ hm. die PI!'U.~-S0 de '121] po~t~O!lli.O:mi"!~.e clf:! 00 .i1Ll.eg) ~iIJ~Gln"''E1l.tl [pO!!:" me4to de v.~Y~ ~'i!rtud & una I.tIi 'mao (.kn IlIl!1D'1_.c(nt lcs 'llI®mb:i~ de l r.\lfic~_l -Ell ~re :semi0lQ.r~~~~QQ' llI!tQr~ ~rr'~ .11~~ HCi\L..i:eo.de ~ij.0 i!'lif!l(:wt1j~' r:J1ime.clE E'.. :~&~cos ~ef.J .i'JIl.1.'iIi~9tra..rb'h't. :po.o" de tas.~.~am:Br!!lt!:!" qlJ!e' ~. ~!l'i1.M)go.~AJ!IIlt.1~' :seiillli'~2:~ci&i11 y.r un .is ~oir ~illl1- 1'lJ& pro't.:IJ ][lIII PI)! de ~r' [(:I!Ill!1l!: 1l..e. slli:f:lo V a..''1{ uno i . ll:MiiiRdw. 'UJf!I l~r~nci'Pi go lqs.j~ Ll(kp<f!:f. S:5~..)nO eon- ~lacjhn Bi OOtliJid.r Wt1iil'I!'!J.g~P.. pesal' da su '1O'.n If'Itqndq~1ii!Y .o Jil.::t')'~ (:(I(!i~eiild(l~' '!I ~!m.eiiJl\ .mateEjllLlt.! ..ili del '!Iail!JiOOl l~i.~ rje~rolb. ilIl6QS si.'t" ~..!I.:: Sgf..!j::lrt.lio .pa.L~b~~ l[[Iif. La m(ltiv..d~~.!ollil!tl)(l ur.'h:w.!.Wt~Q -Q) TIll. ~m~ t.tii.:t! .1I"" .l1te .e.I>ht!ai!.emh'~ es la :r~gli1 ..)j .i'lt..:[g. II!r:'Ii a.):)~~:I. siS~.i'ita lin'!!:.e tlD~c! ® O!f*1:'rJ .::t e:1 '!:lin cal:fJ1JterO.!l1g1.l'hm:i! :i!tI£'ti!Ilftcia. 'i!.Jii'l>Qw .:Y ruem I.Lrlle' c:iotilm.dl.!Qino!'l fi.IS'm~a.~b.:srem.j~ 'mj)l~Hjt!tQ.'!i.3l.!i~1~· lid ..ms= el M!InLO ~ b'L'1i Ia 1!'~~.:):is.'l'Fm0016 "~'~~e'.fi"il~cln.::.e~ta . J~l~guas. ~pLaJj'j. e:~ e-l 'Ci)~ (J.L!lb:s.r~ ta]J1 bte~ e~ difl' (!hnI.d~i.l!U~~ del A· ~~mJ~j~I"J7.:n da su ihi:::bD:ria y cilE' gU. ~igu(JS.H«""-:.ias.lil~" d~.kigl'Im"ralme'll'~ i\i~~~6g~c~ tl..Lt~ID<ll instaneia.<OJJ0qe ILIf-l l!O. En lllJ qW. '::iilti~~i.jt.of.h~~.ll.o iI1ii1mf:irt'l!lt~do :I1J1 sSgp.regpOITi'it~liIl1liia I. las ~rrb.Eli!:: es l.:e lQ5: 'c6di~ ~Q4~LCOS.de ~OI~wrral.. pe-.1dE'!..t:Ld~l5ign~:r:J(:a.e el PL1J~.oms: sji1:b!::fi~~$ II:D i(lue' un ~~g!'1tf-i~.B [:eP'r8csen.i. de 'Uiili!! 'FlilIilI111G'I".tb'. lnllQ!'. Sln .Ii. m!oM. tlf.ol:iJ !J:U~ . .le.[J.O.Jf: &l!TIl.'J. 'f!il.)jri(i~ il~el ~i!i!:U6:O 1:10 l'l"I~'~.::iJnl!:~@~6t1i~ dls..pHiIl'~EH! ---:-'C!f.!IfII lit 8uIilI!M[~a!!'~1.eOlliL'i.!Uli=. lOgiell s1m1b6.dJ:ll5 a .<loroJti.rbh.'i. iB5i1:a !Jnie'E.o:ntiH' e5. S:iln !@1iI!I. etc.'!ffid~'b.lfi_1t riGIIJ :tlem:le oblite-r~.n ~ruiJ '~I.!) ~i'm~(lil~" in iBf:G-<e'OO. ~~@n0.ria ~~lif:iln'Cioli!:llo pcU(~.~ li.[oHJgj:eos pliln' toe~n UJ:U dob~'G p'ro'b'!~ft"rtl~!jc~.~iMi~' :it tli.u MO!l!l.:QI['.lI~ mer:~eil .er~i"lhil&~el 0bii.I d~' sim:blJ!iQj .l~(I dB 131D9~!'I'e:~l.!'['il:' dii.ta:d~m. que ~L ['illda ~igJiljficad(i.. si8Ji'i!D !2!''. suprn t.M bi].~tli~ .)~a'bl'.' ::e~.c:t.I nl'icnt [I en Ui1I!L ell! I'~ aalilli.l'00' uj.:i. <f"~~8'UIa. m.Q. l. fu'r"Ld('l!lil~ d~ ~:iI ¢&'i~l "'-e~ej® pwi'li)...r.".p(.::.'ils 'cO'~~lrtDta. €t-el'l nt ai!ti"". ~or 't':.8 .ki. <LMo@ttos~ cn!.:. cte!1:ltlfi!C~c ~ 1M :sistJe]1J]lfiS . 'tin 1B.cll.~I..O l las (.nku~oe.clo J)oo.llS..~i6n no.u.irll~i.a it~aG~6j1j_sefJsii:ile' entre."lr! ~ e.H'ica.]s JUQllien-.)J1t'te. podli~i!'] Rde'~IlI!f!~.d!. ·e~rn.e.~''J:mltilolC\~iiilS '---tobl.m<l:l'l4:. :dgn(]:s.l~ c. Bon mot.!J!I5em'i'~J '" lmliSf:l~i3!.t IPIln1'CD de '\ri51Ct-6 y 'O~lf):'.:tt'~01i-' s"i-~li"jirJ~rJl!lite{li.!i{l.I1.i. ~tll~.e! !ii~· nlltcall:l:!e. con'~sl.'ei!l(!)ilrli!'!L . exeiuye ta.etliOf!: 'm~g:lI.J!~ ..:.!' el lU~D !if! ']j]: iliI1!iio!llLrum~:ti2 ii.W' de visea de Sill fulfil· mC\I'II f.'t'iltQ ')! ee l:a IIUOtiiVilli2tOl:1i.(I)e ]~ eomu l1Ii!caciim 1iJ(.t!~.@n'fb.I"~.'es 00Jn~~lbl@.( Ll!ll::m~)_ 'Cl'IwtdO il.tli~aD1Ol' 'if~ndO'f.s1~H) t'!~ y'. e-ri p.:i 'C[)flI\i~f!. en ]05 euales ].I:)5..ll1 >8.jJJ~~. e:mlJlrol\t:m~ i!iJ:j:U:L e~ rerrrfiriolo 8!iu.'lD@i:II.

di. ~cimci:~~. 0' dclliNll!(~ft oO~it\'llm<dir .{lbcl!jcl'(lS_ De uualquier for~[I. etc.!1'.dn pOl..t" p ed'e tmi.too 'grI!Q~ 'II la del Inl£:rilillje.!id. r nO..rut. tle'trn·jjo.~~c'll Y :lI.m" iL!JIl.IiliM mooe'..• po' i bll!dud s d-e cos. .da CURLO La ~~Iac:. qUE! Un plut!:il.bi.de E:IFlm~~.• 'Co:lThseM£lnt.)p.. l\6i OOb'"ic~bii!!P. mismQ oourro con 'Un "hiF-'CJe{1ori~' tit:61~.l'oR wj'Iti.:fiu'lo - me' cll!'l1iO'ta Ut"ll ~. de los S~gtr'. de 1 ~ ~ts:l·i?m.!IDeYl te. ill.jJ .1 des.Ca:.s: mia.a~ las t:iEl1Ml9l~ .ti~~iji[" r .J:j!l::itpOSk-ion de Boo a."iJil'J!!'Jlogi:a.a:.as. n fi h ~' OOdLg AS poll~mi~ ~ do L' ue de CXI}!. Asl. SUi ele. qua el ·l1!rtris(~f.CBde'r q]ue 1a pLlI.ilodota de.n pB:1C8 de ~i~!!Ir la ·t'iIi1tuf.!f.. .3I ~~'a~~o!1:' ..rn~ . Ell dlS-JO :mj:Q.u.'~djdorml df: esee rkrrojil[too~ . ~l i!j..a ~ 50} . Ltii tilJ.'IJn~Hl ~0.{:~dJl} '1~e 'I eon ]<1 -'IU!I'I. J<!l 8iP'OSi iQI1 Qm1f~ la fO'tmfI 41 Sli.':! ~l .. . essllo.{I: optiic.1 e\S pro'11oljQ.ci6:tl 'b.::.i) IQomlstH. ~Ilid II f.l". . '06 di~ ~s.'1) m~ent.. m2 .Ei!l!:i. bio. s.. 0'1 Ia mcrte.II! l.!l!mblert se :campmeoo que !a ~ Ii. ~ .· . ulade '~t~ pn':lhle-.! :ill1:1bt:k:::Id.l~-e el io so~o lieillG1.:'jj'i.~le<C"C[611 qu '.loS -ii!r.'. II • j.jlb(l~.::c.po...i~i)j fi.o~ . oofial w.'~lIlIo. Un I.Jl)!)ietivan1.e'jj~1 optic tl!if" cm(!.eroc.' i!"J ro:nrexto.<\€i~..lI!.Lf!. .~ las ::!l~¢e~ ~L -!legurlidltt .::l!. !. !::!IJl[..R!i.:.a vin.tdopb~ 'O~~0 li!l:"lJIm. . Iis~<li. un lcOdi~.Ii':i.l.!iIl1. a{. etc.tldo' sort a'\uJQ:S D en t.IHi Ji!l}m~ m~ de . Y tI!'!:i~~..l\B!bJil.l!'W:i.f.:iJ~ eTf. l!1n·· ~tc etil!.qt. ma de '001 ·e]!/. a la fO'tm:n...o de v"la' y otra !:r.a qll1ml!Clll' al"'~br~I.. pO!i!I .uye 'i!!. ~!.~LI::!u tun -:_.Q~ eC!l1ig()s. nliJI~Jl:.~'1'is~ d£i iilil11:lst.ai. zyf.fO"t'rnll.-iJJ"'i' a:cie:dlad (M. co 6.PI!lrlilfiiik:~i1 :i:IJ~ vrimm o5iJmi(~Uli.~iW.l. a.DJ '00 h@a if!5til . "'"' gener. de'be ..(imi~Jt. s.J..de 1. 1-0.e ~i6[1...lJit s:.~IiTiIQfl: dc:SptIB!'l :soh]:'.gnllJ' cl-b'lJtdlJo.lta~i~"l o ..rn.Jl~ lHll!1l ~l~iHd ell (Ie .iSUperpuestm .j 181 iKe-ph.ihu:d.tiJ!nO mental (d.mentf! .!l mO{i!P-lflla.'U8WI.u "9.~oTTr'I·i.j{rJJ. [1 eR'ile::"d6111 ~' ~(m:notijlci.i:J:1S pa~iii.Qs.1:rt.gU&l~ ~lt!-~ igno f'Otli~e.'Ic.:~. Imp"T.I.ge tt.l 0 el '.e. 1 '. ~e::!l: "c&en dflr.~i:JJJj]1'eiene' . :. E!if. "11 una ..!bjflQ.l!i \'afillJl:i. este pr'ohl"'ma .' en .Lli ~~ "'" _I I.Iormlm. $LL f. V ()1"'w.'l~iJo. • s. "1 ebI:cld'C~. ~Imef! ~ W'l iii. 'l"Rt:H! mB:s que !!.o~. de!!rule~. EirB.a.iP1ic~l. eiones e-8tiifstic.J.iI. so J.Jf!'men!f>e.F!~J. .lll'LqUC '("Om bi (1 la m~~ Il ~ dl~ los ~1'11 po" con dt(l(m:i:J:1:~l1Itlf>flf. :e<1t'16 11. no sBte~ (!. . eSM cons:t:mttl:i!lis.s·l:.iOiil t!ii l:a CG{rji~ 12 ~:~ rT! c j. 1 o!'!-~r.pl pl'eS'.tel1 lli f"I~i iuesLos.porii.mdi" ia dedI!".!JeJ) I. ·1.si~ficlfidlD t~QnJI1L'.ad de 'k)!j ~n -ido:5 'posibl.cci6n Be ~~ili ric.lIi. intr. esli! umpticlida en' ul menSi'tje.t)do easo IDIJJY timitad.t4.ado '}f U ITI!IIi [ur. -ML~Q"' .r'..s! expresa.. Y 'de c rrn (JI::)ci D.pm" de lit Sl!J:n:. M.!ltem as semno:!J. cten "lfi~D.mi8t.. tIID princj·p-l!!)" W1L :s~~o seIlitidi!. if'OJ:'tIli91.do.:I'j.~'<I.nl.L. de (:6d~'I$iJ!!i.j:l< 1 z.8ridad qtlle 'Ie son ijlJtl'ibu.'i"'.".llttio (!I~rQ'p"Lln:t. En la 'tlf. 'llO'~tloW. td!~pa:ru? d!t YGJr.l ~lliiU\'I.es.i1JI.. rUlild~ tY.billd""il de oponerlo .. la lingt~j' llC.l"i. .l~ at 60'0 mre!Jll!)!)je'. ama1'ii:'lhl.aueiil ~' una f{lfJilW.II!t~ill.DII\l: una.o.~s ~('i n ale s .c6digo r~ .!j..I'''. "t hi. fOj-o.] ~mili"Sin l~ Sl3 eean men~( ~" pJ1ld'.Wul!i_ ~ l:Uifiil.el[~lntentG 'i1JiiL i::. pa:r ej ~p.s expre. . lm ru11:'!3~. di!' 1a :se. qw:': dt.iQ.f!ote "i' en ·t~ntl} ~e t.tedliJa .J . \ralm S slllbjeti'i.!if mi~IU.a @fm1i.fi!. tIl'4I!~~c.u::. ~ -.i. [A !lmD:l. !. L:wtht. J.aD8:c8 eomo lhtlllli.o ret: . df!' all i 'Ie~.1~ €'lIhis.!ii!~: 0' ClU'fl!Stil:lJ.eBionjj[<.:01 met.'l.or. a gU~ 1.!OOior:... 1tII'ii..:l1n ~l y ~'r~i.&OIl de mH e Iil {Ij)j con h15.!J:tn olJL':M.ta.().' " ~. se. nb~tI.!uJUlolaciun n\Q~o.sion que reC:lJi~en &ir _£:!amen\.[ t.III!III-~. e.liiIota )on. '!I?ero I) .!n qU(~\. pD-1' e= . est."l '!/ f(ltllll.~~Qll!~.·~61T1 'Y conn eta .riie7. die L8.. 'Utl si.1.'l.'ji~<Q en . r1iL!laL'lI'r.iBclj !itl.'iJ"llP..COOl la ...~t 1:.

I..2I .'[jCi1:i. '1 STL mrm<11 .j~iliipJ.:.~Q~ dk!' 'Ui!l sjSi~ma. I~! cl'1'!' Jo~ .1iAlie~_ Po.. CQ.fi~ue '~b!lki1. de- lhlil '~l~A:. la !C~(". de.[' h .rn.9 mi:.o.. :!ii. Jl~j~1!cjp.j.-I-".\U let<e ]. ... ~uF. OOmG"t Jil'Y:i. l:.. e!Jbi.]~ (:~i"mil(!l de:· :i!i'W ([Uli.!)m.~..1. si:r11i:"iUI.:ol. .~..r(FllJ. 'I?O'r .l'e [[r!ilt..L:emWil.I1i.j)..simpl.IJ:. N'Yi3Gli~ rl1.~ it'"~'='" . en to IllJli cartel.ir-. II"..l. . . 'IJtrllii5~~") llO ooiuc:i d e' '..10 i-!i~C:r:)rlben 'i. ~ FJ] ~10'.:'I.. las di~E..!!..:. \ .. ~:tr'~.. Ll!.i{r.~ "'"".'"i'nla.ilailnll1\[LilE.i&m9' QJJOO'et!l"!iFr:!U:l. df!· SCffJ]r:a" sobre 'wdJo. (:l.r'. ~fl' e.1:.:!' 'I11~~t.:e~ara ~. caJ.r. 8~tr.!:l.I¥lO hn ~I.:i{.j.f:i a h!-hgruoS!it.i01lIDrl~ WIn c. d.i 'I i1I ...~ura.r.iL1iE! l!i1i> ..LL un ~jS'~em8.elX!l:a la l!:-lL:is~~ci.".llI!rre. q..S- crrmioD" :1:.n~ de I!.'l \. <Ce:siliY..r!ii :lIDS ~~r. ~:i':{i:.slg!1OS SO~ tn eern:!i3i1F'JlMJil..!. 'dftfmk16p OO~fU!ir.crebi!m~ tll....'l.lDJj. UIli) dE .r una ~artc.3. oo.~!3~_~ ..b~. en . dj~taEIGb que las . ~ M..eil ifililll~ 100 .Ei].(~r' e:..!!i!'ti.II.en.U!u'lillro ql!l@ 'L'61:..:mo ot:ij[te con Iir~· sim'ple'ttl'l3...o!l!'&O di.e.1) ~~~l! ~13'de 'S"~ij):r.soo.'S1.a.ii~ sean ~Uii "'{I..<k~~tI::.. a un dclMrnUriimto mUL'.~Bi:"! las .." I~r.'l.'eab~e~. 00Q..U111U:r." L..S .cltl<.~-I'I<lJ.m1j-.i~ w'rlsLs:te.it'll d a 'I'·OR· lin .os e:. (IQt'i.io.OUQS dI2 ~ilP1!fiei:!id6n en.iJil.:I. . S:llfi D.marncio6.('!! cl'8 !piI:'On L~ieioo.f!.--sii:j. Po. ifAIJ ~~~l'i(!!JJ.I!~li'l1l:l)_<Ld~J.kil. ~istaa ..I}S@ lI'l?'1'1 dt.t il!Je~~j(~l'O~ d~ Ja teorlllJU.lit.rimero .~tlill~lle mJ.o IPIX I~ 1lf. 'QU!"6.er~)tuI.~tkatl'· !%I:ID1I:Ol ~ JlifJ'wma..fjJ de t:!lM.!ce1· I". 'M .reBJ~ (~Bl ! 'r>et~ato.1. 11m de't.. .:li~il()'t]lam..!i(em<l I1nel sentJdo :!i~i:sh~DO del l<bmli1rQ.~' ~r.mru'j.o" lI!!fiIah~.~ .!i..i'rm~r!~ia . df"lI"!)1i OO'Ji ~I!l'liii.:l.il:"l.u:·\rre (it p.' 'I1~Loo t~o:. en 'cl:I!mbio". qm.po:-~ e.r~ la sn '!".~. de ~di.jlan'to ~I iifi~ ~1.QJ. ~ OO:mbj~a tlJ]~ !Wl!!ia nr.~~ ~ ?i05t~'~~~'"..1JlliieilQ6.::l e~hi.sii>~a.p d~II.po:r .:iJl!::l~'t:~J'~"l d~ la :se!rtdo.hrern~ en ITI.i Qw1:iB[l"'!fd~.'llitrliirs.rnl.f.~ .'. M."indk.S{l..eln::ls.u:r!i :. .m afi.oob:n.Pel!:'Mi.h_ En.(.:'i.i!DhctiJ :I"eglas....~ !(J~. !If!l~!''i(. csr~~t..i.:Oir. ~trltC'l:t1'1:·ilJid!O '[1: cons .lCmtl ® s~grllo. aU :lP'ail.n· iIJ' :.r1G.l!.c:'1.5.s" . ~' ~!::.~.. '~lJou:i~iP1 a-~j:!.f1.:11lJo.JJ otea }.W:~iLl" I®s su.bl.~. C'. es Utb"! "aonjun'Oo alI! ~ign..o.lliU. Ilixls y.lli 'l'tiil di!i'!.'h I) m8.qcJ~. . hili.... I~O.~Dl.o.'t.~eLg. de los colores I IG~ 't. ~.e . II' o!.!'eg~:<J£ bUlil!..iI..~ta.

Ia significaci.c:L6tl!'lu'He'Uwr ~l"ItT'.rl~~ (1" Jk~lIif.i"i'o. en.. j:Jonaiend9 in p ':rrn.'..cte sent[do .ll~e.hi:tt~0~" ~GCe. Iq.oo.'ijR·f!Hl.~ wml:dJJac:iia.:j6~1 c:am:iinera.mo!l una :z:cg'LI:r'tdnJ OIJ:tti Cldae'io. rom/PQ6'IJI.ll.~ ·iOn.n.'n .'.u. P.si!'i6~ .Jrp !:tQ t"tl\fl"e~p(llntl:~a. te.61~.i porta@tlcs d~ IQ!'l elll'liwelii."<):fli\i3 sp.ian te/r.a.. m.si:s.m:be~ l I'IUIlI.dOi:'4:!l!i del. UTI pull. 181iB:iz1\f esos metTleln· -.k.alSJIJ. C~I~eE.:ma a urn. En d~~.u~.f 0 deben (... in.~ de '1!l}S NIfftWli bBSit~(.relIT:II"! I I< m~~'LL.. 'don" • .ritl1ei!'1II &rtij -'~ill:'iO~ p(Jidj0~m]~ ctilStlillgUEf' vanes 111 .'j.aje !pre.i.:t!l dle a..l.o.'e'l~ ~ii'i'~~COs.!.l:\ prj_m~ '00iJlli.l.f! ii)8 .' IDa..j b~e O]:!I£I~~j .illJpUt'ilJiI'l'!teq ."I)fifundh f! ~ d~s ~J. 11ijos ~. i11odem~. tJ:l~n" I'll opo~i~.:i'l. ~l1Ii~l ~f'.'lOm el yaLrn: dal [ ~o. de ~ie:I\C:!~ d' bide ~. carufTIB.: l\eaiID ~ e.eS '011 los l1:~. rti. uaa p. . ~hnt.i.f'iI eada uno ~ lUlL ·igl1iifi'. .}c.. dl:il. nta m)~~ ~l. una op..enliJ L'ru:tjJI . .Q ~ pl8JIli:~h ~(k.IDI.o.gJU)~ oo:r.n tido (jjUIf' son :~"i! 'u!IJ~rlil as en cadlll 'fI)~~.r.n.i.Fa~mQ'1frwm. iI!~OS COir.ta/ pam'l ete. Sid do bolt! rji!'.l:): .tia~iEi1t!'~rJ.a:(.IjJ~:i. f. ]1£1:'0. ..L':.C(lt'n[il \'~ en e5~.Q~ e]:E!lT.(.e{ mt1il> HeIlrE!~ per {I!meiot) di fe~gndar '!i' .I (O.l116g.I'ii_ ~~n leclQ.nI) dE' 1JlJ1c3J • ilr~~im:U~J:J¢:LlJ.ntlj) de r:isfln.'! esos e-Iemen t...mlOsoi ~:r .'I.u& ~<1 IU&>.~ ~rl.:1~ uno ~~12' eSQ.wb.Oli no modif .j sr. Los fon.1'1' pltesen:t~.i...J.sMJ-' ~~ritr ~.:.d.[)'''l.!piaa. micntrillj.:'. '·iJ¥liitLe.e tOil Ol. Q. Inbie .too dl!::. :s. !=l...-koll de' se:fie. el .iC!t} (' or ia o:!.(J. de.j.n:.C'~l!Id &lc~J Q U C'a!Mbiu pot.s m u B.. u !\ill.(...i..j fij <1.~m~imti.Hldoi!l entre IOl!!mittrniJo:r" pl~ltt'.~I('O {J~. crac.1·sHlIE!m)~~ que rf~pot1lde. .~E" 13.engti. p W hll p' 11 ~Ii~ Q' auseneie df.'ciOn d~l merujoe' 13]11 morf€"r.IID. parte ~r G(Jm br-llIcJ. ~.aU'F IJUt' ~m.en~as. RI '~iJll!iI!fH}'1l Ulit ~1t'eCe en ill cart.... .R'!. flijlosldoa:l ~em:mt:h.!ifi. Lu"'gu (!Qdrunmli.!n.wo particutsr.rIi J:B:$ ~UC~l'!18..J1iJp!ejo!l~ Hb1tlo Su..vrrl.l..:lm~i:..~ e~ e.j.i.e.:lJ~:: 'f'rMie.(.r:J.c:.I!I:. fJlt":S(:w ese p.~r' !11Mi IJrutlJ.l:-":. cos !(J:{)f.pu:ede d 3C'OmpOlleTSi? ~"j ruedas..::~:.'.'II:I.

l'atj~ OJ! las .:Eiclll)~.:r.:! ·c:om..)les . como dob'le 'llil.C:tLLmLi!t(I~.:Oil 1!1 n s.. 1?(~. . 105 dHie~eJfL'~ ~is'WmM de 01' mUlmiic.gla P:rJl.i~ '!l BQS . aje-mpil!.I'Gpif!1"lad.l IL(l "-~ !t-e:f.~igntfiOfili"OOS..OOrkit~Jllti:1 . . los oou~gos po-etteo9JTI&smC! 11M de NIH'!.rme-. los .LtdlLl.s y los C@otlell€fif.· fU]j11.. Sii1lJ'li:~icljlda.~CtS i!i!:ShllJl~ hn~Els 110' se "C'!J!l".do an'1lli::iO~ 10 son.icuiad 6tl :.es.fl ..0 ltIio es:w Q:>.JI.h:hll:i.'Ll~ las.~%d~ est<l! ~1J!.il.l:j!!.]e.tIlclsE le~.~ ~tn .!a'i :t:E!iria pljJ::Jhl~ e:.ndilli>e Ii.c3!dC!s tmm.1~i(ln lli1tll ~i:i].:gtIl:!' d."•• Sf 18. CQI-wntip . .I.f1'tmdf111!~ )j hom6i~!'}:>.lIW1lin" Lt:li:1 j!I"i"€J!~d'~J[.udliildo.QJ1J!1:I~ll'l· 'li'{l·ir. teililllOllJ P~!I1' re-tmmo.lrpli~!.' I(]~ 8li3JllfiCud~s J}m~de'n . ::.. to(j.€i:s" iHln. Y 10 IDctirtlhm.~.p.!i. de:.!' y de Ia tI!:. ma:!f or [.~ral. ~·I<:! :t:0<l)os: los Q.r!ll.rm ~e Ol~:!es' .. 8!r:l1iL6. h)~ ~ll\tl.8~.1 ill! 1.~ del e~(!I J:tTIi~:Mh.I:I!AQ iill'ie:nlh:as .. ( 2.(!! LLrI 8u~:t~i1...oi)le llt"Jp si~(.l'iieill. ::.L'U!.)!.ij!DIli'. ~_.r 0' llio -:C(l([T.t(: '~i'D~ii!ptli6J:!oa.c!!mil.' :!IiGJl1firic:m:oo~. ooilt1"l. i.Ilo!UQ.es.C!c~) r. " Iii hOdlNlQI.. 'W"<1300 sistema . Jes . /~j.oS fmed~!II! rer rlrtrt'L'<:llrl't11>.f.bi~~ p'l.:tite....e[.int6.0. .(.(mi)l{!gl-Ul '!l ~ dos c". .i6.. rGciltlc l(i(1 a el.~lie. a.~I tipO."J~ ~['. ~r." Y.i. ~ ~a iI1'.9fJ.· 0 lwta?ion lliusie~.~~. un 1CQ.a.l"l'l'Il!:il:t.!It.i:br~OO'f~ j.1irBgllliIT iJQr el r:a5.en:J~s.tntu:M!-. al1:.ulll.r.oICi•. (0 (p'ar~e de· io!]. ei Olrilen de S~l S!\.100 ~jlWiiIfLC~dm_ H.u~-dGl mila :.la·~E! ~Cie{[[Jde:r:>c :iii.31 !lie'l. s.' o mll ef~~D.Clttl'W]~ l!ista hQJJT'iiG'~O.r..i1aE wtil:j_Cilli'~ElLkL:S.. La ·I)omo]ogi.mtez. 8 i!'11(UliQ$.Qii g~lUni\Ja. 1.~ IU~l:' Ii CUF.=l 'una .hiIE1!iIL·n...e~eifi.5do aIr:d.: p.~hl¢. n.l.Uo. ¥ e~~.. !ii~teJif!.il en q. .aijail ::Jer'arbjhfLljh~ (I' m il:rH". ' . 'rc~ro q_l. en la nQ·m. IO(llf!l~tth~llcr~ UJl m~eilj.. e~ . ~l . erru el r.u::Q!p>tIl.O sj)gJr~nCllii.ID/~t~ .i..:=:rr-D/pe.ren:!.t O'If§ti~ mf2' T. ta .~. teoo.En 8S~ caso.ffifI JP·]l. tru.) (3.:U..~W1PD. ..~i~11~fic.~.i:I."et:: hQjll C1J6gh:o y.~~1!l de 'L!isla.ILi!~ l!IJ~atil. 6r lil: ti-i!itl.a m£fi!~d. iM [1~"'ii!i!!IS l de· 1ect... gq..ero ~o~ !iig~~ifi.sigll.gdftl:lo dOJf~~G h-iJ.earniir..!~:OnILbr"(:!S de ea-: WI PUles ~.il: {slm[}l~:?.L"II'L1ljel p:iJll. 'r~mj.~li'0 eases.11 Immhr:'E! QOIll ei iiI1il itUb~] ~ . e~t.r:ioftl .. l:n .!:fl~e rnClli"l)I~~ ~P:SIli.t~~.11 .1'luetlcl1I CPD1!b.n.:/ la I.(I rodQ 1liguifu. Ien~a 'pO[p'-ll K~r" Mi~[iCi01'L i~~ m!isJT. 'E!!I1I J.Ciil"k eon ~l~~. . ~l1'J.~QU' iiil.1 de las di!1\:Ii as . ~~~ 0 LWt-li:UJ aC\L{l(!!l .po1ildJ1!nd~· !:!1li.OO .JJedi2Il :!'li:!il".J~.:1.Ji.JI ~d hoOf: ·It'erJl~~!liF€J ~QLlllllipI'Q':tHIi:!t ~e .l1~6!mO~Gig'fa f!ll'l:l-e ios.lr. a 'los: :!iignirfii2an~ . .ci.iII1JiiJ.1:::I~:.:JJfilQiil ~.!1S 'f.I.!I1GiV'!if:!.rio ~ Lltdetp$l di.s Oiit~r!! ~:st.'~ t10S.P~ tes hemos de:!'inidQ ".(i:as 'lill:il:'~kiiles ~' HI8 (~Hes oorjz{(nlt1i.. kOJJ:o. ~A hQrno~.aWl'. a.:i~c.eO debe @u:fu.!11t[fio has!iii.t1"lOS..)~.gnoo.qulll f:Q'fFI'1'.-s.\ de . 'l. d~ 1M :ie1l.• ehli!.i1:\efi'llenjt~o-.e. tt[llu"e S~ID'ij fb.n.l'UlliIlwr.:ri6g.a~ [lo~ ~jlemIP'10.ta@ 1ru ~.8I. ']\utl.1(mJ~.n: Ins dmtiillgJJIU-[.' ij LIlllfOO ti(!ldd~co.q~~eIa 112!lakJg.!:rI!!t::Wl'aa.j.M.~tilgos.l La .. sobee todo.l... U)".(Iln8_ll}~DG.nr~~t:u~a s~gnif:b::~fb. d~ ar[.r'8· los des r:.:tr~e~.ii:t' 'B!irt@.(l.gll!'iJh:!lm:~ "OQ.blt ~1'il:i'tfitLacjon es lm~ [i'..ac'tot1l ·Dt!)'!:) .:r.Mi.ca (proph:rm'I.lsoo~1J. .q· GIl?! :::i~JTitJI I8 _ En !t0alt· lliLd.!. gin de l1Ji !I!'..3ii.et :261 mol ~. dQr.j'i'lro. l:JUftl$'~ llililib#.og:ii~ no .Lrd8~2! -lIl:lJ.JI:te..tji!'. t1!strun en l!'. ·te~mil'[lueS.r~di II'.iflfii1!i.l~oacl~ que 1(11 ~~t:Eirn3i d9 los Ill. S? o9-::J(n~ a .vgt'lOl tB.!. g. e~dm WiIlO de '~~ GU~. QJ flO S~f :ll'(iJt. las' .mbim. eon !IlClei¢. ~ M¢o!.llitfiCJj~~ i1iI:t1:ClJlad:o l(ef. @.c:i.l.~ I.1C51 :~o".l!:.a.~di1fJilt):-].e4~ serlo !:'. es'1lliD'pooidilf.e la d. ¥ lQ"S diD~ t:Onil) ntos ~Otl .em~rttJ<l'I t'1.l.'M..IJ.C!1'rLY.irot1iiiC.nci6:n .ce!ii.rre~~"_1J1~1!! ~~ '~i.6d.iiQ."a(~il! .atL~um'llijbQHc~trl1eS:.lj:. ll'i:l!1'b tal~a oodl~ rol~ .p p.I"...L)I:1. ~~O s! pt!l..IOO .ll:cM~ . co.)ii~l bJL . 'itw oot. .h. Ask. :5~IilJ.ilP :'~'lBJ!:ilt lii'\cto.os.u'.JIli:L::llosica.y . 'i¥tI J8.lgnl.~liIJjjii!.rru.J~..!!:j11lJj pr!ol' lQ:.· t1.Q' c.~tjJL'lU- obthgtll (cl lhi:rn.i]! de l'm::~.!l:S~'!i1I. ..1 la Un ~OI"j'l':taf. .!il Joel: 5. etc.iq~q.I. 10 q:u.i:I! ·de' :!'li[lm[L:~J. .. . g·D.

Jlma~.. etc."llle .logDs Y.!maiogicu..j]Bts!. .T].uJl ..f:m.II} ~.l.·: ..jJir~_.6.h1"c:.l .I!!1Id:p. . it:o de hid0 a !lu:~ Iss r12· to II. Pl:f!:'~.I.table$ "i ''it.~ltiJ'l~1I ~Illl 1!l1~n~ rio 111.mprim.I\1'ilodero di!!' ll'llla ClBnG1:.na Ilm 'mj~'" pOlTle 'en e-v.a majfDl:'!l.:i.~u.m.Hili's.l1dt'ii. 1:'.?th·· de un w~· t1ru"iQ' .t ~.~ .ones relli~~5 (ef .t)1o.~~~t::m.a !hll ]t~ !'i@Qhdru. ~ "alcoho les" '~e ·III rojos >I) obr.~~e i.r:pM.rtf.d!!lmi:s d .]u. lmrb:t-l!l® f8~be .a.t'~bu:i't'J4!'S pT.6eim~oo. "mrjn f.d!iWl.u[) ~Ileste hill ~k1u d. .J8.P{lj C' llllph'J liS'S is:1. una c(.~d.P.~ bian ~ 'I:'Dnt. En. Bx. P'\r~~ .t~lb'I.. ~:pn I[tUlII.y cu. 008.). 'E.S d k'.d~~~ en ( SlU O:J.jl!iIiI:. ~e:rno.1:!i1co.Q.'fI. "be l:J..-rl.JWia ~~ t[Jlaas tElH.l{}8 . 5(iS.h de eate "lpt'!tl.Ip.. homo.o.a'l:i tn· ~.O.u."Ill-iJro:1.lllillr.S.1R'll\!! .izaci~ iii roe.m. ~blen..D..Mpaa.ite.gori {is 'ta]~ cmr'tl): ' afJ.E! ::Ii~"th.i:\fIlrJ~~~ .. de ~ .ogl~.n..1iI! de Los .uw!i1B.(.~ .t~~~ 'U~TI..i pe~OO!1il c el as" a] que se lo ha des'i. 10 am GwiU'Oi 1~:..tiaS. ~'i'.op.~ dl~. l' cad.oon tr:ecY.nd@ml !jl1J5 .! mumaJ.8.eg)I.e '[tUl~8.rffla~e8' ~~t1I pluJ.s oo~ :r:m..!r~p .(Ii&t (:elestiil'. ~()wn.r~p. En.t~E~iI.i:ea.ll~e!1ldo UP. J:s.klfna.~·ni.· el m~~e'lQ d f31 (lOTJ1i. ~4 m. .m. {Lsi.te~ e8tT!J:ctu'I:'a nm!l~ @It "":!.'y lItu!}.IM:.it'S Ia 110.".i:aum p . ~tid~.iBfi m toitaJ:m niUt a.!:.uen aIfi'..::I!1Qe3 Ul'!iiJ.lJ~:f ~ .ie.~tlm(m· uti "W!rlo II:ULOQilll100 H(]:bl~1'! Ii'8:d1'a !f.1 ~ "'m~J'" plan. Gou:Stru:'Id:a ·im~i.t' !lID Si5JteJ:i.tdf!s m alcohol" >!r~rdf.cL~ai1ldlo ad-op'~ ~l1 .s~~f il:.. ~p. . p.[llil!' sistern II! $iglll fic:5!l'.1. a. g-IlLfk5lJilIO\S p:r~t:vta:m una E!B Ttllcitum. . LiIl.el fnD'ftH~'YIitQ"po".orla d' los ~(H10dm'i:eWJws rmtigllCi.d 5:Lfflrl.a:ndQ'}:Q ri:!:fI.[lr.iWl1~lI~Ji~CilmC'.lil!l O:I:·~~:en..' . fu IPntetieOil.a..f.III!.!]J.I.. ded8 I Ir(~ eLr.r.: se dl.CIgi~ plDt 1i1". in. ~em. eii~ij.t~. did.isOs 11<0 i'wS Iifi~glUUl f'~ad6ft 'n'tite a<!.u mere~l SGgum rehl. ~iJJW5.el) S{ll1:r~ la rCflJi. en (.iEll It- esb [~l'r~Bnci de- l:a te:rlfUli de !i~gn·i~~~:~ililte!i .ii.'l'nne JI)~B.'lt.m~.lIB.5'trlJ.·te rro!pi..g:ic!1~ne.Jj~iJldu" Ilte(u fli~:iJm.'e:.e~~f:. JIg-nOli.O o d~ m. ~os "~ij:ili s. f.r)m I:):rts" a. ~gUt1 [l:l'tlldo..'Uint'llndidoo f:Qn las [.~ /tows del III\"Il(gl IiL fe-jii 11~ f!r6W.o5 de' 8iJil'al.~Oli.si~l.ilftcadiil.h~ d p'l~· t.u.:stEr.~l1id~ q" . re j]."I:{ . rlr! 1I.C:eJt1int!'Cl 81 o1ertio~ t.aI.1"j1E!foS. la Q~fl.lijgl1if~cail1tes qjUi£! Lm~h q.intoP.ed .i!::.n.I)t.. i.ct.l3trlbl.IAi. ~~ 1'0$.'BIi. t!! que Sf. fo.i. "'..·nr:. ii'el:!!drlr.!r'~o5{' eor:re 1 llieiliO ~e ~~reqt.a! es • mod~ JiiilU~ pr~..~r.SE. t)'[':o.~IL! tOl'En:n> W !l:je-H dill.C. iJ~ el~~eQto~ (....~oo~ lilrlJJ~afI{IS '. .e. i!'\{.~ eee.epie. . R.() . dssifkaduH ~~~~~tl .ril. QI:li!l'l~' 'tnli.s:L. a.a Jii1lryD~ i:=.hilCl.prueE!-Qi nt:ti~nt.' . <tIllS: '!i]l.nuestras e~rrl(::IM y !l.(!('J[e: .1stlGITLIl!5: 10::: :~~~:mifi~::!!lll.Q S4!i pu. es . pera.1 UH-I!! tipo.tioo 5C DilMit:b err.e·.rr©LLl.o 'i:arl't~o.h. (~n. las ~b~illl.agregar (lim'" r-~os !:<l~(!~ O~ oolaT~5.ru:i1l rJo1:.ill>n al bll):tde. 4!Ui"::! ..•d'e 100 'll~D!-l pr.: ~ :r:eUfl'ro. Lrb en fCri('.dLC.:)~ :son.'t'iif'!!t 'fItI. es ~:ted il!"$~ab~.ev...f!l'. Bon .c hm~. liob~e . de. e.).iiaJl:llJ.H~ .i pos..los ..rr:a ~tJ.l(!ltlient ~i}T1. I~~ibuyen.. ~l~li1iijW:iillr:JiJle es enl.e ILO sil'J. de ~lilItcj. etc.istema~ .mit":.:. m. 'kites s.J q~~e ba{l8rnliliS ctl81ndJo mle.·i~). 'rEQTi~.. re3il1a que de..kkL i'Mt'. sirJilHliIrr.s im.!:r:amOtl ~1Wf.~ rec nocef.~ r.S :r£J'HlBl:i .E' ~'Llllrll'I.fIG.Ai~~].E!'BYmrida·:J po.I:.1J1 tIIl1I I!ID'I\m.en u. qru~ opooe' ar.. ~t.des S:t:5t-eM.-Q:.d.l!<iI1 ~D3l ~st os son ~.I2:I'~t.'tllomill:[ t I!I las fiii:llilIl1l:d~. l.em suyo. .~::iIdbuma.~I!'Oce.-~11C.r.I.ipar W reJae.ol!f]lio!u!I '1:0~.:iI~ij]S en l.!lt~Ol'ipo·~'iI~.7. (~p.e'ltg'll.l1 -:t' de d!lBUi~jlln aWlt.iodlP. ·eD :t. se G. ~ 'In~'. itemt!u¢.renuestrw CoD . E~ se llIj:JJi:.".fi~~ p" Hl.gt\h.!da un& '].ir.u.0 :res".j rts&girlj$ I'.IUA!' !'J. ~o ill .! p~ .1r~~l'1t1. en .:!!!1f ':i &ilIiOiH'lN'bit[· I:L ta ~oc.o.tiJ o5lli.1i~E!']~~. _~5J 10..l ill) Sll.!i~ .I)S t. dB] ~lcmQ.!'!Jen LIi'lim fu I'i.u]e::l~ Y de (!()U)l"~~ treecoe :a ~Q~ J~m.. So 100 '.er "mgm'Hcad .d9i IQ nO d~ .'Iil ~1x:t:Ld8il:im.r1.!!Btu. ho~oli!1l~. l. .I Lt.!.tJ:nr~~::tmeTI're. obk 1\l'!l:t5.1td~.c.mslgr:d~.) y e'tia:nolQ..:II8.ili. TIs il<u'nbie-n I!.0]0 eii tccll.). !"!!l~!QTI"tI.~'U~ntl~ b'r.nmHuTI ~~~ .eda:de.~fic~~~L6.f-n'~JQs.gi.y' hL!JgO' S1!' hfl cilf.• n 'lIiiI>L~nm . c:l:a.d. Uco'! en : que Ies .r~oI!'. Org i'l i..Y .lUWiilJ:rlL""nl\e dii..glUil 13 l1iollfi£igU[.t'ii1\i1lilS dernosInlt!lojll:i : C8m.1 m-ier.

(W<l':! de' uuessra eu[l!:llir.s ~~. ~'p.~ I ll~ MlLlID~i .riilJ. !.~u.il.~O Y en cl ~e-gtJindllJ' ~ pn.~\..tiitlil. ~ "tt I.a. hl!" @}. !l'.. La i!](}mul'J!ooci6~ co~cieroo e-n.omooimM!ij ta~..q..00 son las.Ic.il-QlQ 5igrliu~i(.'I1i8j{iJ.(l.. deJl:an fu.i{ll d'" III ceremQni<.Iflii!!!ntua del ooB.'1 '~i!il.<t 1m mbr::lQn ontol~tii.!I!l [Jieneneflt:1El a nu'lciO:m.liIl idie[) tjd~d llilf!m in."1.:IiI :Sur i31!i.!Ide I.Ii.!le..).:1W.euhlitiQn. .!IE' ihft.!i'i-bilJ' [efmiido :!i. ...jJJ~ antra do~ m.. Q!!1I§Ilaud.cLrHl!t!l por la Ot:F.'Ir!aJ!7rac.I.i 4'~ r ctl:rdiilil: .u ~k'!L ~ fi.e!:1ltQs SG ha- 41~.. 'lif.1~_sJt'll!B.m~o.2 . . 10$ ~t8m'l$. - dirjre - de~e~mit\l1 ~l t» iIl'l:..M .q~le 109.. un dirige de B:!ISt~a.~d.bl:m nil). IdetliifiJ::8.::t (Iby .gl~lfiui:!lcio.l~eg:ect5. j'l.OO ~t.:. est~n los s:!i~~ fu)[inir to qu~ loa It~~) .el noifu:l! .IfiI oa S1IJ curnp()~i~ii61l ~ ~ q~w E!SOS :e~e'[)TI.&~I. UJl . d's mranifii!l>tuI' .rE18t i!.te 6JXill~i"..idJl1:o~ .i!.J~tt Illli ~~..I'. .IJ~)t1e -J~YlI) pla.gr. 1Q£~ilY ~u il~np!?JlIJ!.eiOiD€..o:~mD~ ~iliinli'.t(l ~ ~C. p.!:.~elTJiej!lfbW del sigmf1c:ailfiJ1'if' '!.! V{ll'lJl~Jtad..!i!~ i'fica.. Buscril!' ~a ' 11 .lJ ~b!. I M 0'.s: Ill. .et pa(mo [ij~i!.u:i.(]~ i. 11·1 minj(l(1.P«lL~'i'« 11l'1li1111'''$.: E..ll.f!1 Qoi'l.! ll!~.t.)j(..iOO.Eij~liI!Ja.6 ind.lEi 1~ a p:iil:l!t~. de rurigil~ ~ LJ:mf!llte: . 1.: mit.On.11 bor ·ua..' a Ut:l :iI. "no pt'i!I!lraa i. pur.:. P'lar·- . NW!6rlrua~e~te .. d~.lo me indir.el'l li.~ta di5. 1A1l >i?l'lt::. iP'lOI~ Los nili~mQ:J sd.t'n(n:l~:roo' .o lir:l!l" Q~-.f til..t la .lo.perntlllt@ C5D~llD~er II (13sposid&tl I !iii! lOB IllJg.. el caso dd II" file (leu]~!il' ]0 'mi. 9G..no_ me ~[~81a el camino lao dr.lll:i que la rci neln .II~i~"l.1~e."iene!['me. P. ~<l c:iBl1Ie~:::.tJ.f1 mill1Lwlt~ c. . Illu.'y J.oo." E[fI. Si~l[] :xm~.968" p. .10 IlllC!J:.rii"i ~.llilcj&n ~inl!.~iir!1 -~ iten . S:!!.. . en el '~r 'e!'{I' ..mptep:l:e'tJJte I iii71.!~ l~11 .. M".:a .:Olb ]I ho:nlotomcoo Qii ill If"J.-1'mtiJinooiJI!i! 0:0 'El!Ilnhl'ldDl MidH~] Fi::m~[:!lllt.ilr1i~iw en I!1nI) un '~UliflOir. e-l p.::a i:!1.tckJ mi· ~l~ri..el ~iilo 'i:"'l 5tlp"'~1l!S!J b 2lf!. S..lz~d<t honmifLCI)."i..p-'~es:.Jl!Io~no S'e'. dBflfilte en L1ii (i~stit a i±'l:ierJ.o: "'Llamamoo m:~ .) ILThdOl rni.siIfi.I!'l ~t'!~l~ $ iiMM" !OJ aa 'IAIlli 1. GlQ oostarn!t' )1.a6 ~""!'IlIl'.tlll~e5. 1. d~~.· I' t .jk(!" ] 964.htil!l(i~.: ~. "I6ll.'1. y .n re .l i1<S ~i2rQ otra si!i"~ult:::i.de tt~i:'ktiit.dorJes" El l!I.litJ!Jl 1R:l.!!] a~gnif'!c.~05 -mQ~!1:t. Ul1iuf'tli:·JII.UfQS 14. a !SU fjJJ~m ill IHlqmna: - St:I:p. el :!'!e~tlido a ~a s..Ji .odof.~ SE.s.O 'B~ ~j~ ido d~. q!. lijjoo.ii!Ji tos ~g~'D5 ea ~f'. deq].tos iii!lHtt.~ !I!'li.fi~~ "lrl.r..t[IJo~. slgaus tJ.t~ !!I!.jll.~li.~OJlD~~ IMI S H$~y liffi lew • de S1J:_ 1I'~1 'i!JjI~ ID81I1Iie:m. pe~ji!.. ' Il1r~(lS qJuL'e [Itar~r :r~pell.11t'llkim.0 i:. .d.l. ~ If.!!lIJmrj ::.e!):lU~- 1r al '~8tr.~'OUCJ'iIlJ. ~ un ci!1:go" ~1. C(llltm ii~tI'Cfv.I:}Bml!!'Tli.t(l~ .')::..cton ttl.Tf:!Y'. ~'iW..~.n..'!idi'i_ .IllE!!!1Ite de U'.oonooirn:ien.~ Ii) i5L..'odo:s d.'" hemH~t1e1!l~~. :Ii nL_"I.'mejBnEe3..ir'lBi'~c:. que 1. Oi:!arll!:S L!hi·jj'lH\l~.!!r easo :.I t'J: ~ .r p!." 00 Qjl.c.Ii!" L~ Iflot.j~c:tl) dun"" e fUJrI.UQ ~t1i8 .~B. Ullin y .~.lreflt"l1 ~ !ltmdo. ll.f tr.O[ . 1M a~ a y" agel':lW urn ClM.ron blanr..r :aln<:tlr1.en ur~ pal~b.tU:s: y' Jl!'..~I( i1l. ciOn fljn'I. iI.'u.II!ilpm.(! en lu :FOitmlli de' ]a ~r"Uli"'l!.!'l'eutO JM...:ro. 1. ~ir.rn.m('.'10.JI.):.J" r J1..5U P .pmi!:l .o~ esos hJ!2S eiemp.r .[L 'I3r~ 1::11.IiE) ti~d<l su 9'ns~nc:..JJl5 ~rLtld:oGt ~~~~ SI}n:l!i~:'il~li'j[j 011 @i'!jllilto d Cl.V'&mellt.tt!~rme as !3!i.i~ne~ HIt ~ent~rlo d_ifc~ r 'flltE:! e'fj las dos s'!!r~e~. O'pflrie' el (:onocimt tiI'UJ.lJ1~ ~.qu"My tre..l saber.'i I:'iI en e! PX. lber .clal'Jde.i~q de ~~mllmC<!lc:i6n~ '. '''"rsi{t. pi:'~d@!ili!"_o que h..e!~s.. ]!'GE.'me .e..ll' P.a..(!I.i~ loa UIW~. :Jiijelm!lDe'l..~i.. ~'::'f~ ~!S ~[ If.Re:4.litI).dra de poHc:iil f>l'![. l' roJ.::.! .. ~.5 ~'r.

. '1.:y 'QV"!'F:lI:. ji.(jl de ~j~UI~ dt' ttescUxW'm~eIlto e~~un' il.. Plfl. peru ~] Iin!1:i~lJ!t ~)i. L~ec:e~ debe!!:! ~i!:.!f!llIf::M.P.~.r:i.. . .!:I~1 II .og:la que i[UAestro ctielfle:ia . Li:i)H!SII.lb~rgoj}.!:iI..3r~ OO'. til!!'nrileil'"' .:i! QM 9~![1>iI!~:J.II~1~11 0::1.obJii:tb.Q\r:'I(E' d~ .z-a de' t01:iI!~nQS tina '(:Oililii.o".:~idOtiJ p'wl:delm~_ LUi (:omi.:.f~~!l!ro :f slt1l:llidlo @n.arje a.16!"1 de rio !:4Tcf'( '~. lIDS i'i[L".n e~ij.c[OU~l" d!} cada '~m:n weS'oo EL meT:is.~·~~d"bld i>UiJ.iUd~Q . . '11'l1i juieio que Qi!!S'BI3!.tGG1l IJlIII.[tC'f1 ~ilIje ctiph:rgtM~(J(1..ir.I'.rJe 10e· earaoteres de iiilllC:~tnl <l.erl! !W1b:r.~~~ I(I~ lIj8m:p.de Ill]H1o.:.!. ces idl\Cl. '\'!~ime·il1It.llr~i~!'a£'i &m.r.~11:.tr ~u~efl'l.~·c~h'id<ld.iiiliiil!!LS (.". ~Tuodi.. de l'~' l")l'fi.5 Q(}~pOit'.:rigoQ'r.ii<.Q '1.pot (...fi~.t::.~ mell'.5$ .la.. .j!3'" 5Il1 ..de5bO'ta.!~ if:i~[..~t. es:oo II:l~qUB\ml1. pOO. M" qUill' es ULmblCilI e-'I veh uciJIrO 0(!. .ion r!.~ que r.~e otre mOGJ('I.r. q~le.i.lQ del la lQl'l.i." :!Ii !. gwH-tm~ a<::..": !p~gr.'l:lr.IllBgul'l'oo~j:.~le.(:. [jJ'l!~i!:j.itI! ntos ctcteltm':r:ill~ iilaxti.u.Il1l:h. io~ .- Oitr..oGn . iI.:i6n ~Lilbj!!!t.:.il'O~ poi" 1.!'i. .orti.tiu::de.. Cl.l'~M C&di~j ~:t~i~~ $'IIl}jm. basada tu 2I~.d:D. eu:L!l~r!:}~ ~'.\lz~ de ~3! C~)!rJ:!llx!c.do pi:).l:mje ~.[':uh.l al e:rllUii.. en lOs.i peTBo1.l'!roi~01.nL . e<J i~~ni~l):te 3.tret'iiom1n LIn '1ti1i 00- c6d~~"."i.I' 'iI.·~:..~t:rH eKpostf:io:n.i'te lneli~!t" ~ 'iJ1~1Ji.'iI ~cci. te:c:~il!:.o.'M'" ~ 'grilli:t~.e! receDroI '1l:~e.O~ ~.a.!'I.~r:[llT ~'On(]i~p:in~.o..!ti. 'Una O:.[' eses tlo~ ~tIlll!lJ:S: d!~ n:noe·.~.l dM la l'lIlI~ma" 'e~ aJ.~ 'i'hCtJ. Ja millY'ClrL<t Lo .l It\~"i~I~ NLCty . loft..s !?'fl..OOmas-'S. [AI..e S8it tll'. .Hn las Qmi.:JII:.ilftlS.ia de 11ft:HII.tm de f~- l3J:> '::IlrtB~.. dfi!.![ilJ!t~ 1:"!r::l.! . A <J<I)~W.ll a(>sibjil1atRr~i e.::W!lt'llr. OOllf.\J~~J: -I I'j)~tlite!'l.a" b~ cZim~:yj:o.1111 ~ef~li!l!1!rLe '!!J un eor.Bi:!i ].~~. '!f ir1Jidb::ll'imli!:Z'B.BiO"B..A rn. IiiIU-t.:~l:Ii !l!~ 1111 Ga.en la~ clJlatlln.elld.~urmi!i.ilL(h.1refll'"-r1.La bon .Ii!~d..O (.'1ril~'I:tlr' F.1''''''' lI~n !"I'~PI"I.ibo] leamente to.1.lind~mentilL "~t'!~.u. ~abol!.3. .p.ls emden ~'*.i~" i[tl. tres :rJ"ltb:rte· roo eases.0diI:\rfll.!JiDllJpw-J!:..ojt:'Jitplo!2j].a. ~ i_!IlilIJ(l.n Ii.?TIII. t:l'pot <l\!stm uecesaeia- R'bl.iIJ c:"u:rf. lo '!lilt· C-S~.6dli~s ge:. tipos..)!r pre~e\fl bes.i.1lM ru.q~e' C-3 mmlfifO't'i.'IOier eomo 10 V!C J' lo .:LI< plfererveh~ ~1 <B~ism l/ la !(.iie.l:'i!iitmi~"l:Clt!Jif!~ . Pere "t:l mtf. s@ :e! I2aJ:..c-_) :.u5'~l!vll?! o!jeb~dL'7! .II! bJ~ hllnci'Cm d:el le:ijgu1ljf>@":' 100 SH~fLIOO de :~Il l:n:l)£'- la WJ:fi!1l". E'U '~'!1!h(ey.B. F jJfJuhnilflt~. ro 'birnl . [~. las _~.&ilooo !1lIgl. ~mpi~m.e_ rJiCi'f .1. n.[II .'ell ei eIDS~l d~'l ~er~~l.".~'8dNl£lC.~:jiJte.!l'wJta ~id~jjJtaf m.tabief:i'o" !F.r~\c iE'L1I fO!!"l!tIJ:'8. gin ~mb~~0.~·t::&. .tUi::::uJID 111m .llLIl!'. Or:! i:::omU:rLt(~~N'm esliol.E'~1Jlm'.Ci.iI cmldJ~eiolllEl"~ de 'M WID LLt'iIr..lsJi'l.~jgfl'O:S ql1. ~.srma 'E'xpeJ. 1ill !Jl!lrwna que 1I'I~en:Ge y .ll.:~i~L611! a L~.I}WJo no !1!5. don .U c6(:11!1lii) f)~t.ut'liI..o kil':s Dbdlg~ ~ill' di1.'<!iIl}jHdi~d. &itd. otro ''''('~~Ci.16n...1!.E. ¥l<oa(t mcnQ .:.pm'tiGl.l~l~ un .OI:l (~" ~ eean rill si- h.I:IlUQS y dO!'.t.j'i.e:nilc:!' II! ".If rnecilli!~ . (U~!!'i~~ua bien TL'LLG.'I~· .Jrj~'I.m.ide las....Q.. de . 'OM' .to en. rSi.(i.l'lJImi!3' de lTellev. !iJ?!' L".rliGGiooa..!.ll#i los '~ii11g.::enar efl il!~~ (~srl ro.:i. u.dJl.81 iill'IiisLlit eJtat.o ~'" un .rmkJ~ para fuqi'libit dfjd.w1J.:S trea.! ~~£!irj'~ ~JIi! tmli.oolil~r~tJ. . af!.e' l.&s p'lIe16IJitT.j.1l: dejo:l:n i.l rotL'!il~tr... ~~ t:r1~r:i.!m ~!3.e .l.-CE![ OOt:i.e.l~ CO:cil~pon..(l i!'llM que '!10'¥ hace Si).'.!r:d'unden OOJ'li plil!l1! lOOiU1.1\i.liI"!I31.i6n q'l. dI!!' if) e. .e!"~O'! SiIlM'l[".ell! la ~~:lim.iIs. el Cll~ifOi no nos . die ..l rn~l1~aJ!. !pOI: II!In~'il~.lrill'jlJ~' a lI:~t21 ~ittmci&L1.~t!! i:JlilCrihi:!rnI.lli1'10S.... 1m l!l!"J1:g!<!!ajl:! lI!E~~(!!J!].m€!tl~.t"~~l~. um~::an'1:ente.lm1:c.mz~ ill~QS mrnwiS ':. I!:a!!o dl!l.ijTll!:1J.IA jlf~OJ .i q8] emU.i!.lJi:! ~.11).. '!. ~:nerrJ(lr i)...':S ~ol're~.J1 de C'5ilS.f eJ heeho de que irnplican o no l...[t!imli<.~!l'1I1:l:"'!n ~cissit.J.u!1i.!._~zga cI <iU'l:.:i CIo 11~ "M~I\sp'!'I:~ja de m.iV'ar r 'iiI:l~I1!O.Q!1.Zru:l<l} '100 U::O:!.aSl Jf.i!8["£.ii:i. ~ieil.cL 6rlP~~~ 'p. C. ~lbjol!!t.fii(. d.llS.\ln~:u...ul:\c:liil'~ .i!'Si.) rIO :rei:lIJlt::.I)IlJt!ie~~:s."lii.:fll'~O~ ~ig~ I~ p~eOO'il'~i!'. :11 ll1:. 'b@(l"mino'l.

iplie::.i.!d1!ilTIii~:I"-te. e~Ul (l>tl .!.I§l/l'llC. ~r.".lofi.::._y Un :!le'rtt:kk» de l~ [l'"litnb:r.I_ ser 't.~~ co:m)~Ii3:r E!l eiJrle f"lti!hute.te.!nllJj~m 'quA! so: d'cs:i!. . tje.el'ttii1o !Jr~\!'uelv~ as ei siS"o de C$ ICW lILil!F. I"u@c£ c!i1J.utid'U> F$ Ii.\Ei.~tmt:iclldoi1 0 Jnm~_.i~:I..3Jd"0. .· lluiiidoQlJ(1'Il(ik.::Ae es el '~S-9 d~ k.i:lria5 tlO'.t:itj':j\jj~ .l1i ill!. r::ie1'lci6JL De 'I.1[!!0!l"J aa ~~."a. ~CIT.t.<m . se~.t:rtf!:.l'.I. :i8llta .Ie ffi itn~!fJ!llJfLta 6!~mJ la ~cWljl.~(.Bi!j ·:p:t'~nci.·tMSct~~S.J dt!. d!lTJr:'!nnu:fo t. d:e&diim'tjo POI ] 0 t~iI1.I!i::i6fr1 ILm dj('C'in~:)!~j'W d~II. fDtma (ltc IJf. podol!'.t'''JI~i''.~"" 'ff!.lliu~(~. <e.Hi loo ·ge~~.i dp ln "' v iqn··" ... ffll un .(I.'!1 do !Ill(lll'.rra es 8.a.e-ci:r 1[.xi!5~i.uib...l'"..5.cOL'II- 1.'iitllD_ .)rJ~. ~eimer'li~. 001 L Elll'HEi.5~mitlltv IKI' ~ dlI!t.<i :m.lles~~". l~@.'adiJ. La .~o "~~11. la de los.i'tac:i6!l1.:i.ll'1.oof~:ren!ljJ!!l rn Ia: piIl.J!1JI!I1:t-\} IIEU.DP.ta~.'fi€:p. Itu- J::'01aa ~nHdo lef.eI.o ~J. ~crfhe 18 :m:D."!b" 10 que.uT..1II roIl et s.I.re~llaci6.j.~~_ .!ii~lE'zay los hm:i.!S~ nA~~6!!1 ii1:!l'IItiiil'Jo... ~!! rnd~1'!'I. tig. 18~.ilK" M" G ~~idei:li. El s.a~lI.~ ~11!:rir'{r.(]:[ m.i~d lQ~lj~lltlile~" (H:. pi~!:Ulit~<!~ iP'll~tit de 1a pf'f!~ eta !l} 'Jil:llSlI!flclil iilcl rc.' mi!. la m._ 1il:Ja<iIll~ta . irriJ:j. ClM rot'e1'e'll:te.i ~i 'i.w:iJol. r.ci.t\.! 'Ulna rel(l!i!. na _ . {~l~e ~I:lM{i.I'..IIi. ~\ign:l.1U>f-iJUrop l'ler r~fe:t'i.'{:l.."I En la Ethl.5. :F.!E.ti$ r.5. D'bjl!'~1JI de '[D!!!IiI5<rniti!1!iii'W" _ Ha.l.i{:..no de los ~~]i.ceder '~bl'@lD ~!1€: 1!7:[ IOOcf{frmril't.e p.'CL)'n Q ~in peES~"iSlclJi.! gwr~.q\l. ~. eL 5i~)!JI d!1: Iii w.~ p(I:'i:ne es Urn iJJlMo orl® '~e~eTiM~6n. cu)7.'" .o:m~1ooIi~ '['.!Cj n (.'Jm'LCl.una dlHhi. ~ .>i. 1£1 '!fe::!: ~~~tklp ~Lgt"!iH'i~~.'.mil'i::i.tu:r.'Q:~: uns Q)B4"~~ de H'al(j. . ~ su.bjeill InUf' .ti~Il!.5:eon milo l'Cillr~ lea dos G{!F[li'. es Q] S"tgl')iO de sus rclaeiones con EmTI'I". I' :. i!!Ii1¢:ri.uljidraiI!i£iJI{t'~1i! II} Ulc0rlaa de una :(:Gllrnltr:l:!:nrda (1IJ1Ja r:oll'lli{l. ~' d MJ'i (gt-~m_ ~i.:i 8emjQ'I(~\g{i1J 'U3m. :~QJ"ma de ~~o~. .1t!.!l~. 1Q'1.el1l 1L!IlJ..: ~'tc.r~2 m.el.fi1lll .5!. 'ffii. QUe..tr 1~ Uliil~[. la il§o.~~a£ ciQs d~ s:1@j!ifi(_~16ri1.Cioo 1.U. un {lmM(ml\G~W.~.! tllrttli.ru!o. .e-. iI::'~ ee>nt~·o cl@.d:e iJ11s. :p. FQ:rma mllihilliliiidl:liU0 li~l.[li!)} ~ cOillH~ 'If :H9:&'Ift M(:WIE1J'L"'ICr"W s.~idb': "'idM qll... ~.!IJ de Ol. Si .~lTiia.I!U~ t. ~n1leii.~ ":J&' . diQj.~l :m:lrismo Siti'fh et tame. ~m:rll-flliciful" {]~~e soa l:ur~..J:1Ide 1@.'ite.W:liia!i!.SV.I d~lmjo r~e0ho cou 'U't:rZ(lS Jr ool{:( I\~.jl.~ les eta!pas ~lfn ll.r~lildOil:ij d!i!' ~El5.!ij.:t.e:.!l: mj~'m:=J.!}~1i:16 Lfmi:OO-!i· y" en 2!ee~:i:atle5".!cfil} d~ ·ialn~ m~i..(11 .~.or)cl:lJil.:lidll. F'I.grtD!1 ~:.h) de pijl.j.t{'wnltil!: qrlJi(:! ~. 2! ]<!i il.JJ M:ri)~:&1[ en i. n~I~!.]'i 'li'B[SQ5 mecliD:!. la-...n~~i!:iiffft'{' !ik~nif:lcllid6n .j'i$~ 101!S.. !ElL 8iENTI.il<~'bI'~ ~tt:).~ I de I[V.~ ~(gnif.I3:h~ 'j' dibuj.I~1-' [shras: e.ev.gni. de 'I.l.en£Ci dl!!' Madam e B'o. cae bajo e.!l ]I e58~ '~i8.'~'I'm:P. ~l. l!ul"O :~".n.l no poder reiPf(!tiJli:8k ~I!!.1"vida".L'mwO!.'tilillCcdtm''') (rue OOlg· Pli E!'j fIl!a'j ."3I!!c.5 'ml8Ci1l'llM'!.lid~ ~ nada po~ '[.o ~~ s iRn Ill.ij! uidn '!i '!.a.inrn01w ~!e~nllolr~}{IIlliIl3" AI re:l pecto.i:iir ~m.'I.")I· !li0j.. mAG. A] el)~~~j.l CJllad:r:~ [nQ.tS {~3J~1"J :%'J1r4'lm~) . clo~ ~tln'i:d~m!i:!~ de If:! 'IL~ pa-.iellli'! ~lL~: ~.!'tIi de Stl hci:rul'l_ !L1ll l1iJ.. o!!'S2I Gl)iI..!' ~elD~E'td.m.!ld(!lr 1?_11.. . pqr nn ilu~.£T.t 'Ilim:isoc. 8i.d .ji iiii:rnrplE'!'7.5- d.l!· :umf@ilicjk.l'n sen t~~1J".d.tlll1'P.t.lli[e_ ·1}>Er.a un "s.. i>i t"i-.nil1idiA<:ion1ll ~Hllcl:i.~l.~O] ~!...lilg.~L'!l.r. In 'CI"J!I!ElJPCl:.IJ!).[.U:i. 'il.mpl~~ cleo Clfl. ~n ~a~ .~ la too.to.b5'[.t:s UIO!' M liilbrle·a y ja J1I~'~YQda de 11lSH:'h~k:i.l' c.ob·\r:i ) des G~q.'if j..:. inrJ~Id.] mJ:'(J:t'1o s~ntth1C1. son 8igtiloli.l~!I'a. el.I!o" I'll! .~ 'lieU o6digo de ID::!prr~SEii!".l'o l}rohtf!rn~ ~€!. ltber~i:::i('ir~ dc.~1!Id.l~br:.:!.E!dle' eer 'MLmbiml1 pOHOOO:~' de.11.iesta '~lhma ~{!n ~~ I:inl'lliiLf:ika sus .iMI!ii8 l.:il'ii r.W~ iJ.{~~:>. d~' :51. m :=tt:3~l~J..".lTlta..merBJ ge:t1E!~.ogua-.~~mdnilJl'i UTI iii Oi>~! fOi:'ttLi!I ilii'l:..ji. (I~ l~~~!l:IS b~ dQ'5 C'O[". \'llf2. '11!l ~1f. . i!.: :.eI8ci. '~.[Ji£i:~i!I.:i~3J:: eli.W.r..n~. iIII:l.a.i~Qllt rtuiere d. ~.lli1d6n ''lj _rn.! m!l!!I:h!Iri!j(~..

hij.u~ ~PlLtecro.mkiljr..ltlI[tiad'' ~ eec.i!ck)r.as:: (113 .5 igri:l fican 'be_ Sl~l ('!{!fi~iMr. ~ljj!!. afect. t'Hoiro.io.d~$ ..:J.3J c~es~u6~l!.l1 tr.Le..I.teJm1I~ (L~ ootI'I.t~m..Q ex p pltllcs '~odQ £'S.QI1I ll'!l adivill:M!(fi6~l.' . diQ..:.:~a" ~ ~l. t~.emii. eJ m'" dos . .!ln y ~hl.~~ :nifl de 10s eiJif'iii:p{J1!. saber" tQd.~ Wi .el .j.pct0!0!iilQ..0'!1. Y· (I.l..uzadQs pOi'" tl!il uUil. 'tci f)~ki!)8 ~H} SB :.n: 'U~ 5e't1:tido 'i".u.f[l)[~r)iiJ.c.ta im~ e '!:I!U18 ~!>~ ~ .'l!:es'i:1I'i) c~d~ tum. tP-tli ]a medi- WI.'COil! freeuell~ .gniuo.~ba l'Od0 .~ ~ :~e~1.nlJ.iiIls.:Y.l'enciones.t !3!~~~.5igr:Lt\.!}.["G~ .::~5 "~i. !>!2!13.~l :araJ.ttcru..no !l!S reWili<l. i2111 a~lJnll"'''::... qelfJ..!IT:n ~'[{'.! la 'mal g:u.iae:rar qoe' !)dq'I. con CI~D1iibiin.e:g:U!t.~!td til d4' les k"r1Wl:1..l. ~oo ~om.er-' ( p:r.~.p.:@f[I.!~~)to~ a P.~ ni.gos_ JL.ejernplt} .['~. ]..y..coiii r:ciE'nw .lIi. anteri ormCn-.'!~a \E[:!I'r.l.I:!.'l1.imnl1!~.ecniqn.1.s objetn'.e~i~~l.iio~e--~ . m~roCl'li ali"! ~ ~jmPleza de su iPwpietarIo nos cstamos 'r.:r. 'ti:!ru!I'm. e:ra!'.l.:"tk~uC:Qfi.:1[ lJJ.'O. i!!'1.a (!1l'!'flOil1i:D.iE !3::.t.e~l::ile5 (0 'ij'ile .bkE':!l~el1o [os.ei .S.i~j.!e'~ di!bH. mll. .ode .f:lciido 'If U:tI! [lI e6 . mas d".i¥Qs-.B: ~.t~ll!m~ f£L:D!'I:H:i.i'IMTJ 00 ·otro ~" N>!:I' bl1t' .i.. 1)* d..:t:i do)! iQ:) >e1J1li!lJ.£Ld0 ~jl u [[!{i .l"" if.S 'L'lIYru.. ql'!Je se c:n::-e un g!1lr..(J h'lrk. ~s 'lie:t1.and::ml(i.!'l. "-i1il:"flp'te:7A 'II' Cijjmp.l!!~ la . su 1iIO~OJ:kas..\(l! menc'll .H! gDr.lD~·S'~no -que 1Q.. df2 he-r1i'~¢'!i'i!6!i!.S.Ioll'UO.l.l Q_lIif': 10 HOIill).:iltpat(ls.l.!Q-fil.i!1h~l'i:iiCi '&8 fii~nor> 1I!J(l{i'[L8!8c'.\]. J:!:I .n'OO .ada '1. ~ ~ildOl 'llItilB ooti 'OOclCi' por Pol r.e~lfci'~ }i :!.:itL~t:Ji~\li_ ~o W"' ib"a'W d(o q.:>~~Ji.gl1))_ tll!lJ:L~bfl' .n ~ ~ la _fj.lI1iiCl sE'~n '1LI1JB recThi(:8..!I~![" l'it Clj~:rH. {Ioct~n~.'!!r b~ '.!'l.U:1i.'11. NI)l'('Mnta.. 'ES'~ es m1.~~)r~~ni..::I. "'fL].eT.~" .:p.. done. y mas (J rtM!1. .!)..Q_!l8 las des nocioues g~~e dii:sungni. :rtg-(ID~ wdu '13:!.i.l\erjfi. :s~ Oil!!!ll 'I~.!' l(tl~a.il"UIl.rut .:O-"r'II de 1tI~J.:nd'O.. ~t3.ll.!.11I iLU] . 'l!'1·~Jili.ch1'ietH.n dL'J :itL rQiJ'"~t·o!I! qiUl?.nM_gt"i:r'I .dttMi. iSlll..:!:l f.ije ~'!i~esen:t.Li.1Jl el oj o de SUi JTI!('.I H.sto'" '~" a(..!:h~l.:i.E!c:t1~CO" ...<: dJ dL:ril0 s 'S 'Wln Wl. e1.!I!1Ido... eonaense 'er:!·01i:jl.al!T.tttl Ja ~\ZIn.wtlJ~io.'. 'qll.~OS Bi[jc:La~rnadru y ~(. i. :loi u12J. tamhLi1!n .ci6r.~de s:Ug)l06 Imph.U:!! .mii!'Jll.t "!J iI~!Jt-l'!l!!%. 'Gsbal1-ada.0..e t.Q]l (.a~el diib:uj I) liJ!.tllIQ:.:: DlPll~t<'I:5 'lie . Go.3I~lIiIiIiII:..J del q~~m~o pisa Q:U'8. O'!'fj'i:!I C ~ruL .'tSil. QaJ pri '!:'!il 0' G O't1It:r:i!. beta m~tall!::a qlii:l :)L!:'IiC! de i2tlB1linn . merli.&::i.'.rl ..~ ~:tidC! '"if ::.ntoi"' 11!tilil!@ ~ni:.t$~~lCi ~odiai'.'i.G.tic\'l! kJti:m. 'e~.U{.l Alli~ .!::Qd_~Qi~L'!!.c\:lI 1~1m~d~~. ~~·lofr'J:.Ole Jr.~~do~ ~i!_J08 de Sij¥lO.~_~~IDl)_I. ~~UilDJl.C"~01i1 el!itfu.IUlI.f 'l..l:!~ Qal1>M d-e LQ5 .ir! :no 105-· 1eewi'iMl oi!£Gil lejQ.de !~[p. ~odf! li!l ib(ltfIJCQJl ~:)& i". mie~~ que Ios .?~.igtl.iJ. ~l 'l!3.I~! boikt miii.:.iJr un 5ii:.siaLeml!i d!t ~il!JudQiIlf.~rlm iri:!!~~e-I ell: Ch.1C1iI:.'1 'lHll0i" M @'n"i'e~(l:.HL'l. sm e:rnb~~. ~.i eJ'I."E_ CIJIilIO:id!lJ'. lIl!'!!iafl:i'l. 1ik. E"Si. . {:l!Sl~.(unci6:l!li ~'plJ!dta que 131100 Q.lIWIiJk'~ "IF P'W.p:d6n !t!.~ eg su ."!:ri1 tiro da .·dJ2. .lj-D de 'Url!.ml:~LG..cr:e la Mau be" la die J~.etlclllilL En.:)mKjcicl:i.:J!i...w" .oom tI¥ ::.. un 00d.i !!!1.-E! ll!':1!. .."iT.de ~l:srem. e5tiH. pEW de .~ma de .tfutQ' ]. la lmta.~:-:. m.ir<s !!mill eil'il ciltl'ilmD<!'""e:". oomcn!ELtJ~e:s agr. !?J C[..A:rcingeles. as ~c.'I. :5igni ~·tc:t.Cadolil ~1~ .uTIllS'~ '50n cbd!. pUII~.H~$It-Jla U'f!<J dl~tiJ).U~ ':! ObSmv~~11!l:i_ nen no !iii!! "¥ ao~cerdo (ill! l:JiLn'!ilf!. e! s:tat\L'S dil!J 'CM~~: t.:l. "~('~~lt'. coildlBl2i q:u.e6digo".i(tr IiIi1HZil!: el 0'10 efl.Mi~"O.~u:r:ii!:_g-Q.jl.!. <'Ii_J.intm:"piileWOO!1 i'!ll'1pH d:1m.l~'" ~OO!'fJ. ."".ijlll q'IJ.Si~lOb. iI':ll pr. :dib-1. dLife:reJl:be~ en '. 'Bit!:!" cl:'fi!!lm:m. 5!gta.jru.U.e~~T:i.. di'!lm. ~i. j'jllTf!!iitmJo ·''i. '" !Q'(~ :\'!3:r. ~mJ1 l~~!"ml!?fl. OSoC1.-Jl c8:1. tl.ILdo euello.e. !Dh~. -q~~e euen- '!I ~jgnm.III Se!mtu'l ti\~f:. un OO'nliJdc eadJa s\ij~O Q IcalJl'VIl:ni{i)1} e ". en q. !E.dRl qUil."ii:Jifiant:::. .ii!~refi1Ci!l'J~fI.(lIS ~(J(1..I..m{l..1 ~igflWeac~&i1s6~lnpWl!l!t11i!~I:' d~. El mf. "'loi!~Lma dl.~1).Hoe:i:aJl~mil.3..w. e.ilI6I ~!Hg.t:oil'l:. biI. una .l'tht 12-1 (ib1e~Q 1i>9t&'tico y ~!>!.I!.liriIedk!a.un .~e tftt.qU~i' en tl. bQt!:.ilo.'eJgl.' :-. y (".lfl.I!).i. 1"1.tlpi2[".lli!j:.l:.f) de 'til ·'f\rerz~ ~rjt~l" ~ ~v::.. cl~.li.i'o!1 .I}i.8W.l.(_l\:J. 'SCf.!!ii!i.~i"iiil!Ti.'r!t.I..nOS.V'ru:is.~ 16gioos..tlrh~~e3 t.:L .r.:I\~l~i ~Otl('l.l.3..le GJ~j.::~]O de ~ .g.1. es 1:'1.ID .i_-e~~!i1.

.@l.C'.~!Ds!!J. O~1tClG.-:irWa.ar.~e oo..i:-!~(ktica i~t..el:lic~>!iJ ~ d:ii'icuita la t~. 'ncutict!!o'. .1Efi_r~!:!I''O."@'~fi£:(o:t\es .lJ 'pru:te~ 1. ~]@ lie.i'lete-~ .ooR P. 16gi. p~oblll!'miL:iI.g.enl.tli~J@S 1'.ni.!~jj'liiel:l.e un a. LLb~c:31ti ti!enJi.:rmt~l'Inie~mj ~6cj~1l2![jdo:s (que' sen :l. S..t.iI~O~ ~'I~igrlFjIml"rls ~1..ca:5 iIl'iQ]"~d~!II~~" Y m. e~c..'~ codiHicada y ~~.h.'il"er~dfl(lle30tzy(i' :-i!E!!ilti ~o ~ Cti!liillt:.il~r!iJt8:. 'pue.rw.!: ~r. ~:r:t J.wi:1 Itt.:i1Cl6n no 'lh~gii."bnjiILn' y' :hio5Mif.Ij'!. I.lf<!j ill 'CPm:peli81w'l. wd!o 11.a]io:md~ i !-rKi> cHfm-ctl'L'Cs ti~m QQ' !:L~i1Io::i.b".l~!aeocos ]0£..11. p'al'tiC~}~i. rt:Ddi~s 1il.e CO dJitieado" .Irllu:ri.dct. So1l]"\~ !~ li!!xi~h!".~ce:Er~M y '.0.(dl?l'Lf.l:5UC[:J!i: j!iJ. que E!f:.. de ·jl'j. de La .1J.! dbtQi:\I1I!~.O tile 1. PQr otra [pru'i.!L')e'peor. .if['L~ntl. {:. mu. ~I.. l[n:t.~'~e~.siwaci(1r..~uti. irradi[iJl ~i o.te~i.i~o.'!(!lilciil: cJlt!.co'· ..'I!r'ln'l)·l C(!!m.1I.iiril'l!{!.Hlip0. r se 1i10~ i!!I!iC.'o ii\JjlJ.i. 0 16gtt(Js.:..e~ci6n? ']['000 ee :sill..pie !.I.1? eoni. s 0:t:::~.jIl~-:'. lor dQ ilglillo1:i elII ~(~ri. . Ei..M.i.o" lOG.lil1. mUj~ 8l1.i~~d"rJ! un >e.UO'mini.IJjj:!' son c(lriv.:- c:o!f.1s 'qllW ~a rep~GSi2fL~:. la.. .'n.3 C01\'?i3ilT1!2. 00. h!i[:j. :.liLa social).f. 0 :rt1(!rliIDS ~ i.. ~'!Ier~>i)I'Ii. ~j~!:rH) C'Ll-lJ:'!lI1!:rJ cional! 11 :t:llllil!i:"Lim!E!me:r:rre 1.i siiJltr'.it.rm~ ~ lEI.E' sj~1"i rica !It. '~Jl!Xl.eIir'!!iejQ(!']" C0JW:~'Ste en aemdir hasta dwde lJ:'i!l.ii ~ d.:t.e~d6~:li:form:M erial!].~ d('e6lii:igos 'tkc~l0De.e:rm.e.:Ubil·j:! lee. PE'ff.~ru su '!.me\l:u)'!J .:i. 9I]ii1l.Ijl.TI.liCtei[~~'!:)'tfu pa].!~': ::t. .1LWi :>~ '00'.!je . les.t'1:\. qUi.rw !m::i£illia~i(lo a '~rill'll~ de IGUru. ~a. tl'Niil '(&u- r.:a" un m. F.P~lC-asJ 'las 0U.el'IIOS !i:i!iiiipHcd.:.''1CiO~e5 im~lt".)D d.:_\I: ~.. ~!Jl!UJS". t:ldJy:a rl!Jln.a.·oo.6tal:m.l.La] :w . li1il-+':IJ"~nditt.d~~ 'I'I:tiJ!ndll:liceesdo: ill! mens:.illll.1$ moo:1 in~nQs.OO. billv. eses :!iJ~'~mas ~u:c~t0. aooigo:!.re'~ doni1!5 ql!.:.~DrII ·"ma.tlJ.'b:i. ~ !I'.d:i:IJe.a que tG!iJ.!"r. ras. la'S In'UtJoo~. '!jpCi~ de s~g.!.:~iho..laacuales i8 {:Ii~ ~".mM :. pC!1! 'I!jJi<.a df! illi~ s'i!mi8:1ogJa. ... :P.Il!Ci:::do.oo\ri.~rdfieaeibn ]I.en!.n: dl.~ :t!'3ffl lef1.I' c6g~Q. ~~isw' 110:] datl!'flmi.~tlqll'L[!:!ir€!':n \!a.d ~. .e ).tllilio de 1013 signos . i:iug!l'Af:icr.1 i een ~a ¢.'Dras: podefflQS·.GaldGl' JIl'mi (~.. las heil'1.'ii:'J ~G. :n.)cO'tIf.>!iioo~~~.1l!I~Jl~.~tl.q':i~·e l. i!!l!:\lier!:::1u a ill lill..lli' If. .!'1 fIllJltldo' e-:o'[:!fimtli.!.l"~<1l 'de deliT:l(t].jl.j.W.j.OS I.an eO.:! p.[":.sign:iJ]cat m!il1: e-x.x.~llzoo.~nvti(!(!1!!tli'Zil.l.!aXllt.! reMI!: Uin. poetieos C"Ot'J"'~l:i.e~ i'l. CilAn).p!:. :f.g.I£!fiiil.~L'1Ide'.fl.:~[~rn(mi1!l.:ilf!~.ta .." co~. ~iglfl!l£ie-OlJei6(1l.!ltiu MlllIe- el "ms:rern~ mne p:fi1' i.:lfgtlij nC:!'!lcion.J!.l~i(nil es lID Pll'rtH8.1i'£'[ttic.!l..c6ril~~ l~t~CO'S. :Para on:!l:I~r .~ {~lUre' .o' 'Y .e.tllt ql:! ~~ n!!~: i{l<t.llpili:~. 'pol" .e!'i.Ilflesi...ca.JiI.II!dl!l.i.u.ion. del J:\F. . ill: r... f"~r(!i ..>151.illte "de mlJ!.:tr::t.m:.!' .me in ter I.:!lil8.[.h ~'~liI.li'ljl"f!iillLttc .jfad il. cll1!.~03.':i '9 melfiolO. ~] 1Il~!i!lo es 1!.es.eiml<. ~ie C::C'.!r!I too ~:lIJi3..!In.t.li1 ®t!OJ del IiIiIMS{ltj e re2iu!~tt:.0. eOo:iIgp'~ ~etiCID::' 0 prie~kil'.'~ID $j. Et>"Ul: ~Cl elf! l'odificacL6:n '\!:p.~6Jl. '([. [lilY.de: ~.m:llieos clIJya ftllilcit)1I'i -CO~jSiOO en .til'" to q~1 a llit'iilld~s e ..t:e...l:CN~ J(!.:t$'i'.Q(I) los q. e:xpI1'e:lifi.etl:l.h:..able: o d(~ una l~eElili.!' !l!~e.e!l.t1. ~tt:tTHrjO".UUEil1l .lr ''fhiME'.118de..!T. y 1~1:eOi". :Pm ~~Q tr!u ~.g ij\'~renee~ '~ipi)S de si'gnH:i.en ~~ pE!rB~L". 'litliliSa ~~hiillil:.e:~. ::lj!barCll! todD< .tli~~~):.1'i-a evideneemen1%.tllf~'.t~'IUiiO y [I?!IiI:t'::!I iIii. ~(In il!'1:li'.':!iPR" . ~.s de e-xlf~~l"" iI!>I:i d£li::!!.'lias e:iIiJ..1.s e :rtt.e~iPer~c:ill. ~rn: or.Qn m~~ restringida.selfl:L01og La gm~et.ild!o PQr .".'il:i2. !a . ~J!tes. to a'niilog\l) de l.el i!.me-.l1!O..tjvti .~.J'hmll. ~eri[i car y ~fma~ li:ffil !!.e.t.~~~. me ~~ eh!l jes. es el e-.jd{ll de d€lie'f'rIl:l!WJ(lJa IrI m~[:!I.Io~ mhD' II}~.~jg.ci0il'1 de 'Ios ii~.o .!jem:pl.g.in~ co manes l~§j. . '..iib:. qUi:! todo [.0 lnel. 'que es ~igtiH:icf. I GIS rus . de ~~ .mi1£.e~l tJroo :a~pcj. .iO~ ble {ioPU. Jl.l l~l:].H~fJiL~[) :tW~J '18 .D.i~ cond.!JiP>1 .J~lr:ne~. ~ljjl"m-nl.!m ~DtD~i8.~~~iI.· ~1e-rm0.n..es" t\i of:J.ij~p!il_1l a ~oda!i l.".lir.esreHeo i::!:. q~J~ . son 'I) no h::. ctese:-rd:dr un cuacl.!!!f!nt.!!!a QRUm.est. en to@ C<'I~t!l. l:.'!lce:-.M~'.l!.:JJl !.'rt~~.€i5.dott..dCis:.oo~lII ~)ij~jP{) un doblf!.'ter[Y.'liIe'l.. '!:tI'L !. '0 alltigu~s. de 1.! . t:lth(!' ~ e!IIlU .r.s. nos ¢I wd~g lus f~. La ~C~l~1t ~'~npi)t~ to dos.itO'" Liitn fSe~'!. ~ltns Jr.~. E>Jl II'rec:tt'J~ es I.!CIi.eV:M 'CiL1i.: ~i:b"tlL')~ tkc!illJ!!J!l~ .tlM~E.c6mo . r) Ilia.iell!.

!iI!I.th If'"J6 ~i6tefli.o.j'hJ1"i!I: IoIlfa.~rl.tI'O\I'J. .ti.iEllWs son.." mes ~~~ttt1gl.ctiva y le !ill.t~aj'e.eJ!l.gs eOI1~it.Jil1:l2~(.a.r~o!}e.'G .- 1 !lI.V'a.el ae 'l"iIil Qf~cl!u~n t~H!EIli]i!!J. .uun .lje" "!!.tllgtl!.dIN! ~'l:l)de5: rn{)Qo~ d!!!> Is ~ ·rll. ie'naJ!f!O :'i del ru'IMr ~l~.e'ur!J].i!. I.eor. ~OI1l0· cimie. .gmple:auQ J.xp~jji ' neia !Jjeh"li\'8 ~ ~" r ... -c&tligo::.l:b·eti'll.s .ifjpl'(lf. .e[II: la obj!I:.)s. bt:.3. nutli.'l0000l.l:i tot-.Ji d~~ 11t)~ mejor uJlt[:i. lQ!.a8 'prece-rLetJU:!'S" .ClG). ei-6tT1 del 'homhre eon ei Mundo.qu i lIIbi.E'liilWSl . '~Ci ill dqible f.Ui. de UrmJ c~dlgD :. rr.o tUgi~~' d~ h.e SJ'l.!..~'iC05. lf~~~!tl...d.J.' ~t de mb:i'!ij(i..e en..'1 g'.rrOI.a'u~ilj~~ de Ia lelil1i()JJ8..j br.l.]id!O ad..lglgq!i dig i~ :.mf~nU!5 dft:r:brdo~.:t.:isnaW .H~ lil:!o:. 10gie.n.£~'ca (y E'!vefl.S de. ~'L rnQl"~'.rios tj'Im~' lp.e..uahn.iof:n.rn.utQtlo y .a .~m.ciQIL...00· c· di os j.j. [. r 'l'Voo~ SI.c1bt9mUS los .Ii.O[JIlJ1!l 'i1e3.n.!c'itin.u]Min~ro de .O!j.i. I.llc~~n.rjJ~k. Fj'n~lm~Kr.'1I.jjb.l.{idn~u'5 dill !1~iJ(I'Ii()c:i:m. E~l la p~l[l. 'r. q1:l~ B!ll!l1l'~'.a Si"c:J'5. Distlt)gu!iremo.gtlil~ ill. H y·j~tc'le..z'U:~6111 y 105 pr-.M. p.i:1llingiH8t'L~O!i-" iie~1iI . sigruflCaf la .t.! .·n.l~' de una t!l::"Cf}d~ifiCQ. .i·ellJ~ada.al:er.I Co~o I&Jm@ut.uMlbn de 1.' tres ti~ de iP<ll"..1ioo Rlmpl!' f. ~a o!!'8c.o . ~(:~:bamC!5 de .x.dh~ei:r" 11~:.el!ll\O.d[)mL~· . $'i!. :a '~!~~..rIl'Ill ~~em)..'!.ill.~o (..!I!IXi~61!11.(~ .'lhl'i:OMoO 1.

' " q:uoe reeri1l.. .. ill ~e1ilaJ.pliazll!l1i.il!"~~.i~i!I. enectr~clD.['0 ii-'U 1Jt1l:~zli!ci'&ll oeste' sOIi!rfl@t~da a (!Qn'Stti.e. LB. ~i!:!i1eJ'II fFU sel1l. ~~~i ~ni1ll'lH ".~l)d.~O~.Enienro 1rli00r.!:It! .e!=!!s~.iSmo me~!>'3:Jre l_'}tlJecl.iJIlitc5er:i.1.:t1le.ipo!i de a B. del ~onidl) a.t1itD'fS.es g{.[iI:l-~iJhl«l' en la ~.!lj5: iI1t'! al t~beto pot ~l[If".s. mln.T~Q If! L d'lJl e] p.:iI.jl.ilI'l1iidlJ.r}lmtl~ dlell chino..e. las que son in 5.\:~ e!SIK' Hpl) :peritil!nect'n t.-s[ptlrl!dp'iIl oemuntcarse I 0 ]S. S .p]:!I:7.1'i. Lr.~i1D rell'gun} . V.): dE'! .: Ill: Jlr.jE! al Q •. U. .dD$ ya.r. 'EI..adOi1i of! una. liIisu:a.It""'ii~f: a A.1 ~" c D IE ~ ~ • PI! 2. awn ~~ 1tr.S[iI[~ l'E'le1foo (...en .e: ilc~ji.cte goi~ eQl'.SUi. f ~rna vez rret:!ld .V.t.0 rmsmo 0 t:llT" .l.Sm( :~~m.. A I ejj' ect 0'" Sf: rot' t m ])1111 Z iii iI1 los ii.ID1b~o.rn:'I!I! Wctll (r.ll'! ent.'Ct'ip" W CIt: ~~1'Lfos y tI'~.aj 1~1Yfi t dB il!L E~ ..s. c~il.t. Iambictl 'i:!I .eleetrjeas.') ~ 10] sOr:l!iuo:5 an sfJ!ilTloS.e.ruL~i6.!lM po:r. ooni>:l:!lit. III t::rhe!f..I~iJ:j~_}D.onol1los e IildlC!IJ~lid~(~'n de'~ ~~u8!iE' w:iicuiadt. c. sustancia .:I:ii .l~pes a C -ete.tido [pf'!)P]{. me..m<il ~ Ujj.. casa".cDriig(lls .aJI'thhifllo.:lje ~rMtm~adlQ" Es POl:' eso qUf)~ a pss:iU' de .ru IJJl!1Ij\'e1::Si)~idad.b IjY LIIJI ~~lQ p:U'3. 0 Que ~ll!lJ'dtft:M:l. lodm ~oo (l[l!SQ3. e~ "eielo".a:lcmm no ~e~ [J~It!D.~ion .ils lDi ntras qiJ:~ us d'i.. 0 IE'~ _-do!.s. !Ill'll!!!!!!!!!!! mento '1. &i:!' ''. 1tl:~~)f.or.i.f Bii:l:'~. 0 !lli.~(ilm" '1':1. 1. o.al£'!c~"I.!IJ'hr. .teI1la.ln !iU diltados.fiU:!tilll 1..jJ!Jel5 "j' Gil'l~lp[~ es e. Mil:iCLlllldu 'F d 'petld. 0' cUiliqiIJier otra !1guir. P!i". ser {I'bJ!:Ito rt. j A.o. .I!:~ i&Ji'·~CQA.t. rn.t50.' Oomo..!@si1.11l a dismne.5ig:r:rIlJI A (~el <lIIr<t!J. las letrr.ts esp 'ci:il!liitl.n .e Et'!lta ~ ~)6di f> <JJut.:l~~mpor.!': .3:n~f()~Ti'll..."e 'irs:Fia.e~tli ue~~!'1Iri.OJ[)t\' Y' d~~\. aJ:'l:)crJpoo b Gil.:!l~ "'~Z q 1.st[r. Efl.. eseneo.10 nil c~m~¥iad le hliiilCj_""dE~ OOdigo pem LillO H~ Forma. e 'I!!'lP aeia Ues.llJ Ifonna!l . ..t~hj'h¥.':i pO:r leLr.~UM" le~ 'braile e . el "8:£001"'. ~~i!:I scm rUtl!m'IJ~.pl{'" t.r)eeJ]1.~u los jeru Hf:ioos y los f11 d()gt'fU 1a9.!D1 i'l1fllpu'isb:urll!'!i\ .Ulaj .dUti qll'l~ permi." !fJ<l1:.·~t.zy~ IlJli!JIID'iPIJl. Los 1iU:5i~it!!l~ dell leggtu!lje.:l: .gr. en C:i.'!! morse Ron :'f. €B:QS (iMtgus .b tel. do.cmlS(:'NEtcibn y su 't::r. y I~B lehi315 por rodi) otm..'!rl!l::~eise. !!i.IE! l 1!?TIf.::liI~.nidas. SI!! mensaje eAL~ rito • 'iii I~ripro. cedi fi a 1M " '!JIi._..cm.!.P5 .. e<.Bin~.onl!~.!.. ~au flllnci6!1l.i'8li: 'U!ll m.['t m.git:il de 1'1}8 s0MomHdes ·ell. ~ .[ ri~ultl< "!i este ~lItilEfi(l'.ito. 100 ~l!:n6 <:1i1t'a~ticll)s l>61o .ii:J.<: !...g-ra-. . p!lilaJll~al.englilll iM:i:u :recadhfceda.iQS I~~erS ~hld{!ls rehifJ. . E~ mmsl'! I!!S [t1U1til!!.jF~co.proViada. . to:.@ t.J.

i!5. de LC!~ j'1\iI.::.bn . j o:.Q ~e ex.:P}!!1lL :ll.llel'ldo.t se 'iiI'.!l:ili ~~LCIWl:i1Co.1%!<.'$.!:it. asi OOmO '1<1\ ftilmad.ue vo. H~.t pretla SIJi 'l'1r1stElza ~e_ .. qri.jo".t(.mtlo.e t. ahora en maI'IOS d'e l~ l.jj jove-rio.'Ilfrcr: "P....1S cliLbc.oJI mfm~oos.id·llcidg. : !' n.!1I!!J ~I:.'JJIi'tC~OO:iliI[Zad·DB. tur.. •.[) "'eftk~l t1Je la Cm. el o..e.lw.. ~7XJl1' rca 3. eli sign!) ~ dlfWil guifrlb:ii.)i!1'l.:ih~ ~'CP:1COO(>m:~ ~ 'l. I::!XP~ es m·.!l..E!IiICWi de 105. d 'OO.D!U...a Ir.'r~~ a tii:11~h!: ".um.cno" ]iD. d6i1i1 corn 0 flOOl:'i~ (.Ot'll· .1't!l. En ci:ed:!Js clldtu ra csos codigos.l]elos: ellwM rienes.i Ql. ~rde~ .ti_jj00'~ de~ Ie:ngniij e .! m et'ils8je ~id~p~lcJ. flet'} [·m dtsCIlIIro [:u.il.i~ pi. pura- mienW· ¢e eejas-. dl:! CI:!lllltl!!lad Y 'Ole mten· . t'i!ili'i~. ·til d1esct'i.ooi611 . de t~:]iQ D dJ:' uns llG\' l~ Ia l{)1niuql. a 8~'n~mU'1L<ci6:n~ a 1)JI~'iJ. (n::iieda4es ~B(.ieW rn::101i.1 f. su tl'n::!monro. ~mdl:L La de !la S'H JItI~'e'!lC a ~e ". 112).l t. .[li.!j1!'J los dos ojo!'!'..'larr.sign.encl:ffiJ d.a roru.~ ultima nnnea 1 B .es .a d~ u!')a 'CEIl!ri.1r.4: di:'Il'l:2.pm i:!l eO.J.['. r.\cl6n lir~g.ii d -Ii 1 .t~a!l11:e.1\Yt'! 1I. Hion (teat'!:'!).o 100 li!lIiem'lllill s II.!..ea.~ ur.ZilI w. eti moy~~o hm:iZlD~taL. :lLlo ~[J.ilt.l.o~'· no efectilE! l!l'lQl!l! 'lO':.t.Ll!ai b~$.~dtl.Ji su ~~. De UJ: easa dl'!~ i. ']):ilIif1Scri~ii. .~p:r+'. s:e espontimepsl' .~t!~'l.mt'~Q.5 .S. pU!2~:1i ~!I:I:..·!J.!I.ptlE.il!~!) (!onti:en' m~~ de HilOIlJl !-lOignos.Iltf. lID II' lato d#.t'!.iliL0.. 10 que e. 'y su f(l!t.es e!..o.m'!.:J.l.H'jn de c.tl:ode eje:m(lbJ.nndiC'Jj'.IM1I.s.oJlJ illI.~gUill.ombt:e5~ el tfW8.Ihr.ciOIl".. -!Ilk.nC"ijJj d£!. g. tllior -~j rnplo. de oCOIII'ii':OOf!ii..:. SIB trat.).'PQ.e~ l~uBjegestl!l!d d'e.:!l. rsdos .t:i. 00· '~~~a o. tu:.1tlB lU!l1IC1:Ol1.ro ·el p!.!'iefJt<1 la..[.'il~~!JJe lldqwelcn.~ ILlI!J'JiIl! 1t'!1'i~t!.'!! Blgi'tcam'. La fi~~ (:08. cess.l.i~'t.eta.J die hUmo ee 1~ d' os. O~1Jl.·~!.3."I. A) i1idill [..Uimc[!j Be basa en el Q'ID!JlOOo de sig- n 00 boo iiU t.itCillr. de Ia u. ill de &J.Qpii~. C{)di.igtlttL quI? ~t'~DieTn!i h t ecliJo.00 nOlile. h!D'J'.ecn~~ l~.ges. LUI . ~i:glK):s.IJI::.® 3.n:!(f..O!l llJ.tiJ' tielle .fI. 01.II~aJ tJ@J.'!iPJriade ei~'j.tI. ItS. xp:rosh.que ··n~ahLili 'IXIi'.. IrtJ:. ~~ 6ntuCflII.Fmn ([Ie una ell :billr:aa..L'li 51gD. oaso de· ~iJt6. plU!e'B (''!Ida .U.5 pueden .'i~n:il.. La OOlDlLm~Ci... 11!l!ii: fir!le~ die l. . d -.ei'!I1t~ ~lL~:lia:re!l f~ Je. 1~IlI~ti •. €.g:(lIs.t. lA~ gti~.~pait:ad!o CGlIl1 ftie~ p.!l1.da!i. ser!T~{'Jlogia ~oo dfl)jb hru..iItUi''<1~s.a de [llif1!nr eg" tl~ pm ~m2.UJ~ de' I.~~ .n)Jlf!J1'&O ~le n.12'. milll1l.iJI ""1't.. E.p ·i.i:stl:l. run~ Up'.' de artillOO' nncm ..~ ~'}I>.qu.aP-1mes q. 109.li. ~Jil%re· Sl.lLuCl .u)uruu~.:r .e~ -t'._ .1nz.d" -1J!!'.l$f '!f el~indire.. .mgtiist:iCili..I2.!lQlir. lJl.~.EitJitll'tOS de]! ~eil:tgu8je" uno rk! los In~i.Q:l.:M:.3.za.:J.~s plODs6~ ~rt1.I.!!i@ll1iikil.! 'f'n~l.clarn_ E~ a.se t.t.j!l!ti:n:. r\S:L.et.~ f. ~t~::l'Ie.I MiMI. L"hQ~ult. pm'i 0 :.!IJd'o e~ {!I'l~I't('ill' :5obr .id:':l.m ouadro. de 1nd elos ~..JOtilf.:.8_ Los . ri:a. '!fa mente p!.lOilD. y d!'!' 1. .~ ~l1C~WII'~'i we. trott!. WID I' Ifrlil!l] ~mp."nll:.ftl .to:s. pe'l'O eB. 11lJ ~li'. loll' otnnrrtJe3 :tf..a que en ei r 'l'i. u rnueven ~~ ~bez.ba:jo.I!'fi.D:r'21:n ~.a oo.~ 1:1-Dcne.il~ ijnd~c~'t.::ler 'C.i.

!!tl:L~II(!joo 0ciru."!.1 .'h~· Ofi"Jo..' En ~b . !I.Utn e.tne.hr' .Ill1iiU" .2ll· So UOIU!l:.81.l!1 17..~l(j.~ if11{l'. uajo".:'. IIJr."4. e..melil:L. fe).~·1voA.·'.1 i~~r. egos Ill! lit OrJoI!Ri. .ciones ..nllJli rd. 'P. E!i t~b!en U!ll ~rig. dl.'!11J!!'/i:y 1M p~r~uil:t:l8 ."U .se~41.(.!.a~>JI)[.ge~t.o&.eoddgO' pll'edlcll~iV(. V'o~ sremos soble ..l'1.CjJI5t~I<J.jlijil:!S l!t6we\.ercony 'n~tO'n.ld.rob:NI e..I un Pf.i:lil.Ii· "'-"'"'en". '... d~ :a:d:. ruC8i1:jVQ . C~ .!naSl. .ro.. cade']):il d m{lrrl::ajl.I1de' de .:. " R.jm<tln~ de orJgEn Mtl!. 112!...oI)<l!I!.ji~t'i! .e ln~[lx .!! sytltax..rOOo d~d8 lwu!& LiemiP':L 6u i. we! ~t.i'~JQ{J :Pl'O!'lQ...so iI1~'l!2IilCl~"l'n.{tn. t~11~'{fiB.~.tltlJ MU~ c:P:~~.Lil''''l~U. ilIf!nm.~I' .I.~ !JI !Ill3!(Wnm' 'nt s (t~ [Jo:mjutlil.V~60~ lJ.i' . uOf. p.on ee iI'~~1i. La .ls:'o de ~ ltl'amiti'ea. e) (..Ot' e:jemplD.lJ.iiy au .[k. [uru. "I. Ih f. vis.r.se.5\!J}J1'o... l\.... 1Il:n~ <expo· "If I!I~~ bit.(lj. ~1" ii'!.(e q. y .e eKIJ·l'"".1a 11: f...r AiL . W!l ]~r.niI.:J. i:Ii~lllillifl:."OqUBS de 'ohll'fn.\1't.\!I·I:. rn tO~8Jm-Qnt@.21~ J' ~~!4.muy pB~ti ~Il t1ten.. cl611 1.si ~te.. J ..me-jQt .·. dJisCl. {!_Ol'lW piQI eji!!:tD. men OS J:Elllr.11fnild0 S 'tildidos al!t:.• dDII'I~ ~~~I!1~=~mu"l..~~a.J:IJ'no !!ID !E. .el&i:'I: (e!.cflef I TIool'nbr. En ~ c~t~§J:.n"tEB.:.: "' c. en J:l€!ClJ]pl?'ar e '~n cate-gol' i~!. Hi::! cos J' nn mlc ill 5-. i!lllper1ati".5..LD dlJ!rttuestr\a J:8 . los si._. iLO\S CQEI(tGOS: 'Y :P\B: GN. 10l.ii~' pii~B. '~l11rtQ pci}!' su 'n..re -II.:f. 'E"" _ . irece.t~w~ 1968. :nat u:~Br.I.b:."'" 1...tI1(lQ~.ictU:!!.:)C'} ·la:J:... . :.pii.l ~!lf!jiI. dJ'L'st!n .aci61fl ElBec:t.o~~>.iTI..e:t)j roll.iil1e~· suprasegmenta.O!!ID'lJetlicla: Ca. un c?(.e .-r:::m6..M r. V.p'~GI~a. P~~~II!tu un donJ..!:.l~[I!cif4 !Ill"... . C".M!lm. ~s·Jrem.'II ...j c6oj~ [i~Q&Mk1l'l de1'121:11 E)efia 'LI!~ jIrl:-~~olf'Wn te en htl .<I!lje: za 00010 por S'U. ..dhl.. :_ .iJ<Ur." de i1Il1.~cll:w. lu:m...iLnte··'· c·L ttJ{m. t:rf.tud.ooo. . Un e tot . jUII:ilI D.!!} llil::>·t1'u·ecl6n. llroro..].P.~l~'ue die eU.m.hlwr-·Wru'Il~ .em~ m~~d:eIJ:li ::.i-o .a.->!im....o par. .~d~r.1B"illlbr1c.ltos O ...odo l ilI'l ..e las..e n~'~el ill"t.it don eoOOrLoar.eJ!n~.stin to. de! 1'J'U11i!t-· no de ~~ii'l.m~:J. ·6di.cahVI) ~4. .p!lICiII.ta :!LRf1.[1p« fun- [p'M mf.l"""~~'~ OOTI}..B'09 ~8 d.A'M AS· 0 bs..B!l ..lel o.Iit1! .o1i(.~D ~umati~~.s CotiJoOc~cla:5 -'Son Ies e.Qr' elfl!u . a ~aJf.11l..u~ i@ .de 1JTIB :tltl.io de 0 011- iil1sf. i!!il vr." ~. ~dlob~e It:&MiJor.i\on y s.'j.<d'.lffi ren~men¢ ..medon ~ h. .B!jtudian' :o. ..iS ~m:iI~ttfli'l di:tig\~ ~iIl c~fcI!liJJ.r.~~ftct>L't1!~~eo-s ilia d. ... 44.. .de .w&!!i!!!Ili1' lLtdiz.i&n tikl(l_h."'"HUI. <ljn. '~a m~ ~JI:.o. ~~ns.·. -u:oo un .L:!gt5fl ~{ijelutdll!:i htl:i... En dad .'F~·i~Iill.~n.3!~ndiJ..}$. "".:).ude.r:uli::C'ion ..I.gnoHpros.EJ u[\kiI.lT. NO' l~.J.('1'os y ~t:iilii. ..2 <or n.i< .J!rBJ SO:[:illJiliz".ii3en I os i:i.ap._ m . U11J. e:~enum. mo: :liRe.• ".• Il!!fl e~ .CCl-:rI1.lj)jO ~1 . Pero al !(':flklrrio d c.re".s OOJD ' ](!I~' estm:lli6 fi!i . la ~J.o es 00: mc. : a Las p~rn6'. 'iiJl "·!i!.n.~L~s.ll dE' eses !:ltJ.o1ad. er de· oomo ·iJ}).""'" 'Ii]"" no $I l. "..~·II.ru'.IIe~ .5.J:ILd(l~am"~ c . Lou.Ie-n~a.•. lOli 'OOqU1e5 1mlf~t.e l1JS ' ~<4j!ll!i .u· semjoI4gicQs.Ie.o chOlme..?~ de..:ral}(.~ at(W?ma. segl.j].usloes de5'2IU~n.LIl"El>... oltrJjGd.~I~<11'tJ.1!lU!TC4} d.S .! 0 '1m' [Uii:'.~j"'Q r~ide _.o a~ hah y. i!l' !2It'I' . .l1Llltc . del... '. .

e :!lOIio 'p1..m I:C!l..\ ":Le~ .p{I'J-moE'll ~tJali'~m:m .. 1£I'D[' <O'~l'a.'l:rm wS ~'" ~ de ~~"ebi~~ul@.i. ~9!5g.C'llhleio:o ~:~ • B Lru ~Ewma& de ~:nl\'~E!5 vat':lan oogUn rS"U ct!D'!.cit}]11aroi.Sta.£h:u lI).Q.ptiejj(3a.Cl~n d. ~mci€llJ:Ll:Ii[nientoi' cmcu ~iil. Q[~ 100 'tm wnw~l1dQl .{Jh..51.·ld .!!..JInift oompnteba qu' "!11!J'lJ <J. Irnter~Pl!i~t)i~ de .mt!:.B. ce.DladamenW I[J~ 2'{)O 8.ones ml~[!as. <i.8Itravi.am. unb\ veiJntenili de' band.sW!JiJ. .II: Sl!!natoo . .efltre SOU Y .i~n.u~ iclli:ad u i~ . 'N[qlJlliJI.' no.(!:~~'¥a&.'t. Be' .jLlik-ll::l.e:recnm e:t1: e~l !i#5]l.bIDen pDfI!' 'Ill M.~i.ret.~fi dud~~~~ d tr8f'ioo de ¢d. !ROm hn1l.. ~ 50 ilieft~l£iS 11 lOOt kDli de.~\!I no ~ifm 'Iw uiilicilii S P$1£!1i de 12: cil..t:' las pYst.j. • _I ~'l:JIll'il --" I. l1uu(r.~1.ut!!l:mo'''iU:B..:p(or- COf1Ir.!rJ .L.L'i< pe~t9IBale.oilieijQT'LfiS .tln~ de trii.we.:am~= s ~ il!'alf-::e1~ "d.!i!:iletm9 d~ 'il'CtID'mUcJ.l.lone ~'nille. !Olii"l oonl:liI' las salli:al SOt fij!1ls oi.e luee: 'r jo" ve:rdet al'litarjUo. esb'lIiCMSciun.el eodigo tal:"fitnp.~.enaleiK en 100 k~l'I <cu~ndo .. don.! LIV.e ~nalb::ac~6n ca'mi~ri1L ~T~ teMdQft'~ a dl)Co . dEl cW{i~~ru'!t&tl:: 'genda!i ti!i:1ru.er~l!. I>U d.~.::R:!i mane- 'Ii.~rei{J ':I ~t1Sm 500' z. so.. .~pr)rrte...<I'.i 'b31.)!>.· (~l)~iiillll' .~'nt.~BDe:s m~d. lQs bf".~O~.ifi. .i'$i.> lido die ~n mQte!ba {ijp.sem~l~" eas: pe:~I..'C5 GOU~ I) 1lI. nal"u:aa~ dej tnLp.f{I. parDC:~ MQ1.i). 230' i.mf!l!fill.!ijlll!t'm!rS rajas dE' ~t{ihibh:i.:.i.la i)has.d! "Ii w ~adQ de.r~mieo.U!i'~ifi~li!n t.gen~!i de tr. en.P'. poo.~ Ii g'LS'l)]'a ..'L d . m:ta Md.ru~ .)! de Ins 1S G.I.s'iebes de' Lrns ~.dM'(~ccilnll" "rJ8" otli nn.50lam 'nte 'tDS.g.o ~ 2~1 .q. ~I~£ de se· fi.H)ic. ~. pf.f.t!-litl!l!le..Z. tMfl'1Jti i:~ de ().t ootILlbiibles. batLdas' . liSUrll [Wh~SI ~ rr-op..it!:re'~onamll5 !IliJloiQruLh::s :l e!l{trt:L'l:1Ij.'!. distlnt<lis. l):iJfl:::~.

pOT . bajo ~tas.. las signns.de 00.dQ ['re-ciF. un !i~stcma sMD(iliQl~~cQ l.'.1!imitir: Inf'01:'Rll::J.tt2:'mi..rClius" .pti. ci:gt'l:-96 l..onM6iW 'ldi"'! mtoID!i\liUi.1i'u'. Nos !J.e.(IoS !IObf. ep~Ji.1.J. :DORiU.n(JIj pm' 'hmd6n Ia .~.!i iru!'~ .!iiI.ufli.eHllble.'!w de . Ii1I1:fJ1 doh!12' f(L~': un s.i)l(:rg~(..en.&-:.G!mplll'ljl1l.t.@c(l (sjgfllitieado ~ y. ~).bietT'i/lU_ l.ju una ve~.:''!iJ'nr~!i. Palrti8.9 ~iQ[~titll}reD llll> fQJi!U3S m~ ti[)iCII..j(J eO!l)(]~(':!i' !l!i!l C9tr.t ~]. 'gJupos) y eri trUUT. dlc 100. mas ~ ctIDiio'l.j.~ll rna~l. elsmen WI:.i'!iXi& .o eti :re"pi' '~tado u .e 1a tidentid<t9! de 'lol:l :li:hdi\ddUGS' to.~an.iIOOS a[Ji"ifltll_o:rial> illI1.~ stab'leu ~ nn ~~EliI!JiJ!iJi dE! :rell~r!o.tL.:~a.tii~u3'eJl al (.tfa:'ii~ de ot .!mll)() (J.ea?re.iiiriiH~reIDtls a describtt b~~m~ I1t1!! ~1~~ c6d:lglllls r.a.! 'W@..:I.as rnl(ld.el! :fL~em.Ca!OJ:l£s i'j.: d-e £or.da y . . en CruE.. las.d ·rj)fecto .5 de un ~Jt:r. P!t'[~.I..oj aclo.ecer ..UJ.. MO'oc.s t. 'liI!na .re SIS-US des B"ts'l:J!!ma.tl!lil:fi d€ Iv: 'veMad6:tJI t.mIDOOI'~re"81 pb. rU. dO:) f.l mod:e~m.w~iC:~J' en las t.!IE! s1J. una l'eaUdlad. oes dp. l~ e:!:Qfid.prupia{1Si::. rei2L" dCli'! es :seth 5~gnH~r}liid!D..(oJOO cl.jio de un s.nti.t'nliiF.er..~@i s.Sv 'lu2IDibili elrp~:~~f..lol}UlarT:!!>."<l.be]' .l:aCl )'~ c~lfil]lci.It!iI.T me. pu.:~d~L £~ nuevo ~i$~. ql!!l' i rl!or.ei 'hoollO' d~ que en 10. Ei1.f~~!nfli~' ad 10(' ~'P 'clalmil!lll~f! mitioa Q.iE!nd· fieos y U!tl detf. EI 5".bJ.11. ele sl~"ti. dcten 0.pon@o qlJE! ~(1 es. C!lbS~I.ut} imu.tli).~.:S.i.)Q. iiIl!tm~olqg:~~ eJ IOlSW. Les 81srom. 'Pol'.u'.<..91.:: iii.d{ljl tle3 reI:' 'sjg-nlUC'. PU'S.Y: €Clnfnnt".adl'LDrollM.1IiS y lr<!S sen:Qi])es s.s. '!Il I"~illA.'.difte.nE!fL entre ~m.d mdml!ll.r.roion.rd.u:t::IIUl".].'U.'1' t~C:.a.' Io t:a~~:.rj'~ -t:'-'1S r~io· oonceb~d :. "if.'0 ~~Dii:.<Ii !J.i2' 'W1:!1.r.tllrUI'" if. b<&cren.U' La a.an rrriUD~Il::u<ci611L.]i>It~~. expet:ir.i~b!oma te-pL re~gIS.a"Pl .!!j§@J'Iifigal]~}~ ~i.tr.jJ.uil1i.~"ta&-t61i\ die.l!oci. efootQ~ t!):dio SQ.ti. :pi:~gt1Jliltj. tr.ma <IIIl11Ji~ mg~ 0 qye .&s q e se p/f!31i~... '0m.'b '..

IA'l U'S il'lIottl' s:G~i!l'.rn ~ir-O '@Hi!li..w.rn~~st.lgtit !Jti:c:o.il~ [f.~tl~[) OO:n ciQn~$ ~ las Q'h~' Jl.1f!riQ.e en !l¢i.iJ! Ia g'Eomi!!t~. d_ac.:6da.as' i. tie-nell un rn.I1.l'tl.PUi!" esC) q.l!!tie-J1~n J. ero.lOr lli1MfliCiQ.: . Sl.: lcieQIMlic{Ia pr. !1:Pj ~ en t'~}r. &. 1'H!IIi!t')ieq s~n fi1llUmti .1.m..n su !liilJ!:Ul'.Q ~lell](!Ja w.m. rr.!: (!uatq_tBi Sea !i1IJ gl'.a ]ntl. ~ ~.I ·"'.ai. .!la:h[jl~j"c6dig~ no i 1J.:(_i'B 'sLin S:01'!:l!e 'ido~ Il Una.g'Os.'il' lllJ tl!l~1. .dJgor.ra. H... I"a .ii!l.Ml$e:nt.'.fi'tlii de ~~..n. Coq ~"b~l!Ij]ci'O:I'1I (poJi~m[a.t f:i~. ek:. grande-s ti.ob~etude COHoC.iomli. .b . los 1e!j~Ue.tbi~lJ1J.M Qos.OOpitlda_ S""bre e. mmi.C' "'.ias :y de IJ:"rury~ rfjgu:r~tw. j.. s signi. {!~'oJ1':enQ< ea & .y .y'(!(ria de ~'tene:Lin.eiGii1tj~."n. :r.dan nlllr.geil){rJliCii~ Jlilrea!3h S<er [f'(~!.'os ~ 'IJBB tW-m!i!1Jo >rI uJ?oIDd6n F.jlJoaf.I. '~Wli:7.' ~11I.. }!' fiPHl.:.qu.l_ ta nOIQl.. 1entlitlfj.w~i!Lf{lj.: . eO.cGrJTlm..lll'lc1011~ (em ot~\ra~ .(N.J:. JJ~ ~ lJ!!JlglLl!:.IJliI'M P..ill5. 'h'i.ll!!! l.lll.'.u~dlos ..: r.D PITIcedim'ient. r'l..oo 1J (.1lre~eflde~l i.tt dii'tl!l.rmra 'Bu.l'!!1il11l.!l)~Ot.:. .s ~deu. If.1!:9mtJ. Um\Ml a J'Ule. '~'a. ~effl t.fu) I!!S lDJllY t:ue~..ngetLoia ~ :po~ 11!L.ts:J'''. t.e :piiJl:~(Ios.. Jos riflo!lJs.t.. ri'Cacio. Y fllndll.rIliJe' ~!l1ifhiJ.b~dll e.g:. c._i.~g. Ia <oo:t~i~i{lr6D .i.!IilW. ~ 'sigruEIICJJdQ1:l :lliP.fL las fr.pl:Eci~~ :to!> COdi®Q:'B ~ti"fjl!. r(l('! '~p. ..-eij]s Y COl'l1J].m~..odoo l!!!'Im .elene:ra..st!3ti.ta.pl'upla 8).d~ r:I. ~i!'I e" sen!lJ.c::f.iI'l Detff.tiilriM ~ totaLm-l2n~ 'l!l"~jtrntia.O!'li rei '~'f!nciat JJilRo~.lJl:nlisII ro.mDa de 'rotmr. dOble ei-r. e:ieniti:Ji'3al. b .OjJ.~·o '\lin OOJDr1i!fi~ Ia OOJ:ll1it!iIii"i.e.'iolll!!! -i.l.p[ijI~lendQt. ]~Ill1~<l.dlll.e balkan e:tqH'£f!6:~. .a ~6thgos son del lJfl{t "Ulrioo"" de.il~£!~ Y ~u .u.dl. arbi~..~e tenUl.i"c!Jlm.o.'it:a o~.1n~m~em:(t.J.. Os e-x.1'I:iii Pa:rte..J.IIUte' 'Qbjetiv.· a tiXla elase Cf.lC!Cb fl. f.!J.lttliika- ~"aY II¥ner.. con. de· l. ..li.12. .)_. l <.fpd i~ ijll!.o de 'tocf.40 rio ill lU OR ri)mfa.

l. IiI ~l'St\{lJIDat1ZQdu~" esE-uthsn rtiJ:i.:eb:ricid~d. pt 'ca!l.@tt..ooA1\li.i]t!S .(im.j~: !D:UI:!le.I~dj~"-DB.o. (I.:ia.. s.OOE5 n ~ifiAr~~.ci· a.r tqdOfi.!llr~ {!.i'l1i>.a ~~I!'I whd .:llao:.~es_ .~.~.0. }' . t1.Lbr. ci&.t.KS"A.H hdredilldm de 1 'j. i<illas.eo!timr. sf mbQlos J!liJ.!'l.j. relac-i{J(1ie5 y~ 4:illc. :ucni.'~ 'notaIdllr!! i. Gt-Hr.. .:.cte~.s.:~ !bar.<Lde.igllitBnte<S _tY:rmij.m~. .sw:.!~ t'lll.ll1a1 mOQP-r"lj lI!8jJ~~~ ta'W~bikn si~' . .o.LltlL.I..for.~.dllmcn'lleIJ _ Los .e~r. 1 ~l'TEIj r:l (!.m· :rl0i.d!2'iiO:I ~ -ileA nta '!l' ~t.oo 285 :!'l!lmbolol1.1.iJ!:iml ~ticJli..e!'JunJoo' 1M r 'fjoi!i~ 'l> 'CitlIlHucas.' • . .t:e'n}as n.! (M..I'J'~:. 1.~!.l\1l :~ka 'Ii 1 ..ies q ue e~'QSan. -'u:aJ. EJ' :i:I:l:d8~I:tdlil)rnteme:i':I to da h" .d.[lJlt~.. 6:.e(X.) ~tl~iI\!OO :3 Sl!! V~ .:!."oKmiE!f:les: 1-1111 ~~JIi r.e:mpo" Mk'.lJl raE! ~.I}tafi ~G\1!. normaIii~ii!id~s .oL:a11i1l:00'Lij i!iJrbjf1. Jongirt1J:d ~ siIlj.ija:i.s. ~u. .o es iJ!tro (fue el IctJ!aoW .a'ticas p ff'f.i~ 1J{l~fl si~h~ril'M .!3hitelii)~ Ui!!' IlInklat1!sH HiSEr:!]:.If:!\ ~as.f!ma 'metrlut'i.S •• M.abl:\l'!"~-~.61il:~ d.!I1i1je·ntl~s "E'XP~lId:. ~uEn ill ._..m~~I'"(II!' ~as :ti!.l" C_'j'J.i~ . . el1.uJ! R. ltL'8~f.tOOS per'.} ~ un ~Ito ru.31' aGed!one'.r-J. 1:'1?~ti -.i-at.pUI!~tJJ~ ~nllcrlmmrn~e (~I'.. .I. Las maiem.e~ dtl: ab'Sltt'.9i.rull. ya S6tL ilIl1Iid..../c'6..ui!1:lt9ja de se'. ~ COilth~tiI€! .I.n.:a .!1i!lls. "E~.. b~Llu .~.lntbil:o :1.5)! o ii.pOi!" t nl!tT1.r li!nJ~emf:l .di.l6 'Qn C3~4ald_eg ~!lQ&}...jrirnQ~ calortca.0..pt. Mwt~fj d~[J1a.!i:o'. 1Q gro.. '..Mnjpel'. mi'ioUiI1Qcido dlIi ~O:B ".i'C. 'l<'D.ie:li'-ir..da a:re. - MmboJoo que:.p. .s t!!6!.:5 ~cto.!I.P-::!I(.j)J :f{5.~JI ~ sa '1f6 un ffil!?!lJo de ~os :1:. que ~fiu-.~ \'!'.pr.Ia!€!s:.r. j~U' o.t.I:OO son cit=m ~J...! l!i)D'Ctone!li Idtstln~ '!1 de IDliillaOO!> CJolresJlo.l1JgB'~ ]iJ!.rn.013. la qu:. Tfrclaa (!. .:ieiliiC.'l'J.8. :b€irt'z" OM(oo..:andiiJ: lEI. I' MP[-es~.w.iC!'Ile.sitaim:.~t!Ii'Q I~!:Cp]is!' co ~"'i[<!!men: ]Xlr lo' i'QI..oo que ade'~ ~mei!len In'l. relativas :.

! f.a y~ . !O'eriftc~d.lii' earb6.elementos ~ (~. 'ii!'!ljjl(m. gl!l.lIIci6u ~C~i!W~~.W!lO.os: SI.:m:JJUS :g·no.~Of..!'f.clii~ .Q'0Si :Ji' e'JjmiflOl1 ~ e~ ~i. aJgeb.irud'W'~t.iUe:{f@T.!"eSEJiL~~mn.J6'mmcQs.~. ~ me:.c.te-!a(!iOn @ 00 n lw s. erudit.j H rna en los des tBf1ljJ. !a. 'cM~~.8 t!i:~r. de' :!.iogii' a.QS ~O~Ell'('li fie' 'a fi$J!cQ I} de Ia qui mr{. ~.~ ~CliFj.iQ5 y ]a is. ~OO-ajC.JA ~!!1'L!l! !l!'OU.fu. .on: la B1IJm.l.vb1.Jci@ Bldl.r:r. pru:a los: Si5:~mm de:r:e-p.ep.iFfe. . oo~. i'i!~ ltiltnr£95 . ~od iU~l'Ie:i~n del saoor 'br. y.e.I:J~ hitQ<tel.!llloJltogjcQ.quiml~.'!.a~ ~log(b1 S'll.l. fWojif.iCilli.q~ y ::.iiiioo . .Q.pt.fu:i tl'flnl!. &~ arfirm~Dtl !Hi VaJIiidaJ ta~tc parrill! los ·c. 'Co.is.. (fe kt!i til. hill aJ.il. nes J'ni.«'.J'Q(k.ra. e~a'bo.5~lJI~trl)de l!!.m~ ..q CiliOO.81. etc.. ~e ~ en ~~·~mBJi. I.Q t~po . ~.[l'stema '!1e.ru. Thdlru. Ca:SO.11~o.0) es S'~ dUerente.c~ qiliOO' .fin n.Wefie.o.8. ~f!a~e. rm.cad !!J•• ~Ci.bhl'. Ia J'O:RlL'l!dia de Ilrm illXP 2if 1..son <irli~Oii :Y !Iffii 'l:..!.3!· (~!'! 1-. lw 4t"{lQ.liifkffinl~ mam~~if!TIe' U:rl.i~ 'fj!l!Iimica: VIi:". oomliJllaOI.lQJ\ni a ..] iIIl.t.1:l ~ hOi!!!.'i: BOn. .n&tjtu~"en por Qtra p.tt ai6~ .i).6. + Cot + &go !j2U~ iligl!lU:r.(i.pera .n(ji~.a·_L n~o4i _..astr-o. ~ .s iio.5:t-!lIiLe.sOJ-lletifl'a a 1!3:e..1dM.. (.togii't .de] atUEm:l a e.:ret.s de :~9~~6:n OOll'il~ .i tr l'l'<m~d!f)8 dE s.3]clo.~t18 .as.iJmffie:mJ~ 'y JO$ lS.jIJ .4:ricQ :se !i'l:tJ. E9cY'>: .!B. 1.!ll(X) OJ '~iml.mp~e~ . Iii!.~~joo Y del .nwl (~b • ll!i!to dE! :calc~Q]I rroill .[gnifirJad.iiOO.F.g1Jj'f.os.a 'i.igrtlii''l'caei6:i'IJ se e.rl.!l@.llin '~e. Iii!.fQllj' es del mlBl1!I.II!)~ .aUuctG'nal.r"q l.!~lltrQ .til los i!!l'&tico.~~ E!] !l~ fDrnil.slm!a Drue.'lil!:te· is·t>e·m~ m:uy oo.tJi!lrotr''O.ilO.r.j.

'I.r.:'~~sstim ~f:I jo<vetl '(!Iciuo.~<.l'1!UL d6BS.e permiW j.~~_ izquie'.Jlt'iJ'. dJ(_lJ:'.:a 1 (re zj.e.\n'jna} ennb:atie-mp'O-. un .feljz 'f nuev'E! de 00·· '. d'!J: I'nt'l.i)~~ fie! (dima o fiOl:<J.s . 'una jOVCilIi-.) .. li@f"".cr!ntfo).. u~ ~ en~'b:u . etc..oflle~ '!It ~Bilb'i!~~.t:rp'f>~1aci{m q\l!. la' $(.I(ma.tl. fu.. d~ un.I. a&' prque es ua "rnarido tf{bi!}.itiOOIl:'"". 'II dum unt..' n.l d~.aj~.til~nlb£-s).)" ele.!l0 de till dereeliooJ) ~~ !PIt d:dr llUl tlrral ..e. lales rom. eon pen:~ de .J1J1:n:!C' jo:r.em..:a '-'til fll:'flr. . P1!!Y ae f!k :~MO~~.. iU'll1~ ~n hOr.iLl..dr~~Wlirlrtro:.!.i1i.l-f.tilifll {nuc:va die pique 1 '0 un .nl~2.cifllii a ll:!..5llCil'i de> !!.: n'I.S mf(jrmEl&~.iD J.14d:m: hl. ~J u la pn)Kf.~E dii:lJDmtes)_ EJ tut _r-Q j_~)1 o (gfl.' (l)e V1qu e) :Jl ~ee ~ i!!l .etQ.\1l!l!1i~ COil '!ooo IBR e~ I(:I[ de que. '~t'Iil~~do "I . In· ~ '{!!iI ibnl'lIDL y d...)S combh1&ciones p'~eser'l'l.!I. U'9i§ mujer :r Win hOEti" .[ tJ.. 'E! s .!i:a.r(l..oo _:nil l:UfJ. k.'bre .E J rey.))~ 1]. (:!'.il 'ia rl: M-dad 0CU'li uns d~tl~:\D'no'dna hL~6ctl'W tdarn~ de diiJ. de .r<f:offiintk~. I'lrn '~':Jjc de des p€::r50nus :j_1l:li'Ii .. o. d~ de ..'l0lil'BS • gI'<i.!.CidD.)s:l'itoolt)S (l1lIUJIIl.l~ IDIil}' ' un "'amigo.?'onss "" iE:. UI"L vi.e::.lJr..!e' [pi!)(.e:fimrLl'i"'(71. "'!!L'UII .I.j'r1i:.-i!or " • . et¢~. eli '00 ~~d.rd~) ~bLdo . 1:n jJ!'-:L..e.lI~~.\ &!!T 'IJIJ!lliI.~D. j. EJ roy qumdo"'" d'e e:oI'Lt.futuro iB~i'-di3t[l! hifllJli~ .ewcooodd.aduj:a.· -pt1'.~'!!:\1i ~ '~i.!i~ etc. el rB)' dH\ i!i't~tes una tamei:l b ItLter..e .'q (dk1.. El. iriilt. ]Pl!.esoO!J1.:.i.y E1 ~.. 1!fln~ JU'!f'iC'rJ: d.!:tl(vii~Q..j. 1:1' "iie'~ Ide CJ!iam~:f\g:$ 'uep~nro .p.o.IUu. ser un Blat..~ Berra dk a(tI!mat.te' designs..cfillte run hom'bi:(i. d:isel.vvEl~mn de. p:i.'E!l1rioil7i.. Il~ ~~ente" rc:.·en ~8"!'upodt!-l ..dili l. r eprt&eT:1l tan J:' ~~ pee~iam.ido.PlJ(m'0(da w. pf!q!il:.:]:" l11iOm nD d.] c6muJliIlIt).f.U:!?nlfl ct:iEillip.o m::u~u &..

u 'pl'!!'. modo ~. j:t'1I !\:I_tanto c ~tl.!j:~.mao [p'ttr 10 ~"!.rM Gofi!it. . (4ij!!i ill"!) . lu lit~Lon' al &eXC!<.~ y cuds L'lna rl... fi!' t: l!'n.jnQcido.1Jeze.tiQ.de a !(!J D'{1.scl2J aol'ij"l:1 ln ' ~aimd1!ld. talV" :ta. sitllf! ci. ejemp~o.l': iEJ.ia. Ell coirlUg.iji~~-nk".II! ag.UJ'l." Y ~Il:dp]' caI11ervi1e.98cca.. :t'~3.EsCi5 s'~~ml!l. \P.~6r. guerm..~e_ Jif.I.~i'as: &Ii! 00~ 'IDmb~ . Las: fi. .lS YO.ouO$ ~p]j~1im' . SUti!'.l1'e:cl(1. hi.J.e n e'lS.ifto~ etfJ.os: ~~1i'O$). e .l2!R eslt!! Sf} . iilsfi!xJ. m7Jfra )' em funcl0ilWt8:Jl: !). ®l!I! .i oo:r aplkada . a1 'V:lellft>.t!T i!n h~'t.tc •• 40. U ollirica.t. :~oseE1'n a S'J3Wm.'.:teSOO!l}iO.I.0' l{l. cion.)~ ~ fdilTt<OO e~ cue: .!!~:.jol'.In. ~it q:uc en (::1. a la. \!I!p.i..1 . liD~om:La e3~tltUll"a.~i". !:p!l6 'JjO.er. pur.'lII.e!!.tier~ 1!I1Jil1 cjert~ sefitido.desoo-nocioo Ja ~'t'1.Er1l!ida al -yn~ situa60 est'S easo J~ :.Ij una ..2 SOil lllluy OOfttrl.1.· .~ilJ.!!in .!: . eqLl!jV'<tilef.en.':mi1!{).tlS de UI1iI OO~~t1: aRoNl08.Ii: IGGtU.e$rui~ i[iI'afa Qo que !i·irir~o ~i} eL .l'l/~t~rn am !!(J f<t:)5.~n'an ii!1it'tlltl· lias -.en l~.!3i re::j&llil ll. Ia liNlJ. g i!iI e ~~i~tru.ur.:rruJa que Iss !N!'JmOJiif!1' hum:ai11aa: hZYm6~~~ a JHf..!~ OStrllCUi1~! 00Jt'~.ef\ tlJiJ..e.p_ 1'0'1'). ~se I'::!li eti C:f. . :pgQe...re.e linE! medjon !!!'Iil ~Qe m tr.(IJ [a po.!i~ !J!! Rjllin~ . .MOO1ib en ·~.1:hna '(ln~lS. y como W!:. 8g~.Il de ]li'S cM~g{!iS [l~lt"l.ra.::t~. Ia .eSlmr.iit'>DIL'lNlspoo. 'i.. es~!llJi1}t1iJ~\.!ao (OO1l.el..mp.lo .I?ld'l}n~ llIoaJOl'l. Ios rm~gQc1u:.ib~'Q.. QI':! 'IXn miSIiDQ' en !.to. Pel'u p4a~ 'blinib:i~F.oo.fi'l. . .ioge-nuiJI.5C. til11!.i iIrf. . es una aSlnacillid6ll de ..1:1s~tido d@· 10 c(JID)ei:do •.fi.. .t..Il'IQ de ].o.li1e>S ·Em ~ . S'@ hate.aJes 'tm.te-S aotlltI: los !lipifioontli!~ que dmpo'J!l.ad y eJ :In$.asip~ :U! [o .relacl&!l_ (d.C'f.IA 8fcl~v~dad I1iI c~:riL'216'I.i! illi.ilifhle) 'Jl !31 .1rtt'·oMI£iD.:. qutl!' .temiDl las.I'bte una milil11lil tea- I]did ~.~.ii.4]oga .. mt£l~igeii1ic:.U:il y~ pur' ]'0 Udij.ue el iI1Il!iama meosiljti!l pNs.liuea.. Ufi:i! . 'ielDfFO (movlIiJ:l:iEniI'iC de ~.pI.Ifoe1!IAer I~o .o..Dledl&. SOl:iI blQ"ttL6~Qgdi!i Ide Nla. el pb~·tttLladio ~. .{!: P-%1S. f~h!tcio.lit.: que 813: IDbs. 1((1 t.yE1j).

~{J.: {ji iltlp.W. . bre-.Jm da~ ~lE.1 "I i11J::itrne~llimell'fle G'Stt.J.1lI su.f.l'tIiE'tl~. g.r'~Ii.s 11J~b.I.!iQ.lqlt\ e etc.. (rCl ese cas!).r~ .jeoQ entr'E 'Rill.o" Ia i. 8ft.1"!Hl. oIl"e~i2:d.!!.R.. uOd4fo del que If!IXjs'lAtn.!"' ~ ru~ ¢.PifOJ'e<::-t.rui RHUiI.)tIJ..f<t:e:s\i' pro~p~J\I'{!km... ls!'l.g die J'oo ~..0' . CQ.[ (~.~ru~'tu:q. '!.!. 00 filii aJd.(1iOf'J fii.fi5ti'I.l'! F}:.df!r . La o:::iet)cis eSbI!b.<ie!)t. ["(J:i vru:iUiI ::.:dt.:grilbilii. M~vina.!li~i!os Wfti <i':xt:ra{dl:J~ al a2~ dililluo . .Q!..l3..& e~!li.po.. ~'.r[~ .'fO .lot. de Stl . fllmtCia.c!l ::r 81 r. ~i@D!ificwto 'e.' '1i1~l rajEl'ihO de JB . E1 art~!.Il12'hi'l'iJ.!l.oX!gjrl tlLQ en f£J tllSl. l~ fi~'n6~1TIeJ]f)$Y B Ios jl1i1~'L' i.f.be.'k" 'B5.SoH~n~' eSpt. .[ con mllk~ de Jhs l'ElIi-_Pl:!:!l)S..~!I" <E!.i i1I(i' ]f.2!tii dHl.st~ refe ki:ol'l IillI1l . :salud.R if" t6g111J'.! 'n 'int [.rvei1liir '~lJ' (mJ(~i6:rI' d("! i::.:j~U:T:L. '.1. .!. s i e.€U 'u.ti e.pre r 1)e rode s E'. jJlJa ~~ltll~Nl~rl§~ otros lSll)l:lJ t~b'I'a~de.r:.i).J.g 0. mln y e] .alrt.ta.1t'iiI'11UIi EJ...<: qlNe et l"ID"l. gv: m.RJ:. ~ I 1:1. 'Cilda o!. V(i[t~!'I V'l!rc!'li~~. t.l.rL{I UQ8 filii!!! i"1~O~es~ lq Cl.too ~~I:5In t.U'1tJCtJIior. :tiende b.t()E'i.I~ E!] Del'lMtH] es "'~(i~'n.ee I1fi1 lie tltidv b'iJei71definldb.1lisJ <lJi'9.~ I!rJ~E: S:HTlpl€!:> OQt1li~!. 'iarj]}tJ..c.r m:l]')I!i!i!SOO ~'.1}... 'ii:ctBl ~I~O (i he iI.!la de" BOli.e.i!"i!etE'~ ss jil'lS~!l'ip:ta ~U.:.:ido iii._V'1i eJ: oE:JjetOO rorlo OOfl:o(:j.'II''i. f~'pi..i: '1I. el sn'i'lDaI 'q.ego b~W que 11ii~rpfi"tat" I5j I1Ufi:rJP.~Ii)."'lemo!!ll'o c(llr... (.!I!l'ii. F .l: pdr mediuo de . eqt~iV.8 roll)l~ . "!"..re 1.' .l!~¥ OORE!ifjlYLY crL(l!.: ~ ..J..!.a:1.{'~lil :1tlS!l Pltb.g.irtJJbol~miQ' t."»bj8~i\'<Is Y qUE' rll)aJ: '!. .o.. .\bll}ci&' de tN. i>. J6·H~+5+18.!Q~lillJ!!an! BI'l n1. C~d.i':k!< iC'. df"j~. un .IP.i stcTtnM. 'I!'. A. ..l:na.rIXD4::uroH!lOli es e.d~ m~ rilmQ y ~w . fOor :10 U~t1tif. 5 = 'n =-.he.I la fi !'J.i(IiiIO:J'lftafiljAoo.co lfiumlee:r.i)lerr.:6JiJl:C' al!. uno de>los m8s '(!Qm~ ~el>o. ~'ILJ8iins n e~ $il. .re (f.:Jnfi!}' ~~ rC'O't-diJ! uno I!J!D~ pO.j. A Igl1~os £o.."lin1.u is. ot"de.cia P--y~1!. [.th..01Ir~a. inc iltJit ~1!.xagrnmas en e.8M 'CClf"iIJ)UIF'r.l ~6.!iJl[~lIItn:. .5 ~. f(l 1l1illlo.sa Uni.[.v·n ."c:ir d~ B~t'llbl\l1I[)e:r ell' .J.hi.:fll:~ e~lIdn'l'l£l.. ..l!tlh~:.sc Ihi ~O:1-= \LI!" R .tI1!!: !.I\ jleiO:G~os:. ~ arte <ltFlvin:nrtoi!'j~ <:'5 s eJemE!1~bJE.1 I (Jh.

de douQ.~11s!' ·£~lI[d.ondel'leW. ~ .:ili~' C"l21lIf..re... in iIZiI f.:~!.~~ ciu.a AIDdij'~ AI.!H 'l1li1 melaQU' Ide dllilIgT.-Qf. Cki111l1! (1]1111:'1 Ar. : .:J. mooe.'Ih"eja.otl .:.Ill!.it.(_1t~r CwIl\1.1JL'15 1 1. rI 01. oil 10..!O!.b£ga.~res lI:nl: Otroll!!l OOT.I. teirf.Ir.llon'lie bill 11[8)1~(!.d. me~~ tJe' .et~tfe'l1m~dOOles :ta hidr... CoreJU'l1C~il!l Trh1hill J.peBJ.. ~.Q. etc. .r~ 11! Dl'Jbl.j.L 1& I.o ~~. 0.ZW a kt'S nWn to'!.~~..d~s.9.{}"'! iI1:-enLa f.D: "_£tE'~JDP(l.wmlBm xh~e "oj d)(t~ ~ Jti.:IQ I. iRteS'I:::iIiiQS :. 1.oo de Vtrg..a m.(li:<~·l El'C. ~liJ dspe. J.\(:!.edaOO.!ibm de 1:[J'1r.:.a ·. a.l{j'· de ~~ . ~'Ju.I&"d~~m !Hiig:!.. D.1ill1r~ J31. que eI i5ign~ Ide V:lJrgo ~I:ra!l[.q.o.nisl'lrufj.lijlit! :Ht..5riQ I.I- E'~11iI!1i1l~!.I.illlilfit.lil~.. l l. 'G!U:i:de till .fL'M CJi~. OJIl'!lfliJS ~x\Jlllcl oro Ali.U. FillS letras.i!iCo.\lI:iU ' 1{f:. A:sf es oo:mo J()~ro d ® !.ilgfas.d.l1 a )o. • . aa ISA..l'[q'et:Oii~ IrorwcQpos ~I:J.l ]Jr .~~@" qlllii!o '1i1JI&r_stri.~n!il'Jatllj .t!~j~l~ C.tt'B~. z.a:imorml~ A)zWlri.*l"/:le ~llIS OlafiBs.. E'.:t~ On~ Z::..obj~w.. r::rn~rzdm' lim'$ ~ Ac-quLIi'!i!) 't.ii1 M~ilC~LiI~ - 1 j!.I.os:ia... ~h(l ii'll'if }\r. l.I'e4~ tI~ P.xtnw ..i:! ell. ~[IiFl1:J Viunnrili j!mllIlJ.i.ll\i~ Jia!i~ "!l. !reipecttl~.D Libr ~. D.A~.mL.i. i'isl!is.!.dlf1:.ElI.l"JP..! su 8. Rew r.. a .5 .-(. Be lIDIIa ~ mel'! bBijo. :tliltJ1v.'"l'elttel!. A lOif :n:dtvoo de StIgitafi~.i: .1. t1i].emC!~1I! .UIJ. ate. ... GB ~ .axllte"Ca It·iesGa~t.r."\I~I}I"I5I!JL lI.de . ~liIo1I !'\itr~ .ti:'ell a 'loJ.ur Stl!!l oonjull-' fJlLI!ede1iJJ .i fil!i'm.a!'.& 1B'i::ilitt.DlJ:i'lir"o. h".$ h1tCl"'11l reitllen. ~!lgn([l @!e ilJll. Lu que !lJC"U· b"Q~C.rJiu~a fu m'.li"L r'' · T:!l1anl) I1'lPiMi Co~"Ilt \ ~~~'~ _ 1 M~diQ ~ }\1~w'l Nfq'JIII f:illl: 1'ilit:4rill! :3 .i.e.l.Jl 'ft!I1lJ.. l'uEiI R"lIJb~lt.. . ! .:iI'itlftig~l~.osticiQ y 1l!IlF. . Toda ta.estii bu:sad~ lP-!il i1}ste Is-.ii/U C~rr0 ''iiI."'(i!.' tum .!'lI'E1" st.Jle:r su Dltgil.) aoox~liBj. coo le.1.DQ m". S\!I ..'l t.{l b LUEllI'lI ~ t.(j:U~miw.tlklOS" .a~.mL' !["y.. iU vef'iJUJ:B£ 'froliC!L'l..ra.lat::l ~ 'f0. end's ntJo Ide 100 .[IDm~iruio @:ndmtmM. S.iiJlIiI.!'1~ci::a dEo l.i!U! .lD:\.ma :[NScf.La J\astici.D.12'1liIfu~to.fiesp.~~IiI)i}~.s '~~m.!W=V) (:rui'lfl~1! ~ I ~Wn. fBtigadGl ~ eQJ!lffiiM~. 00 l'Ja· I ! ....ilo . ro ~tr<l ~r@lU~. . 1'..

1t! m. film dij'lt ielTi..21:ffli co" .'!lilt . :pm la '1i:!ii7:cUnen un.a'bRi!:carjo5.IDi.iI.o en qnc ma U~RU. '11-1SI' ro ~.$1]1 s:iID:Ii!. en .': caao.l'ldr inlf"Qu .ilJo tivnes.i pciun fll!l:nthl. emos ~f'~:ti@ a la dls.ll:e> eJTntt el L!Jhn'81 h'p.. expE!I!.pTeSlQ:I\ e1iit'€tft.ft:a.jl !!m:lelflto fuHmo y. de b ex:pemT1. odo (lie iii .'[Ul~te. es €'l de 111:8 artss Lv de '~s ]j. !~ l·el..1. 'la..g''11ifwl. ~G W:.tigo~ 5ernlo. la r.f:.I tiJelli empll!i! es . poel'C -lpeioill 1))M~- Y:a.bgiQn t)lJ.ciia 'J. 87 rar ]. en.e. . :pal'i.e~ lid.':i 16gie:u '!I b.b:rn.ca.a Bcguttda o()n:t:!i<pmldea~ S{:.OS)_ 'Flew el~ un :lIGntido Jjl$ mrnpUo t'ilI.. que ~.I 'I.. j'IJ. :lIi:!o'tem:(l.i1! \ <Jlie~r reeuuera OO{l."J.noTfiOni101'O reo EiE~.. [:1 termillo E:!. t·~! Iii!! ooc. p1l.filflw:n~.. En :Sl<[ 1:O'E:m~. ""r...U 110 se .stgna h~ ~'f~ .~lfi!!arlo. e'tLmo:1og.. L"li·'O."'imJfltll' 'i:'lolil..nna 'jf no !Z! tnf. ~a fo.0 hall te..6go iIl'S ar~..meJ.iVll deJ m:l.!l:ie'l'1Tl [J.(.]lW .fitm... ·'e.• '~k.':!lUiHl(':~e P!!:11 .Il ~o 1iii:I<w~~bl4!'..llil (Ie k p:lla'ltllia que ~ rt g!'l8gQ clE. peircept~b]e ".~'aJ{}r elI~~'J~lj)il. en que ese .i'r' III is: til 6' ~OSi.R ~O «tn~ llo" stno 'l'Oi!J!iJhti~u II 10 i!!O:T1. Qiu npone. ~bic!Q t'.lll.f iilo.Q "''llbje~vO q.or .n tl'!(!lf~m 1.Wr:minos.[IJie"CtwQ 0 E'Steti. t.lj.!::l'd rl€!~['i:ti:l? • derivtlrdili (lL 'adj ~t.{ d. lii)~setlHd~". Lrt'!'!.. ! !lE!'1lt" .e'nre$~ Mil (!(!'(p'9rl~nc]. .~.:u:yos elementos son . f.::ul. d~H HIOd S antire'tko~.a .. f!{!6 IDe:rH~§ t.l!!did:.J)tmD. iJ\!. aplica .i.:. es I.6~icos ~1)l[!lj!'5.:!)1.1ndCi exk:riQj'.ensih.ee ]:.e.~i:atulr.

.q~f!' 00 tJo.grtlOS p!jet.lj.. {:{Jo]fIlO U9C'~.. 'En 'C:~AAOO !.en.s eo'L dB neoaslda. .e Sr. ms .msn. mW5:wj ~ f!Sot<SU ·Os.e:m~~p.1'i'e.idad ~[~aQ P'Q~' wU:it.cill d 'ei.conscieFLbe tap.en di~ :S!!l~JiYllj{!.'1\':a.nci:!l imp[.pOd d "ig!l.trleeI611l Iltu'rel!l 11 al.ire t!.Ii'i.l)~h!'S~ pen). 'rf:!.~iUisJ.o~ cQJJlvaticiOlilal p.a[eD:a!fiAlj.po![' medll. P~r!I.'1 ji'Ciii0500.d.A._ ptlttoo de . de-'be- ~a lllot'!lI.crcador.IIique' '1:00 .!ttT-..a.~al1:tcr :FOOra. '1".1i[J.t:!nl<efi. pOoe~. 'SS}: .rm~d~.n d ~..qi. . ru.e'V.. 'en 'Q'Uie!ie' gelil€!r.'-" dijimoF.t'lLS renrJricil6Il:ic.jo:g d· .0lJ. artes rj'1.Q!.:tfi a!lm~'J&.du·'·d. ~..el1..fo.[]''r.fil ~ci6.~ dual C(:ril"l1!D oo1ac~i'i!C!" ~L1\!'6 l_lJl~.ta de..::l d!i.re1.m05 I2n I:IJl:w Gl'at~~fte .l.a1!l de naeer "f qUI!.ffi rupB. '~J ill.:.'O en III :rrnct1i.brr 1ii~~lil1:i~ant..sj~{) relil. i.n. '!El~ poi4jte.W'ii1:Cio.:ItiiSt.diil~.e.ei . e.ali Elro~ CEIfaC~~ '00 S(ID.. EI1I.'t'a!:j. '~.d'og.e~ adv-envmier. . fP'oot1ldllrios y il1!l.i.2' re:."0!1 q!lle 1!I~!ab. tcill"r do.e~6nliL'"O. La IJQ~ia "e!t.s. l'ek'ir'lf~ y . iM1i: ~orrr sis~llJn rIll!! oom'l::lfto_LO:n.!: <5otQ aCG OM!! 3L \~dc:fO sta.lk~~B!i" itnaE mes ~E!I3:r . fer.hlQ. ...')8mJt1.di~~t.q.ffl:~1:1 :S0~Li2:. Ml.IDstU. :rescatadQ!'l l3ij 1411. d~l que ~x:iir~en 8U!I !. a~ iltrl}· ~:B Sligl:l0!l l~kO$.i:lre(!:e[ta !!1l~' esos !lisr)llellfll'l~ ~s-rejt.Cfji~ol> y: '~iWilt$.(! de. sjgn.~~ti:.. e~lo.M'i~ V fa rel::iJr::i. y al sen1.PI~-'jones de :Jr('l~a· elan .j)ctuid~mtd.~t@'I1'I.illJnosqu' no $C-~n.~6n dQ im.. I lijUfI!l que .mol:j.!-!l1.. es un «:itnll!3m~m}' d~ si~. ~~.!!1. W[i !l .sUtliRUIr .er-.'O ~E!JI p. ' ootli'leJ!l'l!'~r). {l.1'o~.os.1!irr :[I. de!Kie e!>€!' purntO "'l~tI!I.t.:. f.ic~~'.urlirSi' Doi'!J. .r) me.l'to..(Iis. aigY~CiS.. tin ~jhtfjee-l't. adhierop.lIt!11}.. 'I!lgta" pi:o~d Ie eon (teft: 5011 puder .'.oo 'YO de.. "'·prol~u'i.I1encla..l:1"i:sIS" AI ~pe(!OOl.Y a.@.il'~ m.meN'C~~ '1'. p~~r::iolW~ c '!I sQ"':lillizad{Jo:::~ l~o" ooma .ISe. ~l!i IiItrf. 11..to iodi. .pfi!!Hi~.OU"eCtlir1t1 E!~c:ll.sl ~1!...m:p.g~.ru . & la n .v i. ~ rZreJr tu'.'ij 'i!1odai (!QI1i. VilIJ~~·. II"IgTJ'lio3 li!sponfit~ m.di2JiMM . Es. IlIstfUd.i. dlo[Jrinio ~ Ia ~miohJgia alii 1a m 'di~ 1rI!t'i ij'JAie 1iLO' h~~ !j..':ilgD Iril OOjlkti~o !S@' nhe.A. ~n :vf!lS de: hrru.i- . 0.

oo.3J1:f.t:o ~Iar. ~la L~t..Y~"[as ¢Limli. !l..-n se.f~Q.' r .a.rW~J.tC· tr.e los te'fi'l11ll:i Iimr.~r.c.~ cl~!''los cono(!~do 1w:1. (~~tl'Ui.tim TU(!o ~p. ~ desarr·uINa. OO. .I!iihl':l rue ~E! P1 :pOF Ios ! i!'JgQi!itil' ]'i..l:~se.izI.! lli li~giHslka. e de las e'i.d@ i. "~w. N.a·rrQ~ y (3e su e:i~. l~m'rlli p.emPG' ~J (<al"at.r .O de!Ld£ M.4!.:~~.trabnJoS . do!'J® [ii'dl[ fl:l!{.u y 8.jO ~o.jhtidli1d en. tnlC' urr.[ifl li." de 'llitilli~.!>..!..ido~ MlliLG ~~ste:m..t'L1rath}!~.(u"que(.~ t..-liIfttaniclllJ.jJ."l~IjI1t!!jltll .sl::ipfulas ~)AlQpi:~LIfilos ~lli..ft. ti:(fii.:'t ~thrmli.ededoi: de 1'9:'. (~~.I.m iitLgJOi'la~6n. 1. (.l." I>l..rimiHv{iS tLO~ ban dem!l.ct. Los oo'lli. oCO'liA:eJilidoo "en :reta. f • . J. s~ :gI.{} I.:u~bad.DtogJ.:. E es ~!!IdiQ de las ~ ~giof.rr.~eC~'t!qtt(! frtLf'liCL~' ~ i. formn <0 nru~fhLogi~ .~[lddaIDeTI'l1e.' Ius . oomf:fIl ~p- (::1 de "p'r.rcid<J.todl}9 )' I:!"l~Migo epllr~ U'Lo50gie-...~IlliWS..rk:.tvi!l qu~lfL. CO!'!JClbe~l c'~:r.1 ooft~b. - II1ftIUlaStales como IIIi an. de] 1H11t5~ro.~dJlD 1<1..caon con 'Ins ~i. dt: M..~ ..S ql'l'. . d~ la hi.~i ~li1lt:. .~~i.1.a SE.ijO ¢D\lIIitenitLOG. 51j[( ~~ c.!.. y eobe::rell\ t'!R.. l~ ~. ne i'JruI.' 1~ -seein- crr.:tJ. la i::dt'Lc::t.. HI~Cfl.jjJ!e1a:men. . hln E!s~nd. dus @!WL'Ji] LI'j>~: los ~Iit:r~ idlD'5 <II !:it. [oEl 'i.Brat L~ru. enf~JqLLe ~emjoi6g10(!i Uwe cl1ImtlDQ •.r lEI e:sm.. C!V~lH1~<\I. ~ ~QS..rilL ii'D'l:l .i.'h"9 torm~itUfjs Mt. (til..1:0.~rtU:l:i II:!'Sltruc. ~ctllj!.t.1!!:hmi!i.! se . 5tructu go:.i.Ll'iIl deL eijj~.titIJ ~ll!tI!!'i.::leTIl'i.! haUll en 111.6 rlE~no eo~ ~ Nt!'w CrWt:f. ~mb61i{'~ cii£i too p1W:5. has.t1E!!IlI.)3.6n sim 'b61icf. gj.~pa1l- :.9111 eI '!::~emplo . ~a l:iteri'ltut.ludi9 &e ~@.!ias h'1ll:10 1~_ ~ .)rID.r:::..smo & .de 1:<11 !iJo\!elj)j pOlidB!. ~ttiI~3io de 'E'::.t'l"cpol{J~i'-3.i. ESl. "U~. OC~~Ollll).Ji.(1.u..im~blJt:W.ihl. &!i! a~L)!:l'OO .f'!1ref1 teli g.l"Ih~n -J}.'l.ediC'<!do II.C([' 111111'1 -ntierGSiiW0!i 1a e&" Las dm di.

Ofi tlf.Bt'ellte. 81 lQI'~ ~-:U1erdlll. y 1m !lI'i. ta .d. ![.baJ~iJjj~ en Po! qu. habitat. . 1.ifm e! ·cam'plll cuJlnifjJ.acU{·".! opues't1fl5 ~lvo~.P.. Cielo eon ~~ d.. d! iSltloi.' ~f~:mp19.11d3. Cj.P.2lOn de ICii ~rand.it: ~f..'u-e~. un d~ !p<J~110 pOl" rie~a del ~.ad1J aU" en nliJi!~ mlLas· loll.tittl aIm. rsV p:1:il\i:!jp!l!l. P"ST.. .bii::~ loJ ~]f'ld($ 'IIr: Ia twm l' su tD't-nCl.o.- W ()lh'icr !lJm~.1¥:'il '8Jffi!lrul:S (!~~1~ . ~t. bi a~[tciim df.'bcde. . pclat. G. ~ 'lIIcivmZi8tLron n1a-yil<..1i1J. 'P!Il~ p. eol ~Qfltu. derinj(!!o. too'i)!!. I T.es J.e u:Jt-!m~ ~OOll2..! CUllliJ!i.~ ttftt'lW}'ih).ful ~"or de" ~I.l"IIUilT!lQ.. ~. rI:l:e~hte-s 4e !ita.. nes !lIt.ll~ 'fpl)(!ulen ]iW 'il'it!.ita.e:mte bir. lIB' «cillO {sl.. del garm.un!!!.49 rn~(o~!vrfO$"~ dei ~[m<Q . i()1JffiQ fiBi' w.6dilD pa!l'ti u· laI'fD. ~D.~ ~~~IJlf!rJita.l~{Jo .'W'~n en e! incoil1. y co~l.fitJffiurad!).U-1. '~DlibIJe demlill'lflRr qu.ag'1lI!:.ilKf!. et..r~. ~i:azr. momli!ntd !i(fb~ el wRlQ es .1c p:hNfu a 'mOd~" de e~em.1o:ipteColoiHbi. De eMe IIU..e.![IIio tam~01'! ~ plllCLlC1i SDbr. of! ef ·sol.dod~ SP:~1'l illr g t@'r!]z.~ mqCilM $! J~ cullu7~"" La. C"'If~a. el pskQhiitMizi'lo modf'.r sn.c un 'lNreno prlJf~fldlji 6BDfl1ifu '~OJ6r!flOp etrO!. ~TrIllJi.'l mUnQ'o"tq. U ii'!!'fiml:..e .Q de'l'riOfl.lI<~1i un li~rou ml~y r:1iY.. C:!lCfi.Il&'" de ~Cl' • Q tl'mli1i)J'i{rI~~. Ai'lom ·bien>.w.q.. 1)0. tfienJ)Btar U~jl!o ~ la llec~rdad n1 l.e ·i3ti'Ed. de la qu.a~a-s.trb Q1!IIe eses OOdigo:s .i(lldO en do:s E!J. moo 'm~ p. ~EI 1r I I I part( ~..ti" nil! i!li..D [!liU".ooiu • 1~[. pJ'i' mf4~" p:1!f..!l.iJe C.Wlente. ~Ire.lI:to ~ne'ID(HI UTl r:. '"tin pntfiJ1<IJico..r. "'ef ~) por ~Jl '.rt'i.tMn en JM el~11.tm fI!oJJ Mi!<i(JPO~~R y en ~i. su rDsk"Trul h~ Ld~ ~n(r.[:_eli9:ssi~bi!l~. o tn<mbl'ifl ~~ .8!1!..lm &9i1il. ~ jj.l.IN un:a 'bl. . '~ijJl:: .Y' [fJU$ simbolo. 1M.l~na !n~tll~u:ia. O~ simibOlrilZ!B&. jl. b :r:orinltweLl!.s. !In-(li&& Fe\'( de (a ll.i1lWtr.tm~ .emj:!ff! OO~51 Rrli!G.alI !iie iJ1l\Ut.do de·t~ 10 .p:lo.1l!ill~fg.ii.j"[l.l1lr~ demo 'baJO fotIDSS l:ilLtli!ntr:s" IA (IDra \1.oerilll!l ~.m.OJ»ll1> NIL «'O-1J. m:lltel'lJa.pes :arcnj.D~ _ Aslmisffl.w. h!.0. '1:1:1 Sm-. i(fos.

!l las cul turn.o·.m.ro m. ~~i}fIfl ed oou~tii:lD de' !ru: r._'-!3.:ran I.i'1£dad ~. 'es:~iermc.:rii"t.ed3t!.tl'iOt.:ill1ncirrl irmm~!lC"E!.Q.. S.nb'._._!..l'"CSo ei~el (lsctud.tido m<l}IJli:.s~ in'(..!1W e plIQrl.lrbUC:8 . [o!ay igtLlll~Il\1lCThi-Q m'OO s:nm • .e.!J:.I.1l hin-iendtr dr.:lsfif:!'JI c[i1I de ~i1'lemm:: (3C O_PO!i i~.ree. i!1lI U bU(!i1lg.Utes.gi~ dIll ailool'l!l)1 '1 de< M 'bebLIn ~pfe.iJ.4.~.r.. .t. ad.llI l:H.'I. ~ alltJit 8..da. B!.d&mClt100 llll.e 8S!JIS s.).jo ]as .I·~f'.!Iles.cl"-!J de tli1l1 ~gifiS. pu-etica J m:anejr) d.iUlillllll$l. i.rle r:nat1".mnr. C1{tr.1 l'i1.aCj_o-· l11e!:l. a.. au .tta ahora il!$01> .lil1 d .la.e~ 1-\l.e qUE Pi"&'l"d:U.:'' ' li:!i a.!elrelr1.llH ~s. bJi)'Jf1'bJrej.!iO!". ct..k. i!i~mas los. A.ind& 1.U!I tffID'aS profl.del A. del <ClJJe.rml an 1il1li!!:!'S ~i.af.rt~rmas 'mas til vel'SIiI.~tira.a.cc.a ~d.OOl:ia Gl.!1.io de 1.jcJJ ~.~e· elilr::1lI.II! .fj[)Q' bu:mil!l'l9.u de lft'qUe. jfIQt' eJ~t!l!plo..d".ora 00 tHI.mQ.I4).-. Jij'lJ.e'~ {Ida 6.eil:r~t-.j 03' Z6si.1J:l~8!r ~ m.. {I.nd.e ·~..Ci6n !. i3ntfJ~rmi1 ~'iil ~Bi ~1)iI1O"m.3Q]m (y. & ViJlri. 1111 WlB!agia mibJ.Jlla. L:.)IDQ sjtP'los ui!3jadv~ TeIJ0I1{10@D1m 1".1.L'eC(ln~~"1Uir..ll.li:Jm· "i las (~']jjli()'t.iL:<'1 ·ii!~[..i: !:i _ elllcu.l. de ~a da eiRublecic-niia oi .I~f1ida. 'IO'isioJiI ~1!!J.::bIlLt-R in ctivldu..!'lie'l'1II:p:re.ll> 'Yti!'s. ~i.~eza.QbtEiIiTf.I). se EflCI/iilfMi:1M~n_ L. de 'hu hu ~"n~ d..-ctllu.I aD .iiigitne!l "l me¢~foTas& Ios grim des ~liro:rE!8: I'!£IOO deitrali dll!' ~il} que h'li_s~ ah(. d~ dOh. ~COfJ fre- iru::fllhJe- lie ~(I.j..e.!'lli!lIl m"~!• kri9 !ll~mIin0~ CUrTi] - i(!J ~I.1) (lrobJj~l:o:rZl l!'fibJIlIlB(!< {I:t! "'~1.n el dE! !~~ :in"'.dilgos rilJ..lt(}fisG: • .. .el!l~.n~.iinli:1 3l~iih'lGo i'!l 10. \'" i!!1i e'rldfll1t.CiIli.~hll?ioor" (~JdilljJl df! [)~. d~ li'ut. ej l. e ".= e1/.Ia MUf!'.e~:.:i. <G.V'-!.0:.d.u-e I..[l.ti!l':!.liit08 .s '}{ cuyos !'t\odle.blhl.ptiil'rr.0.:i ["rns e'l nut·or ~ ~e.J"f1M.'t. "lnacion ql\.l~h!ll: Sil!1fT'j. m it~s~ ~w ..a· J-mJ CClmo 10 . ete. .lel!i! su q..!O 1. exiSlwn.llOii e lla im .len los ~I} N<'~tt1l.. }' h:l.:.'n3.eotl.l ~ We.) qT\I' scm sh!Jte:Eli& d(!' s1gnous ~tru('. T\leJil)' t&m~rM Ilin !j"lfiiiWliSlI:'I'!J rk III OO[}(.I!j.-.llt"lJ an tod se.irl!!.iguos .Io. del elip:!IciCl'..p'ltee::l:.S.t$ 'lI!rt~ GaatQn ftilf.

@:.II'Lda.:n' se QP~ al i. Ese . lQrofUl'!:d . l!lli P'!U't~a.00 ~i:~i iB'tte'bh d. ®m:1e :w.~em 5.uem2ili. ~~g~eJi!..a d'e.Rmblen lil \~lda.ag 19.rm~ '(!.c tonl:!!.e~Q.m~!F. ~p£ii"ad.O&'I l1!E.:~. ~os .l.J.la Se:r.i!i)1il di:II~e6'~iz:ad~.{l(. oode de la BeUe:. ab:eia. en ". .!Ibii8:1ltie.u. t.1J~~ qi1~ eQ mroe:Hs. . A la t:nso~1<J.IS ~lilI1IlIitl(]5: ilmlplt. l A zU!:..~~.l!!itjdo dp.)t:a.iP):. y esa ![_iIl:ls:m8.:perf.! en ia r.adill~.'ij!l.lIr~s elllJ~ ba'deIr~iit1as. riGS 'm1~l'['.lleiilu p.0 ens tl- tit:l'~ fl~m~n e-i: erim£u.rolJiJn~'!:1Itt:._ ase6."i2fi.. 'ja..'1ei]~n".!j1ile:.td.1ti:- al C~. . h~b.d1':)!I.de:.iI.. LQs doH. Es.Ji:> -de :bELl lfiirodo LnU8 t.Pooo.i~!! '!j (OOIJ(1:(ie 1::1 Eh.oo'tiIjcl&rtl~.!'&~1J.e t~O y ea pes.u• .et. fiustrp. profundo.al.e1 t". . ]'!I:lCh:azKda.oo:t1flrpe~saciD:n ~ Uj1l.1"0 ·t1JJjdo~ po.lit-na: ~el'elldo c!ilioo P0'f(j!U'e L. j Ci_L~'T(I.80. n>o. ~ Q.III tooM :5!!1I!i o:rJiI~I(!ioo.nl1lll:! 9'P.d50!> . .nme:'bla.eiQoes~ c.nu:t. d1:Qfec't.!di. edas ElUS ruJn~OiIi~ .nedidf} elJJ qtw i>lg~(QI aJl'iO.'1ie. :fW!118l~S:'l.$6lt ~oo' e'l ann Ii es Mrntma de-l ~:!JTJTl... IJ®S:U:':i'v..rla f nuVi08El~ :relillo. I.!i!"{p.es.!bhflii .OtU! I". ~~dO'1i\dGls.lill 1j:'3.!do ho!.) ~ri!. £iMf!!mdl))S. .neg3.Ill~tr tie ol)lliIim~ 'f de .U N 4e jEll5 olm.ion siBteront!c3IQffliLI!lB amite~i.mfl:es J1or~iJi2' ias c8].'.i.ilnan la.i:!:'[.dz.m :y de.o.TI las ~ ..C{.bitiat.dud:J!tt: !!iii magJiir.IDQ de ~Qrro(t' c~a deoia.n 110 'es li!! h(¥1'm8n~ d£:J .I~ 50ft !I~ittHd1J!l") lID:. an rfiGd~Q {te '!n~il rJ.('Ij ci:ud:u:d ib'El 9!OO!JTJlIOF r~.= ".rnpido. Ii. ~i<1 J1iIIjurUt.itm. .rtigq:. ''I'P.a~ tk!-.~oU!i.p~_t. La I 9'7 ' .bJ s.i)S ·{i:esif:rt.! 'J q.!i.c. liOOl'Mlid.lOI'i en: el AZI!J!I".w.Q(I!~fi.a maJ!Q:gii:l1 Mill ~d (llM.OGtl!:iO Y r. )tII iP'D. IHI llQal~pj.i.3! . li. . Si:. Ofl"'lll'W 01:.anuon:f ~ p..IlJl nl!itu. ~Ildm.ilb~c~o. n~(f{~(l. En ""I I!I1(ierno !SO oflont' dJI!lftGtlli\iOtl A e'OO.r em vifiio y t}] .]J dc.. -il!p3!t!'OO gil1iS\~~JrfDe:tlte uW)ve:n~ on. de ]9 'liE!crQeal~ el Lnf:i.emo. WgU. bri~nmtB. Uell1eel ~. e ~djJI.cion ~x. y vi]. nJlj]tlfilCoo. :!. t~!il'~dt 113. dOl11de 1)("6 aman~51 de ~V:lmn tem~.1e lill .f. ~{ln.(lO y ~til:iznd[).helMIa 'j J.:p'orJde 1:lT. I) le." .J~ un.1.'~. el. en los .ne 'U1ra.t es t~l1pDSi.

!!.dor. poetoa q_1iI.D' :a~~o" y el.otiOElln BliIl~)?tl'(I!O.l\W ih~C\ii.IpjI w.jsf[c$ ta. f1ota!: tIUl~irobk.7 N. A ratJ'l(iimi.l:.Intr. ]jJl'eljJte. parlt'C(..eionI}fl.oo. Sln if!m~· kfJ.lk.IJI1. pwm&~ ~itJr 'mi!fJotr I! h~laf 'm '}. q.JMdu.r (:. i(.t ~l.(tmi Mn :pltJ'fwi! am ~fe. [fItJ![})llew.bll ptro nO' 0il!lslltu)'I. 1l.. ~f1 V~f'elmns::rn~ Ml.. 1.l. ·raei.St.8]'~bL1!' '!. iP'i:!1'O 13.il"2'l.DOO!YI'ItO IikmI ~h£I.o :ru 00fJ.et~ji'j'do. nwdelo ('flJ d.Qlo lUI wntexw.ii. tTl) [I. ~ Ci. \!~J. l~! ~t~l!iztI 'BS i&:&Jl~JB.'~.~i~l.:t'i. ('ladrfm lttmtOC:a.l. Joft'liJ..'2.O \'-11 'j o.guJio!J.!lHfk# ':U% ~u'l!'Hpal:i.c:il 0011. pi.e .. :5(!n:n I!lie!tcJ!"~a. "I:.I: dG CrktD.la:!Ih~gfI it la 1 ler:.~ i:j_iIW' .jo [. 1 ~-es cotl.i "lan(J.l6n lH8s rJi...d.fm eOT'lf!.dm'lci!llb! oo~a 1'C!:: 'elO!O.r as S!Jn e. 'lI!JJJ. vart~ul~ lm. J>W 'Bl mpLIl . pWIr ~ti fiJ. Iil:jtmi.Qmel'ltariOa.tuI 00(' de~4Al Y ...i~b[[!. cIj.tJ.al '!:OO]iili pQ!" ]E\lUpllO It :J.) ~ ~1 mi::.J !1 impI!di.'Jes. 'bii!id..i!&6rr d kiE Irin.·~tD:. ha:.Ima.1 "q!nJe..'i1 in.1 l.to geaOii'tllSt?l.1:i.f~ 1::"1'~IfiDT' Y if!~ m.sC 1»OOC~l .j) sofff."" dE 13 Indjl!. 1. ptlIlJUl. i."1.ibti. SIiJ.e ~~ 1iJj..1!' :u.es ~n 'f .lilsDrt.soo: una 'NIrIdencia ~·tiJrl~<l. <!l'Ud.Jil \l'm.'OS. p(J.p-le.n.._ 5L atg. J kllm.a. mils 8Cct!i1J.{eficiaruiles~ ~t 'Manc ~!t. LclM. jJ. quI<' F::U1!i1!(fi?Jl 'fiIW~ab1emrmm r OBo a51) •.)'".s ~G'B.OrJ]D IIL~d:n.lll.fIf.40 ~ -@ d fro . tJ.iiS.Sj~ i!SC'll..de] f:bn~liam'/)" ~~j]jj.e all" l:I cr:I1I'Q I~~'.tl~ (iL IlbTIf p~~ e'J F'lI.Lj.".n'ilL(i&..remi!. He 13 c>:}ronj CJ !II.d12laci[i~ll 00 ~k:I~f!.nadfI. fZ:~ t.oo ·~lW.ool rdIa La mU(I[!. ij!f~ de '!IDii .. ~Drnn -~ffiI eon et ~:aI.f!!!}'_lof!: .1.ni~. les l!.anlo 'Que a1~cm v~tI degi~wa 'lii(:W1. OIlCl.!torl!.m~.!oI' Q'..~l'!..~~dn.:fes eonM..~ lro.j'il!~61i ~iip-icla y. ~ La 'ptl:~~ <e:'I ·le:t\d.l) Cit"! lao ClUZ. !Un.J.ooifItex. A: . C"nl\!. pijlede 6iifljjboll:7.(rIrl~p :1:'"1. nin.'let.. q~'Ctl~s..'J8 CO'll!lUF.luatn No -'~i~ten . ~ 2~.!.I'i:. de Ill.:i1.egi'II a at!:.C iJ:Emt3i 'pol L~IDil!re :. no e:.acjlm. G_ ..~ro· f!!:l .. OCliis'id{)t.u. -I!-~ r@H!Iii!)~t~iQ'm!!! ~""/ifil!l(!iol'l .t c: ~rta ~ul. COMO (!m.jJf tin ~lo:r c. p.l~ ~ Y ~ats.1 VOC~) .. 'Ii .~1la ~IE!1'1I..en '~1il m.leOO ~:re£!i. 1 rt.Cji5l1li1.~"~ lij.. J05 §:e100. ~onJ)xiofi. JargmnBJite ~lfaoorttlliJ:> r(:'-IJiIi6 .~ r ige-ll~ Dw:ii!o'['j~NnF.nto~ de si.etant s'l smtbaJ~uo uru'QerSlJ! cAibra totJ. '1.rse "~RW'rE:.1t11l1 !:JI!Ie'[ilte Elf! 3l-.l!.un aIw CflIil en~ y rom'I_~ i:s ~Ir ~ de ci etas dhldp-JiF.!}l!mve:u.en d ~il.'iOCiij!.u~ MqiJ~tlpo. dafB:£ 1il~!fJiOS ~ .j'fi !Jonden:cia pl!IeC l.rt~ d'IlndIJ' L'i7!SazquCi!. iIt!ui:].1tm..ip!l's I:os -o:m./.

.!1e'l~2ir a esos h~clio8' ~mo ~isrofill~i e6[:Eucl.i.s~. de' 1920 . l.i!lll~ijp~. <i!li!~~es .itille ~t.~III ll. teriJ . .(1) .!r.l le~eIttmo.~.hdad de ].llile.s 1iUl.[h.c.f'.U'te.!t&:I:ll'Wf 'I~ .' !l!:!JvJLdJ[agO sis1:~mas Ide .. EstaS frohas.. :P.'91.nnundD :[[Ia:~W':id.ast. . . aEtlGC ~o:M'!f'DS rre.. ~r QtrHl [Ji..'Ili)~Hp.~~lQs.neh.!I:tli)]i]gtcm!.nt..'5.'i So'"lbhjQ qU"e ~QS elemeD!ws. .:le W!L cenDBiI" ~ cu.es (~'i1! :S.~k'\.e~ qti t!l. CiUJ\'!l'A mooe'£o loom a ill."atti!!go. .Ji'h.. ~ ifotmBB' de~. e~t:tiU£tur.~es: Arbf.[t.~r(!!:li& lelil 19128 fradu.ento-s.P.B!h~ed£dDiI" (lE.:: el Il'ilmQ. 'I~ ..on ea il'tlioOb1e. otJ). ~e deJtaFJ .I.:{bra H~lf. oo~·w PrO:pu. .tQr·.:!1b:rt.CAIi- hifJ1po.m h6.m qJu~ ~t.Fn ~l :Q011J'!»e ~ .qs.r rlfQ\r. l'EiaUiW a ".liP'P.QdflrnlllremJ ClJm3..rt!i1ilQ) de ·V.ctientea a S8lS !T)~3 p.m .j: ruSfit'l!.iErni Ii.w-igirutlidwd del pE!liIM!.eL1r ~'(J~ cualles.[ir ~i'ftl('a l".!I~gnirict!i'R llil~ eloO~rie:!LGm per DItedilo d~ los IlIgn!)!.f'de..igm.i1i.9. de (IikrR .~.():.rf'. tieJ!!lllO::. all ~JU:bw' e:ncu~tf.nt.srpULl.E~.1il.rpholoJie' dr.roles:' "d ~gmlWOl el :tm~rl' 101 i.tema es ]8 ltto. figo'.side tiro.as \IJI~i'nm. Un rey 6[bI.II:trillr. Ii.Etlil de< 1s. is :f'u.ta u~r):.ill!!ciCk DI!!S ¥a .:! la :t.pjre (~ . dl2' JB oWt.JlaC~~s.\l.lf. ~tJ'iU&· tID1I.o. igUJ ta illeiia oil. ti¥WiIl ao~ son lTlMEIlitiElillii (fe urtBf &ip!iWk"a~i01i .a· dieU!!i !. En e]~a~ .o ~i n .lj'~'. J!llliu.e. Sa1it ~15te.rJ :0.ria::> ·tI~s. ilO1l ·fI¢Ui:!~ p8!~ rdJEl:mi. oon' "ni~ r.am Q if}8Wiea ImpH£tIJ ~rsO:b'lajes.al inglis .i.:lI.~ard.e~tilal!Iill .m..l!Iialu len Le.g.I4~Iti)l.IWDlmOO\lftitali.Il. rtifl:s. d~hr::a 50bfe el .ttie asi .~Q.cel·~Ql~tf: at OOh- Son 1.ui alb.Scrl.ii!ln. Al ena]lizrd!f" lzy.~... l.ll . Gte. f!toot~a:. SiJt'i.m b&i<~'.<l ~{\ImbiI'JOIc.~. cldn . :t~t!llt. ~pu la.OA.W.t5 el:i~l oliJl. eil: .til migiri§.e..Opt.g.ellfl'm. .s" r.s cerre .Jj!l"W::lO'$. die '!7an!i~ cQdHlear. a..rieft.B[g.Qi?i'jl. erGs y re.!l.~icms droJl~D~t\J\q~e8 (11.~ .E!' .ilI. '0.Bi. qtJ. .~a. ej tt<q eU O.mQS.1. P'01f ... 'Y' iiii~a.I.·ua.1!rnient.Iiiouida:s en b9i~ '11 ht. ~ Propp.cll"eutc"'fl.

'1'e:till. c.La IDl~ ffi!neia JH1E'~ di.t:'I'}1il.dilo Y.ra los nVf~lb es dg..= !I:1iU"el"~' .I..'.e e1 '[l'rolll.r.rtad Vant cam. des. .l:!Di!." !II]ja imp~bmd&li £lIpI!<J ria ( ftl!fu.i!ct. •• .nit-ni mado. 'M. .ibU[fud e qlJt: ge '!I~W1i'!l1m1 um.l@'rte mgnj_fiea 'ua i1U d1ago. tl.o.OO~ .r erguldb.'1'I<mI~~.) ~it(l!m£h'l.tr.).k'1:le CiOEl hi: ~~!' lDJa ltiaci"~.e tefid "l! W[I.i 1~ D1?Drev.tQfiiarwgID.'et e-fi.J~ il' ttJ(jf. ! '$1ZiJc.n5untyen.' ~r!Ilr.ntr. la a. l:!Wt'l dl. ~l~ exp~esan.es.. ~ lI:j nect8J' 'jlruP'!II .d'on & e-~. mIL e'[r 141.: 'fLu't(Jr. J:i1Q]1$Wuact meo ~ya ~ Mgacion..u entonCE1:O qu~ "~O ~ pu. M'ml !leres de 1a <ti.::d". . qua J.e".1Qh~"lnt~ deril[. irl~n IC$. ~l b~ de .! yThIi>I.Y Jj)j p.~.e sf 1.r~!et<rn3li. impos.tdOJi.ut'M~-. ~llIne J!a rtl'isr.iQ01'!!a1dera qlle 100 cujas mirol&gkos.eID~ lnii..b.tp c~itili'!. IJno 0010 '1.[) fir. d mitc.1]!b . una .~2ida) per .(v. dose ~Sl}a. !a a-~tQc~i'Jia ~:Ii a 'il'd~jbllidad tiki 14!tIiD]O.I!l}o ofJ'!l~ 'iU1Bi l5'4e~te . d~ ~ 'Ik: @OO til !. pu J0 !aat.. t&:(t!lu!ru' ap1''OliiThlIll'' dUffielifii2 ii.tim· d '.i!inl W-fl IDf.mfs d£i~ iwmbre ._n'R -~.D'm}. opv.o.. .1/ 'I!IM. ilJl! p.: [~t@s. de !Ii)'l. ilJas r'~wlilmt[f. mjta~ i£{~pji!aafi~ Ill.e· 'IA:! mtsmD l.ate1'!.i.ciGn.alme'[l~ iil fLD iiLomifJr'e .H inm.i)tf1 deL mM~ C?D1!i]0 i:'ll €Il>$ller~ pm C$i!ap.fJa . eo I2J mOOL4"Ja lim qw 'c:t.ltaJl)~..is () '1 ~oDlin..~.tLll' .~.1.n -t • .it 'C!J.1fipd3('..ke 13 }..ii~ 4olo tnLsma.ll~WlJ.~i! l~ lVlll'i't pf':'liQ. ofxuI1na C0~iirn:n:8. &g6..fi i:31 jlut'm~ ~4iesl"l.1J1. 1. CPiJ10 10. so ed1!dJ qm:' pl\r~ cr1.nmeo· r.. f!tiCi? 3.qu~ '~a lUlU d.i!110 fluc pemdt.lfen'lelJil1o de... ~ 1.a 'Ill 'f@om.]l. NlL. 1/2~ p.1a/r@.olumrma m::mt..: OOjjJ:.IjI:ta . . ..ro~ sdbre/S'~lb s.tJe: '~inJ~~m a£~.:...fl1i'[!J. S:i.pUe11'-[. Up.e l:SJ aut0~nia . . a'~~ ~[Jll!tI'C!dji1:'ttJrisa ~URiJiO i·flj~B.sC)b~esttmadg'l1fubcsti.ci 1 -~£iG ~ac dt. d.. tUttcuitad I.! ~ K! lille!l£.1 '00 10' O't~? De ~a mil. !l'3DSYe ~ ]E!! ~filo1>1tCi. .l!ml. 314. JriJ Innctdili J)eo.\.eS· It (!8 iflfir· q[gl! Dg.fidllt qi. :nil flril"f1'~~ iDpomcio.<iIi. adermis!i ill.i]._ ifJliir.@.

Elllt-gnceos:.ro~l:es.el &:!!~tM dIli! !Bs]:7.~q.'E!di'= I~~os..Qe.sa. M. r-I!I~ .~:t 8. po:iIl!.· .efi.d~.iir un te:xto I!I oormpQriI!i!J:!.t~.la Commr~~1f·m-[i@B 41 . ~ t.R(]lI~}ld 'E:oo'lfIes.2. i:!Ir.ll .Ii Ifi~G 'V OO!l!MHti 1111'1!l. 5:/Z •..f!'!l!s :rB~>m ·el mi!lHlii71 ~~flibl. ~g . .ei:ne-.'D IBn e:1 ~iJ.. mmm.l !:1'3.e '!.l'.eo s 1.y ]:Q exn'$.! e.~~.iU'ia rui'E:XO' este iEtWrotiQ ~'.}.1i!lS relsdQlle'3 fQl'l!'UIll.!irJ ~E iL'(ii:fL·f:~llm.!milt mUi!tjPrlreidad .mtm.Iih'l~ iiI.M ~.E!ii ii'I).lN~. .i.cer jl!!H3t1citi.D!oil.(bm<illtilk! m~ ~Uicm= plil!r.PWX-. I.pc.a.L. 23r.e!il:e i!il!~~ . 111 p::tsibmll:l.Bt l!.~~ qUI.l:l ]I 11} Y £i l:it.tehl'ral.eD'1'lii! :filiJ~S!. ~ilJI.¢or' ~drB.b:~f!l9' :ap~cirlDs ~ .rii1''''~(. IKr ~50 te va ~ Seme'jQlil~l!!'. -UWIj'. prubdbn }"IiI:!t" 'alil!l.i.Pi~ .:tf~ Ii ~'r. iHa:5' !!d..~ndi f.l h~wl'}t:O oo:r:rB!l. lie iiaOO" del tLfm la h~tQti.[. r en 'RPM ilil cil!J .te.!.tmpnIggff.lr'jl'Q d~.1't..1' .9I'H~I.~·~Uiil!lJm.iliim-d'1 !N'o dUda:... ~ 5.tudilJl die].~.00 .~~j..Sren!iG !()i)l' J~ J:'ic\':iJ:. J:"e'I\~~ ~i!I '~I~oa~j'1I'i.slil'.iI!.!!!dirul.1:u !J:1Y· ~~rubr ~. l(iIIiIl ·f!b. .}Y' a. ~f!f'~ ~ ~ 1~ill'loclH' :8.. ~Q s. .F. P.uaa m:~J:'.!Ilii" d.Ie~ de.IlII!lii!' :IIi lo!).eiIJ:l!!lJ.· J. . e~.J'!:e :lim.rl. AI'iI.IJ .1.!iUprnmLl~~n ~~~ .a 1-e~oH...t. _ ..!JiAi do..n~i)S lU. C:rri1tnas. :ill :mfi..C'l.1ltabled .a . r.i)!: '1!j1jl_A1' 80' te.Jti::.ceil'i! e. 19 !3~l!:!3"1 . sit! ~dI!!.~ dill :mu~oo dJil iE'li~Ct. lEl.~ 011.i ill.'iJ!I~'~~ l'i~. lI"l~l!iilltJi' .'l":: oo~lla'ea. . r.iillsi.~Q M1fplDn' :m~!llte .BGl!l~ utllrm:8.t1l).sino l!li!i!i. :earfhes.!l~a4e :pOl hliWi ell! t~1iY!1!IIi'i~~.nh"". oormljl~Qgf~ es . e! life ~ .'oo l.3i Ei[l'~· IlJlI k!£00:f. I'll. ~1: ~~!::\lRa pl!l.[!!:l i'Jllen. e. 'pour ~rt£ . (C5'p~[:iru1.n·· D'LeI1:te· es.s.iCtl!IOR t"iiD'n& e. F' ch~f. en' 1f. lque . .'f~r.p1.I/!!1til\I. i!li: ..dlllr. f:I fiifI~t 'Stra c6. J'kim. ~i' :[ '!i!6~.::i.(lit''81i~ :De to CO~lQ.eJ 'CIlitiJllO Q ru..i:lipliear'lo' ' ru ie.ma.PaN :Re n~ I :sI91ll~ 4'~ . Ai.' si. iiQlo.w!:l'o.q \'IIl'rifiii!".~~ mo' EiS :¥iIi. La .eta.::ail!" L-t!lJla. 1er.d}!.rewnd:remoo...aem W~.J~S (publEi~IlI~as. Fre'~iI.o...&1i!'2l Q • pu.t'ib- .(Ie l~clm.m~na I~!.ba.A.plo e-J: tOll:.cflfitirJo.~letnll!iv.oru d. .e'li! ~i!i med~ iDD que iii Iii _ on III 'mism3i 1!i!Itnr!~1!uJI ooitl:Rid~i(t.f.lilIno" "'dEP.A. -S~JI 'TI~ltlit.oompnElliler iIiOm(tl .m'BiiI.~u_gi!lt.i. J.LD.

eon31ae:r. '5floci-al. Pwo o.o.Cl'.ua dlfer.0 h.ledad es un s. .h..l."n pOl' obj~k!o cil)muni.e m~l£.e PQr 8bj.l lent!wt y el recelPto]'~ La soc. bay 1.pO y de ICl'S f7U.a indii'.1:.Lnkt~bcm soctal.~ '~i".iJ que tj·f1.J~ imf. 'll.Ql!liri~del'~ n fa soeiedad ~lo como ~'Ull e-~GID@1lto P~1..VAP1'WLD V I I 1/ 2:mt.rod debe ~eT ~gl . sochd: e~an £ti!mi'LL~ 11)7 .cia m. (jbj~ ...['J.s Ln e 1!mi!.rigruf..n 8mkre 'e.Qa li. nemos . taJ. "y da ~a p see un.:s.Bf. la PtoQ-(fcctOtl.n .'1'ni hUn1ru11O '1 .e.ore!!.:u:kli .:-<'t:aa_ Ese es el 1101 d~ .l fa pe:!'t Dii!lnd. ei nes (iJ.:tYQ[.. :S~gfl_nc®iim :1' a 101. una xpElTienc:ia y E-s eiJ:lM qu~ porje'tnO!i c. La" ~iel)·ias '!! l~ ~. ~ccpl.!gorl'P. 8iI'l e1J1ba~]I.!' 1~!j.l~ic:ado.":I.en la JL"I'Le una f!liIDill bJ.l' < 1.iel &ndivldtrlo' se ~tta ctl ta soeiedsd.h"tll irnsi. los II mro m~ bioi'l. 5bgi. tielU.. -._-a.I.J.PQ!J en -'1 ~TIo de UiI'UIi c:olecl{j. 'k ..ero ffi tJfOCIll'&ciofl.\. prltnero no ~ U dl-teceli cxp ·ri'eilleil!i p!"!)P:2! al r<e'lad.n.y (Hl. fJ_)I'J!t GfIt. loa 'indiv1duos 11 sI !ietil.r~·:I.Q.1M :r ~Jacirones de hombre con Ja atu~ bajo Is.It!'i.l' iCD'l~X 'c. d.imQs y que t. :.jciQ d0:nn~das ant6riormenre.'~rjC.".'j.rt u1-1ll' ~l mmi.diciaT. l'. Sa de.L nia$ 'y Qp. det git'!. ~l.::ari@ B " ~'!lri!lllJ~til·l2ncl9.G tln {t1.a a dc:wrn inane ca. f!'.Q. 11I'ul. tiUbjJe~~'1a.-:os. !sterna qe rebeiDtles !l}ntre lo.~i\@ 'Q\1'!: In.. 'em. oomliJflicl:!.P-e'r"eneia obje . hQrr~'hr II· oi o.ciiJa.ooHeos..~.l!!n.fe'Dif$. de~Q:mi!u'ld6n de~ e6digus. ~du.odo 10 dicho luwn<a aqu i ~ Ios dife[~ OOLlLK(iS ~1i. e-xpf'_:rtenI 'En j os c~pltulQS I d' .Ll.(tifQbi~J a ta.1>e fJn" las lih:ua:. CO. dab. .

nE5 ¥ a '8M !l}ultult1l.iIS • • I 1.dill.iJ I!1rtn~.fler. ~~'rnmi. si~til9!1o :i cte kl~ e6cligQ"!'I:- t l. 'tantQ" FI!'t'.l(l.~ Ipriel'.itfictiean ])ll pi.~ de iiJi. 'lUlG . RJ'IlP.1\1@.!?"1.[Ji s~l.1o!ll. ll..i.jID..l1. c:iet[Lcia.'b.!lin~o de 'I. ltiIo~. l. de..ojj~&n i..J"F1C@d06.'l.).~5 G¢:J\'d.ii.ntlOOd ~.it~o·f..~y IGDlte[1e1l..(i~ ~.i.U:f..I"~9ID. rar' 0tJ~ 'JiISIt~.·Iill Riir~ eshec'ir1rElIDJI!!["I're llfrliIl.:lB W~ oo~e!)~n'7.qU'" dt-gjrrfffl.iI.(~' I" .~n~das 'i dUalu . t.'lU2-I.:tte '!I de.'l~ Los.> en Guml?rens]'b1~ II Una de b.le nu~tr:'o sal~"'t en.(lI5. m q~t. B ..r dmrro..iw 00f. 'pO"l' 10.l1dQ ~ a La 21 m1).a :nilWT". sQoci~'.~ilWD' p'l)'I' ~~lJllld6n.l5 '1llJifl.!a k!. .Los ll[lfi{mmBs tarPllJmb . h[!rmb~u!1 'tllJlli' 9~re al '!:lomooa . J...C!L~ :i\ una fumilia !l1I' n un d.e:z.d~V1~U.ili ant .jCID![!S el p':il.JJlez::l.I' l~.tI.~.ot1 brOO'sr".rM W1i~m~ e'ki. reJ!Rd(.t.ign1a.. 'lenda!i deil. 1.foQS 1I.niil.ac:te·~:~il(!.de un 'wdivi. f!JJJlI.I 1lJ.odlt:k5 de ltt ~~niflOO'r.erlIlJiO 'i L!14i.I s .se y en pcd91:" •.dcTiVtidad de 10:5 iilfl.1jj' '1m ~fji~il. in.a. e'C[}:[\ ~W-illoo. 'y :~!1 f.n n:e es q:IJe ~:a~H.Ibr·e" ~.~3E peLiIiiQ-' .ste (!l1 ~a\Je:r a. A filenO'S q.:rtet'j:€~Q:h[ .. de n.. a Ufl ~p.o: d. .c .Ii ID!\1'c'hQ mali. ~l~~ecru..::oiF~~8~ ~o:n ~as qtl._. kIi ~e!a1!iLOO afrect.-menitlf!: U'!lil ei'l§tlda T{{ U"O . 'p:tu po: . m. PtleMn e~tE:tlitl:etse :il: ~~!a'PQ9. diil1otitiJ~i.u~' .ics ~gnQ.Ios ] 'fl1It§ tiel s.. I. e:.4e "W"I. t'!ie· c. do::...e mal.~e Ifli'Io'lda go.C:.~l!!l~8f:il ''1 1M rr.t.'Le les ~p~..tOfl&iWl/OO la.~iOO de !Ita. lti!IIa.sg.. 10 qllll!1! (I~ 1 Mf. :i\iI}!!·Et.adQ' en Yin p'efcl'~lUill.il!iB ifb~.CIlTLbre Iii. 'f...lE..j.5 ·~rL[!f1.l)s.pL.S I'!i!.pre&"J.am.!E!' 100 mdiwW.stl bia~.'.orf!"l.~6n ~t.. i. Ici1IiL COiflSii.se ~are Qi1' eaii. A. de 11llI::. Mu.en'tQ &ul• UO e ~~ .lble:mn ~o_e e\ ·p:l.(i~ol>.d_ml 'p:ru'1l11dlll~ rua:clOn.i.e. J!iB!L.. QPQ~.nd. 'RiI!:n:u_.!i:~·L o.~~.rm~cB1'! la pel'~ll!el'I..el:uarr. . Gru.S de id..!(n'i.E!ll~ '~l. m-MIC'BI .

. son tam a.r:!..I...rn..diQ~ tiJ~iC"S SUfi. ~[UPD citl'nicerW..-.ya ~!!mtbo oI!:01Ti..s no:mjru. artesane"). cada fl"'I'i~. ct.t:m~cii'm !!.!nC(~ 8. .o.ltN'O.. jo(.nmil.all .<!..~)fil e los pt:nach !I.nU!"1~.:lJl ~~ r Qll dorf (:(JffiO e~ IJ?!.mM~<eoo ~ I~ m'ftt~S ~ lHUf~tmefl' -:I ru..i:>.l.h.~. l ".i.Qn~CJmio ll?fr 8~4pro Uli~ l..1:r..'Il'1'~O'!i ~tl!P Bliril I.tliD.: I.alrl.!tJrU'i":!! . atl!Ul. . A!"~Jo.t.. o p.i jio.~@ Qlo. que eQ:n. los TI..~I~ ~1f!l!..Wma wt .:n:llirmJli!l!l!!'S. 'L} 'i .s a prQ~ ~tlo i11~ LOi:i t.~!.or! .11J If:~n dll' (II"""l) (Ln L .ernn ralevos dL' ~t...gllesia.w.. na~J"ti~ndQ<SCLo? ch.)j ~lllm ''1'". '!I la r t'£.\ir.·r:mi:. 10 t:i!..· mllt'can i.) idcn ~l~ tlcado p'UI" !Hl.' li?1.ros.iI..ia:.>Jni~.[lj~ i.J do:'t.eLl. tit Oil '1 . l~ 4·J'J8ign. mlSma:.eT:'l.rorquiw.1a.<-t ~..11<':11""1 .e!cBS tilll '11'- ..r~~P. ill ] ual QUill D 2'0· !I.::llillli.lOO~ ~U) .l~~.:lE.!.Y la~ '·O~dc-WNCl. la . ~~d!c'maJ..e_n .a lruuy :un :< Il.!t! I a IIt:sC'L1.... ' ~a falllllliha u a uti..ordenes d' eaballerf a.i a:y.d-c ~!rJ:. cocm '~TlF. gJfa~J~td!li!."cloneE baiJ:J fr..'=lileS Ue'tan el n0mlt.1.Ombl. »lffil !C..36): 'p!ll'a i~1J. C1111 ~tl1ia r~rill~~. ~ (I.I. ". I. dl:!..g:Flc. El IIIS0 0516' h~ CCi(!~..v.".eual blarl (.p!..trll!l1. s-ooiales.t .Il!S len in ig)l'1W C(ld· ':i(!adas 'el'l Y ·QllG los. l Ill!n t tar-IS ~r. ::U.. L. • Eo :m()[]i'I.I p. tn. 1&1:1 (Tan'.!!!Ill:l'lj.~e["l2tlt:<i1~ia 9 dHer~!llA!f gt14.jn.n::::i.~l:ilr't. oJ:. ~ ~L·I1~un(.oort~1. L0S car1.. ~'L'i.rer. aro objli!tos ~0ej~i~a(.e tI!d.rIi d '(!oil" 1.d~!SS~.lS medernas.t(~ri~ deeact'!.1.).LI'I'YU tarn bioikt'J: YIn ~l~CF'Uil2I.G bai'~.p. d "lru.lWI!i~ltlC').'.JoI) pY' su pertelTti.gfu]J'(!I profesiQIl.'l. .-)D or:: l.1g)lW DO~1...POli..dil> ~..l (Al.ilf~i:I.l....P~Jl~~p_io sen f>it.sl CI1i::.""Lmlw!. ~on OIil~fl'ru: -<'IJ'JiIe~J ilaxo. ~~'1 N!imllas las .! 00 '. ete. Qe!el)l' ell.~ dem'ibk.cn.e.l1.r:IU m~.~lI' C'~..t'c.cia QS refl.. :'!J' liliR C~[!I~ c~tt\n fiilnh. ~l'Il: perdumn I'm oo.Lit-il l1c<i.'-cr.' 1 1 ct:~ti!e10lii m<1. lus easas t!le I!:orne'.mplo. Pm: ep:.tmail"J'bil:. Fsl:!.gnl:ss"..cti~til"lgu. oI.clD. d e:Y 1 j etc.at: ~-arl)].r.(!S S£lU 1!:t>'~Jgi~S~i.~ J~ Fl'l..• cartel...I~~~ .)O ~P'~tI!. eJ~ru~tt) ~.05 IJIlLm)~.i.wuhll'lf!IiIen'l.cu.~emOOilj."~l~ ii.1d'I.5_ ~t'I.iIoci6nirnrte na a!')l gnup .~ !m(I~ ~aE.tM. CQ.- --: grUl ."-'~ll~i~ C!i!!!? 5iffi. L.rJ .l'l>o. 'liELE~rt~ I'i~cj(lTltl'li~Hldo el qiLl(! [i.s:tlilu:s de k<'i .E)n ~l&n~.o!!"'l1r)_ et. rmis ~imp1("~ ~' (mil' r. V~..:ua Uvi Sttrs:l...I~~ al mdi. etc.. "11)1: . deSl!pU. l..:)~) ~0~ .: Au liDI't d 'ar'. p. f.rtl~o:· 'l:!\t'!ptQl1Ie .. p.'~8d.~l! 'h'" . f) po~q~eo l3~ lL.J.a bjs.1'I l:'.{rjo de ·11f11i. qiLt t:OIIL f'ilei1:ucHl. • IJJIJl.dMI!i. ""in-!ll .t. .aR ~la·e.)n.~jil!"'.~ soeia]: nohlsza.. miL que rupos ~ l1'1ill.ilOO.medkJ de .1J'''' t.t 8 iH ... a una.:. ~!i' 1.Icl1me. aI~)_("'Li'U~05.!I~fl. J "~y 'Y . .t..p[l!la ·!. .K~I~ :i.I.:ldG:J]'1)e:l d(: 1[IJHist «"1.:1. !. lo:j~ 'e:5clJ1d. ~t~.w..Utuc.inde I~ ciJU.:!!1 I f::{.!i.r '!I dctjlii~:r' los ·dlfL'!r-enre~ wu.). :r.". ('I. 'y .1.5. ...L!l1s.1..li ins.:~. L.lj'!Jisi!'i.6j !:'~ {LUI:" .n a:o. h.. d..t:m!~ AI. '.pLemt!'l'ltel1'UIilfLQlY:.0mU!e.'8' • .~d':A"':s mo-' t'let:nas.>·d{:nh:o d eaafi .~cQlaCf!onee dE! Codia natuealeza.}. F.'TllllpreIttCi~h\ll'l1Q.j ~}t. .. fel:lut!.:ii. J.l '€I.Ultiglllas .P.ii*-"njjr cl&io:.antm...e. i iJQ'Ii. pictario )i.iii f..oeis: ~na{ln. 1<lI~~I:::..~ill'0·fl c'!lQl. IJobjf!t. ~ e .I.::Iil1i!i('!:>.strl:!lS :.oWms.lA.ot.o'ei'1-ioTl~ Y CIi. La t.en !!J}I. f. . (..kh.ar:LQ )Ja!I:~~ I ~ii5tJlJigJl~I :!I.io.gt'ft..ioaru: H i!'CC_ ~U1H..fir. YBCon~tLi:ill]do ~ruri '~1iiJmmte. en que ~'le uglaOl~btl!.irfl5tJ..mQ lo . furnd.ti:l8'bVl"eel.un· .J.0ci~~d. eo ~i7...m :5L.en'i... J r.des.t1s 0 ~0S ~.-r'1I..i.dy la m'IlIiam!l IlW !t"..lf!.etua1i~dll1o liOl' n~00il9 dee l!.Jj]a!rn-as~ .:u.!n{!jfl ~ eRe .e~lllnm ~51:5 biienU:i de ~([m~fio~ de 1.f.!. jJ3iC- eultusal: s(!lc~eda:~ depoirtlw..t:aJ'il"lciQJ1e. • F.os· 1~~~~k.~::. Y si eel ?.Ia'n ' las socisdades I'!Ilte~tr.... ic:.d!R(1 es en biim rid! y ca~l~ o:. una eo. ·.t:tip~~d. :pue'blo: versi decl.as ~~.t'u:'!J:(l ill ::. ·la.~.JJrn. bU~lecSfB.&3 in.s' 0 '1 J~.a& of:tll'f.1j!.=-T()a.o!'k e'[l.l1 pet:pE!'U.l1res y $OhFCJilQmb1"e.ap:li.UlsioOO'S'I.n.a:~m:).n t .1CI.a.'IEn una t~Pl)l:<J.O" I .e~ c.:"!:.l3s p:r.e:iiI"1l1il- blllt:fa alber.mL .signi(1§ mat~:urn. as porqu .. Po::i.m.!'n. d'e l~ crE!j€do'l.lp~ pOii' de .~tU[~·....eI!I ~m£ a!lCrtW~~.fD puerle . o!!-~."l'3 d en . l. ifJ 2ifl ~ ft H (J. • .11I mtn.Jill> pl!lni.t:.

.OWt.- ro patte pri)i Ia oua.!l. [t I es ~.I.to d8 (!ofidl.eo emiser 'i r~.Sllll.2..~- m t'Cf1.to' un..l!l-i a.vji~Rda.'fl."bre· deo ~l6'1An. ~jlrbtll~co\ H'iEnperilltivo't.G.5. h~QiI!1:rirQs se cQ(!Jl:unic~n entre :!II.p'~C:·w~ ~omill.~ pr~ntacian.~ ~e.'!.' p. 0_ [.E! segf~D1 un w... e-tall7 tlI!ion de 1J.ipO!! de 'Gurit11:Sm. prn:t('mk21_ fb. a otra.ll '''l 1-11... Pert} esas relad.diertlfl.K'l1€n tes del 'ell el".ffi:'. m:i micas ----ru=.a..[!ll "~H.lil rOO.ll p:.mien~09. .).Jf'!ntes aculil:l~na-M!I.l'e y . ~5. Gon eee fm utilWaI1i· las ~g!ilii~s."l"t.l'eT.dl~ £In de los.lre.lSObr~ La.t.'rliLli.).~i.U:II.-a.lm:pf-.:!r. ne~at. proflledadieJ:: de LaB w.ci6~ de los. oj(!: !C:ibli:c. .!li dI!! ~·~lfli~!l. ·owerl:.!'lVIlf ~llI tos r5:a.s oI!Im.ema tb~ [a p~m. Olt:l!g.).i.!. 1.!r~ gIl ~~arl'~t.~~i! ldoe lu. til 81~JJiieIili~O~ 'I. ~a ij".~ ~~' es. p.~~~[a .l p:rohl!.mTInEllg!ll 'JXU' M ~]i'ijun.'-ea Sill. ek ~.fecto de sigID.. re ~inQ5i .itioolill~ ~. . ir:.tJ.le tT'IltLiL ~~doB !JIJG i.u:t~r ...!'B!:. a.ise las :mumd eaa.. .e illl anfimQi!l '!!!.oo.ilI~e!l19-':1 IJ!.~n I~rmil~ r:odi.' Ucfip.' La.:.! i!l·~l'lJ~f.'!krliiJ:::s !Jj.~. il! .ti[iCa:li' 'y dis:iiJl19J!JH: .~ ((\J'lm~ EDM Ui'iiv@1.I oocirf40g!3.('[~ 'PQrtlllmif!nt>l)~.I@'f.. Y II :O~wiT1 '!!It'> el .-er. .eft>.'cr.ciQi1!. i. qu~ ag~i. dB hilcer S[!!Qe:r:: fo r!J.J!I.os de jde:nli'lild.e13 ·t8n !Q". l~t~~ OOn. g..1.tlcsdsi5i ''!!..!'Or 'una ~lar'~ 11 la to[Jl~aifiif. '<fil:r " peii'iJOiiopu..~... 0". .l!.ille. ~~2) e~ ba: OOf.lrnlZlm..Ii:.m d.m8. 1i:ifur.:c5of.a . Pi. 1'!1-~ '5'igrl!:OO d.ri.t. ~OJ! marea .ar.ilwttnTIaJj· ptL.1\l~J. ..a.sal~~<s y fdorm:u ra:s 00 ::i.o!l. fucro!JTl. C!...3i.iM:ii :nouJdir . ·1 estltd:i...umC:ll.5 'njljTM.pllo del oomi2-l:Ie·i.. .sirtC'll. ill. Iru~ m~.:aty..m.I'CWi.:te.: Ulll~ d. Polt' o'h. \111~L'!r :S1:lm. 11· 6~.1 'V:B:nwr segUiJil los individ! ~ poo :~»~ "jj' las ~ir(:l.p:rgnoidlJ y est!'1lrt. I.B ~ IJQT~Je<ij·CIiI· de- rur:.Ii Ios 'L':u.a~. m:q"l.eloi} Ul1iijiiisLko 3 1 : c_ r& - .fj£i!J:'mElll·r' .en l!~ .ri kfi~:±rlt!.mlI.a-'I..mrumilles •. :Bf.':Iroi. en m. de Los cU. pot 'I1TIilI' ~....l'.:.!i:I..pm::lill id~nti. ba~e tdle-pla. l!:e.I/R>Il!l' (1813 }.Q.rJ.[II ~~eirn.u4.e:. q_li.Bfid'lifni s. qUc tie.t tJ·~ ZoiJI (Joz:.u::i6~..i·8f:1 !ilJI 'i.l]l~ m$ctli ilb'.W ·wdr:. SB dispone: '~a.WI! . v .ealiJ dff..~ eili(...JI: ~l!La irl.'}c~·h1m~Y st bk sn fill ~l!J:m~BI.J!3rq.. !":n!:r.f'!ltQS.stt~1i)!'ef.1.'lJo c. con. (I:·esi2U:T>I.z~· el .c.dwhi.5. hi~1il:'!~mca.. >i!:1in.::m.lnJ.)!l.:~.1..~r~lii.tU:u l~ ~I!..i~uUiltli dEl eu er'po en.p!l1e4'e:J.r.iWka . !n:~~~arUctiir!ln to kt~~ijj-c-s dl'.":t:e. J}l[. ~Pil"i!'':. ~'EI ~JiL .i!. ~ p9iCL1]rnga. I..'I:lIlIdo·~ por rw'''16n II!U!Ji I.POl $€!Chill '!f :[ID. ·~t(I!~l!Ie.. Ya nos :M.i[1(Uud~. per h ot:r:~ p!a:~. Pero ja.nejo art·t'!{5..~u·c1...l.!.o ·e9it'nCto eli.Los d!!~ ~(].l @. . ~[.tlirh.:J'C~o~r.!i'l~.. Willf:I -e.~ m«lt.o8 8.:mWs.!tr~8m!t 0.I~.. . ":ahlnbu'ii'!' do 1 'SF'ni.o 'l!l'Apei "1 ct'f~iclJer p'llI'tti. !ali.00 s:irv'~11 de ~'tF etl'.elat .!iaresd@~ ]efitCuaJ • C.l(f lJiJi'llpm:ta:nte· E!:ltI! ] . prodigiostl y ci'f:{:"~£!i)lre.ii:~{:{ptQ!: '!IDude" :Ss!L" 'hlli fJJdi~"". ill 'lJ'Cf~ .o de los ~'t. ·to~rft!).U.cti. .cSJ:i.i._ A. IDaJi..~lt'l.u.1..ma.!:.Q'!'!.o y . l1I!\~'imiGI1!~~'.i: eCllE!O 'j'S!=' enrulf!.J.eD~ ~ftl1l una rlllf..OS ('!~ aT1!t~l:" ~c.(l1.I~ .cffi' la r.lltci'1YIles.p"lJtJUe[c:tag. ·t:i~en.f!.j}itii~tl:.'t ·tienen ffidk:iJr' y g:aratd!. fiIIerlcMlile ~wdle jjJ~m a'.rn!J.1· f~l'I~ll!r!'. ~ . ·mIJ.:il:twtieLoo.eome~. d~... ei'i una &1 .r. qlU'I!I aqld asrl!lpamos CQ:n !:!1 ilio. y E!~llh:1S Iij~e W~ ]j"Q:Ema. :r1)'fertdQ (d.d.rirnG~Ies !iOn 10.' 'B~om i~ 'il.!..tlI~ 1!IIn(Ft .:a. .tl$l~~.mplcj1lB q:~Je el.ertam~·~e.l.3. el emhilll<ye h@l..d!l1ijQ' M!Fb 3 las o[dt'1t~dQ~_ .II.. ce '3. J\Iilt 1'il'lJ'.IiTI.mlt~i.. (. 1.e!ll 0. Con.~ de IStd.za~ttnll . :a-l.m. ~. fiB) i.' _ ~.8' SO'!Jl l.crnw 'bl de .a o.5 O!JIl'~blltoo ®'rprDI'"il!li£ll:i '!l lOB g.lO Slsbi!l1Il<l.'1J!.~ so.je lv..:as ~lnM:~C~ qui:: el ~lIt(lo't.om.Q~ cartrJ01':liil~ !It!=mJl.e~ r .mJ.Ii:.DJ.lxi.e[l.d!'tJ:plffiaclQlIl y g..j!l~ic~!i : 1111.de lI!~flen~ia :a Ufl i~'p(iJ 0.ll. ito p01' 0lti!} '5rt11~ mc«')rn OOllv:@'[~.~gu..el gallllilidDro M.(~. ()S OO'mi(mzos d~ un E hJid.mr:.ii~ a'!'..oo [. E'n f~".Iitaci€iEi :lndk:!l po c~mhimQnte la iIiI~~U:raleza dt': lill rec~i6n ~in(i< ]M .ioI6~eiJ! 1Il'ii.-l'Le~ ~ Ill.s. r las. ·liof.IiJi! ~~n.il..Iw"'.1.r~?!~liliim Bot:.dI)iWM·. 10$ gesto~ y de JiliS ..os...!)'e.ll!'rJ~. U_IJ~S par: tf~" ]'~ eJ t1JJJf~~o 'Y e1 'emDisUi: .(a.!l4lff.l~fj. 'It! ~:iib:ra.rnjge~ ~ Hjr~m{a~.wvos...Gn l!»r~U Ur1)fl'lt4!'t'liClOnid 'J" -.iW !I.

rl\roaa.e.~ 100 loouto~':i.P'tlCS(!'llit~.. ~f IIjc~&Ja fill}:" ·~u~~ . 'las.ncrr~ (jullil-Q de 'l 9.!'Ii 10 de-m.> lo qlJe: eJN~:e~IIJ-$.J.~ID.:.lIa:iSiJli:l~ j!ru!esan ~e i1ifIf.~t. ~!\J. &il~:~ij .el'l:1!e .at1iJ1uate de .~_.dre~.~ 00 3~~~!.: ~(lo "JJ~.reil~tit:lii.Jei."Q lun:.l!liJsfeilol!l.fil!. .uras :. r)ed!l1d~[j.in{JOI1~DS..<n"rP.irnt! . ~ ~iIi.]{IS p1t~~et.ign!fi~ritj'l{.~ -lI i!iIUilncia.tllil ~ol~r'8 al ~UI:3.OO . .iHlaLizaao )' (!o}1."$& kl :.~miE'l!)t¢: ..i. .6.) j.'i ~~ 50 0.c~1iI .I.-:m) '1'1...3ie'Fl.. l'1O:11~ '>:JZ ei1!l:!.UlJl!eri:'c.1~~-Q$.i'O.9Hi. ilL1 men 0 !I.iiD'U"i'j}J.ru...~ (:.r'e~MJle E'L 1.'l"4.l. III d~ EliI.L~. La !l::O.]1: @LQ~j:one~ <:'.31(I1Ieodil~ en C[1.Q_ IEll!l.J!e:.:n{!HIrif!d~. ~D :tlilum.~.i) !Ii[ OJo.JJj~'1J< ne ~(lIJ:![me:.Ski.L~fI]$el..dj. ~i: !In{l!~iimih!·nllOO ilnttru lss ql. :. cWttm'illm~ 'E.~:W n) .:oo dO!i: 'locIJJW. d/~" <f!~~ :Pht~ I~ ~l. ro(ilo. ~i .~IJJI.Obie.'i_gnado los d)e h d~tnzil\. eR..u:e!':~ [1:.~~. inesi~'.3)..tarfiit.proll(I"~l'b~ '~!(!t. Val. con .i:~~ 1M m~'G1i' r.1bld(!:.de_ . p~rl.:r~T10 ill 9(1 .~ ~DJI.!POl:!Il1J~ :t.t cbferellt. ~(le .i...:rffit~I:OO.. oos(. 5.1111 ~!lT1~ ~. I g 1ItI~ns: liiD.{!. ibm~ ...1.. im U'li IJ ."UlPl'r.£ISto/m:D if.{felillu.1implW:t~lt!nte eonJ.'.ll.:mcjliJ" ~ :m:fu:.S: .IC..ti. ~m an1~ O[[:t:: !rI1!HIm3! ·1IiI~m I d!~i..iil'.l.. f.u !1\:[1.r. Ell.. -'0 .5 {rushtutos de ~~) .1.Jn'lJdQ a las mt'(4'u!::!S e1.a~ ~ qill~ .i_~l'ta 'mG~m['lj.ien lilTiNi5 Df!:roocid.Ej.t~~.1i!i proft&mfull'i't2"~ rn ~O.m~Jl:eii . dJ~Stw:l.01'L" iSa.:.tudLil rofl. . . El. a'll(JS m!D·.!. 2.los ~. o\. SIt hfIJ.r .tr.:. ~gl!l!ndQ m~ei!TItr.l!:. "'j!)g. E. r(!'miltimcMl aJ :Jec:to oil 1 NQ 1 -ef{i la )r..Joedern iF.!l::.2.lihme.os.:I.odaa.~. II ijgrJQ:~r Ese len~ a.e:l'.-(leGeEiilo:i.'L~ ffl~ d~ arfE.LIl i.r~oolil1linlaJl!a.]1 0Cla'.In~!iM1!lp·d'6F.li.J]!p. de or!JPni1Ll'. ' 1 ii. 'lEI llii o.'1611J IP ii ilmn .&'bD5 ~..Wa los. ~lll.iM. qu' $']J~pran .:l!t! ~at!0ma~ .l1Ite100· :g. ~B.Jo 01 ~~'I: 4) NeLltra 1l1~11Q..?s.lllf.'~I)Stne tam!" s tlien tel tspllcio y e1 '~~€:1I111PO.iJdQS se~m '~cmd':ns .!..'q. 01lieueniltr~-.m ~ NlClt'b:!~~~~j i:fI~ilii!!~ Gentitniw~l'~.n~ ~l\" ~rll!:Jto ampUi .!.u .€:S.(J .m\l)iifu...s i'JQrt.es. oo]ocem..d~ EllU¥ :simil1!I! .'e. ..al~l!J!l1Iil~I!U. ~ I~i]i IiY[:ml.'Ij pLi!I E12Illiza' IB m~J. 'I. il. de.n. ' oli&. (!l~ 3i! :f! ~(I .L pr~l.fi'l.. iid't .. ~ 'The 8i!eR ~ .mQ~ E!'1." T. ~ liitl B' Jlir-"lD (.!b~.'ter: .1.. fr.I.a 'l.'f corre el f:iil!l5go..eif!" '~~mWJii.!!l!? En..0.:~ qillf.lJolio:. . ~atC!~E!.C .Cl.:mos: rdial:.liI.Hllill (19159 ~_ .. d1i5'!::<1'r~C'ii:l e.'ll ~lliPj). i~ ~lf..o (. . p. ~::Cl! Ill) La 'M~ ~I. .r.1'1 CIliI) ~I un illlt'ril!4".[I a.Q5.. !iI'~~1k:. ~o.!l 1!l~b:Q dmtanc:ia!l..:RJ mi· 1.lvs '!! ~is.o..wmTis.!m La . iii Lall.lj~je es el (IlJIe se e . '~ulJ'te.sopm..rle' rn~9 • "ftitL:a co ~ lias cul:r.rn.~O!i l:.e !'Mjtlf.·Gljl~.-enciQnaii~adD c mo.' 'Ill.ltlOl'e'G~ df: D/.ffi.i. 'ooj:ll.l.60 a.. '.~O •....iL i.lofli PO! I fI. a WIlIii di!tl!ii'lI..i.~1J. ~~~a. eroiJjiW'5.omibru rdp~t.l'ii. nu n:'I!i![IOSCIS mtl..e.d~ I(I~li!l'iitlill (do .20 :J) C.s g\.de mareas t. !1. b.ro. Qj.3.l(in- .~ Lo.:i9f~m!!!l1iJ..) I!i].31) ..t:. il:lellden a :re!lUt:l 1~" :PB alii irt:5'tdta.ftll.r-a~e]. MMIl1iiOO" III ~11-~\B::."Ili~(!!:t nEtbla:r MI.elfl.Qs :JJ a.1'f.J.. (.fiaill.tllilll0~ UiF.po:r1cter]a eOn!l.1 ~ibi til) 'Ii'Et:.ial!!!in . ~11! 'I"EI all ldad.lI. ~tc.Hn ~&!i 'Di!. il!1~l!do~LI!OOr.1 .ifl al :WilrtiiU. I~ 1~1'!Ii\e 5'l}I<f)I r.::I!.!vide:n'b. . 9D [.~. a ~ n.IlI ~ "lID:: ~QB . :mseiiVildM 'i hos!~ It!tlUe 1P. t-l.i!onEl~: .is] 'tijr.:!:i. rqJi.' r. i~~ proll~.gill£!:.1i1il1lJ..m iI1-ili ')I" Mi I'i'B ob~i:enE'J!i..PJfI~ \'~fIS '~iai'itmllx:t(l5 .s~i:uclol!~ '" i1ll~ p.cj~~ En '~T'Mil!1Jeolllij(1.emas. ~D'.. '7) It tw~ d!i ]'" H lJk!Jld. es :I.1~~!. ~~1". U i'lhLY pTW. sis1iet!(lli:il e~ atrlD'~. La.5.l~n'OO:"niI(Hil:oIL [~1 ubl"ll ifu:r. docutor" -0 ii?i1i que' nos.OO1lIt'ii- ~~ Ia .1l:1. (Itt 5.ll:I!Fme'nrte:nt..\l.6h :mleS!~Jo ii'ileU tiempo que tal .5 Sliflld.

t ':FIi'~ lrijsi'llm~te' W1IOi! 'f:!~l:.1~ ~aS ~I).. iPb:r. 1. !La mwori'lI: (iP I.Il1Bide-:ra ~8..r. e::.m.t:Bef.t:E'Leilloo ~g.d_ .'PDf i~.articu:kt.Iicrui~3dQr :pt'!riQI'.ij<fa..I ~tuIit'. en ~~.tl"~!. pu.l~Blri~ cle. :m~lablcs~ n. 1a 'frLmziil.sta rodl.'-' ~ .LO". &Co. Uf:Elt1 'iiI~!'IlI~. !3Sp.w:.o~ :Slg· TI(!I9 ~i::!ll~ :3.s:t~~i.~ 01.l.l'.!i ~1"! hJjl. jn.el 6. ql.aflt~W~IOO~ 1..e~u-' ~ [It} r1!'Ji 10.am~n!:e oo"fb"i'~ioJ 'n~~Y [pl.$ en tiiiLU'mie-rm:O~ t!d.lJa 'I'li!~~.rOO.eonel.se.em.I't)eI(~:-> .: !Ie !l<1r~Jij.eltilm.o p.'~ech~:.<er.ti!lll:il~?~J~-9 G'S signo: los I\e.IenQ~.Vi\lJ!ll:tl1!l.I "'lrriiLin-Lus"'.que 'pri'l±F.i." .l5 POl' iLI.hpo de.emer.amen!te d. alCJli rn tll)Vl:)!J.fuici. qJue ~ 'r."'J! [II.3 !i<l.iltdetru.0 ldel).)ll!m 00 'n~ r1li~~o.111' nllNl!o.!Il.. los La Ii:US:!..3!.arR ~s: tr'B!i.m'!) . di.(t]I ¥iOO3me~klEltlllJl .'JiiJUe'Il iSoct~'le!'i:' ser m~~.'b[l. yCO:I'L\fUl.'~.!!J~.i!iI:lfO de ].opim im!~jjtom'l".'IlQes el ti€l:r.n en brui . el 1J(Iii'J:e~ [10.!'3!lW!1J.lilill.tilCruDJ:'i!05 ~I:\ ciet:ta:. 01~.::d-o.l'.o go. h:<!': ha'll}que~."·.tltll ~l..i!fl:Fi. Eh1JIim'~'rtoil' ell.!i!cil' .vf.<:.l.gld. In'!:(tte.'~mbi~l.l.) de.ia e..~.'t'..!i!.0 Ia ..iIIHz~td.AiilflJi:i~8.io:-.:r. tn~ ii/iEUUJ .iJooe ildqulirh' :pr·Qpanc.~O ~eitWJl]. tt)t.etl muy pcea C'Cs.J (.i1.1' en 13E. . 'pte tt.8 a Er1.'IliI las sKI]~ ".:::~gIlij- !)i'!Ipcl slglil. ..ue-I~:!J 'iJl. d'~ cQn.i~i.... :U\cUBI'&tiI :.'.ho.~ &US OT 1. l:lI.en::!lj~.i:cip!ii.mr iL!i~ ~pe:r!'jVQ .S~re~ac.les Slljfl10.IL'i!.!EII.U:m. ~~uro.~O'!i. ~io!..gr:iiI~:'. En d..1 fi'$.iJJrl. qu.v.riff1~ soeial '1.s.Lwpefil(l. relile:ion' ent:re 108 '~or:Liti:l(foP.r 00.. ~!2! kili .U)~4n08 ~J1Iim::!lTeli d!... Oll.erllJl." p:lled(._. evoean el ..tjfiaac[~[:~ cl~. :s<ilb:i.E!!Itel·.'li~~~r]'i fiC8mte em plliladlLC.!:!Ih(l que I!l!liook~:'l.I" .' .5 l hrl!~~:!:r:l. .e[piJiaclof..J. 'f1L"'.t4. tis. baib~ti1c:k!n(!S1 rIIU.!i.1: iI!lJIlIldR 'Jut.:br.ras insi g!rij~!io y c. oon0 arie.ije O'riA.!l (ill1lli tales. .l!' i!:1 cl. 100 !ligno:. cq::n. OMiM!~J$~j- i1:ll~O ~itII ·:9ihl.5 0 m~l.1J:in'miJti~$ yIr.o. case d.pr.y01'liJl ~i.Esoo "ruOltes ea~1 dem- y exp.O mas que a1 F~.. Sea ~r m~t~t8ra o froelwr.i:lht.00 1mJ!llilier:. La i\'!'tl!d(~!l ~E:!'l!ni~lUgi:c::!l.bS~l!li<1' .i~nrt8 10 ~J. ro.ei(Jneii.1fJ~[ic(i_!lo ~asit<iJ P.:U~1iIig. Y R hi3Jifi1.Otl ~¥!:'r8t1.aten..i .inLfllm~l:'iOilitiji) . ed ~~iis tti.l y 11!i~ :setJj. ~le' t~~mp'o :sahl.~p1}~fdD &i. cia III tII~iillti\i'1tmli(l<I~ 'l!iJ pw-thilnl nlJiI}i"~~Qlflif~t~~~es: com£!.:If' ln ..el:i{p~!~oiI! nos .nd~ de ~a jU~tiCiiii! k i:rn.i!'l1fl.'ici'D .'lClltlil~ '!.. F.!T wl:.Jifllgo y a SllJ :p.ooii! bUIII~ ..11.el..ci8tn de eabeaa :?' el ~.e~'I:.o lW '\I"aloLl ~imb~..de mE'.rf..I d~ hI ~ml!lE!sIa. .iE~il\!".p.e:mlt!l!' colGC'1.ro'u-l)Q'. 11.l ~il. OO~~~t1lP-I1E!ICI'!t1 :fl'1 'tiro 8t®~lt(:.eslU!! '!!oJ !a'llrtl1lll:J{l: o:~ig.fl qWl.ill.!Ui£1!a d:e..~~.e.S. s:uglTlm :dl!:!l~ '(D1. que' ~1'.~. ~ l:!:TI '~itmt'l OI!l:rudl1ldtl.~~ct.rno :.~D. l:\is .i..lCI:I!ibar.l'rooQ::.niJb" menos sUif!liL!f":i:~:::l~~. 'JiI:l~:ljeS"hJ~~d~dJ ~i)uea. U:1:li em b<.~Orr:i. 'i1'tt E!"l~T'L ~e. :jJ.a d~ tJ~' i"~ihid!~J -y las m1J!je:r-oo '00 S!iJ.or:!~ :~.l54.]c.5::!JIT.d\e'los rnf€i(i:[}.ial SI!i brll :~diW.s:i1L~Ddl). !liI~m:i."e-6" ElEi Ell tAo 3_ N.m c~~~c~i~ti£.i:QJi!lIilizruirO:{3_ 'En n'lIDS". 'I1IrI IIIlliSltllllCi .a"n MO!:1o~.!l.[UI!OU'f"J. de (!hmt~.g~ 1m.l:n:i~iiI.lpil~.m ~I:ol lIrtll 11$1' 1185Ja l.~j8:... @s iEL ~Thl'~~· riedad .:iwif!I!i ~.c..&rlo~".OI!dos t.tJ.]'l:~ .tl13g.milii~ ."jl1 ~1iiJ..~t~ :10:.. !l. .!ti.D:i'E:L1! )'ul.ciohes tJeD1l[p(J1 i:il.r.1[1F." en s:HiUJlilqiolU!!i. COI!li B~ be ~mc.o:s.Ame-.! !l)~J.'IJiI'liJbl.1.i3::.: cJ.mRo:~e C'~ irn.J .e. ~L~listru'iites:" (.gt"iestan n.Sifti!1 l.l'tles. las liest:im!!:utOiiJ) de ~1!:S't")5i. w ~Qif.i1D.(!.')Ti. .! ].1!1 su Q~ig~:n en un a 5im.lci~ ~!C!(nBtr.:~~ $£ m8. . 0.!Ir.dl.llm~~t:ico ~. m~f!!'l.r.iI!'~u!tal!e:::a 1W!l:! Ios 'IIi~'1. ~lg~(I ij)~.i.n ~1H~m8. ~ iI!~:tl~!Il" ul'ili2:!.llrnill&.ar :gnetdnimm. ~ e I.eae eS[pe.nl-ch.l'LIM't'ilc.:.pO![' ~t ~iI'l! l1il.iI:".IiruiMil. .!. ~E! tje:mpQ es ~m. sentlido l:il!! ~ d~ <\~rop:iadlll.! diG' nuf!S~.I1UIlR~!!l' .~nre el (i'r.[ltJ~ eS~l'hJo 'LFIi1 "1' '8l.. lib~~Qn~. ~c.Ues como l.a Ios ~(.nGia es '. n"w~lrot.!mOO .o c.illi dJ:.itb:3JtivQ cnri:cjdis.qi...cWn. r.U.:ame'n..1.II!l".nt~dD mIglJT.brUco!O -. ~c:rte:mente CC'IH)ot. ' fieu fliaa.E.t1 t:unblon e-:n !liIS cer mQnlii~. :..ii. 'C'ODsl.tQ qill.tr}t Sai.om~il1riLI can sis'reffLM muy ela1:iI1.:iI.~I(>Il!~ 0010 Meritzl'il 111'i1:Ill. di!'i al~'I:.k]'~.eadQ de SLI! .'Ii' ~1 !nt.P.I 11 bB!!1qu~~.-1.YO.:iones.J:i-Cb . 'i~ .i!l'J!le-:.ail!"'"_gT-. llrlle(~~"O:jq. 8" me.

!!iipos l'lrjrn. . SB. dle cof'te.itle-cen trei'!'l.mo:tlcsy . m£!dl'J~ de '>~g\lj. -.!d~d©l<...ln~b!eH.~IJO.Cil6i'L r:~j2j de su (_1T. \~ime11r'=:a.:e~.V'GJ:leoor '~oil1lt~~mj_!i1 ib.:ial~ K~~f"J no '!:Iii: e. I1Ilcacitm entre loa mdlvuih.f.. ~ ~e['en~ ~nos ~o.. quI.e~ problema.. ~. IiIjlll'II V>fl.o-an.slllS c rel~. el J:'ef~~:te_ Bst-il I .u __ i!!!l!.lo· de n~miru!.:i:gnifiel)d:o_ NQ es rero q.l!~~-ad!!!5 de Ips..ra..QSef!fi.ciones deben s:e~.l']d!i.Y. asi:!it~mlJ5 iii ln~~mliri. d ' I".F.glVe\l'S.dl» del .i (iesf:.i . de los ~liilJm'br!3s"los.11' [rtdiV:LdLlEil~ ~J.lM!: tF.1300 'bni. jll egos..lII~e'meji:ln . ~~a.I_~l:i. 1.nnt~~~ mfliClo. . ItjjlJa ~~ ::l. p-rotCl.1S !al'ia.. :.signo -:t Q.!! .mas. '105 'li~OI1le15 .e\1l!'o:tu.ll. ..ws e'n los q[UJe e] emj!ll}. _Pfi"ll~tilos.ml!iY ~~rt. los. :im:u. . tll tIM IdJi '.:(.. • l..h_ e iiQdl'!l:idl.'tfet'an-r. a en ):Ie'l.~ d~ I~ funcwrn . ..'lti!l:iI!I:i.t4!llJ(".!!.i.~ m~D [i!ror~[Ji~o1·D~..t~i~n :p'<N:e~Elilti j.as.ptJiI!'. ete .r. eulaemettte.].cr. il!'.(~d1-m.g1!Jlrl".r@iU!.) son :Wl rOO'mf!1l 'es.121ie]lli. fiIl5ign_i :1>.H= oUii!' (!"~~gen :filbl!illa.lesean s L a.es" de pI'llhibieLO'Ilet~(j .mThll.Ii1. tle.~ .• etc .U que j'nV:j.-h!c~Of.!.fmj.:I.!iiH-'b.nl. mrm:a..!liji~IJJIU~doo .~de:.a~! 8_~O$ POt f~'~ll&l. Pu. lrlbdigo.sjgiJ. :ril.nci6:n. Ciiim'I:tIJI.il bemos 'list. sl. serrpietilk: ~~ t!li'[~ Q la pm:tleuh:i.~ siID'!l~estet[co~. J~ .meRQ: J"-. pro.:Sfepreseil!:A6ig~e<i ne iLl·tHr!..r. ~ . 'I.k::a.liTl€n.O' ~nel!ilttad: I) llJuHe:t!l!tm 'ia.a en los 1:'\0:1" ~. SQ~-.a:t:la cema- ': ..t-mentil!' I..B eponh'rl.fissJc!l1ialI:1.M"f. ' .li~dlm.. -tOti[JiB ae ~.'Folios t~~ne.):s.:p.Yi .Q' Y. e:tl '~i~SI~'-ii dQ' ~~ re- P'Or .I.e.:.)l ~gr.ta'U:4.pO[<1IiIOEi a W 'relacion~ .)J:]1!H. sigrH.d~li.e .f!Upt~.~l- :. a r LtJ.oolo )' l "t~ .!l.. .on~ tlfl. Un_~·soeiedad es un c(li!J(l.B!il dl. ~lfJeiru €:l ~. (::.seQ o ne~t4\!01.!]~~9.~ !lU.S.nos .fu~a de los e~·(:IIIi.(ll" esa es !:a [!....s.I rom· 'Y i)q.s_ 1_ .~ ~1'11 veJi1iJIdo a :mCW.f'lmihuroles ntre ~ 1000.~"QJile!! de .!i. ~L'. too mMt!oruun:QS- t.i.eL'lci. 13. '~l~.US .:." debe· ::Ieif' m~dI~: .lnvie:rt_.. m~!Ii. eonoctdas ~ ideT:!lt4fie'JI.. p~ 46).II.'bI. Il.. :sOn miU~' .1:1.tit.one!'!.i2jo. 4~U:.trl1<11i r i[li!r LeG 111.. C~~l!IiIio.tll'l.l1.~'!'tti!aJ:i1 _~~iCilicM.oi.les di~~il!mea $oltt~e la f'tJlu1liade' la..tmeii:l!e sYper1aridad mfedmidid. lEI.i:.oo: 1m rS1 t:r...e rd!l.rii WIn oCilrt.dill: .' l~ j1._~~ d~mo.... leo.~' Ja J: potb.de cl~~I.M! ~aKonbm.(ar~. is sabmdo cQmo LiD8 .iJ...1a.etra ~.:l m'~m~} t. alrededor .~~ e'r!! la SOT ~..I.:..lliloglill)l:Jos (C'~.dr i~iJt.m 'I)r.. [as ~ij~.suJ~w y <tel Q!b I!'W' nc p Ie-de sino :(~. !Md."1:.~r.(!i6J~ entre iS~d.s en S'Ll oriilQn.l~s.! (inram pOE.(i(·~fi.. • :!:.cclfu1 OO. PN)it _ ~'(!<I!i. lb'$.ile una mesa.. m~dl0 die las .cipal qu~· pn!mMp~1lI e-n p-OO-. . ere:('e!'tck'\l.p:l'.fl1lm[l'Q.~as-.JlfL'C~llte sebre 8~ . .idon s0clal!:.!tiBpel]&aIbMj!! qLI:-'~ r. i2':"E'L -.~!lI..00 ktdi'Viirdp:oo -!'Ill. ill J:'~~s.l. ana1c)gLCQ6 11 hloliIJ.:'a.?Jl:awo los. ~eii~.. eU.Ii. reli~.I2:o:l.e ·.~~fjc:fi. Eb p'rO tv.n·i bifJij~Ji. ]'!h"Vi-Stira1. 'Y de' c rL'Drnl!!!i!'!i.ctOiii de los wn<l!rw~. las. det. c:a(f.~r. €!mot:J!!f:i!- t.if!c:.g·o~. CO!illlI. de 100 nombt"D cl l ..dre Ja Vi!3WaImJ.-i~1'i1l'l~ por 0'&. ~n.e~ ~ fillmd6~ LMtBur.eifJTiifnlUiI q la 'uhif:aroi-on dei iSi> per:ioil1tJa lP.ci. de ~~.p!or. Y -dll!l_li":M'M~e ]leciente OOl..~ e<~ @1!.[lglf!' y E!.diEllR--.!iU_ !D(_!h~~ i!e .c. :~. d.].lcl~Q.b e~·qu.I!fi .lS ''.I~.ni.as 'l1u. til<! sostlcnen rolili 10 {)'tr::os. I).. rn~F. !11 las recLiJrre:nd..ol)JllU .El.s ~ mnu m~b~C'..i_c_j.."'UOil Q ?l1. .' _.~.J el (JiUe ~bI..~n'i u b]~n..-ID.!j.6n.e aI!':iI.hU-·uS y oolec:tavos..taol1J. JoomcEt.~.s psl1lUdtli-hlE::~o..'(.i'~tl :fI:'fcl!lj.!'C:i6~1ufn'lili. .f.iOS titl.. qU!B O~IO\Ge.I~L~e. 1>Ob:r'!E nembrcs.iL~mb.:r.Birt.!.et~r'(.t\S.It.i.s.lI~t l~t$ f6.!rGll de &fl ..e co:mu!1'liear.Cill ndo. G~lTfiUIliiroet6n s-odai1.e~ ~ 8ni~QjJ·[aen ~~t.GJ~ ailil11:cntm. ritos..stro en l(:. que tim1-. que son :t las modt.}\€!:I ac LO n El'~ fum lI. tn.ls.rl:l ci8rnes.l'~iI!!IIlL~'l ----"J! .B.i.l' es e].

t.~~ L·.Dud'2!.cl\~ illil.igretii. '. Ci3!.8Jn..ii!:81!:(i.t~ ~ 109 iQlJ fJl~:. !rO(L" m~UCi' de !os eua[l. Lus .(iL i.u:_votm 'Lit~ eeajl.c1(]''n'l.(~GI\ifi\!'Milttofi:l .::.as .!'S'~~ ri 00 dtificma" ~ ti~~ff.1> ~ I!:! 1.lt>. :fl'U?~'[':..Mimoo .:1iA de.'!tll' ueU.8 fo!C0. 'J!Ii~~e~n.O iL{lSs~~nQ:=..tIl"rUI'llW4K:lQ. <OOXL!:IU!I::! Inih no ~ j!!Or ~.I!l!]:!JiI].:' r.~~il:i3Ij. codi~tCilQf)Si d~.l:' es (:1 .ii:.18 Gllhtul'la.iJ(. In . nitj(ls:t.sn. dotiIi~e 'morttfi1e-tl'oo Ci:!irtiitii'iprnlJo y t:~ttr.~f S itglllf'h {:ijI~:'if:! "'f1.jgi os n .l1il![.(!I. . ~!tS. vj'ncill] 0 enbie 1m fjltJI§.. aJi!IlIiI11!i1J.r'~~'C'U.(r.} doe lnf©. .i .\~ e 1 (L"~PIfl Jf ~~. l~ tOlt'oJ de '7.r. Cl.n'~ '. ecttniU1. 'Ill f'iC\~ !S'i!i~[nas: de SiiKJI-GIS qll. Jlre'~l1cia qpe sa e:KPiI'€:W 'lEn e~li1Itos.:."~G~~1"f de qI.~ nac. L21 tg1i]ru .Tl.i.a.:!I!btL~~EI~i~de 10s PIQd1Lll~klB .Qe tomID : l~iH'. eefeWTI!J1l..'LlILil!:moJlli._. f! m Je5 los :iJflil:3!~id1!L!"H:.€:ir i[l~Oplas .ae 5it1)l iIl(ifl!l:lI)t1iel'3:l: ::Jb::llIlT!.fO! mill Ik1m b'~ n t.tll:kaeib1il.!~· !IllIS ~LOO .s d.os: qM Ita twi!:~iUJroidJiI!I' La :fui!iiciD. I:it'lUl~~ t:iOutr.crne.'e~ ~j.M:I.aJ.riiQj(p~d6111.10 t denl£[('j 0ilILli 0 cOJno li~ j~. .I.v:i!a/lilictJ. '0 'eJ~ ~OJI'JMft .end::t ::iJ.~i .rWC. . ~.r.:drnl.!&1)!~ I @'4ciol'JISJ1 It'' los ~>tt-.!llgnm d@ ~r)IiI£!e'LIi'liiGJ:100:' I..J 111 Arle<n~. ~mti(~ti~ y ~rll.00 c. .11 Q b ~j~i.s "f:Jj~tf .B'.Lltr.e m'i.!111 ijIII 'liP. e'OO..!S .ach:K i1l" cWD1I@~i' sif.LLries!. ge pOL1:e de !IIT'v2!r. gron .ifu'nt? ~eJ1){:lni~ft (. 5QU~[iclM.B/~L.~ 'rek~gi~."Ii I~..u.[as fr~~!:. . A~J. esos t~tm:) ~l ~n~l!l«:io.to. si!Wcs q.llI! !:Ill!! ~m.:..r:i~_..l.G.. poii' liRiO!di:o.lO.i:8iti1:1n~s:.I~H j l'IIlf~(:th.'3.c011l11QPie.1. jru.. ~mpQ.L~. 2.r::®clUiclJs1.lILlllilIlHl.l.a SIll peTtem.'.S 1l. iIiJT:~p{l': 'Vesmii:~" 'liill1ll!.w.I.l..~ Ia.'J! el grufpn".-e~Gi.} :L412l<'O '''IiIrr. rJiil'i' GOll Mn.5~diJJd.i3' L EI ml'lMlj~ cit'!.oll GO'I.t. 'OOn' .jij~"lE!itl.i C'J f.~ oo:.t.tgil! .rlli3lil1ls.Ott tW~Ll!il!LlI illu!Ji e Si qe 1 ]:I..e ~F. 'fill e~ sea e.jU'fi. 'I?JJJ '~BeO dS idmru~~n·· ~cgan eon Coo gfliLpO ~~i8i@.i1- di:.~ .!'!s' ~. i!liliUl~ .m~~:ildQ es e\[rfi.ta~i6kiii).hTiliti'lffi (pratewo-n. ~ta pal.t1JtS L')rf~ gE:llIe9: ~ttl~i~~Q$ 'i) pM!llIdio b:iawrlClOO Y ~. <'l.O'_ I !liU.til'.ii'.id'~r {'"ZYn'ilet'l)8io!1!iiLl. m::uj.L t~y il1s ti.'fl~iI:.l.4.1..de . tr.)o@m e ~aciw ~i.Sie:I'l1P['e SDFI! de' a~ji'lell L'i3ll.tlie la S'u.tL~ .!tl7i.I:trle.iM!:.eSiOOS.tli.do :-... [hil ~.tL ciie: Ios ntes noeS laf. d1l1lj[liq.can respoeetQ .ilUfj(iJl:l: ~11 II GO'ifJtrlJ!'i('!iiill1i~' 11' 'I!.Ucl'(f:l~ ..Ef::ilElDl&(glca~ mE!ll'Le~~a rti. to ii'J e ! So .iOO:<li!il do.I'hlI1:0." ]'il'3 n. d\. e~.!Jclll~'llLn ~sa iiillitl(.' (:t:Q<Mn-ie1~I If una CD:nfiririlii.n(O[.li h:~ m~~ro~ de.o..mY u . l£1 ~l.II::::iI.do::i .~eRS~.l~ to:!..{e::. t:!'!. AJ.ffi.~ Sofllll J:leii71)" oi oMs .~upos.~iloilB. urI ']'w ow:al.ig' r..:Io~' ~ll.etLI!:e.il-s 181.d.m.ml1lt1~o . illl} LOiS mcH.!L1' ~~.cl::llrl y' en . jY~G_.. _ '_Ij]~ bJ.l1·d. '.llf~. Los 'r.d.lj~U!l!l'a::::dGl!f.rA'l1g i ~1ilI.I)1'i0..rt'i.del ~'1iO 1f€1:~giQOO 'M edlLc~t:i dad s~ CQ.1!1: II[J~. ~msiji}jljIJ(itd8 ~mlr'JXl.J:i'OOto:r. como de CiJllJliQlWI" ~u {!iQjl!'!t:i:1fof!~ ::. t:i:3.q.0 '1 ~\I res'[)1!. qull.E!nr:i#ofi.l!rr (Ihl~g.IIJ lIbl 'toUo:.h.oo~mm i.i~oo mo-. se. ~Ot lnt@.i~..'!lE!II1..¢te J!.le tlJI. Su 'I!!mi"'!Jcl:i: n !:e.~llX::La1e!!l' estir. Stwolr l)i~1't!' .JIf!I~~~.!ti.flilllUIG.'iL: siglil~l!.L\Cl~dros I.pD.G:r'Ik§i RGlg!:l:t'Leltll) por .'tiiclpm(!lDitl se if::X'pre~ en {iwtiM' q..! IL!IJl..illl'tar!Je'I'..'.]1 1 qtu. rWiS .!o FMrj~.tL~~ .~.l...'e ~i..n su !iu'~lldad.sOJlll los .s ~QI!l!m1'I)6'~ 'y ..a~das por Mcomun~di~d.w iH::i1ttil~.j.ifh:lI' '[!lor la .Ole su I!i..el indh~LdJ].cm~~ I:. rrrujeras. qWlE: n'\1)G'~iIlm::It oo.ID sie ~P.:1cio.).. )' t:.j~!i(lt:L~ 11 vlrnle ..ds¢&n ills.': 'oompMi:lfifil tlliilitrn. (j~Jll 1o~ cl.e QiJnu~mQ filbe~a oil e5iOO~.li:l!M:I!Y~ta::.es.qu:b1tl11S :fj:Jm [~k!~.Yi:lil:.i~lrlll:i..ls~i:la· fie a JillJ :r.:I. 'I!ij (!om.l [.OOi. .!iU J1Dnilibrec_ El.z:< los . n .lsw'i1iI q.rnID:~ ~uliil.ejemplo..iiI~~·g:[~'.:.(':'.'re tll11.M@iS. p..:'i1:oU!liii.lb~~Iil)}e1'1W'. .:.i!tllil!~ ~"tiI!~ q.t"r mp~E'!!j.dE:$.?Ipmref).l~o.u:Ii!L'biCfl.\illIcm:I![I.lJldi ~idUl\! Jll.t.u~ ~\l[)fI<~aafL t~.1.ui~~t.i!ri1iIl(ll"~cla en 'l!rlJ::l IGOc. HI.!!Il r:. F.1tih~ .j:. iFlll1(tiiITlfuaIBr' til.t'ii! ell!tJ..r LZlllil_ 111ilJi.l~'" e:l!I!iile&~~...'~o.Q3 i'! ye'lc~.rg.. las 'mD WTUF. ~" eJ.o cuanciD'!'l" i. biE!n~. II! dltT..O:m.amoil1 41l! l!lJ:iii ].." [I.qUI!: ill mo~.p~O""£!CJi! b.g]!i$.:r. ~. :f1.K!S ~' i71dll'n. Las J.G' in'3tjUI):Y.JOill.?r. . .~I:!II".w.e.'uil'iil!l.ihW..p..itt(}'mbli:~'delfr~OOd.tI vililor h fii g./.del. 1~.14ii ::.ciona:tes S'OTI t.il:ra !?!l grl!!~JO '!j I'll 1m}!\liUu€Jo '9~1~ l'eciw e.ib:i.!:l.. 1I!1.J!-' Pero ptll' ~.~Q".a~'U5 s.}~'o MJn.[)i.illlci6:n pr. IllliiL 'i.i::i'l\!'lIs" Qs rt!~~ '~~n eb~1.:on mamrems . los de U"a '~@!'1gjLl.~P() 'Y ne .!lU~p!O.

.JdQ] de I.:d'O.J. t'!l'"i @L itr.~ a is!. m Il:Ci:r'lsil.J~ l'IMt:!1ottQ. Ff.o& .:.@IllHda4 1\ rob Pffi't:t· eull~IJ:IiLUt" ~de lI'e:!)hd!.:'i[ dE! ]m.p~(li!in I)·('mi~ $ociaiJ.I:..j!. ~iturl!::[t:Ill.n... 111 LZY~ jlt!!egQS t>ie:ne~ P(fl' '~(~tlC. sen'lJ.t1@.~i:I! r.!i:"i!'ore-S'. ds dljls. '11!II.. a ID~.ld~"t.:.r.ta ff:1! D!:!!i~I. .iIJf!t'~8 .iI8 j1.SrJQ'ill [.~ @!J!!fIf.Zf'D'l"lIii.d . de. . . '[. .mi.i:t~J:dlQS. la J.L<~~l. c.Or.(jj pC!L"~mb1Jl1l:iGhC.lln:m~.l(. t.:I!dcu.J1.o-.eLI.f::n ademas '011 a 11111 ciQ'f) d'.[~. '~os J:U(".(.ic~" .We les jU~:jl)O~" a~ qn{'o l<'ls.e-g.l~ sen .lJlkld:¥l Cd<n~IDW:li.il. WS j\:i£gos.m~~:lI~ ...(lo.nilErS .[·(IILtei~~P1.1)~ ju..riilr.:l1'~.l. .i)'L lIf:!l!Ili- i2iI ifn]llt'Ldo.ta.1i~r.ru. ~~dEi el :son'l 'IJWJiIl..~l~ [p.efite TI!iOC'i. ~i'gu8iii ]llI.iE:!:>' I!'.~..al.tSiiI's.t:Me.11. a la Til ~Gl·r:.~ )ll~ L~iS i:GaJJldad.:~Q!r.c¥1 d~i nr~o que ~ amFJ1:1'1! ll!il1I l"Dt'lpUc.bjra.l~L-Q ~t~p(:!('.osr '@'.(I.duo (!(}J1t.) +es (le. 6('{!.l pjtl~IiII!)r.l tdlliiil ~ln>s JgtIJl:IIJ !i:~~(.~ de: III I"' L (lOIRumCl'.-o~ en 'Jm y5.:Jf1f1 ~~&!. :s~ .a:dQ :irrt".. ID ::!I~il€i dE' ~i)$ ru jue-gOOj las tres ml..icotls(:cI~ectir"90 jilIidi1f~(h.:1i. pcl'i~~~ dcl pil!t'hldi} CO:EJ:II!iJo los habd:t.os jucg~. eo-ndnetas.j.el to["ru!:0 perm'ito e0if1i(jtj:er .ties- mdj'!. 1'1:$ . till n(l.ptu'Jeraci&: illreleclual y d~.prcSt'ljl'l :tl. ere~re C0l1!i\~de:H3Ible!J'l.~!lte 'Ii' ~I.J: . . Wi\c:ti~li:l :i .g~~(Mi~_'.ampQ .'tc.5I1:Ilit:t~- - • .L&i."idl. 21clli:J.sti).Q.fl!!d.JgrLU[l.· d:i:a .:tlJllnl" u. ~!lJU:: (~:3:mJpe""m!g .lt."Gg05. de .u.!~ :go ~ 'i.l.ilIios: '~Ii<i f.. Dt:ll ~611]md(l.P0T soei:.g"!j.t~G'-I!i:l .L di? 'jlJ.e:!3"...- '8. v J:e '!:hl. BT! 'I~ OO.es'!ii:f.m.e:~C!gH:ne05.r!rl!CIO~ ·.e.1<3..may".~lilih)U:3$ v.l!l!(I!l.i. esc eS.n os ~§i.I .~~ :semim"ttie~liw::.Q ~UpClque hi.c<1Jti'itli .iL~ :t:etlltioie:)~ ~ lC!~. Q'e :r~Llin~~a'r :!lJH . Win :Q] 6b3eW .a i:!iJ iIl:roo1da on qlJ:e ]a relilci611 ~Rhf! el ~ii$fi~ rie..m. • DlJe~ro 'j .tr::l I_:OillQ 'l.rIJ2I.. ~l'~es~e~~ eJ ~1'lU.illi~.} tCE..11I! !:i~wlirA_..rnw. !m.liLl!l!i{!.W'l:1 .lG perf:e'mme. eT!.ll~' 't.!m :fI~ ~r!tel' t'i ~m.oo :il .~~ J~'l.Lll.itt' 11. lr.JjU{! reirlyjc~Jl :LJilJ jlll~flj or eT. la.oj paw en dOJ:iII..hd.i!l. ext:! I'I. .ilO &G{t l(l& JllDgi."r ~tl :~lil:.c:{)~ ~::.! "Hila .OtS ~~.i.JJ1. ~ JlJ~>I). los drol®s Gi j l~IJ~OOJ:' 1e!1· ~9.d!l'..o:L't jjriii!~bll:i@flIfil.~ 0[' 1:i "tP .cl~ lJI~al: ~I~e(l . ~t\I~"jlli.de 'i!e. :r.::li1I.1. '!!e$. de&rl.p i'Hid'.rr:!).tJe:rbOli'~t.eL~mj!r. y c~a:sirf.i~l.rj!2\i'. La ~i'copr. ]r:. !.\I!: pwb~iit.. ~l ni}"ilo QU8 nll~t12 ~ Ia mfuJfi.m!llIl.!l.je.)l.I.:.que idellil..\n .(I)em(l5IJ:'LU~JrO .iiBtr'[iI! mC1~.. 8~ igll'1!tl ~.~ 0 .R':s.'e el lj!"J'f1!~n dE! 'oli::..' ~iJe. UJj..tlu.jiJI as.uta vistu i.l.iI.rH:lj~e' :l ]<1 s~!@~cl6f1. To.'I. E..n-.go~ de .:i(pll!c~icul(!6. pe-r~u:tI()1!J. ~'~ .~'~Id.il&iJI e~ lnat irrt.ri:w.'1'.e:iD:l!ii.ijfj~.'t' ~d.~~ eO(~~'~"l'IiLQfjion" itl~Ji. kt (:0I~p'ai'J~ .di!l1~. ml'l:!!. 11:1mm~~ los Jl3lgacl(l<l'ea de: ~e~~:?i D' ~~ 'rn~l:zy 'imiw I'll . 'f ..1:00~ "-"'5 ai'..f:a].1!l:IJflOilmJl!s En.en!c '!I ~n d!ll:cl!fi w\.erp~'l3t~!ifio. tA!J!non r-a L!1l:I:!£ ptctl:fun.ria -.'.S ~:rquk..!T0 eo.-.'ic el r "fu!Cp~r ~!l'J1.Joo . simtrl(loiizilll1 Ill] lru."l1 lOin ulril ~~l!Iiil.d'~L't:a.O!'i '~i(.3.l::!id~ men.'~ .!'ta.ClGE $ociill. ti'l.!t) hi! .1'1:!~!Ii!~oer..!] tnl.~~p~m!tlEt1 }b. e:l:i n~ ¥ .5" oomo· .l. £O.!ri:('rboilcs 1ID1e.1o!l los peJ:igt:Qli I "'it maf' d'ifl1o orle deteiFlt&a.emoal.el oi)jeto de reubieD. eJ I)(lc. r. ~ .da ~qll.1 '~bqi.[1.nt:fHea.[t. .t~:WlJ:i.[nlt '11 .oo - to. La lli~::!! ~ S11 mililneCEi jU(!'~n .:: l.t::i (tone!':' Iii l:1cimi((. Q~ !Otli "r1ili~1YtlOO ''9!!:lJlflcUiJ!Il'lJ:.Z. . 4_ J.Y:)i. .~~m'j.!'"J'b:... "ae .iriitl~tilrl 'O@ri el 9r.U.!::.)S. ~~$ OI:ll!'!i!:i1:.e~c t. .'r.~t j..l m~!i: '~~\f!}'te medie de W~ jll1:~eJfl. cli/i' l!a .L:>o~~ .8it.iQf.~.'Ci'!JJKu 08 ~tlJ(:!I}'fi.j de lijiL]JI!jflhm.9Ii '::loJ. p<!:.r.11<1' JUIilIil\.M los .sps.n· 'boclss ~1. ~lh!::IId -arnimJ:"iI.1bh1IlliLan.I. el '~~l1I![:!I de.ram~'F.s':-.[:'wa.b"£LDO!:iO!!'!"."e J~et'ZI'iL.:..''!JLltG~ '~~.j~ la.] :pSilY!0ft'l'kli~~& Y -1. .11..£i. uft!l!l 8!I:Iju'ijrla~~:. niun0 (!. <l. 1. Ia ['i?oP!tid::t!dI :'!! 11i:!K=1I:1~'h:! ~~p\~rj· l.seiil@c'iq qrtll! - ~ r~il.2:.nl:iilns. ~el"~at e'I..~Bn!(:.~(!'to.r::~0n ... I~ '~1.m.~oiilf''". de· Li~iII lIlttl. El1iJ£ tl!!'~-t'medil} .a:!'l .tie p{l~e-1.!l.(Ja: pl~tntafj:. !'le!l1.tiJ:} l.J..C.rF!J!~JjljliM~. :MJ.. (ul ru>'I:j.f~. .$rJ. 1Ii!!.e~ 13iP1'e.aj!'t'l1~ ~m'i:I:tLDI. h~c~rl!l! pmC" lie ttoor. les de!ieq~~illbri.~t:::IId..lL"CllaltiM'Ofi ~I.'@llilf i'l:'lh.el lind'~v. r.L'!JlllpRl::lN"0(D ¢I e' ~a re 1ilJwJ.l.an([fe5!~~ol1e::: IJrr.':_ hi"..l~ ~.i::i!.i.i.i().s!l.r litsntro tJra Iii r~d ~..:!t]jda '€~ ~U:11! ~<IItisr8.!.fI.d~€f:o aJP!rellUl1!' su m~c~o.tj. de~O£. 8!"i.

.IlL'llr.!i q~ ll* tW-ipaIil...:Ii1Q' ~Il 100 jug.ei d'e~'ji1il:e~: 'EI cmtct.IlIl'leee '!J!.['Ellicaa .LtdOtiil~..sa:.tri:ues. nmjP. el p~ahll3m<1 40· los. ~..(!.)Id)jjlillen ·111· t'!.eB<tn.iI'1:!t:lli[D~ ilU'!. fie~ " (11 -muereo fu pa~ia.r.!I.DiQS re~efl'.o .1O:.(iJh(J.nC.i!Iil!l. sen lOo.(jjOf. un JUfgo :!3Jlo~ MmO ca~et. SOO.'Iir:.L rol" .. WerM''''j!' you) 'E!fi.m. iL!I'Il l"!t! ~iI:l .. En 10<.' p. r:IIIII'lciill-1 lnm8~1i:.~.1 oomO' nand/iii!>.rt Sl1.~ iliiiil ·dr.1'. "h:-~jr(CI i.S de g:ignos. JlP.~.. en S'WI illIlwm..aiI' q1.s y rl~. demuestra (jIll£! . 'I~.q tIIlle!i oi. El Dr.JJ:lc~l!I[l'·. P.ct.l.~r d".uli.'iJe. La a-ment!ia. LP.5 jllg<!r dotes. 1.. e) ~. :sH..el!:~:ck!n llo:r ICIS oqa:!liz~([e':i •. es de.r.r-. :iE~ IIlXW eld't. iijgumm.&rega.do JarlJni!tli. pOl' .1..eUa_ En :Eo.t.' .. Pio£ eso.I:!@rtl3!d. ante rodo.OIt:ru 11:!5.. u:n se·F!l:i.1E!p!l'Iit'iv-o" tllii.c:iOi!lM~ (d.iil! JI1I\l.en~ 8.!'ltica i.S mfhli!!1:F' .'Ilc.lf\ .'kly ~~.dos.1. 1Ca:r.:::. a 10.]!!.o etl de las ertes.. . .t"!!I!tr.ai[j ~em..Wl j.'JrI1H)nCill. ~os. ete.Sellll(ll8. 'f!. E~~ IQ::.i\~drUr.teiOOiII. es dnble: l..liOtoco1fl&~.f!.irnlente.to" las .mO e1 doctor Eri~ Beme.)... Berne baca lUll: i!l".. hJclfi:!.s .Mlm~.ate~l!l.e.Im l~!: m~'Y ~icljl. pe~:z~ del ~jedirez soa -""'ejercittO.8l!l.k.. tr~tmj~Jt'i.!i'I'II lE!~.!1iDbjett. ~p-erDeflci!J den'l. lare". <ODOliotitJl~r ~l mismo m signQ: . qui:! ~j'l. es a letefde tIM-iI p.o dill d~lfjc~lo. d.oda s:1W'itwacihtJ.li.I ih$. I<I!~ ~Ita. •. caaOOo OOlit un ~·'tlJ. jU-B(!lI!1iI:i-. "'inrt~ g.lOm!D el .1iI~gps.i'g:i:. p:ti~~elQs.lo.pill'lstlrlo.' '!.go a 'SiRS 4<oonstituy.e .ga Ia.~ !.: 100 de~diJIii.. :Elit· es 18~.rrU:'m f!.' 'iiimjda ~i!!l :5tI. el M:ilW.j.li1d~ IG1!i'm st p.. drui:tz2i..idatil ~J~ac a de1t." '!J :w~ ..~cioo es gelleni.r:Ie es'l:8Jdp.ent. .tU. jw!8g0~.t.'I!Lb. Bj.S.!. iF '] d .uMlQ e\9: tP.ub!!l".Hoo$. ei caso (£g.la !1mOl'OHl. 18.<Ita. di!l :asu:mia: I>U libMt:a.roles. J~g0S as l ca. j~ 10 nil de'oU')itrE!l.1<e-n.~ . :mt. !I~E~ iSOllIJ5ign~" A] s l' S'·.OO.eo.lip):As ym ti.<IUme. qItIe iPi~rde sy. es es clem el jlJ~e!iI". sam . it.uia semiqo' profufiido 5lP..)lQ!taftl'i. H~uegm".a~~t'Nic~ po~ mM'id. "'jnteb'J!r~bnilil~ :Jilil~e!j..c-i d ('J _ . La mun.l.letljt "::{Jdificadw 'btI. lion. tp:D1" 10 tanto.!te!lm'Cs r:CJJiI_'![. ~m15Jll: "·Sl. En lIJ"01nubio.fli1.i'il:tt!9.POSii ~l1dil est§: i:nuapaci~till._ ~"rn IC!Jy~t rundam("J. 110 ~ ~Lemp:rl.~ auif'rrl con.S sitlli1-cioocs~ eool:rMttiliY.ctfllim 0 mb. 5t!. eseena.pte.l!l1liL mo!rfok".dB va .05 i!J.. .. gia .ia los 'a1:aqIJ:81:O qJl!fE! E~~ uJ!im_~ InMnge n Sll i. no Q:.:re. 1El.etf. e'JJ.. of.l'ia a.' 'ese '~ dIl! mujlIT eiLi8.lta es 4:11. Myt~iIJ'hligil!!Al. de< . I!)B.~!F L.'ClOD. el lI'ij:'.?.!.o.ID!3..iIlm:a p!l!!i"ril!c'f. . e. siste LO!i j. de :re~~as~i·"arfe.cio eNitin.uiat. dol . "Ulifiio'" :y !'4 jfWi!' .r.CU!~o r:i~iP.ecir.Ijugar" '~1 ser oero..: 0 til. i1iIiIiI1. ~4m!adre".1-l21.)~ ~ es le i.!:.i. lil)Jle Y.$ ]..1ib3tit".1 g'eI!Li!ir.1 j~~os.·m.oo's!ilJi.~ mid ctliStiga.1:tr1f:.I~e!lal'~IIIt. la ~t1. ooi !!J~rt]eUih. El n~ite I{Wtte los.. :110' I2sttllvieta.y los.t. pt".'O .. '~Ijll l:ofIlaci!')Yh!:l. i!:ll~teJ]"[.o~obra Ltlititu.! po.i. ~'} 'rim~ilIria.·t!edrr alge If c.-e:i.l·eIm j~[!I en [a ~d(idiJ. ~ l~ j~llIi\M!'t'e1i" a ~i:'I.L (l~a.!l..9. los 11ll'llgos e9t~Jli.l!0.di .fia.ifJ. JUS: o(lim~'.:13 funeienes .'@mble!: (om~. -iduiO. IOO! : p:.aJImJe:ntB· a-"I!I!~ lil..rni. son U1S de s:~eii! m&s 0 :m8r101ii QDnv~:fi-.:iJJ:' a 16:i iuefOE! dr-d~t-i6..j).ll.~eel err:iRm.ir&dlg!i.c filJltni'lillm$l.!"'llm'wio de GSIlS.' (!I 'ide~mil!!3.es mrnediatoo" C9n 1I. .ro.lJmm~ CS'M~ot If! ar.e!lci~ 'Y bii 1D'tesi. ~dilidut@l:.'. e60 ~'Ilf!' e:1 dm~nlllOll:' es fleeidiidll C():J].y: l~tli par." En irQaltdafl.eS. m~ftj[I~~ D. :&'Ii1!i "I'j(uewl' C0i't SItIlS.d.itfJ~.i Ii.e" en la ma-YO:J'la de' :100 ~OS\i W·tC.:!o~ t '!I):h~. Se:JlI'I!jCili.qw. u~ j!IJ~~ dramaes ~i'!}o Cion N1e.ieii e.. todo es Sl~Q en 1.d_ R1 ~'tiImlle'" l' hiDE!.tl vida SAJcia1 .!JfI: 'OO11m .j{!l rue-~ p~:3: H.. dl!ib:.Wl de:P1!ostrandu tl~&mDpodrJan ser • '_j!llg.~mi:ltrimollii.. .'!. -8] . ""~i r.r:i(~ tin~ dewIDll ooposJiNs ~ roJfllar. T~ iild'i1i.q.[!e.i E!~.1lI~H (If it ".sti(j(l·i Ita m~0~ F["~~irhL~ e'l al~hQJii.1£i'itt3.ili.con ill caaa c [a G_QI1Iq.c9 ~.ii'li 11):~ . ([c d. :.roor. . ti:[~jJro ~Q.Pil.jo Fo.ils re'laci&l con :!o1J m(id1~_ FBlJ!! I>.qmbtv d·· o.ast8 eD.~OO~ ·ell que e'lla e i(J!lf:t6ontrll.

Nm~1I.m.\i!l)!8! de 110 e:mt~rn1. siwLiC1Ili.IJmps ooliijigos sociales ritu~j]. :tfid!8.!.l~.:br:n:ia~ C(J:ri.hTtl~]jJ a8 paill!i:> .Lill~i....i ~ hl:. p!ll'mf.uB i'iI!O 'Q~ . ii. .~r i (lCim~J:lC!' n m.J1I~l:ru1iey y I~ Cl. de.wlmjn h3!l:ii8 ~e ~i~" ~ mitQl~i.'t~~ es UIlO ..cie:roo dbnde.de s.~f!:nill'iica.ll.9i.iJ!!'I1...uy~':' los.ra.i1I'i:. ~i8p5.a'tiI ~ "]~~. OOjo 'iliO't'oo~ ~im:p'~ ''1 'e9t. ::.dle [093 eoneeptos Ili~a~ ~ n!l'~:.ulbx<e' fulli!l' dlilmentl)~ nic~O'tlaiL"~q.t!'!l!!:.g!]Fii.niz~!l.e~s..'.!. _ .!'iI1'W: 100 "'·ridnme.]lIll1fIo Hpu.!i d~'PQnwn[~nro p~. 1es JIT(i.:r.i().dsw.4.John .'i:~j en e-! :wno de "..j)J IlISl como ~!)5 rn[~s mitiC<i!3 .. ••.iiooe:. de~ ~ii.tl..i'!'1:1J)0 Iiioo) qtiJ.I.. J:iI.ikl:1! det~ Co-amm. GI3'r.(JJ Ir. la l.ptij..asi ~(i. Las: Drll!' 3! d!1ll 1ilf~~l1itlCit ~ilmifj""'8.]ooiti.m' y' 8$'kt!hlliz~A~$.. ].l'E! !l!C1.r~ eemej:>JH'lIa~ ~e prf!Q. • "rlEMPO 'La.!m'I.:!!~. ~('!m !l. .. 'i.s d!i observar...et-t'~ ii:SI] .!te-i1t~pmda:s ~Ji)lir)..:k1ills: a.1.tirn'~~ii'~.E NUESTRO I!=iIg regl~ I~ 'U .us [. d(i~les .. P. C~.~.e'S rn~~e'Vn.t~l b<ill. ~li1!l~ada de. aocidL":!n:t4las Idle l~.j. ~t La 'V:Ldb..~mo '!lUe5'i.m@iO:"S q'll~ 'la:n.::UJ!tl1J!.r. cleE. una . Y ci blC'fl. ml1!.!r! Io:r.."."'ft3..~m.mil_.~ e::.Ulna culllt~.i iI.'1J ~~t~:)Wil..lctm.~.u!llill'lro.!~Y .liil.eja:rl~ 'Y @~.G!6gtc!o.e.l1.JI6:'MlItIIl (?" una.C'~mb. ~o~.~ . !P'~~(1:ii lUll ."."'81il.:'m~l'ca (x). l'odOil 'Ii ill iii rl!:'tI. "' _.es:. Ti cciou de j'mt. aJi:ai~8..n II!In~. .eil su r)[1b.. ·" v"'"" •• M1TOLOGIAS D. y d'Ei b SOCiOda-d..:.. I:JljJ~n 8d~K1l:1.) una ~'liWJ'!.o ~' lil! 'f!..~miljmaciQn!1:~~.i'I:.sf} Iifti!i" :tl!ttie~t~me\!ii" '~mi. .• .g:1.tiUfb:r.t.'!.I . :II.Q'. en m~W!' en ool~1Jras p.&n social ere e.~i~l l.K.n q[U'El !3!£.' E15b.I.'Cto~.'I)rg.<~ D!J.i'tid!3[j" la::: n1!!'!!]~5 oe ll'L!. nos ~oc:~e~ad..!~p~s(1 tid. .~Ii.as exp. e~~ ''I.]!lTidifJ_ 'v.iJ'" paI-i:!ceril :mi:s ~~lb1~ "Y 1~:~:i1:aDL.::i-Ul!.i[.'l'r" 'baj!l} las YlIJl'iaeioDI1!&.e oerbe~iJlI1 e3bbl{!IIi@!r el senlmd. h$'~ el ~J.sm ~<~iilid.rlo~\.:ill> se sa pi!1!liI:-.il!riI!]talL if.urdS.sItj'LlS. tim" mas ci-e:nte e:o]iecu'!to" N~. lhJm ..a il$..us h(ilm~ f. flltl'tll<IJ!. l~icOl1!ii_ e.r.U or 8.

.lidii.l!'e une '!!it:: 1!2i.3! ~Iia dl~t.iE.iill'(Io '1W:1':I~1l'~~5J.li.. bet]l!.6lIInpa p\J.. htciLilTi~iiitl:!:.&Ili'!i!:.!ri1l.yDS.i1!t.fI!10q!Jet1po~ zyt1i~~.lmc. E1 m<ll "qlJi:! p~~ lD. de ros .~ ~~~ ·IT:f'J11 [i:.el'ih '..! ~\ ~la @la]ql:l ie:[ dim1'\..ooll.:i .~ ~.!:.(!t1.lt-:t1ci:i1! JillJ mas..l1Ili1. Cili11UIJ>. OI@at.&l.tin.~ ~h!nI¢l1l! ~ ibWi!i!r qI.!l'. - 'I L:i 'ff:ue.JqA} t.1il1e.U~Lli1::gil1~~ "R' '[10 ~. I.l~1~~1'iIi.! el ~le· _Los ~r-afice~s pg~ l(!.. i!:1 pl:in'l:ipoo· d~ ~~t!I~I.D~·.1.! de Il-j d 0: ~].s.n~I!1~ 1]\.Mroe miti.ffl. itll'!!f.IIl[.'... ttu. ~']] ltlt ~.frr'ill!!> ~iIhJa:..I [!J'rivlH'fa 'rhl I:ndHi.ha puJ.lJ.w.' e.Q1!Jii 'QCi '~ilI' tollulj IIl. ~lI'i. ~~WL!!!)~blil'\! . Jm.M:)':t~t'J~ clr. lie\l'ecd6-n ale 61!\\!ia_. ! jpe yl' de Ias ru.~i)amR ~ QI. a1 W'Iillil:I!i% iIJ'iIl'tI iI!'liolBr' :ru.a:¢Ioo a 'tl~~ t~~1I':~t~ . r rieliu~ri. W Iilxwoo!ilfclfl !Il pll~!mmM ~1.~ j'2~ .jeq.ilq..lli ~lltoW.!i'l1JmF.u'Q.ru:n~w do~ iDdll'l14ti!l.e.:. LT1J~li!dtu~L "f' G\lo~ciitil.iti!3! ~i)1J.s ·[:'f!. CiJmtrj~i:Qm ti~~1!j (l~iBri'I~~Ul1.T. 11Zi~ il'lem~ mE'!.fu11~ tE!!i.n 'I!Iri I1~EQJit:i!illllJ~~C"" ~'tl@ 8. ma.m~ enl. bml!l:OE :~!lI5 !C~ moniaJ.rta.i!l dEl!5 ..iJrunp lilue.mEl' t1.!' tnt ·(ji'.'>IZIda ii!:n .af ''linl!l: ::l-!lbG'1' oobi:r !}~ liillli M~tlli}il 1'!l3£Lt.U£ .asta rol.!iii!Jiii. de 'UDa .Uj. ~dBr' dB iJl'Ed'~tEIllfilt!!C.i!.iiIliJ Sil'li.j.~'l.21 E.e-nJtaci.r'DuL£ii:i-.CIlii iWm.[i ti'nf((. S!2' a.Cg8R.!!I3i Mid[i.- te'dsti. VEif'J etli {!'Hm .mj1:If. CJ:li~:y ~ 11t1~.iJtiea.adOl~:alMJ.2 3tI!~r:i.n.(10 ~i~H!r..mcs !l.'it15~~ ].4!'S ~I'I.i! m1ile~ es ~~em·· :PJlar: a."'·1t'flnii:1tl .llI! ~liBbllidadi.allll!. I~· l.est~.i:~iI. el~eci.""".I:ID:re· Io~ ~ipJ.es d~ I:a 'i'~Iin.'!'eir~a :ma¥Q:rli:!l.oru.i.iiEJ(jll!i frljlii. Mta OO.o.IliiIiim·DQ~~CiiJ...tie .illi'lJ.iti~.r.OO ell: 'Ik!du::.(~ · .. F'.:! Ik:~ ~ rni~mSiGn'i:fL~lID~ I!!rtl.L:¥6.t1. :ill '. llJaIi!! E!I piful'!l~ncR~ S'li !l-figim II!i I de 1a.I~t ~s e:.DJ Y..D @.a.ia~.0.-ol.lD[fi!..!(:i ..nill~mootllrn.di.oOOti1 qUG pttt. ~ lil :w.:supl11rl~~iiin.~r!idri~.afl'@ . Milet. :r'I.'or~. ·~rurln at} 00f !hi.ilrJo.~ no· i[JN:'Ilti.:ilOEl~.cli:o O'Jj~~"'I.reac¢o:na mIre Ias CO~ sm'[li . ~ C'Oj}'I)r.:islB nln:tumlL su'l.l.ideJllil:i8S {!F.·oot.o ~ cD.hll:lnta~ !llJ}lll!l..1:OO n't'l I'I.'&! ·1. a!t!·sitl.!'IllCit1: ~S~l{lo ·oo1I~~'i~iI. ~ t€I t.en e'!J'laenm 'BSi!!' CiirAct. liIiscltrl:P!) ~ ~~I~!t.I!I!lIB. J$f. ~BI1liIill000.a ~U~ '~Iii JO"-'r:1lS -n~1..~!piJiS rel'.iim.l'I~: Ckl~ fill} ~IlS'O~M8 'telii ~Al> i1lIl.lt1 e] 'il'1~.ja con iliHpElcto Ii] . !XliIi' il.[uilkan.iimfl.ruIlJfU!!IL rniIlifL)Ii I2i rn':'lhi!~~t l!..A '!lI~ w Ufl·b&n jt1J1"S~ms ent.ste· ~~W(p.UiU~ n!·~t1:!ift1'el1.f:~enbI: ·sl .t'i Ife cil:dlu mdhr. .s. ~ M~ 'H!~ de~~~~.~io1li'j~ !fiiD\'l~.M"Gl'SOS ·sa~·i-1!tU!IJJJ.lHt.~ ~l!lffOOaJI8i!.t! iIIlliiD.oa.iID~H! 'lLm d.t:iilfta t:6ml:ii en :si'l:U<liciom.J1iM ib...ecll.one. fr!Lnd~s.'Iii-dadl ~mrtO !Lo at'lrrnili.58i1l1ii:uo~6Ilili!OD . f:Jf~iill.m i~.8:> un .1)". ~il~ 1!10m:l.t1.~1r:i1 'llAiS 'ma@ l'il!~iotLaif!Sest:.- ·Millloo.l: lisi~ esos iU~s m~m~.asij UiM mOfE!jI. lj@ii'I'ln1I 1iI:e I~ 'fJ.u fIjj_~6111!l:!i. ql.mi' OOi. ..?ll!~ (l.!:i 'lllI.t!.~ illl.iE eL .~ cen Sli..lgP.1i5 .. Hi 1.l1l.}_ En !!.li~IQThmC!::.S las ·. OO~.r'to de Ps:wli.!Iili!> oo!i~ 'Y ~1!:1'1 ~h"il"lOUlt.~~.Qc Q ~cpe'? .0 ~il::iOG@ <U.!1 1D5 1J.GJill3. y l<IIiIl .(hJ!:}~ It:Jl '!JOFfrO 10 {!~~Mib ~Ud 1i' '!l1il ~:i1~i.~ . :iI!1Ki~ iQ.J:. ~t::idlDCi.$~~ ali· L\6:s ~'t"r· meJOOG i~l~.S..!i <til!: 'ocidit l!l 'H~!I:a~~iIU 0... ~l '~gli'!1b de!'.i'Jl\iI!h!i!Uli.lifIJf.tu:BS. ~9p. !.N'.'!S 1[tr.Il.ll~ ~'I.~Dle QQ!l"J!!ie p[CI'lf. o(tI Iii bEi. ill !Cii.l~ ~"Iijl'.rii: llIl!i3iIiS ~D~.Ol Ini. 'i!IfI~~ .[.qlUC !1-'L[i. ro'do ·'i.&..e:iull: a er.1r.!l..e "~nc .O'fi ~rehazL'l ~ verediictlJ.~Iii'ii:LI~rl in~~n'ii!::~r. .t. GIZIllJhili'l7llt!~.!Itil~ lIj· mflrt!ili~ m'~I:!'OO ~ilLb.ei._ m[ti(!u.!1.i~ ~ ~'in.'iigjnm peifteJimoo rpj fQt. i-A':' .}f!!t~ c~ei:I. iII.'S.liIa dl?beIfli'a ri!-30~e:r'.i'rruB!lkiE.i.p1e!j.tI! ~I'I e~ :!i@m:ti:dill -en "'all'!)' JIii @' IC.liiarnb:n=-..cl!ifu.t:J:JI.fl: iW}D.l.):.Ilg:a iP'!J~~ !i..e. Ilie!liii!' (!i . la 'Opliffifi. y.~{.1 o.dii..fl califb. )w. . PSiiC~Qct(i.i(~. c.!!'sp..3.it:f!5 8:.. dp. .F. <I~r ~bgrt~~t:iw(l.i~.'a.1 pe.Hle~.lIfu.3."'.If~lll1l" pw.. f!.8'?· }..i.{!S~~ad'o !l.e E1esi!.~p(ti!t. de ..Hero!>!!! s)Dlo. . .Q~ l.: 1Q~ '&ig'lto.:il.(...'i:Jiam.r:j1).!! re{trm de los .fi5 EI(:!t[!i.(!i.pi- ca.I. illfe. lill.I~s Cl:i:&J.11..[}]~~ Ca'I11!Jj :!}rl f.tg.i: 'tlliliiS.]n RQ'b1'<r!!a :lE!ro'~l'i~ e:l"I U'~~ . fkiG.e1 tlf1io 3i tJpdlZlG l't!'.'ilmru.bB~.J.!!' . ~ . ~~ .d(]~? .&0 ""1:1 J. [p<i)f li'cpres. elj pfirnm-o ~ '1M ""n.o q:u~ e.J:1Sc.~ ''!I de i1'11:l.:. m!~'c5'~~ciQ..t3flllif!m. '~jJ.~ ffl'Ii t~g~ "'E!. ~Ji. iIlili !ll "i.him~ ~t.Ledllilj '~Ii'J'~[)mJ'tJ(2 ilE11'B:-IftO·.m~Bme. Jm.. !iin~. ii!iI:!h~~' . di! 1:3 ~. ~l W!'Jl!lit.![Ill))1."'~% I .~aiii !J:t!I ex~t~ mal AI Cij__1IiIlpl~ ~·too~ aii"!(s.d!ili:!IINII~f.dluil:i...'..fiIl~ ool.m"· odD!'!.n oon. es ~ooblf:' {t'w:. 'Y too05.:.il:Yf! sid© t~:illi:rliO'nad(!i~10 ·qrue·OOlliSit]t.ai3.\l'. . !:<f'i1!.lt.l::o~o.t!I~f.'.eR.:re~u!lilne's -'il:oOii.~ IB ~~l<Iiril~)' 'dtl.z.elOJ1:ll'liilis.q~Ci ~iIn.f3~1 ~ll1.(!lOm~! 1iJ.dm fbaj:o 121 MiRlo f~~1a. !I. las ~l!'li.i' ri1.s d.ell! Ii!~ "mil!.L6.o J.lle-s a e£jIilSill de! y~n~ ~·de . piI!6~J' de una ~rJ6'W.

rle [f>[. neche a U~ma.'e todQ' '~I!::gtr9tilfiflli£lnw~'. qw.l:o!. dl=! ](1 la 1:J!!<.". uliiuff'u:QtU!a.rh.lie ha '[::..i1clOrLll! eli" l . da lIliru"eli\ no ii!?' lIetlldi.e~tro.!!:flLde "'l u:..iI!. no com. en ~!tQcrtQtel p<:tl'j!JI!!~ ]~I!.~ . de mar~:ria~at~ 1P.epro~1.. ~ [I[m'lllilie al ~ItI.l. '~m· ni'!re1t'!~ ~fk)e.11f.. @!!J'Jeyl]~.dl:!~illoB".~~ ~fiihien 'U_.u milr • C.~. tonees g?nt~ ~ blancusca para com!J.I'UIi. nUE!S'lioo ~MamQ5 e1.i'ldotl'[-. d~ V..1J modo m tal qua entrE' Ias {Iii:fe.e' Gue. en Aste fa 1[(. '~' ~i!.ti..elffifliros tf)tnlm~l!1U. se pl:rJ'!:. e.llil!!1 L'O..rn.~l)fI: :pO'I" l~ Qoml'lll...~~ 6~I)O i~g!!l'kle.n..l~ .1111.m!IJIII!L'ad1l! con l:a m.s DO !hay pmcrtLOBmente :Wn3UD. demueattm que ~5 Jtoc. a ~xp~rMenei.llImc~a E!lq..a.mH parl!(!. ~tu (.'..! co" ~l d_cl> ddadl.artillo:. irus£~.Cumo ..i de ins tecnj~llii Sl:fmin.r-.1'idad.r OO(ll IWiI qlL!lle:m. . '!Jm "'gwt.a e u~ (1. ~iltll).~..lkiQ. (3-.:oJJa de iDllilh.muje-re.tt..o[' ~05 :tIJ~lJ..uI:i~(L i:k Los tests de asQciaoi4'n de :I)aia.1 obra de Va!Jl¢e iIJIaeka'rd .a ~ la 3!p.]ISu l!neJ.oIta~m!8nle . (lie] bttl) CQ11 p~~ ft.RI!il~ch". I0S'Un pe.:.q.Iiilc'~6s_ Us nuevas lm~ll~ mwtraha:n F.i!tos 'nl!!gros rl2ld<l1itLdo iIt. se afJ~I!1I~lxj..l !. .»il ~':r.!:I' "I r "l'e]L.nd'e .11..CS.iI.r'. "lIu:e p4JJ..· tr:roclQlU'llcr! Est..I {!ste Cillio. m~\OO:l:a cilE!' las veoeS l'I'l.0:.oTlsr. .M-. tllblrk"tl!l!1Ik:.lI :11 t:ons.:II(h) Poll .d.l~'r La ·oo.EW:L "De 103. en..e~os: elil(:Ql)~t'~.:ieFlte!l E! itu::=ot.I'a ('al~~ de<Ia ~t n!tGrmli1m ~l~ como "resef~ .lIca ~ /W)pr.€ 'utJJiz9ibm" eelo- d(nia~.Q.'!8.".:IJ t.!..i:'t.i.eL'IJ \.asplieas. f:. jI' d ' elln ~0.m~ Q.~a cl.Q: ~n !IluidQ 1rlQRI'D. fii.a. de .cruruidilld. [lllib'I.r$lmtit. l> :1U.lJll1ti:U ifl.w '(li. ~It1::c..1 ~{ct!:'iI'iI~.~:t'i'e\~.!i.entlftk!os: Q de cb.:U' OOJIiY una ~'Uitl@.i.llIlbo!os.I!.gatr.1 Que .().lltl. CU!L!I!ldo e<:I11i rE!'a."1lIlCla_ oomo l. ser ..'I I~ novt!'a.e:ruo:eri'IJSfi'i) ~ s.ti'iilC!.:tts" dI!!i~ ~::IInlti.rt.lI)a a IO.o .tb. (lei ::9mOf.s.. n'tQ.p~'I!ll!: i:a Cinl~~B.ih).i111Jm lOOfO.ODJ.!3_ ~O$ para ju.g8!le's.:4tJk-~ .lmteca ~~~ dt·fc:ctofJ.trthes dA'mU8Eitra q!.In. de '!l!u. "tj't..tCLOIiI1. 'ap"lJZi de reoofiooer..B'I l.. ]<1 ma'ym':fa de..I~ :l'I1~1'Cj G 1.t .::. .:£il' t':llllJi.-:Iin m~ 'i!lUim It...ino!l...1liIi!~Pftda ~!:!' In ~(iJlII..(i. l~i'I~[.Ct~ Q!b1etr.f!{lAnHlJ:.ilIl]J la impori:4Jalcia dl!:l llL'(IImbl~.nenci@ OJ! \mil 'm. ltl m:iflmlJl Q~Q'r1"e OOJ.'uJitar tcl 'PUlJ.'e..l) 10 [lfLQS d'u'ere te pooible de :S'1lI ('tp':arieifiict~ g!1>C1lir~1 1Q'~'('er<U1 de ir10]il s.'be.(:a". e..u.llIDQvi11 dJe las 'ilElJ)!.orl.arIa urI<:! len.[Ii I I!! ch f.. lilIDtmIeriIDl. LO:3s ~ dE!~~!l:n.:!IM iUJ:li1.jIiibinge.s d'e lilt jluwe~ ~ud) .n.am[pu:£o.:t'LU'ca. ~. loG 1C0'Is.o.U! [pIOd:l1CtI!L Co.fa? dB .:e ~!!! r-.J~e' Il.t:.6 :il'lU. !::115.'j.. 'no j:rIl?.. Ia_ CM'Il el fn8W1Lt.8.& ~os..~j~. B jU2'~glU p.al li!lLi(!l]ta\ Vanee p'ack::JJ!\d.'(!I d :tilrrtl:l_ 'Lri Tl!a~ibJ'~ (mt{'li'~ '(lOl:!il~t6 pu~. lm ~.tt'tl6 fdT..-~ m."pm'19iOrl tAn) m8.es ~j!~pk~~ . d Ia ClJ.ra~ ra.'3.i . cIQflall't a p~ejl!i!j cil!! ~:aili oojjw.'.. ~mpt£i2.!i. de!iesiPL:!nLOO. se eon.a.rlQctMn8n..pran crt!om8~ '4:!R~i!I'Lij:.gt.a.ilcei'oo~o". rul0]isi:at I:. 'gJt. Pero bJj.nUE!VOOlli'llmcLo5 :.!i' ffJif' M(dilJ.!'..'~'uF. ~n.l gol89im:m.p10:.'!!E!lriilio er~ IhlWn~.a.~~ en- ill. .1.ler~ ." .s. . moderne I..bl'.l' dire[E!i'1!. de 18 primen1.i:lln~ .5.'". AIrr>edeoot I:le 1:1 dk'C'aoo dl~ 1'950~ I~ 9f:3dic~a. U "f .f-e:rd:.mel'l te @!ide~lj.oU !JJ 0.Q 1bot.d~.l 1.luca.BL i5.j~ be~o..'~riO kl.IJorea'cl _ de mat. .f~1 ~rIl.iJ' a 'II~ rn<llr'~sr:i:n.tlites:" ". .' ~L'Gliil..til ]1..rulm tD.jj.:l.~~ .uel:L11 (:O. (195'1).u~ f!~i.'...o. ~'~'1ft" e "lnulgesrt.]e.<!S.ftt~fl II !Aj!':1.Uls form€I!:!J o'C'J~.UD!&H... en CS~lS It ~diietooes. d~~Ic:e. 1.abTlTI!E!nte.t!LIJ" i..i de tej . ¢le[nQ5tra'ball que el ~du' [..&[!.1lI.6 CO'I:l pJ"!!!~F.S~. e~UL\I\0C. De..5 Jl1ue eft ill [!I. de ~..md'iJ.rcbI:lJE q.i'llto an.tI'" un"" ~ ~ . dillCI.gia tilE' 1.:j]idililiI!s10fi1 dell fllf!~8.\'W sotitBFd ~f. "~olter~a" ..0l.a..tritmd@:8 ~f' h'UIfmIU~ljl. M"ll"Iib(]a.oltcro.mp1ej~].3 ID:aml.l ~'r~ F~l'illci~ dOIil 1!:Mi' jJ.i: .dlel eU~':Jl} Y de \0.mn :I!i~~t~ fdl~.itl rilt:!l ~~ tJl:tda.o'L: .e..bi !I..UY sinoeras. 1.[m. qjIJ8 '~Qd\!Ii!> las blJen1!.4) .'!. do b rnar~t'd:tlma U ~ "oijri. y<1 111 Immbi:I.l!IiCllf~...H(ID '¢'otalm. Ern pr~~cis~.I:l!1J. ~B.1 III Jim ayoda <d:e_ los pt'O d~_(!t'i'Jl. m~ igwll.'!'1: 'iI!lFi u tli CQ.1J~trClS glllftm.ilJl: "No IU· (:. m~illifl'z.enf:e il'r. 13...

moE: l!lU~s.IiI.se~.gaba:n 3. tents..IJ: inlgi!r u el .erlt. ma'lo LtlSicUtlii5I:11.t'j. :rrur.lserrtacio~Jj. Las l~cn.gl1f. l"ep(il.!I.I~1I 11 .lIlc decl2l1il:: ''I\Qn~l alas a S'ii:5 Pl.:!~ po. &~ oonaiiiiilil:ill i!!~o]6giiCi'l! pod. CeDicie-Ilt-a triml:l!"<m'be~"".i iI1IiIarr~ . eli 121 p:-rinc'l. ~.ud !.0 ju.4. " '!'irmagen.gE!!I1.t.AdQuiet.3. al ltlleII1l]3 com~lleemoo: .iml)S: ~trc [!/:is S'l1Ji:iW".tJ€..Le.•Ollt"tvl.p1l1i:.•.y dB' un. . dGnltes sOl it-'E!iI1. ~PQ ~i33 tOO C~sil.rJ.i:i!'lmom)actone.ad.ale ~iL clnln'!l::a se ICQuvl:rt.lI.1'1iip.00:: 'ef:L p'EllOOii lu:.__ ~'DmJb. i(!in'~iill>.' I~ . de men· je.b ()O~ Itl.o" 'E! ~ 'n.!il:i!· SaiiQI ~l]i~Htlml!!l1itedii!l {IlO'rt!I!Ilthb~1 d.. ]O~ presi ]u..fo p!iipi!!l.I&~ q.rl]~ iKtJ1 en ffi .fll'.(io'S que ~hJ!mli1i cu1tlJlm.'~U~.~.a troc~!ie.i" rna.!':.~ pi)lhicri..iocn 100 lruijo.u..I !!iI!~!. it 'J.!yf.Q ~l~ pu'blici. "rm~ot1'Ois :rni. b~l[~ r.".1l> u !II.lll.l:i. La.lIU::. ~~.e~~ues.pJi'te .3: ~!em6m dss. a la tiel' fW! C Qn 'e.~!l. ~ ~c--oolt>tes:.is ''Ji'' en Dl®Si\o.i rnM'~.ili.~.:! 'i.en .ma'!'1l poeo cl.:i' 'y a dames ".ko por 'mOOio de 1JI![j.a't.:' ."l!IIf"S. B'U ~r'.c.lQri.:S't.P®lE' saoor qill!!~.(l.!.~. !llle~t" UI1I i:IDl!I!.L. este re. !i:l.gcnc:ia:B de PubJl.!imos.soOr-id La pl:tiilrkilH:tJJ w.o de .€iS:' y.IBTlEe OOJU1RUidLi Y' Cuidado ..o.QS {!j] UnHi eul t1!ur~.~.~ ~ lado d.~ :1:<1 .r05 el!1l!1!. :mruil~p: Ji~dil 'p~i.~ haee prolJIlair) en I di 05e!i.1I.l til poco 8.I:.m:!i~.el!l~ 1F. iHE c~ruelas se 'II .::il !l!!iilzirnlliB \1'(J.-eG8.II C lII.j [!E!:r&.k'l/oi!l)l1Iifi'S .!1C~D r.(mel.S' ::I. e! Ill.t'l1:aLidao _carnfj~ld~ . ell bo.Il~ s ifit.fa cQlntert1r..l.IIi CylruiJil NoJl'tE!:3mi!!ictt g~filu pm. iJllte!l. itl~tjl~ oo.el 'hrmr:o.:n. :5iiJrrlO~ .aim una.['!I.g:lieSI..~' 0 !.tC:Elmp. que ~~de .· f bi:m!k.r. econ6m~cii4 tC"LJ:Y'~' i!IJ.cl. 'Y."f.J!fl.t'.d :!!or mBdl~ menor de 11!lli. de] pu e M. DIU . samen te . Pill'o.~la(..11M.a@..'Ilrmo d~ I1IJegre ~.l:avoes.krtad. P'((~p.·£n eli ~\!'J!)!iJo. e ].r 'mas dicilZ J'l0. iPi!Icie:riI:OO-m. im~f.!L Ima. tQ~ !1Jl'Cr.nirw ehteas ql£l~ .f!IJJ m. ns III rinfiJ y.' '.dOl.i'GUmurrula: ~ que 'los: Lglilirtis son ]~ Mi' CrIlIDO '11uootl'oS. I!'.liil.ffiaJii'l'O!!ontd..~lblm:ca .:mbiaoorn'li ~.~.dim.ii qllle' j~'-1btmi. de .:lt.tmlibaiIJ! .. Sign03 entre dond!? ioo ~JJ1!1. 'profW~f. ilb an c€ iiii. ~IT.ib . de nOSlJt. [Sri ~ ·~t:twill!tl.pm :gJmUl' d'!! de.!: ruedi:'oDl II<lJD:aU~'!'.1'a pDlltit!a :if.I1~ ill es :'!l (.im~e-fj.(!.Dt! ilL t..s a.ion~.~'e'l .UJ la ~ElO!lici61'ii.iJI ii!: ~ILVlm..eqllt!!i!lJI!lf!~" Aoompaii!. 10::.dj&~ ~r.ld'e: . c:r. de ti:!.'! y.S~>I..l.1li'!laim..ul!1© <!J !lim.~~o'f :!I)]Olt n us mej~lI..L!.a'L i IZt! r. OOll(1Cilmjentli) de sl.as·.! .M 1Jafi. Los ruylfls eran ti q. 'La d iii.Iil.jT.t ~::>~I'j.cada uno.aj cantliidak!.j die 1:.BlhB!!Iil '\\B.i:!'Oti!bU~)1!!l'lel"il ~ en:mje-oer 8U . II . !lor el mu.!i¢n del ~.!}J.f btm.

obdigos ~it>gjpos.glJas" c6d~gQs.~t~ de~lnicl.rgnos no Iling[j11sfl~Ei d~SIl'J1~ b~. 1:1 J~J'i-' 'guQ]e elegk:h:_').ooe 0' lI1aoe~ Icc09slb le le.ii~I.en 'formaci©n [l si como los"a pIk~a· j Lo ssm lo~ogTa as.Jra luegQ ~esh'~~~Ql~aJo1 a $ist6m~'S de s. Nilz~i par:it1e de. '&Sfudl'Qi opl'1o~lmont<:II liD semlo1ogIo~ al le.difl'OO. pt... LO' ~ ~ \ fllrsUoo y. le..ve'l: [lJltJe c0nsJihiY~ tiI~ excelente Irnc::tnl:.e. ~a c:lenG:h:J1 iqu. PO~ ~ outor . La . 11mprhtdpiO$ genarca!es Ole BE-fa ciSrido . e'stitMioO$'.cste lib 1'0 c los que. P~etiii'e G~]Ir{j ~~lp~lofesor 10 Jh":l'Qul~ad(jEt!! en Lehds de. "I'Gclir.. ~r.~de Clufen ss eonoeen e~ caUmlQtlO. " .camp6&.f se J 110& s'is!temc~de ~[gnos: ~en.semiJf:1iHca.clenas especifh~Q\S 'fm di~mm . iSQdcn~s. ent~a :C.oJl aOClroado1C1\.e.p(lrd el~:SpeG)kflij~ta..