You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫דף קשר פרשת כי‪-‬תבוא ‪ ,‬דף קשר מספר ‪2‬‬
‫עם סופו של השבוע לפניכם תמצית הנלמד השבוע ומספר הודעות‪:‬‬
‫בתחום הלימודי‪:‬‬
‫‪ .1‬תורה‪ :‬הקדמה לחומש ויקרא ‪+‬דף עבודה בנושא‪ .‬וכן דנו ולמדנו‬
‫על הסיבה להבאת קרבן במקרים מסוימים בחומש בראשית‪-‬לשם‬
‫תודה‪ .‬בחוברת עבדנו עד עמוד ‪.11‬‬
‫‪ .2‬ספרות‪" :‬תקעו בחודש שופר" למדנו מהו טקסט מקודש ומהו‬
‫מאפייניו‪ .‬בחוברת עבדנו בעמוד ‪ .25‬למדנו גם את ספור העם‬
‫החסידי "אם לא למעלה מזה" של י"ל פרץ‪ .‬עבדנו בחוברת על כל‬
‫העמודים העוסקים בספור ‪+‬דף עבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬משנה‪ :‬מסכת ראש השנה משניות א‪,‬ב‪ .‬בספר עד עמוד ‪ .22‬וכן‬
‫מסכת יומא פרק ח משנה ט‪ .‬עמודים ‪26-27‬‬
‫‪ .4‬אמנות‪ :‬המשך עשיית גלוית הברכה לשנה החדשה‪.‬‬
‫‪ .5‬חשבון‪ :‬כפל וחילוק עד ‪ .12,222‬בספר עמודים ‪19 ,18 ,17‬‬
‫ועמוד ‪ 22‬רק תרגיל ‪ .1‬ערכנו מבדק מספר ‪1‬‬
‫‪ .6‬מדעים‪ :‬טבלה במחברת בנושא משאבי טבע‪.‬‬
‫‪ .7‬לשון‪ :‬מגלים פעלים‪ -‬שעור שני עמודים ‪ 9-12‬ללא שעור ‪.3‬‬
‫‪ .8‬מחשבים‪ :‬המשך בניית המצגת של חקר השופר‪.‬‬
‫‪ .9‬הנדסה‪ :‬קיימנו שעור מתוקשב בכיתה‪ .‬הבנות צפו בסרטון בנושא‬
‫מצולעים‪ .‬לפני הסרטון הן קבלו מטלת צפייה‪ .‬לאחר שבדקנו את‬
‫המטלה ענינו על חידון מתוקשב בנושא‪.‬‬
‫גאוגרפיה‪ :‬בדיקת ש"ב ‪ .‬הנושא הנלמד‪ :‬מקומו של הים‬
‫‪.12‬‬
‫התיכון‪ .‬ניתנו שאלות נוספות‪.‬‬

‫הודעות ועדכונים‪:‬‬
‫‪ .1‬תודה לכל ההורים שנטלו חלק באסיפת ההורים‪ .‬הבנות שמחו‬
‫לקרוא את ברכותיכם‪.‬‬

‬ואף הבנות שיחקו במשחק פיצוחים מתוקשב‪ .‬‬ ‫‪ .4‬ביום שישי הקרוב נקיים מבדק בחשבון מספר ‪ 2‬בנושא‪ :‬פתירת‬ ‫תרגיל ע"י תרגיל נתון ובעיה מילולית‪ .‬‬ ‫שבוע טוב ומהנה לכולנו‬ ‫ציפי‬ .‬‬ ‫‪.‫‪.‬בנוסף‬ ‫לכך הן למדו בחברותות עם כתות ב‪ .‬למדנו על פסוקים ואמרות דרך‬ ‫חידות מצוירות‪ .‬‬ ‫עסקנו בלימוד ספורו של הלל ‪ .‬החומר מצוי בעמוד ‪12‬‬ ‫בספר‪.3‬ביום שלישי הקרוב נקיים פעלות ספורטיבית מגבשת בשעתיים‬ ‫הראשונות‪.‬הבן גילו אחריות ידידות‬ ‫ורצינות ועל כך כל הכבוד לכולן‪.2‬ביום רביעי קיימנו "יום שכולו כיף של תורה" בנושא אהבת הזולת‪.